Notat. De mest populære job et danmarkskort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. De mest populære job et danmarkskort"

Transkript

1 Notat 17. juni 2014 De mest populære job et danmarkskort Af Nicolai Kaarsen Hvilket job er særlig populært i Svendborg eller Halsnæs i forhold til resten af landet? Det ser dette notat nærmere på. Det mest overrepræsenterede job er defineret som det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Som et eksempel er der i Slagelse 103 beskæftigede i kategorien kontrolarbejde under rejser, hvilket er 0,34% af den samlede beskæftigelse. 1 På landsplan er dette tal 0,051%. Dermed er beskæftigelsesandelen for kontrolarbejde under rejser 6,8 gange større end på landsplan, hvilket gør det til det mest overrepræsenterede job i Slagelse. Bemærk at det det mest overrepræsenterede job ikke er det samme som det mest almindelige job. Det mest almindelige job i Slagelse er således salgsarbejde i butik, der med 1566 ansatte står for 5,2% af den samlede beskæftigelse. På landsplan denne andel 4,2%, hvilket gør Salgsarbejde i butik til det mest almindelige job i Danmark. 2 Dermed er andelen af salgsarbejdere 1,2 gange højere i Slagelse end på landsplan. Landkortene forneden viser for hver kommune, hvilket job der er mest overrepræsenteret. Udgangspunktet er Danmarks Statistiks indeling i jobfunktioner. For at øge læsbarheden er titlerne forkortet ved at bruge stillingsbetegnelser fra Danmarks Statistik. Eksempelvis er operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustrien erstattet med medicinalarbejder. Det ses, at der i mange tilfælde er en sammenhæng mellem den mest populære jobtype og større arbejdspladser i kommunen. Eksempelvis er det mest populære job i Kalundbrog medicinalarbejder hvilket formentlig skyldes at Novo Nordisk har til huse i denne kommune. I Billund, hvor Lego er den største arbejdsplads, er det mest overrepræsenterede job operatør inden for plastindustrien. 1 Beskæftigede, der ikke har opgivet en jobfunktion er udeladt fra analysen. Ligeledes er jobfunktioner der har færre end 20 beskæftigede i den pågældende kommune frasorteret. 2 Efterfulgt af almindeligt kontorarbejde (4,1%). FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Andre steder er der en sammenhæng mellem geografien, og det mest populære job. Eksempelvis er det mest overrepræsenterede job på Fanø skibsfører, og på Bornholm og i Lolland Kommune er det dæksarbejde og medhjælp ombord på skibe. Kontakt Økonom, PhD Nicolai Kaarsen Tlf Figur 1: Overrepræsentation af job - Øerne Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 2

3 Figur 2: Overrepræsentation af job Nordjylland Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 3

4 Figur 3 Overrepræsentation af job Syddanmark Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 4

5 Figur 4: Overrepræsentation af job Hovedstadsområdet Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 5

6 Jobfunktion forkortet betegnelse Advokat Jobfunktion - Danmarks statistiks betegnelse Advokatarbejde Afsyrer Håndværkspræget træimprægneringsarbejde Afvikler af handel med værdipapirer og valuta Arkivar/museumsinspektør Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Arkivar- og museumsinspektørarbejde Asfaltarbejder Asfaltarbejde Brolægger Brolægningsarbejde Danser/koreograf Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe Elektronikingeniør Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe Ingeniørarbejde inden for elektronik Farmaceut Farmaceutarbejde Fiskeskærer Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen Flyassistent o.l. Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Forsikringsassistent/-konsulent Forsikringsteknisk vurdering Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Forsikringsteknisk vurdering Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager o.l. Fysiker/astronom Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter Arbejde inden for fysik og astronomi Gartner Produktions- og væksthusgartnerarbejde Glarmester Glarmesterarbejde Håndfremstilling - tekstil, læder o.l. Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer Håndfremstilling af musikinstrumenter Håndfremstilling af musikinstrumenter 6

7 Inkassator Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Interviewer Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse Kameramontør Monteringsarbejde af mekaniske maskiner Kemiingeniør Ingeniørarbejde inden for kemi Lagerarbejder Lager- og pakhusarbejde Landmand Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr Lastbilchauffører - salg og repræsentation Medicinalarbejder Murer/brolægger Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Murer- og brolægningsarbejde Murerarbejder Medhjælp ved murerarbejde Operatør - blegning, farvning og rensning af tekstiler Operatør - cement, sten o.l. Operatør - dampmaskine- og kedelanlæg Operatør - fjerkræ blegning, farvning og rensning af tekstiler fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Operatør - glas og keramik fremstilling af glas og keramik Operatør - gummiprodukter fremstilling af gummiprodukter Operatør - kemiske og fotografiske produkter Operatør - kemiske produkter fremstilling af kemiske og fotografiske produkter fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Operatør - nærings- og nydelsesmidler Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Operatør - overfladebehandling af metal Operatør - papir overfladebehandling af metal fremstilling af papirmasse og papirprodukter 7

8 Operatør - papirprodukter fremstilling af papirprodukter Operatør - plast Operatør - stationære anlæg og maskiner Operatør - tekstil Operatør - tekstil fremstilling af plast til videreforarbejdning Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner forarbejdning af materialer i fiber og tekstil Andet præcisionshåndværk Operatør - tekstil fremstilling af papirprodukter Operatør - træbearbejdningsmaskiner Operatør - vævning og strikning Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner vævning og strikning Pilot Flypilotarbejde Renovationsarbejder Indsamling af skrald og genbrugsartikler Sekretær (administrativ) Administrativt sekretærarbejde Skibsfører Skibsførerarbejde Socialpædagog Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne Stenhugger Stenhuggerarbejde Sygeplejeassistent Assisterende arbejde inden for sygepleje Sygeplejerske Sygeplejerskearbejde Sælger - IT og kommunikation Tagdækker Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi Arbejde med tagdækning Tankpasser Salgsarbejde på servicestationer Taxachauffør Tekniker - biovidenskab Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område) 8

9 Tekniker - minedrift og metallurgi Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi Tobaksruller/-mester Fremstilling af tobaksprodukter Uspec. - nærings- og nydelsesmidler Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet Uspec. arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Uspec. børneomsorg Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Børneomsorgsarbejde Uspec. monteringsarbejde Andet monteringsarbejde Vagtcentralmedarbejder Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste 9

10 kommunenavn Mest Næstmest Tredejemest Aabenraa Håndfremstilling af musikinstrumenter fremstilling af papirmasse og papirprodukter Tilrettelæggelse af godstransport til lands Aalborg forarbejdning af materialer i fiber og tekstil Ingeniørarbejde inden for telekommunikation anlæg til råstofudvinding Albertslund Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Fængselsbetjentarbejde Truckførerarbejde Allerød Ingeniørarbejde inden for kemi Farmaceutarbejde Arbejde med overordnet ITarkitektur Assens Fremstilling af tobaksprodukter Lastbilchauffører Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug Ballerup Forsikringsteknisk vurdering Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Farmaceutarbejde Billund fremstilling af plast til videreforarbejdning Arbejde inden for meteorologi fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Bornholm Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed Brøndby Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Transport af bagage Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Brønderslev Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ Dragør Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler Flypilotarbejde 10

11 Egedal Forsikringsteknisk vurdering Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier Laborantarbejde Esbjerg Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne Riggerarbejde Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler Faaborg-Midtfyn Børneomsorgsarbejde Produktions- og væksthusgartnerarbejde Formning og støbning af emner i metal Fanø Skibsførerarbejde Salgsarbejde i butik Rengøring af kontorer og beboelsesområder Favrskov Arbejde med tagdækning Truckførerarbejde forarbejdning af metal Faxe Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Asfaltarbejde Kabelarbejde Fredensborg Ingeniørarbejde inden for elektronik Brandslukningsarbejde Arbejde inden for biokemi Fredericia Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi klargøring af pels og læder Ingeniørarbejde inden for elektricitet Frederiksberg Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi Skuespilarbejde Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab Frederikshavn Arbejde inden for næringsog nydelsesmiddelområdet Behandling af råvarer i fiskeindustri Riggerarbejde Frederikssund fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Glarmesterarbejde Arbejde inden for forretningsservice Furesø Farmaceutarbejde Arbejde inden for geologi og geofysik Arbejde inden for medicinsk salg 11

12 Gentofte Advokatarbejde Advokatarbejde Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) Gladsaxe Arbejde inden for fysik og astronomi Farmaceutarbejde Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier Glostrup Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Telefonomstillingsarbejde Greve Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Indsamling af skrald og genbrugsartikler Flymekanikerarbejde Gribskov Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Kabelarbejde Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr Guldborgsund Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste Husbestyrerarbejde Sygeplejerskearbejde Haderslev Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver Sportsudøvere Registreringsarbejde inden for produktion Halsnæs Brolægningsarbejde Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde forarbejdning af metal Hedensted Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg forarbejdning af metal Pladesmedarbejde Helsingør Dyrkning af afgrøder fra træer og buske fremstilling af plastprodukter fremstilling af plast til videreforarbejdning Herlev Forsikringsteknisk vurdering Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling Herning vævning og strikning blegning, farvning og rensning af tekstiler Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer 12

13 Hillerød Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling Hjørring fremstilling af kemiske og fotografiske produkter Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen Behandling af råvarer i fiskeindustri Holbæk Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter Vinduespudsning Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste Holstebro Fremstilling af tobaksprodukter Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Fremstilling af mejeriprodukter Horsens fremstilling af glas og keramik Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ) fremstilling af papirprodukter Hvidovre Indsamling af skrald og genbrugsartikler Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn Høje-Taastrup Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Manuel vask og presning af tøj Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Hørsholm Flypilotarbejde Øverste ledelse i lovgivende myndigheder Ledelse af reklame og PR Ikast-Brande vævning og strikning Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder Ishøj Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Manuel vask og presning af tøj Rengøring af kontorer og beboelsesområder Jammerbugt Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Børneomsorgsarbejde Buschauffører, national turistfart Kalundborg fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier 13

14 Kerteminde Produktions- og væksthusgartnerarbejde Skibsmalerarbejde Formning og støbning af emner i metal Kolding Administrativt sekretærarbejde Arbejde med polering og slibning af emner i metal fremstilling af papirprodukter København Assisterende arbejde inden for sygepleje Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner Køge Andet præcisionshåndværk forarbejdning af materialer i fiber og tekstil fremstilling af gummiprodukter Langeland Medhjælp ved murerarbejde Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Manuelt arbejde inden for anlægssektoren Lejre Sygeplejerskearbejde Bartenderarbejde Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed Lemvig fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Behandling af råvarer i fiskeindustri Arbejde med havfiskeri Lolland Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe Husbestyrerarbejde Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug Lyngby-Taarbæk Ledelse af reklame og PR Farmaceutarbejde Ingeniørarbejde inden for kemi Læsø Arbejde inden for næringsog nydelsesmiddelområdet Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere Salgsarbejde i butik Mariagerfjord fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter Stålkonstruktionsarbejde Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver Middelfart overfladebehandling af metal Erhvervsmæglerarbejde Lastbilchauffører 14

15 Morsø Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter træforarbejdning Norddjurs fremstilling af papirprodukter Flymekanikerarbejde Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter Nordfyns Service- og salgsarbejde Beton-, jernbeton- og montagearbejde Almen undervisning efter grundskoleniveau Nyborg Asfaltarbejde fremstilling af plast til videreforarbejdning Fængselsbetjentarbejde Næstved Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier fremstilling af glas og keramik Odder Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Andet manuelt arbejde Prepressarbejde og grafisk formfremstilling Odense Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse fremstilling af papirmasse og papirprodukter Produktions- og væksthusgartnerarbejde Odsherred fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri fremstilling af plastprodukter Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler Randers fremstilling af glas og keramik Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde Rebild Børneomsorgsarbejde Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr Ringkøbing- Skjern Andet monteringsarbejde Fremstilling af mejeriprodukter Tømrer- og snedkerarbejde, skibe Ringsted Andet præcisionshåndværk Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ) Rengøringsarbejde i private hjem 15

16 Roskilde Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling Arbejde inden for kemi Rudersdal Farmaceutarbejde Ledelse af reklame og PR Arbejde inden for biokemi Rødovre Glarmesterarbejde Transport af bagage Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Samsø Lager- og pakhusarbejde Undervisning på grundskoleniveau, (børn,.-. klasse) Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere Silkeborg blegning, farvning og rensning af tekstiler Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner fremstilling af gummiprodukter Skanderborg fremstilling af gummiprodukter Trykkerarbejde Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde Skive Håndværkspræget træimprægneringsarbejde fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner Slagelse Kontrolarbejde under rejser Buschauffører, national turistfart fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Solrød Salgsarbejde på servicestationer Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi Sorø Sygeplejerskearbejde Entreprenørmaskinførerarbejde Anlægsgartnerarbejde Stevns Andet præcisionshåndværk Medhjælp ved andet bygningsarbejde Sygeplejerskearbejde Struer Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr overfladebehandling af metal 16

17 Svendborg Fremstilling af tobaksprodukter Skibsførerarbejde Teknikerarbejde inden for skibsfart Syddjurs overfladebehandling af metal Lastbilchauffører med renovationsopgaver Arbejde med lastning og losning Sønderborg Monteringsarbejde af mekaniske maskiner Ingeniørarbejde inden for elektronik Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Thisted Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen Behandling af råvarer i fiskeindustri Arbejde med havfiskeri Tårnby Transport af bagage Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler Rengøring af passagerområder i transportmidler Tønder fremstilling af papirmasse og papirprodukter Skomagerarbejde og beslægtet arbejde Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner Vallensbæk Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi IT-projektstyring Politiarbejde Varde Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter fremstilling af plast til videreforarbejdning træforarbejdning Vejen Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer Medhjælp med brolæggerarbejde fremstilling af gummiprodukter Vejle Stenhuggerarbejde forarbejdning af materialer i fiber og tekstil Arbejde inden for meteorologi Vesthimmerlands Murer- og brolægningsarbejde Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter Viborg fremstilling af glas og keramik Møbelsnedkerarbejde Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver 17

18 Vordingborg Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Pædagogisk arbejde med unge og voksne Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug Århus Arkivar- og museumsinspektørarbejde Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer Ærø Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område) Skibsførerarbejde Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe 18

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 Arbejdsfunktioner DISCO Dansk Arbejdsgiverforening Layout: DA Forlag Udgivet i oktober 2009 INDHOLD Indledning 5 Opbygningen af DISCO-nomenklaturen 5 Hvordan fi

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 22 36 49 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004. 4. Udgave

Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004. 4. Udgave Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004 4. Udgave Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004 4. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2003 ISBN 87-501-1366-6 Adresse: Danmarks Statistik

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2014 Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 15 26 35 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 1 Ledelsesarbejde 11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer 1111 Øverste ledelse

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere