KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE"

Transkript

1 KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER LARSEN 2011

2 Indledning Klokketårnet ved Ruts Kirke regnes for det ældste af de særlige bornholmske klokketårne med en middelalderlig underdel af kampestens, som bærer et senere tilføjet stokværk i bindingsværk med tegltag, hvorunder klokkerne hængte. Klokketårnet ved Ruts Kirke adskiller sig fra de øvrige ved ikke at have en gennemgang nederst, samt at der ikke er adgang fra kælderen til overetagen med klokkerne. Der er adgang til klokkestokværket ad en udvendig trappe mod nord. Bindingsværkes murede tavler er rødkalkede til forskel for den almindelige hvidkalkning på andre klokketårne. Kirken og Klokketårnet ligger markant på sin høje banke i landskabet, men det rødkalkede klokketårn mod vest. På skrænten mod syd og øst ligger en række gamle store gravsten Denne beretning indeholder følgende: Om klokketårnet kopi fra Danmarks kirker, Bornholm Nationalmuseet De ældste fotos. Restaureringer gennem tiden Restaurering

3 RUTS KIRKES KLOKKETÅRN 3

4 4

5 Kopieret fra Danmarks Kirker, Nationalmuseet, 1954 : 5

6 Gamle fotografier af klokketårnet Disse to fotografier er formentlig taget i forbindelse med Mathias Bidstrups opmåling af klokketårnet i 1887 året efter det nye tårn på kirken var opført, efter tegninger af Mathias Bidstrup. På fotografierne ses ikke den vejrfløj Bidstrup har tegnet, og formentlig har siddet på vestgavlens husbrand. Kirkegården blev i 1891 udvidet med 7 meter mod vest. På disse fotos er det det gamle kampestensdige, hvor klokketårnet næsten står på kanten dvs. at fotografierne med sikkerhed er taget m886 og Det ses tydeligt, at tårnet er i dårlig stand, men vestgavlen synes dog at være i god stand, og måske kort tid før fornyet. Fotografierne er kopieret fra Bornholms Museums arkiv. 6

7 Ruts kirkes menighedsråd havde indtil 1988 ikke ansvaret for klokketårnets vedligeholdelse. Klokketårnet blev i 1886 fredet, idet menighedsrådet den gang ønskede at nedrive tårnet. Der var op igennem 1900tallet foretaget enkelte ændringer, bla.a. var der i østgavlen isat et sprosset vindue, som i 1988 blev sløjfet. Der var foretaget udskiftninger af tømmer omkring 1960, og murtavlene var plastmalet røde. Under plastmalingen fandtes en rosa kalkning det er meget sandsynligt at klokketårnet tidligere har stået i en rosa kalkning, hvilket flere andre kirker, såsom Rønne og Svaneke, tidligere har været. Nedenstående avisomtale i Bornholms tidende 10.august 1988 giver et godt indtryk af forholdene. 7

8 Restaurering blev forestået af arkitekt MAA Jørn Appel. Byggesagen foreligger godt beskrevet med tegninger, beskrivelser og byggemødereferater. Fra notater på nedenstående tegninger i 1988 er hentet følgende oplysninger: Der var op igennem 1900tallet foretaget enkelte ændringer, bla.a. var der i østgavlen isat et sprosset vindue, som i 1988 blev sløjfet. Der var foretaget udskiftninger af tømmer omkring 1960, og murtavlene var plastmalet røde. Under plastmalingen fandtes en rosa kalkning det er meget sandsynligt at klokketårnet tidligere har stået i en rosa kalkning, hvilket flere andre kirker - såsom Rønne og Svaneke - tidligere har været. Nordfacade Sydfacade 8

9 Vestgavl Østgavl 9

10 Ny istandsættelse 2011 I de senere år havde de rødkalkede bindingsværkstavl fået en del afskalninger og det regnede ind langs bindingsværket. Nogle tagsten var blæst ned, og den vestre bræddegavl var utæt, i ringe stand og af dårlig kvalitet. Den vestre bræddegavl er udskiftet. Murtavlene er delvis ommurede og reparerede. Taget er ligeledes repareret med udskiftning af knækkede og løse tagsten, og derefter understrøget. Den høje kampestenssokkels fuger er udbedret. Endelig er alt kalket og tjæret, og klokketårnet tager sig igen pænt ud. Tømrerarbejdet er udført af Hasle Savværk, ved Kasper Pihl. Murerarbejde er udført af Jørn Ole Klausens Murerforretning ved Michael Hjorth Nielsen. Klokketårnet er altid åbent, så man kan se de gamle klokkestabler med indskårne årstal. 10

11 Beskrivelse af restaureringen Der blev udarbejdet 4 tilsynsnotater. Heri beskrives arbejderne og de aftaler, der blev indgået om uforudsete arbejder. Notaterne er indsat nedenfor. Tømrerarbejde: Der blev ikke udarbejder særskilt beskrivelse for tømrerarbejdet, men det fremgår af det tilsendte overslag : Kommentarer: Brædder og vindskeder blev udført af 32 mm savskåret douglas i vekslende bredder mm. Brædder blev sløjfet med krydsfinersløjfer af støbefiner. Brædderne blev skruet fast med rustfri skruer. Der blev ikke kalfatret med værk i bindingsværk. Trætjæren er en ren fyrretræstjære Bruntjære blandet med koldpresset rå linolie på gavle. Murerne tjærede bindingsværk og lemme med en indfarvet fyrretræstjære Varmsort. Al trætjære blev leveret fra firmaet Fyra Vindar - Murerarbejde Kopi af beskrivelse for murer. Med rødt er indsat kommentarer se også tilsynsnotater. Murerarbejde - beskrivelse Arbejdet omfatter: Opstilling af stillads for ommuring af tavl på tre sider, reparationer på en side (trappesiden). Desuden stillads for udskiftning af den vestre gavltrekant til tømrer. Taget gås efter for løse tagsten og understrygning. Udtagning af alle tavl på vest- og sydside, og de nederste tavl på østside. Genindmuring af brugbare mursten, suppleret med nye sten. Tavl filtses udvendig og indvendig. De tavl, der ikke udtages, renses for løstsiddende kalk, fuger kradses ud og retableres. Udvendig kalkes tavlene røde. Reparation og kalkning af hvid kampestenssokkel. 11

12 Detaljeret beskrivelse Byggeplads Adgang til toilet forefindes. Adgang til el og vand arrangeres efter nærmere aftale med graver. Området omkring klokketårnet skal skånes for brokker og mørtel, der skal afdækkes med presenning eller plader, således at affald kan opsamles og ikke trille ned ad skråningerne. De store gravsten af sandsten skal afdækkes med plader eller evt. vintermåtter. Udtagning af mursten Murstenene skal i stort omfang som muligt udtages for genbrug. Murstenene skal renses grundigt for mørtelrester på alle sider. Tilsynet tages med på råd ved sortering. Murstenene skal overdækkes for regn. Kun de underste tavl på vestsiden samt enkelte på de øvrige to sider blev udtaget og ommuret. Opmuring af tavl Manglende sten skaffes fra Hammershuslager som bygherreleverance. Forinden opmuring skal tømrer hugge mørtelnoter dybere på alle fire sider/kanter i tømmeret. Der opmures i mønster som eksisterende. Sten må tilskæres med skæreskive. Der opmures i en ren kalkmørtel 13% - kornstørrelse 0-4 mm ( NHL-special fra Rutsker mørtelværk) blandet/leveret en til to uger før arbejdet opmuringsarbejdet påbegyndes. Fuger langs tømmer skal mellem 0,7 1,5 cm brede. Der mures med absolut fyldte fuger- hele vejen rundt om stenene. Lags træværk komprimeres fuges løbende under opmuringen med en fugeske, så mørtlen presses helt ud i mørtelnoten. Fugerne udvendig komprimeres til at stå glat med stenoverfladen ikke tilbageliggende. Fuger langs tømmer beskæres 1-2 mm med kanten af en ske. Mange fuger langs bindingsværk blev kradset ud og fuget. Der blev brugt færdigblandede tørmørtler med hydarulisk kalk (fransk St.Astier) fra firmaet Filtsning Der tilberedes i god tid gerne ved arbejdets opstart mindst en til to uger før brug - en finkornet kalkmørtel. Kalkmørtel : 1 del kalkdej /kulekalk ( Kirkekalk ) til 1del sand nr. 18 blandes nogle dage i forvejen. Til filtningen i blandes hydraulisk kalk ( JURA-kalk) / NHL5 hydarulisk kalk (fransk St.Astier) fra firmaet Filtsemørtel: 5 dele kalkmørtel til 1 del jurakalk. Blandes til en lind mørtel til evt. spædning bruges kalkvand. Der må ikke blandes større portioner, end der kan anvendes indenfor to-tre timer. Mørtlen kan ikke gemmes til dagen efter, - evt. overskud skal kasseres. Inden filtsning forvandes overfladen med kalkvand. Udvendig 12

13 Filtsemørtlen kan påføres med kost, og straks efter filtses. Der må ikke være et egentligt lag på stenoverfladerne max 0,5 1 mm i lunker. Indvendig afkostes eller filtses overfladen med en ren kalkmørtel uden tykt lag. Tømmer skal afvaskes med rent vand for evt. kalkhinde/filtsrester. Der må ikke bruge syre! Udbedring af tavl, der ikke ommures Tavlene skrabes rene for løs mørtel. Udvendig og indvendig. Fuger, som er løse kradses ud i min. ca. 2 cm dybde. Langs tømmer kradses løs mørtel ud om nødvendigt i fuld dybde. Der støvsuges for løs mørtelstøv. Udfugning foretages med samme mørtel som til opmuring. Alle fuger komprimeres med fugeske til absolut fyldt fugning. Fuger langs tømmer beskæres 1-2 mm med kanten af en ske. Tavlene filtses som de nye tavl se beskrivelse ovenfor. Kalkning af murtavl i bindingsværk Tavlene kalkes røde. Der anvendes lagret vådlæsket kulekalk Kirkekalk fra Rutsker mørtelværk. Pigmenter, som beskrevet nedenfor (se Skandinavisk Jura Kalkningen skal ske som følgende. 1. gang : Forvanding med kalkvand. Påføring af rød kalk med kost eller filtsebrædt. Kalken filtses ind i den nyfiltsede overflade. Der bør ikke filtses ud over tømmeret.(der må ikke bruge syre!). 2. og 3. gang kalkes almindeligt med forvanding. Der afsluttes med 1 til 2 gange kalkvand. Rød kalk opskrift. Blandingen bør blandes i god tid gerne en uge før brug, min 2 dage før. Bornholmskrød - med gul. Der tilberedes tre blandinger hvid, rød og gul, som efterfølgende blandes i nedenfor nævnte blandingsforhold. Hvid Kalkmælk 1: 5 blandes af en kalkdej af vådlæsket kulekalk, Kirkekalk : 1 del kalkdej oprøres grundigt i 5 dele postevand, eller kalkvand. Rød - tyktflydende Lys oxydrød nr. 110 ( Husumrød ) 1: 1 blandes af : 1 del Husumrød og 1 del kalkvand Gul - tyktflydende Gul okker 1:1 Blandes af : 1 del gul okker og 1 del kalkvand 13

14 Rød kalkblanding - færdig Først blandes rød farvepasta i hvid kalkmælk : 1:7 = 1 del rød til 7 dele hvid kalkmælk - som tilsættes gul farvepasta i en blanding: 1:20 = 1 del gul okker til 20 dele rød blanding (1:7) Den røde kalk fremstår i friskstrøget tilstand noget lysende, men bliver lidt mørkere med tiden. Der kan ligeledes med tiden forekomme farveforskelle ud for sten og fuger, som følge af vekslende regnpåvirkning det er kalkningens naturlige liv. Tag tagsten og understrygning Revnede og løs/manglen tagsten lægges på plads kan fastskrues. Løs understrygning fjernes børstes rent for støv. Understrygning : Der bruges en ren kalkmørtel som til opmuring af murtavl, suppleret med vådlæsket kalk og der iblandes fæhår. Blanding i samarbejde med tilsyn. Der blev anvendt en mørtel tilsat hydraulisk kalk. Understrygningsmørtel må ikke komme frem på taget. Sokkel reparation og kalkning Den hvidkalkede sokkel skrabes ren for løs kalk og løs mørtel. Huller og større revner udbedres med en mørtel KKh 20/80/ mm. Mindre revner og huller udbedres med en KKh 35/65/ mm Hele overfladen filtses/afkostes med en filtsemørtel med jura, som nævnt ovenfor under filtsning af tavl. Efter hel udtørring af mørtelreparationer kalkes 3-4 gange med hvid kalk 1:4. Niels-Holger Larsen

15 Tilsynsnotater 1 Tilsynsnotat nr NHL har afholdt møde med murermester og murersvende. Opstart Arbejdet er opstartet med opstilling af stillads i uge 31 af stilladsfirma. Der er stillads til tre sider ikke siden med trappeadgang. Stilladset er ført op i begge gavle for arbejde på disse. Murerfirma har yderlige opsat/oplagt afdækninger på stillads der opsættes efterfølgende afdækninger på gravsten. Tag Der er oplagt manglende tagsten. Der anvendes tagsten fra kirkens lager i klokketårnets kælderkælder Senere eftergås taget for skadede og revnede tagsten, dårligt liggende tagsten og mørtel klumper. Tagsten, der oplægges skal skrues fast. Desuden skal tages understrygning eftergås det er aftalt, at tudtagsten nedtages og erstattes af almindelige tagsten. Der er næppe brug for ventilation efter istandsættelsen. Tavl Efter nærmere eftersyn på stillads aftaltes retningslinjer for afrensning, udtagning og udkradsning af fuger, de steder hvor tavl ikke udtages. Åbne felter afdækkes med plader mod regn. Bagsiderne kan afrenses for løs mørtel. Mursten genanvendes i størst mulig omfang. Mørtelnoter Når tavl er udtaget hugger tømrer mørtelnoterne større, ca. 25 mm i bredden og 1-1,5 cm i dybden. Kan udføres med fræser og/eller håndværktøj. Imprægnering Når mørtelnoter er udført stryges kanter på bindingsværk to gange med Boracol 20. hvor der kradses ud mellem mur og træ skal der forsøges imprægneret efter nærmere aftale med tilsynet. Afrensning af tjære og ny tjæring. Det er aftalt at murere afrenser bindingsværk og lemme for løstsiddende tjære. Senere tjærer murerne det afrensede. Gavle, vindskeder og husbrande afrenses og tjæres af tømrer. Gavle Tømrer forventer at nedtage den vestre gavl i uge 33, og straks herefter at opsætte den nye. 15

16 Underste tavl på vestsiden - blev alle udtaget og ommuret. Nogle få andre blev også ommuret. Det afsløredes at der ikke over alt var muret med fyldte fuger, og der var en del reparationer. Alle fuger langs bindingsværk blev skåret ud. Indvendig blev tavlene renset for løs mørtel. Alle fuger blev kradset ud i 1-2 cm dybde, og efterfølgende fuget med trykket fuge. Alle fuger langs tømmer blev fuget med fuld og komprimeret fuge. 16

17 2 Tilsynsnotat nr NHL har ført tilsyn den 11., 17. og Arbejdets stade - mandag middag Murerede tavl er udtaget i underste tavler på vestside samt enkelte på de øvrige to sider. Der er kradset fuger ud mellem bindingsværk og mursten, samt i fuger mellem mursten. Alle tavl er skrabet/hugget rene uudvendig og indvendig Alt tjæret bindingsværk og lemme er skrabet rene for løs tjære Der er hugget løstsiddende mørtel af soklen på østsiden Vindskeder og husbrand på vestside er nedtaget til værksted. Bolte til husbrand er rekvireret hos smed. Mørtelfuger i bindingsværk hvor tavl er taget ud er hugget dybere, og imprægneret med Boracol 20. Tag Det er aftalt at den yderste vestre række på nordsiden tages ned for imprægnering af spær og lægter. Sydsiden yderste række synes at ligge godt. Tavl De løse tavl er udtaget færre end forventet. De øvrige tavl kradses ud i fugerne langs bindingsværk i fuld dybde, for isætning af ny mørtel. Der anvendes en NHL mm mørtel langs bindingsværk og til opmuring. Der forsøges med en NHL 3,5 0-2 i fuger på et tavl. Der afsluttes med en tynd filts ( 19-sand og læsket kalk 1:1 som blandes 1:5 med NHL5) Indvendig skures bagsiden med en tynd NHL2-0-4 et felt er færdigt og godkendt. Dette har et tyndere lang end tidligere. Imprægnering Gavlspær og lægter ca. 25 cm ind stryges med Boracol 20. Husbranden har en lang flække nederst der imprægneres med Borcol20 og den skrues sammen. Blottede kanter på bindingsværk stryges to gange sidste gang mandag den 22.8 så murere kan imure tavl. Gavle Tømrer forventer at nedtage den vestre gavl i uge 34, og straks herefter at opsætte den nye. De gamle bolte med store hoveder bliver genfremstillet hos smed essesmedning. 17

18 Frisk filtset tavl. Bemærk, at der er et meget tyndt lag på murstenene - derved minimeres afskalninger. Klar til kalkning. Bemærk at fugen mod bindingsværk er beskåret - en lille fas mod træet derved minimeres afskalninger. Soklens murværk af granitsten er sat i lermørtel, hvori der er trykket tagstensstumper her skydes mørtlen mad tiden af. Huller og fuger blev lukket med en stærk hydraulisk mørtel, og overfladen filtset med en fin kornet mørtel for hvidkalkning. Den yderste rækketagsten mod nord er fjernet, træet imprægneret, og tagstenene lægges i mørtel som før. En mindre rådskade i nordøstre hjørnestolpe blev renset, imprægneret, lukket med mørtel og til sidst tjæret. 18

19 3 Tilsynsnotat nr NHL har ført tilsyn den Arbejdets stade tirs. middag Alle tavl er muret og fuget på tre sider. Bolte til husbrand er leveret. Reparation af sokkel er i gang. Tag Tømrer udskifte en eller to lægter i udhæng nærmest vestgavlen. Understrygning kan ske med en kalkmørtel 1:3 (special fra Nexø Mørtelværk) tilsat NHL5. 5 dele kalkmørtel til 1 den NHL5 der tilsættes fæhår. Tavl Efter godkendt prøve: Der afsluttes med en tynd filts (19-sand og læsket kalk 1:1 som blandes 1:5 med NHL5) Tavlene skal være gennemtørre hvidtørre inden kalkning Nordsidens tavl renses og fuges i nødvendigt omfang. Imprægnering Den nordøstre hjørnestolpe er angrebet af råd. Tømrer imprægnerer, som aftalt og murer lukker hullet. Soklen Soklens dybe huller repareres med en mørtel af NHL5 1:2 der er indkøbt tørret sand til mørtlen Gavle Tømrer forventer snarest at nedtage den vestre gavl. Det er aftalt at brædderne lodrette flugt følger bindingsværket som er lidt ud af lod. Ekstra stillads. Der har vist så meget arbejde på nordre sides tag og bindingsværk, at der skal opstilles stillads opstilles sidst i uge

20 De nye gavlbrædder er bredere og samlet med sløjfer de gamle var uden samling og smallere. Det var nødvendigt at opsætte stillads til nordsiden for tagreparation og facade. Den færdigkalkede og tjærede sydside. Indvendig er tavlene afrenset for løs mørtel. Taget blev eftergået for løse og revnede tagsten, og undersiden blev eftergået med understrygning. Klokketårnet fremstår igen flot. Dog vil kalkning og tjære patinere vinteren over, og der kan forekomme mindre skader. 20

21 4 Tilsynsnotat nr NHL har ført tilsyn den 30.8., 8., 20.,26. og Arbejdets stade tirs Alle arbejder er fuldført. Stillads afmeldt fra NHL har godkendt arbejderne dags dato. Håndværksmestrene kan skrive fakturaer. Disse stiles til: Rutsker Menighedsråd Kasserer Ingrid Boesen Tofteløkken Hasle ( ). Fakturaer sendes til NHL for godkendelse og videresendelse til kasserer. NHL skriver efterfølgende rapport for istandsættelsens forløb med oplysning om anvendte materialer. Bemærkning vedrørende kalkning og tjære. Den røde kalkning vil efter nogen tid mørkne lidt. Der kan ske tjæredryp fra gavle i tilfælde af regn. Det kan forventes, at der efter en vinter kan forekomme mindre afskalninger. Økonomi beskrevet i tilsynsnotat nr. 5 ikke gengivet her. Der var afsat kr. i Et detaljeret budget 2011 viste ,- kr. Regnskabet viste ,13 heri var desuden flere uforudsete arbejder, samt ekstra fuge arbejde på to vinduer i kirken. 21

22 Niels-Holger Larsen, 24.oktober

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 CHRISTIANSØ Fra Cempexo til Kalk Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 NIELS- HOLGER LARSEN MAJ 2000 Rapport om facaderestaurering af tre bygninger på Christiansø 1997-1998 Niels-Holger Larsen,

Læs mere

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S BYGNINGSBEVARING Femte udgave af: Blad om materialer til vedligeholdelse og renovering af bl.a. fredede og andre bevaringsværdige bygninger 2008. Vejledende udsalgspris: Kr. 95,00 Mørtelmaterialer Håndstrøgne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

1.1.3. Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer.

1.1.3. Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer. Arbejdsbeskrivelse eksempel 1. Murerarbejdet Oversigt over arbejdets omfang: Nedbankning af puds på indvendige skille- og skunkvægge Nedtagning og genopmuring af flunker på begge frontkviste (herunder

Læs mere

KLITGÅRDE HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse

KLITGÅRDE HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse KLITGÅRDE i HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse Den vestjyske byggeskik / 2 Murede og pudsede facader / 5 Tækkede tage / 9 Belægninger / 12 Smedejern / 14 Nye

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Afdeling, Bebyggelsen er beliggende mellem Tuborgvej, Frederiksborgvej og Tagensvej. 24 København NV Besigtiget: maj-august 29 Udført af: Christian Funch Jensen

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N HOTEL SAKSKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM Tagenes istandsættelse Retablering af tagetagens oprindelige indretning Oplæg Undertage understrygning og isolering Niels-Holger Larsen, oktober 2011 Baggrund Det

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS Udgangspunktet for de råd og anbefalinger, der gives i Information om Bygningsbevaring, er dels, at man altid bør foretrække de miljø- og energimæssigt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger,

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger, KALKNING Læsket kalk er et af vore ældste og mest anvendte byggematerialer, og det er det den dag i dag, fordi kalkede facader hører ubrydeligt sammen med dansk bygningskultur, især på bygninger fra 1700-,

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for vedligeholdsesarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for vedligeholdsesarbejder Bilag 3 Generel arbejdsbeskrivelse for vedligeholdsesarbejder Koordineret udbud Forår 2012 Fredericia Kommune 11.5.2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Forklaringsnøgle til

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Kalines tanghus på Læsø Realdania Byg A/S 2012 ISBN 978-87-92230-43-0 Tekst og redaktion: Realdania Byg, Arkitekt m.a.a. Søren Kibsgaard,

Læs mere

Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2

Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Vedtægt Rybjerg kirkegård Sag: Vedtægt

Læs mere

Facaderenovering og det der følger med

Facaderenovering og det der følger med Facaderenovering og det der følger med Indledning... 1 Afrensning og oppudsning... 2 Udbedring af revner... 9 Bærejern til indvendig trappe... 13 Kvisten: Råd og rust... 18 Gesimser, sålbænke, sokkel og

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Christian IX s Palæ På Amalienborg

Christian IX s Palæ På Amalienborg Christian IX s Palæ På Amalienborg Bygningshistorisk gennemgang af tag og balustrader December 2013 Christian IXs Palæ på Amalienborg Bygningshistorisk gennemgang af tag og balustrader Udarbejdet af Kent

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET Revision A Dato 2011-11-10 Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport

Læs mere

Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune  Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Bevaringsvejledning... 3 Husets fundament... 4 Husets facader og

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere