Nogle vigtige begivenheder i 2013!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nogle vigtige begivenheder i 2013!"

Transkript

1 I N T E R N A T I O N A L K O N T A K T 2013 Kvinderne i Pah bruger deres stemme ÅRSBERETNING Når man slår slangen med kæppen, rammer man også jorden. (Soleyman Degoga, Pah) Indledning Igen et godt år for IK, hvor der har været tilgang af nye medlemmer - og opbakning fra de gamle. Et tæt samarbejde i bestyrelsen og arbejdsgrupperne, der bygger på mange års samarbejde og som sikrer dynamikken og kontinuiteten i vores arbejde. Nogle vigtige begivenheder i 2013 Der afholdes workshop i Ouagadougou med projektdeltagerne fra Savoir pour Pouvoir i landsbyen Pah, Mali. Sundhedspersonalet er i praktik på en moderne klinik i Ouaga. To af de unge mænd er i praktik på et cykelværksted. Bonden Oumarou Karembé er i praktik hos en murer for at lære at lægge fliser. Pah har af Kulturstyrelsen ( Udlodningsmidlerne) fået støtte til indhegning af moringa-træer og gravning af brønd. Kvindehuset står færdigt til indflytning - med flisebelagt gulv. IK & Aarsdale Borgerforening får bevilliget en 40 container. Indsamling af cykler og skolemøbler starter. Med økonomisk støtte fra medlemmer, Lauritzenfonden og Kvindegruppen i Pah skaffes der midler til at &

2 betale identitetskort for 217 kvinder i landsbyen Pah, så de dels kan stemme til det kommende præsidentvalg ( 28/7) og dels kan rejse til markeder uden at få problemer med politiet. Kvindehuset i Pah får installeret solcelleanlæg på taget, og der kommer belysning i kvindehuset, således, at kvinderne nu også kan bruge huset om aftenen. En 40 container ankommer til Pah. I containeren er fortrinsvis cykler, reservedele og værktøj til det kommende cykelværksted. Faustin Simparé, leder af skolen Wend-Soo, og samarbejdspartner gennem mange år for arbejdsgruppen Børnene i Pissy afgår ved døden. Faustin var også medlem af Fil Bleus bestyrelse. Arbejdsgruppen Børnene i Pissy vælger at nedlægge sig selv, og donerer deres restkapital t til børnene i skolen i Pah. IK får tilskud til foreningens drift fra Kunststyrelsen/Tipsmidlerne. I moringa-plantagen er den første høst af blade tørret og stødt til pulver, som bruges som kosttilskud. Projekterne - kort status Fil Bleu, min skrædder i Ouagadougou i Burkina Faso og Mali, som støtter bomuldsbønder og tekstilarbejdere, er på fortsat egenfinansiering. Økonomien er stabil og støttegruppen i Nord vil arbejde på at for at styrke PR arbejdet for salg fra projektets hjemmeside, som er et supplement til de indtægter Fil Bleu har ved at sy for det lokale marked i Ouagadougou. Fil Bleu er nu også på Facebook. CISU har bevilliget yderligere projektforlængelse indtil udgangen af februar 2014 for sundhedsdelen i Savoir pour pouvoir. Projektstøtten for for alfabetiseringsdelen ophører med udgangen af Samarbejdspartneren Groupement d Ampari og Det ældstes Råd har taget initiativ til - sammen med 3 andre landsbyer - at ansøge om status for Maison de la Santé som CSCOM ( kommunalt sundhedscenter), hvilket vil indebære, at huset kommer på det offentlige budget. Det nuværende personale er sikret fortsat ansættelse. Moringa-projektet skrider fremad. Ni deltagere fra Pah har været på besøg i franskstøttet projekt i Reo (Burkina Faso). Projektets leder, har tilbudt at supervisere projektet i Pah. Med støtte fra Udlodningspuljen ( tidl. Tipsmidlerne ) har det været muligt at få gravet en brønd. Det blev gjort i maj måned, før regntiden. Man fandt vand blot 6 meter nede. De er indhegnet et stykke jord på 500 m2 - så der er endnu langt til 1ha, som er målet. De første træer blev plantet ved Maison de la Santé i De er nu også indhegnet, og det er her i forsøgshaven at kimplanterne til de træer, der i fremtiden skal plantes på marken, drives frem. De første træer blev plantet i august, og der kunne høstes (på dem) i ultimo december. Med containeren fra Aarsdale var der sendt en polytank, materialer til at bygge et stativ, samt et drypvandingsanlæg. Skolen i Pah - finansieres nu udelukkende af medlemmer og privatpersoner, som køber et skolesponsorat for et år ad gangen (400 kr/år/barn). Pengene går til et varmt måltid mad om dagen til børnene i skolemånederne samt tilskud til skolematerialer. Landsbyens bønder bidrager med naturalier, og et jordstykke ved skolen udlægges hvert år til dyrkning af kobønner, som bidrag til skolemaden. IK Årsberetning 2013 "2

3 Børnene i Pissy - betaling af skolepenge for at forældreløse børn kan gå i skole og få gratis petroleumskort til lektielæsning, var en selvfinansierende gruppe, støttet af danske privatsponsorer. Gruppen støttede børnene i skolen Wend-Soo i skoleåret , men med skolelederens død oktober 2013, valgte gruppen at opløse sig selv. Gruppen har ydet et stabilt og trofast arbejde i ca. 10 år og har også, da dele af skolebygningerne brød sammen under oversvømmelserne i september 2009, bidraget med opbygningen og retablering af den daglige undervisning med støtte fra Erik Thunes Legat. Karité er en nystartet gruppe, som i samarbejde med kvinderne i Pah, laver crème baseret på karité træets nødder. Gruppen har en hjemmeside, hvor kvinderne præsenteres og deres produkter sælges. Se mere på Gruppen har også en Facebookside. Kvinderne i Pah får overpris for deres råprodukt, og en del af overskuddet ved salg går til opsparing til en oliemølle til kvindegruppen i Pah. Udover projekterne er der 2 venskabsgrupper: Venskabssponsorer - der består af en mindre gruppe mennesker, der i en årrække har støttet et enkelt barn eller en familie. Gruppen har i 2013 fået 4 nye sponsorer, der støtter børn fra fattige familier ved at betale deres skolepenge og undervisningsmaterialer. Kvinde til kvinde - Aktive Kvinder, Svaneke/Gudhjem, der har dannet venskabsgruppe med en kvindegruppe i Ouagadougou. Aktive Kvinder venter på nye initiativer fra kvinderne i Syd. Kalender - aktiviteter i 2013 Der har i 2013 været to projektbesøg med henholdsvis samarbejdspartnere fra landsbyen Pah, Mali, og i Fil Bleu, - begge fandt sted i Ouagadougou. Formidling" Formidling om forhold og levevilkår i Syd er et fokuspunkt for IK, som vi i 2013 bl.a. har søgt at realisere gennem udstillinger, foredrag og rejser. Vores rejser er måske den stærkeste form for formidling, og kan bedst karakteriseres som en solidaritetsbaseret turisme, hvor man i kontakt med lokalbefolkningen får et indtryk af dagligdagen. Det er rejser, hvor vi får mulighed for at diskutere vores egne erfaringer mht. naturbevarelse, undervisning, hygiejne etc. - og hvor vi får indsigt i lokalbefolkningens syn på naturen, deres måde at organisere deres liv på, kulturen m.m. Januar - Rejse til Burkina Faso & Benin - januar Marts - Foredrag i Husflid, Valby April - Afrikaaften, Aarsdale Borgerforening Kalender - aktiviteter i 2013" Juni - Foredrag og salgsudstilling Fil Bleu for Bornholmske vævere IK Årsberetning 2013 "3

4 Juli - Fil Bleu og Skolen i Pah deltager på udstillingen "4D- teltudstilling; Tossede Tiltag til Tiden" i Svaneke 1-14.juli. Juli - IK & Fil Bleu deltog på Globalt Marked i Nykøbing Falster den 26. juli August - IK købte brugt skurvogn, som skal indrettes til show-room for Fil Bleu August - Udstilling & billedforedrag på Marstal Søfartsmuseum august. Udstillingen om IK's projekter i Vestafrika er åben og bemandet fra kl begge dage. Billedforedraget finder sted mandag den fra August - studierejse for en skolegruppe fra Strandmølleskolen i Assens til Soufli i det østlige Grækenland. September - 40 container pakkes og sendes afsted til Mali. September - Lørdag d. 28. Fil Bleu deltager på Tekstilbog og blogdag på biblioteket Ren- temestervej 76. København. Oktober - Foredrag om samarbejdet med landsbyen Pah, Mali i Foreningen Norden, Røn- ne bibliotek. November -Aktivitetsdag med 4. klasse på Ebeltoft Skole om børn i en landsby i Mali. December - Fil Bleu og IK salgsudstilling sammen med Aktive Kvinder i Gudhjem Mølle. Lokalerne blev stillet gratis til rådighed af Bornholm Brand. Desuden har bestyrelsen og arbejdsgrupperne deltaget i kurser, konferencer og møder som har været relevante i relation til IKs værdigrundlag eller for projektarbejdet i Syd. Bestyrelsen" Efter generalforsamlingen i 2013 konstituerede bestyrelsen sig som følgende: Formand Anette Sonne, næstformand Kirsten Hjelt, kasserer Kirsten Petersen, bestyrelsesmedlemmer Tove Ørsted, Karen Christensen, og Merete Gertz og Julie Zaken som suppleanter. IK Årsberetning 2013 "4

5 Slutbemærkninger" Når projektstøtten for et projekt som Savoir pour Pouvoir, der indeholder mange del aktiviteter, slutter er det naturligt at gøre sig tanker om, hvad der mon vil ske i den kommende tid. Hurtige, fysiske og konkrete forandringer er gode, og kan skabe vigtige forbedringer for en lokalbefolkning, men er ikke i sig selv en garanti for bæredygtighed, hvis der ikke også indgår elementer af kapacitetsopbygning, der kan sikre en videreførelse af det igangsatte. Det var vi klar over fra projektets start. Men kapacitetsopbygningen af vores samarbejdspartner er foregået langsom. Fra starten var der i Groupement d Ampari ikke mange, der havde erfaringer med at samarbejde om at udvikle f. eks. et sundhedshus og formidle oplysning om sundhed, hygiejne og ernæring, arrangere møder med myndigheder, tilrette alfabetiseringsundervisning for kvinder etc. Vi må konstatere, at det er lykkedes godt. Der har været uroligheder i Mali og situationen i landet er stadig ustabil. Men vi har haft en god kommunikation med samarbejdspartneren i landsbyen, og vi har haft mulighed for at mødes med folk fra aktiviteterne i nabolandet Burkina Faso, hvor vi har evalueret årets aktiviteter og langt planer for den kommende periode. Vi har de største forhåbninger til at det nok skal lykkes folkene i Pah at køre aktiviteterne videre. Det er umuligt at forudsige, hvad der vil ske i fremtiden. Men den gnist der driver os - både i Nord og i Syd er lige så stærk, som da vi startede. Tak til alle medlemmer for jeres støtte, tak til alle aktive for et unikt godt samarbejde og en stor tak til sponsorer - privatpersoner samt fonde, som over år har givet IK økonomisk støtte. IKs bestyrelse 2013 IK Årsberetning 2013 "5

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Jysk landsbyudvikling i Nepal Formandens beretning 2015

Jysk landsbyudvikling i Nepal Formandens beretning 2015 Jysk landsbyudvikling i Nepal Formandens beretning 2015 Velkommen til Jysk landsbyudvikling i Nepal s fjerde ordinære generalforsamling! Endnu et spændende år er gået. Et år, hvor vi har arbejdet med at

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Formandsskifte. Revision af foreningens vedtægter

Formandsskifte. Revision af foreningens vedtægter Formandsskifte I november måned meddelte vores formand Andrés M. Cervantes, at han gerne ville trække sig fra posten og fra bestyrelsen. Andrés har været formand siden, da Solens Børn blev stiftet. Dengang

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Kontaktrejserappport 2007

Kontaktrejserappport 2007 Kontaktrejserappport 2007 Evaluering af Svalernes partnerskaber i Indien Kirsten Nielsen & Helle Vinther Kristensen Ulandsforeningen Svalerne Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 Rejseplan for kontaktrejsen.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012-13

Bestyrelsens beretning 2012-13 Bestyrelsens beretning 2012-13 Beretningen dækker perioden fra forrige generalforsamling den 28. april 2012 til den 21. april 2013. Ved sidste generalforsamling indtrådte Jens Lykkebo og Pia Falling i

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Onsdag den 2 september kl. 18.30 i Købmagergade, København

Onsdag den 2 september kl. 18.30 i Købmagergade, København WAWCAS International Nyhedsbrev juli 2015 Besøg fra Nepal i september Programdirektør i Nepal Sangeeta Shrestha og program manager Sirish Srestha er i Danmark fra den 1. til den 9. september. Tiden skal

Læs mere

Tillykke til Inti 15 år

Tillykke til Inti 15 år Nyhedsblad nr. 42 November 2014 Tillykke til Inti 15 år 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 3.2010 1 2 KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA Sogneindsamling 2011 Vi vil som sædvanlig gerne slå et stort slag for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Generalforsamling og ny formand Ved generalforsamlingen den14. oktober valgtes ny bestyrelse.

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

STAIRWAY NEWSSeptember

STAIRWAY NEWSSeptember STAIRWAY NEWSSeptember 2012 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN Invitation: Stairway-træf 22. sept. SIDE 3 Børneorganisationer

Læs mere

2013%!!!!ÅRSBERETNING!!

2013%!!!!ÅRSBERETNING!! 2013%!!!!ÅRSBERETNING!! 2 Børns Voksenvenner København Årsberetning 2013 Goddag og farvel 3 Indhold 1 Goddag og farvel 4 Nye kontorlokaler 4 Housewarming 4 2 Børns Voksenvenner København 6 Forebyggelse

Læs mere

Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 19 - JUNI 2012 Repræsentantskabsmødet 2012 Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken Nye p-pladser på Eghøj Indflytning i Byagerlunden Solceller Gersagerparken

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Foto: Jacob Stærk. Fondsoplysninger Årsrapport 2014

Foto: Jacob Stærk. Fondsoplysninger Årsrapport 2014 Foto: Jacob Stærk Fondsoplysninger Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLD ÅRSBERETNING Fondsoplysninger Side 3 Forord Side 4 Vores arbejde Side 6 Vores lande Side 10 Vores projekter Side 15 Vores

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere