Notat. De mest populære job et danmarkskort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. De mest populære job et danmarkskort"

Transkript

1 Notat 17. juni 2014 De mest populære job et danmarkskort Af Nicolai Kaarsen Hvilket job er særlig populært i Svendborg eller Halsnæs i forhold til resten af landet? Det ser dette notat nærmere på. Det mest overrepræsenterede job er defineret som det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Som et eksempel er der i Slagelse 103 beskæftigede i kategorien kontrolarbejde under rejser, hvilket er 0,34% af den samlede beskæftigelse. 1 På landsplan er dette tal 0,051%. Dermed er beskæftigelsesandelen for kontrolarbejde under rejser 6,8 gange større end på landsplan, hvilket gør det til det mest overrepræsenterede job i Slagelse. Bemærk at det det mest overrepræsenterede job ikke er det samme som det mest almindelige job. Det mest almindelige job i Slagelse er således salgsarbejde i butik, der med 1566 ansatte står for 5,2% af den samlede beskæftigelse. På landsplan denne andel 4,2%, hvilket gør Salgsarbejde i butik til det mest almindelige job i Danmark. 2 Dermed er andelen af salgsarbejdere 1,2 gange højere i Slagelse end på landsplan. Landkortene forneden viser for hver kommune, hvilket job der er mest overrepræsenteret. Udgangspunktet er Danmarks Statistiks indeling i jobfunktioner. For at øge læsbarheden er titlerne forkortet ved at bruge stillingsbetegnelser fra Danmarks Statistik. Eksempelvis er operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustrien erstattet med medicinalarbejder. Det ses, at der i mange tilfælde er en sammenhæng mellem den mest populære jobtype og større arbejdspladser i kommunen. Eksempelvis er det mest populære job i Kalundbrog medicinalarbejder hvilket formentlig skyldes at Novo Nordisk har til huse i denne kommune. I Billund, hvor Lego er den største arbejdsplads, er det mest overrepræsenterede job operatør inden for plastindustrien. 1 Beskæftigede, der ikke har opgivet en jobfunktion er udeladt fra analysen. Ligeledes er jobfunktioner der har færre end 20 beskæftigede i den pågældende kommune frasorteret. 2 Efterfulgt af almindeligt kontorarbejde (4,1%). FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Andre steder er der en sammenhæng mellem geografien, og det mest populære job. Eksempelvis er det mest overrepræsenterede job på Fanø skibsfører, og på Bornholm og i Lolland Kommune er det dæksarbejde og medhjælp ombord på skibe. Kontakt Økonom, PhD Nicolai Kaarsen Tlf Figur 1: Overrepræsentation af job - Øerne Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 2

3 Figur 2: Overrepræsentation af job Nordjylland Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 3

4 Figur 3 Overrepræsentation af job Syddanmark Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 4

5 Figur 4: Overrepræsentation af job Hovedstadsområdet Anm.: Kilde: Det mest overrepræsenterede job er det job, hvor beskæftigelsesandelen i den pågældende kommune relativt til beskæftigelsesandelen på landsplan er størst. Opgjort på bopælskommune. Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmark Statistik. 5

6 Jobfunktion forkortet betegnelse Advokat Jobfunktion - Danmarks statistiks betegnelse Advokatarbejde Afsyrer Håndværkspræget træimprægneringsarbejde Afvikler af handel med værdipapirer og valuta Arkivar/museumsinspektør Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Arkivar- og museumsinspektørarbejde Asfaltarbejder Asfaltarbejde Brolægger Brolægningsarbejde Danser/koreograf Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe Elektronikingeniør Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe Ingeniørarbejde inden for elektronik Farmaceut Farmaceutarbejde Fiskeskærer Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen Flyassistent o.l. Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Forsikringsassistent/-konsulent Forsikringsteknisk vurdering Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Forsikringsteknisk vurdering Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager o.l. Fysiker/astronom Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter Arbejde inden for fysik og astronomi Gartner Produktions- og væksthusgartnerarbejde Glarmester Glarmesterarbejde Håndfremstilling - tekstil, læder o.l. Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer Håndfremstilling af musikinstrumenter Håndfremstilling af musikinstrumenter 6

7 Inkassator Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Interviewer Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse Kameramontør Monteringsarbejde af mekaniske maskiner Kemiingeniør Ingeniørarbejde inden for kemi Lagerarbejder Lager- og pakhusarbejde Landmand Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr Lastbilchauffører - salg og repræsentation Medicinalarbejder Murer/brolægger Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Murer- og brolægningsarbejde Murerarbejder Medhjælp ved murerarbejde Operatør - blegning, farvning og rensning af tekstiler Operatør - cement, sten o.l. Operatør - dampmaskine- og kedelanlæg Operatør - fjerkræ blegning, farvning og rensning af tekstiler fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Operatør - glas og keramik fremstilling af glas og keramik Operatør - gummiprodukter fremstilling af gummiprodukter Operatør - kemiske og fotografiske produkter Operatør - kemiske produkter fremstilling af kemiske og fotografiske produkter fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Operatør - nærings- og nydelsesmidler Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Operatør - overfladebehandling af metal Operatør - papir overfladebehandling af metal fremstilling af papirmasse og papirprodukter 7

8 Operatør - papirprodukter fremstilling af papirprodukter Operatør - plast Operatør - stationære anlæg og maskiner Operatør - tekstil Operatør - tekstil fremstilling af plast til videreforarbejdning Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner forarbejdning af materialer i fiber og tekstil Andet præcisionshåndværk Operatør - tekstil fremstilling af papirprodukter Operatør - træbearbejdningsmaskiner Operatør - vævning og strikning Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner vævning og strikning Pilot Flypilotarbejde Renovationsarbejder Indsamling af skrald og genbrugsartikler Sekretær (administrativ) Administrativt sekretærarbejde Skibsfører Skibsførerarbejde Socialpædagog Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne Stenhugger Stenhuggerarbejde Sygeplejeassistent Assisterende arbejde inden for sygepleje Sygeplejerske Sygeplejerskearbejde Sælger - IT og kommunikation Tagdækker Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi Arbejde med tagdækning Tankpasser Salgsarbejde på servicestationer Taxachauffør Tekniker - biovidenskab Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område) 8

9 Tekniker - minedrift og metallurgi Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi Tobaksruller/-mester Fremstilling af tobaksprodukter Uspec. - nærings- og nydelsesmidler Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet Uspec. arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Uspec. børneomsorg Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Børneomsorgsarbejde Uspec. monteringsarbejde Andet monteringsarbejde Vagtcentralmedarbejder Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste 9

10 kommunenavn Mest Næstmest Tredejemest Aabenraa Håndfremstilling af musikinstrumenter fremstilling af papirmasse og papirprodukter Tilrettelæggelse af godstransport til lands Aalborg forarbejdning af materialer i fiber og tekstil Ingeniørarbejde inden for telekommunikation anlæg til råstofudvinding Albertslund Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Fængselsbetjentarbejde Truckførerarbejde Allerød Ingeniørarbejde inden for kemi Farmaceutarbejde Arbejde med overordnet ITarkitektur Assens Fremstilling af tobaksprodukter Lastbilchauffører Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug Ballerup Forsikringsteknisk vurdering Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Farmaceutarbejde Billund fremstilling af plast til videreforarbejdning Arbejde inden for meteorologi fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Bornholm Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed Brøndby Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Transport af bagage Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Brønderslev Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ Dragør Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler Flypilotarbejde 10

11 Egedal Forsikringsteknisk vurdering Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier Laborantarbejde Esbjerg Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne Riggerarbejde Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler Faaborg-Midtfyn Børneomsorgsarbejde Produktions- og væksthusgartnerarbejde Formning og støbning af emner i metal Fanø Skibsførerarbejde Salgsarbejde i butik Rengøring af kontorer og beboelsesområder Favrskov Arbejde med tagdækning Truckførerarbejde forarbejdning af metal Faxe Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Asfaltarbejde Kabelarbejde Fredensborg Ingeniørarbejde inden for elektronik Brandslukningsarbejde Arbejde inden for biokemi Fredericia Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi klargøring af pels og læder Ingeniørarbejde inden for elektricitet Frederiksberg Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi Skuespilarbejde Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab Frederikshavn Arbejde inden for næringsog nydelsesmiddelområdet Behandling af råvarer i fiskeindustri Riggerarbejde Frederikssund fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Glarmesterarbejde Arbejde inden for forretningsservice Furesø Farmaceutarbejde Arbejde inden for geologi og geofysik Arbejde inden for medicinsk salg 11

12 Gentofte Advokatarbejde Advokatarbejde Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) Gladsaxe Arbejde inden for fysik og astronomi Farmaceutarbejde Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier Glostrup Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Telefonomstillingsarbejde Greve Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Indsamling af skrald og genbrugsartikler Flymekanikerarbejde Gribskov Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Kabelarbejde Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr Guldborgsund Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste Husbestyrerarbejde Sygeplejerskearbejde Haderslev Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver Sportsudøvere Registreringsarbejde inden for produktion Halsnæs Brolægningsarbejde Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde forarbejdning af metal Hedensted Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg forarbejdning af metal Pladesmedarbejde Helsingør Dyrkning af afgrøder fra træer og buske fremstilling af plastprodukter fremstilling af plast til videreforarbejdning Herlev Forsikringsteknisk vurdering Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling Herning vævning og strikning blegning, farvning og rensning af tekstiler Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer 12

13 Hillerød Dyrkning af afgrøder fra træer og buske Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling Hjørring fremstilling af kemiske og fotografiske produkter Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen Behandling af råvarer i fiskeindustri Holbæk Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter Vinduespudsning Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste Holstebro Fremstilling af tobaksprodukter Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Fremstilling af mejeriprodukter Horsens fremstilling af glas og keramik Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ) fremstilling af papirprodukter Hvidovre Indsamling af skrald og genbrugsartikler Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn Høje-Taastrup Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Manuel vask og presning af tøj Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Hørsholm Flypilotarbejde Øverste ledelse i lovgivende myndigheder Ledelse af reklame og PR Ikast-Brande vævning og strikning Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder Ishøj Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde Manuel vask og presning af tøj Rengøring af kontorer og beboelsesområder Jammerbugt Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Børneomsorgsarbejde Buschauffører, national turistfart Kalundborg fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier 13

14 Kerteminde Produktions- og væksthusgartnerarbejde Skibsmalerarbejde Formning og støbning af emner i metal Kolding Administrativt sekretærarbejde Arbejde med polering og slibning af emner i metal fremstilling af papirprodukter København Assisterende arbejde inden for sygepleje Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner Køge Andet præcisionshåndværk forarbejdning af materialer i fiber og tekstil fremstilling af gummiprodukter Langeland Medhjælp ved murerarbejde Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Manuelt arbejde inden for anlægssektoren Lejre Sygeplejerskearbejde Bartenderarbejde Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed Lemvig fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Behandling af råvarer i fiskeindustri Arbejde med havfiskeri Lolland Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe Husbestyrerarbejde Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug Lyngby-Taarbæk Ledelse af reklame og PR Farmaceutarbejde Ingeniørarbejde inden for kemi Læsø Arbejde inden for næringsog nydelsesmiddelområdet Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere Salgsarbejde i butik Mariagerfjord fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter Stålkonstruktionsarbejde Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver Middelfart overfladebehandling af metal Erhvervsmæglerarbejde Lastbilchauffører 14

15 Morsø Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter træforarbejdning Norddjurs fremstilling af papirprodukter Flymekanikerarbejde Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter Nordfyns Service- og salgsarbejde Beton-, jernbeton- og montagearbejde Almen undervisning efter grundskoleniveau Nyborg Asfaltarbejde fremstilling af plast til videreforarbejdning Fængselsbetjentarbejde Næstved Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier fremstilling af glas og keramik Odder Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Andet manuelt arbejde Prepressarbejde og grafisk formfremstilling Odense Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse fremstilling af papirmasse og papirprodukter Produktions- og væksthusgartnerarbejde Odsherred fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri fremstilling af plastprodukter Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler Randers fremstilling af glas og keramik Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde Rebild Børneomsorgsarbejde Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr Ringkøbing- Skjern Andet monteringsarbejde Fremstilling af mejeriprodukter Tømrer- og snedkerarbejde, skibe Ringsted Andet præcisionshåndværk Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ) Rengøringsarbejde i private hjem 15

16 Roskilde Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling Arbejde inden for kemi Rudersdal Farmaceutarbejde Ledelse af reklame og PR Arbejde inden for biokemi Rødovre Glarmesterarbejde Transport af bagage Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Samsø Lager- og pakhusarbejde Undervisning på grundskoleniveau, (børn,.-. klasse) Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere Silkeborg blegning, farvning og rensning af tekstiler Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner fremstilling af gummiprodukter Skanderborg fremstilling af gummiprodukter Trykkerarbejde Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde Skive Håndværkspræget træimprægneringsarbejde fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner Slagelse Kontrolarbejde under rejser Buschauffører, national turistfart fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Solrød Salgsarbejde på servicestationer Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi Sorø Sygeplejerskearbejde Entreprenørmaskinførerarbejde Anlægsgartnerarbejde Stevns Andet præcisionshåndværk Medhjælp ved andet bygningsarbejde Sygeplejerskearbejde Struer Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr overfladebehandling af metal 16

17 Svendborg Fremstilling af tobaksprodukter Skibsførerarbejde Teknikerarbejde inden for skibsfart Syddjurs overfladebehandling af metal Lastbilchauffører med renovationsopgaver Arbejde med lastning og losning Sønderborg Monteringsarbejde af mekaniske maskiner Ingeniørarbejde inden for elektronik Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Thisted Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen Behandling af råvarer i fiskeindustri Arbejde med havfiskeri Tårnby Transport af bagage Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler Rengøring af passagerområder i transportmidler Tønder fremstilling af papirmasse og papirprodukter Skomagerarbejde og beslægtet arbejde Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner Vallensbæk Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi IT-projektstyring Politiarbejde Varde Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter fremstilling af plast til videreforarbejdning træforarbejdning Vejen Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer Medhjælp med brolæggerarbejde fremstilling af gummiprodukter Vejle Stenhuggerarbejde forarbejdning af materialer i fiber og tekstil Arbejde inden for meteorologi Vesthimmerlands Murer- og brolægningsarbejde Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter Viborg fremstilling af glas og keramik Møbelsnedkerarbejde Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver 17

18 Vordingborg Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri Pædagogisk arbejde med unge og voksne Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug Århus Arkivar- og museumsinspektørarbejde Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer Ærø Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område) Skibsførerarbejde Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe 18

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere