INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN"

Transkript

1 INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN

2 2 GEW.DK INTRODUKTION TIL GEW s IDÉKATALOG TIL GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er gennem de seneste år blevet en større del af skolen og undervisningen, og er blevet et tværgående emne i hele skoleforløbet. I efteråret 2015 sætter en lang række aktører under Global Entrepreneurship Week særligt fokus på kreativitet, mod og handling i skolen. Målet er at give eleverne redskaber til at kunne håndtere udfordringerne i en globaliseret og foranderlig verden og styrke deres kompetencer indenfor kreativitet, innovation og iværksætteri. På sigt er det intentionen, at flere involverer sig aktivt og skabende i samfundet, som medborgere, som innovative medarbejdere og som i gang- og iværksættere. Forskning viser, at entreprenørskabsundervisning har stor effekt. Elever, der i grundskolen deltager i entreprenørskabsundervisning, er væsentligt gladere for at gå i skole, har højere uddannelsesambitioner og ser mere lyst på fremtiden. Herudover har de også en større forståelse af deres egen rolle og værdi for samfundet, de har en bedre økonomisk forståelse, og de starter flere aktiviteter i deres fritid. Det giver god mening, at engagere sig i Global Entrepreneurship Week og bidrage til at udvikle elevernes entreprenørielle kompetencer. I denne folder præsenteres forskellige muligheder og helt konkrete ideer til, hvordan dette kan gøres i praksis. Find alle undervisningsmaterialer på: gew.dk FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE

3 INDHOLD 3 GEW.DK Klassetrin Du er en superhelt Klassetrin Vores lokalsamfund Klassetrin Opfinderspirerne Klassetrin Du og din familie i Balonga Klassetrin Den store idé Designeren og Entreprenøren Klassetrin Papir Akademiet Klassetrin Klubben Klassetrin Skolespor Klassetrin Din fremtid - social innovation Den sociale kabale Rollemodellerne

4 4 GEW.DK klasse DU ER EN SUPERHELT Du er en superhelt er et nyt, tværfagligt materiale til 0. og 1. klasse, der sætter fokus på inddragelsen af innovation og entreprenørskab allerede fra skolestart. Arbejdet med elevernes indstilling til sig selv og deres omverden er den gennemgående røde tråd. Det er formålet, at alle elever opnår indsigt i egne styrker og evner, samt oplever tillid til, at de hver især kan bidrage med noget værdifuldt. Konkret tages der udgangspunkt i et superhelte-univers, der er med til at motivere og inspirere eleverne. Opgaverne i materialet er baseret på en legende tilgang med vægt på bevægelse, fantasi og kreativitet - fx opfindelse af deres egen superhelt. Materialet er baseret på de nye forenklede Fælles Mål. Det er nemt at gå til med overblik over de enkelte aktiviteter, deres formål og elevmål. Underviseren hjælpes desuden godt på vej med ekstraopgaver og forældrebrev til direkte anvendelse. Dansk og billedkunst lektioner Udviklet for Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med: Lærervejledning, forløbsbeskrivelse, forældrebrev, heltekort, evne-billedkort, ekstraopgaver samt plakater med læringsmål og emneoversigt

5 5 GEW.DK klasse VORES LOKALSAMFUND Vores Lokalsamfund er et undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i børns fantastiske evne til at leve sig ind i en fiktiv situation. Gennem 5 lektioner bliver de udfordret på fantasien, deres samarbejdsevner og evne til at danne hypoteser og ræsonnementer. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere og bl.a. lærer om grundlæggende elementer i et demokratisk samfund. Eleverne skal danne sig forestillinger om, hvad et lokalsamfund er. De skal f.eks. ved hjælp af en stor plakat identificere personer, butikker og andre aktiviteter, der hører et lokalsamfund til og på baggrund af dette drage sammenligninger til deres eget lokalsamfund. Dansk, matematik og it 5 lektioner Lærervejledning, elevhæfte, diplomer og plakater

6 6 GEW.DK klasse OPFINDERSPIRERNE Opfinderspirerne er med til at stimulere børns kreativitet, initiativ og selvtillid gennem løsning af problemer, som de støder på i deres egen hverdag. Tilgangen bygger på at lade elevernes egen opfinderproces være det gennemgående fra problem, til idéudvikling, til præsentation af en opfindelse. I processen skal eleven sætte ord på sit problemfelt, sin idé og sin opfindelse, og resultatet kan formidles ved hjælp af billeder, tegninger,it-præsentationer og prototyper. Gennem metoder til idégenerering lærer eleverne at udvikle deres idéer og at finde frem til netop de løsninger, som afhjælper deres problem. Der lægges vægt på fantasi, og elevernes evner og lyst til at samarbejde er et centralt område i Opfinderspirerne. Forløbet kan gennemføres af den enkelte lærer eller som et samarbejde mellem børn, lærere og forældre. Opfinderspirerne er især velegnet til emne- eller temauger. Natur/teknologi, matematik, dansk og billedkunst It-anvendelse Opfinderspirerne kan gennemføres på en enkelt dag, over en temauge eller som et element i den almindelige undervisning over flere måneder Ved præsentationer, logbog og løbende evaluering Lærervejledning og elevhæfte

7 7 GEW.DK klasse DU OG DIN FAMILIE I BALONGA Dette materiale giver eleverne mulighed for at opleve verden set med en afrikansk drengs øjne og hjælpe ham med at finde kreative løsninger på hverdagens udfordringer. En udfordring kan f.eks. være, hvordan man kan transportere vand over lange afstande. Målet er, at materialet skal virke som en katalysator for innovativ tænkning og give eleverne lyst til og erfaring med at eksperimentere. Der er særligt fokus på at give eleven erfaring med at indgå i et skabende nærvær sammen med andre. Materialets opgaver præsenteres, før en lille PhotoStory fra det opdigtede land Balonga vises. Eleverne ved derfor, hvad de skal være opmærksomme på, når de ser og hører historien om familiens udfordringer. Eleverne skal nu generere så mange idéer som muligt, og alt er tilladt bare argumenterne er i orden. Dansk, matematik, natur/teknologi Projektforløbet er beregnet til timer Lærervejledning med trinmål, baggrundshistorie, en PhotoStory, samtale- og opgaveark

8 8 GEW.DK klasse DEN STORE IDÉ Den Store Idé er et iværksættereventyr for det unge publikum og er særdeles velegnet til temaarbejder i skolen på mellemtrinnet og til fritidslæsning for iværksættere fra 11 år. Som historien udfolder sig, får læseren en introduktion til, hvad det vil sige at være iværksætter, hvordan man finder sin idé, bygger sin virksomhed op fra bunden, overvinder vanskeligheder og opnår sine drømme. Den store idé fortæller følgende historie: For længe siden, i byen Solima, møder vi den livskraftige pige Ulrika, som altid har drømt om at skabe sin egen virksomhed og gøre noget nyt. Endelig får Ulrika sin store idé, og sammen med sin bedste ven Tristan starter de to deres egen lille forretning sammen. Tag med Ulrika og Tristan på en uforglemmelig rejse, hvor de to unge iværksættere er forhindret af katastrofer, snyd, pengeproblemer, og ikke mindst den onde Olav der vil gøre alt for at stjæle deres succes. Følg deres sejre, og de nye idéer der ændrer Solima for altid. Dansk Bogen kan downloades gratis i uge lektioner E-bog

9 9 GEW.DK klasse DESIGNEREN OG ENTREPRENØREN Designeren og entreprenøren er tre undervisningsforløb for henholdsvis 4., 5. og 6. klassetrin. Designfaget bruges til at inddrage entreprenørskab i faget Design og Håndværk, samt tværfaglige forløb. Materialet tager udgangspunkt i produktdesign som redskab til at give eleverne en indsigt i, hvordan entreprenører arbejder. Undervisningsmaterialet styrker elevernes personlige indstilling og engagement i deres omverden og giver dem redskaber til at handle på idéer og prøve dem af i sikre omgivelser, lære deres omverden og andres behov bedre at kende og at styrke deres erfaring med kreative arbejdsmetoder. Design og Håndværk 4-10 uger Lærervejledning og elevmateriale

10 10 GEW.DK klasse PAPIR AKADEMIET Forestil dig følgende scenarie: Endelig er det sket! Regeringen har indset, at danske børn er en uvurderlig kilde til nytænkning samt innovation, og har derfor besluttet at sende alle skolelever en tur på Papir Akademiet. Her bliver man trænet i kreativitet, idéudvikling og teamwork, og sat til at løse alverdens problemer. Papir Akademiet er et læringsspil til mellemtrinnet. Det handler om innovation og entreprenørskab og introducerer kreativ problemløsning med leg og konkurrence. Med hvidt papir som eneste materiale skal eleverne løse klassens, samfundets og verdens problemer. Man arbejder sammen i hold, der konkurrerer mod hinanden, og eleverne får lov til at indtage roller som bygger, forfatter, stjæler eller måske ødelægger, der hver især har adgang til særlige redskaber eller evner, der kan være med til løse udfordringerne. Spillet tager 2x45 minutter at spille, kan gennemføres flere gange, og er afstemt efter læringsmålene i innovation og entreprenørskab. Ikke specifikke fag. Kan inddrages i forskellige fag 2 x 45 minutter, men kan forlænges efter behov Udviklet for Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med: Regler, lærervejledning, rollekort, udfordringskort, pointkort og eventkort

11 11 GEW.DK klasse KLUBBEN - DEN KREATIVE PLATFORM I undervisningsmaterialet Klubben får klassen stillet opgaven: Skab et fritidsrum for børn, som også vil gøre voksne glade. I forløbet arbejdes der med, hvordan man får den gode idé, og derefter bringes fagene i spil. I Klubben sættes skolens undervisning ind i rammer, der styrker elevernes kreativitet, selvværd, motivation, koncentration og engagement. Gennem forløbet arbejdes der med budgetlægning, geometri, markedsføring og andre elementer fra involverede fag. Materialet tager udgangspunkt i et kapitel fra undervisningsmaterialet Vejen til min virksomhed og er baseret på Den Kreative Platform, hvilket for mange lærere vil betyde en anderledes tilgang til undervisning. Læreren kan derfor med fordel sætte sig ind i Den Kreative Platform, som introduceres i materialet. Efterfølgende vil Den Kreative Platform kunne anvendes i andre sammenhænge. Dansk, matematik, natur/teknologi og UEA It-anvendelse lektioner Regneark, præsentationer og tekstbehandling Lærervejledning, ord- og billedkort

12 12 GEW.DK klasse SKOLESPOR I projekt Skolespor er eleverne entreprenører. De arbejder flerfagligt, når de etablerer en vandresti på et par kilometer og i den forbindelse formidler turens natur- og kulturoplevelser til brugerne. Det er op til lærere og elever at vurdere hvilke fag, der er relevante at inddrage og beslutte hvilke medier, der tages i brug. Resultatet af arbejdet med Skolespor er til gavn for offentligheden og får derfor en funktion i den virkelige verden. Samtidig kan skolen fremover bruge sporet både i naturfagsundervisningen og til idræt/bevægelse. Skolespor er en del af projekt Spor i Landskabet, som har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Skolespor bliver lavet i dialog og samarbejde med lokale landmænd, der frivilligt giver lov til, at der etableres vandrestier på deres jord. Dansk, matematik, natur/teknologi og UEA It-anvendelse lektioner Regneark, præsentationer og tekstbehandling Lærervejledning, ord- og billedkort

13 13 GEW.DK klasse DIN FREMTID - SOCIAL INNOVATION Med undervisningsforløbet Din fremtid får klassen mulighed for at opleve, at iværksætteri og innovation ikke kun handler om ny teknik, smarte dimser og hurtige penge, men at det er lige så vigtigt at kunne mestre disciplinen iværksætteri og innovation, når det drejer sig om at skabe sociale og menneskelige værdier. Der tages udgangspunkt i 6 forskellige aktuelle cases om sociale problemer, der skal løses. Løsningerne kan være mange - og arbejdes der ikke med disse udfordringer, går det ud over både mennesker og samfund. Materialet guider eleverne gennem en idéudvikling og frem til deres egne bud på nye løsninger. Dansk og samfundsfag 20 lektioner Lærervejledning med mål, elevopgaver og downloads. Materialet er udelukkende digitalt

14 14 GEW.DK klasse DEN SOCIALE KABALE Den Sociale Kabale er et dialogbaseret spil med simple regler udviklet med inspiration fra typiske innovationsprocesser. Spillet er til alle, der får et kick ud af at opfinde og bruge sin kreativitet i samarbejde med andre. Spillet stiller rammerne til rådighed for, at spillerne kan bevæge sig frit imellem hinandens tanker, ideer og samtaler, og, hvem ved, måske udvikle den næste store sociale forretningsidé? Den bedste måde at få en god idé på er ved at få mange ideer! I Den Sociale Kabale tages der udgangspunkt i en samfundsudfordring, og derfra udvikles og prototypes der på løsninger og koncepter man prøver sig frem og mærker efter undervejs. Man skal altså ikke være bange for bare at kaste sig ud i det og læne sig ind i den kreative proces, faktisk er det det bedste, man kan gøre for at få mest ud af spillet. Dansk og samfundsfag Både som introduktionsspil og til længere forløb Spilleplade, manual, spillekort, udfordringseksempler og faciliteringsslideshow til download

15 15 GEW.DK klasse ROLLEMODELLERNE Et vigtigt aspekt i god og effektiv entreprenørskabsundervisning er aktiviteter, der øger elevernes tro på selv at kunne designe liv og karrierer. Inspiration fra andre voksne end forældre og lærere er i den henseende essentiel, da eleverne i mødet med rollemodeller præsenteres for eksempler på forskellige tilgange til verden og fremtiden. Rollemodelsmaterialet har til formål at sikre, at flere elever møder rollemodeller under deres skolegang. Rollemodellerne får via materialet mulighed for at involvere sig i skolen og inspirere eleverne via deres personlige fortællinger til at bruge mulighederne i verdenen til formningen af deres fremtidige karrierer. Det kræver ikke særlige bedrifter at kunne blive aktuel som rollemodel men blot ganske almindelige fortællinger om at finde vej i liv og karriere. Er det ikke muligt at få inddraget en rollemodel i undervisningen, benyttes inspirationsvideoerne i stedet. Primært dansk og samfundsfag Minimum 1 lektion og maksimum 5 lektioner 8 små film, opgaver til elever og undervisningsguide

16 16 GEW.DK BOOK EN GEW-AMBASSADØR TIL DINE ELEVER Kunne I på jeres skole tænke jer at arbejde med den åbne skole og elevernes omverdensforståelse i undervisningen? Så er det muligt at booke en GEW-ambassadør i uge En GEW-ambassadør er et menneske, som har valgt at engagere sig i, at vi får flere børn og unge til at turde handle på deres idéer og følge deres drømme og selv har gjort det. Der findes GEW-ambassadører inden for mange forskellige områder; it, iværksætteri, kultur, erhvervsliv, offentlige institutioner, socialt engagement, mad og meget mere. Fælles for ambassadørerne er, at de gerne kommer ud, og at de har en fortælling, som kan motivere og engagere andre. Se mere om, hvordan I booker en GEW-ambassadør til jeres skole, gerne så hurtigt som muligt på: gew.dk

17 17 GEW.DK DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Danish Entrepreneurship Award er Danmarks største læringsrum for innovative og kreative elever. Omkring 5000 mennesker fra ABC til ph.d. samles torsdag den 19. november 2015 i Fredericia til en dag helliget entreprenørskab. Eleverne får mulighed for at: være med i Idékonkurrencen, høre foredrag af unge, der selv har handlet på deres idé og sat den i søen få gode råd fra de mange erhvervsfolk i Rådgivningszonen til, hvordan de selv kommer videre med deres egne idéer. Som underviser kan du: høre oplæg fra andre undervisere afprøve nye redskaber til din entreprenørskabsundervisning udbygge dit netværk i Læringszonen. tilmeld dig læringsdag for lærere Vær med til at fejre innovation og iværksætteri i ungehøjde, når Danmarks innovative fremtid mødes i uge 47.

18 MERE ENTREPRENØRSKAB I UNDERVISNINGEN HELE ÅRET NEIS - NETVÆRK FOR ENTRE- PRENØRSKABSUNDERVISERE INNOVATION & ENTREPRE- NØRSKAB SOM VALGFAG NEIS er netværket for entreprenørskabsundervisere. Netværket er din platform for udveksling og debat blandt ligesindede, hvor du får ny viden, nye idéer og nye samarbejdspartnere. Vores fællesnævner er glæden ved og engagementet i mere og bedre undervisning i entreprenørskab. Læs mere og tilmeld dig på: Skolereformen giver mulighed for at oprette forskellige valgfag, herunder fag der indeholder eller fokuserer på innovation og entreprenørskab. De fire entreprenørielle dimensioner kan i denne sammenhæng anvendes til at opstille læringsmål for eleverne og danne ramme for aktiviteterne i faget. Som underviser kan man fokusere på den enkelte dimension eller på procesorienterede forløb, som indeholder elementer af alle dimensioner. KURSER OG PÆDAGOGISKE DAGE HAR DU SPØRGSMÅL? KONTAKT OS! Fonden for Entreprenørskab tilbyder i samarbejde med skoler og kommuner at afvikle kurser og pædagogiske dage for lærere og pædagoger. Målet er at give undervisere og pædagoger en grundlæggende forståelse af, hvad entreprenørskab er i en aktuel pædagogisk og samfundsmæssig kontekst. Gennem kurset opnår deltagerne viden om innovation og entreprenørskab, og de får konkrete metoder og erfaring med at inddrage disse i undervisningen. Anders Rasmussen E: T: Peter Rasmussen E: T: Nikolaj Hansen E: T:

19 DINE IDÉER OG NOTER 19 GEW.DK Har du en god idé eller er nysgerrig? Opret din aktivitet, tilmeld dig og din skole til Global Entrepreneurship Week og få inspiration til mere entreprenørskab og innovation i klasselokalet på: gew.dk

20 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK en del af FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB DENMARK Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C E: T:

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Skole og produktion 2014-2015

Skole og produktion 2014-2015 Skole og produktion 2014-2015 Indhold Forord...................................... 3 Indledning..................................... 3 Aktivitet Vores lokalsamfund............... 1. - 3. kl...........

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 4 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. udgives af: Fonden for Entreprenørskab

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Fælles Mål 2009. Iværksætter. 10. klasse. Faghæfte 43

Fælles Mål 2009. Iværksætter. 10. klasse. Faghæfte 43 Fælles Mål 2009 Iværksætter 10. klasse Faghæfte 43 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 45 2009 Fælles Mål 2009 Iværksætter 10. klasse Faghæfte 43 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 45

Læs mere

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser Akademisk Forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Akademisk forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Indhold Forord 6

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1 INDHOLD Forord...3 Introduktion Skolens rolle...5 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab...6 Sundhedsopfattelser...6 Handlekompetence...7 Elevengagement...7 Den Røde Tråd pædagogik og indhold...7

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

VI SØRGER FOR, AT ALLE FÅR ADGANG TIL DERES EGEN FREMTID ENTREPRENØRSKAB FRA ABC TIL PH.D.

VI SØRGER FOR, AT ALLE FÅR ADGANG TIL DERES EGEN FREMTID ENTREPRENØRSKAB FRA ABC TIL PH.D. PROJEKTSTØTTE VI SØRGER FOR, AT ALLE FÅR ADGANG TIL DERES EGEN FREMTID ENTREPRENØRSKAB FRA ABC TIL PH.D. www.ffe-ye.dk PROJEKTSTØTTE TIL SKOLER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER. Projektstøtte, fondsmidler,

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til UU-vejledere. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til UU-vejledere. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER inspiration til UU-vejledere Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Undervisning. - en vej til et bedre liv. CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé

Undervisning. - en vej til et bedre liv. CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé Undervisning - en vej til et bedre liv CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé Efterår 2013 2 - CSV-Aarhus Undervisning er et godt redskab til at lære nyt og komme videre personligt, socialt og fagligt. På CSV-Aarhus

Læs mere

Inspiration til din årsplan

Inspiration til din årsplan 3 2014 Inspiration til din årsplan Af Lotte Svane Strange Petersen & Martin Lauritzen ÅLF Af Martin Lauritzen Nyt ansigt i styrelsen: Mads Schjødt Thomsen er indtil 1. august suppleant i styrelsen for

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere