NC Posten. NC Posten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NC Posten. NC Posten"

Transkript

1 NC Posten NC Posten Nr. 68 oktober 2007 Læs alt om: Trafikforholdene ved NC Hvem er Troels? Skolens fødselsdag og meget, meget mere

2 Adresse og telefonliste Skolebestyrelsen: Peter Mandrup Jensen, Nivåvænge 10.3, Nivå formand Jesper Daugaard, Nivåvænge 16.7, 2990 Nivå Karsten Sørensen, Solbjergvej 1, 2990 Nivå Michael Budolfsen, Rødlersvej 78, 2990 Nivå Poul Wisniewski, Blålersvej 52, 2990 Nivå Bo Runge-Dalager, Solbakken 5, 2990 Nivå Annemette Olsen, Rolfsvej 11, 2990 Nivå Medarbejderrepræsentanter: Trein Palm og Camilla Møller Thomsen Elevrepræsentanter: Line Hjorth Larsen og Mark Lundsgaard Larsen Bemærk ændringer fra Skolens telefonnumre: Kontoret og Finn Øland/Lisbet Foged Kontoret og Anne Lollike Skolens FAX Lærerværelset Mediatek Mediatekets FAX Morgenpasning A Morgenpasning B Morgenpasning C Servicemedarbejdere / / Tandlæge Skolepsykolog Tale- hørepædagog Skolesundhedsplejen SFO Smilehullet FUN UU-vejleder /mobil Konsulent for to-sprogede elever Bemærk at Nivå Centralskole og Fredensborg kommune har fået nye telefonnumre, og nu starter med Skolens mailadresse er også ændret og hedder nu : 2

3 Libanon i Nivå Den 29. august til den 5. september havde Nivå Centralskole besøg fra Libanon. I forbindelse med Nivå Centralskoles deltagelse i UNESCO og Verdenskulturarv (WHE) havde skolen besøg fra Libanon, nærmere betegnet fra Rafic Hariri School fra Sidon. Besøget var et gensyn, da undertegnede og en tidligere ansat to år tidligere havde besøgt Libanon med henblik på at skaffe skolekontakter. Gæster fra Libanon Den libanesiske delegation besøgte Ungdomsbyen i Rødovre, forskellige skoler og selvfølgelig Danmarks tre Verdenskulturarvs steder Kronborg, Roskilde Domkirke og Jelling Stenene. De to repræsentanter fra Rafic Hariri School, Hannah og Dima, brugte i alt 2 hele dage på vores skole, hvor de oplevede en dansk skole og danske skolebørn. Der var mange positive reaktioner og beundring af skolen og dens elever, samt lærere. Nogle af de ting der vakte mest forundring var eleverne og deres påklædning. I Libanon har man skoleuniform, så det at opleve unge mennesker klædt efter behag var lidt af en oplevelse. Oplevelsen blev dog ikke mindre af at de elever, Hannah og Dima snakkede med havde holdninger og meninger om alt fra politik til kultur. Et ægte produkt af den danske folkeskole. De var også overraskede over antallet af elever på skolen, der kunne tale arabisk. De blev vist rundt i børnehaveklassen, mens rundviseren, en lille pige, fortalte om hvad de lavede på arabisk! Og det fortsatte faktisk op gennem årgangene, en elev inviterede endda vores to besøgene hjem, men de takkede pænt nej tak, da de havde et stramt program. De sluttede deres rundtur på skolen af med at deltage i to engelsktimer på henholdsvis 7. og 9. årgang. Her var det elevernes tur til at stille spørgsmål. Faktisk var 9. klassen meget generte i forhold til 7. klassen, der var interesseret i alt fra skole til fritid i Libanon. Den sidste dag blev brugt til at lave aftaler mellem Nivå Centralskole og Rafic Hariri School. Som et led i arbejdet med både Den Internationale Dimension og UNESCO/WHE starter skolerne et samarbejde. I starten drejer det sig om 2 årgange, nemlig 8.klasserne i engelsk og 2.C. Hvad indholdet af udvekslingen bliver vides ikke, det er op til lærerne på årgangene at tilrettelægge sammen med lærerne fra Libanon, men jeg er sikker på, at der vil blive fortalt om det i Skolebladet! I forbindelse med besøget havde Hannah og Dima en masse gaver med til skolen. Tingene kan ses i udstillingsmontrerne på biblioteket. 3

4 Kære forældre, Sidste år følte jeg mig nødsaget til at kommentere bilkørslen ned forbi den lille skolegård og Smilehullet. Og det bliver jeg da nødt til igen. Jeg har nu i 1½ måneds tid, set det kaos der er omkring kl. 8-8:15 ved Nivå Centralskole (foruden det jeg så hele sidste år). Og nu har jeg et barn mere, der på sigt selv skal gå eller køre til og fra skole. Jeg ser utallige forældre, der holder midt i fodgængerovergangen. Nogle vender endda lige deres bil samme sted! Men det, der egentlig har fået mig til at fare til blækhuset, var en morgen i starten af september, hvor bussen mod Nivå Station lige havde sat nogle elever af. Eleverne gik selvfølgelig over fodgængerovergangen mod skolen... Desværre var en bil på vej med fuld fart ind over fodgængergangen og ved at pløje et antal elever ned. Bilisten stoppede, båttede med hornet, ventede dog heldigvis på at børnene var nået til fortovet og kørte så videre. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at nu også fodgængerfelterne er usikre for vores børn. Så for at ingen skal være i tvivl om, hvilke skilte der betyder hvad, så har jeg lavet en fin lille oversigt se næste side Skiltningen ved parkeringspladsen ved tandlægen er måske ikke så tydelig, som den burde være, men det kan vi måske få skolen til at gøre noget ved. I hvert fald så er det forbudt at køre ned ad Niverødvej for at aflevere / hente sit barn. Tænk venligst på, forældre, at det kunne være rart, hvis vi som voksne viser os fra den voksne side og tager ansvar for vores handlinger. På den måde vil vi også vise vores børn, at selv om andre gør en dum ting, kan man jo godt tænke sig lidt om selv. Tak fordi I lyttede og husk nu at tænke Jer om Venlig hilsen Jette Wiese Forælder 4

5 5

6 Fredag d. 7. september 2007 Forældre trodser børns sikkerhed! Forældre på Nivå centralskole risikerer børns sikkerhed i morgentimerne mellem De gør det selvom, at de er informeret både af skoleinspektøren og af de anvisninger, der er omkring skolen. Det er sådan, det ser ud hver morgen på Nivå centralskole, når forældre skal aflevere deres børn. Trods det er en lukket vej, og at anvisningerne viser, det er forbudt. Foto: Kübra Korkmaz AF NATHALIE CONRAD OLSEN, KÜBRA KORKMAZ OG AMALIEH LOIS IE DAASTRUP BALLING Nivå Centralskole ligger på en lukket vej, hvor kun folk der bor må køre ned. Der er alligevel mindst 10 forældre, til skolens børn, der hver morgen kører ned af den ellers lukkede vej og sætter deres børn af. Bagefter vender de bilen ved det fodgængerfelt, som hver dag bliver passeret af en masse skole børn. Også størstedelen af forældrene parkerer deres biler ulovligt i vejkanten af den lukkede vej. De gør det, trods alle forældre på skolen er informeret af skoleinspektøren Finn Øland, om at det er ulovligt, og at de sætter skolens børn i fare. Finn Øland har udtalt at: Det er for pinligt, at skolens forældre sætter børn i fare ved at køre ned af en lukket vej, når de er informeret om risikoen. - Skoleinspektør, Finn Øland 6

7 Uansvarlige forældre Vi har snakket med nogen af de forældre, der hver morgen kører ned ad den lukkede vej og sætter deres børn af der i stedet for at bruge skolens P-plads. Vi blev mødt af sure forældre, der kom med mange forskellige undskyldninger. Fordi jeg har travlt i dag, Det gør jeg bare, for jeg synes ikke, at jeg sætter nogen børn i fare, Der er jo ingen steder, hvor der står parkering forbudt, Jamen alle andre gør det jo. Undskyldningerne er mange og begrundelserne forskellige, men en ting er sikkert, loven bliver overtrådt, og børnenes sikkerhed er i fare. Er skolepatrulje vejen frem? Et stort flertal af forældrene på Nivå centralskole mener, at skolepatrulje er en god løsning på skolens trafikproblem. Det viser en undersøgelse blandt Nivå centralskoles forældre. Her ses et diagram som viser resultaterne: Ja Nej antal forældre år 9-12 år år børns alder Her er besvarelserne fra undersøgelsen Skolepatrulje eller ej. Men er skolepatrulje virkelig den rigtige løsning? Det burde jo ikke være nødvendigt med en skolepatrulje på den lukkede vej. Kan det virkelig være rigtigt, at skolens ældste børn skal være skolens politibetjente og komme til at høre forældrenes mange provokerende undskyldninger, når de fortæller dem, at de ikke skal køre ned her, men bruge skolens P-plads? Hvis skolepatrulje ikke er den rigtige løsning, hvad er så? Skoleinspektør, Finn Øland siger, at det er en overtrædelse af færdselsloven, og at det egentlig ikke er skolens opgave, men er politiets. Det mener politiet om sagen I et interview med Kenneth Jessen, Politibetjent i området, udtaler han: Hvis forældrene er ligeglade, bliver man nødt til at gøre noget igen. Politiet har nemlig før været ude at give advarsler til de forældre, der køre ned ad den lukkede vej. Men det har tilsyneladende ikke virket. Forældrene overtræder stadig færdselsloven mindst lige så meget, som de gjorde før. Skolen, deriblandt skoleinspektøren, mener at den eneste rigtige løsning er politiet. Efter at have talt med Politiet, skoleinspektøren, lærere og forældre mener vi at kunne konkludere, at den bedste løsning ville være, at politiet kom ud og gav bøder til de forældre, der stadig kører ned af den lukkede vej, og ikke har forstået at det er ulovligt! Det kunne godt være, at vi skulle tage det op igen. Men først skal jeg lige have fat i færdselspolitiet og ledelsen m.h.t. at tage en aktion igen. - Politibetjent, Kenneth Jessen. Vi håber meget på, at det vil blive sat i aktion inden længe, og at det vil blive taget op på kontaktforældremødet d. 11. september

8 Et unødvendigt indlæg?? Vi har nu igennem en række år forsøgt at få forældre, som kører deres børn til skole til at aflevere dem på de autoriserede steder, dvs. på parkeringspladsen og derfra evt. følge dem til klassen. Det gør de fleste forældre heldigvis også, men der er nogle ganske få, som kører helt ned i den anden ende af Niverødvej, vender bilen og gerne parkerer i fodgængerovergangen eller endda halvt inde i den lille skolegård, hvor alle vore mindste børn kommer cyklende eller gående til på netop det tidspunkt. Når der nu er tydeligt skiltet med, at der ikke må køres forbi indgangen til skolens parkeringsplads og videre ned ad Niverødvej med mindre det er ærindekørsel, er det meget lidt opbyggende, at opleve at forældre til skolens børn alligevel frejdigt kører videre for at sætte deres børn af 200 meter længere nede af vejen, hvor det er forbudt, farligt og til gene. Samtidig er jeg sikker på, at de samme forældre gerne ser, at vi ved siden af alt det faglige også forsøger at lære de samme forældres børn, at det er vigtigt, at vi overholder lovgivningen sådan, at vi kan være her alle sammen. Jeg oplever jævnligt, at forældre kommer på kontoret for at klage deres nød over, at forældrekolleger ikke kan finde ud af at sætte deres børn af på parkeringspladsen, og at hvis de skulle have formastet sig til at gøre opmærksom på forholdet har fået et direkte uvenligt svar og bemærkninger om, at det skal de nok selv passe. Eller da 9. klasse i forbindelse med et projekt forsøgte at interviewe nogle forældre om, hvorfor de satte deres børn af netop dér, indkasserede bemærkninger om, at det skulle de bare blande sig uden om og bemærkninger om, hvem der mon var den voksne og stillede spørgsmålene?? eller når politiet er til stede blot kører ned i Nivåvænge, parkerer og derfra følger deres barn i skole. Eksemplerne er utallige og er ofte på pinlighedens overdrev. Flere forældre har fortalt mig, at de ikke vil påtale overtrædelser mere, fordi de synes, at de havner i et modsætningsforhold til de pågældende. Lærerne påtaler det heller ikke for ikke at blande forældrenes overtrædelser ind i deres forhold til børnene osv. osv Der har været mange velmenende og fantasifulde forslag til, hvordan vi som skole kunne sætte en stopper for den uhensigtsmæssige adfærd, lige fra at tage billeder af lovovertræderne og offentliggøre dem i skolebladet eller på nettet til at melde de pågældende til politiet. Der har også været forslag fremme om at oprette en skolepatrulje. En skolepatrulje anvendes for det meste i forbindelse med stærkere trafikerede veje og er ikke tænkt som parkeringsvagt. Jeg vil gennem dette indlæg til skolebladet opfordre til, at skiltningen fremover respekteres, og at skolebørnene afleveres på de dertil beregnede områder, såfremt det er nødvendigt at transportere sit barn i skole. Finn Øland 8

9 Jeg har et problem Cykelhjelm Hvordan får jeg mine børn til at cykle med cykelhjelm? Det tema er genstand for de hedeste diskussioner i vores familie og i erkendelsen af, at jeg aldrig vil kunne vinde den kamp alene, har jeg taget emnet op på det seneste forældremøde hvilket heldigvis blev overraskende positivt modtaget! Da jeg gav bolden (eller cykelhjelmen) op, var det nemlig i forventning om at blive mødt med modstand, idet de fleste voksne desværre stadig er dårlige rollemodeller, der selv cykler uden hjelm og derfor ikke kan komme med et vægtigt argument for de unge. Mindre børn cykler som regel som en selvfølge med hjelm, og derved bliver det endnu sværere for vores wanna-be-voksne at få hjelmen på, når mor og far jo signalerer, at voksne ikke har nød at passe på hovedet. Jeg har spekuleret meget over, hvorfor voksne hverken bruger hjelmen selv eller forlanger, at deres mindreårige børn gør det er det mon fordi de ikke ved, hvad de udsætter sig for? Ifølge statistikken er der 12, der bliver hvert år bliver dræbt i ulykker, der kunne være undgået ved brug af en hjelm tænk engang, 12 familier, der bliver ødelagt hvert eneste år!! Og det er kun dem, der bliver dræbt et langt større antal kommer til alvorligt til skade med hovedet. Der skal desværre ikke ret meget til, før det går rigtig galt. Tænk, hvis det var dit barn!! Tænk, hvis du udover sorgen skulle leve med, at DU kunne have forhindret det ved at stå fast på et rimeligt krav!! Kunne du bære det? Jeg ville ikke kunne det derfor finder jeg mig i, at min datter synes, jeg er den værste mor, der findes dum, oldnordisk og overpylret. Jeg finder mig i beskyldningerne med ophøjet sindsro, fordi jeg hellere vil have en sur teenager på værelset end en død én på kirkegården. Jeg cykler også selv med hjelm ALTID. Indrømmet, der er hovedtøj, som klæder mig bedre men det har jeg selvtillid nok til at sætte mig ud over. (Desuden er et kraniebrud jo heller ikke særlig klædeligt). Jeg kan kun opfordre jer andre til også at vurdere sikkerheden højere end forfængeligheden glem ikke de 12 ødelagte familier hvert år. Det skulle jo nødig være en af vores, vel? For ligesom den ubærlige tanke om, at der kunne ske noget med dit barn, så tanken om, at dit barn kunne miste dig næsten lige så uhyggelig. Jeg har selv været i den situation at skulle fortælle mit barn at far ikke kommer hjem mere (baggrunden er ganske vist en anden, men resultatet er det samme) og det er en situation, jeg ikke engang ville ønske for min værste fjende. Det var en usigelig lettelse at mærke, at der var bred opbakning til at få vores unge mennesker til at cykle med hjelm. Selvfølgelig kan vi som jeg hidtil benytte os af, at det er os rigtigt voksne, der bestemmer, og ganske enkelt forlange, at de skal cykle med hjelm. Endnu bedre ville det dog være, hvis vi kunne få børnene / de unge mennesker til selv at tage ansvaret for deres egen sikkerhed. Argumenter om at undgå døden eller et liv som grønsag har underligt nok ikke haft den store effekt i vores familie og indrømmet, tanken er (heldigvis) noget abstrakt. 9

10 Jeg tror, at den mest effektive metode er, at få cykelhjelmen til at komme ud over Poul- Nyrup-syndromet og blive trendy! Og det tror jeg faktisk på, at den kan blive! Såvidt jeg ved, er der ingen der kunne finde på at ride uden ridehjelm den hører til og er smart! Det er jeg sikker på, at cykelhjelmen også kan blive hvis man vil! Men indtil den dag kommer, hvor det vil virke taber-agtigt at køre uden hjelm (og derved signalere, at man ikke har noget indeni hovedet, som er værd at passe på!) håber jeg inderligt, at I også vil træde i karakter, tage konflikten og forlange, at jeres børn kører med cykelhjelm hvis alle de andre også gør det, føles det ikke så forkert (og så kan de jo i samlet flok beklage sig over deres håbløse men engagerede forældre!!). Skulle I andre have argumenter for eller imod eller endnu bedre: Forslag til, hvordan vi finder fælles fodslag i denne debat, hører jeg meget gerne fra jer. Venlig hilsen, Helle Husk af alle forældre kan deltage i en debat om cykelhjelme på forældreintra, eller tage punktet op på kommende forældremøder. 10

11 "Og så de korte nyheder" Hvordan skal skolen udvikles? Byrådets skoleudvalg holdt den 22. september en skoleudviklingsdag. Flere fra skolen og skolebestyrelsen deltog. Der var et par eksterne oplæg på mødet og derefter arbejde i en række mindre grupper. Der var udmærkede diskussioner. Det er vigtigt at være opmærksomme på den offentlige diskussion, der kommer til at køre over de kommende måneder: hvilke fokusområder skal skolen især udvikles inden for? Ros til Nivå Centralskole Skolen har i forbindelse med kravet om, at kommunen skal udarbejde en kvalitetsrapport udarbejdet en årsrapport. Rapporten er allerede evalueret af forvaltningen og har fået ros. NC ligger rigtig pænt på en lang række indikatorer. Skolebestyrelsen er også stolt af de resultater, der dokumenteres i rapporten. Frugt er godt! Skolebestyrelsen har bakket op bag initiativer om frugt i skolen. Det er en meget konkret måde at gøre noget for sundheden. Det var meget opmuntrende, at kontaktforældrene også har bakket massivt op bag tilbudet. Vi håber, at mange vil være med, når forsøgsperioden er slut. En bred opbakning er helt afgørende for, at dette fremragende initiativ kan fortsætte - til gavn for eleverne. Forældrene er til fare... for eleverne (uha, uha) Apropos kontaktforældre - så blev på mødet for kontaktforældrene af flere nævnt, at en del forældre tilsyneladende ikke er opmærksomme på, at det er strengt forbudt at køre ned at Niverødgårdsvej (altså forbi skiltet om "al indkørsel forbudt" for motorkøretøjer). Nogle mente, at vi skal have politiet til at udskrive bøder til de forældre, der ikke kan finde ud af at overholde loven. Kan det være rigtigt, at forældre, der ikke overholder loven, skal være med til at skabe farlige trafiksituationer? Nej, vel. Peter Mandrup Jensen formand for skolebestyrelsen 11

12 Hvem er Troels Andersen? Hvad kan gøre dig ked af det? Ondskab. Hvad kunne du tænke dig at lave om på Folkeskolen, hvis du fik muligheden for det? Mandagsfri lyder tillokkende Hvilke træk holder du mest af ved danske skoleelever? Deres charme, humor og omstillingsparathed. Hvilke træk holder du mindst af ved danske skoleelever? At de til tider sladrer som gamle tanter i en strikkeklub. Hvad er bedst/ værst i fjernsynet? Jeg ser sjældent fjernsyn, men det bedste må være Deadline, South Park og Champions League. Hvor gammel er du? Er du gift? Har du børn? 28 år og single. Har du haft andet arbejde? Inden jeg blev lærer, var højdepunktet af min karriere, da jeg styrede Karavanen og Monsunen i Tivoli. Hvorfor blev du lærer? - For at lære fra mig. - Pga. det daglige samvær med eleverne. - For at have en gyldig undskyldning for at kunne spille rundbold. Hvad underviser du i? Jeg underviser 9. årgang i dansk, historie, samfundsfag og geografi. Hvilke er dine yndlingsfag? Dansk, historie, samfundsfag og geografi Hvad er det vigtigste i skolen? At eleverne lærer noget samtidig med at de har det sjovt. Har du en hobby? Jeg elsker at kigge efter LP er enten til plademesser eller i butikker. Hvad gør dig glad? Et sødt smil. Går du tit i biografen? Ja forleden var jeg i biografen fire gange på en uge. Hvad/ hvem er din yndlings- film, forfatter, musiker? Det jeg hører mest er Hip Hop og soul og funk fra 70 erne. Navne som: James Brown, Curtis Mayfield, Roy Ayers, Madlib, Guru & DJ Premier og Ultramagnetic MC s. Hvad film angår, er Goodfellas, The Godfather og Pulp Fiction favoritterne. Hvordan slapper du af? Med en tur i biografen. Eller med en snak med en god ven. Hvad er en god ferie for dig? Al ferie er god ferie men det bedste er storbyferie. Hvornår har du sidst gjort en god gerning? Jeg gav gode drikkepenge til en taxichauffør i går. Hvad er din dårligste vane? Jeg har kun gode vaner. Hvad kan holde dig vågen? Kaffe. Hvad kunne være dit motto? Som Jørgen Leth siger: Også i dag lærte jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage 12

13 Nivå Centralskoles 51 års fødselsdag. Den tredje torsdag i september fejrede NC sin 51års fødselsdag efter den gode gamle skabelon. Dagen startede som sædvanlig med at alle klasserne samledes i Lille Gård for at måle kastanjetræet, synge fødselsdagsangen og Skolesangen. Desværre blev den sidste del aflyst, da himlen åbnede sig i et kæmpe skybrud, men træet fik vi da målt. Der var faktisk inviteret internationale træmålere fra det store udland til at udføre denne højt komplicerede opgave. Er træet mon vokset? Før træet blev målt blev der først foretaget en måling af Finn Øland, og vi må konstatere han er vokset, og det var træet også! Det er nu 7, 57 meter. Finns mål er en hemmelighed, dog er de redaktionen bekendt. Er Finn mon vokset? Efter samlingen i Lille Gård havde alle klasser travlt med at forberede den store fødselsdagsfest på skolen, hvor alle forældre og gamle elever var indbudt til fest. Hele skolen summede af aktivitet, mens den ene attraktion efter den anden så dagens lys. Alle var flittige, og man glædede sig til at vise det flotte resultat frem for aftenens gæster. Her var alt fra spændende restauranter, det store loppemarked til sjove boder. Travlhed på gangen. Velkommen i vores restaurant. Klar til den store aften. 13

14 Kl blev dørene åbnet, og det strømmede ind med forventningsfulde gæster, der i lang tid havde set frem til dette store event i Nivå. Der var i forvejen blevet uddelt turpas til de klasserne fra Lille og Mellemste Råd, så der var hurtigt travlhed i boderne. Gæsterne er kommet. I restauranterne blev der også hurtigt fyldt. I OL-restauranten i kælderen blev der arbejdet på højtryk af de tre 8. klasserne, der mandagen efter skulle på OL-lejrtur til Løkken. Travlhed i OL-restauranten. En sikker vinder hvert år, er det store spændende loppemarked, der igen i år var meget besøgt. Gør et fund! Man kunne også blive malet. Koncentration.. Flot bod. Traditionen tro havde rigtig mange af skolens gamle elever lagt vejen forbi NC, og der var stor gensynsglæde mellem lærerne og de gamle elever. Et af de steder, der er godt besøgt er både rummet for netop de gamle elever samt jazz-baren i kantinen. Det var en helt forrygende aften, der indbragte et pænt beløb til elevfonden. Tak for indsatsen til alle. Trein Palm 14

15 Hermed en lille hilsen fra os i børnehaveklasserne. Til skolen 51 års fødselsdag havde de tre børnehaveklasser lavet en saftevandscafe i musiklokalet. I ugen op til fødselsdagen havde børnene travlt med at klippe frugter ud, lime frugtkasser sammen til en bod, plukke blomster og tegne reklameplakater til skolen. På selve dagen havde alle børnene travlt med til at pynte musiklokalet op, med parasoller, lyskæder, borddækning, blomster, fyrfadslys osv. Børnene gik meget op i det, og var meget spændte på aftenen, hvor alle børnene skulle stå på skift i boderne i 20 min. og sælge saft m/ u frugt for 1 kr. sammen med deres forældre. Og heldigvis gik skolens fødselsdag rigtig godt for alle de forventningsfulde børn. De var meget stolte af at være med til at sælge saftevand i deres egen bod sammen med deres mor eller far, og indimellem fik de fleste af børnene da også afprøvet deres turpas på skolen øvrige aktiviteter. Derfor alt i alt en god fødselsdagsoplevelse for de ca. 75 nye børn på skolen, og en god og hyggelig stemning i vores saftevandscafe. Mange børnehaveklassehilsner fra team 0 / PE 15

16 2.a s Cykeltur til nivå tange 2.a cyklede på en lang række som var pæn. Ned til Nivå tange. Danial lånte Nivås dårligste cykel af Berivan. Da Danial lånte Berivans cykel røg kæden af. Og bagdækket var fladt. Skrevet af Mads og Mikkel-Emil Jeg havde Nivås dårligste cykel. Den havde flade dæk og kæden røg af og den havde ikke ringeklokke men ellers var det en god tur men jeg havde lånt den heldigvis. Danial og Jacques Vi cyklede på en lang række. Der var mange brandmænd Vi havde alle sammen cykelhjelm på Og så skulle vi hjem Josefine og Berivan 2.a har været på cykeltur Det var rigtig sjovt. Jeg havde lånt en cykel af Sofia, det var lidt svært at cykle på den. Jeg var helt ude og klatre ved spidsen af tangen med Sebastian og Kasper. Turen var rigtig sjov. Alien og Rebekka 16

17 2.a s Cykeltur til nivå tange Vi hedder Caroline og Signe og vi går i 2.a Vi har været på cykeltur ned til Nivå tange. Alle havde cykelhjelm på. Vi så en masse brandmænd og fugle og planter. Vi fandt ting til et strandbillede. Signe og Caroline. Henne på Nivå tange var der mange brandmænd Og solen skinnede på os. Annekatrine og Ida 17

18 Atletikstævne SPORTEN KORT Onsdag d. 5. september deltog Nivås 7. klasser i et stort atletikstævne for 6-7 klasser i Nordsjælland arrangeret at Skoleidræt. Der blev samtidig afholdt et tilsvarende stævne i Stenløse for de skoler, der lå tættere derpå. Vores piger og drenge hoppede, sprang, kastede og løb så sveden sprang. Desværre havde vi nogle afbud på dagen pga. skader o.lign.. Dette fik desværre afgørende betydning for pigerne. Både vores piger og drenge opnåede en flot 2. plads i Nordsjælland, hvilket er utroligt flot. Havde pigerne stillet med hele det oprindelige hold, havde de sikkert vundet, da de kun var få point efter nummer et. Det skal dog understreges, at reserverne gjorde en stor og flot indsats. Fodboldstævne for 6. og 7. klasserne Som det har været tilfældet i mange år, ja, så længe turneringen har eksisteret, så deltog vores 6. og 7. klasser igen i år i fodboldturneringen for omtalte klasser. Tirsdag d. 18. september var der indledende stævne på Karsemosegård. Her mødte vi op med pige- og drengehold fra begge klasetrin. Det bliver for omfangsrigt at kommentere alle kampene, så her får I resultaterne: 6. kl. piger: NC Baunebjerg: 8-1, NC Rungsted Priv. og Realskole: kl. drenge: NC Rungsted Priv. og Realskole: 1-1, NC Baunebjergskolen: 2-3, NC Niverødgårdskolen: kl. piger: NC Niverødgårdskolen: 4-0, NC Ålholmskolen: 3-0, NC Rungsted: kl. drenge: NC Ålholm 1: 0-2, NC Rungsted: 1-3, NC Ålholm 2: 1-1. Dette betød, at vi havde tre ud af fire hold i semifinalerne, hvilket var rigtig flot. De endte som følgende: Piger: NC 6. kl. Ålholm 7. kl.: 0-2, NC 7. kl. Rungsted 6. kl.: 15-0 Drenge: NC 6. kl. Rungsted 7. kl.: 0-5. Hermed havde 7. klasses pigerne kvalificeret sig til finalestævnet. Dette blev afholdt samme sted torsdag d. 27 september. Her mødte vores piger friske og forventningsfulde op. Vinderen ville kvalificere sig til DM. Pigerne lagde ud med at slå Lærkeskolen fra Stenløse med 3-1. Herefter skulle de møde Ålholmskolen, som de havde slået 3-0 i det indledende stævne. Pigerne bragte sig da også foran 1-0, men sekunder efter lå bolden i vores net, så der var udlignet til 1-1. I anden halvleg pressede vores pige og havde vel bolden 80% af tiden. De ramte både stolpe og overligger, men som det ofte går i fodbold, så scorede Ålholmskolen på et enkelt kontraangreb, så de dermed kunne trække sig tilbage med en 2-1 sejr. I sidste kamp mødte pigerne Tibberupskolens piger. Hvis de fik uafgjort, så havde de sikret sig sølvmedaljerne. Og det var lige, hvad de gjorde, da kampen retfærdigt endte 1-1. Hermed var vores 7. klasses piger blevet nummer to i kampen om Nordsjællandsmesterskabet og fik hængt velfortjente sølvmedaljer omkring halsen. TILLYKKE PIGER! 18

19 Ekstrabladsturneringen Sædvanen tro deltager vi naturligvis i Ekstrabladets store fodboldturnering. I år havde fru Fortuna sørget for, at vi skulle lægge ud mod Langebjergskolen fra Humlebæk. Pigerne lagde for med en knusende overlegen 10-0 sejr, og så skal det nævnes, at sejren meget vel kunne være blevet dobbelt så stor. I den efterfølgende drengekamp viste NC s drenge sig også klart overlegne. Da den fortræffelige dommer, Anders Bang, fløjtede kampen af, stod der 5-1 til NC. Modstandernes lærer mente sit hold klart snydt, men der kunne nu ikke sættes så meget som én finger på drengens præstation, da modstanderne kun havde et skud på mål. I næste kamp mødte pigerne Grydemoseskolen fra Espergærde. Her vandt pigerne retvist med 3-2. Slutcifrene lyver fælt, da vores piger var bedre i alle henseender og skabte masser af chancer. De to mål modstanderne fik var på deres to eneste forsøg. Drengene mødte Borupgårdskolen. På spilledagen manglede vi fire drenge, der ikke var i skole af forskellige grunde. Det skal nu ikke være nogen undskyldning, for Borupgårdskolen var bare bedre end os på dagen, så de kunne trække sig tilbage med en 5-3 sejr. Pigernes næste kamp stod mod Mørdrupskolen fra Espergærde. Det viste sig dog at være for stor en mundfuld for vores piger. Modstanderne var en klasse eller to bedre end os og kunne retfærdigt trække sig tilbage med en 4-1 sejr. Lars K. 19

20 Nyt fra kantinen Tilbud til klasse. (så I ikke behøver at købe i centret) Køb et 10-klips kort til en god frokost. Det koster kr. 120,00 Efter efterårsferien kan du købe et klippekort, der giver dig mulighed for at købe en bolle m/pålæg eller andet fra kantinen til præcis kr. 12. pr. klip. Klippekortet kan købes i kantinen. Med venlig hilsen Gitte. Nyt fra Leif Poulsen. Såfremt, der er ønsker om, at låne nogle af skolens lokaler bedes I kontakte servicemedarbejder Leif Poulsen på tlf bedst mellem 9-10 incl. weekends. Med venlig hilsen Leif Poulsen Nyt fra redaktøren. Der er desværre ikke blevet sendt så mange postkort til skolebladet, så derfor er der kun 2 vindere af sidste blads bagsidekonkurrece, og det er: Signe 2. A Frederik 4. A De heldige vindere kan hente en kasse flødeboller til klassen hos Finn Øland. Husk at deltage i dette nummers spændende konkurrence. 20

21 Aktivitetsplan oktober december OKTOBER A og 9B er i praktik hele ugen :00 Skolebestyrelsesmøde Skolernes motionsdag Kantinen er lukket Efterårsferie C er i praktik hele ugen NOVEMBER :00-09:45 Koncert, Sweet Rain, overbygningskoncert, :05-10:50 Koncert, Sweet Rain, overbygningskoncert, :00-15:00 9. klasserne har udskolingsdage ma-to, begge dage incl Julefest v. Stjernestuen DECEMBER Præstetur 8. klasser Terminsprøve GEO og BIO Juleafslutning Juleferie Skolens aktivitetsplan kan også ses på: eller på Forældreintra, og vil ikke for fremtiden være i skolebladet. 21

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Bamse Polle i 3. klasse

Bamse Polle i 3. klasse 102 Bamse Polle i 3. klasse I elevhæftet er der historier, tegninger til historierne samt små opgaver til hver historie. Der er her i lærervejledningen forslag til et forældrebrev, (se s. 18) så man på

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Der var Idre Fjäll, vikingeuge i indskolingen, avisproduktion i 7. og 8. klasse, 9. klasse i Barcelona. idrætsdage og meget, meget mere.

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

RÅDET FOR SIKKER TRAFIK KVALITATIV FORUNDERSØGELSE TIL CYKELHJELMINDSATS

RÅDET FOR SIKKER TRAFIK KVALITATIV FORUNDERSØGELSE TIL CYKELHJELMINDSATS RÅDET FOR SIKKER TRAFIK KVALITATIV FORUNDERSØGELSE TIL CYKELHJELMINDSATS Dette er en WEB-udgave af rapporten, hvor navne og skoler er anonymiseret 18. marts 2014 Af Marie Lyngholm Als, Sune Thøgersen og

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010.

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. I juni 2010 udførte klub Diget, i samarbejde med udefrakommende konsulent 10 børneinterview. Børnebrugerundersøgelsen er en del af et 3 årigt udviklingsprojekt,

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

17. årgang Nr. 6 December 2013. ULF og ULF Ungdom har fået nye formænd

17. årgang Nr. 6 December 2013. ULF og ULF Ungdom har fået nye formænd ulf nyt A 17. årgang Nr. 6 December 2013 ULF og ULF Ungdom har fået nye formænd M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle Tlf. 75

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

Vi sagde farvel til.

Vi sagde farvel til. Forord Når året går på hæld, er det tid at sende en hilsen til skolens store bagland, elever, forældre, bestyrelse, samarbejdspartnere og naturligvis de mange medlemmer af elevforeningen og HCI s Venner.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været kæreste med Mette i to år. 1 Jeg kendte ikke noget til lesbiske,

Læs mere

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 4 2006

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 4 2006 Nr. 4 2006 Fritrav er skoleblad for Den fri Hestehaveskole Langelinie 40 Sjelle - Skjørring 8464 Galten Tlf.: 8695 4105 Skoleleder Vibeke Helms Formand for skolebestyrelsen Susanne Bengtson Fritrav udkommer

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere