Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger"

Transkript

1 Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

2

3 indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja Tagstensprofiler Montage af Plannja Flex Montage af Plannja Tagprofiler Montage af Plannja Trend Montage af Plannja Modern Montage af Plannja Pandeplade Montage af Plannja Facadeprofiler Montage af Plannja Tagafvanding Montage af Plannja Inddækninger Renovering af eternittag Generelt om drift og vedligeholdelse Pladens levetid Årlig besigtigelse Reparation af farvebelægningen... 56

4 Et par ord med på vejen Plannjas montageanvisninger er ment som en hjælp til både private og professionelle. For at gøre det nemmere for alle at finde de anvisninger og den hjælp, man har brug for, har vi opdelt montageanvisningerne i tydelige afsnit. Til dig, som aldrig før har prøvet at lægge et tag, er det første afsnit Generelle forberedelser til taglægning meget vigtigt. Husk at tage det roligt og at tænke alt igennem, før du giver dig i kast med selve montagen. Et godt stykke forarbejde samt metodisk tilgang er nøglen til det perfekte resultat. Montageanvisningerne skal følges, hvis vores garantier skal dække. Plannja er Europas førende producent af tyndplader. Med vores brede sortiment kan vi tilbyde produktsystemer og helhedsløsninger til stort set alle typer byggeprojekter. Tagets forskellige dele Skorstensinddækning. Specialtilpasses til skorstenen af en fagmand. Ta Endeluk Udluftningshætte Gavlbeslag Vandnæse Nedløbsrør Sålbænk Skr 4 Et par ord med på vejen

5 gstige Skotrende Tagbro Rund rygning Tagplade Tagbro, -fod eller sneskredsbeskyttelse dbeskyttelse til stige Inddækning til indvendigt hjørne Inddækning til dørtærskel Tagrende Et par ord med på vejen 5

6 Generelle forberedelser til taglægning Underlag Sådan opmåler du dit tag Plannjas tage kan lægges på flere forskellige typer af underlag. VED NYBYGGERI Ved nybyggeri vælger du normalt undertag af tagpap, plastunderlag eller alternativt brædder med fer og not/krydsfiner - med en tykkelse på minimum 17 mm og med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet, der monteres i henhold til leverandørens anvisninger. Læs mere under Valg af lægter på side 8. Start med at kontrollere, at taget er lige, samt hvilken form for udluftning det har. Mål diagonalerne fra hjørne til hjørne. Hvis de ikke er lige lange, er taget skævt. Afvigelser på mm kan justeres med gavlbeslag. Alternativt kan vinklen kontrolleres med trekant, jf. figur. Tagets længde Tagets bredde VED RENOVERING Tegl- og betontag Afmonter det gamle tag. Hvis eksisterende strø- eller bærelægter skal bruges, skal de flyttes, således at lægteafstanden stemmer overens med målet, der er angivet under Montage af lægter på side 8. Udskift medtagede lægter. Shingel, pap og plane tagplader Lad det gamle tag blive liggende som undertag. Eventuelle huller skal udbedres. Pladen kan lægges direkte på det eksisterende tag, såfremt taget er tæt og plant, og at underlaget er i så god stand, at befæstelsen formår at presse pladen mod underlaget, som skal have en tykkelse på minimum 17 mm. Vi anbefaler dog, at du bruger Plannja Kombilægter, Plannja Renoveringslægter eller strø- og taglægter. Bølgeformede plader (uden asbest) Pladerne kan blive liggende. Kontrollér, at de er så tætte, at de kan bruges som undertag, og at spær og taglægter er så friske, at de kan holde til indfæstning af søm/skruer. Lægternes underkant fases for at følge underlaget. Stående lægter 38 x 73 mm fastgøres i hældningsretningen vha. skruer. Lægte Lægte 38 x 73 mm, c/c maks mm Bølgeformet eternit Plannja har udviklet flere patenterede systemløsninger til renovering af eternittag. Læs mere under Renovering af eternittag på side 38. Tagplader Gamle tagplader kan renoveres på flere måder. Du kan fjerne tagpladerne og lægge nyt tag eller i mange tilfælde lægge de nye tagplader oven på de gamle. Anvend gerne Plannja Renoveringslægter, som skrues fast i de gamle stålplader, der skal have en tykkelse på minimum 0,50 mm. Hvis det gamle tag er aluminium, kontakt da Plannja. Kontrol af hældning Plannjas tagplader og tagstensprofiler kan lægges i forskellige hældninger. B A = 1 m Sådan beregner du minimumshældningen: Hvis A er 1 meter, så skal B mindst være den længde, som er angivet i kolonne B. Anbefalet minimumshældning Taghældning Udførelseskrav B Tagstensprofiler: Min. 1:4 (14 ) - 25 cm Modern, Pandeplade, Sinus 18: Tætning i side- og endeoverlæg 18 cm Min. 1:6 (10 ) Trend: Min. 1:7 (8 grader) Tætning i side- og endeoverlæg 18 cm P20-105, P20-75, P40, P45: Tætning i side- og 10 cm Min. 1:10 (5,7 ) endeoverlæg, undertag Ved taghældninger under 14 skal der tages specielle hensyn for at få taget tæt ved sideoverlæg og endeoverlæg (se også Montageanvisning Tagprofiler på side 16). Antikondensbelagte plader, Plannja , Plannja Sinus 18, Plannja 40 og Plannja 45, lægges lægges ned til 5,7 uden undertag. For at kunne beregne materialeforbruget er det nødvendigt med forskellige mål alt efter tagtype. Dette er illustreret på næste side. Parvise skruer eller nitter c/c maks. 200 mm Plannja Renoveringslægte Eksisterende, profileret stålplade 6 Generelle forberedelser til taglægning

7 For at forhandleren kan give dig et tilbud på en byggepakke til dit tag, kræves en række oplysninger og mål. Forbered dit besøg hos forhandleren ved at opmåle taget. Brug nedenstående skabelon. Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: B Det her er min tagtype: H E B Det her er min tagtype: B G G C A D J A 1 2 M A F E Det her er min tagtype: C E D B D F 1 3 A I C 1 2 Det her er min tagtype: J Det her er min tagtype: B E D = Altid nedløbsrør F 4 3 F B C A C Det her er min tagtype: D C A 7 D D G H G L I K Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: B A D 1 2 B H 6 J K K J EA 4 2 C E G 6 5 C A H 4 3 E Det her er min tagtype: B L C 2 Det her er min tagtype: F D A 1 2 B N H C D EE C E F E A 2 1 G B 3 F B AG 3 F 2 1 = Nedløbsrør om tagfod > 10 meter og for hver 10 meter. OBS! Alle mål er angivet i mm. Byggepakke til tagplader: 1. Afkryds den korrekte tagtype. 2. Udfyld de mål, som kræves til din tagtype. Bogstavsbetegnelserne på tagtegningen viser, hvilke mål du skal tage og udfylde nedenfor. A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm N mm Byggepakke til tagafvanding: Mål hushøjde og tagudhæng, og angiv dem nedenfor. Hushøjde: Angiv afstanden fra tagrendens overkant til underkant af udskud (mm). Tagudhæng: Angiv afstanden fra tagrendens overkant til underkant af udskud (mm). Byggepakke til tagbeskyttelse: Bestem hvilken slags tagbeskyttelse du har brug for, og kryds af. Tagstige Snelastbeskyttelese Tagbro Tagbro, -fod eller sneskredsbeskyttelse Generelle forberedelser til taglægning 7

8 Valg af lægter Plannjas plader kan monteres på forskellige typer lægter. Vælg enten Plannja Kombilægter, Plannja Renoveringslægter eller trælægter. Vær opmærksom på, at Plannja Pandeplade monteres på et plant underlag. Kan også monteres på lægter. Vi anbefaler derfor, at du vælger Plannja Pandeplade med forstærkningsspor, hvis du skal montere på lægter. PLANNJA KOMBILÆGTER Plannja Kombilægter er ment til både nybyggeri og renovering. Den er dimensioneret til at klare en spærafstand på mm. Standardlængden er mm, og profilhøjden er 40 mm. Plannja Kombilægter leveres i en komplet pakke med dele til befæstelse. Ved tagfod anbefales det, at der anvendes trælægter. Befæstelse til spær c/c 1200 mm Til befæstelse anvendes 6,5 x 50 mm skruer med to stk. i hvert spær. Befæstelse til fast underlag Minimumstykkelse 17 mm. Skruer 4,8 x 35 mm, afstand maks. 300 mm i zigzagmønster. Skruerne skrues forsigtigt i, således at gevindet ikke ødelægges. Samling vha. montage med overlæg Plannja Kombilægter samles med mm overlæg. Samlingen placeres over spær. Montage af lægter Når du monterer lægter, skal du tage hensyn til underlag, lægtetype samt hvor i landet, du skal montere nyt tag. Alle mål er i mm med mindre andet er angivet. Montage af lægter til Plannja Tagstensprofiler Bærelægteafstand for Plannja Tagstensprofiler skal altid følge tagstenens modulmål. B = modulmål. Afstanden mellem den første bærelægte, tagfodsbeslag og andre lægter (mål A) samt øvrige lægteafstand (mål B) vises i nedenstående tabeller. For Plannja Flex, se side 17. A B B Bredde Bærelægte Eksempel på hvordan man måler lægteafstand A og B. Montage af Plannja Tagstensprofiler på undertag af typegodkendt, let undertag. Spærafstand c/c 1200 mm. Bærelægte fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm i hvert spær. Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 4,0 Trælægte Trælægte Plannja 45 x x 95 Kombilægte Royal A B Regent A B KONSOL NORMAL SAMLING SAMLING NÆR STØTTE SAMLING I FELT Lægten kan lægges som konsol med maks. 300 mm. Maks. Maks. Samlingen placeres over tagstol med min. 100 mm overlæg. Min. 100 mm Samling nærmere støtte end 100 mm sker iht. nedenstående med min. 100 mm overlægssamling. To skruer 4,8 x 20 mm i hver krop Maks. PLANNJA Renoveringslægter To skruer 4,8 x 20 mm i hver krop Samlingen udføres momentstift med min. 450 mm overlæg samt to skruer i hver kant. Min. 100 mm Maks. 100 mm Min. 450 mm Plannja Renoveringslægter er primært til renovering og har udskæring til rendejern/drænhul, hvilket indebærer, at den kan anvendes som tagfodslægte, og at den eliminerer behovet for strølægter. De er ikke dimensioneret til at ligge direkte på spærene uden et bærende underlag. Standardlængden er mm og profilhøjden 20 mm. Udskæring til rendejern/ drænhul Renovering Befæstelse til undertag af brædder med minimumstykkelse på 17 mm. Skruer 4,8 x 35 mm, afstand maks. 300 mm i zigzagmønster. Skruerne skrues forsigtigt i, således at gevindet ikke ødelægges. Montage af Plannja Tagstensprofiler på undertag af træpanel med minimumstykkelse på 17 mm. Som strølægte vælges dimension 25 x 50 mm med c/c 600 mm. I de tilfælde hvor bærelægten krydser strølægten, skal den fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm. Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 4,0 Trælægte Trælægte Plannja 25 x x 70 Stållægte* Royal A B Regent A B *Plannja Renoverings- eller Kombilægte Montage af lægter for Plannja Tagprofiler Undertag af vandfast krydsfiner med minimumstykkelse på 17 mm. Strølægteafstand c/c 600 mm. Bærelægteafstand c/c 500 mm. I de tilfælde, hvor bærelægten krydser strølægten, fastgøres den med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm. Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 Strølægte, træ 25 x x 50 Bærelægte, træ 25 x x 70 Stållægte* Klarer snelast 4,0 *Plannja Renoverings- eller Kombilægte Undertag af plastfolie eller plade. Spærafstand c/c 1200 mm. Afstanden i tabellen er beregnet til maksimal afstand mellem bærelægterne. Bærelægterne fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm søm i hvert spær. Plannja Renoverings- eller Bærelægterne fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm i hvert spær. Snelast 1,0-1,5 2,0-2,5 3,0-4,0 Trælægte 45 x Trælægte 45 x Kombilægte Generelle forberedelser til taglægning

9 Håndtering af plader Når du modtager leverancen med plader Sørg for så vidt muligt at opbevare Plannja pladerne indendørs. Hvis pladerne opbevares udendørs, skal de dækkes med presenning. Hvis der er risiko for kondensdannelse, skal pladerne opbevares med hældning. Sørg for, at der opnås god ventilation. Dette gælder både for stål og aluminium. Undgå at beskadige pladen bær den korrekt Plannja Tagplader længere end 5 meter skal bæres på højkant eller på træbåre. Hvis pladerne bæres liggende, vil pladen bøje, da den tynges af sin egen vægt, og blive længere. I så fald vil man ved den efterfølgende montage få pasproblemer mellem de forskellige plader. Pladens soliditet og gangbarhed Der er svært at definere, hvor gangbare tyndpladeprofiler er. Generelt skal man udvise en vis forsigtighed ved gang og arbejde på tyndpladetag. Med gangbare plader menes profiler, som tåler forsigtig gang, uden at de tager skade, eller at der efterlades aftryk. Både gangbarhed og soliditet afhænger af tykkelse Tykkere plader giver større lægteafstand og forbedret gangbarhed. Med hensyn til sikkerhed bør du altid forsøge at gå på eller tæt på lægterne. Mht. Plannja Tagplader og Plannja Pandeplade skal du altid gå på profilbunden, når taget betrædes. Aluminiumtag er mere skrøbelige Aluminium er blødere end stål. Derfor bør du udvise større forsigtighed, når du betræder et aluminiumtag. Vær opmærksom på, at Plannja i aluminium slet ikke må betrædes, hvis bærelægteafstanden er over c/c 500 mm. Vigtigt aluminiumtag Der er nogle ting, du skal tænke på, når du vælger et aluminiumtag: a) Aluminium bevæger sig mere end stål ved temperatursvingninger. Hvis tagfaldets længde er mere end 6 meter, kan du afhjælpe dette ved at forbore den øvre plade i hvert endeoverlæg med et Ø 8 mm bor inden indfæstning. Undgå tagfald på mere end 12 meter! b) Når du anvender trælægter, bør du fastgøre lægtepap oven på lægterne, så du slipper for knagelyde ved temperatursvingninger. Dette er ikke nødvendigt, hvis du anvender Plannja Kombi- eller Renoveringslægter. c) For at forhindre temperaturbevægelser skal samtlige beslag fastgøres uden skruer i overlægget, dvs. at skruerne ikke må gå gennem begge beslag. Generelle forberedelser til taglægning 9

10 sådan skæres pladen Værktøj Sådan skæres pladen Skær helst sådan, at kanten gemmes under en anden plade. OBS! Brug aldrig en vinkelsliber, da spåner fra pladen kan ødelægge pladens overflade. Husk at fjerne alle spåner. Med bajonet-, cirkeleller stiksav Spænd lægten fast med skruetvinge under og over pladen, så du har en ret linje at følge og støtte til saven. Brug metalsavklinge. Husk at fjerne alle spåner. Du skal bruge følgende værktøj: Skruemaskine rpm eller boremaskine med trinløs hastighed højre-/venstreløb + patron til skruer Hammer Sav (til savning af lægter) El-nipler, bajonet-, cirkel- eller stiksav Pladesaks Tommestok Med el-nipler Brug en lægte som lineal og markér med blyant, hvor du vil skære. Med el-nipler er det efterfølgende let at følge markeringen, og du behøver ikke støtte. Husk at fjerne alle spåner. Skæring på langs med kniv Aluminiumprofiler kan bøjes af. Rids med en kniv (helst i et indvendigt hjørne). Hvis du ridser i en plan overflade, så brug et bræt som lineal, jf. figur. Bøj efterfølgende pladen frem og tilbage, til den deler sig. Husk at fjerne alle spåner. 10 Generelle forberedelser til taglægning

11 Plannja Tagstensprofiler Montageanvisning Dette afsnit omhandler montage af Plannja Tagstensprofiler Royal og Regent. Montage- anvisning til Plannja Flex finder du på side 17. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet Generelle forberedelser til taglægning på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du opmåler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, valg af lægte, lægteafstand og meget mere. Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler 11

12 1. Montage af tagfodsbeslag 2. montageplan Renovering af paptag med trælægter Start med at montere tagfodslægten efter en ret linje. Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Læs mere om montage af rendejern og tagrender på side 40. Afstandsliste Plannja Tagplader monteres i følgende rækkefølge > 0 mm Tagfodsbeslag Tagrende Rendejern c/c 600 mm Trælægte 25 x 50 mm Tagfodsbeslag med renoveringslægte på undertag af brædder med fer og not eller krydsfiner af minimum 17 mm tykkelse. Pladerne lægges i rækker fra tagfod til tagrygning. Vær præcis ved lægning af første plade, hvis nedre kant skal være parallel med tagfoden. Øvrige plader i rækken skydes op, således at en eventuel åbning i endeoverlægget bliver så lille som muligt før indfæstning. Næste række lægges med den første plades nedre kant på linje med allerede lagte plader. Øvrige plader i rækken skydes op iht. ovenstående før indfæstning. Sørg for at pladen er skruet godt fast (se afsnittet Indfæstning - skruer på side 13), inden du betræder den. Efterlad aldrig arbejdspladsen med løse plader på taget. OBS! Tagpladens placering over renoveringslægten 30 mm Tagfodsbeslag Tagrende Renoveringslægte i stål Rendejern c/c 600 mm lægges ind under taglægten Ved speciallængde (ikke i kombination med standardlængde) kan det være en fordel at montere fra venstre mod højre. Vær opmærksom på, at sideoverlappet kræver, at pladen skydes ind under den allerede lagte plade. Delt tagfod Hvis taget har en delt tagfod (forskellige taglængder på samme tagflade), kan de nederste plader skæres til. Hvis cc-afstanden mellem lægterne er 250 mm eller mere, skydes pladerne ind under de overliggende plader. Hvis cc-afstanden er mindre end 250 mm, kan det være en bedre løsning at bruge et forlænget tagfodsbeslag, jf. figur. Det er også muligt at justere tagfaldslængden ved at flytte den udstikkende tagfod. Det er vigtigt, at den første plade monteres med sin nedre kant parallelt med tagfoden. 900 mm Plannja Royal: A: 360/390 B: 400 Plannja Regent: A: 310/340 B: 350 * 900 mm v/trælægter, 1200 mm v/plannja Kombilægter > ca. 250 mm < ca. 250 mm 12 Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler

13 3. Indfæstning skruer 4. Gavlbeslag Tagpladerne skrues fast med skruer. Plannja har specielle toppe, som monteres i boremaskinen, og som gør indfæstningen meget enkel. Gavlbeslag Skrue c/c 300 mm Pladen fæstnes i profilbunden med selvborende skruer, som er forsynet med skive. Skruerne skrues i som vist i nedenstående skema. Skruer, som er markeret med store prikker i figuren nedenfor (sideoverlægget), skal skrues i først. Skruer i hver anden profilbund på hver anden pladerække. Ved sideoverlægget skrues en skrue i hver profilbund. En tommelfingerregel er 6-7 skruer pr. m 2. For at sideoverægget skal blive tæt, anbefaler vi, at skruerne i sideoverlæggets øvre plade forskydes 25 mm mod overlægget (se figur). Buk pladen op, hvis den er klippet Royal Regent Flex H H = 57 mm H = 40 mm H = 56 mm 25 mm I endeoverlægget skrues skruen altid i hver profilbund (ikke illustreret i nedenstående skema). Ved samling af beslag fraklippes hjørnerne på underliggende beslag, således at det nederste beslag kan skubbes ind i det øverste beslag. Samlingen bliver derved tættere og mindre synlig. Gavlbeslaget samles med 100 mm overlæg. 5. Rygning Inden den runde rygning skrues fast, skal tætningsbånd og gavlbeslag monteres. Tætningsbånd fæstnes med silikone i bund af tagstensprofilet. Endeluk sættes i nedefra og skrues fast ovenfra. Følgende skruer indgår i programmet: Royal/Regent i stål mod stållægte, varmforzinket skrue 4,8 x 23 mm. Royal/Regent i stål mod trælægte, varmforzinket skrue 4,8 x 35 mm. Royal/Regent i stål mod trælægte, varmforzinket skrue 4,8 x 23 mm t/overlap. VALMET RYGNING Rund rygning Skrue 4,8 x 35 mm c/c maks. 300 mm Royal/Regent i aluminium mod trælægte, aluminiumskrue 5,5 x 35 mm. Royal/Regent i aluminium mod trælægte, aluminiumskrue 5,5 x 35 mm. Opbukning på tværs af skåret pladekant Royal/Regent i aluminium mod stållægte, rustfri skrue 5,5 x 20 mm. Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler 13

14 6. Detaljeløsninger TAGKVIST MANSARDTAG Montage med overlæg OBS! Endeluk Udfyldningsstykke Samling af skotrende ved rygning Undertag Huller Spørg fagmanden til råds angående forbindelser rundt om skorstene, tagvinduer, tagkviste mv. Ombuk Detaljer løses på pladsen af fagmanden Forbindelse mod spir Bukkes i den øvre ende for at forbindelsen skal blive tæt Tætningsbånd Vær opmærksom på, at plade A monteres før plade B. Derefter følges den normale montageplan. Plade B Tværfold Plade A Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 400 mm Tætningsbånd Underbeslag Overgangsplade til Royal Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 400 mm Tætningsbånd 14 Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler

15 SKOTRENDER Her illustreres montage med strø- og taglægte. For montage kun med taglægte se afsnittet 6. Skotrender på side 18. Alternativ 1 Clips anvendes let ved at bukke en metalplade 7. Vedligeholdelse Plannja Tagplader kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. De aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med en blød børste og vand. Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med Plannja Reparationslak. Vær efter montage grundig med at børste alle borespåner væk, så tagpladen ikke misfarves. Fabriksmalede og varmgalvaniserede stålplader kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. Mekaniske skader på overfladen skal dog udbedres med reparationslak. For yderligere information om, hvordan du beskytter dit Plannja Tag, se afsnittet Drift og vedligeholdelse på side 55. Pladen skal stikke 150 mm ud over skotrendens kant Skotrende Underlag til render Byggepap Clips c/c 400 mm Vandafledende underlag Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. Alternativ 2 Skotrende Tætningsbånd Nedbukket profilbund Vandafledende underlag Byggepap Underlag til rende Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler 15

16

17 Plannja Flex Montageanvisning Dette afsnit omhandler montage af Plannja Flex. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læger afsnittet Generelle forberedelser til taglægning på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du opmåler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, valg af lægte, lægteafstand og meget mere. Montageanvisning Plannja Flex 17

18 1. UNDERLAG Underlagstag af plastfolie eller board Som underlagstag kan du vælge mellem board, plastfolie eller pløjede brædder/vandfast krydsfiner af mindst 17 mm tykkelse og med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet, som monteres i henhold til leverandørens anvisninger. 300 mm 350 mm 350 mm 2. Kontroller taget Board eller godkendt plastfolie Begynd med at kontrollere, at taget er i vinkel samt tagets hældning. Mål diagonalerne fra hjørne til hjørne. Afvigelser på mm justeres ved hjælp af gavlbeslaget. Lægte H = 25 mm Bærelægte Plannja Flex monteres på typegodkendt undertag med en spærafstand på c/c 1200 mm. Størrelsen på lægter ifølge gældende dansk lovgivning. 4. HÅNDTERING AF PLADERNE Min. taghældning for Plannja Flex er 14 (1:4). 3. MONTAGE AF LÆGTE OG TAGFODSBESLAG Når du monterer lægter, skal du tage hensyn til underlag, lægtetype samt hvor i landet, du skal montere dit nye tag. Alle mål er i mm med mindre andet er angivet. Bærelægteafstanden til Plannja Flex skal være 350 mm og følge tagstensprofilets modul. Afstanden mellem bærelægtens nederste kant nærmest tagfoden og midten af anden bærelægte skal dog altid være 300 mm. Vær opmærksom på, at bærelægten nærmest tagfoden skal kompletteres af en rigel med en højde på 25 mm, se tegning nedenfor. Underlagstag af brædder med fer og not eller vandfast krydsfiner 300 mm 350 mm 350 mm Brædder/krydsfiner med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet Når du modtager leverancen med plader Sørg for så vidt muligt at opbevare Plannja pladerne indendørs. Hvis pladerne opbevares udendørs, skal de dækkes med presenning. Hvis der er risiko for kondensdannelse, skal pladerne opbevares med hældning. Sørg for, at der opnås god ventilation. Gangbarhed Det er svært at definere, hvor gangbare tyndpladeprofiler er. Generelt skal man udvise en vis forsigtighed ved gang og arbejde på tyndpladetag. Med gangbare plader menes profiler, som tåler forsigtig gang, uden at de tager skade, eller at der efterlades aftryk. Du bør altid forsøge at gå på eller tæt ved lægterne. For Plannja Flex skal du altid gå på profilbunden, når taget betrædes. 5. SÅDAN SKÆRES PLANNJA FLEX Skær helst sådan, at kanten gemmes under en anden plade. OBS: Brug aldrig en vinkelsliber, da spåner fra pladen kan ødelægge pladens overflade. Husk at fjerne alle spåner. Anvender du en el-nipler, skal du bruge en lægte som lineal og markere med blyant, hvor du vil skære. Med el-nipler er det efterfølgende let at følge markeringen, og du behøver ikke støtte. Lægte H = 25 mm Bærelægte Strølægte Hvis du monterer Plannja Flex på brædder med fer og not eller vandfast krydsfiner, skal tykkelsen være minimum 17 mm, og underlagspap skal være af mindst YAP2200 kvalitet. Afstandslister monteres med c/c 600 mm. Størrelsen på afstandslister ifølge dansk lovgivning. 18 Montageanvisning Plannja Flex

19 6. VÆRKTØJ Du skal bruge følgende værktøj: Skruemaskine rpm eller boremaskine med trinløs hastighed højre-/venstreløb + patron til skruer Hammer Sav (til savning af lægter) El-nipler, bajonet-, cirkel- eller stiksav Pladesaks Tommestok Plannja Flex kan også monteres med forskudt sideoverlap. Du kan enten lægge pladerne som vist på figur 2, hvor række to starter med afklippet fra plade nr. 7, som sikkert skal tilpasses yderligere for at passe, eller du kan lægge pladerne som vist på figur 3, hvor hveranden række starter med en halv plade. Vær opmærksom på, at afklippet plade skal være min. 2 sten. 7. MONTAGE AF TAGFODSLÆGTER Fig. 2 Begynd med at montere tagfodsbeslaget efter en ret linje. Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Det er vigtigt, at den nederste kant på første plade er monteret parallelt med tagfoden. Fig mm 30 mm 9. INDFÆSTNING Ca. 25 mm 8. Montageplan Skrue i henhold til indfæstningsplan Læg den første plade og kontroller startmålet på 30 mm (se side 6, punkt 7). Fastgør det øverste, højre hjørne i profilbunden, derefter det nederste, højre hjørne. Læg den anden plade sådan, at de overlapper med en bølge. Fastgør to skruer i profiltoppen af sideoverlappet. Fjern derefter skruen ved det øverste, højre hjørne på den første plade og juster de to plader langs tagfoden. Fastgør derefter skruerne i profilbund på første plade. Løft kanten op på den anden plade og skyd den tredje plade på plads og fastgør to skruer i profilbund i sideroverlappet. Kontroller målet på 30 mm og fastgør pladen. Fortsæt montagen af rækken (over-under-over-under osv.). Når du starter med næste række, kan det være en fordel at begynde med skruerne i profiltop. Som grundregel gælder plade til plade før plade til underlag. Når du har lagt alle plader, skal du gå tilbage og montere de resterende skruer. Pladerne lægges i rækker fra tagfod til tagrygning. Læg pladerne række for række og lad pladerne overlappe skiftevis over og under hinanden. Plade nr. 3 lægges således under plade nr. 2 osv. som vist på billedet nedenfor. Pladerne kan lægges vandret enten fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre. Hvis profiltoppene på Plannja Flex skal fordeles symmetrisk langs taget, skal du først opmåle tagets længde for at kunne bestemme startmålet, således at det bliver ens ved begge gavle. Indfæstning i profilbund Indfæstning i profiltop Fig. 1 Anvend 4,8 x 35 mm skrue i stål eller 5,5 x 35 mm skrue i aluminium. Montageanvisning Plannja Flex 19

20 10. DETALJER Tilslutning mod eksisterende bygning RYGNING Alternativ 1 Rygning Buk pladen op, hvis den er klippet Skrue 4,8 x 35 mm c/c 440 mm Tætningsbånd fastgøres med silikone i profilbund Buk pladen op, hvis den er klippet Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 220 mm Tætningsbånd RYGNING Alternativ 2 Rund rygning Buk pladen op, hvis den er klippet Skrue 4,8 x 35 mm c/c 440 mm Tætningsbånd fastgøres med silikone i profilbund Buk pladen op, hvis den er klippet Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 300 mm SKOTRENDE Alternativ 1 For montage på strø- og bærelægte GAVL Gavlbeslag Skrue 4,8 x 35 mm c/c 300 mm Clips laves let ved at bukke en pladestump 56 mm Buk pladen op, hvis den er klippet Skotrende Vandafledende underlag Clips c/c 400 mm Tagpap Underlag for skotrenden Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. 20 Montageanvisning Plannja Flex

21 SKOTRENDE Alternativ 2 For montage på strø- og bærelægte 11. Vedligeholdelse Plannja Flex kræver nærmalt meget lidt vedligeholdelse. De aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med en blød børste og vand. Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med Plannja Reparationslak. vær efter montage grundig med at børste alle borespåner væk, så tagpladen ikke misfarves. Fabriksmalede og varmgalvaniserede stålplader kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. Mekaniske skader på overfladen skal dog udbedres med reparationslak. For yderligere information om, hvordan du beskytter dit Plannja Tag, se afsnittet Drift og vedligeholdelse på side 55. Tætningsbånd Skotrende Vandafledende underlag Tagpap Underlag for skotrenden Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. Montageanvisning Plannja Flex 21

22 Plannja Montageanvisning Tagprofiler Dette afsnit omhandler montage af Plannja Tagprofiler. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet Generelle forberedelser til taglægning på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du måler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, valg af lægte, lægteafstand og meget mere. 22 Montageanvisning Plannja Tagprofiler

23 1. Montage af tagfodsbeslag Begynd med at montere tagfodsbeslaget efter en ret linje. Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Læs mere om forskellige typer underlag på side 6 samt om bærelægter og bærelægteafstand på side 8. Lad pladen stikke 7-8 mm ud over tagfodsbeslaget for at holde pladen mere ren og tør. Tagfodsbeslag 2. montageplan 4. Indfæstning Det bedste resultat opnås altid med Plannjas originale befæstelse. Skruer For at opnå det bedste resultat til stålprofiler anvendes selvborende, rustfrie eller forzinkede, lakerede tagskruer med skiver. Aluminiumprofiler skal altid fæstnes med aluminiumskruer eller selvborende, rustfrie skruer. Skrues i med boremaskine og bits der passer. Skruer, som indgår i programmet, er: Indfæstning mod: Kombilægte og Tagmateriale renoveringslægte Trælægte Stålprofiler 4,8 x 23 mm 4,8 x 35 mm Aluminium- 4,8 x 23 mm 5,5 x 35 mm profiler rustfrie skruer aluminiumskruer Læg pladen nedefra ved tagets yderkant. Fastgør pladen retvinklet mod tagfoden. Overlæg i henhold til figur. 3. BEHANDLING MED PLANNJA FLEECE Plade nummer 2 skal have et overlæg til plade nummer 1 på min. 200 mm. Det gælder også andre endeoverlæg. Plannja Fleece indebærer: 1. Pladens underside belægges med fleece, som kan absorbere kondensfugt midlertidig. 2. Kondensvandet afgives i takt med temperaturstigninger. Ved moderat fugtdannelse kan ventilation ved tagfod og ved gavlspidser være tilstrækkeligt, men som regel anbefaler vi, at der anvendes ventileret rygning. Byggefugt kan forårsage midlertidige kondensproblemer. Plannja Fleece anbefales, når der er risiko for kondensdannelse på pladens underside som fx i uisolerede haller og halvtag. Ved overlæg skal de nederste 150 mm lakeres for at undgå opsugning af fugt. Sådan fastgøres pladen Den maksimale afstand mellem skruerækkerne er 1,2 meter. Der skrues 1 stk. skrue i hver profilbund på følgende steder: 0,1 x Husets bredde Husets bredde Alle pladeender Alle endeoverlæg uden for overlappet Næstnederste lægte regnet fra tagfoden I lægter, som ligger inden for en 1/10 af husets bredde regnet fra hver gavl Plannja og Plannja Sinus 18 Plannja og Plannja Sinus 18 fæstnes i hver anden profilbund og Plannja i hver anden profilbund. Plannja Til Plannja skal skruerækkerne forskydes. Hver anden skruerække placeres i henhold til markeringerne og hver anden i henhold til den nedre orden, som vist i ovenstående figur. Ved indfæstning i hver anden profilbund begynd da også der i den første profilbund. Plannja Sinus 51 Plannja Sinus 51 skrues i hver pladeende samt hver anden profilbund ved mellemunderstøtning i henhold til ovenstående figur. Montageanvisning Plannja Tagprofiler 23

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2013 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S JVM Ståltag En stålsikker løsning... NYHED! August 2010 DP-Exclusive! En stålsikker løsning... DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP EXCLUSIVE DP PRESTIGE

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Inddækninger til facade (Trapez og sinus)

Inddækninger til facade (Trapez og sinus) Inddækninger til facade (Trapez og sinus) 326201 Udvendigt hjørne Stål: 76001, 76022, 76064, 76070 L = 00 mm 76001, 76070* 326214 Udvendigt hjørne Stål: 76xxx L = 00 mm Blank 76xxx 49 3262 Udvendigt hjørne

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

ag og facade 2014 Inkl. Plannja Tagrender og nedløb samt tagsikkerhed og taggennemføring.

ag og facade 2014 Inkl. Plannja Tagrender og nedløb samt tagsikkerhed og taggennemføring. ag og facade 014 Inkl. Plannja Tagrender og nedløb samt tagsikkerhed og taggennemføring. Til: Villaer, fritidshuse, garager, landbrug og industri. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 1 Plannjas komplette

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Aluminium. 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning

Aluminium. 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 1 Tag- og facadebeklædning som kan klare al slags vind og vejr Sommerens sol, for- og

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini Monteringsvejledning udgave 2 2012/1 Teknisk katalog og monteringsvejledning Monteringsvejledning for HBC Bølgeplader Profil 6S, Profil 9S og Profil

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning BYGGEVEJLEDNING 2012 03 THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning - Slagfast polycarbonat thermotag fra SMG den isolerende løsning! SMG Thermotag giver behageligt lys og godt indeklima SMG

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Lindab Rainline Tagrender. Lindab Rainline. Sådan udskiftes de skjulte tagrender. Din guide til et nyt taglook 1487.01

Lindab Rainline Tagrender. Lindab Rainline. Sådan udskiftes de skjulte tagrender. Din guide til et nyt taglook 1487.01 Lindab Rainline Tagrender Lindab Rainline Sådan udskiftes de skjulte tagrender Din guide til et nyt taglook 1487.01 Vælg Lindab Rainline ståltagrender og få en flot og sikker løsning INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PlannjaPro. Til byggerier i plademetal på det nordiske byggemarked.

PlannjaPro. Til byggerier i plademetal på det nordiske byggemarked. PlannjaPro 2012 Til byggerier i plademetal på det nordiske byggemarked. Side 4-13 PLANNJA PROFILER TIL TAG OG FACADE Side 14 PLANNJA HØJPROFILER Side 15 PLANNJA COMBIDECK Side 16-17 PLANNJA PLANPLADE

Læs mere

Trapez- og bølgeplader

Trapez- og bølgeplader Trapez- og bølgeplader SUNLUX Sinus Onduline OnduVilla RODENA og SUNLUX trapez- og ovenlysplader Om RIAS Vi er blandt Danmarks førende udbydere af termotage, trapezplader, tagrender mv. Vi har mere end

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEGEHUS SAGA 4,1 + 1,5 N (Danska 2015-02-24) LEVERINGSBESKRIVELSE TAG Rupløjet 17 mm, tagåser 45x95 mm, enkel vindplade 22x95, tagfodsbræt 22x70, Regler 30x30, taghældning ca.26 grader. YDERVÆG Timmerprofil

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning

THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning BYGGEVEJLEDNING 2007-03 THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning - Polycarbonat thermotag fra SMG den isolerende løsning! SMG Thermotag den ind-lysende tagløsning SMG Thermotag tilbyder

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse og udformning. Udvendig fundament.

Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse og udformning. Udvendig fundament. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende produktinformation på JB-HALLEN som standardhal, dvs. uisoleret og med 20 taghældning. Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Standard beskrivelse for emner med fladt tag Montagebeskrivelse Kontroller hurtigst muligt efter modtagelse om de leverede materialer er i overensstemmelse med de på fakturaen anførte, både i forhold til

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Fra gammelt skur til lækker garage

Fra gammelt skur til lækker garage Fra gammelt skur til lækker garage Porten er delt i tre, så man kan bruge den ene del som almindelig dør, mens de to andre kan åbnes sammen. De højtsiddende vinduer får taget til at svæve et stykke over

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Isola Tagshingle. Tag for generationer. Tørre og sunde huse!

Isola Tagshingle. Tag for generationer. Tørre og sunde huse! Isola Tagshingle Tag for generationer Tørre og sunde huse! Trodser vind og vejr Skandinavisk klima en rigtig udfordring Det siges ofte, at vi i skandinavien bor i lande, som kun er for de særligt interesserede.

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere