kirke & sogn Korbesøg fra Bornholm En altertavle bliver til Hvad er der sket? Juli - september 2014 Tema: Renovering af Vedsted Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kirke & sogn Korbesøg fra Bornholm En altertavle bliver til Hvad er der sket? Juli - september 2014 Tema: Renovering af Vedsted Kirke"

Transkript

1 kirke & sogn Juli - september 2014 Tema: Renovering af Vedsted Kirke Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne En altertavle bliver til Hvad er der sket? Korbesøg fra Bornholm Foto:Martin Damgaard, Nordjyske Medier

2 Menighedsrådene informerer Farvel og velkommen Efter 16 år på Aaby Kirkegård har Hans Jørgen Østergaard valgt at gå på pension. I stedet er Søren Yde blevet ansat. Søren bor i Vadum og har hidtil arbejdet som ejendomsserviceteknikker på Flyvestationen. Kirketælling For at få et godt og dækkende billede af, hvad og hvor meget, der foregår i kirkerne i Nordjylland, har biskop Henning Toft Bro bedt alle sogne om at lave kirketælling. Gennem et helt år skal der laves statistik over, hvor mange, der deltager i forskellige aktiviteter og arrangementer. FDF-jubilæum FDF i Aaby-Vedsted fejrer i år 40 års jubilæum. Det foregår sidste weekend i august. Lørdag d. 30. august er man velkommen til reception i kredshuset Torngården på Torngårdsvej. Søndag d. 31. august indledes dagens festligheder med friluftsgudstjeneste kl Det er gudstjenesten i Aaby kirke, der denne dag er flyttet til Torngården. Ændrede telefonnumre Sognepræst Benthe Kleon Jeppesen: Vedsted kirkegårdskontor: Salmestafet Endnu en gang inviteres der til Salmestafet et samarbejde mellem Vadum, Biersted, Gjøl, Vedsted og Aaby sogne. Denne sæson skal vi møde 5 nutidige komponister, der har lavet melodier til nogle af de nyere salmer i Salmebogen. Første aften er tirsdag d. 2. sept. kl i Aaby kirke. Her kommer Villy Egmose fra Skjern, der er organist og jazzmusiker. Han står bag melodierne til Menneske din egen magt og Gud, vi er i gode hænder. 2 kirke og sogn

3 Renoveringen af Vedsted kirke Af Lisbet Nabe Kristensen, Vedsted Når dette kirkeblad sendes på gaden, er Vedsted kirke genåbnet efter en gennemgribende renovering, hvor kirken har fået nyt alterbillede malet af kunstneren Arne Haugen Sørensen. Otte års visioner Det hele startede med menighedsrådets visionsdrøftelse i Her var der enighed om at fremme det kirkelige liv i sognet bl.a. med en fornyelse af kirkerummet. Dette blev udgangspunkt for de kommende års arbejde. Menighedsrådet drøftede ved de følgende møder: Hvilke mennesker kommer i vores kirke, hvad er det kirkerummet skal udtrykke? Og hvad betyder det for kirkens udseende og indretning? Menighedsrådet besøgte flere kirker, der havde gennemgået en lignende renovering med udgangspunkt i ny alterudsmykning. Ud fra disse besøg og intense drøftelser i rådet blev konklusionen, at menighedsrådet ønskede et alterbillede af en nulevende kunstner med samme tema, som var udtrykt i den gamle altertavle: Opstandelsen. Menighedsrådet valgte kunstneren Arne Haugen Sørensen, og det blev aftalt, at han skulle male et alterbillede specielt til Vedsted kirke. Hvordan fik vi lov? At anskaffe en ny altertavle kræver tilladelse fra de offentlige myndigheder. Biskoppen var meget positivt stemt, ligeledes den kongelige bygningsinspektør. Nationalmuseet betingede sig, at den gamle altertavle skulle forblive i kirkerummet. Derfor er der nu opbygget et træskelet omkring den gamle altertavle, hvorpå det nye billede kan fastgøres. Den gamle altertavle er gemt for eftertiden. Flere ønsker Nyt alterbillede kræver en farvesætning, der er i harmoni med det nye alterbillede. Menighedsrådet havde yderligere ønsker til renovering: Kirken skal være handicapvenlig, der skal være mulighed for kirkekaffe, plads til børn at bevæge sig på og lettilgængelig brug af AV midler. Desuden ny gulvbelægning, nyt varmeanlæg og energibesparende forsatsvinduer. Alle ønsker indgik i drøftelser med arkitekt, Nationalmuseum og biskop. Det endelige projekt blev godkendt i I 2013 kom financieringsplanen på 2,8 mill.kr på plads og tilladelse til at starte januar Byggeperioden I efteråret 2013 blev der indhentet priser, og håndværkere blev valgt til opgaven. Kirken blev lukket 1. januar 2014 og håndværkerne rykkede ind. Arbejdet er stort set skredet frem efter planen. Håndværkerne har udvist stor tålmodighed over for byggeudvalgets mange specielle ønsker, der er blevet drøftet på de jævnlige byggemøder. Nu overdrages kirkerummet til menigheden, brug det! Deltag i gudstjenesten og vær åben for det budskab, det nye alterbillede udtrykker. Tema: Renovering af Vedsted Kirke kirke og sogn 3

4 Tema: Renovering af Vedsted Kirke Arkitekt: Bruno Viuf Larsen fra Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen, Århus Murer: Birkelse Murerforretning v. John Nygaard Kragbæk Tømrer: BTM Byg v. Carsten B. Christensen, Brovst Maler: René Jensen Aps, Åbybro Ny gulvbelægning: Høvlede Øland-sten, lys grå. Dørtrin og trin op til koret fjernes (bedre tilgængelighed for gangbesværede) Seks nye lysekroner Hvad er El: Birkelse El v. El-gården Saltum Aps AV: SJ Elektronik v. Søren Jensen, Aalborg VVS: Gjøl VVS Varmeanlæg: Glenco, Skive Hynder: Kirkeinventar v. Poul Poulsen, Skive Lamper: Okholm Lighting, Tønder Orglet eftergås og renses Kirkeskibet ophænges i kirkens midterakse 4 kirke og sogn

5 der sket Forsatsruder for alle vinduer (bedre varmeøkonomi) Nyt AV-udstyr: Nyt lydanlæg Ny projektor Lærred på ramme fastgjort bag altertavlen Nyt alterbillede af Arne Haugen Sørensen: Opstandelse (gl. alterbillede er skjult i den nye væg) Tema: Renovering af Vedsted Kirke Ny farvesætning af prædikestol, bænke og bænkehynder Nyt varmeanlæg Nyt knæfald og nyt alterbord kirke og sogn 5

6 Tema: Renovering af Vedsted Kirke Et alterbillede bliver til Af Benthe Jeppesen Arne Haugen Sørensens første kirkeudsmykning (Immanuelskirken i Kolding, 1983) er en glasmosaik, der forestiller korsfæstelsen. Arne Haugen Sørensen fortæller i sin erindringsbog, at han senere opdagede et tomrum på begge sider af figuren på korset. Et fravær. Noget, der manglede: Guds hænder. Mange mennesker har stået i svære situationer, hvor følelsen var den samme: Her mangler Guds hænder! Det berømteste eksempel er nok Jesu ord på korset: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Guds hænder Siden har Arne Haugen Sørensen malet mange billeder af netop Guds hænder. Herom skriver han: Måske er kristendommen ikke den endelige sandhed, men det er i det mindste et tankesæt, der hjælper os til at være mennesker. Derfor har jeg valgt at tro, i den forstand at jeg har tillid til Gud, også selv om han måske slet ikke eksisterer, for det gør verden smukkere og mere spændende. Frygt ikke! Derfor har jeg udstyret Gud med store, gode hænder. Fra Arne Haugen Sørensen: Landskabet bag mig. Erindringer i løs vægt. Thanning & Appel, 2007 Første forsøg Det første udkast, menighedsrådet modtog fra Arne Haugen Sørensen, var en Gylden opstandelse over en meget mørk jord med en tydelig sort grav. De gyldne farver var vi glade for - men ikke den mørke jord. Så trist er livet på jorden da heller ikke, sagde vi. Desuden kunne det se ud som om, de store hænder først og fremmest lagde det lille menneske i graven, fremfor at drage det op i lyset. Arne Haugen Sørensen var meget lydhør og prøvede sig frem med mange andre udtryk, indtil han langt om længe var tilfreds, og menighedsrådet kunne modtage den færdige tavle, sendt fra Spanien til Vedsted i juni Nu var jorden ikke længere mørk og tom, men derimod fyldt af en masse små huse, som måske er Birkelse by - eller måske - med de markerede, spidse gavle - kan ligne bedende hænder, der rækkes mod Gud. Men den sorte grav, hvor blev den af? Den er nu placeret mellem Guds hænder! Stærkere kan opstandelseshåbet vel næppe forkyndes. Om Vedsted-tavlen skriver Arne Haugen Sørensen: Motivet er Guds kærlige hænder der løfter et lille menneske op fra det liv og det fællesskab det har levet i. Altså en slags nutidig opstandelse, der har det lokale landskab som baggrund. Vendsyssel-sommerens lyse nat, hvor husene sover og kun enkelte våger og andre er ved at vågne Budskabet er: Frygt ikke, du er i gode hænder. Men livet er heller ikke det værste man har. 6 kirke og sogn

7 Tema: Renovering af Vedsted Kirke Hilsen til Ranum I Ranum Kirke findes en altertavle med titlen Kristi genkomst over Ranum (fresko af Niels Larsen-Stevns, 1921). I billedet indgår motiver fra Ranum og omegn. Arne Haugen Sørensen er kommet til at se billedet i Vedsted Kirke som en venlig og diskret hilsen til Ranum, siden den mørke jord under Guds store hænder blev forvandlet og fik liv med landskaber og huse, lys og skygge. Måske kunne man kalde det nye alterbillede Opstandelsen over Vedsted Sogn? kirke og sogn 7

8 Foreningssiden Korbesøg - både sjovt og lærerigt! Af organist Doris Kjærgaard Der var fuldt tryk på hele weekenden. Aaby sognegård på Kirkevej summede af liv og sang og glade stemmer fra morgen til aften anden weekend i maj. Kirkens eget kor havde besøg helt fra Bornholm. Sct. Nikolai kirkes ungdomskor fra Rønne havde taget den lange vej for at dyrke fællesskabet og musikken på tværs. De to kor arbejdede med forberedelserne til gudstjenesten søndag, hvor de mange børn og unge optrådte med flere korsatser undervejs og også løftede fællessangen meget. Lørdag eftermiddag blev der dog tid til en flot tur i det nordjyske. Korene besøgte bl.a. Børglum Kloster, hvor en spændende rundvisning blev sluttet af med korsang i den gamle klosterkirke med en lang efterklang. "Det lyder bare fedt" - udbrød en lille bornholmer på 10 år. De to kor gav hinanden meget både musikalsk og socialt. Der blev knyttet nye bånd og sagt "på gensyn". Alle tog trætte og glade hver til sit søndag middag - Bornholmerne havde bare lidt længere hjem, end os fra Aaby:-) FDF Aaby- Vedsted Sted: Skalhytten, Birkelse og Torngårdsvej, Aabybro Kredsledere: Else Ring Madsen & Anne Mette Reiche www. fdf.dk/aaby-vedsted KFUM-spejderne, Aabybro gruppe Sted: Spejderhytten, Åstrupvej 4 Gruppeleder: Peer Nielsen KFUM og KFUK i Aabybro Sted: Sognegården Kirkevej 21 Formand: Verner Thomsen Indre Mission i Aabybro Sted: Missionshuset, Kirkevej 9 Formand: Tage Sørensen Y s Men s Club Sted: Aaby Sognegaard Præsident: Frank Dubgaard MandagsCafé Sted: Vedsted Sognegård, Hjorthsvej 12 Leder: Jytte Haven Nørgård kirke og sogn

9 Arrangementer i sognene VEDSTED KIRKE OG SOGNEGÅRD Sommerfest for pensionister 13. august kl. 14: Nadvergudstjeneste i kirken, derefter kaffe i sognegården og en lille tur i præstegårdshaven Velkomst for nye konfirmander 7. sept. kl Gudstjeneste med bibeluddeling, derefter kaffe og information i sognegården Sogneudflugt 21. september kl : Gudstjeneste, derefter nordpå til en åben have, hvor vi spiser frokost (sandwich). Rundvisning og kaffe på herregården Odden ved Mygdal. Besøg i Hirtshals Kirke. Pris 125 kr. Tilmelding senest 15/9 til Kirkekontoret Formiddagskaffe kl juli 21. august 11. september Menighedsrådsmøde tirsdag kl august 9. september AABY KIRKE OG SOGNEGÅRD Sogneudflugt 28. august kl med Ole Stevns. Forsorgshistorisk Museum i Hammer Bakker, Vester Hassing Kirke, kaffebord, samt blomsterhandler Leo Ibsen i Mølholt. Pris 150 kr. Tilmelding senest 22/8 til Kirkekontoret Friluftsgudstjeneste 31. august kl : Højmessen holdes hos FDF på Torngårdsvej i anledning af kredsens 40 års jubilæum Salmestafetten 2. september kl (i kirken). Vi synger salmer med Willy Egmose, jazzmusiker, komponist og tidl. organist og korleder v. Skjern Kirke Kirkekaffe og Esbjerg Evangeliet Efter højmessen 7. sept. kl er der kirkekaffe i sognegården hvor man kan se Esbjerg Evangeliet - et moderne maleri på 22 meter! Kristendomskursus 10. sept. kl : Om Helligånden - Gud er blandet ind i det Høstgudstjeneste m. efterfølgende frokost og menighedsmøde 21. sept. kl Arrangamenter og møder AABY MISSIONSHUS Alle møder kl august Møde ved Poul Erik Hansen, Farsø sept. Møderække ved missionær Arne Nørgaard 17. sept. Høstfest. Tale ved sognepræst Henning Smidt Morgensang kl juli 14. august 4. september Menighedsrådsmøde kl august 23. september kirke og sogn 9

10 Hvor henvender man sig? Kirkelig vejviser Aaby-Vedsted kirkekontor, Kordegn Ulla Bojesen Kirkevej Aabybro Åbent hverdage kl samt torsdag Sognepræst Ole Steen Hansen, Kirkevej Aabybro - Træffes bedst kl Træffes ikke mandag Sognepræst Benthe K. Jeppesen, Hjortsvej 12, Birkelse, 9440 Aabybro Træffes bedst kl Træffes ikke mandag Aaby Kirkegårdskontor, Kirkegårdsleder Tage Sørensen Åbent mandag-fredag kl Vedsted kirkegårdskontor, Graver Pia Bang Lythje Åbent tirs. - fre. kl (fri mandag) Sognemedhjælper i Aaby, Inge Lise Reiche Organist Doris Kjærgaard, Aaby Kirkes børne- og ungdomskor Aaby Menighedsråd Formand Karl-Andy Larsen, Vedsted Menighedsråd. Formand Lisbet Nabe Kristensen, Redaktionen af dette blad: Ole Steen Hansen, Benthe Kleon Jeppesen, Lillian Christensen, Inge Lise Reiche, Elinor Andersen Tryk: Aabybro Bogtrykkeri Deadline for næste nummer af Kirke & Sogn 14. august Navne Døbte i Aaby Kristina Krabbe, Martin Krabbe, Daniel Krabbe, Stella Frøstrup, Joel Mølbak Kræmmergaard, Linnea Carlén Bloksgaard, Jonas Krogh Jørgensen, Jonatan Lira Abildgaard, Luca Wellendorf Thomasen, Sofie Catherine Christiansen, Micas Bach, Liam de Claville Schultz Stenstrop, William Krabbe Sørensen, Mathilde Offersøy Jensen, Frida Kristine Meyer, August Sobczak Dahl Pedersen, Ida Kirkegaard Kristensen, Marie Bloch Thuesen, Gunhild Røge Andreasen, Sigurd Sondrup Bøegh Døde i Aaby Othilie Jørgensen, Herluf Christen Pedersen, Martha Nielsen, Jytte Kirsten Strøyer, Vibeke Møller Ertmann, Kirsten Høeg Kabayn, Helga Mølgaard Andersen Derudover begravet i Aaby Keld Winther Bergmos, Carlo Lund Thomsen Viede i Aaby Malene Bøndergaard Kjær Kappel og Thomas Bøndergaard Kjær Kappel, Heidi Kistrup Hjertensgaard Nielsen og Mads Kistrup Hjertensgaard Nielsen, Jette Lynggaard Thomsen og Frank Lynggaard, Kristen Sue Christiansen og Claes Christiansen Døbte i Vedsted Ingen Døde i Vedsted Bodil Berntsen, Mogens Pedersen Rise Sørensen, Mary Martine Kristoffersen Derudover begravet i Vedsted Ingen Velsignede i Vedsted Malene Rask Pedersen og Lars Pedersen (i Åby Kirke) 10 kirke og sogn

11 Livet i sognene Kirkelegestue 6. juni Glimt fra sognene Pilgrimsvandring 15. juni MandagsCaféen holdt sommerafslutning med teltlejr i præstegårdshaven Byggemøde 5. maj Blomsterbønner Til afslutningsgudstjenesten i Aaby Kirke havde hver minikonfirmand skrevet en bøn på en lille blomst, som blev foldet sammen. Alle de farverige blomsterbønner blev lagt i døbefonten ved kirkebønnen. I løbet af ganske få sekunder foldede de sig ud og blev et smukt billede på, hvordan vi i vores bøn åbner os for Gud. Se en lille film på www. aabykirke.dk. Minikonfirmandafslutning 1.. maj kirke og sogn 11

12 Gudstjenester AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE 6. juli 3. søndag efter trinitatis Aaby Hansen Vedsted Jeppesen Festgudstjeneste, genåbning af Vedsted kirke 13. juli 4. søndag efter trinitatis Aaby Hansen Vedsted 9.00 Hansen 20. juli 5. søndag efter trinitatis Aaby 9.00 Hansen Vedsted Hansen 27. juli 6. søndag efter trinitatis Aaby Jeppesen Vedsted 9.00 Jeppesen 3. august 7. søndag efter trinitatis Aaby 9.00 Jeppesen Vedsted Jeppesen 10. august 8. søndag efter trinitatis Aaby Jeppesen Vedsted 9.00 Jeppesen 17. august 9. søndag efter trinitatis Aaby 9.00 Jeppesen Vedsted Jeppesen 24. august 10. søndag efter trinitatis Aaby Hansen Vedsted 9.00 Hansen 31. august 11. søndag efter trinitatis Aaby Hansen og Jeppesen Friluftsgudstjeneste FDF Aaby Heftye Konfirmandvelkomst Aaby Hansen Konfirmandvelkomst Vedsted 9.00 Jeppesen 7. september 12. søndag efter trinitatis Aaby Hansen Kirkekaffe Aaby Hansen Konfirmandvelkomst Aaby Jeppesen Konfirmandvelkomst Vedsted Jeppesen Konfirmandvelkomst 14.september 13. søndag efter trinitatis Aaby Jeppesen Vedsted 9.00 Jeppesen Plejehjemsgudstjenester Birkelse Plejecenter (onsdage kl ) Hansen (A) Jeppesen Jeppesen (i kirken kl (A)) Krogsgaard Krogsgaard (A) Jeppesen Aabybro Plejehjem (tirsdage kl ) Hansen (A) Jeppesen Jeppesen (A) Hansen Christensen (A) Hansen A = altergang Indsamling i begge kirker: Juli - August: Kirkens Korshær, Aalborg September: Gadebørn i Jos, Nigeria KIRKEBIL Til alle gudstjenester og arrangementer, som menighedsrådene indbyder til, kan der bestilles gratis kirkebil på tlf kirke og sogn

kirke & sogn Tak for hver ny dag dagen April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

kirke & sogn Tak for hver ny dag dagen April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne kirke & sogn April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne Få det bedste ud af dagen Årgang 1929 Tak for hver ny dag Menighedsrådene informerer Afsked med kirkegårdsleder

Læs mere

kirke & sogn Fremtidens kirke Gudstjenester for sindet Arrangementskalender Juni - september 2012 Tema: Kirke i sommerlandet

kirke & sogn Fremtidens kirke Gudstjenester for sindet Arrangementskalender Juni - september 2012 Tema: Kirke i sommerlandet kirke & sogn Juni - september 2012 Tema: Kirke i sommerlandet Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne Fremtidens kirke Gudstjenester for sindet Arrangementskalender Menighedsrådene informerer 7 FREMTIDENS

Læs mere

kirke & sogn God til eller bedst Talentfuld håndboldspiller April - Juni 2011 Tema: X-Factor Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

kirke & sogn God til eller bedst Talentfuld håndboldspiller April - Juni 2011 Tema: X-Factor Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne kirke & sogn April - Juni 2011 Tema: X-Factor Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne Forsidefoto: Erik Laursen Har jeg X-Factor nok? Talentfuld håndboldspiller God til eller bedst Arrangementer i påsken Menighedsrådene

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

PÅSKEÆG I KIRKEN. Marts - April - Maj. Kirkeblad for Struer Sogn. Nr. 2-2015

PÅSKEÆG I KIRKEN. Marts - April - Maj. Kirkeblad for Struer Sogn. Nr. 2-2015 Marts - April - Maj Kirkeblad for Struer Sogn. Nr. 2-2015 PÅSKEÆG I KIRKEN Påske klinger af påskeferie og påskeæg, påskefrokost og påskebryg, påskekyllinger og påskelam. Og måske klinger påske også lidt

Læs mere

Kirkesiden. Nyt fra Menighedsrådet

Kirkesiden. Nyt fra Menighedsrådet Nyt fra Menighedsrådet Ørre Kirke Endelig kom godkendelsen af vort projekt i fht. at få malet Ørre Kirke indvendigt. Vi vil gerne her give jer et lille indblik i, hvad projektet indebærer, og I er naturligvis

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4 Præsten skriver: Om diakoni og menighedspleje ALLE SYNGER: Babysalmesang og sognekor Konfirmandundervisningen 2014-2015 Sogneudflugt til Nationalpark Thy 3/7 KIRKEBILEN

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014 Ottende årgang nr. 1 Sidste forår i den gamle Nykirke Det siges, at da maleren Rudolf Rud-Petersen i sin tid

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 Side 10: Film og foredrag om C.S. Lewis Side 11: Foredrag: Skæld ud på Gud Side 12: En rejse i Det Gamle Testamente Tveje Merløse

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 3juni juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 2 kirkelige adresser Sognepræster: Jens Christian Hasager Kirk [97 16 11 22] jeck@km.dk - Snejbjerg Hovedgade 2. Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2014

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2014 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 77. ÅRGANG NØRRE AABY September 2014 Konfirmationstale 2014 Kære konfirmander! Maj 2014 er noget ganske særligt for jer. I har længe glædet jer til jeres konfirmation,

Læs mere

KirkeBladet. Kirken på nettet

KirkeBladet. Kirken på nettet KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede Nr. 4 Efterår 2007 3. årgang Kirken på nettet Vel vidende, at nogle af bladets læsere ikke har mulighed for at bruge Internettet

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk September Oktober November 2014 Magtesløshedens styrke Af sognepræst Thomas Bank Møller Vores forfædre åd mange livsomstændigheder uden at gøre oprør.

Læs mere

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 KIRKEBLADET Vive & Hadsund sogne Medarbejderne ved Vive og Hadsund kirker har været på kursus - læs artiklen inde i bladet! Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 Fra venstre: graver Poul Christensen, graver

Læs mere

Juni - Juli 2015 KIRKEBLADET. Temaudgave med orientering fra menighedsrådets forskellige udvalg. Nykøbing Mors Sogn

Juni - Juli 2015 KIRKEBLADET. Temaudgave med orientering fra menighedsrådets forskellige udvalg. Nykøbing Mors Sogn Juni - Juli 2015 KIRKEBLADET Temaudgave med orientering fra menighedsrådets forskellige udvalg Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes

Læs mere

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015 25 år med Marianne Friluftsgudtjeneste Vi minder om friluftsgudstjenesten i Tambours Have søndag den 30. august kl.

Læs mere

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 4september oktober november 2013 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup Præsentation af Jens Christian Hasager Kirk Alting har sin tid Foto: Frivillige ved Snejbjerg Kirke 2 kirkelige adresser Sognepræster:

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Sofia med lammet. Ikon af Hildegard af Bingen Kirkespillet Sofia Forlad os vor skyld Nyt om byggeriet Præstepraktikant Familietur til Søndergårds Have Trylleteater

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere