Mureren. Bornholmsk granit. Finn var med til at opbygge wellnesslokaler på Bornholmerhotel med lokal granit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mureren. Bornholmsk granit. Finn var med til at opbygge wellnesslokaler på Bornholmerhotel med lokal granit"

Transkript

1 Bornholmsk granit Finn var med til at opbygge wellnesslokaler på Bornholmerhotel med lokal granit Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt Murerarbejdsmændenes landsbrancheklub Nr. 1/ årgang Januar 2010

2 ... LIGE NU 0 ledige på vores ø sådan gør vi Mureren er et fagblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatører samt Murerarbejdsmændenes Landsbrancheklub. Bladet udgives seks gange årligt i februar, april, juni, august, oktober og december. Næste nummer udkommer i marts Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 5. februar Stof der ønskes optaget i Mureren skal sendes til: Larsen & Partnere Energiens Hus Energivej Sorø Tlf Mail: Stof der indsendes til bladet skal være forsynet med afsendernavn og adresse. Redaktion Henrik Lippert (ansvarshavende) Søren Dam Nielsen Tekst Larsen & Partnere, Sorø Tlf Layout Tlf Tryk Rosendahls, Esbjerg Bent Nielsen, Faglig Sekretær, 3F Bornholm. I det øvrige Danmark undrer man sig over, at arbejdsløsheden indenfor murerfaget på Bornholm længe har stået på 0 ledige. Hvordan kan man på Bornholm styre byggesituationen med lokale håndværkere, så man ikke står med en høj arbejdsløshed. Allerførst må jeg sige, at antallet af faglærte i murerfaget er nede på et meget lavt antal. Vi har i mange år ikke haft den tilgang til faget, som var nødvendig, selvom vi også i mange år har gjort opmærksom på situationen. Vi har i samarbejde med arbejdsgiverne fået etableret 28 lærlingeaftaler i 2009, så vi er på rette vej. På Bornholm går vi meget ind for at bruge lokal arbejdskraft, da vi på sådan en lille ø er meget følsomme over for arbejdskraft, der kommer og udfører byggeopgaverne og rejser igen, med deraf følgende manglende skatteindtægter og fraflytning fra øen. Vi ser hellere, at man etablerer sig på øen, så Bornholm er en levende ø i 12 måneder om året i stedet for kun i 4 til 5 måneder om året. André Breindahl og Gynther Honnens bliver det nye arbejdsmiljøteam i Byggegruppen, når Frank Thaulow stopper til april. Mens Gynther Honnens allerede i dag er forhandlingssekretær, kommer André Breindahl fra en stilling som opmåler i Odense. André er selv uddannet bygningsstruktør, men kender murerne godt: Jeg har renoveret mange huse sammen med murere. Og så har jeg været meget involveret i 1 m løft og branchevejledningen om opmuring. André Breindahl blev valgt af murerarbejdsmændene til at sidde med i forhandlingerne om 1 m løftet. Vi har i den forbindelse set meget få udenlandske virksomheder her på Bornholm, der er kommet og har løst byggeopgaver for derefter at rejse væk igen, og det har nok noget at gøre med, at man som øboer værner om det lille område, man har valgt at bo på og derfor bruger bornholmske virksomheder. Vi har dog med glæde set, at mange, både mennesker fra udlandet men også fra det øvrige Danmark, er flyttet til eller har etableret sig herovre på Bornholm, og med udsigten til flere offentlige byggeopgaver i 2010 ser det heller ikke så mørkt ud for byggebranchen på Bornholm i fremtiden. Ser vi på fremtidens byggeopgaver, må vi konstatere, at vi får brug for arbejdskraft fra det øvrige Danmark, set med murer-briller, vi står i sommeren og efteråret 2010 med store nybyggerier indenfor det offentlige område og skal det være muret byggeri, får vi svært ved selv at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft, og må håbe på hjælp udefra. Hvor ligger vi bornholmere solidarisk set? Har vi nok i os selv? Det er lidt af en balancegang. Jeg må sige, at på sådan en lille ø skal vi både værne om de lokale arbejdere og mange små arbejdsgivere, men også være så åbne, at vi fortsat har en ø, der lever i et samspil med resten af Danmark. Lad os forene kræfterne André Breindahl er ny arbejdsmiljøkonsulent i Byggegruppen 1 m er løsningen 1 m løftet er godt, og det er løsningen fremover, erklærer André Breindahl. De enkelte afdelinger har til opgave at sørge for, at reglerne vedrørende 1 m løft bliver overholdt, men André Breindahl lover at holde et vågent øje med sit hjertebarn. Han nævner fælles patruljekørsler over hele landet eller kampagner, hvor man over hele landet fokuserer på opmuring som en af hans muligheder for at skubbe i den rigtige retning. Det gælder om at forene kræfterne. 2 Mureren

3 Arbejdsløse murere Hjælp murerne i arbejde som murere Den stadig stigende arbejdsløshed blandt murere kan true fagets fremtid Krisen må ikke blive så afgrundsdyb, at murerne forlader faget, for så vender de ikke tilbage, siger Byggegruppens formand, John Larsen. Men det sker allerede, er meldingen fra 3F i København og Odense. Formand Jens Kirkegaard, murerne i København, siger: Frustrationen er til at få øje på. De ledige murere søger meget bredt, fx var der en, som søgte ind som afløser som opvasker i DR-Byen. Bekymringen er reel, særlig de unge kan vi frygte forsvinder og måske ikke vender tilbage, de når ikke at få erfaring og tryghed Del dine erfaringer med andre murere Fortæl om dine oplevelser med job, fyring, dagpenge, jobsøgning osv. på murernes egen hjemmeside: I næste nummer af Mureren skriver vi mere om ledigheden. Det kan blive din historie, vi fortæller. i jobbet og får andre jobs. Det skyldes også, at mange føler sig jagtet af private jobformidlere med trusler om jobansøgningskurser og andre job med tilskud, forklarer Kaj Nielsen, 3F Odense. Regeringen må hjælpe Regeringen bidrager i finansloven for 2010 en lille smule til, at renoveringer og vedligeholdelse får et løft. Men ikke nok. Murerklubbens formand, Henrik Lippert, har sagt til flere landsdækkende medier, at krisen nu er så dyb, at regeringen må sætte ind ellers går det ud over branchen på længere sigt. Han foreslår konkret, at samfundet investerer meget mere i klimarenovering af de offentlige byggerier. Snart mangler murerne Godt nok er krisen kulsort lige nu men man vil alt andet lige opleve mangel på faglærte håndværkere allerede i 2011 eller 2012, hvis der atter kommer gang i økonomien. I løbet af de kommende årtier vil der blive færre håndværkere, og især antallet af murere vil falde. Derfor skal ledige murere hjælpes i arbejde som murere nu. Der er brug for alle mand om kort tid. Mureren 3

4 Arbejdsløse murere Fra kollega til kollega: Vinker farvel til murerlivet 31-årige Kim Rasmussen savner udfordringer som murer Efterhånden som rutinen er vokset, er udfordringerne som murer forduftet, synes Kim Rasmussen, murersvend fra Kværndrup. Derfor og på grund af den langvarige ledighedsperiode og beskæftigelsessituationen er han gået i gang med at uddanne sig til fængselsbetjent, og regner ikke med at vende tilbage til byggebranchen. Det var ikke spændende til sidst. Det handlede bare om at få flest mulige penge ud af det. Faget skal byde på flere muligheder, bl.a. flere kurser. Men mestrene er ikke villige til at betale, så vi kan komme på kursus og det er altid de samme kurser, der bliver udbudt. Fra kollega til kollega: Måske har jeg arbejde på mandag Jeg er på vej ud på en plads og søge arbejde. De skulle måske bruge en, så det kan være, jeg har arbejde på mandag. Det går jo hurtigt i denne branche både den ene og den Klimavenligt byggeri kan knuse krisen, har det lydt fra såvel Dansk Byggeri som fra formanden for murerfagets landsklub, Henrik Lippert. Foto: Harry Nielsen. Hold øje med Mureren i omslag Murerfagets blad Mureren kommer for fremtiden i et omslag fra PostDanmark, for dermed bliver portoen nemlig billigere. For at Mureren ikke bare skal ryge i lodret arkivering sammen med reklamerne, vil vi bede dig om at holde ekstra godt øje med omslaget se på fotoet, hvordan det ser ud. anden vej, siger den 51-årige murerarbejdsmand, Morten Krogh Petersen, mens han spadserer ud ad Gl. Kongevej i København. Men 2009 har været træg. 6 ugers arbejde er det blevet til for Morten Krogh. Han er frustreret. Der er masser af arbejde. Det er bare at gå en tur i byen. Der bliver udført meget. Men jeg kan se, at det er underbetalte folk, der kommer og tager vores arbejde, og det gør mig rigtig ked af det. Morten Krogh har været på fire ugers computerkursus, og skulle i gang med et praktikforløb med træfældning og græsslåning, men blev hyret som arbejdsmand i fem uger på samme tidspunkt, som han skulle være begyndt på gartner-tjansen. Men jeg kunne ikke drømme om at skifte branche. Jeg har været arbejdsmand i omkring 30 år. Det er jo også hele mit netværk. Man identificerer sig jo også med sit arbejde. Morten Krogh deltog i efteråret i en blokade af byggepladsen på Amager Fælled Skole i Sundby, hvor tyske arbejdere laver vådrumsbehandling og sætter fliser op uden at være overenskomstdækkede. Da vi stod blokade, kom alle mulige forbi og spurgte: Har I været der og der, der går 4 polakker eller dernede, der går nogle fra Letland. Det er jo bare at gå forbi et stillads, så kan man jo ikke forstå, hvad de siger. Jeg har absolut ikke noget imod, at udlændinge kommer og arbejder. Vi rejser jo også selv ud. Bare de gør det under de samme betingelser som os andre. 4 Mureren

5 # Klip ud og sæt op i skuret Overenskomst 2010 Ansvarlige virksomheder ønskes Nu skal det være slut med, at nogle virksomheder smyger sig uden om overenskomsterne Forhandlinger indledt Murerfaget og mestrene repræsenteret ved hhv. murernes forhandlingssekretærer i 3F og Murersektionen i Dansk Byggeri har holdt de første overenskomstmøder, hvor også de kommende lønforhold blev diskuteret.... men vi skal ikke glemme også at forsøge at forhøje lønnen. Jacob Scavenius, forhandlingssekretær Nogle kolleger tager arbejde på danske byggepladser til en løn, der ligger langt under overenskomsten. Sammen med resten af Byggegruppen ønsker murerfaget at sætte en stopper for det. Vi vil forsøge at sikre, at de firmaer, vi indgår aftaler med, overholder overenskomsten. Arbejdsgiverne skal bl.a. selv være garanter for det, siger Jacob Scavenius, der sammen med Gynther Honnens er forhandler for murerfaget. En løsning kan blive at give hovedentreprenørerne ansvar for, at underentreprenørerne overholder overenskomsten. Pengene senere Men først når parterne inden for industrien senest 12. februar har forhandlet, begynder Byggeriets overenskomstforhandlinger for alvor, herunder murerbranchens forhandlinger. Køreplan for overenskomstforhandlingerne 2010 Februar: 12. februar er sat som seneste frist for en aftale mellem CO-industri og Dansk Industri Marts: Planen er, at de fleste områder har forhandlet en aftale på plads. De sidste forsøger at indgå forlig. Lykkes det ikke heller ikke vha. forligsmanden bliver der konflikt. April: Medlemmerne stemmer om overenskomstforslaget, hvis parterne er nået til enighed. Hvis medlemmerne eller arbejdsgiverne stemmer forslaget ned, kan der opstå konflikt. Værd at vide... Om strejke Strejke er et våben, som har sikret medlemmerne mange fremskridt gennem tiden. Under strejke modtager du som minimum den maksimale dagpengesats. Ikke-medlemmer, lærlinge og ansatte ved virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst må ikke strejke. Om lockout Lockout er arbejdsgivernes våben: De kan bede dig holde dig væk fra din arbejdsplads. 3F sikrer dig understøttelse, hvis det sker. Følg overenskomstforhandlingerne på Læs meget mere om reglerne ved konflikt og strejke på Byggegruppen har enslydende krav Medlemsundersøgelsen om ønsker til overenskomsten 2010 havde de samme fire krav som topscorere for alle fag i Byggegruppen: Mindstebetaling, SH-/feriefridagsbetaling, bedre pension og kontrolforanstaltninger Mureren 5

6 asbest Murers mistanke om asbest blev overhørt Ingen lyttede, da murersvend Henning Møllegaard advarede om, at toiletter, som skulle renoveres, kunne indeholde asbest Først da Arbejdstilsynet gav bygherren et strakspåbud, efter at byggepladspatruljen fra Byggefagenes Samvirke Sydvestjylland havde anmeldt byggepladsen, reagerede byggeledelsen. Murerfirmaet Andersen og Vejgaard skulle renovere 75 toiletter i nogle boligblokke på Toftsvej i Esbjerg: Allerede i første opgang siger murer Henning Møllegaards erfaring ham, at der nok var asbest i fliselimen. Det afviser entreprenørfirmaet imidlertid. På det tidspunkt er vi i gang med at rykke de første toiletrum ned, siger Henning Møllegaard, der længe må kæmpe for at få etableret en sikkerhedsorganisation. Tiden går, og håndværkerne arbejder videre i støvet. På Møllegaards foranledning kommer byggepladspatruljen på besøg og anmelder byggepladsen til Arbejdstilsynet. Byggegruppens feriehuse Byggegruppen i 3F giver dig mulighed for at leje en billig og attraktiv feriebolig. Læs om dine feriemuligheder på Find Feriehusene 1. Klik ind på 2. I højre side finder du en kasse med overskriften gode links 3. I kassen finder du linket til Byggegruppens feriehuse Asbest kræver beskyttelsesudstyr. Tjek Asbestguiden på for at se, om der er fare for asbest i det, du arbejder med. foto: Roel Wijnants, flickr.com Da Arbejdstilsynet endelig giver strakspåbud om at undersøge for asbest, er toiletterne i otte opgange allerede brudt ned. Hvorfor går der så lang tid? Fordi man nægtede at lave en sikkerhedsorganisation. Man kunne måske have været så grov at henvise til hovedaftalen, men så havde vi nok været arbejdsløse allerede dengang, siger Henning Møllegaard. Henning Møllegaard tilføjer, at næsten samtlige håndværkere under renoveringen har været i berøring med asbest. Borearbejde, smede- og nedbrydningsarbejde var i gang på samme tid, så alle var udsat for støvet. Ifølge Erik Lykke, teknisk chef i Boligforeningen Ungdomsbo, vidste man, at der ikke var asbest i terrazzogulvene, og derfor blev Henning Møllegaards advarsel ikke taget mere alvorligt. At nogle toiletter indeholdt asbest som følge af, at beboere selv har renoveret dem, tog entreprenørerne højde for undervejs, siger Erik Lykke. 6 Mureren

7 asbest Asbest er ikke noget vi leger med Loven forpligter bygherren til at oplyse om asbest i udbudsmaterialet men byggeledelsen bør også være årvågen Thyge Kristensen, 3F s arbejdsmiljøkonsulent i Esbjerg, besøgte byggepladsen på etagebyggeriet Toftsvej i Esbjerg på en byggepladspatrulje, efter at han havde fået et tip fra murer Henning Møllegaard. Murersvenden havde forgæves forsøgt at få byggeledelsen til at tage hans mistanke om asbest i fliselimen alvorligt. Byggepladspatruljen bakkede Møllegaard op og anmeldte derfor byggepladsen til Arbejdstilsynet. Det efterfølgende besøg fra Arbejdstilsynet mundede ud i et strakspåbud om at få undersøgt, om toiletterne indeholdt asbest. Asbest er et af de få områder, hvor Arbejdstilsynet må reagere udelukkende på baggrund af en mistanke. Asbest er ikke noget, vi leger med, slår Thyge Kristensen fast. Asbest kræver beskyttelse Dermed afviser Thyge Kristensen, at asbest kan gradbøjes. Efter strakspåbuddet har murermesteren ellers haft fat i en læge fra Arbejdsmedicinsk Klinik, som siger, at asbest i fliseklæb ikke er så farligt. Det skal mesteren ikke kloge rundt i, afgør Thyge Kristensen: Det er slet ikke noget, man selv skal begynde at vurdere ude på byggepladserne, siger han. Asbest er alvorligt, og man skal træffe de nødvendige forholdsregler. Punktum. Boligforeningen svigter Siden skal bygherrer i udbudsmaterialet oplyse om forhold, der har betydning for sikkerhed og sundhed. Herunder selvfølgelig asbest. Det hele starter faktisk i udbudsmaterialet, for det er bygherrens pligt at oplyse, at tilbudsgiver skal tage højde for, at der kan forekomme asbest, anfører Thyge Kristensen. Boligforeningen svigter, siger han. Man kunne også have forventet, at entreprenørerne på opgaven var mere årvågne. Helt groft kan man sige, at man slet ikke bør byde på en opgave, hvis ikke der på forhånd er foretaget ordentlige undersøgelser. Konsekvenserne bliver, at håndværkerne gennem en Asbest giver mester pligter Hvis I skal fjerne asbest, skal mester leve op til en række pligter, bl.a. at anmelde opgaven til Arbejdstilsynet, sørge for en særlig uddannelse til svendene, opsætte advarselsskiltning og meget mere. længere periode bliver udsat for asbest. Det bliver kun afværget, fordi Henning Møllegaard påtager sig et ansvar, ingen andre vil tage. Dybest set kan der være kynisme i det: Går den, så går den, vurderer Thyge Kristensen. Test: At undersøge for asbest Det tager ikke lang tid at konstatere, om et byggeri kan indeholde asbest. Med Asbestguiden på Arbejdstilsynets hjemmeside og et opslag på nettet hos Boligforeningen Ungdomsbo havde vi de nødvendige oplysninger. Det tog i alt 20 minutter: Boligblokkene på Toftsvej i Esbjerg er opført i I Asbestguiden kigger vi under etagebebyggelser fra før Vi koncentrerer os om toiletrummene: Vi konstaterer, at der på toiletter i denne periode ofte er asbest i rørinstallationer og aftrækskanaler, sjældent i gulve. I forhold til det oprindelige byggeris terrazzo-gulve kan murerne altså tage det roligt, med mindre de restaurerer samtidig med, at der arbejdes på rør og aftrækskanaler. Nogle beboere har selv renoveret toiletterne løbende. Derfor kigger vi på asbestholdige materialer på senere tidspunkter. Fra forekommer asbest ofte i rørinstallationer, gulve, fliser (fliseklæb) og aftrækskanaler. Det forekommer sjældnere i form af magnesit i gulvene, eller som loftsog vægplader og mosaikgulv. Fra ser man hyppigt asbest i fliser (fliseklæb), i gulve (vinyl/klæber) og i aftrækskanaler (eternit). Det forekommer sjældnere i lofts- og vægplader og mosaikgulv. Fra forekommer der normalt ikke asbest. Vi kan konkludere, at det for toiletternes vedkommende er nødvendigt at udtage prøver til undersøgelse for asbest, inden renoveringen igangsættes. Mureren 7

8 Arbejdsmiljø Det er noget lettere Murersvende på parcelhusbyggeri i Struer kan tydeligt mærke, at de opmurer med lettere bagmurssten og forbedret letmørtel Egernsund Tegl har blandet moler i murstensblandingen og skabt en sten, der er op imod en fjerdedel lettere end en traditionel bagmurssten. Weber (tidl. Maxit) har forbedret sin letmørtel, og den kan nu leveres på silo med horisontalblander. Det er noget lettere, da, siger murersvend Jacob Lind på sindigt jysk. Sammen med murerkollega Kenni Poulsgaard og murerarbejdsmand Benny Blindkilde opfører de en fuldmuret villa i nybyggerkvarteret Kjelding Høj i Struer. Der er letmørtel i alle fugerne og bagmuren mures op med Egernsunds nye sten med ca. 50 procent moler. Moleret gør stenene lettere, og de øger stenens isoleringsevne. De to ungersvende synes, de er for unge til, at de kan En forlænget sten, der har samme længde som falsen sparer murerne tid ved muråbningerne. mærke til fyraften, at de har muret med lettere sten. Mureren vender tilbage om et par årtier og tjekker op på dem. Noget andet er, når man står med den enkelte sten: Man kan godt mærke forskel, erklærer Jacob Lind. De lettere materialer gør ikke byggeriet hurtigere færdigt, vurderer de to svende. Slet ikke på denne dag, hvor mørtelsiloen strejker. En forlænget sten, som kan fås i samme længde som falsen, øger til gengæld hastigheden på arbejdet ved dør- og vinduesåbningerne. For ved hvert andet skifte behøver de ikke tilskære stenene. Bagmurssten Murstenen iblandet moler kan udelukkende bruges til bagmur eller skillevægge. Murerfirmaet Jens Vinderslev kom i gang med light - stenen ved et sommerhusbyggeri i Toftum, og var så tilfredse med resultatet, især vandskuringen, at de var klar til at prøve stenen igen. Egernsund Tegl foreslog, at de prøvede at bygge med letmørtlen ved samme lejlighed. Firmaet fik sten og mørtel til en god pris og nu er de i gang. Moler Moler er en bjergart, som findes på Mors og Fur. Moler indeholder ca. 30 % ler og 70 % kisel (skaller fra 55 mio. år gammelt planteplankton). Pga. skallerne er moler både meget let og meget porøst. Derfor har det en høj isoleringsevne og kan suge meget store mængder vand. Som følge af det anvendes sten med moler ikke til facademurværk. Lev længere og lettere med letmørtel Gevinsten ved at bruge letmørtel er et længere jobliv for både murere og arbejdsmænd Murskeen er lettere at løfte op af baljen. I det lange løb er det en kæmpe fordel: Webers letmørtel kan forlænge arbejdslivet for murere og arbejdsmænd, fordi de ikke slæber sig en pukkel til. Men efter 15 minutter i baljerne er mørtlen ved at være lidt stiv i det, fortæller Jacob Lind, murersvend. Murerarbejdsmand Benny Blindkilde kan også godt se, at det ikke nytter noget at gå til frokostpause, når der lige er hældt en gang mørtel i baljerne. Men han har fået 8 Mureren

9 Arbejdsmiljø væsentligt mindre at slæbe på, og mørtlen er meget lettere at færdigblande, nu den kan tappes fra horisontalblander. Murersvend Kenni Poulsgaard er også glad for, at mørtlen er blevet lettere. Men han er enig med de andre i, at mørtlen tørrer vel hurtigt og det på en kold decemberdag. Der er yderligere et par detaljer, han synes, trækker en anelse ned: Hvis mørtlen skal bruges til facaden, så skal den trykkes med jern. Det bliver ikke så pænt. Jeg kan også være ræd for, at man kan se leca-kuglerne efter afsyring. Ved nærmere granskning af en fuge må man sige, at de små leca-kugler er synlige. Om det skænder byggeriet eller ej, er et spørgsmål om smag. Man skal dog ikke mere end et par meter væk, før kuglerne falder i et med mørtlen. Ingen let opmuring med molerssten og letmørtel denne formiddag pga. defekt horisontalblander. Fra venstre: Murer Kenni Poulsgaard og murer Jacob Lind Pedersen. Stor interesse for husbyggeri i Struer med molersten og letmørtel. Fra 3F havde byggepladsen besøg af Jens Knudsen, Morten Petersen og Keld Jensen. Kan vi tåle mørtlen? Det er Morten Petersen, murerarbejdsmanden fra 3F Århus, der spørger. Sammen med Jens Knudsen, opmåler fra Holstebro og Keld Jensen, der er opmåler i Vejle er han taget med ud for at se Egernsund Tegls nye molerssten og Webers forbedrede mørtel efter i detaljen. Det er tørmørtel, og det er en funktionsmørtel, så der skal kun hældes noget vand i. Erfaringerne med tidligere funktionsmørtler siger, at de giver eksem. Webers nye mørtel består af sand, kalkfiller, cement og nogle tilsætningsstoffer. Den er testet i laboratorier. Det er, hvad Webers repræsentant på byggepladsen kan sige til Morten Petersens spørgsmål. Da mørtlen indeholder kalk, slipper man ikke for tørre fingre, hvis man kommer i berøring med den. Producenten fremhæver, at mørtlen har bedre materialeegenskaber, er nemmere at arbejde med og vedhæfter bedre. Ud over vægten adskiller denne tørmørtel sig ikke meget fra andre tørmørtler, vurderer Jens Knudsen efter besøget i Struer. Og hvad Weber har puttet i af kemikalier får vi nok aldrig at vide. Mureren 9

10 Vinterbyggeri Vinterpaladset Store munkesten og større kampesten udgør en væsentlig del af byggematerialet på byggeri af ridehal ved Haregabgaard i Nordsjælland Nej, det er ikke zarernes vinterresidens i Skt. Petersborg. Men forholdene for de murersvende, der i frostkoldt decembersnevejr opfører den nye ridehal med stalde og rytterstue ved Haregabgaard i Esbønderup, Nordsjælland, er nu ret storslåede. Der er ikke sparet på noget. Vi får, hvad vi beder om, bedyrer murer Heinrich Jørgensen. Murerne bygger her med materialer og i teknikker, de nok kun får lov at prøve denne ene gang i livet: Mure og buer i kampesten og munkesten. Bygherren vil gerne have byggeriet færdigt, så i stedet for at ligge underdrejet på kolde vinterdage, fortsætter murene inden døre under fuld overdækning og med varme på. Derinde venter et stort antal skillevægge på at blive muret op. Murernes vinterpalads med fornemme vinterforanstaltninger: Ridehalsbyggeri i Nordsjælland. Tunge munkesten Meget kunne ellers gå skævt i et byggeri, hvor murerne bygger med tunge og uhåndterlige munke- og kampesten. Nu har Bambus Byggeriets Arbejdsmiljøbus imidlertid hjulpet med planen for sikkerhed og sundhed, og har sagt god for byggepladsen med de forholdsregler, der nu er truffet: Stenhovederne med munkesten vejer kg, og derfor bliver de kørt med trucks. Hver munkesten vejer næsten seks kg, men fordelen er færre skifter og færre buk efter sten. Der går to skifter på 20 cm. En del svende brugte i begyndelsen et støttebind for at Murer Tage Andersen er ved at opmure en af ridehallens mange buer i munkesten. skåne tommelfingeren. De ekstra fire cm i bredden på munkestenen kan mærkes i tommelfingermusklen efter en dag på stilladset. Men efter nogle uger begyndte vi at få bøffer, og siden har vi ikke haft problemer, erklærer murerformand Bjørn Maichnaik. Jeg har før lidt meget af tennisalbue, men det her har ikke fået det til at komme igen, siger Heinrich Jørgensen. Murerne kæmper også med lod og vatter pga. de meget uensartede munkesten, der må svinge 2 cm i normen både i længde og bredde. Tilmed i det noget uvante slotsverband, hvor skifterne kun er ens hver 9. eller 10. gang. Og med sten, der ikke er lige til at klippe over: 10 Mureren

11 Vinterbyggeri Vi har fået specialskåret de munkesten, der går omkring søjlerne. Vi kan ikke finde en klipper, der kan klippe stenene pænt, fortæller Bjørn Maichnaik og viser sten i særprægede vinkler frem. Endnu tungere kampesten Forbilledet for byggeriet af ridehallen er de mange, danske godser med sidebygninger i munke- og kampesten. Vi har søgt tilbage i historien, fortæller Marianne Hallundbæk, der sammen med sin mand bor på Haregabgaard. Det er manden, Jørgen, der ved at rejse rundt og kigge på andre godser, har besluttet, hvordan ridehallen skulle se ud. Kampesten udgør derfor en stor del af murværket. De flækkes på marken ved siden af byggeriet, hvorpå Heinrich Jørgensen, Tage Andersen, Per Olsson og Mads Jensen opførte denne bue i kampesten og munkesten. murerne har fornøjelsen af puslespillet i granit: Efterhånden bliver man god til at finde sten, der passer i hullerne. Det værste er at løfte en sten op og opdage, at den ikke passer og løfte den ned igen: Så er stenene tunge, siger murer Freddy Petersen med eftertryk. De helt store sten er løftet på plads maskinelt, skynder han sig at understrege. gavl-afsnittene, der opføres med bindingsværk og sten i tavlene. Stenpallerne med munkesten skubbes ind på stilladset med forlængede arme på en gaffeltruck. Fakta byggeriet Der går munkesten til ridehal og sidebygninger. Byggeriet blev indledt i maj 2009 og skal stå færdigt sidst på foråret Murerfirmaet Erik Andersen ApS fra Gilleleje har omtrent 15 murere og lige så mange arbejdsmænd på opgaven. Munkesten er ikke en metervare de er specialproduceret til opgaven. Kampestensbue Det er et overordentligt lækkert byggeri, og det kan gøre enhver murer varm indvendig. Derfor tøver Erling Olsen fra 3F Nordøstsjælland heller ikke med at spørge, om han må tage nogle murerelever med ud på et kig. Den største attraktion er den omtrent 3 m brede bue udført i munkesten i kombination med kampesten. På vejen derhen kan de studere mange flere murede buer i varierende størrelser. De vil også gå udenfor og kigge på det vældige kampestensanlæg langs med ridehallen, hvor omtrent funda-blokke bærer på halvmure i kampesten i tre plateauer. Eleverne bør heller ikke gå glip af Kampestenene bindes til armeringsjern med en almindelig murbinder. 1 m løft Heldigvis anvender murerne 1 m løft på byggeriet: Det er meget rart, når det er disse sten, vi skal løfte på, bemærker Freddy Petersen, mens han skubber endnu en granitblok på plads og binder den fast i armeringsjernet på bagmuren. Mureren 11

12 Granit og mur Made of Bornholm Bornholmske håndværkere opfører Sansernes Bornholm med bornholmske byggematerialer Bornholmsk, Bornholmsk, Bornholmsk. De har virkelig fat i den lange ende mht. at benytte lokal arbejdskraft og stedlige materialer på solskinsøen. Nyeste skud på stammen er et nyrestaureret wellness-område, Den bornholmske Diamant-spa Sansernes Bornholm, på Hotel Griffen i Rønne. Gulve og vægge er beklædt med bornholmsk granit, og det er murere fra det bornholmske firma Paul Larsen A/S, der har opsat klippestykkerne i hotellets indre. Det er murerformand Finn Pedersen, der viser rundt i wellness-området som er fyldt med navne fra bornholmske lokaliteter; Hellig Kvinde, Døndalen, Randzonen osv. Murer Finn Pedersen (tv.) og faglig sekretær Bent Nielsen beundrer granitmassagebænken. Den stribede granit på væggene i den tyrkiske hamman er af typen Paradis. Her i en poleret udgave. Bornholmerne er stolte af deres diamanter, og derfor er Hotel Griffens wellness-område opkaldt efter dem: Den bornholmske Diamant-spa. Nu har jeg aldrig haft noget forhold til granit før, men jo mere jeg har haft det mellem hænderne, desto gladere er jeg blevet for det, fortæller Finn Pedersen, mens vi står og beundrer rokkestenen i den tyrkiske hamman, hvor hotelgæster senere vil ligge, når de skal have massage. Glad er han også for, at hoteldirektøren på Griffen meget principfast kun benytter lokal arbejdskraft og lokale materialer helt sikkert en af hemmelighederne bag det runde 0 i statistikken over antal arbejdsløse murere på Bornholm. Kostbare fraskæringer På grund af de faglige udfordringer har sjakket på fire murere og to arbejdsmænd accepteret, at indtjeningen ikke ligger på højde med en ren akkord. Det er kun en gang i sit murerliv, man får lov at lave sådan noget, siger Finn Pedersen. Sjakket arbejder Murer Jann Poulsen lægger chaussee-sten, som skal markere over for blinde og svagtseende, at nu kommer der et sving. på forhøjet timeløn akkord kan ikke lade sig gøre: Når du står og laver fraskæringer for flere tusinde kroner hver dag, så kan du ikke køre på akkord, smiler Finn Pedersen. Dampbadet Den våde Ovn forestiller Bornholms undergrund. Nordbornholm er klippe, mens Sydbornholm er forstenet havbund. Tværs gennem Bornholm går en sprække, som markerer en forskel i alder på 1,2 mia. år mellem nordø og sydø. Granitten findes i nord, mens man sydpå fx finder sandsten. 12 Mureren

13 Granit og mur Her bryder de Blå Rønne 10 minutters kørsel fra Rønne ligger et granitbrud. Herfra stammer granittypen Blå Rønne. De 12 medarbejdere i bruddet er alle 3F ere og også i Byggegruppen. Der sprænges en gang om dagen resten af tiden bruger de på at hugge stenene til i passende størrelser inden den videre forarbejdning i stenhuggerier viden om. Danmarks største vandfald fosser ud af denne granitbeklædte søjle med navnet Døndalen. Herfra løber vandet ned i karret og danner et isbad. Netop nu er murer Jann Poulsen gået i gang med at lægge chaussee-sten i et sving på en gangsti i det udendørs wellness-areal. Tidligere har sjakket sat en klippevæg op med sten, som vejede op til 50 kilo. Der er også sat granit op i omklædningsrum, gangarealer, i sauna og på den særlige søjle, som forestiller Danmarks største vandfald i Døndalen på Bornholm. Man kan få stenene, som man vil have dem, forklarer Finn Pedersen. Det ser man tydeligt på variationen af sten; deres størrelse og forarbejdning rå, jet-brændt eller poleret. Sikkerhedsrepræsentant Antoni Marschall om arbejdet i et granitbrud: Du må ikke være bange, men du må godt have respekt for det. Personale sorterede sten Rent teknisk stiller granitten ikke så mange særlige krav: Bagvæggene er af gasbeton og gips, og man benytter almindelig fliselim. Gulvene er lagt vådt i vådt og pga. flisernes varierende tykkelse der kan være op til 2-3 mm s forskel har hotellets personale sorteret stenene. Chaussee-sten udhugges med en såkaldt faldhammer. I gamle dage hang den i en kæde oppe under loftet, og faldt herefter med stor kraft ned på stenen deraf navnet. I dag er den motoriseret, men stadig kraftfuld. HJS Stenhuggeri i Rønne har skåret og hugget granitten til Den bornholmske Diamantspa Stenhugger Preben Thorsen, HJS Stenhuggeri, Rønne, foran en granitmur, som skal stilles op som terrorsikring foran Trafikministeriet i København. Mureren 13

14 Figurhuggeruddannelsen På sporet af et kongeligt våbenskjold En stor del af tiden på figurhugger-uddannelsen går med at rekonstruere Kirketårnets portal på Koldinghus bl.a. ved at finde nøjagtig viden om, hvordan den så ud engang De skal ud og lede i gamle bøger eller på internettet for at finde oplysninger om, hvordan portalen på Koldinghus har set ud engang. De må trække på viden om renæssance-arkitektur og har også haft en heraldiker (våbenskjoldsekspert) til at fortælle om Christian d. IV og hans første kone, Anna Cathrine af Brandenburg. For en væsentlig del af den portal på Koldinghus, de figurhuggerstuderende har fået til opgave at rekonstruere, er to våbenskjolde for disse to hedengangne kongelige. Det er portalens topstykke, figurhuggerne pynter på. Først blev den scannet, herefter printet, og nu står de fire figurhuggere og genopbygger de lag på portalen, der er blevet ofre for tidens tand. Når rekonstruktionerne er færdige, skal en ny sandstensportal udhugges det er et stenhugger-arbejde. Det lidt spøjse ved titlen på uddannelsen er derfor, at der faktisk ikke er noget arbejde med at udhugge figurer. Det er formgivning i ler eller gips, der er opgaven sammen med en mængde studier, opslag og diskussion frem og tilbage. Figurhuggeruddannelse med afsmittende effekt Fire figurhuggere skal redde danske sandstensfigurer fra at forvitre helt og skabe inspiration og bredde i håndværksbranchen Fire er ikke et højt tal. Men både figurhuggerlærer Peter Bøttger og de fire indskrevne studerende på figurhuggeruddannelsen er fulde af optimisme: Hundredvis af opgaver ligger og venter på dem i restaurationsmodne, danske bygningsværker. Og når de fire studerende vender tilbage til arbejdsmarkedet som nyslåede figurhuggere, vil deres nyerhvervede viden og kunnen have en afsmittende effekt på især stenhuggere og stukkatører, men også lidt på murere. Som led i uddannelsen er de fire studerende hvervet til at rekonstruere portalen på kirketårnet på den tidligere kongeborg Koldinghus. At det er studerende, der har fået opgaven, findes der en meget enkel forklaring på: Der er meget få uddannede figurhuggere herhjemme, fastslår Peter Bøttger, og understreger dermed samtidig behovet for at træne nogle danskere i at kunne genskabe figurer og dermed være med til at bevare den danske kulturarv for eftertiden. Mange af de sandstensskulpturer, der venter på figurhuggerne, skal man faktisk i gang med at restaurere nu, hvis ikke de skal forsvinde for altid. Sandsten har en levetid på år, og mange figurer har den alder, fortæller han. Tidligere har man set eksempler på, at udenlandske håndværkere er blevet hyret til at restaurere figurer i Danmark. Peter Bøttger er ikke begejstret for resultatet: Eksempelvis er Herkules og Løven i Kgs. Have i København restaureret i Polen. Det kan man godt se. De fire, vi nu er i gang med at uddanne, skal være med til at løfte niveauet for sådanne restaureringer, siger Peter Bøttger. Politikere vil bevare Eksistensen af Figurhuggerskolen hviler på en politisk vilje på Christiansborg til at bevare kulturminder. Restaureringer af danske bygningsklenodier hører ikke til i den billige ende. Men med regeringens såkaldte værdikamp og fhv. kulturminister Brian Mikkelsens beslutning om en kulturkanon var idégodset lagt for at oprette en figurhugger-uddannelse. Billedhuggeren Bjørn Nørgaard tog Brian Mikkelsen på ordet. Hvis det er vigtigt at bevare den danske kulturarv, så er det nødvendigt at få en figurhuggeruddannelse, opsummerer Peter Bøttger Nørgaards argumentation, der førte til, at uddannelsen blev til noget. Budgettet er på to mio. kr. over de første to år, og Peter Bøttger håber, at midlerne rækker til, at figurhuggerne når at vise, hvad samfundet kan få for pengene. Han forventer, at opgaven på Koldinghus bliver afsluttet i løbet af de to år. Faggrænser opretholdes Figurhuggerne hugger ikke opgaver fra andre fag. I kommende opgaver vil det fortsat være stukkatører, som laver afformninger og stenhuggere, som hugger i sandsten, mens Figurhuggerne har til opgave at rekonstruere. 14 Mureren

15 Figurhuggeruddannelsen Stenhuggeren må ikke være i tvivl Karina Lybecker Christiansen er stenhugger uddannet i sandsten. Hun er uddannet i 1994 fra Rådvad Stenhuggeri, og har meldt sig til figurhuggeruddannelsen for at udvikle sig som håndværker, få mere teoretisk viden og være med til at støtte figurhuggerfaget. Hun er ved at forme taget på Koldinghus-portalen i ler. Formen er slet ikke færdig. Jeg skal bygge det op, der mangler på den originale portal. Det, jeg især skal tænke på, er, at en stenhugger ikke må være i tvivl om, hvad det er, han skal udhugge, når han får formen. Om det er meningen, at der her skal være en kantet eller afrundet form, forklarer Karina Lybecker, mens hun peger på en forhøjning i lerformen. Karina Lybecker Christiansen er i dag ved at lægge et fletværk på tværs af det portalstykke, hun arbejder på. Det ser romantisk ud, men... Farvekontrasten på gipskopien af den nuværende portal og den gips, Vanja Schwarz tilfører, gør det let at skelne mellem original og tilføjelser. Som de gamle stenhuggere Vanja Mia Schwarz er granithugger, uddannet fra Poul Hansens Stenhuggeri. Hun har lavet mange skulpturer for kunstnere, bl.a. Bjørn Nørgaard. Hun vil være figurhugger for at få lidt mere baggrund med. Kunst- og stilhistorie får du ikke ret meget af som stenhugger. Du får heller ikke en opgave som den her som stenhugger: Kan du ikke lige designe sådan en portal? Sådanne opgaver eksisterer jo ikke. Vanja Schwarz nyder chancen for ro og fordybelse på figurhuggerværkstedet, hvor hun udformer gipsformen til Chr. IV s våbenskjold på Koldinghus-portalen. Ude i den verden, hvor der skal tjenes penge, skal tidsforbruget administreres noget strammere. Det kan godt være, det her ser romantisk ud. Men når man arbejder som stenhugger, kan man ikke stå og fordybe sig i detaljer, for så kan man ikke tjene til sin egen løn, understreger Vanja Schwarz. Her har hun fået mulighed for at tage del i den kreative del af figurudformningen. De gamle stenhuggere lavede også sådan noget som det her. Her er du selv med til at være billedhuggeren - du træder lidt ud af stenhuggerens og ind i billedhuggerens rolle. Steen Mygind er oprindeligt udlært automekaniker, han har solgt ski og cykler og har også haft en karriere i militæret. Som 32-årig gik han i voksenlære som stenhugger og blev svend i Kombinationen af teori og praksis fremhæver han og de øvrige studerende som noget af det fængende ved studiet. Du har en videnskabelig del, som er den, Peter Bøttger underviser os i, og den praktiske del udformningen af figurerne. Steen Mygind genskaber våbenskjoldet for Anna Kathrine af Brandenburg. Detajlerne fra dette skjold er vanskelige at grave viden frem om, for hvor Chr. IV s våbenskjold optræder i stort tal på bygninger landet over, er skjoldet, der tilhørte Anna Kathrine kongens første kone sjældnere. Billedhuggeren Eva Hjorth er den fjerde elev. Hun var syg, da Mureren kom forbi. Mureren 15

16 BAGMUREN Nytårshilsen: De store løfter 1 m De nye regler for opmuring slog for alvor igennem i de store murervirksomheder i 2009 Magasinpost PMP ID-nr På flertallet af de store byggerier anvender de nu 1 m løft, vurderer Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Landsklubben vil gerne benytte denne nyhed som anledning til at ønske alle i vort fag godt nytår Hver gang du bestiller mursten på byggemarkedet, så forlang en forhøjet palle. Vi skal vise, at behovet er der Per Christiansen, faglig sekretær, 3F Næstved Opmuring i 2010 Vi kan kun håbe, at byggeriet i 2010 igen vil opleve fremgang. Vi forventer til gengæld, at alle, der fortsat bygger med mursten i Danmark uden problemer kan bestille stenhoveder med 80 sten. Per Christiansen, en af hovedkræfterne bag vores nye regler for opmuring, forventer også, at 2010 bringer med sig:... at mestrene sørger for ekstra bemanding til murerarbejdsmændene for ingen skal løbe livet af sig. Henvend jer i afdelingen, hvis I mangler hænder til oppas. Landsklubben anbefaler alu-traller. Foto: Harry Nielsen... at alu-trallerne bliver et almindeligt syn på stilladserne (husk: fra 2011 skal alle benytte lettere traller og vi anbefaler alu! Der er fortsat mange undskyldninger for ikke at anvende 1 m løft...vi forventer, at der vil ske en markant stigning i de kommende par år, dels på grund af vores dialog med virksomhederne og ikke mindst murerarbejdsmændene og dels på grund af det fokus på opmuring, som BAR s møderække på fagskolerne i efteråret har givet. Anders Kabel, Byggeriets Arbejdsmiljøbus... at vi får en forhøjet stenpalle i plast på markedet. Den er udviklet nu skal den blot produceres. Vi ønsker alle i vort fag godt nytår 2010

Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt Murerarbejdsmændenes landsbrancheklub. Murersvende holder sammen

Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt Murerarbejdsmændenes landsbrancheklub. Murersvende holder sammen Murersvende holder sammen Charlie Christensen og 23 andre murersvende holder fast i deres krav over for Lind & Risør Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt

Læs mere

Mureren. Lærlinge-tilskud til mestre skal hjælpe praktikløse elever Svendebreve påvippen

Mureren. Lærlinge-tilskud til mestre skal hjælpe praktikløse elever Svendebreve påvippen Lærlinge-tilskud til mestre skal hjælpe praktikløse elever Svendebreve påvippen Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt Murerarbejdsmændenes landsbrancheklub

Læs mere

Brosten med faglig kant

Brosten med faglig kant MØLLE ALLÉ Nr. 3 juni 2013 www.3f.dk/bjmf Fagforeningsbladet reddet side 12 Altaner er også tømrerarbejde Side 10-11 Brosten med faglig kant Dumping-klausul i København Side 3 - D Angleterre er vores hotel!

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Lars Henriksen, Kbh. side 9-15 - Retsagen i Aarhus side 20-25 - Nye svende i København side 42-43 - Landsklubben

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 Læs i dette nummer bl.a. om: - AT og de nye regler i 2012 side 8-9 -Tolv 25-års jubilarer i København side 18-33 - Nye svende i København side 42-43 - Anmeldelser

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 108 SEPTEMBER 2013

STILLADSINFORMATION NR. 108 SEPTEMBER 2013 STILLADSINFORMATION NR. 108 SEPTEMBER 2013 Læs artiklen om stilladser og tordenvejr på side 30-33 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Ymme fra Aarhus side 9-18 - Certificering af stilladsfirma

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012. 3F Dansk Byggeri

STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012. 3F Dansk Byggeri STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012 3F Dansk Byggeri Læs i dette nummer bl.a. om: - Mindeord for Walther Gammelgaard Petersen side 6-7 - Opfølgning på faldulykker side 18-21 - Krav til nye firmaer side

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 99 JUNI 2011

STILLADSINFORMATION NR. 99 JUNI 2011 STILLADSINFORMATION NR. 99 JUNI 2011 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Bjarne Holm, København side 9-15 - De nye regler side 16-17 - Udviklingskonference i Odense side 24-33 - Nyt om priskuranten

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

VIND PRÆMIER TILMELD BREVET XL Flere medlemstilbud Flere konkurrencer Hjemmeside med spændende indhold XL-historier med lyd, video og multimedia

VIND PRÆMIER TILMELD BREVET XL Flere medlemstilbud Flere konkurrencer Hjemmeside med spændende indhold XL-historier med lyd, video og multimedia TEMA SLAGET OM LØNNEN NR. 1. 12. JANUAR 07 FAGBLADET3F VIND PRÆMIER TILMELD DIG NYHEDSwww.fagbladet.dk BREVET XL Flere medlemstilbud Flere konkurrencer Hjemmeside med spændende indhold XL-historier med

Læs mere

Fagforeningens øjne. 2013 www.3f.dk/bjmf. tømrerarbejde. Fagligt aktive på organiseringskursus Side 10-11. og genbrug. BJMF ekstrageneralforsamling

Fagforeningens øjne. 2013 www.3f.dk/bjmf. tømrerarbejde. Fagligt aktive på organiseringskursus Side 10-11. og genbrug. BJMF ekstrageneralforsamling MØLLE ALLÉ Nr. 2 april 2013 www.3f.dk/bjmf Cityring-kaos i faste rammer side 3 Altaner Kemikalier er også og genbrug tømrerarbejde Side 4 5 BJMF ekstrageneralforsamling Side 7 Millionbon i Trekronerkonflikt

Læs mere

Uheld i firmabil TØMRER PAR. Skud på stammen. Penge i løft EXCELLENCE

Uheld i firmabil TØMRER PAR. Skud på stammen. Penge i løft EXCELLENCE Uheld i firmabil TØMRER PAR Skud på stammen Penge i løft EXCELLENCE TIB nr. 7 september 2009 Hvor meget samlerabat mon du kan få med en Forbunds Familieforsikring? Som du måske ved, har dit fagforbund

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

stilladsinformation nr. 115 juni 2015

stilladsinformation nr. 115 juni 2015 stilladsinformation nr. 115 juni 2015 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Ravn side 9-14 - Opskydeligt gelænder fra Total Stilladser side 18-23 - Nye regler - hvad sker der? side

Læs mere

Tillykke du er fyret!

Tillykke du er fyret! Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf August 2008 Nr. 5 TEMA: BJMF og fremtiden For at bringe balance i økonomien skal der gennemføres en række

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere

Kludestrammere og madkassemekanikere

Kludestrammere og madkassemekanikere Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf December 2008 Nr. 8 Feje eller forsvinde? Når der skal ryddes efter uroligheder, hvordan undgår fagforeningens

Læs mere

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord

Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord Februar 2006 Nr. 1 2. årgang Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord 1 35.000.000 gode grunde Dette blad indeholder ikke nogen Muhammed-tegninger eller noget om den helt forskruede

Læs mere

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Østeuropæere melder sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada LÆS SIDE 18 Demonstration satte fokus på landevejens

Læs mere

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2015 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 2 Formand for Venstre Lars Løkke

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 juni 2009 4. ÅRGANG DEMONSTRATION I BRUXELLES LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 FORSIDEN... Demonstration i Bruxelles

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007 Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium Læs side 3 2 NR. 1 FEBRUAR 2007 AAA for bedre arbejdsmiljø Årsmøde og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nr. 2 2013 Medlemsblad for Dansk El-Forbund Nej til dumping DEF s afdelinger får 600.000 kroner til indsats mod dumping Nej til kunde-tyveri Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nej

Læs mere