FÆLLESSKAB KREATIVITET OPLEVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESSKAB KREATIVITET OPLEVELSER"

Transkript

1 FÆLLESSKAB KREATIVITET OPLEVELSER

2 2

3 VELKOMMEN TIL ET OVERSKUELIGT LÆRINGSMILJØ På Holstebro Friskole bliver dit barn en del af en lille og overskuelig skole, der er bygget og drevet af engagerede lærere, pædagoger og forældre. De brænder alle for at skabe det bedste læringsmiljø for børn i alderen fra børnehave til 9. klasse. FOKUS PÅ FAGLIG OG SOCIAL UDVIKLING Gennem fællesskab, kreativitet og oplevelser fokuserer vi på faglig og social udvikling og læring i klasser med op til 18 elever. VI ER EN STOR FAMILIE Holstebro Friskole er en familieskole, fordi familien i alle sine moderne former er omdrejningspunktet for barnet, og derfor også for skolen. Børn og forældre har stor indflydelse på skolens hverdag og er en væsentlig drivkraft bag aktiviteter og vigtige beslutninger. EN DEL AF ET TRYGT FÆLLESSKAB På Holstebro Friskole bliver dit barn set og hørt i et trygt fællesskab. Vi kender alle hinanden, og børnene føler sig hjemme på deres skole. DE FAGLIGE FYRTÅRNE Vores lærere er engagerede og kreative, og de er skolens faglige fyrtårne. De har friheden, evnerne og opbakningen til at gøre ting anderledes, når det er nødvendigt at styre i en ny retning for fællesskabet eller for den enkelte. Vi anerkender, at alle børn er forskellige og lærer forskelligt. 3

4 FRISKOLEFAKTA Holstebro Friskole er en grundtvig-koldsk friskole. Det betyder bl.a., at kodeordene i dagligdagen er respekt og ligeværdighed mellem alle på matriklen: børnehavebørn, skoleelever, personale og forældre. Vores børnehave med plads til ca. 30 børn hedder Klods Hans, og vores SFO hedder Sommerfuglen. Der er solidarisk forældrebetaling på Holstebro Friskole. Det betyder, at prisen er den samme, lige meget om dit barn går i 0. eller 9. klasse. Se de gældende priser på holstebrofriskole.dk. I klasse er det faktisk billigere for dit barn at gå på Holstebro Friskole, end hvis det går på en folkeskole med SFO-plads. Holstebro Friskole leverer hvert år dygtige og kreative elever til gymnasiet, handelsskolen og erhvervsskolerne. Her er det ingen hindring, at vi er en eksamensfri skole. Holstebro Friskole lever op til bestemmelserne i Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne skal stå mål med undervisningen i folkeskolen. Vi overholder folkeskolelovens paragraffer ligesom alle andre skoler i Danmark. I gennemsnit koster det staten kroner om året at have en elev i folkeskolen. Til sammenligning koster en elev i de frie grundskoler hvert år staten kroner (2010). Friskolens forældregruppe spænder meget vidt. Heldigvis. Vores forældre er mekanikere, akademikere, tømrere, selvstændige, ufaglærte, direktører, pædagoger og alt muligt andet. 4

5 5

6 SÅDAN UNDERVISER VI PÅ HOLSTEBRO FRISKOLE 6

7 Vores undervisning lever helt op til folkeskolelovens krav, og det betyder, at vi underviser på et niveau, der mindst svarer til folkeskolens. Men vi gør det på vores egen måde. Vi prioriterer fælles oplevelser og kreativitet højt og vigtigst af alt er det, at vi alle til enhver tid har respekt for det enkelte menneske og for fællesskabet. FÆLLES START PÅ DAGEN HVER MORGEN Hver morgen samles vi alle elever, lærere og de forældre, der har tid og lyst til at være med til et kvarters fælles morgensang i Sneglen, som er hjertet i Holstebro Friskole. Vi synger sammen, griner og hører historier fortalt af lærere og elever. Morgensangen er en uundværlig del af vores skoledag, fordi den sikrer os en fælles start på dagen. MORGENVENNER, LÆSEMAKKERE OG KONTAKTFAMILIER På vores skole har vi venner på kryds og tværs. Nogle af dem er sat i system. Hver elev i 0. og 1. klasse har for eksempel en fast morgenven fra de ældste klasser, som henter dem i klassen, sidder og synger med dem under morgensangen og afleverer dem igen i klassen bagefter. I perioder har eleverne læsemakkere på tværs af klasserne. Læsemakkerne hjælper hinanden igennem bøgerne i det læsebånd, som hver skoledag bliver indledt med. Og så får alle nye familier på friskolen en kontaktfamilie, som de kan mødes med og ringe til, når de har spørgsmål. VI GØR SKOLEN REN SAMMEN Som forælder til elever i Holstebro Friskole kommer du automatisk til at gøre rent på skolen i nogle timer hver 6. lørdag. Det kan umiddelbart lyde som en sur tjans, men faktisk er rengøringen en rigtig god chance for at møde forældre fra andre årgange, udveksle erfaringer og oplevelser og blive klogere på skolens traditioner og arrangementer. På den måde styrker vi sammenhængskraften på skolen med gulvskrubben i hånden. HOLSTEBRO FRISKOLE EN MOBBEFRI SKOLE Vores klare mål er, at Holstebro Friskole er en mobbefri skole. Vi tolererer ikke mobning og har klare handleplaner parat, hvis der skulle opstå mobning blandt vores elever. Vores skole hviler på det grundtvig-koldske menneskesyn, som blandt andet siger, at alle skoleelever, børnehavebørn, personale og forældre er ligeværdige og lige værdige. Vi har alle ret til at føle os hjemme på Holstebro Friskole. Det hjælper vi dagligt hinanden med at holde fast i. KLODS HANS EN SKÆLDUD-FRI BØRNEHAVE Vores børnehave har ca. 30 børn fra 3 år og opefter. Også her går det grundtvig-koldske menneskesyn igen: Vores børnehavebørn får nemlig ikke skældud. Der bliver selvfølgelig sat klare rammer for, hvad man må og ikke må, men det sker i respekt for det enkelte barn og ikke med surt løftede voksenpegefingre. Børnehaven ligger lige ud til legepladsen, og børnehavebørn og skolebørn leger sammen. Det giver nærvær og samhørighed. 7

8 NÅR KLASSEVÆRELSET BLIVER FOR SMÅT 70 OVERNATNINGER I LØBET AF ET SKOLELIV På Holstebro Friskole prioriterer vi ture og fælles oplevelser. Derfor er vores elever i løbet af skoleåret af sted på flere ture med overnatning. Her kommer eleverne tættere på hinanden og på lærerne i en anden form end hverdagens. De mindste overnatter måske på skolen. De ældste sejler i skolens joller på Limfjorden. Andre er på cykeltur langs Storåen. De fleste af turene er en naturlig forlængelse af undervisningen og har et klart fagligt mål, mens andre mere er sociale ture. GRØNTSAGER OG MASSER AF TAL Som en del af matematikundervisningen holder vi grøntsagsmarked en gang om året. Her sælger eleverne grøntsager, syltede frugter, saft, marmelade, kaffe og kager, og der er loppemarked og tombola. Alle klassetrin har opgaver bl.a. er det eleverne fra 2. og 3. klasse, der holder styr på bestillingssedler, pakker grøntsager og udregner og laver regninger. Indtægterne går til rejser og større indkøb til undervisningen. 8

9 PÅ PRIMITIVLEJR HVERT ÅR Alle elever kommer hvert år på en uges primitivlejr, hvor vi overnatter i telte, hugger brænde, laver mad over bål osv. Eleverne er inddelt i familiegrupper, hvor de ældste elever fungerer som forældre for de yngste. Dagene går med lejrog naturaktiviteter, madlavning og hygge. MERE END TO UGER I TEATERET I 2½ uge efter vinterferien står skemaet på teater for alle på skolen. På tværs af aldersgrupper arbejder vi målrettet i samlet flok for at få alle de kreative, musiske, skøre og løse ender til at mødes i en forestilling for hele familien, tidligere elever og gæster udefra. Det er eleverne, der trækker læsset: De skriver selv replikker, syr kostumer, laver kulisser og øver alle musiknumre igennem i teaterbandet. Det er godt to uger midt i en myretue. NOGET AF ALT DET ANDET Hvert år er der forårskoncert, hvor er scenen åben: Nogle klasser optræder med musiknumre. Nogle spiller et instrument i fritiden og viser, hvad de kan. Andre optræder med dans eller korsang. Til vores fastelavnsfest kommer ALLE børn, lærere og forældre udklædte. Ellers koster det kontanter. Og så er der jo den årlige forældrefest, hvor skolen for en enkelt aftens skyld er børnefri og det er nok også det bedste for alle parter! 17 DAGE I ENGLAND Englandsturen er en stor ting for eleverne på Holstebro Friskole. Fra klasse oplever eleverne to gange at komme af sted på lejrtur i England i 17 dage. Eleverne er inddelt i familiegrupper, hvor de ældste fungerer som forældre for de yngste. De står blandt andet selv for at lægge budget, købe ind og lave mad. På flodpram på Midtenglands smukke kanaler bevæger eleverne sig gennem middelalderen og op til industrialiseringen. Undervejs får de engelsk kultur og levevis helt tæt på kroppen og får brugt deres sprogkundskaber i praksis. 9

10 EN SKOLE UDEN PRØVER OG EKSAMEN På Holstebro Friskole tror vi på, at dit barns karakter består af andet og mere end et tal på et stykke papir. Derfor er vores skole prøve- og eksamensfri. Til gengæld er det vigtigt for os, at dit barn hos os lærer og bliver fortrolig med at stille sig op foran andre mennesker. Derfor slutter eleverne for eksempel deres skolegang af med at fremlægge et større projekt foran skolens lærere, elever og forældre. Den slags giver sommerfugle i maven men føles så uendeligt godt bagefter! 10

11 11

12 HISTORISKE CITATER Holstebro Friskole er ikke dannet i protest mod noget, men fordi man vil noget bestemt, nemlig med vægt på oplevelser, fortælling og appel til børnenes fantasi give børnene grundlag for at blive selvstændige og levende mennesker. Jannik Boysen-Møller, valgmenighedspræst, tidligere forælder og bestyrelsesmedlem Gennem alle årene har vi prøvet at holde os midt på vejen mellem at være meget eksperimenterende og en mere traditionel fri skole. I nogle perioder mere i den ene side, i andre perioder mere i den anden. Asger Brodersen, tidligere skoleleder Barnealderen er fantasialderen, og derfor skal barnets fantasi næres ved fortælling. Hovedsagen i Kristen Kolds pædagogiske tanker var netop, at først må man oplive og senere hen oplyse. Jannik Boysen-Møller, valgmenighedspræst, tidligere forælder og bestyrelsesmedlem I de fleste tilfælde er det ikke et spørgsmål, om noget kan lade sig gøre, men hvordan det kan lade sig gøre. På den pædagogiske side træder denne holdning tydelig frem i traditionerne på vores mange ture, værkstedsaktiviteter, musik, kor og teater. Disse aktiviteter har bidraget til at give børnene gode oplevelser og har bidraget til deres egen fortælling. Asger Brodersen, tidligere skoleleder Byggeri var i perioder en omfattende aktivitet. Ofte var vi mere på skolen end derhjemme. Senere kom håndværkerne mere på. Vi blev vel rigere og mere kritiske. I dag er der kun småreparationer, lidt havearbejde og malerarbejde tilbage til forældrene. Uffe Sanggaard, forælder Bygningerne repræsenterer meget den ånd og filosofi, der ligger i skolens grundlag. Børn er efter vores mening runde inde i hovedet ikke firkantede. Asger Brodersen, tidligere skoleleder, om de runde bygninger Sneglen og Tusindfryd Det er kaos. Men vores tese er, at vi gerne vil lære vores elever at navigere i kaos. I det kaos der hedder livet. Og det er vel heller ikke af vejen. Carsten Jensen, tidligere skoleleder, om begyndelsen på Teateterugerne 12

13 MILEPÆLE 1886 TIL 1936 Den første udgave af Holstebro Friskole eksisterer. Skolen lå, hvor Nørreport Centret i dag ligger placeret Offentligt møde om oprettelsen af Holstebro Friskole Allerførste første skoledag i Holstebro Friskole. Skolen holder på dette tidspunkt til i en villa på VF. Welchsvej 7 i Holstebro Den nye skole på Lægårdvej 102, hvor skolen også ligger placeret i dag, bliver indviet Lærere og elever tager af sted på den første Englandstur. Turen varer 17 døgn og foregår bl.a. på flodpramme De runde bygninger Sneglen og Tusindfryd bliver bygget Holstebro Friskole fejrer 25 års jubilæum Holstebro Friskole får sin helt egen børnehave, da Klods Hans åbner Holstebro Friskole laver en helhedsplan for fremtidigt byggeri, som bl.a. indeholder 6 nye klasselokaler, en multihal, nyt musiklokale og en samlet SFO/børnehave. 13

14 14

15 JEG HAR FLERE SPØRGSMÅL HVAD GØR JEG NU? Hvis du som forælder er interesseret i at få dit barn på Holstebro Friskole, skal du ud og se skolen på en almindelig skoledag. Her kan du være med til morgensang, inden du bliver vist rundt af to af skolens nuværende elever. Du kan også møde den lærer, som dit barn får som klasselærer, inden du til sidst får en snak med vores skoleleder Sofie Munkholm. Har du spørgsmål, skal du endelig bare ringe til skoleleder Sofie på telefon eller kontakte hende på Hvis du gerne vil høre lidt om Holstebro Friskole fra en af de nuværende forældre, er du velkommen til at kontakte en af forældrene her på listen. Vi glæder os til se dig, dit barn og resten af familien her på Holstebro Friskole! BIRGIT POTTER Forælder til Thomas og Tobias i skolen. (3. og 6. klasse i 2014/15) TINA ØLAND Forælder til Silas, Sebastian og Josefine i skolen. (1., 6. og 9. klasse i 2014/15) MADS HAUKROGH Forælder til Hanna og Mimmi i børnehaven og Ludwig i skolen. (4. klasse i 2014/15) Mød os også på Facebook på facebook.com/holstebrofriskole Se flere billeder på holstebrofriskole.dk 15

16 Lægårdvej Holstebro Telefon

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Æblegård Friskoles A-Z

Æblegård Friskoles A-Z A-Z for Indhold Indhold... 2 Arbejdslørdage... 4 Antal og tilmelding... 4 Tema / Lærer... 4 Koordinator og personale... 4 Arrangementer... 4 Sommerfest... 4 Fastelavnsfest... 5 Julefest... 5 X-faktor...

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN til Sct. Mariæ Skole 2 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Velkommen til Sct. Mariæ Skole Af Poul Erik Hovelsø

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Plads til mange stemmer

Plads til mange stemmer Plads til mange stemmer en medlemsprofil i FDF v. Rie Skårhøj og Dorte Kappelgaard, 2009 Center for Ungdomsstudier Indholdsfortegnelse Indledning 2 Et overblik over undersøgelsen 2 Hvem er med i undersøgelsen?

Læs mere

Første almindelige skoleuge vel overstået Sidste uge stod på lejr, og i denne uge startede så hverdagen på BØF.

Første almindelige skoleuge vel overstået Sidste uge stod på lejr, og i denne uge startede så hverdagen på BØF. Hold Øje uge 34 Første almindelige skoleuge vel overstået Sidste uge stod på lejr, og i denne uge startede så hverdagen på BØF. Der er mange nye tiltag på BØF i år. I de kommende udgaver af Hold Øje vil

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere