de mange udfordringer der, er i landdistrikterne. Hjemmesiden Danske Landsbyer finder man ved enten at taste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "de mange udfordringer der, er i landdistrikterne. Hjemmesiden Danske Landsbyer finder man ved enten at taste www.landdistrikterne."

Transkript

1 Danske Landsbyer August årg. nr. 1 Landdistrikternes Fællesråd Desværre kan Danmarks landsbyer ikke leve af idyl alene. Foto: Ivan Jacobsen. Kære læser af dette første blad Danske Landsbyer Efter nedlæggelsen af LAL blev det i udvalget Danske Landsbyer debatteret, om der fremover skulle udkomme et blad som Landsbynyt. Konklusionen blev, at vi indtil videre laver et blad 6 gange om året med spændende artikler, som alle vore medlemmer kan have glæde og gavn af, men af økonomiske årsager udkommer bladet kun elektronisk. Efterhånden har de fleste af vore medlemmer mulighed for at læse bladet elektronisk, og hvor det ikke er muligt, er der uden tvivl en som kan printe det for vedkommende. Danske Landsbyer er ligesom mange andre organisationer kommet på Facebook. For nogle (blandt andet den lidt aldrende formand) har det hidtil været noget moderne for især unge mennesker, men udvalget og også formanden er kommet til den erkendelse, at det er en rigtig smart måde at kommunikere på, så vi her kan få en god dialog med vore medlemmer samt andre, der vil give deres meninger tilkende vedrørende de mange udfordringer der, er i landdistrikterne. Hjemmesiden Danske Landsbyer finder man ved enten at taste hvor Danske Landsbyer så kommer frem i bjælken øverst på siden. Der kan også tastes hvor man ligeledes kommer ind på hjemmesiden. Hjemmesiden er endnu ikke fuldt opdateret, men efter sommerferie perioden skulle den være 100% opdateret. LAL s hjemmeside fungerer endnu, men i forbindelse med lukning af denne hjemmeside vil den automatisk henvise til hjemmesiden Danske Landsbyer. På Danske Landsbyers hjemmeside kan man læse om udvalget, der blev valgt den 7. maj. Der er 4 tidligere LAL bestyrelsesmedlemmer i dette nye 7 mands udvalg. Udvalget har afholdt første udvalgsmøde den 24. maj, hvor blandt andet udvalgets forretningsorden blev vedtaget. Udvalgets næste møde er den 3. September, hvor strategi og visioner for udvalget skal debatteres og fastlægges, og for mange af os er der lang tid til den 3. September, men udvalgsmedlemmernes kalendere gjorde, at det var første mulige dag, hvor vi kunne afholde et heldagsmøde. Udvalget har allerede vedtaget, at udvalgets møder fremover skal afholdes rundt omkring i hele landet, hvor vi i forbindelse med vore møder kan møde jer medlemmer og høre om hvad I har af udfordringer. Er der et medlem, der allerede nu efter at have læst dette er interesseret i at møde udvalget på jeres hjemmebane, så skriv til mig, og vi vil så i løbet af efteråret finde ud af,hvornår og hvordan mødet kan afholdes. Med ønsket om en god sensommer. Ole Olsen Indhold: Leder...s.1 Velkommen i Landdistrikternes Fællesråd...s.2 Mindre skoler underviser bedre...s.3 Hvor god er din skole?...s.4 Så er der sat vand over til et bedre samarbejde...s.5 Folkemødet på Bornholm...s.6 Lær udvalget at kende: Ejnar Tylvad, Jørgen Hammer og Martin Damborg.s.8 Invitation til Landdistriktskonference.s.10 Udvalget Danske Landsbyer...s.10

2 Velkommen i Landdistrikternes Fællesråd Det er med stor glæde at jeg som formand i Landdistrikternes Fællesråd kan byde landsbyerne/ lokalsamfundene velkommen som medlemmer i Landdistrikternes Fællesråd. Landsbyerne og deres organisering er meget vigtig, selvfølgelig for landsbyerne/lokalsamfundene selv, men også for Landdistrikternes Fællesråd og landdistrikternes sag generelt. Derfor er jeg meget glad for at det blev muligt at finde et fælles grundlag for, sammen med Landsforeningen Af Landsbysamfund (LAL), at samle aktiviteterne og samle kræfterne i én organisation, Landdistrikternes Fællesråd. Landsbyerne/lokalsamfundene som medlemmer i Landdistrikternes Fællesråd er nu en realitet. Internt er Danske Landsbyer etableret som landsbymedlemmernes fælles platform og folkelige mødested. Det er en skelsættende beslutning som vi alle har andel i, og vi alle kan være stolte af. Ved at samle, landsdækkende organisationer, kommuner, kommunale landdistriktsråd, landsbyer/ lokalsamfund i én og samme organisation Landdistrikternes Fællesråd, så viser vi alle at vise at vi står sammen, at vi er en del af Landdistrikternes Fællesråd, den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark. Det giver indflydelse og store muligheder for videre udvikling samlet set og klare fordele for det enkelte medlem. Det første Landsbyråd blev afholdt med stor succes d. 7. maj i Hovborg, og mange vigtige punkter blev sat på dagsorden. På Landsbyrådet blev udvalget i Danske Landsbyer valgt. Som formand for det 7 mands store udvalg blev Ole Olsen valgt, og jeg glæder mig som formand for Landdistrikternes Fællesråd til det fortsatte samarbejde med Ole Olsen, som udvalgsformand for Danske Landsbyer og næstformand i Landdistrikternes Fællesråd. Vi har nu brugt anledningen til at viske tavlen ren og defineres de områder som udvalget i Danske Landsbyer skal arbejde med - dét der skal være omdrejningspunktet i fremtiden i Danske Landsbyer. Det giver naturligvis også plads til at videreføre gode elementer fra LAL, som fx bladet her, som du læser i nu. Når man bliver bragt sammen fra forskellige foreninger, så er VI-følelsen vigtig. Vi er nu samlet i samme organisation, og sammen kan vi nå langt og VI-følelsen er til stede. Jeg har store forventninger til det nye samlede Landdistrikternes Fællesråd som nu også rummer landsbyerne og lokalsamfundene. Jeg har også store forventninger til Danske Landsbyer, og 7-mandsudvalget som skal arbejde direkte med landsbymedlemmerne. Jeres lokale udfordringer, jeres lokale problemstillinger, jeres lokale gode eksempler, de skal frem på dagsorden, 2 både i udvalget i Danske Landsbyer, men selvfølgelig også samlet set på bestyrelsesniveau i Landdistrikternes Fællesråd som derved får en større viden når politikerne skal råbes op lokalt, regionalt og på landsplan, samt når vi skal i kontakt med de forskellige medier. Netværket mellem landsbyerne/lokalsamfundene er en fundamental element i Danske Landsbyer. Jo stærkere netværket mellem medlemmerne bliver, - jo bedre og jo flere medlemmer vi bliver, - desto bedre bliver organisationen. Jeg ser derfor frem til at vi får rigtig mange nye medlemmer blandt landsbyerne og lokalsamfundene ind i Landdistrikternes Fællesråd hvor denne medlemsgruppe udgør ca. 300 medlemmer. Med håbet om en samlet stærk organisation og mange nye medlemmer, så ønsker jeg alle i Landdistrikternes Fællesråd, herunder landsbyerne og lokalsamfundene samlet i Danske Landsbyer, held og lykke med fremtiden. Steffen Damsgaard, Lemvig Formand for LDF

3 Ny rapport: Mindre skoler er bedre til at undervise STØRRELSE: Efter en periode med talrige lukninger af små skoler viser avancerede beregninger nu, at mindre skoler er bedre til at undervise. De har en mere positiv effekt på elevernes afgangskarakterer, end større skoler. Mindre skoler er generelt dygtigere til at undervise eleverne end større skoler. Sådan lyder den overraskende konklusion i en rapport nu efter et år med adskillige skolelukninger og ophidset debat om små og store skoler. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) har lavet avancerede beregninger af, hvordan skolerne påvirker elevernes afgangskarakterer i 9. klasse, når der tages højde for deres sociale baggrund. Vi har fundet det lidt besynderlige fænomen, at der for private skoler er den forventede sammenhæng mellem kvalitet og størrelse, men for folkeskoler gør det omvendte forhold sig gældende, siger programleder Jesper Wittrup fra KREVI. Instituttet vil nu kigge nærmere på skolernes ressourceforbrug, men indtil videre tyder resultaterne altså på, at store skoler er fagligt ringere. Hvis man ser på de små skoler med elever, så er de faktisk signifikant bedre og har en højere faglighed, siger Jesper Wittrup. Undersøgelsen har ikke noget bud på, hvorfor mindre skoler har en mere positiv effekt på elevernes afgangskarakterer, men for Skole & Forældre giver resultatet god mening. Formændenes fornemmelse Formand Benedikte Ask Skotte peger på foreningens nylige undersøgelse, der viser, at skolebestyrelsesformænd på små skoler, vurderer kvaliteten af undervisningen på deres skole til at være højere end formænd på større skoler. Undersøgelsen viser måske det, som skolebestyrelsesformændene fornemmer, siger formand Benedikte Ask Skotte og henviser til, at forældreindflydelse, -engagement og -interesse betyder mere end uddannelsesniveau. JYDSKEVESTKYSTEN 22. maj 2011 FAKTA DÅRLIGERE UNDERVISNING Ifølge KREVI giver 200 ekstra elever på en skole et fald i den såkaldte undervisningseffekt på cirka 0,1. Det kan lyde af lidt, men gør en stor forskel. Rangerer man skolerne efter deres beregnede undervisningseffekt ligger Grønvangskolen i Vejen eksempelvis nummer 669 ud af 1313 skoler på landsplan med en undervisningseffekt på 0,0995. Med et fald på 0,1 ville skolen rutsje ned på plads 799.»For folkeskolerne er der en signifikant negativ sammenhæng mellem skolestørrelse og undervisningseffekt. Sidstnævnte resultat er bemærkelsesværdigt i lyset af, at andre undersøgelser har givet indikationer på, at der er faglige fordele forbundet med større skoler. Citat fra KREVI-rapporten»Folkeskolens faglige kvalitethvis forældrene bakker op og støtter eleverne og snakker positivt om skolen og interesserer sig og involverer sig, så lærer børnene mere. Faktisk er det ikke et spørgsmål om forældrenes uddannelsesniveau, men forældrenes opbakning og engagement. Formand for Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte 3

4 Hvor god er din skole er til at undervise? Hvor dygtig er dit barns skole til at undervise? Får socialt svage elever noget ud af undervisningen, og er der mange ressourcestærke forældre? Find svaret på nettet. Det og mange andre spørgsmål, kan du nu få svar på i JydskeVestkystens skolekort på jv.dk under»regionalt«. Her kan du finde historier med detaljerede oplysninger om skolens evne til at undervise i f.eks. naturfag, og hvor god den er til at løfte socialt stærke elever. Kortet bygger på udregninger, som KREVI har lavet. Hvis man ligger meget højt, kan man i virkeligheden bare fejre, at det går rigtig godt, men hvis man ligger meget lavt, så vil jeg mene, at det giver anledning til en hvis selvransagelse, siger programleder Jesper Wittrup, KREVI. De avancerede beregninger tager højde for adskillige faktorer som foruden forældrenes indkomst og uddannelsesmæssige baggrund tæller oplysninger om, hvor prestigefyldt forældrenes arbejde er, og om eleven har modtaget specialundervisning i 9. klasse. Der skelnes desuden ikke kun mellem elever af dansk oprindelse og elever af ikke-vestlig herkomst. Krevi tager også højde for, at elever fra f.eks. Vietnam klarer sig bedre end elever fra Somalia eller Libanon. JYDSKEVESTKYSTEN 22. maj 2011 Klik ind på jv.dk under fanen»regionalt«. Her kan du se en oversigt over skolernes evne til at undervise. Kortet er baseret på udregninger fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut. Skoleledere: Det er ikke størrelsen... EFFEKTIVITET: Skoleledernes formand advarer sønderjyske kommuner mod at»rode for meget i skolestrukturen«. Glem størrelsen på skolerne det handler om metoder, organisering samt ikke mindst personerne og deres kompetencer. Det mener skoleledernes formand Anders Balle. Jeg vil være mere interesseret i hvilke undervisningsformer og måder at organisere skolen på, der giver det bedste resultat, siger han. Han peger på, at undersøgelser har haft forskellige konklusioner om forholdet mellem skolers størrelse og deres faglige resultater. For mig handler det om en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og samtidig sikre, at der er en fællesskabskultur omkring skolen, siger Anders Balle. Hvis man roder for meget i skolestrukturen, som man gør i nogle af de sønderjyske kommuner, så vil jeg mene, at der opstår et problem med fællesskabsfølelsen, siger han. Fællesskabet og forældreindflydelse er nøgleord for forældrene, som advarer mod kun at gå efter små skoler, når der skal spares. Vi har fra start været ude og sige, at man skal tænke rigtig meget over, hvad man gør, når vi snakker store skoler. Det kan godt være, at der kommer en økonomiske besparelse, men det kan gå ud over fagligheden og pædagogikken, siger formand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte. JYDSKEVESTKYSTEN 22. maj

5 Så er der sat vand over til et bedre samarbejde Landdistrikternes Fællesråd har udarbejdet en lille let tilgængelig "kogebog" for det gode samarbejde mellem kommunernes embedsmænd og landdistrikternes ildsjæle Af Bent Nicolajsen I forlængelse af projektet "Ildsjæle og embedsmænd mødes" har Landdistrikternes Fællesråd kogt opskriften på det gode samarbejde ned til nogle få punkter. Baggrund for projektet og for kogebogen er, en udbredt erfaring for, at det meget vigtige samarbejde mellem ildsjælene i landsbyerne og embedsmændene på kommunen snildt kunne være bedre for nu at sige det på jysk. De væsentligste opskrifter i kogebogen kommer her: Samtale fremmer i den grad forståelsen: Ildsjæle og embedsmænd kender for lidt til hinanden og hinandens virkeligheder Der skal skabes rum for uformel kommunikation og disse muligheder skal udnyttes Det er ikke let for ildsjælene at finde den rette embedsmand i de nye store kommuner, og embedsmændene bliver dem ofte svar skyldig Forventningsafstemning og gensidig respekt Både ildsjæle og embedsmænd kan i farten komme til at tro, at modpartens virkelighed ligner deres egen Der er brug for forventningsafstemning og for respekt for, at de andres situation og dagligdag er skruet sammen på en anden måde end ens egen Vi har alle noget at lære Kapacitetsopbygning af ildsjæle og embedsmænd kan gavne både samarbejdet og den konkrete udvikling i landdistrikterne Ildsjæle har ofte brug for kvalificeret hjælp til en konkret opgave: en tegning, et budget eller en ansøgning Embedsmændene kunne ofte blive bedre til: at kommunikere med folk i distrikterne, at forstå vilkårene for landdistrikternes ildsjæle samt at guide sig selv og andre rundt i den kommunale administration Tidlig orientering fremfor sen høring Undgå at løbet er kørt! Det er ofte frustrerende med en formel høring efter, at politikerne har slået søm i Det ville være rigtig nyttigt for ildsjælene og potentielt også en lettelse for embedsmændene, hvis ildsjælene kunne blive orienteret og kommunale initiativer, imens de stadig er på vej Hovedsagen er: At det her er en væsentlig problemstilling, som det giver værdi for samfundet at få gjort noget ved At samarbejde mellem ildsjæle og embedsmænd kan blive bedre. Det kræver vilje fra begge parter Projektet "ildsjæle og embedsmænd mødes" blev financieret af Region Syddanmark og udført af Landdistrikternes Hus og Konsulent Bent Nicolajsen for Landdistrikternes Fællesråd. Se mere på 5

6 Der var stor tilslutning til vore arrangementer. Her ses en gruppe unge ivrigt optaget af at diskutere demokrati. Folkemødet på Bornholm 2011 Landdistrikternes Fællesråd har deltaget i den politiske Ø lejr på Bornholm, som Folkemødet blev benævnt af flere, bl.a. borgmester Winni Grosbøll, som sammen med Bertel Haarder åbnede det store Folkemøde onsdag den Vi havde et af de allerbedst placerede telte på et sted, hvor folk kom forbi på vej til det store debattelt, hvor alle partilederne talte. Vi var sammen med Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, LAG Bornholm, Mulighedernes Land og Akademikerkampagnen. Det var mange personer i et telt på 6 x 6 meter, og så havde vi også lånt et lille hjørne til Landdistrikternes Hus, hvor de arbejdede med Byg din nye Landsby. Alle aktørerne havde forskellige materialer og små smagsprøver med i teltet, men vi var så heldige, at debatterne kunne foregå udenfor teltet, det var fint vejr hele ugen. Vi havde små caféborde og 25 stole, så mange deltagere måtte op, men det var netop meningen, at debatterne kunne foregå uformelt mange steder samtidig. Landdistrikternes Fællesråd havde en række café- og debatmøder på programmet. Vi havde indbudt De Bornholmske Borgerforeninger til at være medarrangør; det tror jeg, at alle var godt tilfredse med. Vi lagde ud allerede den første dag, onsdag den 15. juni med et debatmøde om Landdistrikternes fremtid: Hvordan skaber vi udvikling på nogle områder, samtidig med at vi må leve med afvikling på andre. Der var oplæg ved Indenrigsminister og Sundhedsminister Bertel Haarder; Sten Gade, SF s vækstordfører; Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen og Borgmester Winni Grosbøll. De 4 kom med mange gode bud, alle var enige om, at det, der skaber udvikling, er ildsjælene; uden dem ingen udvikling. De over 100 personer, der deltog i debatten, havde mange spørgsmål bl.a. om, hvorfor politikerne ikke gør mere for at holde liv i ildsjælene, og for at gøre livet lidt mindre bureaukratisk. Der var debat om iværksætteres forhold, om bedre infrastruktur. Konklusioner: Ildsjæle og lokale initiativer er fundamentale for al udvikling lokalt i landdistrikterne! Der var fokus på statslige arbejdspladser, som oplægsholderne som hovedregel ønskede at bevare i yderområder. Man skal satse på lokale kompetencer, styrker og fordele for at skabe vækst med arbejdspladser og iværksættere. 6

7 Der var gode eksempler på Årets Landsby (Region Midt) og Blomstrende Landsby Der skal sikres gode rammevilkår for landdistrikter og især yderområder. Her skal stat, region og kommune arbejde endnu mere konstruktivt sammen. Rammevilkårene, der bl.a. blev nævnt, var: Erhvervsudviklingsmuligheder, infrastruktur (Fibernet, busser, veje, havne + broer og færger (Sidstnævnte var Bornholmske udfordringer)) og uddannelsesmuligheder. Samme dag havde vi kl et debatmøde om turisme: Hvordan øger vi turismen i landdistrikter og yderområder. Til at komme med et bud på det havde vi Venstres turistpolitiske ordfører Hans Chr. Thoning og Tage Petersen, Center for regional Turismeforskning. Konklusioner: Der er et kæmpe uudnyttet potentiale i turismen i landdistrikter og yderområder, selvom turismeerhvervet allerede er Danmarks 3. største erhverv med omsætning på 75 mia. og ca beskæftigede. Der var enighed om, at lempelser i momsregler og større bundfradrag ved udlejning havde været gode for erhvervet. Men der er stadig lang vej før turismeerhvervet har samme rammevilkår som i andre lande. Der er også behov for de almindelige gode rammevilkår indenfor infrastruktur og uddannelse etc. Fra åbningen af Folkemødet. Fra det 1. debatmøde uden for vores telt. Her ses de fire indledere, samt formanden. Der var stor tilslutning til vore debatter. Der er kommet flere midler og tilskudspuljer indenfor turisme, som kan styrke erhvervet, hvis pengene kommer ud og arbejder hos aktørerne de rigtige steder. (Ikke kun VisitDenmark og Wonderful Copenhagen) Vi har brug for store (og kommercielle) attraktioner (som trækplastre) som skal spille sammen med de øvrige mange forskellige attraktioner. Politikerne skal og vil gerne arbejde mere sammen med aktørerne og brancheorganisationerne. Sats på det autentiske, og de lokale styrker og særpræg. Brug naturen og giv turismeerhvervet flere muligheder i at anvende naturen (Naturstyrelsen er medspiller) til at skabe nye oplevelser. Onsdag aften var vi inviteret til reception hos de konservative på deres skonnert i Allinge Havn. Det var et par hyggelige timer, hvor vi fik snakket og netværket. Resten af artiklen kan læses på Danske Landsbyer hjemmeside: Østerlars Kirke en af Bornholms store seværdigheder. Foto: Ivan Jacobsen. 7

8 Lær udvalget at kende Cv: Navn: Ejnar Tylvad Adresse: Sæddingvej 15, 6900 Skjern Fødselsdato: Familie: Gift med Pia der socialrådgiver og vi har tre piger på 8, 10 og 13 år. Beskæftigelse: Driver et lille enmands momsregistreret firma i byggebranchen Uddannelse: HH, merkonomfag m.m. Fritidsaktiviteter: Tidl. ungdoms- og seniortræner og bestyrelsesmedlem. / Hanning Boldklub i over 10 år Tidl. Skolebestyrelsesmedlem / Rækker Mølle Skolen LAG Ringkøbing-Skjern Kommune / Suppleant men med ved alle bestyrelsesmøder Firkløverweekend / Initiativtager til aktivitetsweekend for de fire sogne i Rækker Mølle skoledistrikt bestående af et samarbejde mellem 19 foreninger. Hallen / I bestyrelsen under udvidelsen i Børnehaven / Formand for best. under udvidelsen i Revy / Deltaget flere gange i Rækker Mølle og Bølling Rækker Mølle Udviklingsråd / Formand for udviklingsrådet. Rækker Mølle Prisen / Initiativtager til prisen Forskønnelsesprisen / Initiativtager til prisen. CURICULUM VITAE Jørgen Hammer 1967 Cand.polyt. fra Danmark Tekniske Universitet Johnsen & Randrup I/S, rådgivende ingeniør, Nuuk, Grønland Anders Nyvig A/S, Hørsholm, rådgivende ingeniør med speciale i vej- og trafikplanlægning : Bornholms Amts Trafikselskab/BAT, trafikchef : Medlem af kontaktrådet vedrørende beflyvningen af Bornholm. (nedsat af Danair og videreført af Statens Luftfartsvæsen) : Medlem af Vejregelarbejdsgruppen vedrørende Bustrafik og siden 2002 formand (nedsat af Vejdirektoratet) : Formand i det grænseregionale samarbejde mellem Sydöstra Skåne og Bornholm(nedsat af Nordisk Ministerråds embedsmandsgruppe for regionalpolitik) 1984-: Bestyrelsesmedlem og siden 1988 formand for Nyker Borgerforening Egen konsulentvirksomhed for bl.a. Ålands Landskabsstyrelse (opbygningen af et Ålandsk Trafikselskab efter bornholmsk forbillede), Mariehamn kommune, Åland (revision af bybussystemet og vej- og trafikplan for Mariehamn Stad), Stockholms Läns Landsting (trafikplan for Stockholm Skærgård), Drammen kommune, Norge (rådgivning omkring bybustrafikken i Drammen by), Waxholm Ångfartygs AB, Sverige (rådgivning omkring udmøntningen af trafikplanen for Stockholm Skærgård), Kommunernes Landsforbund (medforfatter af Håndbog om kommunale kørselsordninger, 1997) og Ystad kommune, Sverige : (medforfatter af udredning om Person- og godstrafikken mellan Sydsverige och Centraleuropa, 1997) : Medlem af Bornholms- Trafikkens kontaktråd: (udpeget af Bornholms Amtsråd) : Medlem af Vejregelprojektgruppen vedrørende Byernes Trafikarealer (nedsat af Vejdirektoratet) 1995: Sammen med civ. ing. Niels Melchior Jensen 1. præmievinder af idékonkurrence udskrevet af Dansk Ingeniørforening om forbedring af den kollektive trafik i Odense : Formand for Destination Bornholm, det regionale markedsførings- og turismeudviklingsselskab : Medlem af repræsentantskabet for Bornholms Erhvervsråd : Bestyrelsesmedlem i kulturinstitutionen Fonden Svanekegården 1997-: LAG-medlem under Leader II og Leader+ og siden 2003 formand for LAG Bornholm under Leader+ (udpeget af de bornholmske borgerforeninger) og formand for LAG Bornholm efter 2007(valgt på generalforsamlingen i 2007 og genvalgt i 2009) : Bestyrelsesmedlem i oplevelsescenteret Natur Bornholm under dets opbygning : Medlem af repræsentantskabet for TV2 Bornholm : Medlem af Vejdirektoratets Vejsektorråd (nedsat af trafikministeren, udpeget af HT/HUR/Movia og Amtsråds-foreningen/Danske Regioner/Trafikselskaberne i Danmark) 1998-: Honorær konsul for Island : Medlem af projektstyregruppen for den elektroniske køreplan for tog, busser og færgen i Danmark, : Medlem af Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm : (udpeget af trafikministeren efter indstilling af Bornholms Amt/Bornholms Regionskommune) 2002-: Bestyrelsesmedlem og siden 2006 formand for Europabevægelsen på Bornholm. 2002: Modtaget TransportØkonomisk Forenings Transportpris 2002-: Medstifter og siden starten formand for Bornholmske Borger- 8

9 foreningers Samvirke, der er en paraplyorganisation for Bornholms 29 borgerforeninger/byting/fællesråd : Formand for det bornholmske fødevareudviklingscenter (udpeget af Leader+) : Ansvarshavende redaktør af Magasin Bornholm 2010-: Har fået nedrevet vores gamle sommerhus ved Dueodde og er nu som selvbygger i gang med at opføre et 131 m_ stort sommerhus, som jeg selv har tegnet : Medlem af udvalget Danske Landsbyer under Landdistrikternes Fællesråd. Valgt på det 1. landsbyråd efter sammensmeltningen af Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen af Landsbysamfund. Siden 1972 gift med Bente, der er textilkunstner med egen virksomhed i Nyker og Svaneke. Vi har to voksne drenge, den ene bosiddende på Bornholm og den anden i Bidstrup. Privat:: Nyker Hovedgade 32, DK 3700 Rønne, tlf , mobil , C.V. Martin Damborg Nielsen Personlige data Navn: Martin Damborg Nielsen Adresse: Jordemodervej Ringsted Mobil: Fødselsdag/sted: Ringsted Nationalitet: Dansk Civilstand: Samlevende Kørekort: Kørekort B og BE Jeg afsluttede 9.klasse i juni Startede på Kærehave landbrugsskole i August 1999-September Oktober 1999-oktober 2000 Landbrugselev på Adamshøj gods. Oktober 2000-Marts 2001 Modul 1B elev på Lyngby landbrugsskole. April 2001-Juli 2001 landbrugselev på Tadre-møllegaard ved Hvalsø. August 2001-September 2001 Landbrugselev hos Svend Hansen Vemmedrup. Oktober 2001-November 2001 Grundforløb til Murer. November 2001-November 2005 Murerlærling hos Per Kjeldal Borup. December 2005-August 2006 Murerlærling hos OC-huset a/s Haslev. August 2006 færdiguddannet murer. September 2006-? Selvstændig Murermester og entreprenør Martin Damborg. Marts 2011-? Salgsdirektør hos LejDirekte. Interesser og hobby Januar 2000-? Medlem af VU-Ringsted. August 2000-februar 2005 Formand for VU-Ringsted. August 2000-? Medlem af Venstre i Ringsted. Foråret Foråret 2010 Næstformand i Landdistriktsudvalg i Ringsted Kommune. Februar 2007-Marts 2010 Næstformand i Landsbyforeningerne for Ringsted Kommune. Marts 2007-Marts 2010 Best-medlem i Ringsted Erhvervsforum. November 2009-December 2009 byrådskandidat for Venstre i Ringsted. November 2009-Februar 2011 Bestmedlem i Danske maskinstationer og Entreprenør. Marts 2010-? Best-medlem i Landsbyforeningerne i Ringsted kommune. Januar 2010-? Medlem af Ringsteds grønt råd. Januar 2011-Maj 2011 Best-suppleant LAL. Maj 2011-? Best-medlem Danske Landsbyer. 9

10 Frist for stof til næste nummer d. 10. september 2011 Invitation til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2011 Erhvervsudvikling og arbejdspladser i landdistrikterne Indenrigs- og Sundhedsministeriet har hermed fornøjelsen af at invitere til den årlige landdistriktskonference den september Konferencen foregår på Skærbæk Fritidscenter (se Konferencen vil i år fokusere på erhvervsudvikling og arbejdspladser i landdistrikterne. Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder vil deltage i konferencen med et indlæg og efterfølgende debat. På konferencen vil der desuden være god mulighed for at lytte til oplæg, stille spørgsmål og udveksle erfaringer. Der arrangeres tre ekskursioner i Tønder Kommune for de, som har lyst og mulighed for at komme tidligt fredag. Indkvartering på fritidscenteret vil foregå fra kl I programmet er der uddybende oplysninger om konferencen og ekskursionerne (programmet kan ses her: ashx). Deltagelse i konference og ekskursion samt overnatning d. 16. september 2011 i enkeltværelse koster 500 kr. pr. person. Hvis man ønsker dobbeltværelse, koster det 350 kr. pr. person. Ønsker man deltagelse uden overnatning koster det 250 kr. at deltage. Det skal bemærkes, at overnatning foregår i feriehytter, hvori der er to soveværelser. Det betyder, at uanset om man ønsker overnatning i enkeltværelse eller dobbeltværelse, vil man dele badeværelsesfaciliteter og i øvrigt en fælles stue med en eller to andre deltagere. I alt er der på konferencen plads til cirka 120 deltagere (afhængig af hvor mange der ønsker at overnatte på enkeltværelser), og der tilmeldes efter først til mølle -princippet. Om nødvendigt oprettes en venteliste. Tilmelding skal ske pr. mail til adressen og man skal benytte tilmeldingsskemaet, der kan hentes på se under Fokusområder: Yderområder /"Landdistriktskonference 2011" (nederst på siden). Personer, der ikke har adgang til internettet, kan kontakte Helle Johansen eller Özlem Kececi i ministeriets Center for Kommunaløkonomi, der vil være behjælpelig med tilmeldingen på tlf. nr / Sidste frist for tilmelding er onsdag den 24. august I forlængelse af tilmelding fremsendes pr. en bekræftelse inkl. oplysninger om betaling, som skal ske senest fredag den 2. september Såfremt betalingen ikke er registreret denne dag, kan tilmeldingen blive annulleret. Det bemærkes, at praktiske oplysninger fremgår af den bekræftelses- , som man modtager umiddelbart efter tilmeldingen. På (samme sted som tilmeldingsblanketten) vil deltagerne løbende kunne finde eventuelle opdateringer vedrørende program, oplægsholdere, ekskursioner, kørselsvejledninger osv. Bemærk, at tilmeldingen er bindende, og at betalingen for deltagelse ikke efterfølgende kan refunderes ved evt. afbud. Spørgsmål vedrørende konferencen og tilmelding kan rettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på Vel mødt i Skærbæk. Med venlig hilsen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Alle medlemmer, som ikke har fået dette blad tilsendt på mail, bedes sende deres adresser til Ellers vil bladet kun være på hjemmesiden og ikke blive sendt. Landdistrikternes Fællesråd Nørregade Vejen Tel Fax Girokonto: CVR Udvalget Danske Landsbyer Ole Olsen, formand Bildsøvej 165, Næsby Strand, 4200 Slagelse Ejnar Tylvad Sæddingvej 15, 6900 Skjern Erik Rytoft Jensen Skodborg Vestergade Rødding Jørgen Hammer Nyker Hovedgade 32, Nyker 3700 Rønne Margrethe Stenger Smedegade 29, 6535 Branderup Martin Damborg Nielsen Jordmodervej Ringsted Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup Helge Petersen, sekretær Landdistrikternes Hus A/S Nørregade 12, 6600 Vejen Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation for landsdækkende foreninger og organisationer. Medlemmerne er: 4H - Dagli Brugsen og Lokalbrugsen - De Samvirkende Købmænd DGI - Fri Bønder Levende Land Fritid og Samfund Håndværksrådet - LandboUngdom - Landbrug & Fødevarer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning og Landskab 10

Folkemødet på Bornholm 2011

Folkemødet på Bornholm 2011 Folkemødet på Bornholm 2011 Landdistrikternes Fællesråd har deltaget i den politiske Ø lejr på Bornholm, som Folkemødet blev benævnt af flere, bl.a. borgmester Winni Grosbøll, som sammen med Bertel Haarder

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk!

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Lokal accept af vindmøller med udgangspunkt i lokal udbytte/ejerskab herunder almennyttigt ejerskab.

Læs mere

LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD

LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD . Nuværende bestyrelse: Formand: Steffen Husted Damsgaard, Lemvig Næstformand: Karsten Gram, Gråsten Bestyrelsesmedlemmer: Lars Høgh, Hjørring Frederik Kaae Kirk, København NV Mads Munk Jepsen, Mellerup

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Dataskema for lokalsamfund i Danmark

Dataskema for lokalsamfund i Danmark Dataskema for lokalsamfund i Danmark Landdistrikternes Hus A/S Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@ldhus.dk www.ldhus.dk CVR. nr. 33 37 41 00 Bank 2208 8976659334 Kære lokalsamfund

Læs mere

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs.

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Kirsten Bruun s mission er: At være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden til gavn for landdistrikter og yderområder. Vores

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 16. september 2013 kl. 17:30. Midtmors Sport. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 16. september 2013 kl. 17:30. Midtmors Sport. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 16. september 2013 kl. 17:30 Sted Midtmors Sport Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordvestjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling,

Læs mere

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer Danske Landsbyer April 2012 2. årg. nr. 2 Landdistrikternes Fællesråd Det nye udvalg i Danske Landsbyer. Fra venstre ses Jørgen Folkvang,, Margrethe Stenger, Ole Flemming Lyse, Ejnar Tylvad, Erik Rytoft

Læs mere

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.:

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.: De frivilliges dag Referat fra en aktiv dag Til inspiration for andre Kontakt evt.: osternykirkeweb@gmail.com Formål med dagen var at få fokus på frivillighed Dagen var arrangeret af ministeriet for by,

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Flammerne brænder i regionsledelsen For to måneder siden kunne I i nyhedsbrevet læse om korpsets nye Projekt Ildsjæl og i Nektar har I siden

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Ved Jørgen Hammer (substitut for Michael Skovgaard, Tejn) Nyker Borgerforening Bornholmske Borgerforeningers Samvirke Paraplyorganisation

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Danske Landsbyer. Ud af bankens skygge. Af Hans Jørgen Dalum

Danske Landsbyer. Ud af bankens skygge. Af Hans Jørgen Dalum Danske Landsbyer Februar 2012 2. årg. nr. 1 Landdistrikternes Fællesråd Ud af bankens skygge Af Hans Jørgen Dalum Hans Jørgen Dalum Det er en mærkelig og vanskelig tid vi lever i, når man ser på den økonomiske

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver.

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver. Bestyrelsens årsberetning. Velkomst Velkommen til den årlige generalforsamling her i Foreningen af vandværker i Danmark, region Nord. Vi er igen en del, der har fundet vej til Rebild. Der skal lyde en

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Landdistrikternes Dag. på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg.

Landdistrikternes Dag. på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg. Landsbynyt April 2011 21. årg. nr. 2 Landdistrikternes Dag på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg. Landdistrikternes

Læs mere

ELEVERNES STEMME Elever trives bedst på mindre folkeskoler Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 3. november 2015, 05:00

ELEVERNES STEMME Elever trives bedst på mindre folkeskoler Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 3. november 2015, 05:00 ELEVERNES STEMME Elever trives bedst på mindre folkeskoler Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 3. november 2015, 05:00 Del: Mindre folkeskoler har mere ro, og undervisningen er spændende, siger eleverne

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Deltagere: Susanne Muusmann, Ouafa Rian., Christian Thomsen, Marianne Jensen, Louise Lund Afbud fra Maia Mikkelsen Dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

11-årig har sovet i telt i et år

11-årig har sovet i telt i et år 11-årig har sovet i telt i et år I dag har Frede Vinther Rasmussen sovet telt hver nat i et år. Du er her:forside > 11-årig har sovet i telt i et år TEKST: Peter Skov Jørgensen FOTO: Da 11-årige Frede

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Mødetid: Tid: 19:00 Sted: Landskontoret Deltagere: Frida Neddergaard, Line Mandix Thorsen, Jonas Johnsen, Jonas Mandix Thorsen og Lone Nørager Kristensen.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 28. oktober 2013 kl. 17:30. Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland

Udfordringen. Dato. Sted. 28. oktober 2013 kl. 17:30. Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland Dato 28. oktober 2013 kl. 17:30 Sted Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling,

Læs mere

LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012

LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012 LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012 Kære Bornholmer Du er inviteret til lokale dialogmøder, der afholdes fire gange i august måned. Her kan du møde politikere og medborgere til dialog om, hvordan vi gør Bornholm

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE. torsdag, den 9. marts 2006

DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE. torsdag, den 9. marts 2006 DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR torsdag, den 9. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 2, Pandrup Rådhus, kl. 15.00 INDHOLD Punkt nr. 7 - Mødekalender...3 Punkt nr. 8 - Opsamling

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

seng efter dejlig lejrdag. Se masser Husk Tjek VIGGO

seng efter dejlig lejrdag. Se masser Husk Tjek VIGGO Fredagsbrev Light uge 19 13. maj 2016 Skrevet torsdag aften mens Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup friskolens børn er ved at komme i 75753888 seng efter dejlig lejrdag. Se masser kontor@bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.5 Juni 2013 Årgang 50 Nyt fra ledelsen: Sommerferien er lige ved om hjørnet. Fredag den 28. juni afslutter vi kl. 12.00 i gården, hvis vejret holder

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT Den 9. juli 2015 Tidspunkt : Onsdag den 1. juli kl. 17 med efterfølgende middag Sted : Peter Bangsvej 30, Frederiksberg Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening.

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Frederikshavn Erhvervsforenings generalforsamling 2012 FORMANDENS BERETNING Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Mit navn er

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE 1 INDHOLD Kære virksomhed 3 Rette kontakt og svar inden 24 timer 4 Tovholder med overblik inden 5 dage 5 Taskforce 6 Fast kontaktperson 7 Helhedsorienteret

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere