CANVAS- model. Kunderelationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CANVAS- model. Kunderelationer"

Transkript

1 Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget forskellige interesser i pladsen. De involverede institutioner hvis interesser vi ønsker at tage hen- syn til er handelsskolen, medborgerhuset, den kreative skole, biblioteket og Th. Langs skole. I hen- hold til institutionernes ønsker vil vi opføre et multihus som rummer plads for socialt samvær, læ- ring, kulturmøder, sundhed, aktiviteter, møder på tværs af aldre, studiemiljø, cafe og fritidsliv. Derudover ønsker vi som projektledere, at multihuset skal være handicapvenligt. Følgende næv- nes institutionernes interesser for Bindslevs Plads. Handelsskolen ønsker et forsamlingslokale som kan rumme op til 1000 personer til når de holder afgangsfester, fælles samlinger osv. Medborger- huset ønsker mødelokaler, samt en større og bedre cafe. Biblioteket ønsker en storskærm, lokaler til foredrag og udstilling. Derudover vil biblioteket gerne have plads til bedre studiemiljø. Vi har ikke været i kontakt med den kreative skole eller Th. Langs skolen, men vi ønsker at give dem rum for og til udstilling, musikforestillinger, kunst, fysisk udfoldelse, aktivitet og bevægelse. Silkeborg har et ønske om at udvikle et fælles netværk mellem institutionerne. Dette projekt ser vi positivt på, da det dermed kunne blive muligt at oprette et fælles intranet blandt institutionerne. På det fælles intranet kan det blive muligt at booke lokaler i multihuset og kommunikere på tværs af in- stitutionerne, da der også er ytret ønsker om bedre samarbejde på tværs af disse. Multihuset består af en stueetage og en 1.sal. Parkeringskælderen bliver under multihuset og der- udover ønsker vi at udnytte tagfladen på bygningen. På tagfladen er arealet delt op således den ene halvdel er ude - areal, mens den anden er tildækket til at rumme cafemiljø. Vores tanker om- kring tagfladen er at denne dækkes af parkmiljø med legeplads, kunstigt græs, træer osv. Taget er ikke overdækket, men der er selvfølgelig taget hensyn til sikkerheden med hegn i siderne. Materia- let som udgør hegnet skal give stadig lys, luft og rum såsom ex. glasparti. På enkelte flader på glas- hegnet, kan være placeret solceller. Langs bygningens ene langside skal der være en elevator af glas, hvor man kan komme ind i bygningen på de forskellige etager. Derudover er der udstigning på taget ovenpå cafeen. Multihuset skal være en hvid bygning med store vinduesarealer. Overfla- den skal primært bestå af vinduespartier. Rundt om og langs bygningen skal der være en udendørs spiral i regnbuens farver. Via spiralen kan man også nå til taget og gå ind til forskellige etager. For

2 at fremme studemiljøet skal der være Kupler til at læse og fordybe sig. Disse er placeret spredt på stueplanen. Kuplerne er i forskellige materialer, størrelser og farver. Der er puder og blødt ma- teriale indeni. På stueplanen er der yderligere legerum, hyggekroge og sanserum. Sanserummene kan fx være rum hvor der er mørkt med forskellige farvede lysspil og stemningsmusik. Forskellige materialer og indtryk på gulv og vægge. Disse rum kan også bruges til forskellige temauger, hvor biblioteket fx gerne vil sætte fokus på børn og leg, sundhed eller sanserummet kan afspejle den årstid vi befinder os i. Tæt på bygningen er der selvfølgelig tænkt på cykelparkering. Den midlerti- dige parkeringsplads ved den kreative skole skal fungere som multibane. Om vinteren kan banen laves om til en skøjtebane. Mellem handelsskolen og biblioteket vil vi forbinde vejen med en tarzanbane, hvor der laves for- hindringer og udfordringer på forbindingsvejen, således det bliver sjovere at bevæge sig fra A til B. Fx kan der være forhøjninger af sten i vejen med vand nedenunder eller mulighed for at svinge sig i lygtepæle, kravle over eller under ting eller løfte sig op i noget (fx til styrketræning under løbetu- ren). Storskærm befinder sig både i stueetage og på 1.sal. På skærmene kan der køre informationer, nyheder (fx TV2 News), oplysninger og tilbud fra institutionerne til borgerne osv. Endvidere kan de benyttes til fodbold, film, foredrag mm. Forsamlingslokalet, som handelsskolen ønsker, der kan rumme op til 1000 personer skal ligge på 1. sal. Rummet er ét stort lokale, men som til hverdag kan være delt op i flere rum via skydedøre/rulledøre. Der skal være plads til borde og stole, fx et pulterrum hvor disse opbevares sammen med yderligere redskaber til aktiviteter. Gulvet i forsam- lingslokalet skal konstrueres således det i den ene ende kan hæves ved eventuelle musikkoncerter eller teaterforestillinger. Dermed skabes og muligheder til mange mødelokaler idet det store rum deles ind. Værdifaktorerne for os er at bygningen bliver et sted hvor kunderne føler samvær på tværs af al- dre. Derudover vægter vi studemiljø, sundhed i bl.a. cafeen, muligheden for at bevæge sig og være aktiv. Det er også gennem disse muligheder vi håber at vejen til kunderne bliver banet, nemlig gennem fleksibilitet, kreativitet, åbenhed og tilgængelighed. Kundeskaren vi ønsker at appellere til via multihuset er alle byens borgere. Multihuset rummer en skare af aktiviteter som både børn som ældre kan benytte sig af - både bibliotekskunder, familier, studerende, børn, ældre, motioni-

3 ster, kunstinteresserede mfl. For at bygningen skal opretholde kundernes interesser skal vi benytte os af visse ressourcer. Det er bl.a. at opretholde standard, vedligeholdelse af materiale osv. Her- iblandt rengøringspersonale, god hygiejne ved toiletter og cafe. Personale i multihuset skal være kundeminded og gode til at informere og opretholde standard og kvalitet i cafeen. CANVAS- model Kunderelationer Igennem brugerundersøgelser vil man blive informeret og derved vil der blive sat større fokus på fejl og mangler men også videreudvikling på igangværende idéer. Omkostninger De primære omkostninger, der kommer til at være ved projektet er bygningen og materialerne til denne, samt arbejdsløn. I brugen af bygningen vil der være omkostninger ved vedligeholdelse. Indtægter Staten vil gå ind og støtte bygningen, da den er en del af biblioteket og tilgængelig for alle borgere i samfundet. Samtidig vil der være en indtægt i lokaleudlejningen. Det store lokale på 1.sal kan udlejes til interesserede institutioner men også private, der kan drage nytte af dem. Lokalerne er

4 ideelle til kunstudstillinger, da de er store og lyse og her kan den kreative skole, Asger Jorns muse- um eller andre kunstnere betale for udstillings plads af deres værker. Ved p- kælderen vil der være en brugerbetaling og denne indtægt vil derfor primært blive benyttet til vedligeholdelse af denne. Hvis indtægter ikke stemmer overens med udgifterne kan man vælge at lade sponsorer reklamere for deres produkt. Partnere I projekt indgår følgende samarbejdspartnere; Den kreative skole, Th. Langs skole, biblioteket, Asger Jorn museet, Medborgerhuset og handels- skolen. Aktiviteter Udstillinger, læsekubler, sanserum, café Ressourcer Det er vigtigt ved kunderelationerne at det kræves at de deltager i kundeundersøgelser, samt at de behandler tingene ordentligt. Derudover kræves der personale til information og café. Værdifaktorer Kunderne kommer til at kunne udfolde sig på forskellige planer og miljøer deriblandt studiemiljø, sundhed og samvær. Dette vil skabe værdi for brugerne. Vejen til kunderne Igennem flexibilitet, åbenhed og reklamer vil vejen til kunderne og brugerne blive mindre. Det skal være en bygning, hvor man kommer og går som man vil og derfor er vejen til kunderne kort.

5 Kunderne Bygningen skal være brugbar for alle borgere i samfundet. Der vil både være aktivitetsmuligheder for børn, unge, voksne, handicappede og ældre. Borgere med specifikke interesserer vil have mu- lighed for at udfolde sig aktivt og kreativt igennem leg og læring. Plan for processen fra ide til byggeri Da der er mange ting der skal gå op i en højere enhed, hvis ide skal blive til handling. Vores partnere skal være med på ideen og mulige justeringer skal der tages højde for. Mulige ændringer der kunne gøres i forhold til vores grundide kunne være: Lade bygningen flyde mere ud med de grønne arealer og lave en stor trappe op af bygningens gavl mod handelsskolen. Så man kunne gå på trapperne op til det grønne område på taget. Dette ville gøre lidt ved bygningens måske lidt kedelige og firkantede form. Hvis man hellere ser en mindre bygning, kunne man fjerne 1. sal og gøre det muligt at rydde stue etagen, så den kunne bruges til de store sammenkomster på 1000 personer. Lave forbindelser fra biblioteket til bygningen og måske også andre bygninger. Der skal også lægges en plan for de økonomiske rammer, der skal klarlægges, hvor meget vores partner vil spytte i projektet. Vi skal give parterne en forståelse af, at denne ide vil skabe mere aktivitet og liv i områ- det. Der vil komme et samlingssted for alle aldersgrupper, især for børn og unge. Der vil blive et mødes stede som de simpelt hen ikke kan gå glip af. Vi skal have spurgt fonde, kommunen og evt sponsere om penge til projektet. Efter det er sat fast hvad der økonomisk er til rådighed. Så skal tegningen færdiggøres med detaljer og kon- struktionen. Vi skal undersøge materiale, som er holdbare og bæredygtige. Der skal desuden indsamles tilbud fra håndværker og byggefirmaer. Til sidst ses der på ude områderne og de små detaljer som indret- ning af møbler, ting og sager.

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

50 forslag til en sports- og fritidspolitik

50 forslag til en sports- og fritidspolitik Århus Kommune Sport og Fritid Vestergade 55 8000 Århus C Århus d. 8. maj 2008 50 forslag til en sports- og fritidspolitik er endog meget glade for konstruktivt at indgå i et samarbejde med Sport og Fritid

Læs mere

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk Oversigtsskema med alle bidrag fra borgerne på sammenomaarhus.dk. Bidragene er fordelt på følgende tre overordnede temaer ud fra hvor de fortrinsvis passer. Det

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Historie 3 Idegrundlag 4 Bestyrelse 4 Institutionsbestyrelse 4 Forældrebestyrelsen 5 Ledelse 6 Børnenormering 6 Fysiske

Læs mere

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 Sans for min skole Idekatalog fra Løgstrup skole Til den rådgivende arkitekt Dette er et idékatalog, som er blevet til på baggrund af inddragelse af 50 elever

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE Jeg har lige fortalt, hvad jeg synes at de 7,3 millioner skal bruges til i Enghaveparken Emma Damhøj, 9 år, Tove Ditlevsens Skole ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE ENGHAVEPARKEN // INDDRAGELSESPROCES AF BØRN

Læs mere

Læringslandskabet Sødalskolen

Læringslandskabet Sødalskolen Læringslandskabet Sødalskolen Idékatalog U d a r b e j d e t a f : L i n e E s k e r o d ( S O C ) L i n e W e d e ( J Y D S K ) N i c o l i n e F r ø k j æ r ( J Y D S K ) A n d e r s D a m g a a r d

Læs mere

Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads

Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads 1 Idé- og programudvalget for Nyt Medborgerhus Arbejdsgruppen vedr. Bindslevs Plads Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads Baggrund 25.1.08 Ajourført Arbejdsgruppen tager først og fremmest sit udgangspunkt

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Børneinstitutionen Byskovgård 2012-2013. Byskovgård Vuggestue Børnehave Specialafdeling

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Børneinstitutionen Byskovgård 2012-2013. Byskovgård Vuggestue Børnehave Specialafdeling PÆDAGOGISK LÆREPLAN Børneinstitutionen Byskovgård 2012-2013 Byskovgård Vuggestue Børnehave Specialafdeling Forord Det er de voksne, der skal vise børn verden. De voksne er barnets adgang til verden. Det

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

HACKATHON YOUNG CITIZENS

HACKATHON YOUNG CITIZENS HACKATHON YOUNG CITIZENS 2014 1 1. APRIL 2014 HACKATHON GRINDSTED GYMNASIUM HACKATHON 2014 ET UNGETOPMØDE MED POLITIKERE En del af eleverne fra 7. klasse og op til gymnasiet fra Billund Kommune var kaldt

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 12 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 12 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, stue,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere