leg fællesskab læring kreativitet venskab fællessang bevægelse glæde kundskaber muligheder færdigheder smil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "leg fællesskab læring kreativitet venskab fællessang bevægelse glæde kundskaber muligheder færdigheder smil"

Transkript

1 Indskolingen Vester Skerninge Friskole leg fællesskab læring kreativitet venskab fællessang bevægelse glæde kundskaber muligheder færdigheder smil

2 Morgensang i indskolingen Alle lytter til den gode fortælling. Vester Skerninge Friskole har ca. 215 børn i et spor fra bh-klasse til 9.klasse. Ca. 140 familier er tilknyttet skolen, som om 3 år kan fejre 150 års jubilæum. Vi er bevidste om at medejerskab og engagement i indhold og udvikling for vores skole, er det, der altid har givet liv og mening til skolen for alle skolens parter. Det store forpligtende skolefællesskab vægtes højt med fælles morgensang, små og store venner-ordning og utallige arrangementer gennem skoleåret, hvor alle er sammen på kryds og tværs. I daglig lærersamarbejde er skolen teamopdelt i indskoling (bh-klasse til 3.klasse), mellemtrin ( klasse) og Overbygningen (7. 9. klasse). Selv om skolens traditioner er lange og stærke, er vi til stadighed på indholdssiden optaget af at lave den gode skole, så eleverne bliver bedst muligt klædt på til det gode liv i en fremtid som ingen af os helt kan forudsige. Det handler både om dannelse og uddannelse. Udover faglig viden og færdigheder skal eleverne understøttes i at finde og udvikle deres egen identitet, egne værdier, kreativitet, selvværd, sociale kompetencer, gode fællesskabsoplevelser og god tillid til - og mod på - verdens mangfoldighed og mange muligheder. Svaret på hvad der er god skole jagter vi hver dag, vel vidende at det svar vi fandt rigtigt i går, måske ikke helt holder i dag. Vores fysiske rammer er i disse år under stor udvidelse og forandring. Vi har netop opført et 1100 m2 multihus til bevægelse, teater, musik, arrangementer, fester, morgensamlinger mv. Bæredygtighed i undervisning, adfærd og byggeri vægtes højt. For tre år siden opførte vi som ny SFO nordens første institutionsbyggeri i Passivhus standard, ligesom et solcelleanlæg, der skal dække skolens el-forbrug, er under projektering. På vores meget store udenomsarealer udvikles til stadighed det æstetiske rum. Flotte beplantninger, skulpturer, sten, legeredskaber og haverum, der appellerer til leg, bevægelse, kreativitet, udeskoleaktivitet og afslapning. Bevægelse værdsættes som en naturlig integreret dimension i vores skolekultur. Det kan således være en naturlig del af alle fag og aktiviteter, hvor der indgår leg med fagligt indhold, løb i mange sammenhænge og cykling eller vandring som naturlige transportmåder. Lejrskole eller rejser afholdes i alle klasser hvert år. Hvert 3. år er der fælles lejrskole for hele skolen. Formålet med lejrskolerne er at give naturoplevelser, fællesskabsoplevelser, oplevelser med at være hjemmefra - på udebane med eksotisk, primitiv eller fremmedartet natur eller kultur. Den internationale dimension udvikles i løbet af mellemtrin (Norden) og manifesteres i overbygningen som en årlig udlandsrejse eller udvekslingsbesøg, hvor der stiftes kendskab til fremmede kulture.friskolens værdigrundlag bygger på fire begreber: Tillid, åbenhed, anerkendelse og mangfoldighed. Du kan læse mere om skolens værdigrundlag - og baggrundet for valget af dette grundlag, på skolens hjemmeside. Morgensang Skolendagen starter altid kl med fælles morgensang, hvor lærere og klasser skiftes til at komme med input. Det kan være en historie, fortælling om en oplevelse, en kortfilm, elever der spiller musik og meget mere. Forældre/bedsteforældre må meget gerne deltage i morgensang. Hver fredag mødes skolen til et filosofioplæg - et oplæg, der omhandler et begreb/følelse/ problemstilling/andet, som efterfølgende debatteres og behandles i klassen. Arbejdsdage Vi afholder arbejdsdage to gange om året. Legepladsen bliver renoveret, køkkenet gjort ekstra rent, vinduer malet og lign. Det hele afsluttes med fællesspisning ved bålpladsen nær Farveladen. Det er en rigtig hyggelig dag, hvor der er tid og rum til at få en god snak med andre forældre på skolen - og en dag, hvor der knyttes nye bånd mellem familier. Teater Hvert år i februar holder Bh.kl. til og med 7.kl. to teateruger, der munder ud i fire store forestillinger. Det er altid nogle af skolens lærere, der skriver stykket og musikken dertil. I ugerne, hvor forestillingen forberedes er kreativitet, glæde, arbejdsomhed, fællesskab og samhørighed i fokus. Fødselsdage I Børnehaveklassen tager lærerne med børnene hjem og holder fødselsdag i skoletiden. (Hvis det kan lade sig gøre). Fra 1. kl og op holdes børnenes fødselsdage om eftermiddagen eller i weekenden det kan nogle gange være smart at slå sig sammen. Ofte afsluttes børnefødselsdagene med forældrekaffe, hvor forældrene også kan hygge, snakke og måske endda lege som børnene. ÅBENHED TILLID MANGFOLDIGHED ANERKENDELSE

3 Forældrefest Hvert år afholdes der en stor og meget gennemført temafest på friskolen. Det er altid 2.klasses forældre, der står for årets forældrefest. Forældrene vælger årets tema, laver mad, underholdning og alt, hvad der hører med til en rigtig fest. Vi har bl.a. været til bryllups-, 60 er-, cowboy- og greasefest. Legepatrulje Legepatrulje er et tilbud til børnene om at kunne deltage i forskellige lege i det store frikvarter. Legepatruljen er ledet af uddannede børn fra kl. Der er legepatrulje ca. 1 gang om ugen. Emnedage En gang om ugen arbejder vi på tværs af klasserne. Børnene bliver delt op i grupper på tværs af klasserne og arbejder med samme emne på forskellig vis. Der arbejdes med billedkunst, drama, sløjd, madlavning m.m. Dog afbryder vi en gang imellem emnedagene med fælles emneuger og klasselærerdage. Venneordning Når man starter i børnehaveklassen på Vester Skerninge Friskole får man en stor ven fra skolens 5.kl. Det er rigtig trygt og dejligt at have en stor ven. Den store ven kan og vil hjælpe med stort og småt i hverdagen - men særligt på lejrskolen, på udflugten og på gåturen, hvor man kan holde i hånden og få en god snak er den store ven god at have. Alle har ret til at være dem de er - så længe det ikke går ud over andres ret til det samme Der skrives brev til mor og far på lejrskolen Samarbejde mellem skole og hjem For at skabe de bedst mulige forudsætninger for læring og social dannelse for det enkelte barn er vores samarbejdskultur på skolen af afgørende betydning. Vi har med udgangspunkt i vores værdigrundlag en stærk tro på at en gensidig åbenhed og en tro på hinandens bedste intentioner skaber det bedst tænkelige udgangspunkt for et godt og konstuktivt skole/hjemsamarbejde. Skole og forældre er deltagere i et forpligtende fællesskab, hvis fokus hele tiden er rettet mod at skabe de mest optimale rammer for det enkelte barns faglige og personlige udvikling. Derfor er gensidig åbenhed omkring faglige problemstillinger eller trivsel nøglen til en målrettet indsats med henblik på et trygt og et udbytterigt skoleliv. Vi er - såvel forældre som skole - vigtige medspillere i forhold til barnets skolegang. På forældremødet i starten af skoleåret tydeliggøres og konkretiseres forventninger mellem skole og hjem. Herudover orienteres der om klassens trivsel, årsplan og tanker om det forestående skoleår. Her drøftes endvidere forældrevalgte problemstillinger og der vælges et aktivitetsudvalg, som i løbet af skoleåret tager initiativ til forskellige klassearrangementer. Her styrkes fællesskabet børn og voksne i mellem. En gang om året tilbydes der skolehjemsamtaler. I dialog evalueres barnet fagligt og socialt, mens der samtidig rettes fokus mod fremtiddige udviklingspotentialer. I bh.kl. og 1. kl. tager klasserlæren på hjemmebesøg. Man kan sige at skole/ hjem-samtalen flyttes til hjemmet. Det giver klasselæreren et godt kendskab til den enkelte familie og det enkelte barn, når man oplever barnet på Hjemmebane. Gennem skoleintra skolens informationsnerve foregår kommunikation mellem hjem og skole og blandt forældre. I visse tilfælde kan det naturligvis være mere hensigtsmæssigt, at mødes til en snak eller klare det over telefonen.

4 Trivsel og sociale kompetencer Det er helt afgørende, at skolehverdagen opleves tryg for barnet. Trivsel og tryghed er efter vores opfattelse en forudsætning for lysten til læring og samarbejde at skoleglæden er til stede. Arbejdet med det sociale liv i klassen - herunder skabelse af Vi-følelse og relationskompetencer - er på mange måder det grundlæggende element for at skabe et trygt, udfordrende og givtigt læringsmiljø. Gennem klassesamtaler, fællesoplevelser og et tæt og åbent forældresamarbejde vil vi gerne skabe: Et trygt værested som udgangspunkt for et spændende og udfordrende lærested Indskolingen arbejder tæt sammen med skolens SFO Farveladen. Flere ansatte fra Farveladen har timer i indskolingen og indgår således i den daglige undervisning. Hver klasse har i øvrigt en primærpædagog som i samarbejde med klasselæreren har fokus på det sociale liv i klassen. Undervisning en vej til læring I indskolingen prioriterer vi fagligheden højt. Vi vægter såvel det fælles udgangspunkt for undervisningen som det individuelle og tænker at det samlende og det differentierede er et godt omdrejningspunkt for en varieret undervisningsform. I indskolingen er vi bevidste om vigtigheden af mange forskelligeartede tilgange til læring, så vi tilgodeser mange forskelllige måder at tilegne sig ny viden på. Det kunne være gennem: Bevægelse Kreativitet I-pad og computer Leg Samtale Drama Fortælling Musik Morgenmotion og frugt Da det er almindelig kendt, at fysisk aktivitet fremmer læring er der i indskolingen morgenmotion på programmet. Det kan være en kort en løbetur, en fælles fangeleg i skolegården eller en lille bevægelsesleg i klassen. Efterfølgende tilbydes børnene frugt.

5 Hvis man ønsker et mere indgående kendskab til indskolingens fagplaner kan de ses på hjemmesiden ELEV Selvstændighed Faglige færdigheder Sociale færd F Motoriske færdigheder Hvor bor vi? Vi vil gerne tilbyde jeres børn et trygt indlæringsmiljø og derfor har vi indrettet en lille seperat skole i den store skole. Indskolingen holder til i skolens ældste bygning, med klasselokaler, grupperum og et lille tekøkken Vi benytter også Farveladen og bålhuset, som gruppe- og undervisningslokaler i hverdagen. Frikvarter Der er to frikvarterer i løbet af dagen. Som udgangspunkt er børnene ude i begge. Her er mange legemuligheder på skolens store legeområde. I spisefrikvateret er der voksne tilstede på legepladsen. Musikgrundskole Børnene kan deltage i skolens egen musikgrundskole. Den varetages ofte af den samme musiklærer, som står for den obligatoriske musikundervisning. Igennem skolens musikskole er det også muligt at vælge eneundervisning på klaver, guitar, bas, trommer, fløjte, saxofon, violin og i sang.

6 Indskolingens ansatte Pia Lundfos Kreativ dame med et smittende grin og malerpensel bag øret Cykler meget Sanne Nielsen Deler smil og kram ud til alle i indskolingen. Er god til at danse Stinne Kjær Sidder bag klaveret, hver gang lejligheden byder sig. Har flotte krøller Lars Johannessen Indskolingens sportsmand - men han er også god til synge og historiefortælling. Merethe Fuglsang Elsker at snakke og fortælle historier. Har meget lego og griner højt Anders Linnet God til at lave mad og snakke Har rejst rundt i hele verden. Lene Skov Kan strikke og hækle de flotteste ting. Laver smykker og flotte fletninger på pigerne i Farveladen. Sarah Ganjavi Kan løbe langt og har 4 børn Maler sjove ansigter på små hoveder i Farveladen. Odio Pede Sygdom og fravær I tilfælde af sygdom og andet fravær bedes I give skolen besked før kl Tlf : lærerværelset Ved længere fravær bedes I kontakte klasselæreren. Vester Skerninge Friskole Nyvej Vester Skerninge Skole: Farveladen: en god dag Skoletasken Det er vigtigt, at skoletasken indeholder det nødvendige. Det vil sige : - et penalhus med blyanter, viskelæder, farveblyanter, spidser og lineal. - en solid mandpakke med et sundt og mættende indhold. - læse- og opgavebøger, der passer til dagens skema. - idrætstøj, hvis idræt er på skemaet Garderoben Det er vigtigt at garderoben indeholder : - tøj og overtøj, der passer til årstiden - ekstratøj/skiftetøj GARDEROBEN SKAL TØMMES HVER FREDAG

7

8

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Æblegård Friskoles A-Z

Æblegård Friskoles A-Z A-Z for Indhold Indhold... 2 Arbejdslørdage... 4 Antal og tilmelding... 4 Tema / Lærer... 4 Koordinator og personale... 4 Arrangementer... 4 Sommerfest... 4 Fastelavnsfest... 5 Julefest... 5 X-faktor...

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Alle på Køng Idrætsfriskole ønsker Jer en lang, meget solrig og dejlig sommerferie!

Alle på Køng Idrætsfriskole ønsker Jer en lang, meget solrig og dejlig sommerferie! 19. juni 2011 Kære børn og forældre! Vi nærmer os Sct. Hans og dermed afslutningen af skoleåret 2010 2011. Et skoleår med mange begivenheder, men også det første hele år i de nye lokaler i de gamle højskolebygninger.

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Børneinstitutionen Byskovgård 2012-2013. Byskovgård Vuggestue Børnehave Specialafdeling

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Børneinstitutionen Byskovgård 2012-2013. Byskovgård Vuggestue Børnehave Specialafdeling PÆDAGOGISK LÆREPLAN Børneinstitutionen Byskovgård 2012-2013 Byskovgård Vuggestue Børnehave Specialafdeling Forord Det er de voksne, der skal vise børn verden. De voksne er barnets adgang til verden. Det

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere