Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne"

Transkript

1 Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 1 December 2014 Januar/februar 2015 Velkommen til et nyt kirkeår, der begynder 1. søndag i advent med familiegudstjenester med krybbespil

2 Krybbespil Vi er mange, der glæder os over, at det er lykkedes at få krybbespil med 3. klasserne til gudstjenesterne 1. søndag i advent. Lærernes nye arbejdstidsregler gør, at det i år er forældrene, der vil hjælpe til, og tak for det. Vi kan se frem til fulde kirker og nogle gode oplevelser. Kom glad til gudstjeneste den 30. november, Næsbjerg kirke kl og Øse kirke kl Koncertgudstjeneste: til dig i Betlehem at gå Næsbjerg kirke, 7. december kl Det er en tradition, at en af gudstjenesterne i adventstiden er en temagudstjeneste. I år får temagudstjenesten overskriften til dig i Betlehem at gå, og den bygges op i et vekslende forløb med fællessalmer, refleksioner over temaet at vandre til Jesusbarnet i krybben og musik ved 6 klarinetter. Kom og vær med til en gudstjeneste med god plads til eftertanke og med en dejlig musikoplevelse. Øse og Næsbjerg menighedsråd samarbejder om gudstjenesten, som er fælles for vore sogne. Menighedsrådene og 6 klarinetter 2

3 Koncertgudstjeneste: De Ni Læsninger Øse kirke, den 14. december kl Øse Sangkor De Ni Læsninger kan denne aften opleves i Øse kirke, hvor Øse Sangkor medvirker. Efter gudstjenesten er menighedsrådene vært ved adventskaffe i våbenhus og kirkerum. Øse og Næsbjerg menighedsråd samarbejder om gudstjenesten, som er fælles for vore sogne. Menighedsrådene og Kirke i børnehøjde - men husk, at det også er for voksne! Alle er velkomne! Det er altid festligt, når dagplejeog børnehavebørn kommer til juleafslutning i kirken og når der også er juleafslutning med FDF, folkeskolerne og Øse Efterskole, er der liv og glade dage i kirkerne. Vi lægger ud torsdag den 11. december kl med familiegudstjeneste, i Øse kirke, hvor børn fra FDF medvirker. Onsdag den 17. december fortsætter vi med juleafslutning i Øse kirke kl for dagplejebørn og deres bedsteforældre og naturligvis dagplejerne. Samme dag kl er det i Næsbjerg kirke for dagplejebørn og dagplejere. Vi fortsætter næste dag, den 18. december med juleafslutninger for børnehaverne, Næsbjerg kirke kl og Øse kirke kl Fredag, den 19. december er der skolejul over hele linjen. De yngste fra Næsbjerg skole kommer til Næsbjerg kirke kl og mellemgruppen suppleret med konfirmanderne har vi fornøjelsen at modtage kl Alle skolebørnene fra Nordenskov skole kommer til Øse kirke kl , og så må vi ikke glemme den tredje skole i pastoratet, for eleverne fra Øse Efterskole kommer til Øse kirke kl

4 Lillejuleaften Der er ingen gudstjenester i vores kirker 4. søndag i advent. Til gengæld holder vi gudstjeneste den 23. december om eftermiddagen, i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl Salmerne vil høre til i skellet mellem advent og jul. Prædiketeksten bliver juleevangeliet, og prædikenen er den samme som juleaften. De, som er udrejst juleaften, får hermed mulighed for også at få duften af julen i kirken herhjemme med sig. Andre kan ikke finde tiden til at komme i kirke på selve juleaften, men vil alligevel gerne høre juleprædiken og være med til at synge sammen i kirken, og de får hermed også muligheden for det. Kort sagt: prædikenerne den 23. december og juleaften vil være identiske, men salmerne vil være forskellige. Juleaftensdag på Solhøj Der er julegudstjeneste den 24. december kl på Solhøj i Nordenskov. Alle er velkomne. Det er et godt tilbud om at besøge Solhøj og være sammen med beboerne til julegudstjeneste. Efter gudstjenesten sørger Solhøjs Vennekreds for et lille traktement, så vi kan ønske hinanden glædelig jul. Solhøjs Vennekreds og Nytårsaften Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Øse kirke kl , og i Næsbjerg kirke kl Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et festligt traktement af champagne og kransekage, så vi kan ønske hinanden et godt nytår. På vegne af menighedsrådene 4

5 Friluftsgudstjenesten i Tambours have den 31. august

6 Sogneaftener I en del år havde vi hver vinter tre præstegårdaftener i den gamle præstegårds konfirmandstue. Da konfirmandstuen blev revet ned, flyttede vi møderne til Nordenskov kro og vi satte navnet præstegårdsaften i anførselstegn. Nu har vi fået en ny konfirmandstue, og da den ikke længere er en del af præsteboligen, giver det ikke længere mening at beholde navnet. Derfor har vi besluttet, at vores møder hen over vinteren fremover får navnet sogneaftener. Der holdes fortsat tre møder, et i januar, et i februar og et i marts. Torsdag, den 29. januar kl i konfirmandstuen Underholdende og humorfyldt aften med Stig Nørregård: Osvald møder revyens mestre. 6 Pris inklusive kaffe: 50 kr. Stig Nørregård har vi for en del år siden haft besøg af ved en seniordag, og det var en stor succes, derfor har vi indbudt ham til at besøge os igen. Stadigvæk fylder Osvald Helmuth godt i programmet, men denne gang suppleret med revyens mestre. Programmet taler til en bred gruppe af mennesker, når Stig Nørregård genopliver de mange kendte og elskede viser. Han synger, optræder og akkompagnerer sig selv og inddrager publikum på forskellig vis. Det musikalske univers er i centrum, men han fortæller også om de folkekære og kendte kunstnere bag viserne. Stig Nørregård siger selv, at musikken er hans levevej og hans liv. Han bor i Ry med sin familie og underviser til dagligt på institutionen Himmelbjerggården (Psykiatri Midtjylland). Han er også musiklærer på Den kreative skole i Silkeborg, samt leder af koret Voicettes i Silkeborg.

7 Tirsdag, den 24. februar kl i Næsbjerghus Lone Hertz Denne sogneaften er et fællesarrangement med øvrige sogne i gl. Helle, og vi rykker til Næsbjerghus, så der er plads nok til alle. Denne aften har vi nemlig denne sæsons mest kendte navn på plakaten: Lone Hertz. Lone Hertz er skuespiller og tidligere teaterdirektør. Hun er født i 1939, så hun er efterhånden blevet 75 år gammel. Gennem et langt liv har hun samlet erfaringer, som udmøntes i foredraget Livskvalitet. Prisen for deltagelse vil blive oplyst ved senere annoncering i Ugeavisen. Torsdag, den 19. marts kl i Næsbjerg kirke og konfirmandstuen Salmesangsaften og ønskekoncert Den tredje og sidste sogneaften er vi nede på jorden igen. Det skulle være et billigt arrangement efter de to første, så derfor må I nøjes med lokale kræfter! Vi holder nemlig denne sogneaften som en kombineret salmesangsaften og ønskekoncert i Næsbjerg kirke kl , hvor kaffen drikkes i konfirmandstuen. Vi opfordrer alle, der har lyst til at ønske en salme sunget ved denne salmesangsaften til at henvende sig til sognepræsten senest den 12. marts, og så vil vi gøre vores bedste for at få alle ønsker opfyldt. Send gerne en lille begrundelse med. Pris inklusive kaffe: 50 kr. Alle er velkomne! På vegne af mødeudvalget, 7

8 Høstgudstjeneste i Næsbjerg kirke den 14. september 2014 Kulturnat i Nordenskov den 12. september

9 Salmemaraton fortsætter Vi holder pause i december, men tager fat igen efter nytår på tirsdage kl efter følgende plan: 6. januar: Ølgod kirke 20. januar: Ølgod kirke 3. februar: Øse kirke 17. februar: Alslev kirke 3. marts: Næsbjerg kirke 17. marts: Billum kirke Velkommen til alle, der har lyst til at være med til at synge salmebogen igennem fra ende til anden! Konfirmandgudstjenester og orienteringsmøder om konfirmation 2014 Søndag den 1. februar holdes konfirmandgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl og i Øse kirke kl Gudstjenesterne er for alle. Konfirmandfamilierne, både forældre og konfirmander, indbydes derefter til orienteringsmøder om konfirmationen. Orienteringsmødet holdes i Øse i kirken og i Næsbjerg i konfirmandstuen. Noget har vi allerede aftalt, men der er også en del, der mangler, og derudover er der en del information, som skal formidles fra præsten til familierne. Det er vigtigt, at alle familier er repræsenterede. Solhøj Der er gudstjeneste på Solhøj den 24. december kl og den 24. februar kl Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten på juleaftensdag er der juleknas. Efter gudstjenesten i februar mødes vi til kaffebord, som koster 10 kr. Alle er meget velkomne. 9

10 Nybyggeri ved Næsbjerg kirke Konfirmandstue/mødelokale og kontor Der var engang, hvor præstegården lå i Øse, Sønderskovvej 142, med præstens bolig, kontor og konfirmandstue. Det gør den for så vidt stadig. Det er der præsten bor, men allerede sidste år flyttede det tjenstlige kontor over i Kirkehuset ved Øse kirke, og nu er den nye konfirmandbygning ved at være færdig på Agervigvej 2 ved Næsbjerg kirke. Allerede sidste år flyttede undervisningen af konfirmander til Næsbjerg kirke, og præstegårdsaftener blev afholdt på Nordenskov Kro, medens møder med færre deltagere holdtes i mødelokalet i Kirkehuset. Nu glæder vi os til igen at få et godt mødelokale i pastoratet, Øse og Næsbjerg sogne, til konfirmandundervisning, til sogneaftener, til babysalmesang og meget mere. Den nye bygning er klar til at tage i brug inden jul. Bygningen indeholder mødelokale på 60 m2, to toiletter, anretterkøkken, gangareal samt et kontor for kirkegården og menighedsrådet. Her kan graveren ordne sit papirarbejde og have samtaler med brugere af kirkegården. Menighedsrådet får desuden et sted til opbevaring af regnskaber og arkiver, så disse opbevares i kirkens egen bygning i stedet for hos private. Byggeriet betales selvfølgelig over den kirkelige ligning og har et samlet budget på kr. Bjarne Hestbech 10

11 11

12 Teltgudstjeneste i Næsbjerg I forbindelse med NRUI's Sportsog Byfest blev der onsdag d. 3. september afholdt teltgudstjeneste. prædikede over Livets Træ, og 3. klasse på Næsbjerg Skole havde i samarbejde med deres lærere Jonna Bjerg og Jonna Kvist kreeret en meget flot altertavle. The Gospellers fra Esbjerg stod for underholdningen, og det var i sandhed underholdende med et særdeles engageret kor og en dirigent i topform. Aftenen sluttede med kaffe og kage. Alt i alt en meget hyggelig aften, hvor ca. 100 personer havde fundet vej op i teltet. 12

13 13

14 Sognekalenderen Det skal her understreges, at alle er velkomne til alle de mange arrangementer og gudstjenester, der er i adventstiden. At særlige grupper, f. eks. skolebørn eller børnehavebørn medvirker, afgrænser på ingen måde, at samtlige arrangementer og gudstjenester er for alle. Spred rygtet! Hvert eneste år er der nogen, der siger: Det skulle jeg have vidst! når det er for sent. Hank op i naboen og kom med, eller slå følge med dine børn eller børnebørn. Søndag, den 30. november Første søndag i advent. Familiegudstjeneste med krybbespil i Næsbjerg kirke kl ved 3. kl. fra Næsbjerg skole. Familiegudstjeneste med krybbespil i Øse kirke kl ved 3. kl. fra Nordenskov skole. Søndag, den 7. december Anden søndag i advent. Koncertgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl fælles for sognene med temaet til dig i Betlehem at gå. Medvirkende: 6 klarinetter. Torsdag, den 11. december Familiegudstjeneste i Øse kirke kl , fælles for sognene, børn fra FDF medvirker. Søndag, den 14. december Tredje søndag i advent. Adventsgudstjeneste i form af De Ni Læsninger i Øse kirke kl , hvor Øse Sangkor medvirker. Arrangeres i fællesskab med Næsbjerg sogn. Efter gudstjenesten er menighedsrådene vært ved adventskaffe, som serveres i våbenhus og kirkerum. Onsdag, den 17. december Juleafslutning i Øse kirke kl for dagplejebørn, bedsteforældre og dagplejere i Øse sogn og i Næsbjerg kirke kl for dagplejebørn og dagplejere i Næsbjerg sogn. Torsdag, den 18. december Juleafslutning i Næsbjerg kirke kl for børnehavebørn i Næsbjerg sogn og i Øse kirke kl for børnehavebørn i Øse sogn. Fredag, den 19. december Juleafslutning i Næsbjerg kirke kl for de yngste klasser på Næsbjerg skole og kl for mellemgruppen plus konfirmander. Juleafslutning i Øse kirke kl for eleverne på Nordenskov skole og kl for eleverne på Øse Efterskole. 14

15 Tirsdag, den 23. december Lillejuleaften med eftermiddagsgudstjenester og juleprædiken, Øse kirke kl og Næsbjerg kirke kl Onsdag, den 24. december Julegudstjeneste kl på Solhøj i Nordenskov med efterfølgende lille traktement. Julens gudstjenester + alle andre gudstjenester i kirkerne: se gudstjenestelisten på bladets bagside. Tirsdag, den 31. december Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl med efterfølgende traktement. Se omtale andetsteds i bladet. Søndag, den 1. februar Konfirmandgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl og i Øse kirke kl Alle er velkomne. Efter gudstjenesterne indbydes konfirmandfamilierne til orienteringsmøde om alt det praktiske vedrørende konfirmationen. Tirsdag, den 24. februar Foredrag med skuespiller og tidl. teaterdirektør Lone Hertz: Livskvalitet. Mødet holdes i Næsbjerghus kl , og det er arrangeret i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl. Helle. Der kan købes kaffe. Ang. tilmelding mm. henvises til senere annoncering i Ugeavisen. Torsdag, den 29. januar Sogneaften i konfirmandstuen kl med Stig Nørregård: Osvald møder revyens mestre, pris: 50 kr. Hold dig orienteret på Facebook! Synes godt om et enkelt klik, og du vil hver uge blive holdt ajour med aktiviteter og gudstjenester i sognene. 15

16 Øse sogn Fra den 18. juni til den 7. oktober 2014 Dåb Frida Gintberg Møller, den 10. august (Kristina Brink Gintberg og Christian Møller, Nordenskov) Melia Jannicka Handberg, den 6. september (Mette Handberg, Varde) Arthur Beck Kirkeby, den 27. september (Louise Kirkeby Sørensen og Jesper Beck Jensen, Nordenskov) Vielser Majken Hjerrild Bertelsen og Bjarne Donslund Jensen, Esbjerg, den 16. august Sofie Kubel Jensen og Søren Lindgaard Madsen, Viborg, den 23. august Dødsfald og begravelser/bisættelse Harry Nielsen, Nordenskov, den 21. juli, begravet den 30. juli Mette Klint Gubi, Nordenskov, den 31. juli, bisat den 6. august Lisbeth Marie Pedersen, Vejle,den 21. august, begravet den 27. august Besøg og hjemmealtergang Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset. Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller den anden grund, kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe til mig, så laver vi en aftale. Husk, at man også kan ringe efter mig ved sygdom, livskriser eller til et dødsleje. 16

17 Næsbjerg sogn Fra den 18. juni til den 7. oktober 2014 Dåb Emmely Valenzuela Jensen, den 22. juni (Dina Valenzuela Moreno og Juan Manuel Valenzuela Moreno, Varde) Alexander Nicolai Dyhrberg, den 29. juni (Gitte Dyhrberg og Chris Dyhrberg, Næsbjerg) Lara Ladefoged, den 16. august (Lene Fischer Ladefoged og Morten Fischer Ladefoged, Esbjerg) Lasse Søndergård Knudsen, den 7. september (Janni Søndergård Knudsen og Ronni Knudsen, Næsbjerg) Eskild Schultz Hansen, den 14. september (Helle Schultz Hansen, Næsbjerg, og Rasmus Bondesen, Varde) Hans Søndergård Jakobsen, den 14. september (Anna-Louise Jakobsen og Dan Søndergård Pedersen, Biltoft) Vielser Christina Skibsted Nissen og Rasmus Bilgaard Ebbesen, Skonager, den 28. juni Anita Pernille Munch og Niels Birkelund, Vrenderup, den 9. august Dødsfald og begravelser/bisættelse Jesper Hedegård Andersen, Varde, den 10. juli, begravet den 17. juli 17

18 18 Minikonfirmand forår 2014 Da skolen var færdig skulle min klasse starte til minikonfirmand i Øse kirke. Da vi kom ud på parkeringspladsen var Anna klar til at køre nogle fra min klasse derned. Jeg skulle cykle derned sammen med nogle af de andre. Da vi kom derned sagde vi hej til præsten og hun sagde, Hej jeg hedder Marianne og nu skal I gå hen til kirkelågen. Her hilste vi på hinanden ved at sige. I faderens og sønnens og helligåndens navn. Gud velsigne dig og så måtte vi gå ind i kirken. Da vi kom ind i kirken var der nogle tæpper på gulvet og dem skulle vi sætte os på. Så fik vi nogle bøger som vi skulle sætte navn på. Vi skulle slå op på side 4 hvor der stod noget om helligånden. Så skulle vi ligge os ned med en masse tæpper over os og forestille os at der ingenting var i verden. Det næste vi skulle var at tænke på at gud havde skabt lyset. Så kom Anna rundt og pustede på vores næser og det var helligånden. Nu havde Gud skabt mennesket. Nu fik vi nogle dyr som Gud også havde skabt. Dem legede vi en sjov leg med. Det næste vi skulle var at plante et frø i en lille potte, som skulle blive til en stor blomst. Så fik vi chips og pasta som vi fik ude i haven ved det røde hus. Da vi havde spist gik vi ind i kirken igen og lærte to salmer. Næste gang vi mødtes skulle vi hilse på hinanden i kirkedøren hvor vi sagde i faderens, sønnens og helligåndens navn, Gud velsigne dig. I dag lærte vi om hjertet som vi læste om i vores bog. Ud fra det vi havde læst lavede vi et teaterstykke om en konge der ville bestemme alt og en fattig mand. Efter vi havde holdt pause gik vi ind i det røde hus. Derinde skrev vi i vores bøger om hvad der bor i vores hjerte. Derefter så vi en model af kirken. Da vi havde set modellen af kirken gik vi ned i gårdsplads og sang salmerne igen. Noget vi også lærte var om hørelse og bevægelse. Vi prøvede at være lam i hele kroppen så skulle vi give dem der var lam en flødebolle i munden, men det var svært. Efter vi havde leget inde i kirken gik vi ud til vores potteplanter. De fleste var blevet store og pæne. Nu var det tid til kage som Marianne havde bagt. Den var rigtig god. Efter kagen gik vi ind i kirken igen. Her skulle vi gå fader vor på skilte som lå på gulvet. Det var sådan vi skulle tænke over ordene i stedet for bare at sige dem. Det hele sluttes af med en gudstjeneste hvor vi sang salmerne som vi havde lært og læste det gyldne ord op og satte vores potteplanter i et kors. Anne Sophie

19 Kirkelig vejviser Kirkekontoret Sønderskovvej 121, Øse, 6800 Varde, tlf Sognepræst Sønderskovvej 142, Øse 6800 Varde tlf , Træffes bedst efter aftale. Præstesekretær Gerda Frederiksen træffes tirsdag kl på kirkekontoret. Øse sogn Graver Flemming Nielsen, på kirkegården: , tlf. privat Organist Anne-Margrethe Bundgaard, tlf Kirkesanger Else Marie Vagtborg, tlf Kirkesanger Lund Frederiksen, tlf Menighedsrådsformand Finn Bech-Petersen, tlf Kirkeværge Jan Jensen, tlf Næsbjerg sogn Graver Niels Ove Andersen, på kirkegården: , tlf. privat Organist fælles med Øse Kirkesangere fælles med Øse Menighedsrådsformand Bjarne Hestbech tlf Kirkeværge Jonna Bjerg, tlf Præstesekretæren Alle henvendelser om attester og navnesager kan med fordel rettes til præstens sekretær, som træffes på kirkekontorets telefon hver tirsdag formiddag, bedst mellem kl eller send en mail til Gerda Frederiksen på Kirkebil Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester i begge kirker. Bestilles hos: Varde Taxa, tlf , senest kl dagen før. FDF Kredsleder: Viggo Iversen, tlf Indre Mission Formand: Søren Arnbjerg, tlf KLF Kirke & Medier Villy Lauridsen, tlf Redaktion Finn Bech-Petersen (ansvarshavende), Jane Jensen, Ruth Hofmann Madsen og Gurli Ladefoged. Materiale til kirkebladet kan sendes til: Deadline til næste nummer: 8. januar

20 Gudstjenesteliste for Øse og Næsbjerg kirker Vinter Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger ka 9.30 ka 1. s. i advent. Familiegudstjenester med krybbespil ved 3. kl. i begge kirker Se Øse Dåbsgudstjeneste s. i advent. Koncertgudstjeneste over temaet Se til dig i Betlehem at gå, fælles for sognene, 6 Næsbjerg klarinetter medvirker ka Se Øse Familiegudstjeneste, fælles for sognene. FDF-børn medvirker kk Se Øse 3. s. i advent. De Ni Læsninger, fælles for sognene, Øse Sangkor medvirker Juleafslutninger for dagplejebørn Juleafslutninger for børnehavebørn No ØE 9.30 Næ Næ Ingen Ingen Juleafslutninger for skolebørn. 4. s. i advent. Med biskoppens tilladelse holdes i stedet gudstjenester ka ka Lillejuleaftensgudstjenester Juleaften a 9.30 a Juledag a a 2. juledag Ingen Ingen Julesøndag a a Nytårsaftensdag. Gudstjeneste på Solhøj, se side Ingen Ingen Med biskoppens tilladelse holdes i stedet gudstjenester nytårsaftensdag a 9.30 a Helligtrekongers søndag Ingen Ingen Der henvises til gudstjenester i nabokirker Ingen Ingen Der henvises til gudstjenester i nabokirker a a Sidste s. e. helligtrekonger ka ka Familiegudstjenester, hvor konfirmanderne medvirker a 9.30 a Seksagesima søndag a a Fastelavn Ingen Ingen Der henvises til nabokirker a 9.30 a 2. s. i fasten. Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. Kk = kirkekaffe. CL = Charlotte Locht. No = Nordenskov skole. Næ = Næsbjerg skole. ØE = Øse Efterskole.

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015 25 år med Marianne Friluftsgudtjeneste Vi minder om friluftsgudstjenesten i Tambours Have søndag den 30. august kl.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2015 Babysalmesang Babysalmesang i Øse og Næsbjerg kirker er en dejlig stund hver uge. Kvalitetstid med barnet er i højsædet. Der

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have 7. årgang nr. 3 juni - juli - august 2008 Friluftsgudstjeneste i Tambours Have For tredje gang holdes der i august friluftsgudstjeneste i Tambours Have. Første gang var det alene for Øse og Næsbjerg sogne,

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet Nr. 3 2015 EEt spændende efterår September Oktober November Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Kirken siden sidst 5 Hjælp kirkegårdens medarb. 5

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Vemmelev og hemmeshøj. kirkeblad. Giv os i dag vort daglige brød. side 2 og 13. 23. Årg ang Septe m ber-nove m ber 2014

Vemmelev og hemmeshøj. kirkeblad. Giv os i dag vort daglige brød. side 2 og 13. 23. Årg ang Septe m ber-nove m ber 2014 Vemmelev og hemmeshøj kirkeblad 4 Giv os i dag vort daglige brød side 2 og 13 23. Årg ang Septe m ber-nove m ber 2014 Præstens hjø rne Giv os i dag vort daglige brød Å rets høst er for længst kommet godt

Læs mere

Som ansøger til et præsteembede er det. Præsentation af ny o.a. sognepræst i Stilling sogn. PRÆSTENS SPALTE. Af Anja Rokkjær

Som ansøger til et præsteembede er det. Præsentation af ny o.a. sognepræst i Stilling sogn. PRÆSTENS SPALTE. Af Anja Rokkjær PRÆSTENS SPALTE Præsentation af ny o.a. sognepræst i Stilling sogn. Af Anja Rokkjær Som ansøger til et præsteembede er det almindelig kutyme at besøge sognet, inden man beslutter sig for, om man vil sende

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Det første lys Præsentation af den nye præst Nu på Facebook Sognepræst Sognepræst Gitte B. Lorentzen Borgergade

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Kirke bladet. for Gram, Fole og Højrup sogne. I krybben lagt, i klude svøbt af Annesofie Munch

Kirke bladet. for Gram, Fole og Højrup sogne. I krybben lagt, i klude svøbt af Annesofie Munch Kirke bladet for Gram, Fole og Højrup sogne N r. 2 6 D e c. 2 0 1 4 - J a n. - F e b r. 2 0 1 5 6. å r g a n g I krybben lagt, i klude svøbt af Annesofie Munch Hvornår fejrer vi festen for Jesu fødsel?

Læs mere

for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne

for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/14 22.26 Side 1 SOGNENYT for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne 18. årgang december 2014 - januar - februar 2015 Indhold Salmesang i Ørum Optakt til jul Ni læsninger

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 PÅ VEJ MOD JUL Af sognepræst Lotte Grauslund Boas Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær Dengang jeg var barn, begyndte julemåneden 1. søndag

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014

Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014 december 2013 - januar - februar 2014 Om optimisme og håb når fremtiden har noget i svøb til os En af vores nærmeste venner er den lutherske præst i Betlehem, Jesu fødeby han hedder Mitri Raheb og er altså

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t Kirkebladet 15. november 2010-15. februar 2011 - Lys i mørke - Mørket greb det ikke S ø n d e r m a r k s k i r k e n vejviser Sognepræster Børn og unge Søndermarkskirkens kirkekontor Sognepræst Anne Birgitte

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere