SKØNSERKLÆRING. J.nr Besigtigelsesdato: Torsdag mellem kl og ~ Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14109. Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg."

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: Torsdag mellem kl og ~ Ejendommen: Nørrekaasgade Rønne Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Birgit & Fritz Ynddal Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Mogens Ørum. Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / S.S.) Tryg Tilstede ved skønsmødet: (Hvis andre end sagens parter deltager anføres i hvilken relation de deltager). (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud): K.K. B.B. K.K. s rådgiver Energivejleder Johan Lorentzen fra EnergiTjenesten Bornholm 1) Bilagsoversigten fra anmeldelsen til Diciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige. 2) Nyt bilag A, med stillede spørgsmål til brug for skønsrapporten. Datering, navn og underskrift: Holte Peter Thunbo Side 1 af 14

2 Oversigt over klagepunkter: Punkterne 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32 og 33 er under skønsforretningen frafaldet af K.K. og behandles derfor ikke i skønserklæringen. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Se vedlagte Bilag A. Der vil i skønsrapporten blive henvist til Bilag A s punkter, der lå til grund for syn & skønsmødet. Udbedring af skaderne i henhold til HJB s tilbudsliste. Herudover ønskes en erstatning for værdiforringelsen jf. klagepunkt 15 anvendelse af varmekabel i skotrende på tag. B.B. fastholder at Tilstandsrapporten med allonge er retvisende. B.B. oplyste endvidere at han ikke havde været på den nordlige side af rytterlyset på taget, grundet størrelsen af dette, højde ca. 80 cm med en bredde ved taget på ca. 110 cm. Dette var besigtiget fra det nordlige kvistvindue. Foto 14. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Overskyet, tørt, let vind fra syd, ca C. Øvrige forhold: 1) K.K. oplyser at de tidligere ejere var fraflyttet i december ) B.B. oplyste at huset blev gennemgået uden møbler den 5/ , og huset var opvarmet Rapporten blev afleveret på sælgers nye adresse. 3) K.K. oplyste at de ikke havde hjælp ved købet af en bygningssagkyndig eller en håndværker. 4) K.K. oplyste at de var i gang med en retssag mod sælger, grundet lugten i kontorværelset, jf. bilag 1 - Johan Lorentzens rapport - de første afsnit på side 1. Dette forhold er ikke medtaget i klagen. Det kan konstateres at der ved besigtigelsen ikke var nogen lugt i værelset. Side 2 af 14

3 Ad 1. Jf. Bilag A. Dampspærre i skunk. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 1. Forbedringer: Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt: Skunklem mod øst blev nedtaget og hele skunkrummet var beklædt med spånplader, alt var tørt. Skunklem mod vest blev nedtaget, her var spånplader demonteret. Isoleringen var synlig mod taget. Den var bundet op med murersnor, ca. 1 mm tyk pr 20 cm. Der kunne ikke ses nogen dampspærre på den lodrette skunk, hvor der bl.a. er lemme. B.B. oplyste at han kun havde haft en lem demonteret mod øst og ingen mod vest. Da der lå en del 230V kabler og TV-kabler løst i skunken, kan det antages at spånpladerne er demonteret for udførelse af disse installationer. Denne skunk er også helt tør. Foto 2-5 Der er ingen tegn på skader eller nærliggende risiko for skader idet hele konstruktionen var tør uden skjolder eller misfarvninger på spær eller øvrige konstruktioner, dette selv om der vurderes at mangle en dampspærre på den lodrette del af skunkvæggen mod stuen. Undertaget er af oliehærdede fiberplader mod vest. Oliehærdede fiberplader betegnes som et diffusionsåbent undertag hvorfor isoleringen gerne må ligge helt op til undersiden af pladerne. B.B. har udført en stikprøve ved at aftage en skunklem mod øst og her ikke kunne registrere fejl eller skader. Baggrunden for at nedtage en skunklem yderligere mod vest, når der ikke ses fejl eller skader mod øst kan diskuteres, ligesom det ikke kan dokumenteres at forholdene på besigtigelsestidspunktet afveg fra hinanden. Med baggrund i dette vurderes det at der ikke er en forsømmelse. Da der ikke er skader eller nærliggende risiko for skader, skal der ikke udbedres noget. Retableringen af skunken vurderes som sagen uvedkommende. Ingen Nej Side 3 af 14

4 Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Kvistflukebeklædninger, blyinddækninger, skotrende ved tegl, tagpap samlinger, el-tracing i lang skotrende mod rytterlys og tagpap og inddækning mod nabo mod nord på brandmur. 2)Begge kviste s flunke vurderes at være opbygget af krydsfinerplader, der er malede. De flunksider der vender mod syd er mest nedbrudte, således vurderes det at der er udført en udbedring med spartelmasse og der kan ses begyndende delamineringer af krydsfineren og det hele er malet over. Flunkene mod nord og det øvrige træværk er ikke lige så medtaget som det øvrigt træværk på kvistene er. Dette trænger til vedligeholdelse. Foto )Blyinddækningerne på den sydlige side mellem flunksider og tagsten er ved at være udtjente og der kan ses revner i blyet og ligeså en samling mellem 2 længder der er gået op i lodningen. Endelig kan det ses at tagsten under blyinddækningen, under kvistene, ligger noget løst og nogle sten er knækket med følge af utætheder til undertaget. Foto 8, 9, 10 og 12. 5)I skotrenden ses et nedskredet støttebrædt til taglægterne, de 2 tagsten over er skadede og bør udskiftes med nye tilpassede sten, denne skade giver ingen følgeskader og kan betegnes som værende kosmetisk. Foto )Ved besigtigelse af samlingerne af de enkelte tagpapbaner er der jævnt fordelt samlinger der ikke er helt sammensvejste fuldsvejste, ofte i hjørne ved forstærkninger mv., her kan der være fra 5 til 20 mm hvor svejsningen vurderes at have sluppet. Enkelte steder er der nogle få samlinger hvor svejsningen på et kort stykke er sluppet med op til halvdelen af overlapningen mellem banerne, men det er få steder. Foto )Skotrenden langs rytterlyset mod nord er med svag hældning mod nedløbet og er el-tracet. Tracingen er bundet fast på et elektrikerplastrør, således at det ligger fast i skotrenden og dækker den. Foto )Tagpappen mod brandmuren og naboen mod nord, er flere steder ikke dækket af zink- /blyinddækningen. Det vurderes at der er lagt ny tagpap på uden at etablere nye inddækninger. Tagpappen er flere steder åben mod murværket således at vand kan trænge ned bag pappen og ned i underkonstruktionen. Foto 16, 17 og 18. Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Konklusion: 2 og 4)Det vurderes at de nævnte skader har været til stede ved udarbejdelsen af Tilstandsrapporten, og burde have været medtaget i denne. Side 4 af 14 5)Støttebrædtet, der er skredet ned i skotrenden, samt

5 de skadede tagsten vurderes også at have været synlige. 13)Det vurderes at de små manglende helsvejsninger som beskrevet generelt ikke giver risiko for skade men at taget bør have almindelig vedligeholdelse. Det kan diskuteres om forholdet burde have været medtaget, da der ikke er risiko eller særlig risiko for skade, men måske som en forbrugeroplysning om at taget bør vedligeholdes. 15)De udførte løsning med el-tracing f.eks. af en skotrende med svagt fald er almindeligt brugt og den her anvendte løsning giver ikke anledning til kommentarer. 16)Inddækningen at tagets tagpap. med bly og zink, på brandmuren mod nord, har store svigt idet tagpappen flere steder ikke er lukket opadti,l således at regn og fugt vil trænge ned mellem brandmuren og tagpappen og videre ned i tagkonstruktionens opbygning med vandskader til følge. Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Fejl og forsømmelser: 2 og 4)Der er sket forsømmelse ved ikke at medtage ovennævnte forhold. 5)De skadede sten og det nedskredne stykke træ vurderes ikke at være en decideret skade der giver anledning til følgeskader, idet der er tækket med tagpap under, men det burde have været medtaget. 13)Da forholdet vurderes at have karakter af forbrugeroplysning og ikke decideret er en skade, vurderes dette ikke som en forsømmelse. 15)Der er ingen forsømmelse. 16)Der er tale om forsømmelse. Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: 2 og 4)Det vurderes at der skal foretages partielle udskiftninger/reparationer af flunkbeklædningerne sammen med udbedringer af blyinddækningerne og eftergang for knækkede og løse tagsten ved disse. Arbejderne på og ved kvistene vurderes til for tømrer, murer, maler og blikkenslager til kr ,- incl. materialer. Side 5 af 14 5)Arbejdet for udbedring af tegl og opbygning ved skotrenden vurderes til kr ,- incl. materialer. 13)Arbejdet kan udføres af en mand i 1½ time, kr. 600,- incl. materialer. 15)Intet. 16)De eksisterende inddækninger skal aftages og nye skal etableres i zink. Der er ca. 7 lbm inddækning i ca. 120 mm højde. Udbedringsomkostning kr ,- incl. materialer.

6 Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Forbedringer: Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Eventuelt: 2 og 4)Her er tale om delvise forbedringer, 40% i forholdene. Øvrige forhold er kun udbedringer. B.B. oplyste at han ikke havde været ovre på den nordlige side af rytterlyset, og foretaget besigtigelse. Side 6 af 14

7 Ad 3, 9, 26, og 30. Revner i mørtel i rygningen, puds revnet ved vindue og bindingsværk i gård m/indgang, puds udv v/havedør og revner i mørtel i rygning. 3)Der kunne ses en mindre revne i mørtlen ved en samling mellem 2 rygningssten. Foto 19. 9)Der er en revne i højre siden i pudsen mellem murværk og vindue pudsfugen og under vinduet i pudsfugen under ved overgangen til bindingsværket. Foto ) Facadeområde tv. for dørparti i gården mod vest, har et mindre parti med puds der har sluppet underlaget. Området er ca. 20 cm 2 og der er ingen synlige revner i området. Det kan kun findes ved at banke på hele muren. Foto )Revne i mørtel i rygning på tilbygning mod syd. Revnen er lige så lille som pos 3. Foto ingen. Ad 3, 9, 26, og 30. Konklusion: 3 og 30)Revnerne vurderes som værende naturlige for rygninger når de ikke er nye. Rygninger skal vedligeholdes løbende, men her er der ikke grund for at gøre noget endnu. 9)De nævnte revner må siges at være naturlige for bygninger af denne alder og byggemetode og vurderes ikke at give nærliggende risiko for skader, dog kræver bindingsværksbygninger jævnlig vedligeholdelse. 26)Facaden har umiddelbart ingen skade og er filtset samt malet, området er ganske lille og vurderes ikke for nærværende at udgøre fare for skader. Ad 3, 9, 26, og 30. Fejl og forsømmelser: Ad 3, 9, 26, og 30. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 3, 9, 26, og 30. Forbedringer: Ad 3, 9, 26, og 30. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3, 9, 26, og 30. Eventuelt: Med baggrund i huset alder og byggestil vurderes det at der ikke er sket forsømmelse, da man bør være opmærksom på at der skal ske en løbende vedligeholdelse. Alle fire forhold kan udbedres for kr ,- incl. materialer og hjælpemidler. Kun vedligehold. Side 7 af 14

8 Ad 8. Vinduer kan ikke åbnes f.eks. 1. sal mod gade/gavl/syd. Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt: Vinduet kunne åbnes ved skønsforretningen. Ovenlysvindue blev kontrolleret og dette kunne også åbnes. Foto 22. Vinduerne der blev kontrolleret kunne funktionere. Da der ved udarbejdelsen af en Tilstandsrapport skal foretages stikprøvekontrol bl.a. af funktioner af vinduer, skal ikke alle vinduer afprøves. Dette kan medføre at nogle vinduer kan være tilmalede og derfor har vanskeligt ved at åbne. Der er ikke sket forsømmelse. Ingen. Ingen Nej Side 8 af 14

9 Ad 14. Ingen fald på lille tag over mellem bygning mod syd-vest og gang i hovedbygningen. Det kunne ved opmåling konstateres at der var et jævnt fald mod tagrenden på ca. 1:80, ca. 12,5 mm pr meter. Der kunne ses en lille opstuvning af vand grundet en overlapning i tagpappen på tværs af tagets fald. Foto 23 og 24. Ad 14. Konklusion: Taget er efter hvad det blev oplyst etableret i 1992, der er underlagt BR85, hvori der under pkt står at alle tage skal have en taghældning på min 1:40. Den aktuelle taghældning er ca. 1:80, altså kun det halve pr meter. Taget skal efterses tiere end at tag med korrekt fald. Der synes ikke at være skader på taget, men taget vurderes at være mere slidt end de andre tagflader med tagpap. Det kan ikke oplyses om dette tags tagpap er ældre end de andre tagpaptage. Ad 14. Fejl og forsømmelser: Ad 14. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 14. Forbedringer: Ad 14. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 14. Eventuelt: Der burde have været oplyst at taghældningen ikke opfyldte mindstekravet, dette er en forsømmelse. En omlægning vil medføre at taget skal hæves, hvilket kan udføres ved hjælp af kileskåret isolering, men herudover skal sterner og andre tilstødende bygningsdele tilpasses. Taget har en størrelse på ca. 5,5 m 2. Det vurderes at en hævning vil koste ca. kr ,- incl. materialer. Dette vil delvist være en forbedring, og udgøre på ca. 40% af investeringen. Side 9 af 14

10 Ad 18. Trænedbrud/råd i sternbeklædning på mellemgang ud mod den sydlige gård. Ad 18. Konklusion: Ad 18. Fejl og forsømmelser: Ad 18. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: På sternbrættet - ved tagnedløbet - kunne det konstateres at der var trænedbrydning i det, selv om det var overmalet. Foto 25 og 26. Sternbrættet bør udskiftes. Det vurderes at skaden har været synlig gennem malingen, grundet udseende ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Der er begået forsømmelse. Der skal udskiftes ca. 2 lbm sternbræt i ca. 280 mm bredde, inddækningen på sternkanten og tagpappen skal tilpasses indvendigt med sternkant afdækningen, skal udbedres. Arbejdet bør koordineres med spm 14. Vurderet estimat kr ,- incl. materialer. Ad 18. Forbedringer: Udskiftningen vil medføre en forbedring på ca. 60%. Ad 18. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 18. Eventuelt: Ingen. Side 10 af 14

11 Ad 20. Trænedbrud i bunden af flere vinduespartier i gården mod syd. Ad 20. Konklusion: Ad 20. Fejl og forsømmelser: Ad 20. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 20. Forbedringer: Ad 20. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 20. Eventuelt: Vinduesfacaden er delt op i 9 elementer med dertil hørende 10 bærende stolper i 10x10 cm. Det hele var pænt malet. Det kunne konstateres at der var begyndende trænedbrydning i 3 af stolperne for neden, nedbrydningen var meget udtalt i de 2 stolper, men var næsten ikke til at se grundet malingen. Gennemsnitlig var der nedbrydning ca. 25 cm op. Foto De 3 registrerede søjler med trænedbrydning bør have en udlusning ca. 25 cm op i bunden af dem. Det vurderes at det havde været muligt at se mindst én af skaderne ved besigtigelsen, hvilket så burde have medført at flere af stolperne blev undersøgt. Der er sket forsømmelse. Ved udlusningen af de 3 stolpeender, vurderes det at dette arbejde vil kunne udføres for kr ,- incl. materialer og maling. Udbedring. Side 11 af 14

12 Ad 22. Der er skjolder på loftet i badeværelset, entré og i gangen. Ad 22. Konklusion: Ad 22. Fejl og forsømmelser: Ad 22. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 22. Forbedringer: Ad 22. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 22. Eventuelt: I badeværelset, gangen og den lille entré er lofterne ujævnt hvidpigmenteret. Der ses enkelte skjolder i loftet i entré og badeværelse, som kan være svære at få øje på, idet de kan minde om træets åre. I gangen er der nogle mindre skjolder ved overgangen mellem loft og vægge. Der var ingen fugt i skjolderne, ved anvendelsen af en indstiksfugtmåler var der tørt. Badeværelset og entreen blev renoveret i 1980 erne af tidligere ejer, blev det oplyst. Lofterne er udført af savskårne brædder. Foto Skjolderne i rummene vurderes at være ældre og evt. stamme fra tidligere utætheder i taget. K.K. oplyste på forespørgsel, at de ikke havde registreret utætheder efter de flyttede ind i huset. Det kan vurderes at skjolderne på trælofterne ikke behøver at blive nævnt grundet at de falder i med træets struktur, men at de lidt mere markante skjolder i gangen, måske skulle have været oplyst som god forbrugerskik, blot til orientering, Skønsmanden vurderer at der ikke er sket forsømmelse. Hvis skjolderne skal fjerne så skal der foretages en maler udbedring af lofterne, dette vil være vanskeligt idet hvidpigmenteringen ikke er jævnt smurt på oprindeligt og skjolder på trælofter kan vanskelig elimineres med en ikke dækkende behandling. Da skjolderne er små vurderes det at en maler kan udføre nogle afhjælpningsarbejder, men skønsmanden vurdere at skjolderne ikke kan fjernes helt uden at skifte disse, hvilket ikke er realistisk. Estimeret udgift kr ,- incl. materialer. Side 12 af 14

13 Ad 23. Klinker i gang har partiel mistet vedhæftningen til underlaget, der er kraftige revner mellem klinker og mur og ved den nordlige ende har gulvet sat sig. Ad 23. Konklusion: Ad 23. Fejl og forsømmelser: Ad 23. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad23. Forbedringer: Ad 23. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 23. Eventuelt: Det kunne konstateres at gulvet i gangen mod det nord-vestlige hjørne, havde sat sig ensidigt med ca. 6 mm. Der var ingen sætninger mod vinduerne mod syd. Der er ikke brugt gummifuge mellem gulv og vægge, det vurderes at der er anvendt en sand/cement til at fuge mellem klinker og langs væggene. Ved døren til konteret, mod nord, er der en mindre revne i en tildannet klinke og omkring denne klinke er yderligere 2 til 3 klinker hvor vedhæftningen har sluppet underlaget, umiddelbart kan der ikke ses revner i fugerne. Foto Det vurderes at hele gulvpladen har sat sig som en samlet enhed, hvorved der ikke er skader på klinkebelægningen, men alene en skævhed i gulvoverfladen til følge. En omlægning af gulvet vil ikke anbefales da det vurderes ikke at stå i rimeligt forhold til resultatet. Det anbefales at rense de hårde fuger af og ilægge en egnet gummifuge alle steder hvor fugen mod væggene er revnede. Revnedannelsen i den tilskårede klinke kan have været der siden klinkerne blev lagt, det er uvist. Disse fliser bør udskiftes/omlægges. Det skal nævnes at det er uvist om samme klinke kan skaffes. Det burde i Tilstandsrapporten have været nævnt at gulvet havde et ensidigt fald, selv om det er meget synligt, og den revne klinke samt klinkerne med vedhæftningsproblemer kunne have været fundet idet begge forhold ligger ved siden af hinanden og ved en dør. Derfor er der forsømmelse. Udkrasning af revnede fuger ved vægge samt ilægning af gummifuger samt evt. udbedring af vægmaling og udbedring af revnet klinke og løstsiddende klinker vurderes til ca. kr ,- incl. materialer. Kun udbedring. Side 13 af 14

14 Ad 27. Revner i træværk i vinduesparti over dørparti i vestgavlen mod det vestlige gårdrum. Ad 27. Konklusion: Ad 27. Fejl og forsømmelser: Ad 27. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 27. Forbedringer: Ad 27. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 27. Eventuelt: Ved gennemgang af vinduespartiet over døren ses en begyndende trænedbrydning af posten samt de 2 glaslister i bunden. Generelt trænger vinduespartiet til vedligeholdelse. Foto 35 og 36. Opbygningen af vinduespartiet oven på dørpartiet, medfører noget ekstra tilsyn og vedligeholdelse, idet vinduespartiet er placeret meget tæt på på zinkinddækningen over dørpartiet, ca. 2 til 5 mm over, således at vandet nemt sprøjter op på træværket udsætter dette for en høj fugt belastning for post og glaslister. Dette medfører bl.a. at posten hurtigere får trænedbrud, hvilket ses her. Det bør nævnes at der i Tilstandsrapporten er nævnt at alle vinduer trænger til vedligeholdelse, hvilket kan bekræftes. En mindre udskiftning af ca. 10 cm af posten og udskiftning af glaslisterne i bunden bør udføres grundet begyndende trænedbrud. Det vurderes at det burde have været nævnt at der var begyndende trænedbrud på posten i vinduet. Der er udvist forsømmelse. Det vurderes at en lusning af posten samt udskiftning af bundgalslisterne incl. maling, vil kunne udføres for ca. kr ,- incl. materialer. Udbedring. Side 14 af 14

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12174 Besigtigelsesdato: Torsdag den 21. marts 2013, kl. 10.00 & Tirsdag den 23. april 2013, kl. 10.00 genbesigtigelse, grundet snedækning af taget ved første besøg. Ejendommen: Klager:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2014-10-29 onsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.). Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 Besigtigelsesdato: Fredag den 23. august 2013 Kl. 9.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: ( Ansvarsforsikringsselskab: ( Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13026 Besigtigelsesdato: 2. maj 2013, kl. 14.15 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13068 Besigtigelsesdato: 2013-08-27 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11035 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 16. juni 2011, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 Besigtigelse d. 14. marts 2013. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13087 Besigtigelsesdato: Den 10.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 Besigtigelsesdato: Mandag d. 09-09-13 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 19-09-2012, kl. 11.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14121 Besigtigelsesdato: Den 29.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11044 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 1. december 2011 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 13.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 Besigtigelsesdato: 19. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14035 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 Besigtigelsesdato: Onsdag d.14. august 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11012 Besigtigelsesdato: 27.04.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13019 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9055 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Revner/sætning i sokkel samt murværk. 2. Ny inddækninger ved kviste er ikke lavet korrekt. 3. Udgår efter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 Besigtigelsesdato: 12. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere