Notat. De mest populære job et danmarkskort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. De mest populære job et danmarkskort"

Transkript

1 Notat 17. juni 2014 De mest populære job et danmarkskort Af Nicolai Kaarsen Hvilket job er særlig populært i Svendborg eller Halsnæs i forhold til resten af landet? Det ser dette notat nærmere på. Det mest overrepræsenterede job er defineret som det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Som et eksempel er der i Slagelse 103 beskæftigede i kategorien kontrolarbejde under rejser, hvilket er 0,34% af den samlede beskæftigelse. 1 På landsplan er dette tal 0,051%. Dermed er beskæftigelsesandelen for kontrolarbejde under rejser 6,8 gange større end på landsplan, hvilket gør det til det mest overrepræsenterede job i Slagelse. Bemærk at det det mest overrepræsenterede job ikke er det samme som det mest almindelige job. Det mest almindelige job i Slagelse er således salgsarbejde i butik, der med 1566 ansatte står for 5,2% af den samlede beskæftigelse. På landsplan denne andel 4,2%, hvilket gør Salgsarbejde i butik til det mest almindelige job i Danmark. 2 Dermed er andelen af salgsarbejdere 1,2 gange højere i Slagelse end på landsplan. Landkortene forneden viser for hver kommune, hvilket job der er mest overrepræsenteret. Udgangspunktet er Danmarks Statistiks indeling i jobfunktioner. For at øge læsbarheden er titlerne forkortet ved at bruge stillingsbetegnelser fra Danmarks Statistik. Eksempelvis er operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustrien erstattet med medicinalarbejder. Det ses, at der i mange tilfælde er en sammenhæng mellem den mest populære jobtype og større arbejdspladser i kommunen. Eksempelvis er det mest populære job i Kalundbrog medicinalarbejder hvilket formentlig skyldes at Novo Nordisk har til huse i denne kommune. I Billund, hvor Lego er den største arbejdsplads, er det mest overrepræsenterede job operatør inden for plastindustrien. 1 Beskæftigede, der ikke har opgivet en jobfunktion er udeladt fra analysen. Ligeledes er jobfunktioner der har færre end 20 beskæftigede i den pågældende kommune frasorteret. 2 Efterfulgt af almindeligt kontorarbejde (4,1%). FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Andre steder er der en sammenhæng mellem geografien, og det mest populære job. Eksempelvis er det mest overrepræsenterede job på Fanø skibsfører, og på Bornholm og i Lolland Kommune er det dæksarbejde og medhjælp ombord på skibe. Kontakt Økonom, PhD Nicolai Kaarsen Tlf Figur 1: Overrepræsentation af job - Øerne Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 2

3 Figur 2: Overrepræsentation af job Nordjylland Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 3

4 Figur 3 Overrepræsentation af job Syddanmark Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 4

5 Figur 4: Overrepræsentation af job Hovedstadsområdet Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 5

6 Jobfunktion forkortet betegnelse Advokat Jobfunktion - Danmarks statistiks betegnelse Advokatarbejde Afsyrer Håndværkspræget træimprægneringsarbejde Afvikler af handel med værdipapirer og valuta Arkivar/museumsinspektør Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Arkivar- og museumsinspektørarbejde Asfaltarbejder Asfaltarbejde Brolægger Brolægningsarbejde Danser/koreograf Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe Elektronikingeniør Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe Ingeniørarbejde inden for elektronik Farmaceut Farmaceutarbejde Fiskeskærer Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen Flyassistent o.l. Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Forsikringsassistent/-konsulent Forsikringsteknisk vurdering Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Forsikringsteknisk vurdering Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager o.l. Fysiker/astronom Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter Arbejde inden for fysik og astronomi Gartner Produktions- og væksthusgartnerarbejde Glarmester Glarmesterarbejde Håndfremstilling - tekstil, læder o.l. Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer Håndfremstilling af musikinstrumenter Håndfremstilling af musikinstrumenter 6

7 Inkassator Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Interviewer Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse Kameramontør Monteringsarbejde af mekaniske maskiner Kemiingeniør Ingeniørarbejde inden for kemi Lagerarbejder Lager- og pakhusarbejde Landmand Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr Lastbilchauffører - salg og repræsentation Medicinalarbejder Murer/brolægger Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Murer- og brolægningsarbejde Murerarbejder Medhjælp ved murerarbejde Operatør - blegning, farvning og rensning af tekstiler Operatør - cement, sten o.l. Operatør - dampmaskine- og kedelanlæg Operatør - fjerkræ blegning, farvning og rensning af tekstiler fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Operatør - glas og keramik fremstilling af glas og keramik Operatør - gummiprodukter fremstilling af gummiprodukter Operatør - kemiske og fotografiske produkter Operatør - kemiske produkter fremstilling af kemiske og fotografiske produkter fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Operatør - nærings- og nydelsesmidler Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Operatør - overfladebehandling af metal Operatør - papir overfladebehandling af metal fremstilling af papirmasse og papirprodukter 7

8 Operatør - papirprodukter fremstilling af papirprodukter Operatør - plast Operatør - stationære anlæg og maskiner Operatør - tekstil Operatør - tekstil fremstilling af plast til videreforarbejdning Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner forarbejdning af materialer i fiber og tekstil Andet præcisionshåndværk Operatør - tekstil fremstilling af papirprodukter Operatør - træbearbejdningsmaskiner Operatør - vævning og strikning Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner vævning og strikning Pilot Flypilotarbejde Renovationsarbejder Indsamling af skrald og genbrugsartikler Sekretær (administrativ) Administrativt sekretærarbejde Skibsfører Skibsførerarbejde Socialpædagog Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne Stenhugger Stenhuggerarbejde Sygeplejeassistent Assisterende arbejde inden for sygepleje Sygeplejerske Sygeplejerskearbejde Sælger - IT og kommunikation Tagdækker Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi Arbejde med tagdækning Tankpasser Salgsarbejde på servicestationer Taxachauffør Tekniker - biovidenskab Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område) 8

9 Tekniker - minedrift og metallurgi Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi Tobaksruller/-mester Fremstilling af tobaksprodukter Uspec. - nærings- og nydelsesmidler Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet Uspec. arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Uspec. børneomsorg Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Børneomsorgsarbejde Uspec. monteringsarbejde Andet monteringsarbejde Vagtcentralmedarbejder Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste 9

10 kommunenavn Mest Næstmest Tredejemest Aabenraa Håndfremstilling af musikinstrumenter fremstilling af papirmasse og papirprodukter Tilrettelæggelse af godstransport til lands Aalborg forarbejdning af materialer i fiber og tekstil Ingeniørarbejde inden for telekommunikation anlæg til råstofudvinding Albertslund Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Fængselsbetjentarbejde Truckførerarbejde Allerød Ingeniørarbejde inden for kemi Farmaceutarbejde Arbejde med overordnet ITarkitektur Assens Fremstilling af tobaksprodukter Lastbilchauffører Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug Ballerup Forsikringsteknisk vurdering Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Farmaceutarbejde Billund fremstilling af plast til videreforarbejdning Arbejde inden for meteorologi fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Bornholm Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed Brøndby Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Transport af bagage Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Brønderslev Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ Dragør Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler Flypilotarbejde 10

11 Egedal Forsikringsteknisk vurdering Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier Laborantarbejde Esbjerg Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne Riggerarbejde Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler Faaborg-Midtfyn Børneomsorgsarbejde Produktions- og væksthusgartnerarbejde Formning og støbning af emner i metal Fanø Skibsførerarbejde Salgsarbejde i butik Rengøring af kontorer og beboelsesområder Favrskov Arbejde med tagdækning Truckførerarbejde forarbejdning af metal Faxe Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Asfaltarbejde Kabelarbejde Fredensborg Ingeniørarbejde inden for elektronik Brandslukningsarbejde Arbejde inden for biokemi Fredericia Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi klargøring af pels og læder Ingeniørarbejde inden for elektricitet Frederiksberg Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi Skuespilarbejde Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab Frederikshavn Arbejde inden for næringsog nydelsesmiddelområdet Behandling af råvarer i fiskeindustri Riggerarbejde Frederikssund fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Glarmesterarbejde Arbejde inden for forretningsservice Furesø Farmaceutarbejde Arbejde inden for geologi og geofysik Arbejde inden for medicinsk salg 11

12 Gentofte Advokatarbejde Advokatarbejde Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) Gladsaxe Arbejde inden for fysik og astronomi Farmaceutarbejde Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier Glostrup Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Telefonomstillingsarbejde Greve Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Indsamling af skrald og genbrugsartikler Flymekanikerarbejde Gribskov Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Kabelarbejde Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr Guldborgsund Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste Husbestyrerarbejde Sygeplejerskearbejde Haderslev Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver Sportsudøvere Registreringsarbejde inden for produktion Halsnæs Brolægningsarbejde Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde forarbejdning af metal Hedensted Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg forarbejdning af metal Pladesmedarbejde Helsingør Dyrkning af afgrøder fra træer og buske fremstilling af plastprodukter fremstilling af plast til videreforarbejdning Herlev Forsikringsteknisk vurdering Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling Herning vævning og strikning blegning, farvning og rensning af tekstiler Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer 12

13 Hillerød Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling Hjørring fremstilling af kemiske og fotografiske produkter Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen Behandling af råvarer i fiskeindustri Holbæk Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter Vinduespudsning Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste Holstebro Fremstilling af tobaksprodukter Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Fremstilling af mejeriprodukter Horsens fremstilling af glas og keramik Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ) fremstilling af papirprodukter Hvidovre Indsamling af skrald og genbrugsartikler Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn Høje-Taastrup Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Manuel vask og presning af tøj Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Hørsholm Flypilotarbejde Øverste ledelse i lovgivende myndigheder Ledelse af reklame og PR Ikast-Brande vævning og strikning Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder Ishøj Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Manuel vask og presning af tøj Rengøring af kontorer og beboelsesområder Jammerbugt Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Børneomsorgsarbejde Buschauffører, national turistfart Kalundborg fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier 13

14 Kerteminde Produktions- og væksthusgartnerarbejde Skibsmalerarbejde Formning og støbning af emner i metal Kolding Administrativt sekretærarbejde Arbejde med polering og slibning af emner i metal fremstilling af papirprodukter København Assisterende arbejde inden for sygepleje Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner Køge Andet præcisionshåndværk forarbejdning af materialer i fiber og tekstil fremstilling af gummiprodukter Langeland Medhjælp ved murerarbejde Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Manuelt arbejde inden for anlægssektoren Lejre Sygeplejerskearbejde Bartenderarbejde Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed Lemvig fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Behandling af råvarer i fiskeindustri Arbejde med havfiskeri Lolland Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe Husbestyrerarbejde Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug Lyngby-Taarbæk Ledelse af reklame og PR Farmaceutarbejde Ingeniørarbejde inden for kemi Læsø Arbejde inden for næringsog nydelsesmiddelområdet Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere Salgsarbejde i butik Mariagerfjord fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter Stålkonstruktionsarbejde Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver Middelfart overfladebehandling af metal Erhvervsmæglerarbejde Lastbilchauffører 14

15 Morsø Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter træforarbejdning Norddjurs fremstilling af papirprodukter Flymekanikerarbejde Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter Nordfyns Service- og salgsarbejde Beton-, jernbeton- og montagearbejde Almen undervisning efter grundskoleniveau Nyborg Asfaltarbejde fremstilling af plast til videreforarbejdning Fængselsbetjentarbejde Næstved Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier fremstilling af glas og keramik Odder Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Andet manuelt arbejde Prepressarbejde og grafisk formfremstilling Odense Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse fremstilling af papirmasse og papirprodukter Produktions- og væksthusgartnerarbejde Odsherred fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri fremstilling af plastprodukter Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler Randers fremstilling af glas og keramik Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde Rebild Børneomsorgsarbejde Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr Ringkøbing- Skjern Andet monteringsarbejde Fremstilling af mejeriprodukter Tømrer- og snedkerarbejde, skibe Ringsted Andet præcisionshåndværk Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ) Rengøringsarbejde i private hjem 15

16 Roskilde Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling Arbejde inden for kemi Rudersdal Farmaceutarbejde Ledelse af reklame og PR Arbejde inden for biokemi Rødovre Glarmesterarbejde Transport af bagage Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Samsø Lager- og pakhusarbejde Undervisning på grundskoleniveau, (børn,.-. klasse) Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere Silkeborg blegning, farvning og rensning af tekstiler Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner fremstilling af gummiprodukter Skanderborg fremstilling af gummiprodukter Trykkerarbejde Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde Skive Håndværkspræget træimprægneringsarbejde fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner Slagelse Kontrolarbejde under rejser Buschauffører, national turistfart fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Solrød Salgsarbejde på servicestationer Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi Sorø Sygeplejerskearbejde Entreprenørmaskinførerarbejde Anlægsgartnerarbejde Stevns Andet præcisionshåndværk Medhjælp ved andet bygningsarbejde Sygeplejerskearbejde Struer Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr overfladebehandling af metal 16

17 Svendborg Fremstilling af tobaksprodukter Skibsførerarbejde Teknikerarbejde inden for skibsfart Syddjurs overfladebehandling af metal Lastbilchauffører med renovationsopgaver Arbejde med lastning og losning Sønderborg Monteringsarbejde af mekaniske maskiner Ingeniørarbejde inden for elektronik Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Thisted Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen Behandling af råvarer i fiskeindustri Arbejde med havfiskeri Tårnby Transport af bagage Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler Rengøring af passagerområder i transportmidler Tønder fremstilling af papirmasse og papirprodukter Skomagerarbejde og beslægtet arbejde Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner Vallensbæk Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi IT-projektstyring Politiarbejde Varde Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter fremstilling af plast til videreforarbejdning træforarbejdning Vejen Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer Medhjælp med brolæggerarbejde fremstilling af gummiprodukter Vejle Stenhuggerarbejde forarbejdning af materialer i fiber og tekstil Arbejde inden for meteorologi Vesthimmerlands Murer- og brolægningsarbejde Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter Viborg fremstilling af glas og keramik Møbelsnedkerarbejde Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver 17

18 Vordingborg Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Pædagogisk arbejde med unge og voksne Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug Århus Arkivar- og museumsinspektørarbejde Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer Ærø Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område) Skibsførerarbejde Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe 18

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Analyse 23. september 2013

Analyse 23. september 2013 23. september 2013 Børns muligheder for at bryde negativ social arv varierer på tværs kommuner Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, om mulighederne for at bryde den økonomiske arv blandt

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Arbejdsløshedens danmarkskort

Arbejdsløshedens danmarkskort 20. maj 2009 Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Arbejdsløshedens danmarkskort Det er kommuner i Jylland og på Fyn, der er hårdest ramt af den stærkt stigende

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere