Tagsystemer med omvendt tag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tagsystemer med omvendt tag"

Transkript

1 Uniclass L5242 EPIC E342 CI/SfB (47) X Tagsystemer med omvendt tag Koldklæbning uden samlinger

2 Det hele startede i 1963 Lige siden virksomheden blev grundlagt, har Liquid Plastics Limited u dviklet højtydende klimaskærme, der kombinerer alle de naturlige fordele ved flydende tagdækningsmaterialer med de ekstra fordele i den nye s t e I n d l e d n i n g polymerbaserede teknologi. Med funktionsegenskaber og en sikkerhed, der ikke overgås af t raditionelle alternative r, udgør de en af de mest avancerede og økonomiske l ø s n i n g e r, der både holder længere og fungerer bedre end tilsva r e n d e k o nventionelle produkter. I kølvandet på vores succes med koldklæbede built-up tagsystemer har vi udviklet et built-up-system til o m vendt tag, der også kan udføres udelukkende med koldklæbning. Tagsystemet med omvendt tag har alle de samme fordele som det koldklæbede built-up tagsystem herunder et vandtæt Decothane-lag uden samlinger lige under isoleringen for at yde optimal beskyttelse mod va n d i n d t r æ n g n i n g. 2

3 Tagsystemer med omvendt tag Koldklæbning uden samlinger Indhold Væsentlige fordele ved systemet 4 Fordele ved samlingsfri teknologi 5 Liquid Plastics-tagsystemer med omvendt tag 6-7 Typiske detaljer 8-9 Lækagesporing Holdbarhed Garanti 10 Beskyttelse mod rodgennemtrængning 11 Teknisk service Eksempler

4 Liquid P l a s t i c s Tagsystemer med omvendt tag Væsentlige fordele ved systemet Et Liquid Plastics-tagsystem med omvendt tag giver flere fordele i forhold til traditionelle varme eller kolde flade tage og tage med lav hældning. Systemet anvender udelukkende koldklæbning. Det er uden samlinger og fjerner risikoen for lækager på grund af fejl i samlinger. Taget er sikret mod kondensproblemer. Decothane-beskyttede tagsystemer med omvendt tag kan forventes at have en længere levetid end ubeskyttede systemer, idet de er beskyttet mod såvel mekaniske skader, solstråler og ultraviolet nedbrydning samt ekstreme temperaturer. Det vandtætte lag findes på den varme side af Liquid Plastics-tagpladerne til omvendt tag. Herved undgås svingninger mellem frost og tø. Membranen er rodsikker og fjerner risikoen for gennemtrængning af rødder. Isolering kan løftes, så det er muligt at besigtige det vandtætte lag. Taget er modstandsdygtigt over for færdsel til fods. Det har en høj trykstabilitet. CFC/HCFC-fri uden ozonnedbrydende virkning Potential (ODP) 4

5 Fordele ved sammenføjningsfri teknologi Decothane-beskyttede vandtætte tagsystemer med omvendt tag anvender højtydende polyuretan -membraner af Decothane EC Root Resistant Grade og Decothane SP Root Resistant Grade. I modsætning til almindelige konstruktioner med omvendt tag er Liquid Plastics-tagsystemet med omvendt tag bygget op om vores Decothane-beskyttede vandtætte lag, som er en polyuretan-membran, der giver taget en behandling, som sikrer fuldstændig vandtæthed. Traditionelle løsninger kan svigte, fordi det vandtætte lag kan tillade vandindtrængning i samlinger, sammenføjninger og i særlige områder, hvor der kan opstå for tidlig nedslidning. Eftersom det vandtætte lag ikke er let at få adgang til i omvendte tagkonstru k t i o n e r, er det specielt vigtigt at undgå denne type fejl i disse konstru k t i o n e r. Den samlingsfri teknologi, som Liquid Plastics kan tilbyde, har adskillige andre fordele i forhold til traditionelle systemer: Decothane bruger udelukkende atmosfærisk fugt til at udløse behandlingsprocessen, hvorefter fugt ikke er en del af processen. I modsætning til andre systemer kan Decothane-behandlingen udføres under vandpytter, hvilket gør det muligt at anvende behandlingen i fugtige miljøer. Vandtætning kan udføres hurtigt over selv de mest komplekse områder, hvilket reducerer arbejdstiden på stedet og de tilknyttede omkostninger til et minimum. Decothane koldpåføres, og man undgår dermed at skulle anvende varme eller åben ild i forbindelse med påføringen. Det giver ikke blot mere sikre arbejdsgange, men gør det også muligt at arbejde uden risiko for eventuelle beboere. 5

6 Liquid P l a s t i c s Tagsystemer med omvendt tag Forbehandling af overflader Betonen skal være ren, tør og fri for cementslam. Lad ny beton sætte sig i mindst 20 dage før påføring. Lad om nødvendigt betonen sætte sig i op til 28 dage før påføring. Fugtindholdet skal under alle omstændigheder være reduceret til under 28 % WME (baseret på en fugtighedsmåling), før påføringen kan påbegyndes. Undersøg betonen. Enhver skade bør udbedres med passende plasticmørtel, der harmonerer med omgivelserne. Lad udbedringerne sætte sig i mindst 72 timer, og kontrollér dernæst fugtindholdet (som ovenfor) før påføring. Når forbehandlingen af overfladerne er afsluttet, kan en af følgende primere anvendes: DTE Primer, Tiecoat sealer, Reactivation Primer eller Bonding Primer. Hvilken primer, der skal anvendes, afhænger af overfladen og overfladens tilstand. Kontakt vores tekniske kundeserviceafdeling, hvis du ønsker yderligere rådgivning om primere. Decothane-beskyttet vandtæt membran uden samlinger Liquid Plastics vandtætte membraner uden samlinger er opbygget af Decothane EC Root Resistant Grade som en indlejringsforing, hvori Reemat Premium glasfiberforingen indføjes, efterfulgt af en topcoating af Decothane EC Root Resistant Grade. Udsatte områder påføres en topcoating af Decothane SP Root Resistant Grade. + + Decothane EC Root Resistant Grade Reemat Premium Decothane EC Root Resistant Grade Liquid Plastics-tagsystemer med omvendt tag Liquid Plastics-tagplader til omvendt tag er ekstruderede polystyrenplader, der overholder Montrealprotokollen og er uden ozonnedbrydende virkning. De har en kompressionsstyrke, der typisk overstiger 350 kpa ved 10 %-kompression. Den lukkede cellestruktur giver en minimal vandabsorption og gør det dermed til det eneste hensigtsmæssige og godkendte materiale til dette formål. N O M I N E L L E D I M E N S I O N E R Længde (mm) 1250 Bredde (mm) 600 Tykkelse (mm) 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 Der kræves en 180 mm-plade til omvendt tag for at opnå en U-værdi på 0,25 W/m 2 K. Varmeledning Pladerne har en varmeledningsevne på op til 0,029 W/m.K. 6

7 Liquid Plastics-filtreringslag Når der anvendes ral som ballast, skal der tilføjes en membran af uvævet polyester-fleece over isoleringen. Side- og ende-overlapninger skal være på mindst 300 mm. Dette forhindrer silt fra rallet i at udvaskes under isoleringen, hvor det kan nedslide det vandtætte lag eller blokere regnvandsafløb. BALLASTTYPE DØDVÆGT 50 mm-fortovsfliser 125 kg/m mm nominel diameter ral 16 kg/m 2 /10 mm dybde Afløb Antallet og typen af regnvandsafløb skal fastlægges i overensstemmelse med BS EN 12056: Stykke 3:2000 (tagafløb, udformning og beregning). Regnvandsafløb skal være af typen med to tilløb, så det er muligt at afvande tagoverfladen fra både membranlaget og det øverste overfladelag. Når der anvendes fortovsfliser som ballast, skal de lægges på bærere for at forbedre afdræningen. Samlet systemkonstruktion Fliser eller ballast i henhold til designkrav Liquid Plasticsfiltreringslag Liquid Plastics- tagplade til omvendt tag Topcoat af Decothane SP Root Resistant (Rodbestandig) til udsatte områder Decothane EC Root Resistant Grade Reemat Premium Indlejringscoating af Decothane EC Root Resistant Grade Betondæk (Primer anvendt efter behov) 7

8 Typiske detaljer Kanalgennemgange Topcoat af Decothane SP Root Resistant (Rodbestandig) til udsatte områder G e n n e m t r æ n g n i n g Ballast Filtrerings lag Liquid Plasticstagplade til omvendt tag 2 lag Decothane EC Root Resistant Grade og Reemat Premium Decolight O v e n l y s Fortovsflise Ballast Topcoat af Decothane SP Root Resistant (Rodbestandig) til udsatte områder Filtrerings lag Liquid Plasticstagplade til omvendt tag 2 lag Decothane EC Root Resistant Grade og Reemat Premium 8

9 Re g n v a n d s a f l ø b Filtreringslag Fortovsflise Underlag Liquid Plasticstagplade til omvendt tag 2 lag Decothane EC Root Resistant Grade og Reemat Premium Regnvandsafløb Fo r h ø j n i n g e r Ballast Træinddækning 50 x 50 imprægneret lægte på støtteunderlag Topcoat af Decothane SP Root Resistant (Rodbestandig) til udsatte områder Filtrerings lag Liquid Plasticstagplade til omvendt tag 2 lag Decothane EC Root Resistant Grade og Reemat Premium 9

10 Test til lækagesporing Liquid Plastics anbefaler, at der udføres en lækagesporingstest, når det vandtætte lag er hærdet, for at sikre, at der ikke er lækager eller perf o r e r i n g e r, før der påføres isolering, ballast eller fliser. Under visse omstændigheder kan Liquid Plastics udføre en elektrisk lækagesporingstest eller anvise en velanskrevet konsulent. Holdbarhed Når Decothanes vandtætte membran anvendes i konstruktioner med omvendt tag, kan der garanteres en levetid på op til 25 år. Eftersom membranen er placeret under ballast eller fliser udsættes den ikke for fodtrafik, slitage og nedbrydende UV-lys eller andre faktorer, der kan forringe dens effektivitet. Det er derfor sandsynligt, at membranen kan fungere ud over dens garanterede levetid og ofte i hele bygningens levetid uden behov for løbende vedligeholdelse. Garantier I kraft af vores fokus på pålidelighed kan vi tilbyde individuelle produktgarantier på op til 25 år. 10

11 Rodbestandighed Decothane Root Resistant Grade er blevet godkendt i tests udført af Paint Research Association og overholder kravene i DIN Root Resistance Test. Testens formål er at påvise, at rødder ikke kan trænge igennem Decothane-membranen. Te s t p r o c e d u r e rne omfatter en kontrolprøve af asfaltimprægnering, som sammenlignes med Decothanep r ø v e rne. Pr ø v e rne består af en mængde urt e p o t t e r, der er forseglet med Decothane eller asfaltimprægnering og eft e rfølgende fyldt op med jord. Til sidst er der sået lupinfrø i potterne. Efter seks ugers vækst, når l u p i n e rne er ca. 250 mm høje, undersøges alle prøverne for gennemgroede eller indgroede rødder. Opnåelse af DIN teststandarden har påvist, at Decothane Root Resistant Grades er velegnet som vandtæt membran i tagsystemer med omvendt tag. Testen har endvidere påvist, at traditionelle v a n d t æ t n i n g s p r o d u k t e r, som f.eks. asfaltimprægnering, er upålidelige Billede a: Sort/hvid Decothane EC/RR uden tegn på gennemtrængning af rødder på begge sider af t e s t m a t e r i a l e t. Billede b: Kontrolprøve med 85/40- asfaltimprægnering, der viser rødder, som vokser ind i og igennem a s f a l t i m p r æ g n e r i n g e n. Billede a: Billede b 11

12 Teknisk serv i c e Vi tilbyder bygningsejere og rekvirenter gratis teknisk support på stedet, når de skal vælge den rette løsning til et bestemt projekt. Endvidere tilbyder vi gratis detaljerede, skriftlige specifikationer. Virksomhedens erfarne tekniske medarbejdere er klar til at give gode råd i forbindelse med specifikationer, anvendelsesområder og vedligeholdelse. Beregninger af U-værdi Mercantas og Liquid Plastics udfører beregninger af U-værdier for at bidrage til at sikre, at bygningen, der anvender Liquid Plastics-tagsystemer med omvendt tag, opfylder gældende isoleringsregulativer. Specifikationshjælp NBS Plus NBS er branchestandarden for specifikationssystemer, som gør det muligt for arkitekter, rekvirenter og ingeniører at tilføje afsnit til specifikationer for bestemte producenter og produkter for dermed at gøre hele processen hurtigere og mere effektiv. Vi er medlem af NBS Plus, og vi kan derfor hurtigt stille opdaterede produktoplysninger til rådighed, som kan danne grundlag for præcise specifikationer. J31 - Flydende påførte vandtætte coatings Vurderinger og opmålinger Vi gennemfører inspektioner på stedet, som kan danne grundlag for en efterfølgende specifikation. Detailtegninger Sammen med specifikationen får du CAD-tegninger af hver enkelt detalje på dit tag. Fotografisk projektdokumentation Fotodokumentation vil være indeholdt i specifikationen, så du selv får mulighed for at tage bestik af defekter i konstruktionen. 12

13 Analyse af risikoen for kondensering For eksisterende tage vil der blive taget kerneprøver til nøjagtig bestemmelse af tagkonstruktionen. Vi bru g e r disse prøver til at beregne og analysere kondensrisikoen, så vi kan konstatere, hvorfor der er opstået skader på taget. I mange tilfælde foretages beregningerne på baggrund af oplysninger fra rekvirenten, bygningsejeren eller entreprenøren. Det er disse personer, der er ansvarlige for at sikre, at de afgivne oplysninger er pålidelige og k o rrekte. I denne sammenhæng er de tekniske tjenester, beregninger og målinger kun til vejledende bru g. CPD (Continuing Professional Development) CPD er dannet for at holde fagfolk opdateret med nye ideer, teknikker og regulativer. Hos Liquid Plastics og Mercantas erkender vi betydningen af, at CPD formidler uddannelse i forandringer inden for erhvervslivets kundebehov, gældende lovgivning og ændring af love og konkurrencen. Liquid Tech Centre Vi anbefaler at arbejdet udføres af et certificeret Liquid Tech center. Liquid Tech centrene er alle medlemmer af Liquid Tech professional Koncept. Konceptet har det enkle formål at yde og sikre optimal service og kvalitetsarbejde igennem hele processen over hele landet fra første kontakt til afleveringen. Dette sikres blandt andet gennem: Faglig rådgivning. Specialuddannede medarbejdere. Liquid Tech`s kvalitetshåndbog. Høje produktstandarder. 13

14 E k s e m p e l Gennemførte projekter, der anvender Liquid Plastics-tagsystemer med omvendt tag Projekt Central Middlesex Hospital Størrelse m 2 Sted Park Royal Produkter Liquid Plastics-tagsystemer med omvendt tag Kunde Bouygues/Brent Hospital Trust Entreprenør 5M (UK) Limited Udvalgte britiske kunder Victoria Plaza, Buckingham Palace Road, Lo n d o n Norwich Union Headquarters, Norw i c h Deals Gateway Development, Shooters Hill, Lo n d o n Hornsy NH5, Hornsy, Lo n d o n BeCAD, Park Royal, Lo n d o n Moredun High rise Flats, Edinburgh 14

15 p r o b l e m e t Opførelsen af Central Middlesex Hospital påbegyndtes i midten af 2004 med planlagt færdiggørelse i begyndelsen af Den kolossale bygning skulle anvende et tagsystem med omvendt tag, der kunne tilfredsstille krav fra både PFI-entreprenøren og kunden, tilbyde alle relevante garantier og samtidig være økonomisk. l ø s n i n g e n Den specificerede løsning blev Liquid Plastics samlingsfri, koldpåført e tagsystem til omvendt tag. Tagsystemet består af et vandtæt Decothanelag med en garanteret levetid på 20 år, 120 mm-isolering og et Liquid Plastics-filtreringslag. Systemet kan pålægges fliser for at etablere holdbare gangarealer. f o r d e l e n e Tagsystemet er påført udelukkende med koldklæbning. Dermed fjern e s den brandrisiko, der er forbundet med traditionelle tagløsninger. Eft e r s o m det vandtætte lag er helt uden samlinger, er det uden potentielt svækkede områder som f.eks. fuger, hvor der forekomme tidlig nedslidning. Dette er særligt vigtigt i konstruktioner med omvendt tag, hvor det vandtætte lag ligger under overfladen og ikke er let at få adgang til, hvis der skulle opstå problemer. Udvalgte internationale kunder Ro c k e rfeller Centre - New York, NY 1251 Avenue of the Americas - New York, NY Beacon Street Apartments - Brookline, MA Harbour View Condominiums - Greenwich, CT MOIA projekt - Qatar 15

16 Uniclass L5242 EPIC E342 CI/SfB (47) X Foruden Liquid Plastics tagsystemer med omvendt tag producerer vi også et stort udvalg af andre produkter af høj kvalitet. Vores samlede produktudvalg er vist nedenfor. Den følgende dokumentation udleveres på forespørgsel: Koldklæbede built-up-tagsystemer Tagsystemer med omvendt tag Tagsystemer til grønne tage Funktionel og dekorativ vandtætning til altaner og forbindelsesarealer Beskyttende systemer til vægge Komplette beskyttelsesløsninger til parkeringshuse Specifikationsoversigt over hygiejne-coatings Hygiejne-coatings til levnedsmiddelindustrien Hygiejne-coatings til hospitals- og sundhedssektoren Hygiejne-coatings til lægemiddelindustrien Silver Ion hygiejne coatings Asbestolok Systemer til asbestindkapsling Liquid Tech A/S Hovedgaden 55 C DK-2970 Hørsholm Tlf.: FM EMS Fax: / Decothane Liquid Plastics Limited Iotech House Miller Street Preston Lancashire PR1 1EA England Enquiry line: +44 (0) Fax: +44 (0) (U.K.) (International) A member of the Iotech Group C e rtificate No 615 to BS 476: Pa rt 3 and DD ENV 1187, Tests 1,2 & 3 Visit our web site: www. l i q u i d p l a s t i c s. c o. u k This bro c h u re is drawn up in the English language. If this bro c h u re is translated into any language other than English then the English text shall prevail in all circumstances. The information herein is correct to the best of our knowledge, but it does not necessarily refer to the particular re q u i rements of the customer. If the customer has any particular re q u i rements it should make them known in writing to Liquid Plastics, and obtain further advice a c c o rd i n g l y. May 2007

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt datablad Udgave 12/03/2015 Sikafloor - 20 PurCem Sikafloor -20 PurCem Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt beskrivelse Sikafloor -20 PurCem er en flere-komponent, vanddispergeret,

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning TÆT TAG Derbigum Dit Derbigum-tag en 3-dobbelt garanti for total dækning Derbigum giver dig ro i sjælen Derbigum-producenten Imperbel Group og netværket af autoriserede Tæt Tag-entreprenører er forpligtet

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed 2 Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Reparations-

Læs mere

En rejse gennem Hempels

En rejse gennem Hempels En rejse gennem Hempels Production Production supplies our customers with paimt in more than 80 countries. production stockpoint/sales Produktion Produktionen leverer maling til vores kunder i over 80

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26 1 2015 Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved Saint Gobain R&D Nordic Schüco Danmark Dow Corning /Mikkelsen Arkitekter m3 Arkitekter Skandinaviska Glassystem

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. På vej mod licens Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt

Læs mere

Gør det enkelt Gør det effektivt

Gør det enkelt Gør det effektivt Gør det enkelt Gør det effektivt Vælg PROTECTOS PROTECTOS - Din specialist i BYGNINGSrenovering, facadeimprægnering og afrensning Effektiv renovering og vedligeholdelse af bygninger, ejendomme og boliger

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

DECRA. - Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti. Få et gratis tageftersyn

DECRA. - Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti. Få et gratis tageftersyn DECRA - Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti Få et gratis tageftersyn Lad Decra tageksperten rådgive dig Decra tageksperterne er en række specialuddannede håndværkere, som findes over

Læs mere

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com V112-3.0 MW Én vindmølle til én verden vestas.com VI LEVERER DEN ØNSKEDE VINDKRAFT ÉN HØJTYDENDE OG PÅLIDELIG VINDMØLLE TIL ÉN VERDEN Højtydende og pålidelig V112-3,0 MW er en højtydende og pålidelig

Læs mere