MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus"

Transkript

1 Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus

2 Montering af DS Sinus stålplader på tag og facade DS Sinus stålplader med den klassiske bølgeprofil anvendes til beklædning af såvel tag som facade. På facaden kan DS Sinus monteres med bølgerne vandret, lodret eller på skrå. Pladerne kan anvendes til nybyggeri og er velegnet til at lægge ovenpå eksisterende eternit-, skifer- og tagpaptage. Denne montagevejledning omfatter principielle løsninger til nybyggeri, som endvidere også er anvendelige ved renoveringsarbejder. Montagevejledningen indeholder information, der er nødvendig for at håndtere, bearbejde og montere DS Sinus stålplader. Derudover stiller DS Stålprofil uddybende information om udførelse og vedligeholdelse af beklædninger med DS Sinus stålplader til rådighed på vores website, Modtagelse og kontrol Det påhviler modtageren af leverancen at kontrollere, at de modtagne varer er i overensstemmelse med den bestilte ordre og at varerne er uden skader. Uoverensstemmelser skal skriftligt anføres på følgesedlen ved modtagelsen af varen. Kopi heraf afleveres til chaufføren. Reklamation over eventuelle mangler skal fremsættes skriftlig inden 8 dage efter modtagelse af varen. Køber oplyser leveringsadresse og har ansvaret for at en fuld læsset lastbil kan køre ved egen kraft på jævnt bæredygtigt underlag. DS Stålprofil påtager sig intet ansvar for kørevejens evt. manglende bæreevne og skader afledt deraf. Transportforsikring tegnes kun på Købers opfordring og for dennes regning. Korrekt håndtering og oplagring fremgår af denne montagevejledning. Varer tages kun retur efter forudgående aftale og med henvisning til følgeseddel eller faktura. I øvrigt gælder vore salgs- og leveringsbetingelser som aftalegrundlag for enhver leverance. Sikkerhed på byggepladsen Hvis der er mere end,0 meter fra disse arbejdssteder til det omgivende underlag, skal der opsættes rækværk eller anden effektiv afspærring. Der skal altid etableres faldsikring uanset faldhøjden, hvis fald til det omgivende underlag er forbundet med særlig fare, f.eks. opstablede materialer, udragende armeringsjern, lyskasser, trappe- eller kælderskakte, eller hvis der arbejdes med sandblæsning, højtryksrensning eller lignende farlige håndværktøjer. Se At-vejledning A.., November 00. Indhold: Produkter / Produktdata / Overfladebehandling Tilbehør / Transport og lagring Værktøj og bearbejdning Montering på tag og ydervæg / Fastgørelse Åse- og lægteafstande Monteringsrækkefølge / Montering tag 8 Justering 9 Tagdetaljer 0- Montering på ydervæg / Understøtningsafst. Monteringsrækkefølge Montering med vandrette bølger Montering med lodrette eller skrå bølger Ydervægsdetaljer 8-9 Vedligeholdelse / Miljø / Få mere at vide... 0 Uddybende montageinformation og flere detaljer kan ses på vores hjemmeside,

3 DS Sinus stålplader DS Sinus 8- DS Sinus - Produkter DS Sinus 8-, Dækbredde 0 mm 8 DS Sinus - Dækbredde 000 mm,9 Pladebredde 08 mm Pladebredde 080 mm Materiale DS Sinus plader er fremstillet af varmgalvaniseret, koldvalset stål af høj kvalitet med materialetykkelse på 0,0 mm og 0,0 mm. Basismaterialet opfylder krav til DS/EN 0 med zinkbelægning Z, alternativt Z0. Udformning DS Sinus plader er profileret med langsgående spor, der giver pladerne deres stivhed og styrke. De typer har forskellig profilhøjde og bredde jo højere profilhøjde, jo stivere plade. Alle DS Sinus - fremstilles med fast bredde og op til m længde, mens DS Sinus 8- fremstilles med fast bredde og op til 8 m længde. Ved smigskæring af plader til vægbeklædning er længden maks. m. DS Sinus plader er forsynet med bære-ben, der giver stabilitet ved montering. DS Sinus plader kan til anvendelse som væg- og loftbeklædning leveres med % perforering. Bæreben Overfl adebehandling Produktdata for DS Sinus Primer Passiveringslag Zinklag DS Sinus 8- - Stålkerne Højde mm 8 Pladebredde mm Dækbredde mm Pladelængde m Maks. 8,00 Maks.,00 Godstykkelse mm 0,0 0,0 0,0 0,0 Vægt kg/m,88,90,09, Belægninger Polyester, Mat Pural, Pural, Aluzink og PVF Overfladebehandling og farver DS Sinus plader er pålagt en -lags dobbeltsidig over - fladebehandling: Først et passiveringslag, dernæst en primer og til sidst en MAT PURAL-, PURAL-, POLY ESTER-, ALUZINK- eller PVF -belægning. Dette giver en effektiv beskyttelse af tag- og vægmaterialer, selv under ekstreme vejr- og miljøpåvirkninger. DS Sinus plader kan som tagplader leveres med DS DropStop antikondensfilt. Overfl adebehandling Primer Passiveringslag Zinklag Stålkerne

4 Transport og opbevaring Tilbehør Til DS Sinus plader leveres et omfattende sortiment af standardinddækninger til tagdækning og til facadebeklædning. Inddækningerne leveres i materialetykkelse på 0,0 mm, i længder på 00 mm og i alle standardfarver. Derudover leveres plane plader, tætningsmaterialer, inddækninger, hætter, lys plader, tagtrin og komplet tagrendeprogram. Til fastgørelse leveres skruer, alu-popnitter og sætbolte. DS stålplader monteres med specielle selvborende DS skruer med EPDM tætningsskiver. DS Skruerne leveres som galvaniserede og lakeret i farve som pladerne eller som rustfrie uden lakering. DS Skruerne leveres i typer til underlag af stål og træ samt som overlapskruer. Til underlag af stål anvendes normalt mm skruer, til træ normalt mm skruer og til overlap 0 mm skruer. Andre skruelængder kan leveres. DS Skruerne leveres med -kantet hoved eller rundt hoved med TORX-kærv. Transport og opbevaring af DS Sinus Transport DS Sinus stålplader leveres i forsvarlig emballage, der yder støtte i pladernes fulde længde. Ved anden transport, f.eks. til byggeplads, skal pladerne fortsat transporteres fuldt understøttede og overdækket. Lagring og emballering For at sikre stabil oplagring, skal DS Sinus stål plader placeres på et plant underlag, understøttet i tilstrækkelig grad af strøer evt. med lægter oven på strøerne. DS Sinus stålplader skal lagres på strøer, så der bliver fald i længderetningen, således evt. vand eller kondens kan løbe af pladerne. Dvs. at der skal være strøer under alle emballagebrædder. Hvis der stables flere bunter oven på de hinanden, skal de mellemliggende afstandsstrøer ligeledes placeres ud for emballagebrædderne. Pladerne skal altid lagres afdækket og beskyttet mod regn, smuds og sol. Fabriksemballagen skal åbnes i enderne. Ved udendørs opbevaring skal pladerne tildækkes med regnsikker, ikke farve afgivende afdækning, der er stormsikker og udlagt således, at luften kan cirkulere frit rundt om pladerne. Ved længere tids lagring bør pladerne opstrøes, for ikke at danne hvidrust imellem pladerne. Plader uden overflademaling, som f.eks. galvani seret, Aluzink og blank aluminium, skal opbevares indendørs for at undgå hvidrust. Eventuel mellemlagring anbefales kun i lukkede, tørre rum. Produkter pålagt beskyttelsesfolie, som f.eks. lysplader, må ikke lagres for længe og aldrig i direkte sollys. Beskyttelsesfolien skal fjernes umiddelbart efter montagen. Kontroller pladerne med jævne mellemrum. Håndtering Brug altid egnet løftegrej, når pladebunter skal håndteres. Ved pladelængder på mindre end,00 m kan der f.eks. anvendes truck eller pallegaffel. Vær meget opmærksom på, at truck- eller palle gaffel ikke beskadiger pladerne, når disse føres ind imellem pladebunterne. Ved pladelængder over,00 m er f.eks. brede lærredsstropper og løfteåg bedst egnet som løftegrej. DS Sinus stålplader skal altid løftes fra stakken ikke trækkes. Pladerne skal altid løftes lodret i den profilerede kant for at undgå deformering af pladen. DS Sinus stålplader må ikke løftes i vandret liggende stilling. Er det nødvendigt, skal der være et fast underlag for at undgå deformering af pladen, som f.eks. en stige eller lægter på langs af pladen. Pladerne løftes op på taget og må aldrig trækkes over kanter og lignende. NB! Hvis pladerne løftes i vandret liggende stilling og der kommer en bue, vil der være stor risiko for deformering af pladerne.

5 Værktøj til bearbejdning af DS Sinus Værktøj til bearbejdning DS stålplader må kun tildannes ved koldforarbejdning med f.eks. el, akku eller trykluftdrevet pladesaks, pladenipler eller lignende. Der må aldrig anvendes vinkelsliber! Rengøring efter bearbejdning Skære- og borestøv skal straks fjernes med en blød børste for at undgå rust og ridser. Snavs og støv fjernes med rent vand og en blød børste. Transport og opbevaring El-drevet pladenipler Min.,0 m Pladelængder op til,00 m Pladelængder over,00 m Hvis pladerne løftes vandret, er der risiko for deformering af pladerne Løft altid pladerne lodret Brug stige eller lægter som understøttelse, hvis pladerne skal løftes vandret Fald Fald Strøer skal placeres over hinanden for at undgå trykskader. Der skal være rigeligt med ventilation om pladerne ved afdækning Emballering: Overdækket på strøer. Husk god ventilation under afdækningen

6 Montering oversigt På de efterfølgende sider vises vejledning for montering af DS Sinus stålplader på tag og efterfølgende for montering på ydervæg. Ovenstående illustration giver overblik over de anvendte produkter og deres placering i konstruktionerne. Af tegningen fremgår også placering af skruer til fastgørelse af pladerne (se nedenfor).. DS Sigma stålåse. DS Sinus stålplader. DS Vinkel- eller Ventilationsrygning. DS Ribbebånd. DS Vindskede / Udhæng. DS Ovenlysplade. DS Plastfuglegitter 8. Vindspærre 9. DS Afstandsprofil 0. DS Hjørne. Lodret samling (sideoverlæg) Fastgørelse Skrueplacering på tag Ved tagfod, endeoverlæg og kip monteres der en skrue i hver bølgebund. Øvrige skruer placeres forskudt i hver anden bølgebund. Skrue i hver bølgebund kan være nødvendig. Overlapskruer eller popnitter placeres normalt pr. 00 mm i sidesamlingerne. Husk at fjerne spånerne med en blød kost.. Lodret samling (med planplade). DS Markeringsprofil. DS T-profil. DS Vinkel over vindue, døre og porte. DS Vandnæse over vinduer, døre og porte. DS Sideinddækning til vinduer, døre og porte 8. DS Sålbænk 9. Vandnæse ved fundament 0. DS Selvborende skruer til fastgørelse på stål og træ. DS overlapskruer / popnitter til inddækninger og sideoverlæg Skrueplacering på facade Skruer placeres i hver bølgebund ved ender og endeoverlæg. Øvrige skruer placeres forskudt i hver anden bølgebund. Skrue i hver bølgebund kan være nødvendig. Overlapsskruer eller popnitter placeres normalt pr. 00 mm i sidesamlingerne. Husk at fjerne spånerne med en blød kost.

7 Montering af tag med DS Sinus Åse- og lægteafstande for tagbeklædning med DS Sinus Eksempel på lægteunderlag Se skema 0 0 ca. 00 ca. 0 Åse- og lægteafstande 00 0 Se skema Alle mål er i mm. 0 Eksempel på underlag af DS Sigma Stålåse. DS Sinus kan også monteres på underlag af træåse. Vejl. maks. understøtningsafstande for tagbeklædning med DS Sinus stålplader *) Pladetykkelse mm Type ,0 00 mm 00 mm 0,0 00 mm 00 mm *) Disse værdier er vejledende, hvis neden stående forudsætninger er overholdt herunder én skrue Ø, mm med mm skive pr. bølgebund og at pladen spænder over minimum fag. DS Sinusplader kan monteres på underlag af åse eller lægter. Åsene kan være af stål, f.eks. DS Sigma stålåse, eller af træ. DS Sinus pladerne må ikke monteres med afstand mellem understøtningerne på mere end vist i ovenstående skema, med mindre andet fremgår af en specificeret montageplan, leveret af DS Stålprofil. Åseafstande Træ- eller stålåse monteres på stålspær til de påsvejste åselapper. Ved træspær må afstanden mellem åsene ikke overstige værdierne i ovenstående skema. Nederste ås justeres til ca. 0-0 mm pladefremspring i tagrende afhængig af taghældning. Lægteafstande Første lægte monteres i flugt med spærenden eller bag mm sternbrædder. Efterfølgende lægter fordeles jævnt over spærets længde, således at sidste lægtes afstand til kip er ca. 0 mm. Afstanden mellem lægterne må dog ikke overstige værdierne i ovenstående skema. Ved brug af 0 mm rendejern skal der monteres en ekstra lægte 00 mm fra underkanten af den første lægte. Vejledende maksimale understøtningsafstande Ovenstående skema viser vejledende maksimale understøtningsafstande for DS Sinus ståltagplader, og er baseret på normale brugsforhold, dvs.: Beklædning på lukket bygning Højde ved kip mindre end 0 meter Afstand til Vesterhavet større end km Terrænkategori II, III og IV (ikke indenfor km til hav, eller i fladt åben landskab) Ingen risiko for snesæk på tag Hvis større åse- eller lægteafstande ønskes eller hvis forholdende ikke falder inden for ovenstående kontakt da DS Stålprofil, som er behjælpelig med optimering af dit projekt.

8 8 Montering tag Monteringsrækkefølge for tag med DS Sinus DS Sinus Stålplader oplægges fra venstre mod højre Hvis tagdækningen udføres med mere end én vandret plade række, monteres overliggende plade(r) før næste lodrette række oplægges. 8 8 B A Monteringsretning DS Sinus stålplader monteres med kapilarrillen til højre (A). Monteringsretning Oplæg altid pladerne således, at overlægget tillader afvanding, og at drænsiden (B) på pladen altid er underpladen i sideoverlægget. B A Monteringsretning Monteringsretning Montering af DS Sinus på tag Plade monteres Plade monteres ovenfor plade Plade. Der mærkes op på åsene eller lægterne ved kip og tagfod. Er der endesamlinger, skal der også markeres der. Det første mærke er hele pladens bredde, og derefter afsættes dækbredden.. Der monteres en snor ved tagfod. Snoren placeres 0 mm fra nederste ås, lægte eller sternbræt.. Første plade lægges ved tagfod med kapilarrillen til højre.. Vær opmærksom på, at pladen placeres, så gavludhæng eller vindskede kommer til at passe og tjek flugten med snoren ved tagfod.. Tjek om pladebredden overholdes efter stregerne på åsene eller lægterne.. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side. Plade. Vær omhyggelig med placering af plade, så den flugter med plade.. Endeoverlægget skal være 00 mm. Se detalje nr.., side 0.. Tjek om pladebredden overholdes efter stregerne på åsene eller lægterne.. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side.

9 Justering af DS Sinus Justering. Når overlapskruerne er monteret, kontrolleres om pladeenderne stadig flugter med snoren. Hvis der skal foretages korrigering af pladerne, løsnes skrue A, hvorved pladerne kan drejes omkring skrue A til enderne flugter snoren og skrue A monteres igen. X A B 9 Montering tag B B. De øvrige skruer monteres som vist på oversigtstegningen side dog bør der ikke monteres skruer i de sidste bølger, før den næste plade er lagt op. Husk altid at fjerne borespånerne fra pladerne med en blød kost. Træd aldrig på plader, der ikke er befæstet. Brug altid tagstige eller gangbro. A B Monteringsretning Snor Plade monteres ved siden af plade Plade monteres ovenfor plade Plade. Sideoverlægget på tredje plade lægges ind ovenpå plade.. Når pladen falder til i overlægget, monteres overlapskruer fra tagfod og opefter med maks. 00 mm afstand.. Tjek om dækbredden overholdes efter stregerne på åsene eller lægterne.. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side. Plade. Læg sideoverlægget på plade ind over plade.. Vær opmærksom på, at sideoverlægget og endeoverlægget flugter.. Når pladen falder til i overlægget, monteres overlapskruer fra tagfod og opefter med maks. 00 mm afstand.. Tjek om dækbredden overholdes efter stregerne på åsene eller lægterne.. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side.. De resterende plader monteres efter samme fremgangsmåde.

10 0 Tagdetaljer Tagdetaljer for DS Sinus Monteringsdetaljer. Sideoverlæg. Endeoverlæg. Rygning uden ventilation. Rygning med ventilation. Grat uden ventilation. Grat med ventilation. Tagfod uden udhæng. Tagfod med udhæng. Gavl uden udhæng (vindskede). Gavl med udhæng. Lysplader Sinus 8-. Lysplader Sinus -. Lysplader PVC lysplader, snit. Ovenlys gavl ved ovenlys, høj. Ovenlys gavl ved ovenlys, lav. Ovenlys gavl ved ovenlys 8. DS Skotrende med plankekel 9. DS Udluftningshætte 9. DS Tagrumsudluftningshætte 0. Inddækning mod væg 0. Inddækning langs væg. Sideoverlæg. DS Sinus. DS overlapskrue. Evt. DS tætningsbånd. Endeoverlæg. DS Sinus. DS Sigma stålåse. Evt. DS tætningsbånd 0 mm 0 mm Monteringsretning

11 . Rygning uden ventilation. DS Sinus. DS Vinkelrygning. DS Sigma. DS Ribbebånd. DS selvborende skrue til stål- eller træåse. DS overlapskrue. Rygning med ventilation. DS Sinus. DS Ventilationsrygning. DS Perforeret bund. DS Sigma. DS Ribbebånd. DS selvborende skrue til stål- eller træåse. DS overlapskrue Tagdetaljer. Grat uden ventilation. Grat med ventilation. DS Sinus. DS Vinkelrygning. DS Sigma. DS Ekspanderende fugebånd. DS selvborende skrue til stål- eller træåse. DS overlapskrue. DS Sinus. DS Ventilationsrygning. DS Perforeret bund. DS Sigma. DS Ekspanderende fugebånd. DS selvborende skrue til stål- eller træåse. DS overlapskrue. Tagfod uden udhæng. DS Sinus. DS Sigma. DS Plastfuglegitter. DS Fodblik. DS Tagrendesystem. DS selvborende skrue til ståleller træåse. DS montagevinkel. Tagfod med udhæng. DS Sinus. DS Sigma. DS Facadeudhæng. DS Fodblik. DS Tagrendesystem. DS selvborende skrue til ståleller træåse. DS overlapskrue. Gavl uden udhæng. DS Sinus. DS Sigma. DS Vindskede. DS galv. vinkel. DS Facadebeklædning. DS selvborende skrue til stål- eller træåse. DS overlapskrue. Gavl med udhæng. DS Sinus. DS Sigma. DS Vindskede. DS Gavludhæng. DS galv. vinkel. DS Facadebeklædning 8. DS selvborende skrue 8 til stål- eller træåse 8. DS overlapskrue 8

12 0 0 0 Tagdetaljer Tagdetaljer R8. Lysplader DS Sinus 8- PVC lysplader 0. DS Sinus lysplade. Bæreprofil R0 R8 08. Lysplader DS Sinus - PVC lysplader 000. DS Sinus lysplade 08. Bæreprofil 080 R0 8 R R R0 R R R0. Lysplader PVC lysplader. DS Tagplade R DS Sigma. DS PVC lysplade. DS Tætningsbånd, hvide. DS Bæreprofil. DS Galv. vinkel. DS selvborende skrue til stål- eller træåse 8. Hvid mellemlægsplade Husk at udskifte normal tætningsskive med 9 mm rustfri tætningsskive såfremt der ikke anvendes lysegrå montageskrue til lysplader. I alle sideroverlæg hvor lyspladen ligger øverst skal der monteres lys alu-tape. R Ovenlys. Ovenlys Gavl ved ovenlys, høj. DS Sinus. DS Sigma. DS Ribbebånd. Krydsfiner. Ovenlys. Overkarm. Underkarm 8. Vandnæse 9. Tagvinkel 8 9 Gavl ved ovenlys, lav. DS Sinus. DS Sigma. DS Ribbebånd. Krydsfiner. Ovenlys. Overkarm. Underkarm 8. Vandnæse 9. Tagvinkel 8 9. Ovenlys 8. DS Skotrende med plankekel Gavl ved ovenlys. DS Sinus. DS Sigma. Gavlplade. Gavlkarm. DS selvborende skrue til stål- eller træåse. DS overlapskrue. DS Sinus. DS Skotrende. Ekspanderende fugebånd. Plankekel 0 mm

13 9. DS Udluftningshætte. DS Sinus. DS Udluftnings - hætte. To striber syrefri fugemasse. DS Overlapskrue m. 9 mm tætningsskive. Hul til udluftningshætte laves med nipler eller lign.. DS Isorør (til boligventilation) 9. DS Tagrumsudluftningshætte. DS Sinus. DS Udluftningshætte. To striber syrefri fugemasse. DS Overlapskrue m. 9 mm tætningsskive. Hul til udluftningshætte laves med nipler eller lign. Tagdetaljer 0. Inddækning mod væg. DS Sinus. Fugemasse. DS Inddækning. Lægte. DS Inddækning 0. Inddækning langs væg. DS Sinus. Fugemasse. DS Inddækning. Lægte. DS Inddækning Notater

14 Montering ydervæg Montering på ydervæg Understøtningsafstande for facadebeklædning med DS Sinus Underlag af DS Sigma stålåse Underlag af træreglar Se skema Se skema Monteringsrækkefølge for facadebeklædning med DS Sinus Monteringsrækkefølge Vandrette bølger Ved vandret montage af DS Sinus startes nedefra med kapilarrillen øverst. Monteringsrækkefølge Vandrette bølger Monteringsrækkefølge Ydervægsbeklædningen kan udføres med vandrette, lodrette eller skrå bølger på såvel uisoleret som isoleret ydervægskonstruktion. Ved isoleret ydervæg opsættes pladerne som ventileret beklædning på stål- eller træunderlag. Begynd ved et hjørne og kontrollér omhyggeligt, at. plade er i lod og vatter inden pladen fastgøres. Monteringsretning Vandrette bølger Ved vandrette bølger fastgøres pladerne til lodrette afstandslister og monteres fra neden af med kapilarrillen for oven (se snit).

15 Vejl. maks. understøtningsafstande for facadebeklædning med DS Sinus stålplader *) Pladetykkelse mm Type ,0 00 mm 00 mm 0,0 00 mm 00 mm *) Disse værdier er vejledende, hvis neden stående forudsætninger er overholdt herunder én skrue Ø, mm med mm skive pr. bølgebund og at pladen spænder over minimum fag. DS Sinusplader kan monteres med bølgerne lodret, vandret eller på skrå. Pladerne kan monteres på underlag af åse, stålprofiler eller træunderstøtninger. Åsene kan være af stål, f.eks. DS Sigma åse, eller af træ. Sinus pladerne monteres med afstand mellem understøtningerne som vist i ovenstående skema, med mindre andet fremgår af en specificeret montageplan, leveret af DS Stålprofil. Understøtningsafstande På stålspær monteres træreglar eller stålåse til de påsvejste åselapper. Ved såvel træ- som stålunderstøtninger må understøtningsafstandene ikke overstige værdierne i ovenstående skema. Vejledende maksimale understøtningsafstande Ovenstående skema viser vejledende maksimale understøtningsafstande for DS Sinus stålplader, og er baseret på normale brugsforhold, dvs.: Beklædning på lukket bygning Afstand til Vesterhavet større end km Kiphøjde mindre end 0 m. Hvis større understøtningsafstande ønskes eller hvis forholdende ikke falder inden for ovenstående kontakt da DS Stålprofil, som er behjælpelig med optimering af dit projekt. Montering ydervæg A B NB! Opsæt altid pladerne således at overlægget danner overplade (B), og at pladen (A) altid er underpladen i sideoverlægget. Monteringsrækkefølge Lodrette bølger Monteringsretning DS Sinus Stålplader med lodrette eller skrå bølger monteres fra venstre mod højre. Pladerne monteres således, at kapilarrillen er til højre (se snit). Dækbredden opmåles for plade, da denne har en tolerance på ±0 mm. Der opmærkes for plader inden montering.

16 Montering ydervæg Montering af DS Sinus på ydervæg med vandrette bølger Vandret montage Pladerne monteres fra neden og op. DS Sigma stålåse. Vindtæt lag. Afstandsprofiler. DS Sinus stålplader. For at sikre et godt resultat, er det vigtigt, at underlaget er plant.. Afstandsprofiler () monteres lodrette ved hjørner, døre, vinduer, porte, samlinger eller markeringsprofiler.. Øvrige afstandsprofiler monteres lodret pr. maks. 00 mm ().. Før montage af pladerne, skal dækbredden markeres på afstandsprofilerne. Dette sikrer, at samlingerne bliver i samme niveau hele vejen rundt.. Man bør altid starte ved et hjørne eller lignende.. Hvis der skal være afstand mellem plade og inddækninger, bør dette også markeres inden montagen.. Montagen af pladerne foregår altid fra neden af og opefter. 8. Den første plade () placeres omhyggeligt i lod og vatter, før den fastgøres (se skruerækkefølge). 9. NB! Vær opmærksom på, at pladen er i lod og at fix-punkterne passer samt at dækbredden på pladen overholdes. Skruerækkefølge

17 Montering af DS Sinus på ydervæg med lodrette bølger Montering ydervæg Lodret montage. DS Sigma stålåse. DS Sinus stålplader Plade. Start montagen ved et hjørne, en tilslutning til evt. murværk, port eller andet karakteristisk udgangspunkt og montér fra venstre mod højre.. NB! Smigskårne gavle monteres fra midten og ud til hver side.. Afmærk et fixpunkt på pladerne før opsætning. Dette sikrer en ensartet opsætning. Sørg altid for at pladerne monteres i lod. Plade. Læg sideoverlægget ind over plade nr. (A) og fastgør plade nr. (B).. NB! opsæt altid pladerne således at overlægget danner overplade (B), og at pladen (A) altid er underpladen i sideoverlægget.. NB! Vær opmærksom på, at pladen er i lod og at fix-punkterne passer samt at dækbredden på pladen overholdes. Plade. Læg sideoverlægget ind over plade nr. (A) og fastgør plade nr. (B), så den hænger.. Herefter udskæres for dør/vindue. Monter først vandnæsen, fastgør pladen og derefter monter de sidste sideinddækninger.. NB! Inddækninger skal befæstes pr. 00 mm. Plade og videre. Læg sideoverlægget ind over plade nr. (A) og fastgør plade nr. (B).. NB! Vær opmærksom på, at pladen er i lod og at fix-punkterne passer samt at dækbredden på pladen overholdes. A B NB! opsæt altid pladerne således at overlægget danner overplade (B), og at pladen (A) altid er underpladen i sideoverlægget.

18 8 Ydervægsdetaljer Ydervægsdetaljer for DS Sinus Monteringsdetaljer. Sideoverlæg. Endeoverlæg. Markeringsoverlæg. Sokkel. Udvendigt hjørne. Indvendigt hjørne. Vindue. Dør. Sideoverlæg. Endeoverlæg. DS Sinus. DS selvborende skrue til stål- eller træunderlag. DS overlapskrue. DS Sinus. DS Sigma stålåse. DS selvborende skrue til stål- eller træunderlag 0 mm 0 mm

19 9. Markeringsoverlæg. Samling med plan plade. Samling med markeringsprofil. Samling med T-profil. Samling med endeoverlap. Sokkel. DS Sinus. DS Sigma. DS selvborende skrue til stål- eller træunderlag. Befæstelse pr. 00 mm. Galv. U-profil. Vandnæse. Galv. hatteprofil 0 mm Ydervægsdetaljer 0 mm 0 mm. Udvendigt hjørne. DS Sinus. DS Sigma. DS selvborende skrue til stål- eller træunderlag. DS Udvendigt hjørne. Galv. vinkel. Galv. hatteprofil. Indvendigt hjørne. DS Sinus. DS Sigma. DS selvborende skrue til stål- eller træunderlag. DS Indvendigt hjørne mm. Galv. U-profil. Galv. hatteprofil. Vindue. DS Sinus. DS Sigma. DS selvborende skrue til stål- eller træunderlag. DS Overlapsskrue pr. 00 mm. Galv. lodret U-profil. DS Vandnæse. DS Sålbænk 8. DS Udv. sideinddækning 9. DS Dækvinkel 0. Galv. vandret U-profil. Galv. hatteprofil. Dør. DS Sinus. DS Sigma. DS selvborende skrue til stål- eller træunderlag. DS Overlapsskrue pr. 00 mm. Galv. lodret U-profil. DS Vandnæse. DS Udv. sideinddækning 8. DS Dækvinkel 9. Galv. vandret U-profil 0. Galv. hatteprofil

20 Vedligeholdelse For at få optimalt udbytte af stålpladebeklædningen, er det vigtigt, at nedenstående vedligeholdelse følges. Følgende punkter skal kontrolleres ved eftersyn: At der ikke er smudsophobninger og beklædningen i øvrigt er ren. At belægningen er intakt, vær særlig opmærksom på snitkanter. At skruer og andre befæstelsesmidler ikke har løsnet sig. At inddækninger er fastgjorte og slutter tæt til de omgivende materialer. At ribbebånd sidder korrekt for optimal tætning. Kontrol Se efter smuds Rengøring Det er vigtigt, at beklædningen rengøres med passende mellemrum, dog min. en gang årligt. Vær opmærksom på, at nogle yderflader kan befinde sig i regnskygge, f.eks. facadebeklædning under udhæng. Disse flader skal rengøres oftere, da der her vil opstå større smuds op hob - ning, fordi der her ikke vil være en naturlig afskylning i forbindelse med regnvejr. Smudsaflejringer o.lign. kan vaskes bort med en blød børste og mild sæbevandsopløsning. DS Stålprofil passer på miljøet DS Stålprofil anvender og producerer ikke produkter, der forurener eller belaster det miljø, hvori de skal anvendes. Alle produkter og bygningsdele kan bortskaffes, destrueres eller genanvendes under miljømæssigt fuldt forsvarlige forhold. DS Stålprofil anvender ikke sundhedsfarlige kemikalier, hvis arbejdet på fornuftig vis lader sig udføre ved brug af ikke sundhedsfarlige kemikalier. Tjek kanter Kontrollér fastgørelse og tæthed ved tagets kanter Kontrollér skruer Kontrollér at ribbebånd slutter tæt Få mere at vide... DS Stålprofil er en udadvendt og imødekommende virksomhed, der er klar til at blive inddraget helt fra starten af et projekt. På vor website er der yderligere informationer om de områder, vi arbejder inden for. Der er bl.a. eksempler på inspirerende byggeri udført med vore produkter samt produktdata og uddybende information om håndtering, udførelse og vedligeholdelse af beklædninger med DS Sinus stålplader. Se nærmere på Andrupvej 9A DK-900 Hobro Tlf Fax Forhandler

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Den Lille Stålguide. En stålsikker løsning

Den Lille Stålguide. En stålsikker løsning Den Lille Stålguide En stålsikker løsning Polyester - 30 my Hvid polyester - RAL 9010 Mørkerød polyester - RAL 3009 Lysegrå polyester - RAL 7038 Grøn polyester - RAL 6020 Silver polyester - RAL 9006 Brun

Læs mere

Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning

Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning Scandilight Thermo tag Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Den energirigtige løsning Scandilight Thermo tag består af klare

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere