Det danske marked for børne-tv. - muligheder, forhindringer og ambitioner for danskproduceret børne-tv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det danske marked for børne-tv. - muligheder, forhindringer og ambitioner for danskproduceret børne-tv"

Transkript

1 Det danske marked for børne-tv - muligheder, forhindringer og ambitioner for danskproduceret børne-tv DEL 1

2 DEL 1 Det danske marked for børne-tv - muligheder, forhindringer og ambitioner for danskproduceret børne-tv Udgivet af: Producentforeningen, Oktober 2007 Bernhard Bangs Allé 25 DK-2000 Frederiksberg Tel Fax Rapporten er udarbejdet af: Morten Skov Hansen, Ekstern Konsulent DK-2200 København N Tel Korrektur og tekstforbedring: Sprogzonen DK-8000 Århus Layout: Pernille Rosenbak, Grafisk Formgiver DK-2000 Frederiksberg

3 Forord Denne rapport er bestilt af Producentforeningen. Rapporten skal fungere som vidensfundament og oplæg til diskussion af muligheder og strategier for de uafhængige producenter af dansk børne-tv. Tidsrammen var en måneds arbejde fordelt over juni og august Rapportens vision er at sikre de danske børn det bedste danskproducerede og udenlandske børne-tv på mere end en kanal - hvilket kun kan gøres ved at sikre en økonomisk og kreativ konkurrence på markedet for børne-tv. Baggrunden for arbejdet er ændringerne på det danske mediemarked med nye kanalkonstellationer, nye platforme, nye kommercielle interesser og nye medievaner. En realitet der i høj grad er relevant for producenter og udbydere af indhold til børn. For at kunne agere i overensstemmelse med disse nye tendenser er en forståelse af rammebetingelserne og fremtiden for det danske marked for børne-tv nødvendig. Derfor denne rapport, der på baggrund af indsamlet data og interviews med personer fra branchen vil skabe indblik i markedet samt give mere konkrete anbefalinger og forslag til fremtidigt arbejde. Rapportens og anbefalingernes formål er at fremme de uafhængige producenters mulighed inden for produktion af børne-tv og børne-indhold ved at gøre det lønsomt for uafhængige danske producenter, at have børne-tv som et fokusområde i deres virksomhed. Derfor fokuserer rapporten ikke på uafhængige producenters generelle vilkår og overlevelse, men udelukkende på vigtigheden af konkurrence på danskproduceret kvalitetsbørne-tv. God fornøjelse! Tak til: Ane Skak (Ekstern, DR), Birgitte Fredsby (DR), Charlotte Giese (DFI), Christa Lykke Christensen (KUA), Erik Nordahl Svendsen (Mediesekretariatet), Greg Childs (Save Kids Television, UK), Jens H. Hansen (TV2), Jesper Wittendorff Olesen (DR), Kalle Furst (NRK s Børnesjef), Klaus Hansen (Producentforeningen) Lars Seidelin (Koncern tv- & filmproduktion), Leif Holst-Jensen (Den Norske Produsentforening), Lisbeth Mathiesen (Nordisk Barne-tv festival), Lotte Lindegaard, Lykke Neiiendam (Nordisk Film), Merete Mortensen (TV2), Ole Tornbjerg (Easy Film), Per Krogh Simonsen (DR), Peter Olafsson (TV2 Salg), Preben Vridstoft (Børne-tv konsulent), Rasmus Andersen (Mediesekretariatet), Sarita Christensen (Copenhagen Bombay), Thomas Heurlin (Koncern TV- & Filmproduktion), Thomas Krag (DFI) & Thorkil Lodahl (Frontier Media). Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen

4 Indhold Indledning... 5 Diskussionsoplæg... 6 Hvorfor er det så vigtigt?... 6 Markedet & Broadcastere...7 DR... 9 DR s børnekanal primært med egenproduktion... 9 TV2 - Ingen sikring af dansk børne-tv...10 Disney, Nickelodeon og de andre...10 Smørrebrødsøvelsen - Fyrtårne og rugbrød...11 Børne- og familieprogrammer...11 Nye teknologier Indtjening...12 Børn som forbrugere En negativ handelsbalance af børne-tv De uafhængige danske producenter af børne-tv Fremtidens marked for børne-tv Kulturpolitiske krav og subsidier...15 Nødvendig åbenhed om broadcasternes prioriteringer...16 Internationale tendenser...16 Konklusion...18 De fem anbefalinger...20 Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen

5 Indledning Historisk har danskproduceret børne-tv en lang tradition som innovativt og kreativt tv og har siden 1950 erne spillet en væsentlig rolle som kulturfaktor i de danske børns liv 1. Der ligger et ansvar i at sikre, at denne tradition af hjemmegroet kvalitetsbørne-tv forsætter. Men en sikring af danskproduceret børne-tv kræver handling - gode intentioner og ønsker om høj kvalitet er ikke nok. Monopolbruddet på landsdækkende tv i Danmark har snart 20års jubilæum, og i denne periode har børne-tv i Danmark udviklet sig fra at være kulturpolitisk defineret til i høj grad at være underlagt markedskræfter og kommercielle interesser 2. Samtidig er bevægelsen og fordelingen af markedets ressourcer ændret pga. en øget kompleksitet med flere platforme, nye aktører og udbydere, nye services og fragmenteret forbrug. Konsekvensen er, at kampen om børnenes opmærksomhed intensiveres. Børn i 1960 erne vidste, at der var fjernsyn for dem én gang dagligt, mens børn i dag kan tillade sig, at være selektive i deres tværmedielle shoppen rundt mellem de mange medietilbud tilrettelagt til dem. Rapporten er delt i to. Første del munder ud i fem anbefalinger, som i høj grad bygger på en analyse af markedet. Analysen er resultat af samspil mellem undertegnede og de interviewpersoner, som udtalte sig om de fremtidige muligheder, forhindringer og ambitioner for dansk børne-tv og skal derfor læses som et diskussionsinput. Anden del af rapporten er en samling af det researcharbejde, som er lavet i forbindelse med rapporten. Informationerne er baseret på tidligere forskning, publikationer, artikler, udleverede dokumenter og interviews. I de tilfælde hvor det er muligt, anvendes henvisninger for at kunne dobbelttjekke informationer, men i forhold til interviews kan der være uklarheder eller usandheder, som ikke kan verificeres. Der er ingen interviewcitater at finde i denne rapport, da det var min og Producentforeningens vurdering, at interviewpersonerne ville forhold sig mere frit og ærligt til emnet uden citation. Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 5

6 Diskussionsoplæg Den fremtidige produktion af dansk børne-tv er med DR s børnekanal sikret. De uafhængige producenters muligheder og fremtid på markedet er til gengæld mere tåget. Mediemarkedet gennemgår i disse år store grundlæggende forandringer med individualisering, globalisering, fragmentering, digitalisering, konvergens og nye aktører. En analyse af markedets fremtid indeholder derfor store usikkerheder. Det kan virke underligt at tale om et behov for sikring af konkurrence med hensyn til børne-tv i Danmark. For med de kommercielle internationale børne-kanaler på markedet er konkurrencen allerede hård. Som udgangspunkt må man differentiere mellem danskproduceret og ikke-danskproduceret børne-tv. Hermed siges ikke, at det ene kvalitetsmæssigt per definition er bedre end det andet, men blot at internationale programformater ikke har til hensigt at formidle eller tage udgangspunkt i en dansk barndom og kultur. Dette er centralt i betragtningen og forståelsen af markedet. Betegnelsen danskproduceret indeholder i denne sammenhæng en ambition om at sikre en sektor med diversitet i tilbudene af børne-tv målrettet mod børn, dvs. en sektor hvor der er økonomisk og kreativ konkurrence på produktionen af dansk børne-tv. Denne ambition hviler på en kulturpolitik, der betragter børn som berettiget til multimedieindhold med rod i deres kultur, lavet til dem, om dem og af dem. I den kulturpolitik betragtes børn som en speciel gruppe, som har behov for beskyttelse mod rene kommercielle interesser og de værdier, disse repræsenterer. Hvorfor er det så vigtigt? Børn er det første led i den kulturelle fødekæde (Drotner 2002) En ambitionen for børne-tv må være at kunne levere mere end blot underholdning. Dermed ikke sagt, at børneprogrammer ikke må være rent underholdende, men blot at de mediepolitiske krav om alsidighed og kvalitet også gælder udbudet af børne-tv. Et udbud, som børnene kan anvende til at skabe en mening og sammenhæng i deres egen verden og verdenen udenfor. Danskproduceret børne-tv har et særligt ansvar i denne sammenhæng, fordi det både aktuelt og historisk er en væsentlig kulturfaktor og et fælles referencepunkt for generationer af børn i Danmark 3. Dette skal sættes i modsætning til udenlandskproduceret børne-tv, som ikke er knyttet til et dansk sprog, kultur-, historie- og værdisyn. I en populære jargon vil man derfor kunne tale om sikringen og videreførelsen af en kulturarv og en særlig tv-kanon for de små seere. Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 6

7 Denne argumentation er selvfølgelig knyttet til en særlig anskuelse af barndommen anno samt hvilken rolle og ansvar medierne besidder. Den kulturpolitiske vision bør være: at sikre de danske børn det bedste og mest vedkommende børne-tv. Vi kan ikke længere diskutere, hvordan vi styrker dansk kultur, uden at se på, hvordan vi skaber et kommercielt modspil til den internationale underholdningsindustri (KUM 2000:5) Markedet & Broadcastere DR og TV2 er uden sammenligning de to største aftagere af børne-tv produceret af uafhængige producenter i Danmark. Derudover har producenterne lidt salg til andre kommercielle stationer (dubbing af udenlandske serier, animation, film o. lign.) Den øgede tilgængelighed som følge af børnekanalerne betyder flere valgmuligheder for børnene og en øget konkurrence om markedsandele for tv-stationerne. Dette er for både DR og TV2 en klar katalysator for forandring. Konkurrencen om børnenes opmærksomhed vil betyde en øget segmentering af kanalerne ud fra f.eks. genrer, alderstrin eller køn. Dette ses allerede hos både DR og TV2, som inden for den kommende fremtid vil revurdere deres målgruppeinddelinger. De nye udenlandske tv-broadcastere øger det totale timeantal af børne-udsendelser, men i forhold til rapportens fokus på de danske producenters vilkår, spiller de nye internationale aktører en mindre rolle, da de ikke er aftagere af danskproducerede programmer. De udenlandske kanaler gør dog brug af dansk dubbing samt danskproducerede jingler og breaks. Dvs. indpakning får et dansk look, men selve programmerne er importerede. Det er dog ikke urealistisk, at man i fremtiden vil se disse internationale aktører anvende enkelte stort opslåede danskproducerede programmer som markedsføring og profilering af kanalerne på det danske marked. En anden mulighed er en lokalforankring med en skandinavisk afdeling, dansksprogede værter, børneklubber eller børneevents. (Denne strategi anvender bl.a. MTV). Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 7

8 Udviklingen i markedsandele i forhold til målgruppe (Share(%)/år): 50 Share (%) 3-7 år Share (%) 8-12 år DR1 TV2 Disney Channel Cartoon Network Jetix Nickelodeon Kilde: Gallups TV-Meter ((Tal for 2007: ) Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 8

9 DR Det øgede udbud af specielt kommercielle kanaler vil i fremtiden betyde, at danske børn vil have lettere adgang til indhold produceret til deres specifikke alderstrin. Som politisk og økonomisk uafhængig er DR forpligtet til at sikre en vis alsidighed. DR skal f.eks. kunne konkurrere på både kreativitet og kvalitet inden for alle programtyper og alle relevante medietyper. Konsekvensen af dette er bl.a., at DR s internetportal opprioriteres og derfor kræver en større del af DR's børne-budget. DR s børnekanal primært med egenproduktion Børne-området er inden for DR under forandring. DR kommer inden næste public service-periode med en ny børne-kanal, som skal sende 14 timers børne-tv om dagen. DR vil forsat have et beløb til udlægning i produktionsmiljøet, men umiddelbart ikke mere, end de er forpligtet til, da de skal vedligeholde egne børne-redaktioner. DR flytter en stor del af børne-produktionen til Århus, men kun meget lidt af personalet flytter med. Overgangsfasen fra Amager til Olufs Palme Allé kan ses som en mulighed for eksterne producenter, hvor DR f.eks. i en overgangsfase vil købe ekstra ind ude i byen - men på lang sigt vil DR sikre egne produktioner. Der er ingen officiel dato for, hvornår børnekanalen går i luften, men ud fra en betragtning af markedet og konkurrencen må det for DR være et mål i sig selv at komme i gang så tidligt som muligt - så man ikke mister for store markedsandele til de kommercielle børnekanaler. DR vil dog højst sandsynlig, inden børnekanalen går i luften, have etableret en internetkanal, så børnene har adgang til DR s børne-tv døgnet rundt via computeren. DR s kommende nichekanaler et skridt imod, at DR1 ikke vil have rene børneprogrammer i sendefladen - i stedet vil man styrke hovedkanalens flow. Med børnekanalen kommer der - selvsagt - flere timers sendeflade, som DR skal fylde ud. Traditionelt er der en høj rate af genudsendelser på børnekanaler. Dette skyldes, at det enkelte barn i løbet af døgnet ikke ser med fra morgen til aften. Derfor programplanlægges der i blokke, som genudsendes enten dagligt eller fordelt over ugen. Ved DR s egne produktioner er kanalen rettighedsmæssigt sikret ubegrænset visninger (unlimited runs) - dvs. der er ikke ekstra udgifter knyttet til genudsendelser af egenproduktioner. Denne fordel er der traditionelt ikke hos programmer produceret i det uafhængige produktionsmiljø. Fakta I 2006 producerede DR internt 29 børneprogrammer og serier. Udlægningen var i alt på 4 eksterne danske produktioner: Klassen (Tjubang Film), Barda (Easy Film), Johanne i Troldeskoven (Punktum Film) og Min Morfars Rekordbog (Frontier). Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 9

10 TV2 - Ingen sikring af dansk børne-tv TV2 som virksomhed og organisation står over for store forandringer. Stationen er ikke længere (direkte) støttet af licensmidler, men har stadig public service-forpligtigelser. Dertil kommer, at TV2 i dag er den eneste kommercielle landsdækkende kanal med 100 pct. penetration. Denne særstatus mister stationen som følge af digitaliseringen af det danske sendenet (DTT) 4. Med TV2 s forestående konkurrencesituation kan det virke urealistisk, at man fra politisk side kommer med yderligere forpligtigelser i forhold til børne-tv, som for TV2 annoncemæssigt er en urentabel forretning. Børne-tv er dog stadig for TV2 en del af sendefladen og vil uden tvivl være det nogle år endnu 5. Børneprogrammer ligger i hverdagene på TV2 fra 6.00 til 7.00, hvilket vidner om en ikke særlig høj prioritering af målgruppen (i forhold til sendefladeplacering). TV2 og privatiseringen kunne være en rapport for sig. I forhold til en privatisering er en forsættelse af entrepriseprincippets ikke sikker, endnu mere usikker er forpligtigelser om børne-tv og et direkte krav om danskproduceret børne-tv forekommer urealistisk. Dette skyldes bl.a. at TV2 og DR ønsker minimal politisk indblanding og størst muligt råderum. Børne-tv s rolle på TV2 efter en privatisering afhænger derfor af ejerne og deres baggrund. Min vurdering er, at man efter en privatisering af TV2 stadig vil have en udlægning af programmer til det private produktionsmiljø, men om man stadig vil have bestillinger af danskproduceret børne-tv er mere usikkert, da danskproduceret børne-tv sammenlignet med importerede serier er dyrere 6, samt at børne-tv kommercielt ikke er lukrativt for et privatejet TV2 7. Disney, Nickelodeon og de andre De internationale aktører på det danske marked har større budgetter og er villige til at bruge mange ressourcer i konkurrencen om markedsandele. Deres styrke er bl.a., at de samsender deres programmer (som de selv ejer) i flere lande blot dubbet eller tekstet til det enkelte sprogområde, dvs. at de forøger deres marked uden at forøge omkostninger væsentligt. Samtidig genererer de indtjening på merchandise og andre platforme knyttet til kanalen eller programmerne. De internationale kanalers svaghed er til gengæld, at de ikke har en klar dansk tilknytning i deres programmer og brand. Dette har specielt betydning for forældrenes holdning til de forskellige kanaler, hvor danskproduceret er et kvalitetsstempel i sig selv 8. info For danske broadcaster koster det 10 til 100 gange mere at producere dansk børne-tv, end det koster at købe tilsvarende minutter i udlandet. Kilde: Producent Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 10

11 Smørrebrødsøvelsen - Fyrtårne og rugbrød Det indhold, der er stærkt, er det, der tilbyder helstøbte universer med en vis dybde og gennemslagskraft. Det man også kalder brands. I forhold til TV er børn ikke kanalloyale, men programloyale, og det sidste kan føre til en form for kanalloyalitet (Vinderskov in Berlingske Tidende 2006) Den øgede konkurrence og den øgede fokus på branding hænger tæt sammen, fordi et stærkt brand er vigtigt i forhold til at positionere sig og slå igennem i mængden af udbud. En konsekvens bliver, at de danske broadcastere i fremtiden vil fokusere mere på enkelte stærke programmer og styrkelse af positioneringen heraf gennem opbyggelse af hele universer på flere platforme. Det vil sige, at trods det større udbud af programmer vil konkurrencen mellem de forskellige kanaler stadig stå på enkelte programmer, som børnene efterspørger. Ser man på sendefladen som helhed, så vil de større og dyrere programmer betyde færre penge til resten af sendefladen. Hullerne vil fyldes med billige programmer, som f.eks. importerede animationer eller genudsendelser. Konsekvensen af et større budget er ofte et krav fra broadcasteren om, at programmerne skal kunne klare sig i primetime, dvs. have et potentiale for høje seertal. Hvilket har betydning for de krav, man sætter til bl.a. programmets stil, form og indhold. De store dyre produktioner kan derfor nødvendiggøre, at man tænker i bredere målgrupper som f.eks. familien 9. Børne- og familieprogrammer Hvornår noget er et børneprogram, og hvornår det er et familieprogram, kan være svært at definere. Broadcasternes interesse i familieprogrammer er primært den større målgruppe, dvs. bedre seertal, ambitioner om fællesoplevelser, andre reklamerestriktioner og specielt for kommercielle kanaler er det den annoncemæssigt mere interessante målgruppe: de 21 til 50årige. Børn vil dog uden tvivl være en vigtig del af fremtidens tv-marked, da de netop indgår i familien 10. Men et børne-program og et familieprogram er ikke det samme og skal ikke kunne det samme. Familieprogrammer er gode til at samle familien til en fælles oplevelse foran skærmen, mens et børneprogram er produceret til børn med udgangspunkt i deres verden 11. Nye teknologier Rapportens titel burde (måske) i stedet for børne-tv have været børne-indhold - for hvis vismænd, spåmænd og branchemænd får ret - vil vi inden for få år se en udnyttelse af bl.a. internettets og mobiltelefonens teknologiske potentialer i Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 11

12 forhold til børn. Christian S. Nissen (tidl. DR generaldirektør) sagde ved et foredrag på Københavns Universitet om den teknologiske udvikling: Den teknologiske udvikling bibringer tre centrale forandringer (1) mulighed for at brugeren er i kontrol af hvad, hvor og hvornår; (2) adgangen til markedet for udbydere bliver lettere; (3) øget fokus på interaktivitet og brugergenereret indhold (Nissen 2007) Internetpenetrationen i de danske hjem er på ca. 97 pct. 12 ; samtidig er prisen for at oprette en internet-tv-kanal kun en brøkdel af en traditionel tv-kanal - dette gør, at andre aktører end de traditionelle tv-broadcastere kan se en forretning i at levere tv-indhold via nettet. Derfor vil vi inden for en nær fremtid se flere nye internetkanaler, og nogle af disse vil helt sikkert være rettet mod børn. Derfor er spørgsmålet, om det stadig giver mening at tale om børne-tv isoleret set? Dette tegner også billedet af en ny konkurrencesituation i forhold til broadcastere 13. I bevægelsen fra et massepublikum til individuelle forbrugere ligger der en stor udfordring i udvikling fra kollektiv broadcaster til individuel on demand. 360 Indtjening Den tværmedielle tankegang er slået igennem hos broadcasterne, hvor der tænkes i konvergens og synergi mellem de forskellige platforme til udnyttelsen og styrkelse af et tv-formats potentiale. Dette betyder ikke, at alle tv-programmer skal eller bliver udnyttet på alle platforme - men det er en prioritering hos både DR og TV2 også når det gælder børn. Her tænkes der både i merchandise, hjemmesider, indhold til mobiltelefonen, bøger, magasiner, undervisningsmateriale osv. De uafhængige producenter er til gengæld kun så småt begyndt at tænke i 360 indhold. Her ligger uden tvivl et stor potentiale, som samtidig stiller krav til producenterne om virksomhedskompetencer inden for andre platforme end tv. Producenterne har med internet og mobiltelefon fået mulighed for selv at broadcaste til børn, men dermed er der ikke sikret en indtjening. Producenterne er lige nu i en overgangsfase fra traditionelle tv-produktionsselskaber til at blive multimedievirksomheder. I forhold til broadcasterne er producenternes styrke og fordel, at de som udgangspunkt sidder med udviklingen af koncepterne, og derfor har initiativet til at udnytte deres ekspertise i forhold til sekundære rettigheder. Indtjeningen på sekundære rettigheder burde være lige så meget i fokus for de uafhængige producenter, som det er for broadcasterne. Det er klart, at der mellem producent og broadcaster ligger et rettighedsspørgsmål, som skal afklares. Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 12

13 Børn som forbrugere Erhvervslivet har fået øje på dem (red. børn) som en interessant målgruppe, fordi deres ønsker påvirker familiens forbrug, fordi de er selvstændige forbrugere og ikke mindst, fordi de er fremtidens voksne forbrugere (Tufte 2007:9) I en betragtning af den danske barndom anno 2007 er børnenes rolle som forbrugere central. Børn og eventuelle restriktioner af reklamer har været diskuteret gennem flere årtier. En ting står dog klart: markedet venter ikke med at behandle børnene som forbrugere. Tages der ikke stilling til denne udvikling, kan en utilsigtet effekt være, at børnene bliver forbrugere på markedets præmisser 14. Det øgede antal af medieplatforme, som børnene anvender, har samtidig øget antallet af annoncørernes kontaktflader i forhold til børn - og parallelt er et syn på barnet som forbruger vokset frem. Udnyttelsen og fokuset på 360 indhold, hvor tv-programmets historier og karakterer knyttes til en myriade af varer og tjenester, har et klart kommercielt potentiale. Derfor er denne tendens også med til at udviske grænsen mellem tv-program, vare og reklame 15. En negativ handelsbalance af børne-tv Det er med stolthed, at man kan læse om danske børneprogrammer, som vises under andre himmelstrøg eller om danske produktioner, som vinder tv-priser i udlandet. Men betragtes handelsbalancen i forhold til import og eksport i Danmark af børne-tv, er den negativ. Dansk børne-tv tjener meget få penge i eksport af programmer og koncepter til udlandet. Det er dog en drøm hos både producenter og broadcastere at levere det næste store børne-tv-koncept, som f.eks. BBC og Ragdoll Productions gjorde det i 1997 med verdenssuccesen Teletubbies 16 eller Magnús Scheving gjorde med LazyTown i Et andet perspektiv i forhold til de udenlandske markeder er muligheden for coproduktioner på tværs af landegrænser. Der er danske produktionsselskaber som samarbejder med andre udenlandske produktionsselskaber, men hvordan dette i detaljer forgår, er ikke klart. Det danske marked er i sig selv ikke særlig stort med børn 17 og kun to kanaler, der viser danskproduceret børnetv derfor er det værd at undersøge mulighederne for at udvide markedet for børne-produktioner ved f.eks. samarbejde med udenlandske produktionsselskaber. Danmark har et samarbejde specielt med de nordiske lande, men hvor stort omfanget er står ikke klart 18. Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 13

14 De uafhængige danske producenter af børne-tv De uafhængige producenter er generelt sikret en forretning som en konsekvens af TV2 s entreprisemodel 19 og DR s (nu øgede) udlægning. I den nye public service-aftale er der krav om, at DR s udlægning skal ske i en spredning af genre og medieformer men en udlægning af børne-tv er ikke nævnt specifikt 20. Betragtes børne-tv isoleret, er der altså intet, som sikrer en konkurrence på danskproducerede programmer. Den nye public service-pulje er i denne sammenhæng (heller) ikke interessant, da den indeholder krav om primetime sendefladeplacering, hvilket børne-tv sjældent opnår. Ud over broadcasternes minimumsforpligtigelse om timeantal, skal der for både DR og TV2 lægges vægt på dansksprogede programmer. Dansksproget børne-tv betyder ikke nødvendigvis danskproduceret, eftersom udenlandske produktioner fordanskes med dubbing. En umiddelbar tanke vil derfor være, at hvis broadcasterne kan købe billige udenlandsk børne-produktioner, så må de danske producenter differentiere sig - ikke på pris, men på kvalitet og en særlig dansk tilknytning. Fakta Børne-tv forpligtigelse årligt (gennemsnit for PS-perioden): DR: 693 timer TV2: 600 timer Fremtidens marked for børne-tv Det må være kulturpolitisk vigtigt at sikre, at medier rettet mod børn støttes økonomisk i et omfang, der svarer til deres grundlæggende betydning for alle hver dag og i alle egne af landet (Drotner 2002) Udbudet af børne-tv i Danmark er primært defineret ud fra en konkurrencesituation mellem kommercielle multinationale broadcastere og de to danske public service forpligtede broadcastere. Målet med det danske monopolbrud tilbage i 1980 erne var ud over konkurrence bl.a. en etableringen af et dansk produktionsmiljø uden for broadcastorganisationerne 21. Som det er redegjort for, er det danske tv-marked under forandring, men hvor denne udvikling ender, afhænger af mange faktorer. Men generelt sker der en øget kommercialisering, hvor idealerne om børne-tv presses pga. fokus på provenu. Et optimistisk scenario for fremtidens børne-tv er, at både DR og TV2 forsat sikrer en cirkulation af ressourcer til de uafhængige producenter, så man vedligeholder en dynamisk produktion af dansk børne-tv af høj kvalitet. I et mere pessimistisk scenario skærer TV2 ned på kanalens danskproducerede børne-tv indtil privatiseringen, hvorefter programtypen droppes helt. Konsekvensen bliver et marked, hvor internationale aktører leverer det kommercielle Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 14

15 udbud, mens DR leverer det danskproducerede og public service-forpligtigede udbud af børneprogrammer. Udlægning af produktion på børne-tv til det uafhængige produktionsmiljø bliver minimalt, og DR opnår derved monopol på danskproduceret børne-tv. Kulturpolitiske krav og subsidier Desværre virker sidste fremtidsscenario mest realistisk. Fordi børne-tv er et nicheområde, som i en fri konkurrence vil tabe til de programtyper, som har annoncemæssigt mere attraktive seere eller som blot får højere seertal. Derfor vil børne-tv heller aldrig blive primetime-tv. Denne holdning er også klar i dansk kulturpolitik, hvor der er sat særlige krav til public service-broadcasterne i forhold til børne-tv, ud fra den betragtning, at børne-tv er en vigtig kulturformidler til de nye borgere 22. Men en sikring af konkurrencen på danskproduceret børne-tv kræver yderligere kulturpolitisk handling enten via krav eller via subsidier. Uden et politisk pres på tv-kanalerne til at sikre danskproduceret børne-tv nedprioriteres børne-tv i kampen om høje seertal. De kulturpolitiske ambitioner skal derfor være mere end blot et bestemt antal timer, for de danske børn har krav på børne-tv produceret udelukkende med dem for øje. En sikring af konkurrence på danskproduceret børne-tv handler i bund og grund om en sikring af børne-tv-ressourcer til de uafhængige producenter uanset om den offentlige støtte er i form af fonde eller regulering af beskatning og fradrag. En metode kunne være via public service-forpligtigelser hvor DR og/eller TV2 binder penge til udlicitering en slags børnepenge eller børnelicens. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvilken rolle politikerne ser børne-tv have i Danmark, og om man er klar til en øget detailstyring af DR og TV2 i forhold til at sætte programpolitiske krav. En overvejelse i forhold til en budgetforpligtigelse hos broadcasterne til udlægning af børne-produktion er, at både DR og TV2 er økonomisk pressede og at en regulering ud fra økonomi vil være et konserverende princip for stationerne. Skattefordele er en anden mulighed, som kunne anvendes til at fremme produktionsvilkårene for børne-tv. Danmark er underlagt EU s konkurrencelovgivning, og staten kan derfor ikke kræve danskproducerede programmer i forhold til udlægning. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan sætte krav om dansk som originalsprog. Fakta I Kulturministeriets oversigt (for 2004) over Statslig støtte til børnekulturaktiviteter bruges der årligt 493 mio. kr. på børnekultur. 112 mio. kr. af dem bruges af TV2 og DR til at producerer og købe børneradio og tv-programmer. Kilde: kum.dk - Tal for børnekultur Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 15

16 Nødvendig åbenhed om broadcasternes prioriteringer Udviklingen for børne-tv i Danmark er svær at gennemskue. Umiddelbart vil det øgede timeantal tale for en højere prioritering hos broadcasterne af børne-tv. Men timeantal siger intet om fordelingen mellem genudsendelser, importerede udsendelser, danskproducerede, billige eller dyre produktioner, markedsføring, sendefladeplacering, budgetter osv. For at øge gennemsigtigheden af børne-tv s vilkår i Danmark mangler der viden om de reelle prioriteringer. Denne indsigt er nødvendig, for at man kan få et klart indtryk af branchen og dens udvikling. DR skal i deres fremtidige public service-redegørelser eksplicitere, hvilke ressourcer man anvender til at opbygge forskellige formål. I forhold til rapportens fokus er en gennemsigtighed i DR s budgetfordelingen mellem indkøb, egenproduktion og udlægning til det danske produktionsmiljø interessant - og man må håbe at samme krav videreføres til TV2. Sendefladeplaceringen og fordelingen mellem genrer inden for børne-tv er også centralt, hvis man ønsker alsidighed. Børne-tv lader sig let presse ud i sendefladens randområder, pga. af andre interesser i høje seertal, annoncekroner osv. Sendetidspunkt handler derfor ikke kun om, hvornår man sender, tv børnene ikke må se - men høj i grad også om hvornår man sender, tv børnene gerne vil se. Derudover er definitionen af børne-tv ikke helt klar men det er vigtigt at holde fast i, at børne-tv ikke er en særskilt genre, men i stedet lige så genremæssigt pluralistisk som tv generelt med bl.a. magasin-, dokumentar- og underholdningsprogrammer. Internationale tendenser Nye teknologisk platforme, fragmenteret mediebrug blandt børn, kommercielle interesser i børneforbrug osv. er ikke isolerede tendenser i Danmark, men noget vi også ser i andre lande. Udenlandske tendenser og strukturer er derfor værd at undersøge både som inspiration og som pejlemærke for den danske udvikling. I forhold til rapportens omfang og tid ligger der en klar prioritering af det danske marked. Det har derfor ikke været muligt at indsamle den nødvendige viden om udenlandske markeder, der kræves for at lave en dybere analyse. Nedenstående er relevante pointer: Internationalt er udbudet af børne-tv og antal børnekanaler øget. Der er en generel styrkelse af konkurrencen på markedet for børne-tv. Der sker i disse år en ændring i markedets ressourcebevægelser (se figurer på næste side). Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 16

17 Users/costumers Sekundære rettigheder er blevet vigtigere i forhold til at skabe indtjening. I England er der en løbende diskussion af børne-tv s fremtid. Dette skyldes, at man har indført restriktioner af reklamer rettet mod børn, hvilket har haft omsiggribende konsekvenser for produktionen af børne-tv. Til december 2007 har NRK i Norge premiere på deres nye børnekanal. Med hensyn til DR s kommende børnekanel er det norske marked interessant som pejlemærke for en danske udvikling. It used to very simple: A circulation and services and revenues Providing neutral transmission Radio listeners and TV viewers Mixing programmes and commercials Radio-/ TV station Tele com Baying airtime for commercials Advertiser Return revenue To day it is more complicated Content provider New actors on the scene Video on Demand provider Cable operator New services Costumerhandling SMS Satellit operator Electronic Programme Guide Radio-/ TV station? Terr. operator Telecom operator Pay services: - Subscribtion - Pay pr. view Advertiser Mobil operator (A-) DSL operator PVR operator Services: - Video on demand - PVR - Games - Net commerce - Advertising - Informationservices Figurer: Venligst udlånt af Christian S. Nissen (Nissen 2007) Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 17

18 Konklusion En privatisering af TV2 vil forsat betyde en udlægning til det private produktionsmiljø, men at TV2 vil forsætte med at bestille danskproduceret børne-tv, er tvivlsomt. DR vil forsat have danskproduceret børne-tv, men DR vil som virksomhed og organisation være afhængig af at holde produktionskronerne internt for at vedligeholde redaktion og talentudvikling, dvs. en minimal udlægning af børne-tv for de uafhængige producenter. De nye internationale aktører på de danske marked for børne-tv er som forretninger afhængige af egne internationale produktioner, derfor vil danskproduceret ikke være attraktive. Min vurdering er overordnet, at børne-tv på ingen måde er truet i timeantal i Danmark. Børnene vil altså heller ikke i fremtiden mangle valgmuligheder for medieret underholdning. Men stilles der skarpt på kvaliteten og sikringen af danskproduceret børne-tv ser fremtiden dyster ud. Uden ressourcer vil der ikke være noget gennemgående miljø for børne-tv uden for DR, men blot enkelte bestillinger. En sikring af kvalitet og alsidighed i danskproduceret børne-tv afhænger derfor af en kreativ og økonomisk konkurrence. Skal danskproduceret børne-tv sikres, må broadcasterne forpligtes på timeantal. Skal kvaliteten sikres, må de konkurrencemæssige barrierer brydes ned, hvilket kun sker ved enten politiske krav eller subsidier. Opsummerende for de uafhængige producenters fremtid kan, der sættes fire parametre op: Styrker: De uafhængige producenter har tradition for at kunne producere både populære og prisvindende børneprogrammer. Sektoren er dygtig til at omstille sig og er fleksibel i forhold til arbejdskraft og talent. Der er konkurrence mellem danske producenter af børne-tv. Indtil nu sikrer DR s udlicitering og TV2 s entreprisemodel ressourcer til produktion af børne-tv. Der er politisk medvilje i forhold til børnevelfærd og børnekultur. Danskproduceret børne-tv er politisk korrekt og kulturelt velanset. Danskproduceret børne-tv er et kvalitetsstempel. Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 18

19 Det er producenterne (i modsætning til broadcasterne), som sidder med ideerne til tv-programmer og derfor lettere kan videreføre dem til andre platforme. Svagheder: Sektoren og den enkelte producent er (meget) afhængige af TV2 og DR. Producenterne afventer i høj grad broadcasternes initiativer. Efterspørgelsen på danskproduceret børne-tv er lille, og konkurrencen presser priserne i bund, hvilket betyder en lille indtjening for den enkelte producent. Danske producenter kan ikke konkurrere på prisen med de billige udenlandske serier. Virksomhederne er baseret på kontraktansatte og ikke faste redaktioner; derfor flytter talentet fra den enkelte virksomhed, når der ikke er mere arbejde. Muligheder: Levere indhold til flere platforme (360 Indhold) og sikre de sekundære rettigheder. Udnytte nye broadcasting-muligheder via f.eks. netcast. Gør sig attraktiv i forhold til de udenlandske kanaler ved f.eks. at styrke deres brand ved at producere danske programmer. Udnytte udenlandske co-produktioner og få adgang til større markeder. Forhindringer: Mindre udlægning fra DR pga. dårlig økonomi og sikring af egne produktioner. Børne-tv s lave potentiale for forretningsmæssigt overskud. TV2 s privatisering og mindre interesse i børne-målgruppen. Manglende politisk vilje til at øge kravene til DR og TV2, dvs. at sikre ressourcer til børne-tv produceret i det private produktionsmiljø. Udenlandske aktørers lavere pris for produktion og broadcasting. Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 19

20 De fem anbefalinger På baggrund af den indsamlede viden og diskussioner med nøglepersoner fra den danske tv-branche vil undertegnede komme med en række anbefalinger, som kan sikre en dynamisk sektor og en konkurrence på danskproduceret børne-tv. 1. Sikring af ressourcer Det er vigtigt, at en prioritering af danskproduceret børne-tv ikke kun bliver i ord, men efterfølges af kulturpolitisk handling, som kan sikre de nødvendige ressourcer til den forsatte produktion og udvikling af dansk børne-tv i høj kvalitet. 2. I samlet front for børne-tv Der kan være mange forskellige grunde til, at man ønsker at sikre vilkårene for børne-tv i Danmark. Med inspiration fra engelske Save Kids TV 23 vil det være en styrke, hvis man i samlet front koordinerer kampen for danske børns rettighed til det bedste børne-tv. Dvs. opretter et fælles organ, som vil kunne udføre lobbyarbejde, indsamle informationer og viden samt blande sig i den offentlige debat. I denne sammenhæng er det en oplagt mulighed også at inddrage film, animationer, computerspil m.m. henvendt til børn. 3. Gennemsigtighed DR og TV2 opgiver i deres public service-redegørelser omfanget af tv i forskellige genrer og timeantal. Dvs. at en indsigt i kanalernes prioritering af programmer, målgrupper og budgetter er umulig. Radio- og tv-nævnets krav til DR om rapportering om ressourceanvendelse fra skal videreføres til også at gælde TV2. Dette kan være med til at skabe et mere gennemskueligt system. 4. Til kamp for definitionerne Børne-tv er ikke kun tv, som børn ser. Børne-tv er tv produceret udelukkende med børn for øje. Enighed om definitioner for børne-tv og genre, som f.eks. drama, vil øge gennemsigtigheden og kontrolmulighederne i forhold til udbudet af dansk børne-tv. Derfor skal der bl.a. støttes op om Radio- og tv-nævnets tolkning af dansksproget børne-tv som danskproduceret og ikke som dansk-dubbet Medieaftalen Det skal være et mål for Producentforeningen i forhold til den kommende medieaftale at sikre de uafhængige producenters muligheder for at producere dansk børne-tv. Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 20

21 Slutnoter 1 DR sender sit første børneprogram i 1951 (Christensen 2006:65) 2 Tufte Christensen For yderligere info se Kulturministeriets rapport Udbud af digitalt tv (2007) 5 TV2 kommer i efteråret 2007 med en ny strategi for deres børneprofil 6 Det har ikke været muligt for mig, at få tal på hvad budgetterne og prisen er for diverse børne-produktioner men alle både producenter og broadcastere bekræfter, at generelt er minutprisen for f.eks. dramatik, et underholdningsprogram eller en dokumentarfilm rettet mod børn langt lavere end den tilsvarende genre er blot henvendt til voksne. 7 Dette er med det forbehold: at de danske reglerne om reklamer rettet mod børn ikke ændres. De danske tv-reklameregler i forhold til børn uddybes i rapportens anden del. 8 Johansen in Kvist DR s dramaserie MAX fra 2007 er et eksempel på et børneprogram, som internt DR finansieres som familieproduktion. MAX er produceret af Hurlumhejhuset for DR. 10 Nyere forskning understreger netop børnenes rolle som opinionsledere, der har indflydelse på familiens forbrug og beslutningsprocesser (Mediappro 2007) 11 Diskussionen af hvad er et børneprogram kan videreføres til børnefilm bl.a. i f.h.t. det Danske Filminstituttet s filmstøtte. 12 Kilde: Dansk Statistik (www.dst.dk) 13 Frandsen & Bruun Olesen Tufte Teletubbies udkom i 365 episoder og med et hav af merchandise og generede i salg for BBC Worldwide 116 million. 17 Kilde: statistikbanken.dk; Danmarks befolkning i alderen 0-12 år i Bl.a. Novisions-samarbejdet 19 TV2 s entrepriseforpligtigelse ophører ved udgangen af 2008, mens sendetilladelsen gælder til 31. december Kilde: 20 KUM 2007b 21 Mediekommissionen (1983): Betænkning om et øget dansk tv-udbud, side 11. Betænkning nr. 5/ I DR og TV2 s public service-forpligtigelse nævnes udover børne-tv nyheder, dramatik og særligt for DR undervisningsprogrammer (Mediesekretariatets Udtalelser for 2006). 23 Link: 24 Udtalelse om DR 2006:7(Radio- og tv-nævnet 2007) 25 Radio- og tv-nævnet 2007 Morten Skov Hansen oktober 2007 Producentforeningen 21

Det danske marked for børne-tv

Det danske marked for børne-tv Det danske marked for børne-tv - muligheder, forhindringer og ambitioner for danskproduceret børne-tv DEL 2 1 DEL 2 Det danske marked for børne-tv - muligheder, forhindringer og ambitioner for danskproduceret

Læs mere

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed Til: Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service Alsidighed og mangfoldighed Producentforeningen takker for lejligheden til at bidrage til Public Service

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN:

1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN: 1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN: Hvordan påvirker medieudviklingen jer? DR og TV2 oplever et øget pres fra andre konkurrenter. TV2 har som følge heraf valgt at fokusere på de mere brede målgrupper og nicherne

Læs mere

Medierne i det nye årtusinde

Medierne i det nye årtusinde Medierne i det nye årtusinde Venstres medieoplæg november 2009 Side 1 af 43 Indhold Indhold...2 Forord...3 Medierne mellem kultur og marked...4 Venstre vil:...6 Medieudviklingen de seneste årtier...7 Fra

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Finansiering og indhold

Finansiering og indhold Finansiering og indhold Bachelorprojekt af Kurt Holm Jensen 310378-2731 Vejleder: Henrik Søndergaard Afleveret 27 juni 2003 Institut for Film- og Medievidenskab Københavns Universitet Finansiering og indhold

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 19. juli 2013 Lykke Nordblom Fuldmægtig, cand. merc. lno@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2013-009774 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

Dansk betalings TV i komparativt perspektiv for perioden 1997 til 2008

Dansk betalings TV i komparativt perspektiv for perioden 1997 til 2008 Dansk betalings TV i komparativt perspektiv for perioden 1997 til 2008 Udarbejdet for: Styrelsen for Bibliotek og Medier Marts 2010 Christian Edelvold Berg International Center for Business & Politics

Læs mere

Konvergens i netværkssamfundet

Konvergens i netværkssamfundet Konvergens i netværkssamfundet Konvergens i netværkssamfundet Indhold Forord 4 1. Sammenfatning 6 2.Indledning, baggrund, udvalgets kommissorium og sammensætning mv. 26 3. Begrebsafklaring hvad er konvergens?

Læs mere

Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden

Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden Nordicom-Information 36 (2014) 1, pp. 65-72 Debatt Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden Dansk mediepolitik til debat Henrik Søndergaard Mediepolitik i Danmark påkalder sig normalt ikke synderlig

Læs mere

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6 PUBLIC SERVICE-BERETNING 2000 Indhold Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed.......... 6 Public service-regnskab Både TV 2 og DR fik fremgang.................... 10 Public service-regnskab............................

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s.

indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s. DR Årsrapport s. 002 s. 003 DR ÅRSRAPPORT 2008 Udgivet af DR Juridisk Politisk Sekretariat DR Medier DR Økonomicenter Redaktion Søs Holmdal Mads Fink Tina Foged Designkoncept og layout DR Design/ Christian

Læs mere

15 anbefalinger til regering og Folketing

15 anbefalinger til regering og Folketing 15 anbefalinger til regering og Folketing Musiklivets mediepolitiske oplæg 2009 Musikken spiller med er udarbejdet af: Dansk Artist Forbund - Dansk Musiker Forbund - Dansk Skuespillerforbund DJBFA (Danske

Læs mere

STÆRKE MEDIER. - Vi skaber fremtiden sammen. Redegørelse fra mediearbejdsgruppen

STÆRKE MEDIER. - Vi skaber fremtiden sammen. Redegørelse fra mediearbejdsgruppen STÆRKE MEDIER - Vi skaber fremtiden sammen Redegørelse fra mediearbejdsgruppen December 2010 INDHOLD 1. FORORD 2. INDLEDNING: MEDIERNE ER DEMOKRATIETS FUNDAMENT 3. BEFOLKNINGENS BRUG AF MEDIER 4. KNR,

Læs mere

DR Medieforskning Medieudviklingen 2011

DR Medieforskning Medieudviklingen 2011 DR Medieforskning Medieudviklingen 2011 DR Medieforsknings årlige fokus på udviklingen af danskernes brug af de elektroniske medier side 2 ISBN 978-87-995081-0-5 side 3 4 Forord 6 Kapitel 1: Endnu et år

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009 UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN November 29 S/4 INDHOLD S/5 Udfordringer for danske medier og public service i en global medieverden Udgivet af DR, november 29

Læs mere

Medieudviklingen 2007-8. DR Medieforskning

Medieudviklingen 2007-8. DR Medieforskning Medieudviklingen 2007-8 DR Medieforskning Forord Her er DR Medieforskningens årlige publikation Medieudviklingen 2007-8, hvor vi både ser tilbage på året der gik og lidt ind i det nye år. Medieudviklingen

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 7 TV 7.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Tv-markedet udvikler sig med stor hast. Der er tale om store og attraktive markeder i alle led i værdikæden. Konkurrencen bør derfor være

Læs mere

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv.

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv. Digitalt Tv - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og muligheder ved overgang til digitalt betalings Tv. Digital TV - An analysis of TV providers innovative, competitive

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018

FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 98 Offentligt (01) FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Det Danske Filminstitut FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Resumé Dansk film

Læs mere

PLADEPRODUKTION I DANMARK ANALYSE OG ANBEFALINGER FRA KULTURMINISTERIETS UDVALG OM VILKÅRENE FOR PLADEPRODUKTION

PLADEPRODUKTION I DANMARK ANALYSE OG ANBEFALINGER FRA KULTURMINISTERIETS UDVALG OM VILKÅRENE FOR PLADEPRODUKTION PLADEPRODUKTION I DANMARK ANALYSE OG ANBEFALINGER FRA KULTURMINISTERIETS UDVALG OM VILKÅRENE FOR PLADEPRODUKTION Pladeproduktion i Danmark Analyse og anbefalinger fra Kulturministeriets udvalg om vilkårene

Læs mere

Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden

Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Henrik Busch, Steen Knudsen og Michael Thim Initiative Universal Media, Copenhagen TemaNord 2006:572 Markedsføringskanaler

Læs mere

TV2s Priser og betingelser

TV2s Priser og betingelser TV2s Priser og betingelser Journal nr. 3/1120-0301-0095/SEK/SCL Rådsmødet den 21. december 2005 Resumé 1. Sagen omhandler TV2 s rabatsystem - priser og betingelser - 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Baggrunden

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

FORBRUGEREN I FORANDRING

FORBRUGEREN I FORANDRING fremtiden starter her... FORBRUGEREN I FORANDRING Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg INDHOLD DANSKE VIRKSOMHEDER LEVER AF TILFREDSE KUNDER 3 UDVIKLINGEN I FORBRUGET FRA OVERLEVELSE TIL OPLEVELSE 4

Læs mere