DAMUSA NYT JUNI Elever fra Odense Musikskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAMUSA NYT JUNI 2009. Elever fra Odense Musikskole"

Transkript

1 DAMUSA NYT JUNI 2009 Elever fra Odense Musikskole Bestyrelsens beretning DAMUSAs bestyrelse præsentation Musikkens samliv med de andre kunstarter Årets Musikskolekommune Læserne mener ny rubrik Hverdagens udfordringer klares med sange.. 13 Kampagnekoncerter satte spot på musikskolerne Sigurd & DR Symfoniorkestrets Musikskolepris Musikskolerne mærker suset fra X factor Spil Dansk dansk musiklivs årlige festdag... 23

2 BESTYRELSENS BERETNING Som fremlagt på generalforsamlingen 21. marts 2009 af Jens Henrik Eilertsen, formand DAMUSA DAMUSA s formål er ifølge vedtægternes 1 at fremme driften af og interessen for musikskolearbejde i Danmark. Vi kan fortsat glæde os over en høj organisationsgrad: 90 af ca. 100 mulige musikskoler er medlemmer af DAMUSA. Det er et vigtigt og solidt fundament, når DAMUSA taler musikskolernes sag. Strategi DAMUSA ser tre vigtige temaer for musikskolerne og deres brugere, eleverne og deres forældre: Økonomi, herunder bruger-/forældrebetaling Pædagogik Logistik, administration og synliggørelse Efter generalforsamlingen i 2007 besluttede den nyvalgte bestyrelse at fastholde det langsigtede pejlepunkt 3 gange 25. Med det menes: 1. at statstilskuddet kommer op på 25 % (mod de nuværende %) 2. at den maksimale grænse for forældrebetalingen nedsættes til 25 % (mod de nuværende 33 %) 3. at aldersgrænsen på de nuværende 25 år fjernes, så man ikke automatisk er ude af musikskolen, den dag man fylder 26 På den korte bane satte vi os for at få kortlagt konsekvenserne af implementeringen af kommunalreformen for musikskolerne. Vigtigt er i den sammenhæng, om der er behov for, at retningslinjerne for musikskolerne gøres bindende i stedet for at være vejledende. Endvidere gav generalforsamlingen bestyrelsen til opgave at arbejde for: Musikkens Hus i København med det formål at etablere et sekretariatsfællesskab med musikkens organisationer Frikøb af formanden til DAMUSA-opgaver og opnormering af generalsekretærstillingen til fuld tid Politiske og administrative kontakter DAMUSA lægger stor vægt på kontakten til relevante ministre, kulturministeren og undervisningsministeren, de kulturpolitiske ordførere i Folketinget, Kommunernes Landsforening og statens musikskolekonsulent. Hvert år mødes generalsekretæren med de kulturpolitiske ordførere som forberedelse til finanslovsforhandlingerne. I 2007 var udfordringen de forstyrrelser, som folketingsvalget i november forårsagede; til gengæld opnåede DAMUSA og musikskolesagen en hidtil uset medieomtale i forløbet, som strakte sig et godt stykke ind i I efteråret 2008 var processen en kærkommen lejlighed for den afgående generalsekretær til at introducere DAMUSA s nye generalsekretær på Christiansborg. Statens eller rettere Kunstrådets musikskolekonsulent, Niels Græsholm, er generalsekretæren jævnligt i kontakt med, og Niels Græsholm deltog i et af bestyrelsens møder i 2008, hvor begge parter udnyttede lejligheden til at uddybe kendskabet til hinandens synspunkter og holdninger. Tilsvarende er generalsekretæren jævnligt i kontakt med Kommunernes Landsforening, nærmere bestemt formanden for KL s børne- og kulturudvalg og KL s chefkonsulent på kulturområdet, Helle Kolind Mikkelsen. I 2007 blev DAMUSA s generalsekretær, Jens Bloch, beskikket som medlem af Kunstrådets repræsentantskab for perio- 2

3 den , udpeget i fællesskab af DAMUSA og Danmarks Musikpædagogiske Forening. Helt nøgternt må vi konstatere, at det i de forløbne to år trods ihærdige anstrengelser ikke er lykkedes at nå et gennembrud for vores 3-gange-25-strategi. Det er derfor vor opfattelse, at den nyvalgte bestyrelse alvorligt bør overveje, om den langsigtede strategi og den taktiske udmøntning heraf skal reformuleres med henblik på at opnå forøget politisk gennemslagskraft. Impulser findes f.eks. i DAMUSA NYT februar Organisatoriske kontakter Dansk Musikpædagogisk Forening, DMpF, og Dansk Musikskoleleder Forening under denne, og DAMUSA har traditionelt stået hinanden nær, jf. også ovenfor. Det var da også med dette fællesskab for øje, at et udvalg under bestyrelsen analyserede mulighederne for at etablere et Musikkens Hus i København. Bestyrelsens konklusion blev, at det med den økonomi, som DAMUSA kan forvente i de nærmeste år, ikke er realistisk at tage dette skridt. Men nærmer man sig på et tidspunkt det strategiske mål om 25 % statstilskud, er det under forudsætning af fastholdelse at nuværende kontingentregler en helt anden sag. I mellemtiden har en ny interessent set dagens lys: Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL. Det har været naturligt for DAMUSA at følge etableringen af DMKL, idet et af DAMUSA s bestyrelsesmedlemmer, Jan Jacobsen, leder af Musikskolen i Frederikshavn, også er medlem af DMKL s bestyrelse. Der er etableret god kontakt mellem DMKL og DAMUSA, og helt konkret har bestyrelsen besluttet at yde økonomisk støtte til DMKL s Musikskolerne 2009 Kampagne, ligesom DMKL har gjort sine medlemmer opmærksom på vigtigheden af at støtte op om DAMUSA og ikke mindst generalforsamlingen i dag. Internationale kontakter I de forløbne to år har DAMUSA fortsat sit engagement i det nordiske musikskolesamarbejde. I dette arbejde har DAMUSA været repræsenteret af bestyrelsesmedlem Dorthe Græsborg, lærer i Brønderslev Musikskole, og generalsekretæren. Væsentligt for DAMUSA er i nordisk sammenhæng: At hente inspiration vedrørende den musiske/kreative skole, som er mere udviklet hos vore nordiske broderfolk At sammentømre nordiske strategier og synspunkter, så vi kan stå stærkt i det europæiske samarbejde At udvikle forslag til grænseoverskridende udviklingsprojekter med mulighed for EU-støtte I forhold til den Europæiske Musikskole Union, EMU, er DAMUSA s interesser blevet varetaget af generalsekretæren. Ud over at søge inspiration til vort eget arbejde, forfægter DAMUSA danske og nordiske synspunkter i EMU, og DAMUSA fungerer som bindeled mellem danske musikskoler og EMU s festivaler, i år i Østrig; Danmark (v/damusa) og Sverige stod for 2004-festivalen i Øresundsregionen. Endelig arbejder DAMUSA for Færøernes selvstændige optagelse i EMU; Færøerne har i dag observatørstatus. Høringspart DAMUSA er høringspart i forbindelse med lovgivning og andet på musikskoleområdet. Senest har DAMUSA afgivet høringssvar vedrørende Kunstrådets musikudvalgs rapport om de musikalske grundkurser (MGK). Pædagogiske initiativer I 2008 afholdt DAMUSA konferencen Børns læring og udvikling Danmarks kreative potentiale. Hovedtaler var professor Anne Bamford, University of the Arts, London, og bl.a. kendt for sit arbejde for UNESCO og regeringerne i 3 DAMUSA NYT

4 Australien og Danmark ( The Ildsjæl in the Classroom, 2006). De øvrige talere var Hans Henrik Knoop, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og forskningsdirektør ved Danfoss Universe Research Lab, Henrik Dahl, sociolog og PhD, og Peter Lund Madsen, hjerneforsker og dr.med. Konferencen havde hen ved 400 deltagere fra Danmark og Norge og vel at mærke ikke udelukkende snævert fra musikskolemiljøet. Konferencen er selvfølgelig refereret i DAMUSA NYT, og det er bestyrelsens indtryk, at den var en betydelig succes. Her bør også nævnes DAMUSA s miniguide til forældre i musikskolen Bliv noget ved musikken sammen med dit barn udgivet i samarbejde med musikskoleambassadør Sigurd Barrett. Selv om guiden har været på gaden i et par år, efterspørges den fortsat af musikskolerne til nye forældreårgange. Og så må vi ikke glemme DAMUSA s kurser for bestyrelsesmedlemmer, som afholdes rundt omkring i landet efter behov. Synliggørelse af musikskolerne Musikskolerne er første led i den musikalske fødekæde. Derfor er det vigtigt, at de er synlige og attraktive for nye generationer af børn og deres forældre. I DAMUSA har vi den glæde, at Sigurd Barrett fortsat stiller sig til rådighed som musikskoleambassadør. Enhver der har talt lidt med Sigurd Barrett vil vide, at børns musikalske udvikling og musikskolernes potentiale i den sammenhæng i den grad ligger ham på sinde. Som nævnt har han delt ud af sin viden og erfaringer i forældreguiden, ligesom han lægger ansigt og slogans til promoveringsmateriale, som står til medlemmernes rådighed. Og så har Sigurd Barrett ikke mindst taget initiativ til etableringen af Sigurds, DR Symfoniorkestrets og DAMUSA s Musikskolepris, som første gang blev uddelt i Med etableringen af denne pris i samspil med de to musikskolepriser, som traditionelt er blevet uddelt ved Musikskoledage i Tivoli, har DAMUSA fået mulighed for at fokusere prisuddelingerne på de tre områder, som ligger os særligt på sinde at fremhæve over for den brede offentlighed: Det unge talent: Sigurds, DR Symfoniorkestrets og DAMUSA s Musikskolepris, i Danmarks Radio Ensemblet: DAMUSA s pris til Årets Musikskoleorkester/-ensemble, i Tivoli Kommunen med den særlige musikskoleindsats: DAMUSA s pris til Årets Musikskolekommune DAMUSA NYT og internet Det trykte blad DAMUSA NYT er sammen med DAMUSA s hjemmeside og de faste kommunikationskanaler til DAMUSA s medlemmer og andre interessenter. I DAMUSA NYT offentliggøres resultaterne af de undersøgelser, som DAMUSA foranstalter (for eksempel om konsekvenserne af implementeringen af kommunalreformen), og det er her, at ministre, kulturpolitiske ordførere, repræsentanter for Kommunernes Landsforening, musikskolekonsulenten, repræsentanter for andre organisationer med tilknytning til musikskolemiljøet og andre interessenter i øvrigt får mulighed for at meddele sig til musikskolerne og deres brugere. Bestyrelsen benytter selvfølgelig også DAMUSA NYT som talerør. Eksempelvis offentliggjordes i oktober 2008 to rapporter med titlerne: Færre til at betale om implementeringen af kommunalreformen Talentpuljemidlerne I løbet af 2008 har bestyrelsen valgt at bevæge sig fra samarbejde med en enkelt journalist til at etablere samarbejde med et antal journalister, som så vælges opgave for opgave. Det er vores håb og tro, at ændringen vil bidrage til yderligere styr- 4

5 kelse af DAMUSA NYT s faglige niveau og formidlingsmæssige værdi. Bestyrelsens redaktionsudvalg har bestået af Anders Christensen, forældrerepræsentant fra Brønderslev Musikskole, Torben Samuelsen, lærer ved Holstebro Musikskole, og generalsekretæren. Den hurtige kommunikation til alle medlemmerne sker via DAMUSA s hjemmeside og varsles via elektroniske nyhedsbreve. Selv om DAMUSA NYT er tilgængeligt på hjemmesiden, ændrer det ikke ved, at bestyrelsen fortsat finder den trykte og dermed håndgribelige udgave af DAMUSA NYT særdeles værdifuld. Med henblik på at smidiggøre kontakten mellem DAMUSA og medlemmerne undersøger bestyrelsen for tiden de muligheder, som MusikskoleIntra byder på. Vores egen verden Pr. 1. oktober 2008 fik DAMUSA ny generalsekretær. Efter 11 år på posten og en kommunalreform valgte Jens Bloch at søge nye udfordringer som chef for Kolding Musikskole. For bestyrelsen var det ikke en overraskelse, at Jens Bloch fik stillingen, for da han i forbindelse med ansøgningen bad om en udtalelse fra DAMUSA, måtte bestyrelsesformanden helt ærligt anføre bl.a.: Jeg kender Jens som et vittigt, engageret, arbejdsomt, loyalt og strategisk tænkende menneske. Når dette i Jens tilfælde kombineres med gode forhandlingsevner og et vidstrakt netværk i den danske, nordiske og europæiske musikskoleverden og blandt kulturpolitikere fra alle partier på Christiansborg, siger det sig selv, at DAMUSA i Jens har en meget værdifuld Vi er altid med på en lytter! generalsekretær. Her vil den samlede bestyrelse gerne benytte lejligheden til at udtrykke sin dybtfølte tak til Jens Bloch for den store indsats, han i årenes løb har ydet i DAMUSA og dermed for de danske musikskoler, idet vi ser frem til fortsat frugtbart samarbejde! Før ansættelsen af ny generalsekretær vurderede bestyrelsen mulighederne for opnormering af stillingen til mere end ½ tid. Behovet var der ikke tvivl om, men vi kom til den slutning, at det ville ligge uden for DAMUSA s nuværende økonomiske formåen; desuden indgik det i overvejelserne, at det når de økonomiske muligheder måtte opstå måske ville være mere rationelt i første omgang at anvende midlerne til at aflaste generalsekretæren for administrative opgaver gennem sekretærhjælp under en eller anden form. Følgelig har vi budt velkommen til generalsekretær Poul Thunbo, som deler sin tid ligeligt mellem DAMUSA og Frederikssund Musikskole, hvor han er souschef. Endelig skal det nævnes, at frikøb af den nuværende formand til varetagelse af DAMUSA-opgaver i normal arbejdstid ikke har kunnet komme på tale. Fra musikskole til den musiske skole Stadig flere kommuner ser på mulighederne for at udvikle musikskolen til den kreative/musiske skole hvis de da ikke allerede har taget skridtet. Som nævnt er det et område, hvor vi kan tage ved lære af de andre nordiske lande, og DAMUSA skal i den kommende periode definere sig i forhold denne nye og større verden. Værkstedsvej Middelfart Tlf Fax DAMUSA NYT

6 DAMUSA, S BESTYRELSE - PRÆSENTATION På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i marts konstituerede bestyrelsen sig som følger: Jens Henrik Eilertsen, formand Anders Christensen, næstformand Henning G. Rasmussen Peder Linneberg T. Tharuman Susanne Laub Elling Jan Jacobsen Dorthe Græsborg Bestyrelsen glæder sig til et frugtbart samarbejde i bestyrelsen samt ikke mindst et godt samarbejde omkring udviklingen af de danske musikskoler i dialog med vores medlemmer. I er altid velkomne til at kontakte os! DAMUSAs sekretariat: Torben Samuelsen Poul Thunbo, generalsekretær Generalsekretær Poul Thunbo Tlf c/o Frederikssund Musikskole Ved Kirken Frederikssund 6

7 MUSIKKENS SAMLIV MED DE ANDRE KUNSTARTER Af Benedicte Christiansen Er det ægte gensidig kærlighed mellem kunstarterne, når godt og vel en tredjedel af landets musikskoler tilbyder undervisning inden for især billedkunst, teater eller dans? Eller er det mere et fornuftsægteskab? De oplysninger, alle landets musik- og kulturskoler har indsendt Benedicte Christiansen til kunststyrelsen, kombineret med input fra forskellige aktører på banen giver et vue over situationen. Der er på landsplan musikelever på landets musikskoler. Elevantallet for de andre kunstarter tilsammen udgør Musik er altså stadig det altdominerende undervisningstilbud, men det bredere undervisningstilbud er på fremmarch. 38 skoler ud af 100 tilbyder andre fag end musik, og af de resterende 62 er der 17, der overvejer at gøre det. I perioden 2006 til 2009 var der afsat 3 mio. på finansloven til forsøg med kulturskoler, og alle musik- og kulturskoler har netop indberettet oplysninger til Kunststyrelsen om undervisningen i andre fag end musik. Følgende nøgletal fremgår af oplysningerne: På landsplan 38 ud af landets 100 musikskoler oplyser, at de udbyder undervisning inden for andre kunstarter end musik. På 17 af de 62 musikskoler, der ikke tilbyder undervisning i andre kunstarter, er der planer eller overvejelser om at gøre det. 15 af de 100 har ikke titel af musikskole, men bruger betegnelsen musisk skole, kreativ skole eller kulturskole. Billedkunst, teater og dans er de tre bredest repræsenterede kunstarter med tilsammen 4009 elever på landsplan. 10 af de 38 skoler har tilbudt andre kunstarter end musik tidligere end er kommet med siden For musikskolens brugere og bestyrelsesmedlemmer rejser tallene spørgsmålet om økonomien: Hvor skal pengene til de andre kunstarter komme fra? Er det de penge, der i forvejen er i musikskolerne, der skal smøres tyndere ud eller har de andre kunstarter selv penge med hjemmefra? Under alle omstændigheder gælder det, at der ikke ydes statslig refusion til andet end musikundervisning. Tallene åbner også for overvejelser med henblik på det faglige niveau: Er der hånd i hanke med undervisningstilbuddenes kvalitet på linje med de vejledende retningslinjer for musikskoleundervisningen? Kan man på sigt, hvis udviklingen mod bredere undervisningstilbud fortsætter, forestille sig en billedkunstner eller skuespiller som leder af kulturskolen? Og endelig er der spørgsmålet om synergieffekten: Er det til glæde 7 DAMUSA NYT

8 Billedkunst 31 skoler tilbyder undervisning i billedkunst. Det samlede elevantal på landsplan er Den musiske skole i Aalborg er nr. 1 på elevantal og står med 443 elever alene for godt en femtedel af de Nr. 2 er Billund Musik- og kulturskole med 185 elever og nr. 3 er Esbjerg Kulturskole med 118 elever. På landsplan har de fleste lærere i billedkunst en seminarieuddannelse, nemlig 48. Derefter kommer 44 med kunstnerisk uddannelse, 10 med anden uddannelse, 8 autodidakte, 4 med pædagoguddannelse og 3 med universitetsuddannelse. På hver af de tre skoler med størst elevantal er der kun 1 lærer med kunstnerisk uddannelse. Teater og dans 21 skoler tilbyder teater, samlet elevtal 692. Hovedtræk af lærerkræfterne: 24 med kunstnerisk uddannelse, 11 med seminarieuddannelse. 16 skoler tilbyder dans, samlet elevtal Hovedtræk af lærerkræfterne: 14 med kunstnerisk uddannelse, 7 med anden uddannelse. Tre skoler, Den kreative skole i Silkeborg, Ishøj Musikskole og Ballerup Musikskole, står tilsammen for 60 procent af det samlede elevantal i dans. for brugerne, at alle kunsttilbud er samlet samme sted? Er det til gavn for musikken? Vi skal sikre, at den kvalitet, vi kender fra musikskolerne i dag, og som vi kan være stolte af at have opnået, til stadighed bliver kendetegnende for de respektive kunstarters standard og egenart i kulturskolerne. Det må ikke omvendt blive laveste fællesnævner, der regerer til skade for elevernes glæde og udbytte. Spørgsmålet er, hvorvidt kunstarterne bedst kan samarbejde ud fra selvstændige enheder eller som integrerede institutioner, og hvordan vi bedst skaber betingelserne for og ressourcerne til dette samarbejde, siger DAMUSAs generalsekretær, Poul Thunbo. Han understreger at fokus skal være på børnenes muligheder for at udvikle deres kreative potentialer og fortsætter: Udviklingen på musikskoleområdet med implementering af andre kunstneriske fag er helt på linie med, hvad der længe er foregået i Europa, særligt i Norge og Sverige, og kunststyrelsens tal giver nu et præcist øjebliksbillede af situationen i Danmark. Tallene danner et godt grundlag for debatten i DAMUSA og for det fortsatte arbejde med at forme udviklingen på musikskoleområdet, siger Poul Thunbo. DAMUSA Nyt har spurgt en række aktører med forskellig tilgang til udviklingen af kulturskolerne om deres synspunkter. Poul Rosenbaum, musikskoleleder Ishøj Musikskole: Ishøj Musikskole er topscorer på landsplan på antal elever både inden for dans og teater. Dans har været udbudt siden 2005, teater siden Ishøj Musikskole samarbejder med Kunstmuseet Arken om BGK. Som leder skal man styre meget bevidst i farvandet, hvor kunstarterne navigerer 8

9 sammen. Det er klart, det bliver ømfindtligt i det øjeblik, der er flere om at bruge af midlerne. Man skal skabe samarbejde. Hvis alle sidder og tæller penge og i øvrigt kun passer sig selv, så de enkelte faggrupper føler, at pengene forsvinder fra dem over til nogle andre, kan det godt gå galt. Musikfolk har meget mere metode indarbejdet i traditionen. Der har billedfolket et arbejde foran sig. Elisabeth Toubro, formand for Kunstrådets billedkunstudvalg: Vi har i udvalget indtil nu ikke været fantastisk dygtige til at satse på børn og unge. Men evalueringerne af forsøgene i perioden bl.a med BGK har været meget positive, så nu skal vi have gjort noget ved at få afsat midler på finansloven til det videre arbejde. På udvalgets møde i juni tager vi stilling til indholdet af en konference, vi vil afholde til efteråret, der skal belyse arbejdet med børn og unge. Søren Taaning, leder af BGK, Holstebro: Holstebro har med etableringen af Nordvestjysk Talentcenter, en paraplyorganisation for GK er i henholdsvis billedkunst, scenekunst, dans og musik skabt deres egen konstruktion af samarbejdet mellem kunstarterne, hvor de respektive GK er er tæt knyttet til deres kunstneriske moderskibe: Kunstmuseet, Odinteatret + Musikteatret, Det kgl. teaters balletskole og endelig musikskolen. Før i tiden tænkte man kun billedkunstneren som skabende kunstner. Det er noget helt nyt i den verden, at kunstnere arbejder med formidling. Kunstrådets billedkunstudvalg har ikke været involveret i etableringen af BGK er eller billedkunstundervisning i kulturskoleregi. Men det tror jeg de vil blive. Initiativet til at oprette GK er inden for de andre kunstarter er kommet fra musikskoleleder Martin Gade og jeg oplever også, at musikere synes, det er kanon med den udvikling i byen. Det gør det sjovere for de unge, at der er mange på ens egen alder, der arbejder seriøst med kunstneriske fag. Om kort tid sætter vi en stor forestilling op i Holstebro med 100 unge fra alle GK erne. Martin Gade, musikskoleleder Holstebro Musikskole og bestyrelsesformand for Nordvestjysk Talentcenter: Jeg kan sagtens følge skeptikerne i, at det er vigtigt ikke at udvande musiktilbuddet. Det er kendetegnende for musikken, at vi har oparbejdet tradition for at uddanne børn og unge gennem mange år. Det har de andre kunstarter ikke i samme grad. Personligt synes jeg godt om den måde, vi gør det på her. Vi har balletskolen, Odinteatret, musikteatret og kunstmuseet, og det er oplagt at udnytte det til den ideelle løsning med GK er tæt knyttet til et kunstnerisk miljø, hvor det i forvejen findes. Der er naturligt i en by som Holstebro, hvor kommunen bakker det op økonomisk. Det beriger MGK, at de andre GK er også er her. Hvis man laver kulturskole skal man sikre sig, at det er et ordentligt tilbud man udbyder. Men man skal også huske på, at musikskolerne jo også i sin tid skulle begynde et sted. Edna Rasmussen, musikskoleleder, Åbenrå Musikskole. Medlem af Kunstrådets musikudvalg : For mig at se, er det mest respektfuldt over for de enkelte kunstarter, at holde dem adskilt. Kunstarterne skal behandles ligeværdigt. Hvis udviklingen fortsætter, må man regne med, at der kan komme til at sidde en repræsentant for en anden kunstart end musik i lederstolen på en kulturskole. Personligt ville jeg være ked 9 DAMUSA NYT

10 af, hvis det var en billedkunstner, der overordnet skulle styre butikken i musikskolen. Vi bliver tudet ørene fulde af, at ledelse bare er et fag, men den dag, der skal enten udvikles eller afvikles, er det virkelig vigtigt, at det er en person med faglig indsigt, der sidder med hånden på budgetknapperne. Jeg kan heller ikke tydeligt og klart se, at det har været positivt at lægge kunstarterne sammen under Kunstrådet. Man kan skræve så meget at bukserne revner og jeg tror på, at hvert område udvikler sig bedst, når vi lever godt sammen som naboer og ikke som samboer. Jeg tror, at diskussionen om udviklingen hen i mod mere kulturskole kommer i DKML. Det er vigtigt at holde sig for øje, at i politikernes hoveder kunne det godt se ud som en god idé at fordele midlerne til musikskolerne, så de samme midler skal smøres tyndere ud og også dække de andre kunstarter. De andre kunstarter har ikke samme tradition som musikken med at se amatørlaget som vækstlag for det professionelle musikliv. Der er traditionelt meget større skel mellem amatører og professionelle. Christian Larsen, musikskoleleder Hjørring Musiske Skole: Hjørring Musiske Skole har på første sæson med teater fået 72 elever. Et elevantal der kun overgås af Ishøj og Esbjerg. Tilbuddet kom i stand fra den ene dag til den anden, så det er lidt tilfældigt, at det lige var i år det kom i gang. Sammen med Vendsyssel Teater havde vi fået kroner til at arbejde med teater, så jeg nåede lige at rydde trekvart side til teatertilbuddet inden musikskoleprogrammet gik i trykken. Siden fik vi god omtale af tilbuddet i Nordjyske, og så tror jeg det trækker, at det foregår i teatrets regi og det er teatrets skuespiller, der underviser, så den ægte atmosfære er givet på forhånd. Teatret bor lige over gården fra musikskolen. Det må ikke gå ud over musikdelen på nogen måde. Der skal være vandtætte økonomiske skotter. Men jeg er ikke i tvivl om at en bredere interesse for kunst kun vil have positiv betydning også for musikmiljøet. Det er mere stimulerende at gå i en klasse i skolen, hvor der måske er 10, der har interesse for billedkunst, teater, musik eller dans end i en klasse, hvor der måske kun er to, der har musik som interesse. Lena Schnack Mertz, musikskoleleder Faxe Musikskole: Faxe Musikskole har planer om at udbyde kulturskolefag, men kommunen er foreløbig ikke med på planerne. Vi har tidligere haft fremragende resultater med at samle kunstarterne én dag om ugen i fælles rammer i den gamle Haslev Musikskole. Vi havde midler til det under den gamle kulturaftale med Vestsjællands Amt, og det var en berigelse for alle at have en sådan fællesdag. Men den nye Faxe kommune har ikke set sig i stand til at yde økonomisk støtte til, at vi kunne fortsætte ad den vej. Vi har dog ikke skrinlagt planerne, men alt bunder jo i økonomi. Så længe vi kun har midler til musik, skal de også kun bruges til musik. Hvis man vil det bredere tilbud, skal der også tilføres midler. Signe Laumark, sanglærer på Den kreative skole i Silkeborg: Har tidligere undervist samme sted i både musik, teater og billedkunst. Et af de få eksempler på en lærer, der har undervisningserfaring inden for mere end ét kunstnerisk fag. Undervist i 15 år på Den kreative skole. 10

11 Den kreative skole i Silkeborg har over 20 års erfaring med andre fag end musik og har et meget bredt fagudbud: Billedkunst, dans, teater, litteratur, multimedier og animationsfilm. Skolen er lige flyttet til nye lokaler. Jeg har lige været til forårskoncert i lørdags på Den kreative skole, hvor der samtidig var udstilling for billedkunst og danseopvisning, og jeg tænkte faktisk på, hvor pragtfuldt det er, at have det hele samlet ét sted. Når jeg selv er bruger og skal finde undervisningstilbud i Århus til min teenagedatter, hvis interesser spænder vidt, skal jeg ud at lede mange steder. Det er meget mere overskueligt som bruger, at det hele samlet. I den periode hvor jeg underviste i billedkunst, mærkede vi tydeligt, at skolen ikke tjente på billedkunstholdene, og at man derfor gerne lige ville presse lidt ekstra ind på holdene, men i de 15 år, jeg har været på Den kreative skole, har jeg aldrig hørt noget negativt kollegerne i mellem om kunstarterne samliv eller om fordelingen af midlerne. Det er genialt, hvis den erfaring og det solide fundament musikskolerne har opbygget gennem årene kan medvirke til at løfte arbejdet inden for de andre kunstarter. Det, der selvfølgelig ikke må ske, er, at musikkens niveau omvendt bliver trukket ned. Silkeborg får prisen som årets musikskolekommune Af Martin Blom Hansen Den Kreative Skole i Silkeborg kan prale af at have en flot ny bygning midt i byen bygget specielt til at være kulturskole. Silkeborg Kommune satser på at synliggøre det aktive lokale kulturliv og Martin Blom Hansen modtager DAMUSAprisen Årets Musikskolekommune Det er ikke mammutkoncerter i Elton John-klassen, Silkeborg Kommune satser på. Det overlader de til andre jyske byer som for eksempel Horsens og Herning. I Silkeborg bruger man hellere krudt og budgetter på at profilere det lokale aktive kulturliv. I centrum af byen ligger Bindslevs Plads, Den Kreative Skole på Bindslevs Plads der er i fuld gang med at transformere sig til et særdeles synligt kulturtorv. Et nyt medborgerhus er på vej, og i forvejen ligger her byens bibliotek, spillestedet Rampelys samt Den Kreative Skole. Selve skolen har eksisteret i cirka tyve år, men i september 2008 kunne man rykke ind i en helt ny og 33 mio. kroner dyr bygning på 1800 kvadratmeter - specialdesignet til at huse musik, dans, teater, 11 DAMUSA NYT

12 billedkunst og en forfatterlinje. Prisen som Årets Musikskolekommune 2009 går til Silkeborg Kommune for at prioritere og synliggøre Den Kreative Skole. Og det glæder naturligvis borgmester Jens Erik Jørgensen. "Det er et skulderklap til musikskolen, som betyder meget i Silkeborg. Skolen er kendetegnet ved at have en ualmindelig bred palet og et stort aldersspænd. Her bliver udviklet talenter lige fra Alphabeat til navne inden for den klassiske musik. Den Kreative Skole mestrer både at bringe talenterne op på et meget højt niveau og samtidig have bredden," siger Jens Erik Jørgensen. Jens Erik Jørgensen, Borgmester Silkeborg Kommune har fokus på kulturområdet, og det har betydning, når folk udefra kigger på den midtjyske købstad. "Det aktive kulturliv er noget, der lyser op og viser, at det ikke kun er Asger Jorn og Riverboat Festivalen, Silkeborg kan byde på," siger Jens Erik Jørgensen og peger på det vigtige samarbejde Synet, der møder en, når man træder indenfor i den kreative skole mellem Den Kreative Skole og andre uddannelsesinstitutioner, for eksempel gymnasiet. "En række af de lysende talenter, der bliver udviklet på Den Kreative Skole, kommer netop fra gymnasiet. Der er et samspil - også mellem Den Kreative Skole og folkeskolerne." Ulla Voss Gjesing, leder af Den Kreative Skole i Silkeborg, pointerer, at prisen er en cadeau til kommunen. "Vi bliver først og fremmest meget synlige med det her byggeri. Det er første gang i Danmark, at man har bygget en kulturskole fra bunden. Det er et meget synligt signal fra kommunens side om, at man prioriterer kunst og kultur for børn og unge," siger hun. Ulla Voss Gjesing vil gerne bruge prisen til at profilere skolens status som kulturinstitution. Men det er vigtigt hele tiden at udvikle sig og ikke hvile på laurbærrene. "Det er vigtigt at være på forkant. Vi har blandt andet en it-vision, som vi kun lige er begyndt at snuse til. Den handler om, hvordan vi kan sørge for, at alle de kreative unge mennesker, der kommer her i huset, også får brugt it-dimensionen på en kreativ måde," siger lederen af Den Kreative Skole. Selve prisen har en værdi på kroner og består af et kunstværk af kunstneren Gerd Baarstrøm. 12

13 LÆSERNE MENER NY RUBRIK DAMUSA Nyt er altid åbent for indlæg fra medlemsmusikskolerne, hvis nogen har noget på hjerte. For at tydeliggøre dette har Damusa s bestyrelse besluttet at indføre en ny rubrik i bladet, som hedder Læserne mener. Hermed opfordres til, at man indsender indlæg til debat eller oplysning med relevans for musik- og kulturskolernes virke. Indlæg kan sendes på mail til DAMUSA-Nyt går i en ny interviewserie tæt på en række kendte personer uden for musikverdenen. De fortæller om deres erfaringer med musikundervisning og om, hvilken rolle, musikken spiller i deres hverdag. Mød i dette nummer forfatteren Knud Romer. HVERDAGENS UDFORDRINGER KLARES MED SANGE Af Christine Christiansen Forfatteren Knud Romers første musikalske minde er hans mor, der spillede tyske schlagere på sin harmonika. I dag går han selv højt op i at give sine to små døtre en musikalsk bagage. Christine Christiansen Sange, rim, rasleæg og en rytmeboks akkompagnerer hverdagsrutinerne hjemme hos familien Romer. Musik ER mit liv! Så klart lyder meldingen fra den hurtigtsnakkende forfatter og reklamemand Knud Romer med den karakteristiske falsterske accent. Han er far til to døtre på et halvt og to år og gift med violinisten Andrea Rebekka Alsted. Og så har han musikken med i det meste, han foretager sig både professionelt og privat. Som da han tidligere på året debuterede som koncertarrangør. Det skete med koncerten Et blad falder til Himlen i Tivolis Koncertsal. En koncert, hvis mål var at stille skarpt på sygdommen demens. Og på den glæde, demente kan have af musik og sang selv når de har mistet evnen til at tale og huske. Knud Romer skrev et stemningsfuldt digt om demens, som blev sat i musik af komponisten Bent Sørensen og uropført af DR PigeKoret. Målgruppen var demente, som blev fragtet til Tivoli i busser fra landets plejehjem for at oplevede koncerten live. Selv overværede Knud Romer koncerten med sin toårige datter på skødet. De to var begge optagede af at synge med på de fællessange I Østen stiger Solen op og Spurven sidder stum bag Kvist - som indgik i koncerten. Sange, som datteren kunne synge udenad trods sin unge alder. - Hvordan praktiserer du sang og musik med dine døtre derhjemme? Som alle andre: Vi synger Der bor en bager, Se min kjole og Jeg ved en lærkerede, når den ældste skal sove. Vi leger med rasleæg og banker på et lille legetøjsklaver og en triangel og laver en 13 DAMUSA NYT

14 slags musik. Knud Romer ryster energisk hånden op og ned med et imaginært rasleæg. Han tilføjer: Vi har haft både et flygel og et mindre klaver ind og ud ad lejligheden. Omsider har vi dog fattet, at det er for tidligt at introducere andet end det elektriske klaver med rytmeboks, hvor vores datter kan trykke på en knap. Så spiller det derudad, og hun danser, smiler han. Tager mors nodestativ Knud Romers kone, Andrea Rebekka Alsted, er violinist i DR Symfoniorkestret. Hun øver sig på orkesterstemmerne hjemme i lejligheden i Frederiksstaden i det indre København, og døtrene elsker det, afslører han: Når Andrea øver på violinen, er det sjovt at se vores yngste datter på seks måneder sidde med åben mund og polypper, mens den ældste på to år danser rundt på tæppet. Af og til tager den ældste sin mors nodestativ og stiller sig op på en skammel og bladrer i noderne. Så synger hun sin egen, hjemmelavede sang. Musik er adfærdsprogrammering Den ældste datter er også allerede aktiv musikudøver uden for hjemmet, beretter Knud Romer: Hun går til rytmik i Sankt Pauls Kirke hos en fantastisk god musikpædagog. Om mandagen er der rytmik i børnehaven, og om onsdagen synger de med organisten i Garnisonskirken. Og musikken kan bruges til meget i dagligdagen, har faren erfaret: Musik er adfærdsprogrammering. Som vi ved, går alting lettere med en sang på læberne - også når en bitter medicin skal ned. Mange af hverdagens små udfordringer herhjemme klares med sange, hun har lært. Knud Romer bryder spontant ud i sangen Vante, vante hvor er du - for at understrege pointen. Han uddyber: Når Andreas' søster kommer forbi hun er stemmedanner for drengekoret på Sankt Annæ så går der timer med at grine og synge. Jeg drømmer om, at mine piger en dag bliver optaget i DR s Spirekor jeg ville eksplodere af lykke! Og hvis de er musikalske nok, skal de på Sankt Annæ Skole. Musik er kardinalvejen til fordybelse og koncentration og glæde - og den bedste læremester. Giver intet for X-Factor Mange års samliv med en professionel musiker har givet Knud Romer en forståelse af, hvad det kræver at nå til tops på sit instrument og holde sig i spillemæssig form til krævende koncerter aften efter aften. Jeg får skældud af Andrea, fordi hun ikke synes, at der er tid nok til at holde sig i form, røber han. Af samme grund er han kritisk over for tvprogrammer som X Factor og Stjerne for en Aften : Det er Amateur Hour, udbryder han. Et reality show, der formidler mellem de uopnåelige stjerner på MTV og alle de andre, der ingenting er eller kan men bare fantaserer om det hjemme på værelset med en hårbørste som mikrofon. Programmet får os til at tro, at enhver kan blive stjerne for en aften uanset, hvor umusikalsk du er. Det er upædagogisk, for det sætter en stor parentes om det, der virkelig tæller: Arbejdet, disciplinen, øvningen år efter år efter år. Her stiller du dig op og synger mere eller mindre tyndt og falsk i et engangsknald, der er overstået og forbi, før det er begyndt. Sådan spiller klaveret ikke i virkeligheden, pointerer han. Kan synge tyske børnesange baglæns Når Knud Romer ser tilbage på sin egen opvækst så figurerer musikken som et helt centralt element. De første musikalske minder har han fra sin mor: Min mor, som var fra Tyskland, nynnede sig gennem dagen og hørte altid musik i radioen. Hun spillede harmonika til jul, til 14

15 fødselsdage, til festlige lejligheder. Vi sang med på de tyske børnesange: Alle meine Entchen og Ein Männlein steht im Walde, husker han. Med ét stemmer han i med et vers fra en munter tysk børnesang. Vi hørte gamle lakplader med tyske schlagere. Den dag i dag kan jeg stå på ét ben og synge det hele baglæns, hvis det skal være. Guitar-epoken Senere kastede Knud Romer sig over guitaren: Jeg hakkede mig gennem Villa-Lobos guitarværker og begyndte at læse partitur, men jeg har lykkeligt glemt begge dele. Den klassiske guitar blev kort efter skiftet ud med en elektrisk: Jeg spillede punkmusik på guitaren i Jeg gik dog mere op i at optræde end at øve mig og solgte den til stor glæde for menneskeheden. Så købte jeg et stereoanlæg i stedet for. Musik som tortur Musikundervisningen i skolen tænker Knud Romer tilbage på med blandede følelser: I folkeskolen spillede sanglærerinden for på klaver, og ingen sang med det var musik som tortur. I gymnasiet fik vi en ung og behjertet musiklærer, som fik os til at springe over vores skygge og synge i kor. Bagefter var man varm og ør og glad; han gjorde virkelig noget godt. Også radioen spillede en vigtig rolle i den unge Romers liv. Han optog Hitlisten fra radioen og hørte Radio Luxembourg hele natten. Fra Knud Romer fik sin egen pladespiller, var musik det vigtigste i livet og underlægning til alt, hvad han foretog sig: Bøgerne, jeg læste. Pigerne, jeg kyssede. Vennerne, jeg mødtes med. Vi blev alle defineret af den musik, vi hørte den var, hvem man var, og alting drejede sig rundt og rundt om hullet i pladen. Knud Romer taler med ét langsommere Knud Romer. Foto: Jan Søndergaard og mere eftertænksomt: Musikken har betydet så meget, at man nærmest kan sige, at musik ER mit liv! Den og litteraturen var kilden til betydning og lyst. Den var ens følelser og tanker den formede ens bevidsthed og var den måde, ens liv kom til udtryk på. Hver gang, ens øre åbnede sig for en ny genre, en ny komponist, en ny musiker, åbnede det en horisont for en og udvidede ens liv. - Med den musikalske opførelse af dit digt i Tivoli satte du fokus på en overset gruppe nemlig demente. Budskabet var her, at mange demente har stor glæde af at praktisere musik o g sang selv når de har mistet talen og hukommelsen. Lå der heri også indirekte en opfordring til os om at give børnene et solidt musikalsk fundament med i bagagen, fra de er helt små? Koncerten i Tivoli handlede om alderdom, glemsel og død. Om ikke at glemme dem, som selv glemmer og glider bort. Musikken og sangen giver udtryk for vores dybeste, mest smertefulde oplevelser og følelser og forløser dem gennem fællesang. Det, som normalt er fortrængt 15 DAMUSA NYT

16 og isoleret i sig selv på randen af samfundet gamle, demente og deres pårørende kom tilbage i livets midte og delte noget af det sværeste med hinanden i en fest, der vendte den udtryksløse ensomhed til en katedral af fællesskab og musik. Dette er, hvad musik kan gøre, og intet andet kan gøre det, funderer Knud Romer. Han bliver tavs et øjeblik. For lidt tid til musik På spørgsmålet om, hvor meget musikken fylder i hans eget liv i dag, falder svaret prompte: Alt for lidt! Der er så meget at se til med to små børn og huslejen, som skal betales, at jeg aldrig får mulighed for eller tid til at gå til en koncert eller lytte til musik. Andreas samling af cd er er gigantisk og rummer de fineste indspilninger af hvad som helst. De ligger bare hulter til bulter i et skab. En sjælden gang sidder vi for os selv, når børnene er puttet og drikker vin og hører Kreisler: Du alter Stephansturm eller Liebesleid. Radioen i køkkenet står på P2 og spiller hele dagen, og det er, hvad det bliver til, erkender Knud Romer. Om Knud Romer Alder: 48 Profession: Reklamemand og forfatter. Hans første roman Den som blinker er bange for døden (2006) vandt bl.a. Boghandlernes pris: De Gyldne Laurbær. P.t. skriver han på endnu en roman. Far til to døtre og gift med Andrea Rebbeka Alsted, som er violinist i DR Symfoniorkestret. Bor i Frederiksstaden. Kampagnekoncerter satte spot på musikskolerne Af Christine Christiansen I april og maj lagde landets musikskoler lokaler til en række spektakulære kampagnekoncerter. Målet var at sætte fokus på, hvad musikskolerne egentlig står for. Christine Christiansen Musikken spiller sådan hed kampagnen, der fandt sted på en række af landets musikskoler i april og maj. Bag kampagnen stod en række af landets musikskoleledere i netværket Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL). Målet var at sætte spot på det seriøse og mangfoldige arbejde, der hver dag udspiller sig på de danske musikskoler. Samtidig var kampagnen et forsøg på at gøre op med befolkningens forældede fordomme om musikskolerne som støvede, elitære institutioner med benhårdt terperi hos stramtantede spillelærerinder. Vi vil sparke støvet af det image, musikskolerne har hos mange, og vise befolkningen, at musikskolen er en institution, hvor børn lærer at spille sammen og udvikle sig sammen, sagde leder af Tårnby Musikskole og en af hovedkræfterne bag kampagnen, Anja Reiff. DAMUSA-nyt mødte hende, kort før kampagnen blev skudt i gang ved et spekta- 16

17 kulært pressemøde med livekoncert på Københavns Musikskole. Her holdt kulturminister Carina Christensen åbningstale, og et stort antal pressefolk mødte op for at dække begivenheden. Kendte musikere stod i spidsen Syv kendte danske sangere og musikere fra både den rytmiske og den klassiske verden var frontfigurer for kampagnen - bl.a. sangerne Anna David, Dicte og musikeren Mike Tramp. De rejste rundt på turné til musikskoler i hele landet og optrådte her på kampagnekoncerterne sammen med eleverne på de enkelte musikskoler. De syv musikere blev netop valgt, fordi de alle selv har positive erfaringer med i bagagen fra deres tid som elever på landets musikskoler, understregede Anja Reiff. Dicte med elever fra Århus Musikskole Kampagnesang i et væld af versioner En særlig kampagnesang med titlen Find din Melodi blev skrevet af de to rytmiske musikere Anna Stengade og Hannah Schneider. Hver musikskole stod ved kampagnekoncerterne selv for at instrumentere sin helt egen version af sangen. Som backup til de kendte musikere, som var solister i sangen, kunne man høre et hav af musikalske konstellationer fra bigband over børnekor til både messing- og blokfløjteensemble. På koncerterne viste vi det bredest mulige udsnit af, hvad børn kan lære at synge og spille på i musikskolerne. Opførelserne var inspireret af verdenshittet We are the World, sagde Anja Reiff. Kampagnekoncerterne fik massiv pressedækning landet over, fremgår det efterfølgende af kampagnens hjemmeside I skrivende stund er initiativtagerne i gang med at evaluere kampagneforløbet grundigt. Senere på sommeren ventes en evalueringsrapport. Om kampagnen Musikken spiller var musikskolernes landsdækkende forårskampagne, hvis mål var at sætte fokus på det arbejde og fællesskab, der blomstrer ude på Danmarks musikskoler. Kampagnen fandt sted i perioden d. 16. april d. 2. maj. Her kunne borgere og presse over hele landet opleve en lang række spændende musikalske arrangementer på deres lokale musikskole. Initiativtagerne til kampagnen var en række af landets musikskoleledere i netværket Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL). Kampagnen blev støttet økonomisk af DMF, DMpF og DAMUSA. Initiativet opnåede massiv pressedækning. Se hvilke medier, der satte fokus på kampagnen - og læs mere på: 17 DAMUSA NYT

18 Er du modtager af Sigurd s Musikskolepris 09? Er du indtil 12 år, og spiller du et af instrumenterne i Symfoniorkestret - så kig ind på og se, hvordan du tilmelder dig konkurrencen! Præmie: kr ,- Deltagelse i koncertturne med Sigurd og DR Symfoniorkestret julen Prisoverrækkelseskoncerten i København optages til TV. Dommerkomiteen: Musikere fra DR symfoniorkestret, DAMUSA samt Sigurd Barrett. Frist for indsendelse af CD el. DVD 15. september 2009 til DAMUSA c/o Frederikssund Musikskole, Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund Foto: Michael Larsen Hansen og Poul Thunbo Tryk og layout: MV-Tryk 18 Bag prisen står DAMUSA, DR Symfoniorkestret og Sigurd Barrett.

19 SIGURD & DR SYMFONIORKESTRETS MUSIKSKOLEPRIS 2009 DAMUSA uddeler i samarbejde med DR Symfoniorkestret og Sigurd i år for tredje gang denne specielle musikskolepris for de helt unge musikskoletalenter. Sidste år modtog den da 10-årige cellist Igor Egholm fra Hvidovre prisen på kr., som han ville bruge som tilskud til anskaffelsen af et kvalitetsinstrument, og i december spillede han med på Sigurd & DR Symfoniorkestrets juleturne. Vi ønsker med denne pris at fremhæve og opmuntre børn, som spiller klassisk musik, og på den måde fremme interessen for at spille og lytte til klassisk musik hos børn. Samtidig ønsker vi at støtte fødekæden frem mod konservatorieundervisning og senere professionelt virke, men frem for alt ønsker vi at give et barn muligheden for at spille med landets fornemste symfoniorkester og med Sigurd. Vi ønsker at belønne det særlige og ekstraordinære talent. Prisen gives til en ung talentfuld musikskolelev, som opfylder et eller flere af følgende kriterier: Særlig talentfuld Max. 12 år dommerkomiteen opfordrer helt unge talenter under 10 år til at deltage Spiller klassisk musik på et akustisk instrument Velforberedt Brænder igennem på scenen Prisen udgør ,- kr. Sammen med indstillingen skal du skrive hvilket stykke du evt. gerne vil spille sammen med DR Symfoniorkestret på turneen. Stykket skal være standardrepertoire for dit instrument og symfoniorkester og må have en varighed på max. 4 minutter. Prismodtageren skal deltage i koncertturne i uge 49 og samt ved den til TV optagede overrækkelseskoncert i København søndag den 6. december Prisvinderen aftaler deltagelsen i det endelige antal koncerter med DR Symfoniorkestret og Sigurd. Dommerkomiteen: DR Radiosymfoniorkestret, DAMUSA og Sigurd. Indstillinger af kandidater skal ske senest 15. september 2009 til DAMUSA, c/o Frederikssund Musikskole, Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund og skal ud over indstillingen samt evt. anbefalinger indeholde 10 stk. CD/DVD med optagelse af den indstilledes spil samt foto af indstillede. Yderligere oplysninger hos DAMUSAs sekretariat: Generalsekretær Poul Thunbo c/o Frederikssund Musikskole Ved Kirken Frederikssund Hver musikskole modtager 2 stk. A2 plakater til ophængning sammen med dette nummer af DAMUSA NYT. 19 DAMUSA NYT

20 MUSIKSKOLERNE MÆRKER SUSET FRA X FACTOR Af Martin Blom Hansen På den ene side er X Factor med til at give børn og unge mere mod og scenelyst. På den anden side er tv-showet med til at foregøgle en nem og hurtig adgangsbillet til en musikkarriere, der Martin Blom Hansen helst skal rykke nu og her. Musikskolerne lever på godt og ondt i en tid, hvor børn fra en meget tidlig alder lærer at iscenesætte sig selv. To millioner seere. Det må siges at være et nydeligt stort publikum for en nok så ydmyg vokal-aspirant og popsanger-lærling. Vist handler DR's gigantiske tv-succes X Factor om meget andet end musik. Ja, nogle vil nok mene, at det netop ikke handler om musik, men om underholdning, følelsesladet drama, effektiv fortælleteknik, udspekulerede identifikationsmodeller og en kynisk brug-og-smid-væk facon. Ikke desto mindre er det popsangene, der er brændselscellerne i maskineriet. Og den store mediemaskine er kun i stand til at buldre så larmende og massivt af sted, fordi der sidder hundredtusindvis på den anden side af skærmen og siger "godt det ikke er mig" eller "bare det var mig". Umiddelbart har musikskolernes dagligdag og de hysteriske fredag aftener foran X Factor-alteret måske ikke meget med hinanden at gøre. Men tager man en tur ud til nogle af landets musikskoler har X Factor både afsat helt konkrete spor og er samtidig et billede på en bredere tendens, der handler om mediebevidsthed og forventninger til at få succes med sit eget livsprojekt. For nu at begynde i den meget konkrete ende af skalaen er første stop Næstved Musik- og Kulturskole. Her har man jævnlige cafeaftner, hvor skolens elever får lov til at optræde foran et publikum. Ulla Britt Simonsen, 38 år, underviser i sang på Næstved Musik- og Kulturskole, fortæller: "Til en cafeaften for nylig var der en lille dreng, han har nok gået i første klasse, og da han kom ind til koncerten, havde han spurgt sin lærer: Hvor sidder dommerne, og hvad kan man vinde?" Indflydelsen fra X Factor og tidsånden rækker dog videre end til små drenges sjove bemærkninger. Ulla Britt Simonsen kan mærke, at det er blevet sværere at lokke både de små og større elever til at dyrke det lange seje træk. Det skal helst gå tjept med at lære en ny ting og så hurtigt videre. "Tålmodigheden er væk. Det skal helst virke med det samme. Det er også en tidstypisk ting, at når mor og far henter det lille vidunder ude foran musikskolen, spørger de: Var det sjovt? Det skal være sjovt og total fed underholdning. Men det er jo ikke sikkert, det altid er sjovt," siger Ulla Ulla Britt Simonsen Britt Simonsen. Hun peger også på en anden tydelig tendens. Nemlig at børn og unge har et stort behov for bekræftelse. "Det kommer tit til at handle om: Hvad synes du om mig? Er jeg god nok? Er jeg ikke bare for fed, er jeg ikke bare skidegod? Man skal hele tiden sælge sig selv." 20

21 "Men det er heller ikke kun dårligt. Der er også noget virkeligt spændende ved det. For der er virkelig også mange, der kan rigtig meget. Og det kan de måske alene, fordi de tror på sig selv," siger Ulla Britt Simonsen. Spejlet og hårbørsten Det kan Annelise Ravn, leder af Aalborg Musikskole & MGK, godt genkende. Hun har en elev, en pige, der har forsøgt sig i X Factor dog uden at komme i betragtning. "Hun fik at vide, at hun skulle arbejde med sin stemme. Hun går stadig på skolen og er bestemt ikke typen, der springer over, hvor gærdet er lavest. Hendes engagement er positivt. Og det er da modigt at turde stille sig op. Hvis et program som X Factor har en positiv indvirkning på, at man tør give mere udtryk i fortolkningen af en sang, er det da fint," siger Annelise Ravn. I Skive har man i snart mange år haft en meget stærk rytmisk musikkultur på musikskolen. Populære navne som Thomas Troelsen, Mads Langer samt Søren Balslev fra Carpark North er udklækket fra Skive Musikskole, der ud over talentlinje og MGK nu også har et samarbejde med Skive Gymnasium om en fireårigt uddannelsesforløb under navnet MusikCollege Skive. Musikskoleleder Peter Bæk kan aflæse en tendens, der har tråde til X Factor og lignende talentprogrammer på tv. "Hvor den klassiske musik har en anden tradition for fordybelse, kan man godt se en tendens til, at det skal gå mere huhej i den rytmiske del. Tingene bliver mere udvendige. Vi kan se det i optagelsesprøverne til MGK, hvor de rytmiske elever skiller sig ud. Mange har en forventning om, at hvis de blot kan stille sig op og give to numre, der sidder lige i skabet, så er alt det andet lige meget. Hørelære, musikteori og så videre er slet ikke inde i deres bevidsthed," siger Peter Bæk. Han mener ikke, at et program som X Factor har indflydelse på, hvordan man i dagligdagen arbejder med musikundervisningen. Men han siger samtidig, at det er noget, man på det uformelle plan taler meget om på skolen, og at skismaet mellem den langsomme opbygning af elevernes musikalske fundament og det medieskabte stjernebegreb godt kunne være et tema på en pædagogisk dag. En af de konkrete ting, Skive Musikskole gør, er at få drømme og billeder i de unges hoveder koblet ind i en bandsammenhæng. "Vi prøver at satse så meget som muligt på sammenspil og give eleverne en forståelse af det at spille sammen. Vi siger til dem: Det er det musikalske samvær, der er Peter Bæk værdifyldt for dig. Det er ikke dig, det drejer sig om. Det, der gør det sjovt for dig, er, når dine musikalske og sociale kompetencer bliver så store, at du kan have det sjovt sammen med andre. Det handler ikke om at stå foran spejlet og synge i hårbørsten og se sej ud et helt liv," siger Peter Bæk. Stjernen fra musikskolen X Factor kan dog også have den stik modsatte effekt. Drømmen om den hurtige vej til berømmelse kan blive erstattet af formaninger om, at slid og engagement 21 DAMUSA NYT

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Generalforsamling 2009 Referat af ordinær Generalforsamling i DAMUSA lørdag den 21. marts 2009 på Vejle Musikskole I alt 9 medlemsmusikskoler var repræsenteret med 12 delegerede. DAMUSA s generalsekretær

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Oktober 2011 MGK Hovedstaden Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Iht. retningslinjer for afrapportering á 01.03.11 fra Statens Kunstråds fagudvalg for musik (SKM). Indhold 1. Repræsentantskabets

Læs mere

Mødet med det fremm. Lærerstuderende fra Århus i Ungarn. Essay af Nikoline Ulsig, - -

Mødet med det fremm. Lærerstuderende fra Århus i Ungarn. Essay af Nikoline Ulsig, - - Mødet med det fremm Lærerstuderende fra Århus i Ungarn - - var dels tale om deciderede Kodályskoler 1, som kan sammenlignes med det, vi her- en helt normal skole. Det er i mødet med det fremmede, man får

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne!

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne! Kære elever og forældre, Her får du de seneste nyheder fra musikskolen. I denne udgave kan du læse om bl.a. Summer Camp i uge 27, Åbent Hus på lørdag, tilmelding til sæson 2014/15, datoer for sommerkoncerter

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Til stede: Lena Schnack Mertz, Morten Lønborg Friis, Jan Jacobsen, Jens Bloch, Jørgen Graven Nielsen,

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Ollerup den 19. februar Nyhedsbrev nr. 8

Ollerup den 19. februar Nyhedsbrev nr. 8 Ollerup den 19. februar 2010. Nyhedsbrev nr. 8 Vinterferie Det er koldt derude, hvor spurven fortsat sidder stum bag kvisten. Vinteren vil tilsyneladende ingen ende tage. Derfor er det i år meget relevant

Læs mere

Skabelsen MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Skabelsen MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Skabelsen Skabelsen I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Skabelsen. Gennem musikken fortæller værket den kristne skabelsesberetning fra Bibelen. Musikken

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Kære kollega Silkeborg juni 2014 Hermed kommende skoleårs program fra Silkeborg musiklærerforening. Det er ligesom vi plejer. Vi har valgt

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Jeg er aldrig flov over min mor

Jeg er aldrig flov over min mor Jeg er aldrig flov over min mor Mennesker, der lever af at være humoristiske er ikke nødvendigvis særligt sjove derhjemme, men det er Lisbet Dahl, forsikrer hendes yngste søn Gustav. Især når hun slår

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper Slangetræf på Samsø Skrevet af Lonni Andersen www.la-music.dk Det er morgen, og solens stråler falder ind af vinduerne i restauranten på Brundby hotel, hvor jeg sidder og forsøger ruste mig til mit kommende

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM

VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM På Vadgård Skole bliver der truttet, trompetteret og taget godt imod skolens nye tilbud om at give elever gratis undervisning i messinginstrumenter i samarbejde med Gladsaxe

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert.

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Koncert med DR Radiosymfoniorkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Violinkoncerten er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere