Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger"

Transkript

1 Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

2

3 indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja Tagstensprofiler Montage af Plannja Flex Montage af Plannja Tagprofiler Montage af Plannja Trend Montage af Plannja Modern Montage af Plannja Pandeplade Montage af Plannja Facadeprofiler Montage af Plannja Tagafvanding Montage af Plannja Inddækninger Renovering af eternittag Generelt om drift og vedligeholdelse Pladens levetid Årlig besigtigelse Reparation af farvebelægningen... 56

4 Et par ord med på vejen Plannjas montageanvisninger er ment som en hjælp til både private og professionelle. For at gøre det nemmere for alle at finde de anvisninger og den hjælp, man har brug for, har vi opdelt montageanvisningerne i tydelige afsnit. Til dig, som aldrig før har prøvet at lægge et tag, er det første afsnit Generelle forberedelser til taglægning meget vigtigt. Husk at tage det roligt og at tænke alt igennem, før du giver dig i kast med selve montagen. Et godt stykke forarbejde samt metodisk tilgang er nøglen til det perfekte resultat. Montageanvisningerne skal følges, hvis vores garantier skal dække. Plannja er Europas førende producent af tyndplader. Med vores brede sortiment kan vi tilbyde produktsystemer og helhedsløsninger til stort set alle typer byggeprojekter. Tagets forskellige dele Skorstensinddækning. Specialtilpasses til skorstenen af en fagmand. Ta Endeluk Udluftningshætte Gavlbeslag Vandnæse Nedløbsrør Sålbænk Skr 4 Et par ord med på vejen

5 gstige Skotrende Tagbro Rund rygning Tagplade Tagbro, -fod eller sneskredsbeskyttelse dbeskyttelse til stige Inddækning til indvendigt hjørne Inddækning til dørtærskel Tagrende Et par ord med på vejen 5

6 Generelle forberedelser til taglægning Underlag Sådan opmåler du dit tag Plannjas tage kan lægges på flere forskellige typer af underlag. VED NYBYGGERI Ved nybyggeri vælger du normalt undertag af tagpap, plastunderlag eller alternativt brædder med fer og not/krydsfiner - med en tykkelse på minimum 17 mm og med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet, der monteres i henhold til leverandørens anvisninger. Læs mere under Valg af lægter på side 8. Start med at kontrollere, at taget er lige, samt hvilken form for udluftning det har. Mål diagonalerne fra hjørne til hjørne. Hvis de ikke er lige lange, er taget skævt. Afvigelser på mm kan justeres med gavlbeslag. Alternativt kan vinklen kontrolleres med trekant, jf. figur. Tagets længde Tagets bredde VED RENOVERING Tegl- og betontag Afmonter det gamle tag. Hvis eksisterende strø- eller bærelægter skal bruges, skal de flyttes, således at lægteafstanden stemmer overens med målet, der er angivet under Montage af lægter på side 8. Udskift medtagede lægter. Shingel, pap og plane tagplader Lad det gamle tag blive liggende som undertag. Eventuelle huller skal udbedres. Pladen kan lægges direkte på det eksisterende tag, såfremt taget er tæt og plant, og at underlaget er i så god stand, at befæstelsen formår at presse pladen mod underlaget, som skal have en tykkelse på minimum 17 mm. Vi anbefaler dog, at du bruger Plannja Kombilægter, Plannja Renoveringslægter eller strø- og taglægter. Bølgeformede plader (uden asbest) Pladerne kan blive liggende. Kontrollér, at de er så tætte, at de kan bruges som undertag, og at spær og taglægter er så friske, at de kan holde til indfæstning af søm/skruer. Lægternes underkant fases for at følge underlaget. Stående lægter 38 x 73 mm fastgøres i hældningsretningen vha. skruer. Lægte Lægte 38 x 73 mm, c/c maks mm Bølgeformet eternit Plannja har udviklet flere patenterede systemløsninger til renovering af eternittag. Læs mere under Renovering af eternittag på side 38. Tagplader Gamle tagplader kan renoveres på flere måder. Du kan fjerne tagpladerne og lægge nyt tag eller i mange tilfælde lægge de nye tagplader oven på de gamle. Anvend gerne Plannja Renoveringslægter, som skrues fast i de gamle stålplader, der skal have en tykkelse på minimum 0,50 mm. Hvis det gamle tag er aluminium, kontakt da Plannja. Kontrol af hældning Plannjas tagplader og tagstensprofiler kan lægges i forskellige hældninger. B A = 1 m Sådan beregner du minimumshældningen: Hvis A er 1 meter, så skal B mindst være den længde, som er angivet i kolonne B. Anbefalet minimumshældning Taghældning Udførelseskrav B Tagstensprofiler: Min. 1:4 (14 ) - 25 cm Modern, Pandeplade, Sinus 18: Tætning i side- og endeoverlæg 18 cm Min. 1:6 (10 ) Trend: Min. 1:7 (8 grader) Tætning i side- og endeoverlæg 18 cm P20-105, P20-75, P40, P45: Tætning i side- og 10 cm Min. 1:10 (5,7 ) endeoverlæg, undertag Ved taghældninger under 14 skal der tages specielle hensyn for at få taget tæt ved sideoverlæg og endeoverlæg (se også Montageanvisning Tagprofiler på side 16). Antikondensbelagte plader, Plannja , Plannja Sinus 18, Plannja 40 og Plannja 45, lægges lægges ned til 5,7 uden undertag. For at kunne beregne materialeforbruget er det nødvendigt med forskellige mål alt efter tagtype. Dette er illustreret på næste side. Parvise skruer eller nitter c/c maks. 200 mm Plannja Renoveringslægte Eksisterende, profileret stålplade 6 Generelle forberedelser til taglægning

7 For at forhandleren kan give dig et tilbud på en byggepakke til dit tag, kræves en række oplysninger og mål. Forbered dit besøg hos forhandleren ved at opmåle taget. Brug nedenstående skabelon. Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: B Det her er min tagtype: H E B Det her er min tagtype: B G G C A D J A 1 2 M A F E Det her er min tagtype: C E D B D F 1 3 A I C 1 2 Det her er min tagtype: J Det her er min tagtype: B E D = Altid nedløbsrør F 4 3 F B C A C Det her er min tagtype: D C A 7 D D G H G L I K Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: B A D 1 2 B H 6 J K K J EA 4 2 C E G 6 5 C A H 4 3 E Det her er min tagtype: B L C 2 Det her er min tagtype: F D A 1 2 B N H C D EE C E F E A 2 1 G B 3 F B AG 3 F 2 1 = Nedløbsrør om tagfod > 10 meter og for hver 10 meter. OBS! Alle mål er angivet i mm. Byggepakke til tagplader: 1. Afkryds den korrekte tagtype. 2. Udfyld de mål, som kræves til din tagtype. Bogstavsbetegnelserne på tagtegningen viser, hvilke mål du skal tage og udfylde nedenfor. A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm N mm Byggepakke til tagafvanding: Mål hushøjde og tagudhæng, og angiv dem nedenfor. Hushøjde: Angiv afstanden fra tagrendens overkant til underkant af udskud (mm). Tagudhæng: Angiv afstanden fra tagrendens overkant til underkant af udskud (mm). Byggepakke til tagbeskyttelse: Bestem hvilken slags tagbeskyttelse du har brug for, og kryds af. Tagstige Snelastbeskyttelese Tagbro Tagbro, -fod eller sneskredsbeskyttelse Generelle forberedelser til taglægning 7

8 Valg af lægter Plannjas plader kan monteres på forskellige typer lægter. Vælg enten Plannja Kombilægter, Plannja Renoveringslægter eller trælægter. Vær opmærksom på, at Plannja Pandeplade monteres på et plant underlag. Kan også monteres på lægter. Vi anbefaler derfor, at du vælger Plannja Pandeplade med forstærkningsspor, hvis du skal montere på lægter. PLANNJA KOMBILÆGTER Plannja Kombilægter er ment til både nybyggeri og renovering. Den er dimensioneret til at klare en spærafstand på mm. Standardlængden er mm, og profilhøjden er 40 mm. Plannja Kombilægter leveres i en komplet pakke med dele til befæstelse. Ved tagfod anbefales det, at der anvendes trælægter. Befæstelse til spær c/c 1200 mm Til befæstelse anvendes 6,5 x 50 mm skruer med to stk. i hvert spær. Befæstelse til fast underlag Minimumstykkelse 17 mm. Skruer 4,8 x 35 mm, afstand maks. 300 mm i zigzagmønster. Skruerne skrues forsigtigt i, således at gevindet ikke ødelægges. Samling vha. montage med overlæg Plannja Kombilægter samles med mm overlæg. Samlingen placeres over spær. Montage af lægter Når du monterer lægter, skal du tage hensyn til underlag, lægtetype samt hvor i landet, du skal montere nyt tag. Alle mål er i mm med mindre andet er angivet. Montage af lægter til Plannja Tagstensprofiler Bærelægteafstand for Plannja Tagstensprofiler skal altid følge tagstenens modulmål. B = modulmål. Afstanden mellem den første bærelægte, tagfodsbeslag og andre lægter (mål A) samt øvrige lægteafstand (mål B) vises i nedenstående tabeller. For Plannja Flex, se side 17. A B B Bredde Bærelægte Eksempel på hvordan man måler lægteafstand A og B. Montage af Plannja Tagstensprofiler på undertag af typegodkendt, let undertag. Spærafstand c/c 1200 mm. Bærelægte fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm i hvert spær. Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 4,0 Trælægte Trælægte Plannja 45 x x 95 Kombilægte Royal A B Regent A B KONSOL NORMAL SAMLING SAMLING NÆR STØTTE SAMLING I FELT Lægten kan lægges som konsol med maks. 300 mm. Maks. Maks. Samlingen placeres over tagstol med min. 100 mm overlæg. Min. 100 mm Samling nærmere støtte end 100 mm sker iht. nedenstående med min. 100 mm overlægssamling. To skruer 4,8 x 20 mm i hver krop Maks. PLANNJA Renoveringslægter To skruer 4,8 x 20 mm i hver krop Samlingen udføres momentstift med min. 450 mm overlæg samt to skruer i hver kant. Min. 100 mm Maks. 100 mm Min. 450 mm Plannja Renoveringslægter er primært til renovering og har udskæring til rendejern/drænhul, hvilket indebærer, at den kan anvendes som tagfodslægte, og at den eliminerer behovet for strølægter. De er ikke dimensioneret til at ligge direkte på spærene uden et bærende underlag. Standardlængden er mm og profilhøjden 20 mm. Udskæring til rendejern/ drænhul Renovering Befæstelse til undertag af brædder med minimumstykkelse på 17 mm. Skruer 4,8 x 35 mm, afstand maks. 300 mm i zigzagmønster. Skruerne skrues forsigtigt i, således at gevindet ikke ødelægges. Montage af Plannja Tagstensprofiler på undertag af træpanel med minimumstykkelse på 17 mm. Som strølægte vælges dimension 25 x 50 mm med c/c 600 mm. I de tilfælde hvor bærelægten krydser strølægten, skal den fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm. Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 4,0 Trælægte Trælægte Plannja 25 x x 70 Stållægte* Royal A B Regent A B *Plannja Renoverings- eller Kombilægte Montage af lægter for Plannja Tagprofiler Undertag af vandfast krydsfiner med minimumstykkelse på 17 mm. Strølægteafstand c/c 600 mm. Bærelægteafstand c/c 500 mm. I de tilfælde, hvor bærelægten krydser strølægten, fastgøres den med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm. Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 Strølægte, træ 25 x x 50 Bærelægte, træ 25 x x 70 Stållægte* Klarer snelast 4,0 *Plannja Renoverings- eller Kombilægte Undertag af plastfolie eller plade. Spærafstand c/c 1200 mm. Afstanden i tabellen er beregnet til maksimal afstand mellem bærelægterne. Bærelægterne fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm søm i hvert spær. Plannja Renoverings- eller Bærelægterne fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm i hvert spær. Snelast 1,0-1,5 2,0-2,5 3,0-4,0 Trælægte 45 x Trælægte 45 x Kombilægte Generelle forberedelser til taglægning

9 Håndtering af plader Når du modtager leverancen med plader Sørg for så vidt muligt at opbevare Plannja pladerne indendørs. Hvis pladerne opbevares udendørs, skal de dækkes med presenning. Hvis der er risiko for kondensdannelse, skal pladerne opbevares med hældning. Sørg for, at der opnås god ventilation. Dette gælder både for stål og aluminium. Undgå at beskadige pladen bær den korrekt Plannja Tagplader længere end 5 meter skal bæres på højkant eller på træbåre. Hvis pladerne bæres liggende, vil pladen bøje, da den tynges af sin egen vægt, og blive længere. I så fald vil man ved den efterfølgende montage få pasproblemer mellem de forskellige plader. Pladens soliditet og gangbarhed Der er svært at definere, hvor gangbare tyndpladeprofiler er. Generelt skal man udvise en vis forsigtighed ved gang og arbejde på tyndpladetag. Med gangbare plader menes profiler, som tåler forsigtig gang, uden at de tager skade, eller at der efterlades aftryk. Både gangbarhed og soliditet afhænger af tykkelse Tykkere plader giver større lægteafstand og forbedret gangbarhed. Med hensyn til sikkerhed bør du altid forsøge at gå på eller tæt på lægterne. Mht. Plannja Tagplader og Plannja Pandeplade skal du altid gå på profilbunden, når taget betrædes. Aluminiumtag er mere skrøbelige Aluminium er blødere end stål. Derfor bør du udvise større forsigtighed, når du betræder et aluminiumtag. Vær opmærksom på, at Plannja i aluminium slet ikke må betrædes, hvis bærelægteafstanden er over c/c 500 mm. Vigtigt aluminiumtag Der er nogle ting, du skal tænke på, når du vælger et aluminiumtag: a) Aluminium bevæger sig mere end stål ved temperatursvingninger. Hvis tagfaldets længde er mere end 6 meter, kan du afhjælpe dette ved at forbore den øvre plade i hvert endeoverlæg med et Ø 8 mm bor inden indfæstning. Undgå tagfald på mere end 12 meter! b) Når du anvender trælægter, bør du fastgøre lægtepap oven på lægterne, så du slipper for knagelyde ved temperatursvingninger. Dette er ikke nødvendigt, hvis du anvender Plannja Kombi- eller Renoveringslægter. c) For at forhindre temperaturbevægelser skal samtlige beslag fastgøres uden skruer i overlægget, dvs. at skruerne ikke må gå gennem begge beslag. Generelle forberedelser til taglægning 9

10 sådan skæres pladen Værktøj Sådan skæres pladen Skær helst sådan, at kanten gemmes under en anden plade. OBS! Brug aldrig en vinkelsliber, da spåner fra pladen kan ødelægge pladens overflade. Husk at fjerne alle spåner. Med bajonet-, cirkeleller stiksav Spænd lægten fast med skruetvinge under og over pladen, så du har en ret linje at følge og støtte til saven. Brug metalsavklinge. Husk at fjerne alle spåner. Du skal bruge følgende værktøj: Skruemaskine rpm eller boremaskine med trinløs hastighed højre-/venstreløb + patron til skruer Hammer Sav (til savning af lægter) El-nipler, bajonet-, cirkel- eller stiksav Pladesaks Tommestok Med el-nipler Brug en lægte som lineal og markér med blyant, hvor du vil skære. Med el-nipler er det efterfølgende let at følge markeringen, og du behøver ikke støtte. Husk at fjerne alle spåner. Skæring på langs med kniv Aluminiumprofiler kan bøjes af. Rids med en kniv (helst i et indvendigt hjørne). Hvis du ridser i en plan overflade, så brug et bræt som lineal, jf. figur. Bøj efterfølgende pladen frem og tilbage, til den deler sig. Husk at fjerne alle spåner. 10 Generelle forberedelser til taglægning

11 Plannja Tagstensprofiler Montageanvisning Dette afsnit omhandler montage af Plannja Tagstensprofiler Royal og Regent. Montage- anvisning til Plannja Flex finder du på side 17. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet Generelle forberedelser til taglægning på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du opmåler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, valg af lægte, lægteafstand og meget mere. Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler 11

12 1. Montage af tagfodsbeslag 2. montageplan Renovering af paptag med trælægter Start med at montere tagfodslægten efter en ret linje. Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Læs mere om montage af rendejern og tagrender på side 40. Afstandsliste Plannja Tagplader monteres i følgende rækkefølge > 0 mm Tagfodsbeslag Tagrende Rendejern c/c 600 mm Trælægte 25 x 50 mm Tagfodsbeslag med renoveringslægte på undertag af brædder med fer og not eller krydsfiner af minimum 17 mm tykkelse. Pladerne lægges i rækker fra tagfod til tagrygning. Vær præcis ved lægning af første plade, hvis nedre kant skal være parallel med tagfoden. Øvrige plader i rækken skydes op, således at en eventuel åbning i endeoverlægget bliver så lille som muligt før indfæstning. Næste række lægges med den første plades nedre kant på linje med allerede lagte plader. Øvrige plader i rækken skydes op iht. ovenstående før indfæstning. Sørg for at pladen er skruet godt fast (se afsnittet Indfæstning - skruer på side 13), inden du betræder den. Efterlad aldrig arbejdspladsen med løse plader på taget. OBS! Tagpladens placering over renoveringslægten 30 mm Tagfodsbeslag Tagrende Renoveringslægte i stål Rendejern c/c 600 mm lægges ind under taglægten Ved speciallængde (ikke i kombination med standardlængde) kan det være en fordel at montere fra venstre mod højre. Vær opmærksom på, at sideoverlappet kræver, at pladen skydes ind under den allerede lagte plade. Delt tagfod Hvis taget har en delt tagfod (forskellige taglængder på samme tagflade), kan de nederste plader skæres til. Hvis cc-afstanden mellem lægterne er 250 mm eller mere, skydes pladerne ind under de overliggende plader. Hvis cc-afstanden er mindre end 250 mm, kan det være en bedre løsning at bruge et forlænget tagfodsbeslag, jf. figur. Det er også muligt at justere tagfaldslængden ved at flytte den udstikkende tagfod. Det er vigtigt, at den første plade monteres med sin nedre kant parallelt med tagfoden. 900 mm Plannja Royal: A: 360/390 B: 400 Plannja Regent: A: 310/340 B: 350 * 900 mm v/trælægter, 1200 mm v/plannja Kombilægter > ca. 250 mm < ca. 250 mm 12 Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler

13 3. Indfæstning skruer 4. Gavlbeslag Tagpladerne skrues fast med skruer. Plannja har specielle toppe, som monteres i boremaskinen, og som gør indfæstningen meget enkel. Gavlbeslag Skrue c/c 300 mm Pladen fæstnes i profilbunden med selvborende skruer, som er forsynet med skive. Skruerne skrues i som vist i nedenstående skema. Skruer, som er markeret med store prikker i figuren nedenfor (sideoverlægget), skal skrues i først. Skruer i hver anden profilbund på hver anden pladerække. Ved sideoverlægget skrues en skrue i hver profilbund. En tommelfingerregel er 6-7 skruer pr. m 2. For at sideoverægget skal blive tæt, anbefaler vi, at skruerne i sideoverlæggets øvre plade forskydes 25 mm mod overlægget (se figur). Buk pladen op, hvis den er klippet Royal Regent Flex H H = 57 mm H = 40 mm H = 56 mm 25 mm I endeoverlægget skrues skruen altid i hver profilbund (ikke illustreret i nedenstående skema). Ved samling af beslag fraklippes hjørnerne på underliggende beslag, således at det nederste beslag kan skubbes ind i det øverste beslag. Samlingen bliver derved tættere og mindre synlig. Gavlbeslaget samles med 100 mm overlæg. 5. Rygning Inden den runde rygning skrues fast, skal tætningsbånd og gavlbeslag monteres. Tætningsbånd fæstnes med silikone i bund af tagstensprofilet. Endeluk sættes i nedefra og skrues fast ovenfra. Følgende skruer indgår i programmet: Royal/Regent i stål mod stållægte, varmforzinket skrue 4,8 x 23 mm. Royal/Regent i stål mod trælægte, varmforzinket skrue 4,8 x 35 mm. Royal/Regent i stål mod trælægte, varmforzinket skrue 4,8 x 23 mm t/overlap. VALMET RYGNING Rund rygning Skrue 4,8 x 35 mm c/c maks. 300 mm Royal/Regent i aluminium mod trælægte, aluminiumskrue 5,5 x 35 mm. Royal/Regent i aluminium mod trælægte, aluminiumskrue 5,5 x 35 mm. Opbukning på tværs af skåret pladekant Royal/Regent i aluminium mod stållægte, rustfri skrue 5,5 x 20 mm. Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler 13

14 6. Detaljeløsninger TAGKVIST MANSARDTAG Montage med overlæg OBS! Endeluk Udfyldningsstykke Samling af skotrende ved rygning Undertag Huller Spørg fagmanden til råds angående forbindelser rundt om skorstene, tagvinduer, tagkviste mv. Ombuk Detaljer løses på pladsen af fagmanden Forbindelse mod spir Bukkes i den øvre ende for at forbindelsen skal blive tæt Tætningsbånd Vær opmærksom på, at plade A monteres før plade B. Derefter følges den normale montageplan. Plade B Tværfold Plade A Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 400 mm Tætningsbånd Underbeslag Overgangsplade til Royal Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 400 mm Tætningsbånd 14 Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler

15 SKOTRENDER Her illustreres montage med strø- og taglægte. For montage kun med taglægte se afsnittet 6. Skotrender på side 18. Alternativ 1 Clips anvendes let ved at bukke en metalplade 7. Vedligeholdelse Plannja Tagplader kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. De aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med en blød børste og vand. Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med Plannja Reparationslak. Vær efter montage grundig med at børste alle borespåner væk, så tagpladen ikke misfarves. Fabriksmalede og varmgalvaniserede stålplader kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. Mekaniske skader på overfladen skal dog udbedres med reparationslak. For yderligere information om, hvordan du beskytter dit Plannja Tag, se afsnittet Drift og vedligeholdelse på side 55. Pladen skal stikke 150 mm ud over skotrendens kant Skotrende Underlag til render Byggepap Clips c/c 400 mm Vandafledende underlag Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. Alternativ 2 Skotrende Tætningsbånd Nedbukket profilbund Vandafledende underlag Byggepap Underlag til rende Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler 15

16

17 Plannja Flex Montageanvisning Dette afsnit omhandler montage af Plannja Flex. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læger afsnittet Generelle forberedelser til taglægning på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du opmåler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, valg af lægte, lægteafstand og meget mere. Montageanvisning Plannja Flex 17

18 1. UNDERLAG Underlagstag af plastfolie eller board Som underlagstag kan du vælge mellem board, plastfolie eller pløjede brædder/vandfast krydsfiner af mindst 17 mm tykkelse og med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet, som monteres i henhold til leverandørens anvisninger. 300 mm 350 mm 350 mm 2. Kontroller taget Board eller godkendt plastfolie Begynd med at kontrollere, at taget er i vinkel samt tagets hældning. Mål diagonalerne fra hjørne til hjørne. Afvigelser på mm justeres ved hjælp af gavlbeslaget. Lægte H = 25 mm Bærelægte Plannja Flex monteres på typegodkendt undertag med en spærafstand på c/c 1200 mm. Størrelsen på lægter ifølge gældende dansk lovgivning. 4. HÅNDTERING AF PLADERNE Min. taghældning for Plannja Flex er 14 (1:4). 3. MONTAGE AF LÆGTE OG TAGFODSBESLAG Når du monterer lægter, skal du tage hensyn til underlag, lægtetype samt hvor i landet, du skal montere dit nye tag. Alle mål er i mm med mindre andet er angivet. Bærelægteafstanden til Plannja Flex skal være 350 mm og følge tagstensprofilets modul. Afstanden mellem bærelægtens nederste kant nærmest tagfoden og midten af anden bærelægte skal dog altid være 300 mm. Vær opmærksom på, at bærelægten nærmest tagfoden skal kompletteres af en rigel med en højde på 25 mm, se tegning nedenfor. Underlagstag af brædder med fer og not eller vandfast krydsfiner 300 mm 350 mm 350 mm Brædder/krydsfiner med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet Når du modtager leverancen med plader Sørg for så vidt muligt at opbevare Plannja pladerne indendørs. Hvis pladerne opbevares udendørs, skal de dækkes med presenning. Hvis der er risiko for kondensdannelse, skal pladerne opbevares med hældning. Sørg for, at der opnås god ventilation. Gangbarhed Det er svært at definere, hvor gangbare tyndpladeprofiler er. Generelt skal man udvise en vis forsigtighed ved gang og arbejde på tyndpladetag. Med gangbare plader menes profiler, som tåler forsigtig gang, uden at de tager skade, eller at der efterlades aftryk. Du bør altid forsøge at gå på eller tæt ved lægterne. For Plannja Flex skal du altid gå på profilbunden, når taget betrædes. 5. SÅDAN SKÆRES PLANNJA FLEX Skær helst sådan, at kanten gemmes under en anden plade. OBS: Brug aldrig en vinkelsliber, da spåner fra pladen kan ødelægge pladens overflade. Husk at fjerne alle spåner. Anvender du en el-nipler, skal du bruge en lægte som lineal og markere med blyant, hvor du vil skære. Med el-nipler er det efterfølgende let at følge markeringen, og du behøver ikke støtte. Lægte H = 25 mm Bærelægte Strølægte Hvis du monterer Plannja Flex på brædder med fer og not eller vandfast krydsfiner, skal tykkelsen være minimum 17 mm, og underlagspap skal være af mindst YAP2200 kvalitet. Afstandslister monteres med c/c 600 mm. Størrelsen på afstandslister ifølge dansk lovgivning. 18 Montageanvisning Plannja Flex

19 6. VÆRKTØJ Du skal bruge følgende værktøj: Skruemaskine rpm eller boremaskine med trinløs hastighed højre-/venstreløb + patron til skruer Hammer Sav (til savning af lægter) El-nipler, bajonet-, cirkel- eller stiksav Pladesaks Tommestok Plannja Flex kan også monteres med forskudt sideoverlap. Du kan enten lægge pladerne som vist på figur 2, hvor række to starter med afklippet fra plade nr. 7, som sikkert skal tilpasses yderligere for at passe, eller du kan lægge pladerne som vist på figur 3, hvor hveranden række starter med en halv plade. Vær opmærksom på, at afklippet plade skal være min. 2 sten. 7. MONTAGE AF TAGFODSLÆGTER Fig. 2 Begynd med at montere tagfodsbeslaget efter en ret linje. Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Det er vigtigt, at den nederste kant på første plade er monteret parallelt med tagfoden. Fig mm 30 mm 9. INDFÆSTNING Ca. 25 mm 8. Montageplan Skrue i henhold til indfæstningsplan Læg den første plade og kontroller startmålet på 30 mm (se side 6, punkt 7). Fastgør det øverste, højre hjørne i profilbunden, derefter det nederste, højre hjørne. Læg den anden plade sådan, at de overlapper med en bølge. Fastgør to skruer i profiltoppen af sideoverlappet. Fjern derefter skruen ved det øverste, højre hjørne på den første plade og juster de to plader langs tagfoden. Fastgør derefter skruerne i profilbund på første plade. Løft kanten op på den anden plade og skyd den tredje plade på plads og fastgør to skruer i profilbund i sideroverlappet. Kontroller målet på 30 mm og fastgør pladen. Fortsæt montagen af rækken (over-under-over-under osv.). Når du starter med næste række, kan det være en fordel at begynde med skruerne i profiltop. Som grundregel gælder plade til plade før plade til underlag. Når du har lagt alle plader, skal du gå tilbage og montere de resterende skruer. Pladerne lægges i rækker fra tagfod til tagrygning. Læg pladerne række for række og lad pladerne overlappe skiftevis over og under hinanden. Plade nr. 3 lægges således under plade nr. 2 osv. som vist på billedet nedenfor. Pladerne kan lægges vandret enten fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre. Hvis profiltoppene på Plannja Flex skal fordeles symmetrisk langs taget, skal du først opmåle tagets længde for at kunne bestemme startmålet, således at det bliver ens ved begge gavle. Indfæstning i profilbund Indfæstning i profiltop Fig. 1 Anvend 4,8 x 35 mm skrue i stål eller 5,5 x 35 mm skrue i aluminium. Montageanvisning Plannja Flex 19

20 10. DETALJER Tilslutning mod eksisterende bygning RYGNING Alternativ 1 Rygning Buk pladen op, hvis den er klippet Skrue 4,8 x 35 mm c/c 440 mm Tætningsbånd fastgøres med silikone i profilbund Buk pladen op, hvis den er klippet Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 220 mm Tætningsbånd RYGNING Alternativ 2 Rund rygning Buk pladen op, hvis den er klippet Skrue 4,8 x 35 mm c/c 440 mm Tætningsbånd fastgøres med silikone i profilbund Buk pladen op, hvis den er klippet Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 300 mm SKOTRENDE Alternativ 1 For montage på strø- og bærelægte GAVL Gavlbeslag Skrue 4,8 x 35 mm c/c 300 mm Clips laves let ved at bukke en pladestump 56 mm Buk pladen op, hvis den er klippet Skotrende Vandafledende underlag Clips c/c 400 mm Tagpap Underlag for skotrenden Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. 20 Montageanvisning Plannja Flex

21 SKOTRENDE Alternativ 2 For montage på strø- og bærelægte 11. Vedligeholdelse Plannja Flex kræver nærmalt meget lidt vedligeholdelse. De aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med en blød børste og vand. Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med Plannja Reparationslak. vær efter montage grundig med at børste alle borespåner væk, så tagpladen ikke misfarves. Fabriksmalede og varmgalvaniserede stålplader kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. Mekaniske skader på overfladen skal dog udbedres med reparationslak. For yderligere information om, hvordan du beskytter dit Plannja Tag, se afsnittet Drift og vedligeholdelse på side 55. Tætningsbånd Skotrende Vandafledende underlag Tagpap Underlag for skotrenden Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. Montageanvisning Plannja Flex 21

22 Plannja Montageanvisning Tagprofiler Dette afsnit omhandler montage af Plannja Tagprofiler. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet Generelle forberedelser til taglægning på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du måler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, valg af lægte, lægteafstand og meget mere. 22 Montageanvisning Plannja Tagprofiler

23 1. Montage af tagfodsbeslag Begynd med at montere tagfodsbeslaget efter en ret linje. Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Læs mere om forskellige typer underlag på side 6 samt om bærelægter og bærelægteafstand på side 8. Lad pladen stikke 7-8 mm ud over tagfodsbeslaget for at holde pladen mere ren og tør. Tagfodsbeslag 2. montageplan 4. Indfæstning Det bedste resultat opnås altid med Plannjas originale befæstelse. Skruer For at opnå det bedste resultat til stålprofiler anvendes selvborende, rustfrie eller forzinkede, lakerede tagskruer med skiver. Aluminiumprofiler skal altid fæstnes med aluminiumskruer eller selvborende, rustfrie skruer. Skrues i med boremaskine og bits der passer. Skruer, som indgår i programmet, er: Indfæstning mod: Kombilægte og Tagmateriale renoveringslægte Trælægte Stålprofiler 4,8 x 23 mm 4,8 x 35 mm Aluminium- 4,8 x 23 mm 5,5 x 35 mm profiler rustfrie skruer aluminiumskruer Læg pladen nedefra ved tagets yderkant. Fastgør pladen retvinklet mod tagfoden. Overlæg i henhold til figur. 3. BEHANDLING MED PLANNJA FLEECE Plade nummer 2 skal have et overlæg til plade nummer 1 på min. 200 mm. Det gælder også andre endeoverlæg. Plannja Fleece indebærer: 1. Pladens underside belægges med fleece, som kan absorbere kondensfugt midlertidig. 2. Kondensvandet afgives i takt med temperaturstigninger. Ved moderat fugtdannelse kan ventilation ved tagfod og ved gavlspidser være tilstrækkeligt, men som regel anbefaler vi, at der anvendes ventileret rygning. Byggefugt kan forårsage midlertidige kondensproblemer. Plannja Fleece anbefales, når der er risiko for kondensdannelse på pladens underside som fx i uisolerede haller og halvtag. Ved overlæg skal de nederste 150 mm lakeres for at undgå opsugning af fugt. Sådan fastgøres pladen Den maksimale afstand mellem skruerækkerne er 1,2 meter. Der skrues 1 stk. skrue i hver profilbund på følgende steder: 0,1 x Husets bredde Husets bredde Alle pladeender Alle endeoverlæg uden for overlappet Næstnederste lægte regnet fra tagfoden I lægter, som ligger inden for en 1/10 af husets bredde regnet fra hver gavl Plannja og Plannja Sinus 18 Plannja og Plannja Sinus 18 fæstnes i hver anden profilbund og Plannja i hver anden profilbund. Plannja Til Plannja skal skruerækkerne forskydes. Hver anden skruerække placeres i henhold til markeringerne og hver anden i henhold til den nedre orden, som vist i ovenstående figur. Ved indfæstning i hver anden profilbund begynd da også der i den første profilbund. Plannja Sinus 51 Plannja Sinus 51 skrues i hver pladeende samt hver anden profilbund ved mellemunderstøtning i henhold til ovenstående figur. Montageanvisning Plannja Tagprofiler 23

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere