STEMPLEDE MURSTEN OG GULVTEGL. Supplement 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEMPLEDE MURSTEN OG GULVTEGL. Supplement 2013"

Transkript

1 STEMPLEDE MURSTEN OG GULVTEGL Supplement 2013

2

3 STEMPLEDE MURSTEN OG GULVTEGL Supplement 2013 Jørgen G. Berthelsen Verner Bjerge Forlaget Nivaagaard Teglværks Ringovn Nivaa 2013

4 1 udgave 2013 ISBN Fotos ved J G Berthelsen hvor intet andet er anført Forsiden viser Dømmestrup Teglværk i Bagsiden viser en stempelplade til et kvadratisk gulvtegl fra Vedstårup Teglværk, ca 1880.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 7 Hvorfor stemple teglsten s. 9 Katalog over stemplede teglsten s. 15 Henvisningsregister mellem ejernavn og teglværksnavn s. 54 Henvisningsregister mellem bynavn og teglværksnavn s. 60 Geografisk fordeling af teglværkerne s. 62 Litteratur s. 66

6 Om forfatterne: Jørgen G. Berthelsen er født i Sønderborg i Han har i en årrække været overlæge på Fødeafdelingen i Hillerød. Skrev i 1984 doktordisputats om testikelkræft. Har siden skrevet artikler og bøger om lokalhistoriske og teglværkshistoriske emner og er medredaktør af flere lokalhistoriske bøger. Han har siden 1985 samlet mursten med navnestempler til teglværksmuseet Nivaagaard Teglværks Ringovn, hvor han nu er formand for bestyrelsen. Han har opbygget en database over arkivalier og skrifter om teglværkshistorie. Jørgen G Berthelsen udgav i 1996 Stemplede mursten og fliser, hvilket ledte til det frugtbare samarbejde med Verner Bjerge. Verner Bjerge er født i Struer i Her blev han udlært som murersvend og blev efterfølgende bygningskonstruktør i Horsens. Efter et job som ledende medarbejder i et større murer- og entreprenørfirma blev han salgskonsulent i trælastbranchen. Han stod især for kontakten til murersektoren og teglværkerne. Verner Bjerge har således i hele sit voksenliv arbejdet med tegl og har et stort kendskab til danske teglværker og deres produkter. Idag er det historien bag de gamle teglværker, der har hans store interesse. Han har altid samlet på mursten med stempler og har gennem de sidste 15 år opbygget en database over teglhistoriske oplysninger. Databasen ligger på

7 FORORD I 2006 udgav vi bogen Stemplede mursten og gulvtegl. Siden har vi samlet oplysninger om yderligere 100 stemplede sten fra 73 teglværker. Af disse teglværker var 28 ikke repræsenteret i 2006 bogen. Vi finder det derfor nu på tide at udgive et supplement til bogen. Vi har bibeholdt den samme opbygning som oprindeligt. Vi har derfor også bibeholdt 1970 inddelingen i kommuner og amter, ved beskrivelsen af værkernes beliggenhed. Denne bog indeholder mursten, formsten og gulvtegl med navnestempel fra det danske område. Nyfundne billeder fra de beskrevne teglværker er også med. Beskrivelserne er ordnet alfabetisk efter teglværkets navn. Det kan til tider kræve lidt fantasi at finde frem til det enkelte værk, idet værker skifter navn og da teglværksnavnet ikke altid fremgår af stemplerne. Vi håber henvisningsregistrene: ejernavn/teglværksnavn og bynavn/teglværksnavn vil hjælpe her. Det er ofte vanskeligt at skaffe oplysninger om funktionsperiode og ejerforhold - selv for de mere kendte værker. Oplysningerne om disse ting må derfor tages med et vist forbehold. Vi vil gerne takke de mange historiske museer, lokalhistoriske arkiver og interesserede enkeltpersoner, der har bidraget til indsamlingen af materialet til denne bog. Det er ikke her muligt at nævne alle. Men stensamlerne Kaj Larsen (Lindknud), Harry Sørensen (Hjørring) og Anders Møller (Gilleleje) foruden Museumsleder Torben Vestergaard fra Cathrinesminde Teglværksmuseum og Christian Hansen og Bent Jørgensen tilknyttet Lilleskov Teglværksmuseum fortjener en særlig tak. Tak til Gitte og Peter Q Rannes og det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard for ideelle vilkår for JGB under skrivearbejdet. Jørgen G. Berthelsen og Verner Bjerge Rungsted og Horsens April 2013

8

9 HVORFOR STEMPLE MURSTEN? Mennesket har til alle tider holdt af at sætte sit mærke på ting. Ideen med at indpresse sit navn i teglsten kan således ses så forskellige steder som i Mesopotamien for 4000 år siden (Figur 1) og i Han dynastiets Kina for 2000 år siden (Figur 2). Når Ægyptens konge Ramses II lod sine teglsten forsyne med sit ejermærke, var det formentlig for at beskytte sig mod tyveri af stenene (Petresch-Christensen, 1938). Ejermærker kendes også fra den romerske kejsertid, hvor den enkelte hærafdeling fik indpresset "legionsstempler" (Figur 3) i de sten, der blev produceret til dem. Figur 1. Bygningssten fra Ur. Stemplet beretter at bygningen er rejst af kong Amar-Sin af det 3 Ur dynasti. Han regerede fra f Kr Privateje Figur 2. Mursten fra Han dynastiet (202 f Kr-220 e Kr) Historisk Museum i Xian, Kina I Rom opstod imidlertid også ideen med at præge stenene med teglværkets navn. For eksempel kendes fabriksmærker fra familien Domilius's teglværker (Petresch-Christensen, 1938). Denne skik nåede op til vore sydlige naboer i slutningen af middelalderen, hvor en del munkesten og tagsten blev forsynet med værkets navn i form af et bomærke. Stemplingen kunne også have dekorative formål, som når slotsherren fik brændt gulvtegl med sit våben eller sine initialer (Figur 4). Figur 3. Legionsstempel på romersk mursten (1 årh e Kr). Figur 4. Gulvtegl fra slottet Chenonceau nær Loire floden i Frankrig. Det sammenskrevne H C står for Henri II og hustru Catherine de Medici. Men en behændig håndværker udformede stemplet, så de to C er bliver til D er for Diane Henri II s maitresse, der boede på slottet. 9

10 Det hører til sjældenhederne at finde stemplede senmiddelalderlige sten her i landet; men fra årene har vi en del sten med bomærker fra især Lübecks teglværker (Larsen, 1986)(Figur 5). Lübecks eksport kan følges op i Østersøen ihvertfald til Stockholm (Roland, 1912). Op gennem 1800tallet ses nu også fabriksmærker i form af navnestempler på sten fra teglværkerne langs Flensborg Fjord og resten af Danmark (Figur 6). Figur 5. Fabriksstempel fra Lübecker Bauhof. Nivaagaard Teglværks Ringovn Figur 6. Håndstrøgen sten med stemplet W.E. NIVAA for Waldemar Engelsted, Nivågård Teglværk Nivaagaard Teglværks Ringovn Både ejermærkerne og fabriksmærkerne havde kun til formål at mærke stenene uden iøvrigt at ændre deres facon eller kvalitet. Disse mærker eller initialer er derfor presset relativt svagt ind i leret uden noget omgivende indpresset felt. Man har anvendt et håndstempel, hvorfor mærkets placering på stenens flade ofte kan være noget forskellig fra sten til sten. I de såkaldte klapsten fremkommer navnet ikke som en følge af et indpresset stempel, men skyldes en matrice i bunden og eventuelt i låget af håndstrygeformen (Figur 7). Denne teknik anvendes stadig mange steder i verden, hvor teglfremstillingen ikke er mekaniseret (Figur 8). Men også højtudviklede mekaniserede teglværker har ladet sig inspirere af denne teknik, når de fremstiller maskinfremstillede håndstrøgne sten, som vi senere skal se. Figur 7. Form til klapsten fra Carlsberg Teglværk Foto: Jan Rømsgaard Figur 8. Klapsten fremstillet i Indien i Nivaagaard Teglværks Ringovn En ny form for stempling blev indført i sidste halvdel af 1800tallet med den såkaldte efterpresning. Her ønskede man at gøre stenen mere tæt i strukturen og mere glat og regelmæssig på de synlige flader. Hvadenten stenen var håndstrøgen eller maskinfremstillet, blev den efter nogle få dages tørring lagt ned i en form, hvorpå et stempel med stor kraft blev trykket ned på de brede flader. Herved blev leret presset helt ud i formens hjørner, så stenen fik en meget regelmæssig form. Stenen fik ganske vist en pæn facon og kunne bruges til facadesten. Kritikere af metoden mente dog, at presningen ville forstyrre stenens indre struktur og derfor gøre den mere skør (Borup, 1886). Disse sten har nu klaret tidens prøve med glans i det forløbne århundrede. Efterpresningen krævede stor kraft, og et håndholdt stempel var ikke længere tilstrækkeligt. Forskellige maskiner til efterpresning af sten blev konstrueret. I starten var maskinerne betjent med hånd- og fodkraft. Figur 9 illustrerer princippet i en fodbetjent efterpresse. Den lædertørre sten lægges ovenfra ned i formen. Låget lukkes og fæstnes med en metalbøjle. Arbejderen står op på fodpedalen g mens han støtter sig til håndtaget l. Hans vægt overføres via vægtstangsarmen i 10

11 forstærket form til stemplet i bunden af formen. Herefter åbnes formen og en pedal, som ikke kan ses på tegningen, løfter den færdigpressede sten op af formen. I figur 10 ses formen og lukkemekanismen på en anden enkel efterpresse. Bemærk messingpladen med teglværksejer Dithmers navnetræk på undersiden af låget. Disse relativt enkle maskiner kunne være fremstillet af lokale virksomheder i Danmark. Figur 9. Simpel efterpresse af jern. Via vægtstangsarmen overføres arbejderens vægt fra pedalen til stemplet i bunden af formen. (von Waldegg, 1891) Figur 10. Detalje af efterpresse af træ og jern fremstillet af et lokalt værksted til Rendbjerg Teglværk. Teglværksejer Dithmers navnestempel er skruet fast til låget i formen. Cathrinesminde Teglværksmuseum. Men der var også flere store fabrikker for teglværksmaskiner især i Tyskland og England. Og de havde alle forskellige efterpressere i varesortimentet - tilpasset behov og pengepung. E Fritsch s efterpresse (Figur 11) har et drejeligt bord med 3 forme. I formen længst til højre (som er skjult på billedet) lægges den lædertørre sten. Bordet drejes 1/3 omgang, hvorpå arbejderen trækker ned i den afbalancerede vægtarm. Herved presses stemplet ned i formen. Stemplet løftes igen og bordet drejes atter 1/3 omgang, hvorpå stenen løftes op af formen med fodpedalen. Maskinen betjenes af en arbejder og en til to drenge og kan efterpresse ca 150 sten i timen. Svinghjulspressen med excentrisk hjul fra Badischer Maschinenfabrik (Figur 12) er i stand til at levere et meget højt tryk, så den også kan presse sten med stort overfladeareal. Svinghjulets kraft overføres via et excentrisk hjul, hvis akse fører stemplet op og ned for hver omdrejning. Maskinen betjenes af en stærk arbejder og en dreng og kan klare efterpresninger på en time. Maskinerne er forsynet med hjul, så de kan flyttes langs tørrereolerne. Efterpresningens glæder og sorger er detaljeret beskrevet af Edmun H von Waldegg i hans monumentale lærebog om teglværksdrift (von Waldegg, 1891). Figur 11. Efterpresse med drejebord fra firmaet E Fritsch (Bock 1901) Figur 12. Svinghjulsefterpresse fra firmaet Badischer Maschinenfabrik (Bock 1901) 11

12 Når man alligevel skal presse et stempel ind i fladen af stenen, er der ikke langt til at lade stemplet præge teglværkets eller ejerens navn i stenens flader. Det er stemplede sten af denne type, der udgør hovedparten af stenene i nærværende opgørelse. Enkelte kreative teglværksejere indpresser deres varemærke i den ene flade (Figur 13 og 14). Desværre er ikke alle navnestempler særligt oplysende, idet de blot består af initialer eller bynavn. Det er dog de færreste stempler, vi ikke har kunnet identificere med stor sikkerhed. Efterpresningen anvendes også til at præge et mønster i stenens overflade enten på mursten eller på gulvtegl og klinker. Figur 13. Mursten fra I P Langgaards teglværk Hakkemosegaard. Høje Taastrup Byhistoriske Samling og Arkiv Figur 14. Bagside af samme sten: I P Langgaards varemærke med bikube og faner på en 8oddet stjerne af stråler. Kun få stempelplader med navnepræg er bevaret. Een type består af en støbejernsplade, der boltes fast til pressemaskinen (Figur 15 og 16), bogstaverne var støbt samtidigt med pladen. En anden af de almindelige typer, er en støbt messingplade med støbte bogstaver (figur 17). Pladen fæstnes med 4 skruer til en træplade, som derpå fæstnes til pressen. Denne type afslører sig ved et aftryk af skruehovederne i det nedpressede felt omkring bogstaverne. Faktisk kan man ofte aflæse skruekærvenes stilling, og derved udskille sten presset til forskellig tid eller med forskellige stempler fra samme værk. Stempelpladerne med navnepræget var jo udskiftelige, så sten fra samme værk kunne have forskellige kombinationer af navne på de to flader, have felter uden inskription, eller helt mangle stempel på den ene flade. Se et eksempel på denne variation i listen over Rendbjerg Teglværks sten. Figur 15. Stempelplade af støbejern fra teglværket Hønneruplund. Lilleskov Teglværksmuseum Figur 16. Bagside af stempelpladen. Bemærk de to bolte til fastgørelsen. Figur 17. Stempelplade af støbt metal skruet på en træplade med 4 skruer. Skærum Mølle Teglværksmuseum Figur 18. Ruller til prægning af mønster i stenenes sider. Vedstaarup Teglværk. 12

13 Efterpresningen havde sin storhedstid i sidste halvdel af 1800tallet og lidt ind i 1900tallet. Senere i 1900tallet genoptog nogle værker den gamle skik med at præge fabriksnavnet i stenene uden nogen efterpresning. Ved strengpressede sten foregik prægningen automatisk, når den våde lerbjælke på transportbåndet passerede forbi stemplet. Det var også her muligt at præge et mønster i stenenes løberog kopside med ruller monteret på afskærerbordet (Figur 18). Hundrede års tekniske fremskridt havde gjort det muligt at maskinfremstille helt glatte ensartede sten. Men i længden var dette ikke tilfredsstillende til alt synligt murværk, da det gav for ensartede døde murflader. Blødstrygningsmaskiner rådede til en vis grad bod på dette (Figur 19), idet kanterne på stenene fik en vis lighed med tidligere tiders håndstrøgne sten. Hvis man ønskede at præge navn i stenene, blev det sat af de stempler, der pressede de våde sten ud af formene (Figur 20). Figur 19. Blødstrygningsmaskine. Bemærk de tre stempler, der presser de våde sten ud af formene. Vedstaarup Teglværk Figur 20. Blødstrøgen sten med stempel på den ene af de brede flader. Nivågård Teglværksmuseum Der fremstilles nu også maskinfremstillede håndstrøgne sten efter klapsten metoden. Maskinen kaster en afmålt mængde ler ned i en form (Figur 21), der i bunden kan være forsynet med en matrice med navn (Figur 22). Et låg lægges på og leret presses godt ud i hjørnerne, før den våde sten afsættes på et transportbånd. Figur 21. Maskine til håndstrøgne sten. En afmålt mængde ler kastes ned i formen. Matzens Teglværk. Figur 22. Formen er i bunden forsynet med en matrice CM for Carl Matzen. Matzens Teglværk De omtalte stempler har alle haft til formål at identificere ejeren eller producenten af stenene. Men der findes også andre stempler på mursten. På tagsten og drænrør fra 1900tallet, er det meget almindeligt, at der er indpresset et produktionsårstal. Dette kan også ses på mursten, omend det er sjældnere (Figur 24 og 25). En mere prominent placering har årstallet, når det signalerer bygningens opførelse. Her er årstallet presset tydeligt ind i en synlig løberside (Figur 23). Figur 23. Opførelsesårstal i sten på Horsens Banegård. 13

14 Figur 24. Produktionstidspunkt stemplet på løbersiden af en hulsten fra Vedstaarup Teglværk. Verner Bjerges samling Figur 25. Produktionsuge og år stemplet på løbersiden af en mursten fra Skodsbøl Teglværk. Verner Bjerges samling Nogle formsten har et tal indpresset på bagsiden (Figur 26 og 27). Det er vel oftest en identifikation af formen. Figur 26. Formsten. Nivaagaard Teglværksmuseum Figur 27. Formnummer presset ind i bagside af formstenen. Et særligt kapitel udgør de ildfaste mursten, beregnede til ovne, ildsteder og skorstene. I Danmark er det hovedsageligt Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik på Bornholm, der har produceret sådanne sten. Men store mængder er importeret fra svenske Höganäs, England og andre steder. Stenene findes i et meget stort antal størrelser og forme. De kan kendes på deres grove struktur, der skyldes, at de er pressede af knuste brændte chamottesten. Som regel er stenene forsynet med stempler, der angiver producentens navn og ofte også stenens kvalitet (Figur 28 og 29). Se beskrivelsen under Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik. Figur 28. Fragment af ildfast mursten fra Sorthat Teglværk på Bornholm fra ca Nivaagaard Teglværksmuseum Figur 29. Ildfast mursten fra Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik fra sidste halvdel af 1900 tallet. Nivaagaard Teglværksmuseum Bygningsarkæologer og teglværkshistorikere holder meget af stemplede sten. Hvorfor glæder ikke alle teglværker os med at signere deres sten? En gammel teglmester så lidt mere nuanceret på det: Der kan nu siges både for og imod at sætte sin signatur på stenene! 14

15 KATALOG OVER STEMPLEDE TEGLSTEN Årstal: I omtalen af det enkelte teglværk skrives årstal, hvis det er kendt med rimelig sikkerhed. Hvis et årstal er sat i parentes, betyder det, at aktiviteten var i kraft dette år, men at det ikke nødvendigvis er start eller slutår. Ejer/bruger: Det er ofte usikkert om en person er ejer, forpagter eller ansat som leder af et teglværk. Der er derfor i ejerlisten sjældent præciseret dette. Titler er kun medtaget i ejerlisten, hvor det hjælper med til at identificere en person. Sogn, kommune, amt: Der anvendes Primærkommune og Amtskommune inddelingen af 1970 ved beskrivelse af det enkelte værk, da det giver en bedre beskrivelse af værkets placering end den storkommune og regions inddeling, der indførtes i Litteratur: Kun beskrivelser af det enkelte teglværk af et vist omfang er refereret. En fyldig liste over teglværkslitteratur vedligeholdes på internetadressen: Stempel beskrivelse: Feltet omkring navnet er altid nedpresset, hvis andet ikke er anført. Stentyper: Der medtages et eksemplar af hver type sten med hvert stempel. Der vil således være beskrivelse både af en almindelig mursten og en formsten, selv om stemplet er ens på de to sten. I beskrivelsen angives om den aktuelle sten er håndstrøgen eller maskinfremstillet, men såfremt stemplingen er ens, er kun et eksemplar medtaget. Indenfor det enkelte teglværk beskrives stenene i rækkefølgen: mursten, formsten, gulvtegl, og indenfor hver af disse grupper stilles i kronologisk orden, hvis alderen er kendt. Mål: Hvis en sten er defekt, angiver et + efter målet, at stenen har været længere i den aktuelle retning. Teglværks nummer: Publikationer om Broager teglværkerne har indført en eentydig nummerering af værkerne (se for eksempel Duggen, 1989). Lars H Larsen har anført en nummerering af de fynske teglværker (se L H Larsen, 2001). Disse numre er anført i beskrivelsen af værkerne. Henvisning til Stemplede mursten og gulvtegl 2006: Under det enkelte værk er anført sidenummer i 2006 bogen, hvis værket optræder der. 15

16 APPERUP TEGLVÆRK Apperup, Tikøb sogn, Helsingør kommune, Frederiksborg amt Funktionsperiode ca 1874 Ejer/bruger: ca 1874 Per Frederiksen. Litteratur: Helsingør Dagblad 13/ Rød mursten Håndstrøgen Hellebæk-Ålsgårde Egnshistoriske Forening Foto: Anders Møller BACHMANNS TEGLVÆRK Nybøl sogn, Sundeved kommune, Sønderjyllands amt Funktionsperiode: ca 1860-stadig i drift Ejer/bruger: Jørgen Jessen; Johannes Jürgen Bachmann; Heinrich Friedrich Bachmann; Interessentskab, Carl Heinz Claus Bachmann (dir); A/S med familien Bachmann som eneaktionærer; 2004-nuværende Peter Matzen og Andreas Christensen. Broager Teglværk nr 33 Litteratur: H Duggen: Teglværker langs med Flensborg fjord, 1989; V Harsberg: Teglværker på Broagerland Broagerland VIII, 1994; K J Paulsen: De danske Teglværker, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 18 Rød mursten Blødstrøgen 21,8 x 10,2 x 4,8cm Det svage stempel viser HBN Verner Bjerges samling Bachmanns Teglværk midt i 1900-tallet Fra teglværkets brochure 16

17 BELLINGE TEGLVÆRK Bellinge sogn, Odense kommune, Fyns amt Funktionsperiode: (1865)-1901 Ejer/bruger: (1865)-1895 Rasmus Madsen; Hans Hansen (fra 1905 navneforandring til Hans Kildemoes). Synonym: Drigstrupgård Teglværk Fynsk teglværk nr 85 Gul mursten Håndstrøgen 22,5 x 11,0 x 6,0cm Lokalhistorisk Arkiv, Bellinge Foto: Christian Hansen BERGZIEGELEI HÜTTMANN Egernsund sogn, Broager kommune, Sønderjyllands amt Funktionsperiode Ejer/bruger: (1845)-1861 Claus Henrik Hüttmann; (1899)(1921) Anders Hüttmann; (1930) Fr. Hüttmann. Broager teglværk nr 13 Litteratur: H Duggen: Teglværker langs med Flensborg fjord, 1989; V Harsberg: Teglværker på Broagerland Broagerland VIII, Mursten Håndstrøgen Intet stempel på den anden flade Skagen Museum BIRKERØD TEGLVÆRK (Store værk) Birkerød sogn, Birkerød kommune, Frederiksborg amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Theter; Westphall; Herman Jacobsen; L Gabe (forpagter); Gustav Kähler, Petersen, Frimodt og Fussing (forpagtere); Gustav Kähler, Petersen, Frimodt og Fussing (ejere); Ny Kalkbrænderi A/S; Frederiksholm Tegl- og Kalkværker. Litteratur: Tormod Hessel m fl: Birkerød som det var og er, 1977; Fra det nu forsvundne Birkerød, 1985; BLAM årsskrift Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 21 17

18 Rød mursten Strengpresset 22,0 x 11,0 x 5,2cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM Arbejdere med familier på Birkerød Store værk omkring århundredeskiftet Fra: Birkerød som det var og er, BODUM TEGLVÆRK Bodum, Løjt sogn, Aabenraa kommune, Sønderjyllands amt Funktionsperiode: (1845)(1864) Ejer/bruger:?-? Jacob Hansen Schmidt. Gul kvadratisk gulvtegl Håndstrøgen Intet stempel på den anden flade. 19,0 x 19,0 x 4,0cm Verner Bjerges samling Foto: Verner Bjerge 18

19 BORNHOLMS TEGLVÆRK Rønne sogn, Rønne kommune, Bornholms amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Fa. Schor og Bentzen; A/S Bornholms Lervarefabrik; 1945-?;? A/S Botegl. Litteratur: B Tornehave: Teglproduktionen på Bornholm. Rønne købstad 650 år Rød mursten Blødstrøgen 23,0 x 10,0 x 5,0cm Verner Bjerges samling BRED TEGLVÆRK Bred, Vissenbjerg sogn, Vissenbjerg kommune, Fyns amt Funktionsperiode: (1824)-1969 Ejer/bruger: Søren Jørgensen; 1836-(1855) Marius Sørensen; J W Hastrup; C F Scherfig; ?; L E Schnakenburg; P E Schnakenburg med teglmester Peter Pedersen; bestyret af Rasmus Østerby. Fynsk teglværk nr 76 Gul Mursten Intet stempel på den anden flade Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv Foto: John Jacobsen Se også Sct. Jørgens Teglværk, der har brugt et tilsvarende stempel. Bred Teglværk ca Fra John Jacobsen, Vissenbjerg 19

20 BYGHOLM TEGLVÆRK Hatting sogn, Horsens kommune, Vejle amt Funktionsperiode: før Ejer/bruger: Lars Thygesen; Niels Emanuel de Thygeson; Den Kongelige Kasse; August Theodor Schütte (ejer); 1840-? Hans Peter Heide (forpagter); Ludvig Theodor Schütte; 1902-? A/S; Grev Werner Schimmelmann; Horsens kommune Sven Nymark; Kaj Nymark; Nedrevet Synonym: Bygholms (med s) Teglværk indtil ca Litteratur: Danske Gaarde, 1906; Dansk Handel og Industri Bd 3, V Bjerge og J Hanquist Petersen: Danmarks Teglværker: Horsens kommune, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 25 Gul tyk kvadratisk gulvtegl Håndstrøgen 17,5 x 17,0 x 7,5cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM Bygholm Teglværk ca Kaj Nymarks samling 20

21 BÅRUP TEGLVÆRK Bårup, Kirke Eskildstrup sogn, Tølløse kommune, Vestsjællands amt Funktiosnperiode: 1873-(1890)(1902) Ejer/bruger: (1880)-1887 Mads Larsen;?-(1890) Poul Poulsen;?-? Niels Larsen. Litteratur: Gudrun Lund: Baarup Teglværk, 2012 (www.holmus.dk/filearchive/1408.pdf) Rød mursten Håndstrøgen 23,0 x 10,4 x 5,7cm Verner Bjerges samling Foto: Verner Bjerge Holbæk museum har mursten med samme BAARUP TEGLVÆRK stempel på den ene side, mens den anden side har et rektangulært nedpresset felt uden navn DORTHEASMINDE TEGLVÆRK Vejen, Vejen kommune, Ribe amt Funktionsperiode: (1861)(1912) Ejer/bruger: (1861)-1868 Stephan Iversen; Ludvig Emil Iversen; Bo Bojesen; 1912-? Peter Thomsen. Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 36 Rød kvadratisk gulvtegl 21,3 x 21,3 x 5,2cm Intet stempel på den anden flade. Kaj Larsens samling Foto: Verner Bjerge DRONNINGBORG TEGLVÆRK Dronningborg landsogn, Randers kommune, Århus amt Funktionsperiode: før Ejer/bruger: N Langballe; Henrik F M Langballe; Et konsortium. Litteratur: J K Lampe: Østjydsk Hjemstavn 1994 s Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 36 Rød mursten Intet stempel på anden flade. Kejsergården, Randers Foto: Verner Bjerge 21

22 DYBMOSEGAARD TEGLVÆRK Dybmosegård, Rørup sogn, Årup kommune, Fyns amt Funktionsperiode: (1842)(1916) Ejer/bruger: Lars Nielsen; Jørgen Larsen; Karen Larsen. Fynsk teglværk nr 3 Rød mursten Håndstrøgen Aarup Lokalhistoriske Arkiv Foto: Christian Hansen DYBVAD TEGLVÆRK Dybvad, Skæve sogn, Sæby kommune, Nordjyllands amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: A/S De Forenede Nordjyske Teglværker. Gul mursten Blødstrøgen 21,7 x 10,4 x 5,0cm Verner Bjerges samling Foto: Verner Bjerge EICHHOF TEGLVÆRK Eichhof, Kiel, Tyskland Funktionsperiode:?-1896 Ejer/bruger:?-1896 Carl Mordhorst. Rød mursten Håndstrøgen 23,5 x 11,5 x 5,5cm Intet stempel på anden flade. Cathrinesminde Teglværksmuseum EGEBJERG TEGLVÆRK Egebjerg, Kirkeby sogn, Egebjerg kommune, Fyns amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: N A Krøyer; Claus Andersen; Hans Christian Andersen; Sammenslutningen Egebjerg Teglværk; A/S Egebjerg Teglværk. Fynsk teglværk nr 256 Håndstempel af jern Kaj Larsens samling Foto: Verner Bjerge 22

23 Egebjerg Teglværk på postkort fra ca Privateje ELMELUNDE TEGLVÆRK Elmelunde sogn, Møn kommune, Storstrøms amt Funktionsperiode: (1858)-1895 Ejer/bruger: (1858)-1875 Lars Christensen; Lars Peter Larsen. Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 38 Gul kvadratisk gulvtegl Håndstrøgen 25 x 25 x 5cm Knud Lorentzens samling Foto: Knud Lorentzen EMILIEDAL TEGLVÆRK Skåde sogn, Århus kommune, Århus amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Paulsen; Jensen og Filtenborg; 1867-(1873) Andreas Hollesen; Søren og Jens Nymark; A/S De Forenede Teglværker ved Århus. Litteratur: Krak: Danmarks ældste forretninger Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 38 Gul kvadratisk gulvtegl Maskinlavet Intet stempel på den anden flade. Harry Sørensens samling Foto: Verner Bjerge 23

24 Emiliedal Teglværk i 1960-erne Privateje ENSLEV TEGLVÆRK Enslev sogn, Nørhald kommune, Århus amt Funktionsperiode: (1858)(1918) Ejer/bruger: (1889) Chr. L Winther; (1892) Chr. L Winthers enke; (1912)(1915) P Stougaard. Rød mursten 23,0 x 10,4 x 5,3cm Henning Fjordvalds samling Foto: Henning Fjordvald ESBJERG TEGLVÆRK Esbjerg sogn, Esbjerg kommune, Ribe amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Niels Barkentin; Niels Christensen; Thomas Ernst; Karl Laursen; 1901 Sydjysk Landmandsbank; A/S Møllers Teglværker; De Forenede Teglværker; A/S Esbjerg Teglværk. Synonymer: Ernsts Teglværk, Møllers Teglværk Rød mursten Kaj Larsens samling Foto: Verner Bjerge ESKJÆR TEGLVÆRK Mosbjærg sogn, Sindal kommune, Nordjyllands amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Hovedgården Eskjær; Martin Nielsen; Jens Kærsholt og Peter Olesen, Råbhøi; Thorvald Olesen; Svend E Olesen. 24

25 Gul mursten 23,3 x 11,2 x 5,0cm Harry Sørensens samling Foto: Harry Sørensen FAXE DAMPTEGLVÆRK Fakse sogn, Fakse kommune, Præstø amt Funktionsperiode: ca 1910 Ejer/bruger: 1873-? Justitsråd C F Garde og Sofus Jørgensen; A/S Vråmose Dampteglværk; 1904-? A/S Faxe Kalkbrud. Synonym: Vråmose Teglværk Der findes mursten med stemplet: FAXE DAMP TEGLVÆRK FREDERIKSHOLM TEGLVÆRKER Kongens Enghave, Københavns kommune, Københavns amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: I G Køhler og Vilhelm Køhler Aktieselskab; 1987 overtages af Wewers Teglværker. Selskabet har ejet adskillige teglværker. Det er ikke muligt at bestemme hvilket af koncernens teglværker stenene stammer fra, når de blot er stemplet FREDERIKSHOLM. Litteratur: N Malmgren: Danmarks Industrielle Etablissementer i billeder med tekst, 1888; J Schovelin: Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, i: De danske byerhverv i tekst og billeder, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 44 Gul mursten Blødstrøgen 22,2 x 10,5 x 5,0cm Bogstaverne er 10mm høje Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM 77-9 Frederiksholm Teglværk ved Kongens Enghave, set fra Enghavevej Fra J Schovelin,

26 FRIJSENDAL TEGLVÆRK Haurum sogn, Hammel kommune, Århus amt Funktionsperiode: 1853-ca1905 Ejer/bruger: Grevskabet Frijsenborg; Forpagter Konrad Mentze, Forpagter Kryger. Litteratur: N Winther: Silkeborg Social-Demokrat 31/ FARSCOGH, Glimt fra Favrskovområdet Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 46 Rød mursten Indmuret, så det vides ikke om der er stempel på den anden flade Privateje Foto: Verner Bjerge FUGLSIG TEGLVÆRK Sct. Olai sogn, Hjørring kommune, Nordjyllands amt Funktionsperiode: (1856)-1988 Ejer/bruger: (1856) Familien Treschov ejer, Laurids Lassen forpagter; Laurids Lassen ejer; Holten Lytzhøft; A/S De Forenede Teglværker Hjørring. Rød mursten Håndstrøgen Harry Sørensen Foto: Harry Sørensen HAGENØR TEGLVÆRK Hagenør, Taulov sogn, Fredericia kommune, Vejle amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Hans Nielsen, Markus Nielsen og Hans Peter Hansen; A/S Hagenør Teglværk; Carl Ludvig Schmidt; 1921-? enken Louise Schmidt;?-1964 datteren Karen Margrethe Ehrenskjöld. Ægtefællen ingeniør Georg O Ehrenskjöld leder driften. Synonym: Hagenør Dampteglværk Litteratur: E Housted: Lidt om teglværkerne i Erritsø og omegn. Årsskrift 1986 udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og omegn, Rød mursten Håndstrøgen Carl Jørgen Schousboes samling Foto: Carl Jørgen Schousboe 26

27 Hagenør Teglværk set fra landsiden ca Verner Bjerges arkiv Hagenør Teglværk set fra vandet ca Privateje HASLE KLINKER- OG CHAMOTTESTENSFABRIK Hasle sogn, Hasle kommune, Bornholms amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: A/S Bornholms Kul og Teglværker; Hasle Klinker og Chamottestensfabrik A/S. Synonym: Bornholms Kul og Teglværker i perioden Litteratur: B Tornehave: Teglproduktion på Bornholm, i: Rønne Købstad i 650 år, 1977; H Pfeffer: Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik i 150 år, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 57 Grå ildfast mursten Intet stempel på den anden flade Harry Sørensens samling Foto: Harry Sørensen 27

28 Gulbrun fortovssten Den anden flade uden præg Københavns Hovedbanegård Lysbrun fortovssten 15,0 x 15,0 x 1,6cm I den inderste cirkel står ganske svagt HT. Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM 76-9 HEIDES TEGLVÆRK Iller, Broager sogn, Broager kommune, Sønderjyllands amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Claus Heide; Claus Heides enke;?-1905 C P Bachmann; Frederik Mayland. Synonym: Maylands Teglværk Broager teglværk nr 2 Litteratur: H Duggen: Teglværker langs Flensborg Fjord, 1989; V Harsberg: Teglværker på Broagerland Broagerland VIII, 1994; I Adriansen og K J Paulsen: Teglværker ved Iller strand, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 59 Gul mursten Indmuret, det vides ikke om der er stempel på den anden flade. Privateje Foto: Verner Bjerge HEJLSMINDE TEGLVÆRK Hejls sogn, Christiansfeld kommune, Sønderjyllands amt Funktionsperiode: (1840)-1919 Ejer/bruger: (1841) Jes Hansen Hjort; (1847) Jens Petersen; (1852) Anne Sofie Petersen; Hans Chr. Momsen Petersen; Jørgen Richard Petersen. Litteratur: I Mortensen og R Boesgaard: Teglværker i Hejls Sogn, Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde, Årsskrift Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 60 28

29 Gul mursten Håndstrøgen 22,7 x 10,4 x 4,4cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM Gul kvadratisk gulvtegl Håndstrøgen 22,5 x 22,0 x 4,3cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM HESSELLUND TEGLVÆRK Vær sogn, Horsens kommune, Vejle amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: P Jensen, W R Nielsen og N C Nielsen; W R Nielsen og N C Nielsen; W R Nielsens fallitbo og N C Nielsen; N C Nielsen; Johan Heinrich Mentze; Carl Johan Pødenphant; I/S ved Carl Johan Pødenphant, N C Henrichsen, K Madsen, J With Christoffersen; Maltha Meyer; Carl Johan Christian Meyer. Litteratur: J K Lampe: Østjydsk Hjemstavn 1994 s ; H Jørgensen: Horsens Nørrestrand, V Bjerge og J Hanquist Petersen: Danmarks Teglværker: Horsens kommune, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 61 Gul mursten Håndstrøgen 23,0 x 11,4 x 5,2cm Intet stempel på anden flade. Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM Udsnit af maleri af Hessellund Teglværk fra Til venstre en tilbageværende kammerovn og til højre herfor den nye langovn fra ca Fra Bjerge og Hanquist Petersen,

30 HJORTESPRING TEGLVÆRK Herlev sogn, Herlev kommune, Københavns amt Funktionsperiode: (1874)-(1900) Ejer/bruger:?-1877 Quiris Weidele; Johannes Hofmann; J Rath; 1899-? Wilhelm Clausen. Litteratur: O Holgersen: Der lå engang et teglværk, Tubberup tidende nr 7 s 13-15, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 62 Rød mursten Håndstrøgen 21,8 x 10,5 x 5,5cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM HOLLÆNDERS TEGLVÆRK Sønder Bjert sogn, Kolding kommune, Vejle amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Ludvig August Hollænder; I/S; Ludvig Marius Hollænder; Jeppe Juhl; Fam. Hollænder; A/S ved Fam. Hollænder. Synonym: Kolding Damp-Teglværk Litteratur: E og S Hollænder: Hollænders Teglværk, Koldingbogen 2000 s Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 62 Rød mursten 22,0 x 10,9 x 5,4cm Tilsvarende felt uden navn på den anden flade. Kaj Larsens samling Foto: Verner Bjerge HOLTBJERG TEGLVÆRK Herning sogn, Herning kommune, Ringkøbing amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: ca Eugen Tolderlund; P Madsen; (1890)(1900) er Frits Krüger teglmester. Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 63 Rød mursten Er indmuret, det vides ikke, om der er stempel på den anden flade. Privateje Horsens, Horsens kommune, Vejle amt Funktionsperiode: ca HORSENS KALKVÆRK

31 Ejer/bruger: 18??-1856 J T Bang; Rasmus M Andersen; H P Heide; A/S Horsens Nye Kalkværk Litteratur: De Danske Byerhverv 1906; Artikelserie i Horsens Avis juli-sept V Bjerge og J Hanquist Petersen: Danmarks Teglværker: Horsens kommune, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 63 Stempelplade af metal fra efterpresse Verner Bjerges samling HØJSLEV TEGLVÆRK (1 og 2) Højslev sogn, Skive kommune, Viborg amt Funktionsperiode: værk 1: 1879-ca 1923; værk 2: 1898-stadig i drift Ejer/bruger: Christen Sørensen og Per Odgaard; Christen Sørensen og Christen Jensen; Christen Sørensen og Per Odgaard; Christen Sørensen; A/S Højslev Teglværker; 1929 Skive Bank; Fru L K Sørensen; Familie A/S; idag I/S ved familien Piper. Nu som en del af koncernen Randers Tegl. Litteratur: H Bjerrum Pedersen: Nogle teglværker i det gamle Fjends herred. Skiveegnens jul 1995; K E H Hansen: Fra tegl til brød! Skivebogen 1996; K J Paulsen: De danske Teglværker, 1997; Skive kommunes historie bd 2 s 88-98, 2002; Skive kommunes historie bd 3 s , Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 67 Stempel af metal Kaj Larsens samling Foto: Verner Bjerge Højslev Teglværk er stadig i drift, nu som et fuldt moderne tagstensværk. Fra Brochure for Randers Tegl 31

32 JORDTS TEGLVÆRK, FLENSBURG Harrisleerstrasse 52, Flensburg, Tyskland Funktionsperiode: 1736-(1918) Ejer/bruger: Hans Jacobsen; 1764-? Peter Görrisen;?-1799 Georg Schildhelm; Schildhelms enke; Hans Jordt; Peter Ägidius Jordt; Hans Jordt. Jordt familien ejede også Katharinenhof Teglværk i Harrisleefeld. Litteratur: H Duggen: Teglværker langs Flensborg Fjord, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 73 Gulvtegl med stempel på sidekanten. Compagny Street, Christianssted, St. Croix KJELDSMARK TEGLVÆRK Kjeldsmark, Gimsing sogn, Struer kommune, Ringkøbing amt Funktionsperiode: ca Ejer/bruger: 1892-? Martinus Holmgaard;?-1900 P Chr Bjerre;?-1907 Mads Jørgensen; 1909 et A/S; et I/S. Litteratur: H R Lauridsen: Kalk- og teglværker. FRAM 1984 s Rød mursten Håndstrøgen Struer Museum Foto: Struer Museum KLODSKOV TEGLVÆRK Klodskov, Ørnslev sogn, Nørre Alslev kommune, Storstrøms amt Funktionsperiode: (1846)(1889) Ejer/bruger: (1846)(1853) Godset Vennerslund; (1862)(1889) Hans Pedersen. I privateje findes et fragment af en mursten med stemplet: KLOD [resten mangler] TEGLV[resten mangler] 32 KLONEMOSE TEGLVÆRK Himmelev sogn, Roskilde kommune, Roskilde amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: 1850-? Grosserer Jacobsen;?-? Julius Georg Køhler og Vilhelm Køhler; (1872)-1902 Kaptajn Basse; Sophus Petersen; Oluf Kruuse. Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 77

33 Rød mursten Håndstrøgen Anders Møllers samling Foto: Anders Møller KNABSTRUP TEGLVÆRK Sønder Jernløse sogn, Jernløse kommune, Vestsjællands amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Villars Lund (ejer), Carl Frederik August Lunn (forpagter); Carl Frederik August Lunn (ejer), Sigismund Lunn (forpagter); Villars Lunn (forpagter); Hans Henrik Schou (direktør); A/S Knabstrup Teglværk; Knabstrup Mursten A/S. Litteratur: Lene Floris og Peter Korsgaard (reds): Keramik og Tegl, Kalk og Tegl i 100 år, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 80 Gul gulvtegl 20,4 x 20,0 x 5,0cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM 94 Knabstrup Teglværk på postkort fra ca Privateje KVÆRKEBY TEGLVÆRK Kværkeby sogn, Ringsted kommune, Vestsjællands amt Funktionsperiode: 1855-ca 1910 Ejer/bruger: 1855-? Godset Kjærup;?-1873 Niels Jensen; 1873-ca Lars Johansen. Synonym: Kjærup Teglværk 33

34 Gul mursten Mads Klinkes samling Foto: Mads Klinke LADBY TEGLVÆRK Herlufsholm sogn, Næstved kommune, Storstrøms amt Funktionsperiode: ca Ejer/bruger: ca 1840-? Ditlev Paulsen; Grev Danneskjold Samsøe; Hans Larsen; Hans Larsen og Hans Peter Lauritz Larsen; Hans Peter Lauritz Larsen; Martin Christian B Larsen. Litteratur: Dansk Handel og Industri Bd I, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 84 Gul kvadratisk gulvtegl Harry Sørensens samling Foto: Harry Sørensen Hans Larsen med orden efter indsatsen i 1864-krigen Fra: Ladby Teglværk set fra luften i 1930-erne Fra: LILLE ANTVORSKOV TEGLVÆRK St. Peders landsogn, Slagelse kommune, Vestsjællands amt Funktionsperiode: (1847)(1869) Ejer/bruger: (1867)(1869) Forpagter Madsen. Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 86 34

35 Rød mursten Strengpresset Privateje LILLE GRUNDET TEGLVÆRK Vejle kommune, Vejle amt. Funktionsperiode: 1856-ca 1920 Ejer/bruger: Danquart Neergård; William Olsen; Enkefru Orpheline Olsen; Niels Skov. Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 86 Rød mursten Strengpresset Leo Laursens samling Foto: Leo Laursen Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 89 Petri Stadtziegelhof Rød munkesten Skagen Museum LÜBECK OMRÅDET Maria Kirche Teglværk Rød munkesten Skagen Museum Ukendt teglværk Rød munkesten 28,4 x 13,0 x 7,0cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM

36 Ukendt Teglværk Rød munkesten Skagen Museum Ukendt Teglværk Rød munkesten Skagen Museum LYNGHØJ Skanderborg sogn, Skanderborg kommune, Århus amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Niels Jacobsen Siim; Helmer Jacobsen Siim; Helmer Jacobsen Siim og Hugo Siim; Hugo Siim. Litteratur: Dansk Handel og Industri Bd 3, 1935; G Rørmand: Sleth Teglværk. Jysk Åbent Universitet, Årsopgave i Lokalhistorie 1987; J K Lampe: Østjydsk Hjemstavn 1994 s Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 92 Gul mursten 22,2 x 10,7 x 5,5cm Verner Bjerges samling 36 Lynghøj Teglværk Stilling Gram Lokalhistorie

37 LYNGSODDE TEGLVÆRK Erritsø sogn, Fredericia kommune, Vejle amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Erich Pedersen Oehlenschlæger og Niels Peter Ludvigsen; C Mikkelsen og Lars Poulsen; C Mikkelsen og Hans Frederik Riegels; Heinrich Hans August Grotrian; Albert Poulsen; 1922 Banken for Fredericia og omegn; 1922-(1955) Thomas Sørensen; (1961)-? Børge Sørensen. Litteratur: Dansk Handel og Industri, Bd ; E Housted: Lidt om teglværkerne i Erritsø og omegn. Årsskrift 1986, Lokalhistorisk arkiv for Fredericia og omegn, udg Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 92 Gul kvadratisk gulvtegl Maskinlavet 22,0 x 22,0 x 6,0cm Intet stempel på den anden flade. Verner Bjerges samling MIDDELFART DAMPTEGLVÆRK Middelfart sogn, Middelfart kommune, Fyns amt Funktionsperiode: ca 1850-ca 1904 Ejer/bruger: (1859) Dehn, H S Hansen, Edsberg og Jørgensen;?-? H S Hansen og Hans Rasmussen; 1876-? Rasmus Petersen;?-1899 Rasmus Petersens enke; 1899-? Konsortium ved Søren Andersen, Jacques Logie og Nis Madsen Skov. Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 97 Gul mursten 22,5 x 10,7 5,3cm Verner Bjerges samling MØLLEGÅRDENS TEGLVÆRK Københavns kommune, Københavns amt Funktionsperiode ca Ejer/bruger: ca Pødenphant (forpagter); C C Verdieg (forpagter). Litteratur: O Berthelsen: Fra det nordlige Sokkelund, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 98 Rød mursten Håndstrøgen 23,0 x 11,0 x 5,5cm Anders Møllers samling Foto: Anders Møller 37

38 N A MATZENS TEGLVÆRK, ILLER Iller, Broager sogn, Broager kommune, Sønderjyllands amt Funktionsperiode: ca Ejer/bruger: ca N Aug. Matzen; enken Elisabeth Conradine Langenhejm Matzen; Købmand Weber, Christian Jessen og Enkefru Korff; /18 Hans Hansen (værket ikke i drift i denne periode). Broager teglværk nr 4 Litteratur: H Tychsen og C Frederiksen: Matzens Teglværk, Iller, 1989; V Harsberg: Teglværker på Broagerland Broagerland VIII, 1994; I Adriansen og K J Paulsen: Teglværker ved Iller Strand. Cathrinesminde Teglværksmuseum, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 99 Rød formsten med tovsnoning, fragment 14+ x 11,2 x 5,5cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM NYBØL VANDMØLLE TEGLVÆRK Nybøl sogn, Sundeved kommune, Sønderjyllands amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Jens Tychsen; 1802-? Claus Petersen; (1850)(1852) Calle Petersen; (1857) Ludwig Gehlert; 1866-(1869) E Engel;?-1876 Conrad Sahlmann; (1894)(1898) Chr. Andersen; De Forenede Teglværker. Broager teglværk nr 36 Litteratur: H Duggen: Teglværker langs Flensborg Fjord, 1989; V Harsberg: Teglværker på Broagerland Broagerland VIII, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 104 Gul kvadratisk gulvtegl Håndstrøgen 22 x 22 x 4cm Intet stempel på den anden flade. Verner Bjerges samling NØRRE BROBY TEGLVÆRK Nørre Broby sogn, Broby kommune, Fyns amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Hans Madsen (ejer); (1892) Peter Chr Jensen (forpagter). Synonym: Moseholm Teglværk Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side

39 Gul mursten 22,5 x 11,0 x 4,0cm Kaj Larsens samling Foto: Verner Bjerge RENDBJERG TEGLVÆRK Iller, Broager sogn, Broager kommune, Sønderjyllands amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Lorenz Nissen; Jürgen Petersen Bunde; Hans Heinrich Dithmer, senior; Hans Heinrich Dithmer, junior; A/S Den Dithmerske Tegl- og Lervarefabrik Rendbjerg ( direktør Hans Heinrich Dithmer, junior); Vereinsbank Kiel ( driftsleder Hans Heinrich Christiansen); 1899 Holm og Molzen (driftsleder Hans Heinrich Christiansen); A/S Rendbjerg Teglværker ( direktør Hans Heinrich Christiansen, direktør Christian Christiansen); A/S De Forenede Teglværker i Egernsund. Broager teglværk nr 10 Litteratur: I Adriansen m fl: Teglværker ved Flensborg fjord, 1984; H Duggen: Teglværker langs Flensborg Fjord, 1989; V Harsberg: Teglværker på Broagerland Broagerland VIII, 1994; A Duus: Rendbjerg Teglværk Cathrinesmindes venner, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 114 Gul mursten Håndstrøgen 22,0 x 10,7 x 5,1cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM 81-3 Gul mursten, vandrullet 22+ x 11,3 x 5,6cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM 81-5 Rød mursten Strengpresset 23,8 x 11,4 x 5,6cm Verner Bjerges samling Gul mursten Håndstrøgen 21+ x 11,2 x 5,0cm Det vides ikke hvad romertal XXV betyder Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM

40 Gul krybbesten, vandrullet 30 x 20 x 10cm, godstykkelse 4,5cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM Rendbjerg Teglværk ca Bent Gundesens samling 40 RESENGÅRD TEGLVÆRK Resen sogn, Skive kommune, Viborg amt Funktionsperiode: 1852-ca 1913 Ejer/bruger: Kristian Henrik Funder; Apoteker Lassen og Apoteker Lassens enke; N Jensen, 1913 Chr. M Ladefoged. Litteratur: N-H Larsen: Stemplede vingetagsten, Bygningsarkæologiske studier, 1986 s ; K E H Hansen: Fra tegl til brød! Skivebogen Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 120 Mursten Stempel på løbersiden Indmuret i hus fra 1854 Privateje RUDKJØBING TEGLVÆRK Rudkøbing sogn, Rudkøbing kommune, Fyns amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Frederik Christian Nielsen; Frederik Ferdinand Christensen; enken Marie Emilie Christensen; Rudkøbing Teglværk A/S. Driften ophører ca Litteratur: Rudkøbing dengang. Byen i billeder , Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 122 Rød mursten Tilsvarende stempel på den anden flade Antikforretningen Tingstedet Rudkøbing. Foto: Verner Bjerge

41 RYSLINGE TEGLVÆRK Fjellerup, Ryslinge sogn, Ryslinge kommune, Fyns amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Søren Schytte; I/S Ryslinge Teglværk; A/S Ryslinge Teglværk; Arnold Olsen; 1956 J Chr. Madsen som nedlægger tegldriften. Fynsk teglværk nr 196 Litteratur: Winnie R. Karlsen: Ryslinge Teglværk i Fjellerup. Byhornet, Lokalhistorisk Tidsskrift for Ryslinge kommune Fynsk teglværk nr 196 Rød mursten Christian Hansens samling Foto: Christian Hansen Ryslinge Teglværk 1939 Christian Hansens samling RØNNE TEGLVÆRK Rønne købstad, Bornholms amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Poul Ancher med forskellige kompagnoner; Hans Hansen; A P Colberg; Ludvig Christian Kofoed; E G J Dittmer; Engelsk konsortium; Carl Johan Kielberg; Rønne kommune; Herman Fridolf Christensen. Litteratur: B Tornehave: Teglproduktion på Bornholm, I: Rønne Købstad i 650 år, s , 1977; H Pfeffer: Hasle Klinker og Chamottestensfabrik i 150 år, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side123 2 røde mursten Indmurede Brolægning, Compagny Street Christianssted, St. Croix 41

42 Mursten Ildfast Brolægning, Fort Frederik Frederikssted, St. Croix Gul kvadratisk gulvtegl 23,0 x 23,0 x 5,0cm Intet stempel på den anden flade Verner Bjerges samling SCHLAIKIERS TEGLVÆRK ( Gamle ) Egernsund sogn, Broager kommune, Sønderjyllands amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: ?; Peter Hansen; Hans Gottfried Schlaikier; Fa. Holm og Moltzen; A Frimodt. Litteratur: V Harsberg: Teglværker på Broagerland Broagerland VIII, Broager teglværk nr 17 Gul mursten Strengpresset 23,0 x 11,2 x 5,8cm Cathrinesminde Teglværksmuseum SCT. JØRGENS TEGLVÆRK Vor Frue landsogn, Odense kommune, Fyns amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: E E Schnakenburg; L E Schnakenburg; A/S Sct.Jørgen. Litteratur: H Harnow: Den fynske industris fader. Fynske minder Fynsk teglværk nr 25 Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 124 Gul Mursten Den utydelige tekst lyder: ST.IS.TVK Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv Foto: Christian Hansen Schnakenburg stemplet bruges også af Bred Teglværk 42

43 Sct. Jørgens Teglværk. Den sorte røg fra ringovnens skorsten var endnu ikke politisk ukorrekt. Til venstre den imposante teglværksejerbygning Fra: J Lauritsen: Odense og Nærmeste Omegn, 1874 SELLEBJERG TEGLVÆRK Vissenbjerg sogn, Vissenbjerg kommune, Fyns amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: P S Møller; H A H Duncan; 1857-? Schielderup; (1872) P Mathiassen; (1890) J Hansen;?-1913 J Rasmussen. Fynsk teglværk nr 28 Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side125 Gul mursten 23,0 x 10,7 x 5,4cm Stemplet på løberside Verner Bjerges samling SKÆRUP TEGLVÆRK Skærup sogn, Børkop kommune, Vejle amt Funktionsperiode: 1891-ca 1987 Ejer/bruger:? gårdejere;?-1939 Marinus Jensen; Lyngsodde Teglværk; (1966) Østbæk Teglværk;?-1980 Et anpartsselskab; Et aktieselskab. Rød mursten Strengpresset Stemplet på en løberside Harry Sørensens samling Foto: Harry Sørensen 43

44 SLETH TEGLVÆRK Tranbjerg sogn, Århus kommune, Århus amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Niels Mikkelsen; Interessentskab med bl a murermestrene Brødrene Thomsen; A/S; A/S De Forenede Teglværker ved Århus (Defta Tegl). Litteratur: J K Lampe: Østjydsk Hjemstavn 1994 s ; G Rørmand: Sleth Teglværk. Jysk Åbent Universitet, Årsopgave i Lokalhistorie, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 130 Gul mursten Håndstrøgen 24,4 x 11,7 x 5,8cm Verner Bjerges samling STEGSTED TEGLVÆRK Pårup sogn, Odense kommune, Fyns amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: Jørgen Andreasen; 1846-(1855) J A s enke Karen Rasmusdatter;?-1871 Rasmus Jørgensen; R J s enke Mette Marie Jørgensen; Niels Jørgensen. Fynsk teglværk nr 81 Gul mursten Strengpresset 21,7 x 10,6cm Indmuret. Det vides ikke om der er stempel på den anden flade Privateje Foto: Christian Hansen STORE TORNSKOV TEGLVÆRK Skodsbøl, Broager sogn, Broager kommune, Sønderjyllands amt Funktionsperiode: Ejer/bruger: 1846-? H P Christensen; (1852)(1861) J Jessen; (1894)-1909 von Clausbruch;?-1914 Bank i Hamburg. Broager teglværk nr 25 Litteratur: H Duggen: Teglværker langs Flensborg Fjord, 1989; V Harsberg: Teglværker på Broagerland Broagerland VIII, Stemplede mursten og gulvtegl 2006 side 136 Gul mursten Håndstrøgen 22,2 x 10,5 x 5,4cm Nivaagaard Teglværks Ringovn inv nr NTM

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

RESULTATLISTE Hevring terræn vest. Vest

RESULTATLISTE Hevring terræn vest. Vest 14-05-2012 11:14:47 - DDS SP v.3.12.5.4 RESULTATLISTE Hevring terræn vest Vest Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 1/6 211 Station 2 Mål 1 1/7 245 Station 3 Mål 1 1/6 Venstre 225 Mål 2 S20 Vertikal

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2016 RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 107458 Daniel Hochland Andersen 06-001 Viborg Skytteforening 199/13 200/11 399/24 2 113665 Chris Nielsen 06-001 Viborg Skytteforening

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere