KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE"

Transkript

1 KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER LARSEN 2011

2 Indledning Klokketårnet ved Ruts Kirke regnes for det ældste af de særlige bornholmske klokketårne med en middelalderlig underdel af kampestens, som bærer et senere tilføjet stokværk i bindingsværk med tegltag, hvorunder klokkerne hængte. Klokketårnet ved Ruts Kirke adskiller sig fra de øvrige ved ikke at have en gennemgang nederst, samt at der ikke er adgang fra kælderen til overetagen med klokkerne. Der er adgang til klokkestokværket ad en udvendig trappe mod nord. Bindingsværkes murede tavler er rødkalkede til forskel for den almindelige hvidkalkning på andre klokketårne. Kirken og Klokketårnet ligger markant på sin høje banke i landskabet, men det rødkalkede klokketårn mod vest. På skrænten mod syd og øst ligger en række gamle store gravsten Denne beretning indeholder følgende: Om klokketårnet kopi fra Danmarks kirker, Bornholm Nationalmuseet De ældste fotos. Restaureringer gennem tiden Restaurering

3 RUTS KIRKES KLOKKETÅRN 3

4 4

5 Kopieret fra Danmarks Kirker, Nationalmuseet, 1954 : 5

6 Gamle fotografier af klokketårnet Disse to fotografier er formentlig taget i forbindelse med Mathias Bidstrups opmåling af klokketårnet i 1887 året efter det nye tårn på kirken var opført, efter tegninger af Mathias Bidstrup. På fotografierne ses ikke den vejrfløj Bidstrup har tegnet, og formentlig har siddet på vestgavlens husbrand. Kirkegården blev i 1891 udvidet med 7 meter mod vest. På disse fotos er det det gamle kampestensdige, hvor klokketårnet næsten står på kanten dvs. at fotografierne med sikkerhed er taget m886 og Det ses tydeligt, at tårnet er i dårlig stand, men vestgavlen synes dog at være i god stand, og måske kort tid før fornyet. Fotografierne er kopieret fra Bornholms Museums arkiv. 6

7 Ruts kirkes menighedsråd havde indtil 1988 ikke ansvaret for klokketårnets vedligeholdelse. Klokketårnet blev i 1886 fredet, idet menighedsrådet den gang ønskede at nedrive tårnet. Der var op igennem 1900tallet foretaget enkelte ændringer, bla.a. var der i østgavlen isat et sprosset vindue, som i 1988 blev sløjfet. Der var foretaget udskiftninger af tømmer omkring 1960, og murtavlene var plastmalet røde. Under plastmalingen fandtes en rosa kalkning det er meget sandsynligt at klokketårnet tidligere har stået i en rosa kalkning, hvilket flere andre kirker, såsom Rønne og Svaneke, tidligere har været. Nedenstående avisomtale i Bornholms tidende 10.august 1988 giver et godt indtryk af forholdene. 7

8 Restaurering blev forestået af arkitekt MAA Jørn Appel. Byggesagen foreligger godt beskrevet med tegninger, beskrivelser og byggemødereferater. Fra notater på nedenstående tegninger i 1988 er hentet følgende oplysninger: Der var op igennem 1900tallet foretaget enkelte ændringer, bla.a. var der i østgavlen isat et sprosset vindue, som i 1988 blev sløjfet. Der var foretaget udskiftninger af tømmer omkring 1960, og murtavlene var plastmalet røde. Under plastmalingen fandtes en rosa kalkning det er meget sandsynligt at klokketårnet tidligere har stået i en rosa kalkning, hvilket flere andre kirker - såsom Rønne og Svaneke - tidligere har været. Nordfacade Sydfacade 8

9 Vestgavl Østgavl 9

10 Ny istandsættelse 2011 I de senere år havde de rødkalkede bindingsværkstavl fået en del afskalninger og det regnede ind langs bindingsværket. Nogle tagsten var blæst ned, og den vestre bræddegavl var utæt, i ringe stand og af dårlig kvalitet. Den vestre bræddegavl er udskiftet. Murtavlene er delvis ommurede og reparerede. Taget er ligeledes repareret med udskiftning af knækkede og løse tagsten, og derefter understrøget. Den høje kampestenssokkels fuger er udbedret. Endelig er alt kalket og tjæret, og klokketårnet tager sig igen pænt ud. Tømrerarbejdet er udført af Hasle Savværk, ved Kasper Pihl. Murerarbejde er udført af Jørn Ole Klausens Murerforretning ved Michael Hjorth Nielsen. Klokketårnet er altid åbent, så man kan se de gamle klokkestabler med indskårne årstal. 10

11 Beskrivelse af restaureringen Der blev udarbejdet 4 tilsynsnotater. Heri beskrives arbejderne og de aftaler, der blev indgået om uforudsete arbejder. Notaterne er indsat nedenfor. Tømrerarbejde: Der blev ikke udarbejder særskilt beskrivelse for tømrerarbejdet, men det fremgår af det tilsendte overslag : Kommentarer: Brædder og vindskeder blev udført af 32 mm savskåret douglas i vekslende bredder mm. Brædder blev sløjfet med krydsfinersløjfer af støbefiner. Brædderne blev skruet fast med rustfri skruer. Der blev ikke kalfatret med værk i bindingsværk. Trætjæren er en ren fyrretræstjære Bruntjære blandet med koldpresset rå linolie på gavle. Murerne tjærede bindingsværk og lemme med en indfarvet fyrretræstjære Varmsort. Al trætjære blev leveret fra firmaet Fyra Vindar - Murerarbejde Kopi af beskrivelse for murer. Med rødt er indsat kommentarer se også tilsynsnotater. Murerarbejde - beskrivelse Arbejdet omfatter: Opstilling af stillads for ommuring af tavl på tre sider, reparationer på en side (trappesiden). Desuden stillads for udskiftning af den vestre gavltrekant til tømrer. Taget gås efter for løse tagsten og understrygning. Udtagning af alle tavl på vest- og sydside, og de nederste tavl på østside. Genindmuring af brugbare mursten, suppleret med nye sten. Tavl filtses udvendig og indvendig. De tavl, der ikke udtages, renses for løstsiddende kalk, fuger kradses ud og retableres. Udvendig kalkes tavlene røde. Reparation og kalkning af hvid kampestenssokkel. 11

12 Detaljeret beskrivelse Byggeplads Adgang til toilet forefindes. Adgang til el og vand arrangeres efter nærmere aftale med graver. Området omkring klokketårnet skal skånes for brokker og mørtel, der skal afdækkes med presenning eller plader, således at affald kan opsamles og ikke trille ned ad skråningerne. De store gravsten af sandsten skal afdækkes med plader eller evt. vintermåtter. Udtagning af mursten Murstenene skal i stort omfang som muligt udtages for genbrug. Murstenene skal renses grundigt for mørtelrester på alle sider. Tilsynet tages med på råd ved sortering. Murstenene skal overdækkes for regn. Kun de underste tavl på vestsiden samt enkelte på de øvrige to sider blev udtaget og ommuret. Opmuring af tavl Manglende sten skaffes fra Hammershuslager som bygherreleverance. Forinden opmuring skal tømrer hugge mørtelnoter dybere på alle fire sider/kanter i tømmeret. Der opmures i mønster som eksisterende. Sten må tilskæres med skæreskive. Der opmures i en ren kalkmørtel 13% - kornstørrelse 0-4 mm ( NHL-special fra Rutsker mørtelværk) blandet/leveret en til to uger før arbejdet opmuringsarbejdet påbegyndes. Fuger langs tømmer skal mellem 0,7 1,5 cm brede. Der mures med absolut fyldte fuger- hele vejen rundt om stenene. Lags træværk komprimeres fuges løbende under opmuringen med en fugeske, så mørtlen presses helt ud i mørtelnoten. Fugerne udvendig komprimeres til at stå glat med stenoverfladen ikke tilbageliggende. Fuger langs tømmer beskæres 1-2 mm med kanten af en ske. Mange fuger langs bindingsværk blev kradset ud og fuget. Der blev brugt færdigblandede tørmørtler med hydarulisk kalk (fransk St.Astier) fra firmaet Filtsning Der tilberedes i god tid gerne ved arbejdets opstart mindst en til to uger før brug - en finkornet kalkmørtel. Kalkmørtel : 1 del kalkdej /kulekalk ( Kirkekalk ) til 1del sand nr. 18 blandes nogle dage i forvejen. Til filtningen i blandes hydraulisk kalk ( JURA-kalk) / NHL5 hydarulisk kalk (fransk St.Astier) fra firmaet Filtsemørtel: 5 dele kalkmørtel til 1 del jurakalk. Blandes til en lind mørtel til evt. spædning bruges kalkvand. Der må ikke blandes større portioner, end der kan anvendes indenfor to-tre timer. Mørtlen kan ikke gemmes til dagen efter, - evt. overskud skal kasseres. Inden filtsning forvandes overfladen med kalkvand. Udvendig 12

13 Filtsemørtlen kan påføres med kost, og straks efter filtses. Der må ikke være et egentligt lag på stenoverfladerne max 0,5 1 mm i lunker. Indvendig afkostes eller filtses overfladen med en ren kalkmørtel uden tykt lag. Tømmer skal afvaskes med rent vand for evt. kalkhinde/filtsrester. Der må ikke bruge syre! Udbedring af tavl, der ikke ommures Tavlene skrabes rene for løs mørtel. Udvendig og indvendig. Fuger, som er løse kradses ud i min. ca. 2 cm dybde. Langs tømmer kradses løs mørtel ud om nødvendigt i fuld dybde. Der støvsuges for løs mørtelstøv. Udfugning foretages med samme mørtel som til opmuring. Alle fuger komprimeres med fugeske til absolut fyldt fugning. Fuger langs tømmer beskæres 1-2 mm med kanten af en ske. Tavlene filtses som de nye tavl se beskrivelse ovenfor. Kalkning af murtavl i bindingsværk Tavlene kalkes røde. Der anvendes lagret vådlæsket kulekalk Kirkekalk fra Rutsker mørtelværk. Pigmenter, som beskrevet nedenfor (se Skandinavisk Jura Kalkningen skal ske som følgende. 1. gang : Forvanding med kalkvand. Påføring af rød kalk med kost eller filtsebrædt. Kalken filtses ind i den nyfiltsede overflade. Der bør ikke filtses ud over tømmeret.(der må ikke bruge syre!). 2. og 3. gang kalkes almindeligt med forvanding. Der afsluttes med 1 til 2 gange kalkvand. Rød kalk opskrift. Blandingen bør blandes i god tid gerne en uge før brug, min 2 dage før. Bornholmskrød - med gul. Der tilberedes tre blandinger hvid, rød og gul, som efterfølgende blandes i nedenfor nævnte blandingsforhold. Hvid Kalkmælk 1: 5 blandes af en kalkdej af vådlæsket kulekalk, Kirkekalk : 1 del kalkdej oprøres grundigt i 5 dele postevand, eller kalkvand. Rød - tyktflydende Lys oxydrød nr. 110 ( Husumrød ) 1: 1 blandes af : 1 del Husumrød og 1 del kalkvand Gul - tyktflydende Gul okker 1:1 Blandes af : 1 del gul okker og 1 del kalkvand 13

14 Rød kalkblanding - færdig Først blandes rød farvepasta i hvid kalkmælk : 1:7 = 1 del rød til 7 dele hvid kalkmælk - som tilsættes gul farvepasta i en blanding: 1:20 = 1 del gul okker til 20 dele rød blanding (1:7) Den røde kalk fremstår i friskstrøget tilstand noget lysende, men bliver lidt mørkere med tiden. Der kan ligeledes med tiden forekomme farveforskelle ud for sten og fuger, som følge af vekslende regnpåvirkning det er kalkningens naturlige liv. Tag tagsten og understrygning Revnede og løs/manglen tagsten lægges på plads kan fastskrues. Løs understrygning fjernes børstes rent for støv. Understrygning : Der bruges en ren kalkmørtel som til opmuring af murtavl, suppleret med vådlæsket kalk og der iblandes fæhår. Blanding i samarbejde med tilsyn. Der blev anvendt en mørtel tilsat hydraulisk kalk. Understrygningsmørtel må ikke komme frem på taget. Sokkel reparation og kalkning Den hvidkalkede sokkel skrabes ren for løs kalk og løs mørtel. Huller og større revner udbedres med en mørtel KKh 20/80/ mm. Mindre revner og huller udbedres med en KKh 35/65/ mm Hele overfladen filtses/afkostes med en filtsemørtel med jura, som nævnt ovenfor under filtsning af tavl. Efter hel udtørring af mørtelreparationer kalkes 3-4 gange med hvid kalk 1:4. Niels-Holger Larsen

15 Tilsynsnotater 1 Tilsynsnotat nr NHL har afholdt møde med murermester og murersvende. Opstart Arbejdet er opstartet med opstilling af stillads i uge 31 af stilladsfirma. Der er stillads til tre sider ikke siden med trappeadgang. Stilladset er ført op i begge gavle for arbejde på disse. Murerfirma har yderlige opsat/oplagt afdækninger på stillads der opsættes efterfølgende afdækninger på gravsten. Tag Der er oplagt manglende tagsten. Der anvendes tagsten fra kirkens lager i klokketårnets kælderkælder Senere eftergås taget for skadede og revnede tagsten, dårligt liggende tagsten og mørtel klumper. Tagsten, der oplægges skal skrues fast. Desuden skal tages understrygning eftergås det er aftalt, at tudtagsten nedtages og erstattes af almindelige tagsten. Der er næppe brug for ventilation efter istandsættelsen. Tavl Efter nærmere eftersyn på stillads aftaltes retningslinjer for afrensning, udtagning og udkradsning af fuger, de steder hvor tavl ikke udtages. Åbne felter afdækkes med plader mod regn. Bagsiderne kan afrenses for løs mørtel. Mursten genanvendes i størst mulig omfang. Mørtelnoter Når tavl er udtaget hugger tømrer mørtelnoterne større, ca. 25 mm i bredden og 1-1,5 cm i dybden. Kan udføres med fræser og/eller håndværktøj. Imprægnering Når mørtelnoter er udført stryges kanter på bindingsværk to gange med Boracol 20. hvor der kradses ud mellem mur og træ skal der forsøges imprægneret efter nærmere aftale med tilsynet. Afrensning af tjære og ny tjæring. Det er aftalt at murere afrenser bindingsværk og lemme for løstsiddende tjære. Senere tjærer murerne det afrensede. Gavle, vindskeder og husbrande afrenses og tjæres af tømrer. Gavle Tømrer forventer at nedtage den vestre gavl i uge 33, og straks herefter at opsætte den nye. 15

16 Underste tavl på vestsiden - blev alle udtaget og ommuret. Nogle få andre blev også ommuret. Det afsløredes at der ikke over alt var muret med fyldte fuger, og der var en del reparationer. Alle fuger langs bindingsværk blev skåret ud. Indvendig blev tavlene renset for løs mørtel. Alle fuger blev kradset ud i 1-2 cm dybde, og efterfølgende fuget med trykket fuge. Alle fuger langs tømmer blev fuget med fuld og komprimeret fuge. 16

17 2 Tilsynsnotat nr NHL har ført tilsyn den 11., 17. og Arbejdets stade - mandag middag Murerede tavl er udtaget i underste tavler på vestside samt enkelte på de øvrige to sider. Der er kradset fuger ud mellem bindingsværk og mursten, samt i fuger mellem mursten. Alle tavl er skrabet/hugget rene uudvendig og indvendig Alt tjæret bindingsværk og lemme er skrabet rene for løs tjære Der er hugget løstsiddende mørtel af soklen på østsiden Vindskeder og husbrand på vestside er nedtaget til værksted. Bolte til husbrand er rekvireret hos smed. Mørtelfuger i bindingsværk hvor tavl er taget ud er hugget dybere, og imprægneret med Boracol 20. Tag Det er aftalt at den yderste vestre række på nordsiden tages ned for imprægnering af spær og lægter. Sydsiden yderste række synes at ligge godt. Tavl De løse tavl er udtaget færre end forventet. De øvrige tavl kradses ud i fugerne langs bindingsværk i fuld dybde, for isætning af ny mørtel. Der anvendes en NHL mm mørtel langs bindingsværk og til opmuring. Der forsøges med en NHL 3,5 0-2 i fuger på et tavl. Der afsluttes med en tynd filts ( 19-sand og læsket kalk 1:1 som blandes 1:5 med NHL5) Indvendig skures bagsiden med en tynd NHL2-0-4 et felt er færdigt og godkendt. Dette har et tyndere lang end tidligere. Imprægnering Gavlspær og lægter ca. 25 cm ind stryges med Boracol 20. Husbranden har en lang flække nederst der imprægneres med Borcol20 og den skrues sammen. Blottede kanter på bindingsværk stryges to gange sidste gang mandag den 22.8 så murere kan imure tavl. Gavle Tømrer forventer at nedtage den vestre gavl i uge 34, og straks herefter at opsætte den nye. De gamle bolte med store hoveder bliver genfremstillet hos smed essesmedning. 17

18 Frisk filtset tavl. Bemærk, at der er et meget tyndt lag på murstenene - derved minimeres afskalninger. Klar til kalkning. Bemærk at fugen mod bindingsværk er beskåret - en lille fas mod træet derved minimeres afskalninger. Soklens murværk af granitsten er sat i lermørtel, hvori der er trykket tagstensstumper her skydes mørtlen mad tiden af. Huller og fuger blev lukket med en stærk hydraulisk mørtel, og overfladen filtset med en fin kornet mørtel for hvidkalkning. Den yderste rækketagsten mod nord er fjernet, træet imprægneret, og tagstenene lægges i mørtel som før. En mindre rådskade i nordøstre hjørnestolpe blev renset, imprægneret, lukket med mørtel og til sidst tjæret. 18

19 3 Tilsynsnotat nr NHL har ført tilsyn den Arbejdets stade tirs. middag Alle tavl er muret og fuget på tre sider. Bolte til husbrand er leveret. Reparation af sokkel er i gang. Tag Tømrer udskifte en eller to lægter i udhæng nærmest vestgavlen. Understrygning kan ske med en kalkmørtel 1:3 (special fra Nexø Mørtelværk) tilsat NHL5. 5 dele kalkmørtel til 1 den NHL5 der tilsættes fæhår. Tavl Efter godkendt prøve: Der afsluttes med en tynd filts (19-sand og læsket kalk 1:1 som blandes 1:5 med NHL5) Tavlene skal være gennemtørre hvidtørre inden kalkning Nordsidens tavl renses og fuges i nødvendigt omfang. Imprægnering Den nordøstre hjørnestolpe er angrebet af råd. Tømrer imprægnerer, som aftalt og murer lukker hullet. Soklen Soklens dybe huller repareres med en mørtel af NHL5 1:2 der er indkøbt tørret sand til mørtlen Gavle Tømrer forventer snarest at nedtage den vestre gavl. Det er aftalt at brædderne lodrette flugt følger bindingsværket som er lidt ud af lod. Ekstra stillads. Der har vist så meget arbejde på nordre sides tag og bindingsværk, at der skal opstilles stillads opstilles sidst i uge

20 De nye gavlbrædder er bredere og samlet med sløjfer de gamle var uden samling og smallere. Det var nødvendigt at opsætte stillads til nordsiden for tagreparation og facade. Den færdigkalkede og tjærede sydside. Indvendig er tavlene afrenset for løs mørtel. Taget blev eftergået for løse og revnede tagsten, og undersiden blev eftergået med understrygning. Klokketårnet fremstår igen flot. Dog vil kalkning og tjære patinere vinteren over, og der kan forekomme mindre skader. 20

21 4 Tilsynsnotat nr NHL har ført tilsyn den 30.8., 8., 20.,26. og Arbejdets stade tirs Alle arbejder er fuldført. Stillads afmeldt fra NHL har godkendt arbejderne dags dato. Håndværksmestrene kan skrive fakturaer. Disse stiles til: Rutsker Menighedsråd Kasserer Ingrid Boesen Tofteløkken Hasle ( ). Fakturaer sendes til NHL for godkendelse og videresendelse til kasserer. NHL skriver efterfølgende rapport for istandsættelsens forløb med oplysning om anvendte materialer. Bemærkning vedrørende kalkning og tjære. Den røde kalkning vil efter nogen tid mørkne lidt. Der kan ske tjæredryp fra gavle i tilfælde af regn. Det kan forventes, at der efter en vinter kan forekomme mindre afskalninger. Økonomi beskrevet i tilsynsnotat nr. 5 ikke gengivet her. Der var afsat kr. i Et detaljeret budget 2011 viste ,- kr. Regnskabet viste ,13 heri var desuden flere uforudsete arbejder, samt ekstra fuge arbejde på to vinduer i kirken. 21

22 Niels-Holger Larsen, 24.oktober

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år er der

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt.

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt. Byggepladsbesøg ved NHL 22.6.15 SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 TILSYN - NOTAT 2 23.6.2015 Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset.

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur:

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur: EKSISTERENDE FACADER - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE. UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE Etape 1. Afsluttende rapport

SKT. PEDERS KIRKE. UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE Etape 1. Afsluttende rapport SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE Etape 1. Afsluttende rapport NIELS-HOLGER LARSEN DECEMBER 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag,

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

BECHS MØLLE SVANEKE STUBMØLLE

BECHS MØLLE SVANEKE STUBMØLLE BECHS MØLLE SVANEKE STUBMØLLE RESTAURERING 2004 KRYDSFOD VINGER TAG TJÆRE RESULTATER DECEMBER 2004 INDHOLD Side 3.. Kort fortalt Side 4... Restaureringsprincipperne og stubmøllens fremtid Side 5.. Krydsfoden

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Kalkmælk. Hydrat. Slutpuds

Kalkmælk. Hydrat. Slutpuds Kalkmælk Kalkmælk er en opløsning af hydratkalk i vand. alternativt kan det blive produceret ved direkte at læske brændt kalk i overskudsvand. Hydrat Hydratkalk også kaldet calcium hydroxid er tørt pulver

Læs mere

RUTS KIRKE KALKMALERIERNE. Projekt for restaurering. Smukke og sjældne, - men plettede og truede.

RUTS KIRKE KALKMALERIERNE. Projekt for restaurering. Smukke og sjældne, - men plettede og truede. RUTS KIRKE KALKMALERIERNE Smukke og sjældne, - men plettede og truede. Projekt for restaurering RUTS KIRKES MENIGHEDSRÅD RUTSKER BORNHOLM 2003 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 INTRODUKTION KALKMALERIERNE

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Svanekes facadefarver

Svanekes facadefarver Svanekes Venner Niels Holger Larsen 12.marts 2012 Svanekes facadefarver fra kalk til plast fra plast til kalk Materialer og kulører Foto: Niels Holger Larsen og Kjeld Brandt Facadebehandlinger på murværk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016. TILSYN NOTAT 6 17.febr.2016 Hvad har vi gjort og hvor. Afrensning af plastmaling på kalkede og pudsede vægge 1. Afrensningen var afprøvet og planlagt at

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Gl. Rye Kirke, Tyrsting hrd., Aarhus amt. Stednr. 16.04.05 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg J.nr.

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

SEIR materialeanalyse A/S LABORATORIUM OG RÅDGIVNING: BETON MØRTEL - PUDS - NATURSTEN - OVERFLADEBEHANDLING

SEIR materialeanalyse A/S LABORATORIUM OG RÅDGIVNING: BETON MØRTEL - PUDS - NATURSTEN - OVERFLADEBEHANDLING Muren omkring Marienlyst Slot Forundersøgelse af murværk i prøvefelter Baggrund I tilknytning til årsmødet for Nordisk Forum for Bygningskalk udføres en demonstration og afprøvning af forskellige mørteltyper

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

KASTELLET SMEDEBYGNINGEN

KASTELLET SMEDEBYGNINGEN KASTELLET SMEDEBYGNINGEN Historiske iagttagelser 2001 LUNDQVIST TEGNESTUE APS GRØNNE TOFTE 8 3400 HILLERØD TLF. 48 26 05 06 Kastellet-Smedehuset Historiske iagttagelser side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850 Kristiansminde Gl. Skovridergaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Kristiansminde

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 CHRISTIANSØ Fra Cempexo til Kalk Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 NIELS- HOLGER LARSEN MAJ 2000 Rapport om facaderestaurering af tre bygninger på Christiansø 1997-1998 Niels-Holger Larsen,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. J.nr. 650/2008 Hejls sogn, Nr. Tysting hrd., Vejle amt., Stednr. 17.07.02, SB nr. Rapport ved museumsinspektør Nils

Læs mere

Facaderenovering og det der følger med

Facaderenovering og det der følger med Facaderenovering og det der følger med Indledning... 1 Afrensning og oppudsning... 2 Udbedring af revner... 9 Bærejern til indvendig trappe... 13 Kvisten: Råd og rust... 18 Gesimser, sålbænke, sokkel og

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10057 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i pudslag utilstrækkelig beskrevet. 2. Fejlkonstruktion ved tagfod. 3. Problemer med afløb fra toilet. 4. Manglende

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

B 1 Facade Odensegade, TM 01 side 2-3 485.000 72.000 557.000 696.000 163.000

B 1 Facade Odensegade, TM 01 side 2-3 485.000 72.000 557.000 696.000 163.000 Side 1 af 10 Samleark for budgetvurderingerne 1, 2, 3, 4 og 5 Evt. suppl. ekstraarb. I alt I alt I alt Budget Entreprenør Rådgiver excl. moms incl. moms incl. moms B 1 Facade Odensegade, TM 01 side 2-3

Læs mere

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16 SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug Skalcem S2000/CF2000 Skalcem S2000/CF2000 anvendes til vandskuring og finpuds af alle mineralske

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr Besigtigelse d. 25. november 2010

SKØNSERKLÆRING. J. nr Besigtigelse d. 25. november 2010 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10.098 Besigtigelse d. 25. november 2010 Oversigt over klagepunkter: 1. Forkert beskrivelse af sætning af tilbygning. 2. Synligt fald i murværk. 3. Forskel i bredden af plastfuge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KALKNING MED HVIDTEKALK OG KALKFARVER PÅ FACADER

KALKNING MED HVIDTEKALK OG KALKFARVER PÅ FACADER Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring KALKNING MED HVIDTEKALK OG KALKFARVER PÅ FACADER af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Hvidtekalk og kalkfarver er den mest diffusionsåbne

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N KAPPEL MØLLE LOLLAND KOMMUNE OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og

Læs mere

BORNHOLMSK CEMENT NIELS-HOLGER LARSEN www.kulturarvbornholm.dk

BORNHOLMSK CEMENT NIELS-HOLGER LARSEN www.kulturarvbornholm.dk BORNHOLMSK CEMENT NIELS-HOLGER LARSEN www.kulturarvbornholm.dk http://bornholmskcement.weebly.com/ STOCKHOLM - OKTOBER 2013 NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK BORNHOLMSK CEMENT NORDISK KALKFORUM - 2013 NIELS-HOLGER

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. J. 1104/2007 Sted nr. 14.09.01 Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 10 april

Læs mere

STORE TÅRN PÅ CHRISTIANSØ

STORE TÅRN PÅ CHRISTIANSØ STORE TÅRN PÅ CHRISTIANSØ Kalk og cement til murene Hvad og hvorfra Tilstand Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN JULI 201 Baggrund for dette notat Fra Mette Maegaard har jeg modtaget rapporter fra mørtelprøver

Læs mere