Kultur- og idrætspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og idrætspolitik"

Transkript

1 Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1

2 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til et godt sted at bo og leve. Kultur og idræt handler om at skabe gode oplevelser og aktiviteter, der begejstrer, giver livsglæde og skaber fællesskab. Med kultur- og idrætspolitikken sætter vi den overordnede politiske ramme og retning for arbejdet på området og beskriver, hvad man som borger kan forvente på kultur- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune. Formålet med kultur- og idrætspolitikken er gennem prioritering og udvikling af kultur- og idrætstilbuddene at sikre et alsidigt udbud af høj kvalitet, så kommunen også på kultur- og idrætsområdet forbliver attraktiv. Kultur- og idrætspolitikken er retningsgivende i forhold til udviklingen og budgettering af kulturog idrætsområdet, og skal ses i sammenhæng med Fredensborg Kommunes vision og øvrige politikker. Som supplement til kultur- og idrætspolitikken har vi mulighed for at udarbejde strategier, som beskriver mere konkrete målsætninger og ikke mindst, hvordan vi vil nå målene. Fredensborg Kommunes rige kultur- og idrætsliv udfoldes i samarbejde med kulturinstitutioner, foreninger, borgere, lokale råd og interesseorganisationer. Vi vil gerne sige en stort tak til alle, som tager en aktiv del i at skabe et godt kultur- og idrætsliv til glæde for alle borgere i Fredensborg Kommune. På vegne af Kultur- og Turismeudvalget og Fritids- og Erhvervsudvalget Ulla Hardy-Hansen Formand for Kultur- og Turismeudvalget Per Frost Henriksen Formand for Fritids- og Erhvervsudvalg 2

3 Indledning Fredensborg Kommune har ansvar for at skabe gode rammer og mulighed for at kultur- og idrætslivet kan udfolde sig. Kultur- og idrætspolitikken bygger på Byrådets overordnede vision Fredensborg Kommune tilfredse borgere. Kommunen skal med sin natur, kultur og mangfoldighed være en bæredygtig kommune i udvikling. I tæt dialog med borgerne skabes en attraktiv kommune, kendetegnet ved åbenhed og sammenhæng. Byrådet vedtog den 1. oktober 2012 Fredensborg Kommunes første Folkeoplysningspolitik. Denne politik definerer rammerne for folkeoplysningsområdet. Kultur- og idrætspolitikken skal ses i sammenhæng med Folkeoplysningspolitikken, idet de to politikker tilsammen beskriver de overordnede visioner for hele kultur-, fritids- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune. Begreberne kultur og idræt fortolkes bredt i kultur- og idrætspolitikken. Kulturbegrebet dækker udbuddet af kulturoplevelser, der bygger på bredde, alsidighed og kvalitet. Idrætsbegrebet dækker over idræts- og motionsudøvelse i alle sammenhænge. Kultur- og idrætspolitikken indeholder tre overordnede politiske standpunkter, der viser Byrådets visioner på kultur- og idrætsområdet. Standpunkterne udfoldes og der gives eksempler på, hvordan kommunen vil leve op til visionerne. Målgruppen for politikken er alle kommunens borgere. Alle skal have mulighed for at være kultur- og idrætsaktive i alle livets faser. Kultur- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune består af mange forskellige aktører. Det er bl.a. foreninger, museer, aftenskoler, interesseorganisationer, frivillige, selvorganiserede og andre aktive borgere, og de er alle vigtige for at skabe et godt kultur- og idrætsliv. På Kultur- og idrætsområdet har kommunen en række institutioner og anlæg som eksempel bibliotekerne, musikskolen, dramaskolen, medborgerhuse, idrætsanlæg og rekreative områder som f.eks. Fredtoften. De er centrale drivkræfter, når politikken skal føres ud i livet. Derudover benyttes by-, land-, skov- og vandområder til udfoldelse af kultur- og idrætsaktiviteter. 3

4 Vi skaber mulighederne for et aktivt og udfordrende kultur- og idrætsliv Fredensborg Kommune er kendetegnet ved unikke omgivelser med imødekommende by-, land-, skov- og vandområder. Fredensborg Kommune ønsker med dens smukke omgivelser at give mulighed for et aktivt og udfordrende kultur- og idrætsliv inde såvel som ude. Vi ønsker at skabe de bedst mulige fysiske rammer for at borgerne kan være kultur- og idrætsaktive på egen hånd eller sammen med andre. Kultur- og idrætslivet ændrer sig. Der er stor aldersspredning, flere selvorganiserede, mange nye typer aktiviteter og der er sket en stigning i antallet af aktive. Det stiller derfor store krav til kommunens rammer og organisering af kultur- og idrætslivet for at kunne imødekomme borgernes nuværende og fremtidige ønsker og behov. Biblioteker, medborgerhuse, museer og idrætsfaciliteter er steder, der kan samle og forene borgerne omkring kultur, kunst, musik, teater, foredrag, arrangementer og idræt. De er omdrejningspunktet for et mangfoldigt kultur- og idrætsliv. Bibliotekerne i Fredensborg Kommune er åbne og uforpligtende være-, oplevelses- og læringssteder for kommunens borgere. Her har alle mulighed for at komme og være sammen med andre, skabe nye netværk og sociale relationer. Her sikres adgang til viden og færdigheder gennem formidling og undervisning. Fredensborg Musikskole og Dramaskole har en høj kvalitet og er kreative og inspirerende læringssteder for børn og unge. Naturen, det åbne land, havn, strand og sø giver borgerne fine muligheder for en bred vifte af udendørs kultur- og idrætsaktiviteter på egen hånd eller sammen med andre. Udvikling af nye tilbud, aktiviteter og organisationsformer er nødvendige for at kunne imødekomme borgernes fremtidige ønsker og krav. Vi værdsætter samarbejdet med frivillige instruktører, undervisere, ledere med flere på kultur- og idrætsområdet og støtter op om ildsjæle og initiativtageres idéer og arbejde. Vi understøtter derfor både det organiserede og det selvorganiserede kultur- og idrætsliv gennem tilbud om rådgivning, kompetenceudvikling og fælles idéskabelse. Vi sikrer alle borgere mulighed for et aktivt kultur- og idrætsliv ved at tilbyde en bred vifte af tilbud om kurser, oplevelser og services på bibliotekerne kommunen løbende er i dialog med borgere, aftenskoler, foreninger og kulturinstitutioner understøtte aftenskolernes, foreningernes, og kulturinstitutionernes initiativer og aktiviteter indgå partnerskaber fremme borgernes egne initiativer til gavn for andre og/eller sig selv støtte kultur- og idrætslivet med rådgivning og uddannelse understøtte frivillige ledere og ildsjæle og udvikling af nye organisationsformer 4

5 Gode kultur- og idrætsoplevelser i alle faser af livet I Fredensborg Kommune ønsker vi, at børn, unge, voksne og ældre borgere skal tilbydes en bred vifte af kultur- og idrætsoplevelser. Gode kultur- og idrætsoplevelser i alle livsfaser giver livsglæde, skaber livskvalitet, fællesskab og sammenhold. Kreativ leg og læring, samvær og bevægelse skal være en naturlig del af børn og unges hverdag. Vi har fokus på, at den kulturelle fødekæde starter hos børnene. Børn og unge skal selv have mulighed for at prøve kræfter med teater, musik, drama, kunst og idræt. Det er vigtigt at stimulere børnenes lyst til musik, kunst og bevægelse samt at udvikle deres motorik, sprog og sanser. Derfor ønsker vi, at børn og unge introduceres til aktiviteter, hvor kreativitet, fantasi, krop og stemme bliver brugt. For mange familier og voksne udgør kultur- og idrætsaktiviteter limen, der binder arbejdsliv og fritidsliv sammen. Gode kultur- og idrætstilbud af høj kvalitet i hele kommunen er med til at gøre Fredensborg Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig og bo. Ældre skal have mulighed for at deltage i spændende og inspirerende kultur- og idrætsoplevelser. Det gælder også ældre, der ikke i forvejen er aktive. Kultur- og idrætsoplevelser giver øget livskvalitet og kan være med til at ældre opretholder sociale fællesskaber og netværk. Det har derfor afgørende indflydelse på borgernes deltagelse i kultur- og idrætslivet, at der findes et alsidigt og mangfoldigt udbud af tilbud. I Fredensborg Kommune samarbejdes der mellem f.eks. dagtilbud, skoler, kulturinstitutioner, aftenskoler og det frivillige foreningsliv om kultur- og idrætstilbud. Ved en tværgående indsats, hvor medarbejdere og frivillige samarbejder og tager ansvar skabes højere kvalitet i tilbuddene og flere typer tilbud. Vi sikrer gode kultur- og idrætsoplevelser ved at tilbyde alsidige kultur- og idrætstilbud til børn og unge i skoler, dagtilbud, biblioteker, musikskole, dramaskole, museer, medborgerhuse og fritidsliv støtte udvikling af kultur- og idrætsprofiler i skoler og dagtilbud (f.eks. idrætsfritidsklub eller skole med musisk-kreativ profil) understøtte venskabsbysamarbejde for skole, dagtilbud, borgere, foreninger og musikskole med kommunens venskabsbyer sørge for kultur- og idrætstilbud af høj kvalitet målrettet børn, unge, voksne og ældre borgere tilbyde fleksible kultur- og idrætstilbud samarbejde tværgående mellem kommunale, frivillige og professionelle tilbud 5

6 Alle skal have mulighed for kreative, aktive og fordybelsesmæssige oplevelser og udvikling I Fredensborg Kommune ønsker vi, at flest mulige deltager i kultur- og idrætstilbud. Vi anerkender hinandens forskelligheder og ser forskelligheden som en styrke, der er med til at skabe Fredensborg Kommunes rige og mangfoldige kultur- og idrætsliv. Vi satser på bredde og mangfoldighed i kultur- og idrætstilbuddene, og støtter at den enkelte har mulighed for udfoldelse af sit talent. Der er børn og unge, der står uden for de sociale, kulturelle fællesskaber, og som på grund af deres isolation er socialt udsatte. Fredensborg Kommune sikrer, at socialt udsatte børn og unge hjælpes, så også de har mulighed for personlig udfoldelse og udvikling. Vi har desuden fokus på, at borgere med handicap også skal have muligheder for at deltage i udfordrende og udviklende kultur- og idrætstilbud. Vi anerkender og skaber mulighed for talentudvikling indenfor musik, kunst, teater og idræt. De særlige talentfulde skal have mulighed for at udfolde deres potentiale og udleve drømme. Vi bakker op om, at der på kultur- og idrætsområdet tilrettelægges undervisning, der styrker træning og udvikling af det enkelte talent. Vi sikrer alle aktiv udfoldelse og udvikling ved at understøtte aktiviteter, der giver en bred deltagelse i kultur- og idrætslivet hjælpe børn og unge med særlige behov til at deltage i kultur- og idrætsaktiviteter tilstræbe at kultur- og idrætsfaciliteter er tilgængelige for handicappede skabe mulighed for talentudvikling indenfor musik, kunst, teater og idræt 6

7 7

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre,

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6 EVÆGELSES OLITIK VENDBORG ØRN & UNGE 0-16 ÅR Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen Tryk: Svendborg Kommune/

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere