PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning"

Transkript

1 PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011

2 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag for en gennemgribende istandsættelse af kirkens udvendige kalkede overflader, der i stigende grad har vanskeligt ved at sidde fast på murfladen. Frostsprængninger, løse fuger og pudsafskalninger forekommer desuden flere steder på murværket. Prøvebehandlingen er iværksat af Pedersker Menighedsråd, på foranledning af aftale med bygningssagkyndig Leif Koefoed-Jespersen i efteråret Som faglig rådgiver fungerer ark. MAA Niels-Holger Larsen. Arbejdet blev igangsat juni 2011 og afsluttet primo august Som udgangspunkt for prøvebehandlingen er anvendt et notat fra Nationalmuseet ved konservator og konserveringsfaglig kirkekonsulent Kirsten Trampedach, efter besigtigelse 30. juli Dette notat beskriver problematikken og arbejdsprocessen, samt et forslag til videre forløb. Dokumentation Der er fotograferet under forløbet, og der er udtaget mørtel og kalkprøver, dels som teknisk, dels som bygningsarkæologisk dokumentation. Denne dokumentation indgår ikke i dette notat, men kan evt. senere videregives til Nationalmuseet. Håndværksfirma og materialer Til udførelse af prøver blev valgt Jørn Ole Klausens Murerforretning, ved Michael Hjorth Nielsen, Rønne. Der er anvendt tørmørtel og hydraulisk kalk fra Nordisk NHL (www.nordisknhl.dk ), samt vådlæsket lagret kulekalk Kirkekalk fra mørtelværket i Rutsker. 2

3 Prøven Formålet med prøven har været: at afprøve en nænsom rensemetode at få et indblik i omfanget af reparationer at vælge hensigtsmæssige materialer til murværk og mørtel at opbygge en ny kalkebund og kalke på denne. Prøven er udført hen over et hjørne på kirkeskibets nordvestre hjørne, og et stykke ud på tårnets nordside. Hjørnet, hvor prøven er udført Som det ses på fotoet står de kalkede murflader meget bløde efter mange års kalklak. Flere steder er kalken dog faldet af, og murfladernes inderste overflade ses tydeligere. Kirkeskib, kor og apsis, formentlig fra 1200-tallet, er opmuret i en limensgadesten (Silurkalk, Komstadkalk), enten brudt i Limensgade eller ved Rispebjerg Borggård. Det er en grå kalksten, som brydes i forskellige tykkelser, tilhugges retkantede og mures i nogenlunde ensartede skiftegange. Til opmuringsmørtel og fugning er anvendt en naturcement (hydraulisk kalk), som er den samme kalksten, der brændes (omkr i en kalkovn), knuses til finkornet cement eller læskes og blandes med grus til en færdig mørtel - en middelalderlig byggemåde på Bornholm ved mange andre kirker og Hammershus. Indvendig i kirken ses murene flere steder uden kalk og puds, men med en fugning Tårnet er opført i 1500tallet, af granit, men der er genanvendt limensgadesten fra gennembrydningen af vestgavlen. Også her er der brugt mørtel af brændt limensgadesten. (Se også Danmarks Kirker, Bornholm, Nationalmuseet 1954). 3

4 Til afrensning anvendes en stor kraftig støvsuger. Man suger ganske enkelt de løse kalklag af, og opsamler dem med det samme. Det er nænsomt og kalkstøvet opsamles. Ikke alle steder kan kalken suges af her hjælpes til med en spartel og skraber. Efterfølgende renses løs mørtel af på sten og i fuger reparationer med hård og stærk cementmørtel hugges væk. Nærbillede af de meget løstsiddende kalklag. De slipper fra underlaget, og er meget lette af afrense. Her ses en ældre ren kalkmørtel, brugt som reparation eller udglatning den har flere steder dårlig vedhæftning. Flere steder her omkring hjørnet - er der brugt en stærk cementholdig mørtel. Den kan sine steder sidde godt fast, andre steder springer den nemt af. Cementmørtel er ikke en god bund for kalkning derfor renses den konsekvent af. 4

5 De afrensede felter inden udhugning af løs puds og fuger. Det er nemmere at afrense kalkstensmurværket end granitmurværket på tårnet. En afrenset flade, hvor løs puds er borthugget, Der viste sig en hul måske et såkaldt bomhul fra det oprindelige stillads. Her var indmuret en mursten. Indtrykket fra afrensningen er, at kalklagene sidder meget løse. Der er mange lag, og tilsyneladende også meget gamle lag. De slipper mere eller mindre fra hinanden, eller helt inde ved den stenoverfladen. Det er gennem århundreder sket før, derfor er overfladen her og der også forskellig. Det er ikke nødvendigt overalt at rense helt til den bare sten, og rense alle fuger ud. Man kommer mange steder helt ind til middelalderen, dvs. får kontakt med den oprindelige mørtel, som også sine steder må fjernes, fordi den sidder løs. Det er af antikvariske årsager ønskeligt at mest muligt originalt materiale bevares, og man skal derfor gå forsigtigt frem og kun bruge håndværktøj, rensehammer, hammer og mejsel, spartel og skraber. Årsagen til at de mange kalklag må afrenses er som sagt at de blevet for tykke, spænder af, men det skyldes også kalkninger af forskellig kvalitet gennem århundreder. F.eks. er der kalklag, hvor kalken uden tvivl har været frisk læsket, hvilke ses som et grynet og tykt lag det er ikke hensigtsmæssigt. Det er ligeledes tydeligt, at grønskimlede gamle tilsmudsede overflader giver en dårlig vedhæftning. 5

6 Opmuringsmørtlen og fugningen synes at være samme art materiale brændt limensgadesten (hydraulisk kalk). Nogle steder er fugerne lidt tilbageliggende, andre steder er mørtlen ført lidt ud over stenende som en svag bule. Det er på et så lille areal vanskeligt at afgøre, hvad der har været normalt. Der er valgt at begge fugeformer bliver bevaret. Til udbedring af fuger og mindre huller er valgt en hydraulisk mørtel (NHL5-0-4 mm). Det er en styrkemæssig stærk mørtel, der modstår frost godt. Efter udfugning er overfladen behandlet med et meget tyndt lag finkornet mørtel: vådlæsket kalk og sand 0-0,3 mm 1:1, som efterfølgende blandes med en hydraulisk kalk NHL5 i forholdet 1: 5 Derefter er prøven kalket 3 gang med en tynd hvidtekalk - langtidslagret kulekalk ca. 1:4-5. Færdig repareret og klar til kalkning. Overfladen har bevaret sit liv. Den mørke plet øverst tv. er en endnu ikke optørret udmuring af et hul. Efter tre gange kalkning. Billedet er taget kort tid efter en regnbyge, og det ses, at kalken bliver mere grå, idet den bliver gennemsigtig den tørrer dog hurtig hvidt op igen. 6

7 Konklusion Arbejdet med prøvefeltet har vist sig lidt nemmere end forventet kalken er nem at afrense. Den nye overflade står noget mere skarp og markant, men dog med sin ælde og bevaret, og formentlig meget nær den oprindelige overflade i årene efter kirken opførelse der er dog ikke noget bevis for at kirken oprindelig har stået kalket det kan måske senere klarlægges længere oppe på facaderne. Prøvefelt bør stå en vinter over, for at få anskueliggjort frostfasthed. Det videre forløb forslag Denne rapport bør først tilgå menighedsrådet, som derefter orienterer provstiet. Desuden bør rapporten sendes til Nationalmuseet og den Kgl. bygningsinspektør. Sideløbende kan der bruges kræfter på at udarbejde en egentlig projektbeskrivelse som grundlag for udbudsmateriale. To til tre håndværksfirmaer murere indbydes til at byde på opgaven. Niels-Holger Larsen

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 CHRISTIANSØ Fra Cempexo til Kalk Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 NIELS- HOLGER LARSEN MAJ 2000 Rapport om facaderestaurering af tre bygninger på Christiansø 1997-1998 Niels-Holger Larsen,

Læs mere

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE KIRKERUP KIRKE Sømme herred Roskilde Domprovsti Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE De indbydes herved til at afgive tilbud på restaureringsarbejde af kalkmalerierne i Kirkerup kirke i

Læs mere

BINDEMIDLER TIL MØRTLER OG KALKNING

BINDEMIDLER TIL MØRTLER OG KALKNING BINDEMIDLER TIL MØRTLER OG KALKNING Ler - Kalk - Cement En historisk oversigt NIELS-HOLGER LARSEN 2011 INDHOLD Side 3 Side 3 Side 4 Side 5. Side 5 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Side 9 Side 10 Side 12 Side

Læs mere

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger,

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger, KALKNING Læsket kalk er et af vore ældste og mest anvendte byggematerialer, og det er det den dag i dag, fordi kalkede facader hører ubrydeligt sammen med dansk bygningskultur, især på bygninger fra 1700-,

Læs mere

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge Nyt liv til din kælder På en weekend eller to kan du forvandle et nedslidt og skummelt kælderrum til et lyst og venligt rum, hvor væggene vil holde sig pæne og sunde, selv om den gamle konstruktion lader

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS Udgangspunktet for de råd og anbefalinger, der gives i Information om Bygningsbevaring, er dels, at man altid bør foretrække de miljø- og energimæssigt

Læs mere

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Facaderenovering og det der følger med

Facaderenovering og det der følger med Facaderenovering og det der følger med Indledning... 1 Afrensning og oppudsning... 2 Udbedring af revner... 9 Bærejern til indvendig trappe... 13 Kvisten: Råd og rust... 18 Gesimser, sålbænke, sokkel og

Læs mere

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S BYGNINGSBEVARING Femte udgave af: Blad om materialer til vedligeholdelse og renovering af bl.a. fredede og andre bevaringsværdige bygninger 2008. Vejledende udsalgspris: Kr. 95,00 Mørtelmaterialer Håndstrøgne

Læs mere

KLITGÅRDE HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse

KLITGÅRDE HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse KLITGÅRDE i HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse Den vestjyske byggeskik / 2 Murede og pudsede facader / 5 Tækkede tage / 9 Belægninger / 12 Smedejern / 14 Nye

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T Murstens egenskaber Murværksbjælker og overliggere Mørtel Murbindere samt øvrig armering Ståldele Saltsyre CE-mærkning Projektering Konstruktiv beskyttelse Store, ikke-sugende partier Konstruktive forhold

Læs mere

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS GRA b DESIGN. HEARTS & MINDS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ? Opgaven gik ud på at, udfra udleveret trykt materiale skulle lave et fuldt og responsivt hjemmeside design. Sitet er lavet

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET Revision A Dato 2011-11-10 Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport

Læs mere

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Kalines tanghus på Læsø Realdania Byg A/S 2012 ISBN 978-87-92230-43-0 Tekst og redaktion: Realdania Byg, Arkitekt m.a.a. Søren Kibsgaard,

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE Den væsentligste grund til at afrense en bygningsdel er at klargøre den til en ny overfladebehandling. Det vil normalt sige pudsning, kalkning eller maling. Imidlertid kan

Læs mere

Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune  Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Bevaringsvejledning... 3 Husets fundament... 4 Husets facader og

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

FUNDAMENTER. Stenfundamenter. Slyngværker

FUNDAMENTER. Stenfundamenter. Slyngværker FUNDAMENTER I daglig tale betegner fundamentet den del af et hus, der er overgangen mellem jord og husets vægge. Fundamentets primære opgave er at give et stabilt underlag, der kan sikre huset mod skadelige

Læs mere

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET Revision A Dato 2011-11-10 Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport

Læs mere

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM Tagenes istandsættelse Retablering af tagetagens oprindelige indretning Oplæg Undertage understrygning og isolering Niels-Holger Larsen, oktober 2011 Baggrund Det

Læs mere

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Indhold 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende?......................... 4 Uensartethed...................................................

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere