Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet."

Transkript

1 Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi

2 En national klinisk database for kontaktallergi etableredes per 1. oktober Formålet med databasen er at overvåge og forbedre kvaliteten i udredning og behandling af patienter med kontakallergi i både primær- og sekundærsektoren. Via de indsamlede patientdata er formålet endvidere at registrere allergifrekvenser blandt patienter med henblik på at dokumentere eventuelle effekter af forebyggelse/intervention. Desuden giver databasen mulighed for løbende kvalitetssikring og udvikling med hensyn til diagnostik og behandling af patienter med kontaktallergi. Netværk Databasen er opbygget som et netværk, der konstitueres af syv praktiserende speciallæger i dermatologi samt tre universitetshospitalsafdelinger, alle medlemmer af Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe. De data, der indberettes fra speciallægerne, vil i høj grad afspejle allergimønstret i befolkningen, mens data fra hospitalsafdelingerne i højere grad indikerer tyngden af allergiproblemerne. Databasen er godkendt af Sundhedsstyrelsen og har sin egen styregruppe. Videncenter for Allergi står for koordinering og er dataansvarlig. Styregruppe for national klinisk database for kontaktallergi 2007: - Kell Greibe, Informatik Sundhedsstyrelsen - Jette Blands, Center for Forebyggelse, SST - Allan Linneberg, Kompetencecenter Øst - Niels Veien, Praktiserende speciallæge - Lone Skov, Dansk Dermatologisk Selskab - Tove Agner, Overlæge i dermatologi - Karsten Reichstein, Gentofte Hospital - Jeanne Duus Johansen, Videncentret - Søren Gade, Videncentret Udvikling og validering I løbet af 2007 er gennemført en række videreudviklinger af databasen samt tilhørende programmel. Der er oprettet moduler til detailregistrering af patienters eksponering over for blandt andet nikkel, formaldehyde og parfumestoffer. Praktiserende speciallæge Niels Veien fungerer som ankermand i forhold til speciallægepraksis og gennemgår som kvalitetskontrol samtlige indberetninger til databasen. Applikationen WebAllergen, der muliggør indtastning af speciallægers patientdata direkte i databasen, er bragt i drift hos fire ud af netværkets syv speciallægeklinikker. Således er muliggjort indberetning af cirka 80 % af speciallægernes samlede bidrag til databasen direkte fra lægeklinikkerne. National klinisk database for kontaktallergi er dannet af et netværk af praktiserende speciallæger i dermatologi og hudafdelinger på universitetshospitaler. Netværket rapporterer allergidata til databasen samt data til vurdering af kvaliteten i udredningen. Netværket består af speciallægeklinikker i: Aalborg (Laurberg, Lomholt & Sølvsten) Bagsværd (Nielsen) Herning (Kaaber & Otkjær) Hørsholm (Vissing) Kalundborg (B. & O. Kristensen) Rødovre (Avnstorp, Hjorther & Staberg) Vejle (Thormann) Der er i 2007 udviklet flere statistiske udtræksrutiner herunder: - krydsning af positive reaktioner på flere allergener samtidigt samt hudafdelingerne på: - reaktioner på specifikke allergener for specifikke erhvervsgrupper Gentofte Hospital - krydsning af positive reaktioner på patientens egne materialer og allergener Odense Universitetshospital Århus Sygehus (tidl. Marselisborg) 2

3 Der er endvidere indført flere valideringstiltag for at tilsikre en så høj datakvalitet som muligt både fremadrettet og bagudrettet. Databasen er blevet strømlinet på en sådan måde, at udvikling af fremtidige statistikker vil blive nemmere og billigere, og at statistikkerne vil blive mere robuste i forhold til korrekthed. Patienter Indsamlingen af patientdata til den nationale kliniske database begyndte som nævnt primo oktober I årets sidste tre måneder indsamledes i alt data fra 587 personer. Tallet er siden steget og har stabiliseret sig, således at cirka 4000 patienter årligt inden for netværket testes for kontaktallergi over for de hyppigste allergener. Fig. 1 Antal patienter testet Af tabel 1 ses et nogenlunde stabilt case-mix af patienter, bortset fra andelen registeret med arbejdsbetinget eller atopisk eksem, hvilket formentlig kan tilskrives en underregistering de første år. Tabel 1 Karakteristika for cases (i % af total) MOAHLFA index M. Mænd 35,2 33,6 34,9 35,3 33,2 O. Arbejdsbetinget 6,8 10,0 11,9 10,6 12,8 A. Atopisk eksem 12,7 13,4 17,0 17,2 16,9 H. Håndeksem 33,5 34,5 36,7 37,6 36,5 L. Staseeksem 8,0 6,6 6,2 5,8 4,2 F. Ansigtseksem 18,0 17,7 20,2 18,2 18,0 A. Alder > 40 år 57,2 58,4 59,2 58,9 58,0 Antal patienter Allergihyppigheder Hyppigheden af de forskellige allergiformer i 2007 er illustreret i figuren nedenfor (Fig.2). De hyppigste allergiformer er nikkel-/koboltallergi, parfumeallergi (Fragrance Mix I/II, Lyral og Peru balsam), konserveringsmiddelallergi (hyppigst methyldibromo glutaronitrile (MG)) samt kromallergi. Disse allergiformer repræsenterer indsatspunkter for Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi. Overvågningssystemet vil blive brugt til fortsat at følge udviklingen og effekten af en eventuel indsats. Data for hyppigheden af de vigtigste allergener samt kommentarer hertil offentliggøres på Videncentrets hjemmeside: 3

4 Fig. 2 % positive af testede i perioden Mænd Kvinder 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Krom Neomycin Thiuram PPD Kobolt Benzocaine/Caine Formaldehyde Kolofonium Perubalsam IPPD/BR Mix Lanolin (wa) Epoxy resin PTBFR Fragrance mix SL mix Quaternium 15 Nikkel MCI/MI MBT Primin Clioquinol/quinolin Paraben mix Mercapto mix Bronopol Lyral Imidaz. urea Diaz. urea Tixocortol 21-piv. Budesonide MG/E K 400 Fragrance Mix II Indikatorer og standardisering Den nationale kliniske database er basis for arbejde med standardisering og dokumentation af kvaliteten af de sundhedsydelser, som vedrører kontaktallergi. Der blev udarbejdet retningslinier og standarder for diagnosticering af kontaktallergi i 2003 på baggrund af en evidensgennemgang, svarende til retningslinierne for Det Nationale Indikatorprojekt. Klinikkerne har arbejdet efter disse retningslinier siden Indikatorerne blev valgt inden for: Allergitest - Herunder andel patienter, der testes med hyppige allergener, udover standardserien. - Andel frisører, der testes med frisørallergener - Andel med håndeksem og handskebrug, som testes for latexallergi Ekspositionsanalyse - Andel med positiv allergitest, som får foretaget en ekspositionsanalyse, dvs. bestemt relevans. - Andel som får påvist allergenkilden i miljøet for aktuelle allergener. Methyldibromo glutaronitrile (MG) og hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral ) er valgt som de mest aktuelle allergener. 4

5 Information - Andel som vejledes skriftligt om deres allergier - Andel med håndeksem, som vejledes skriftligt om hudpleje m.m. Recidiv-frihed - Andel uden tilbagefald/forværring af sygdom 6 måneder efter sidste konsultation Lag time - Sygdomsvarighed før allergiudredning hos personer med eksemproblemer af minimum 1 måneds varighed Resultater for 2007 I graferne angives den vedtagne standard og hvor stor en andel af patientforløbene, som opfylder standarden i % med tilhørende 95 procents konfidensintervaller. Under x-aksen angives datagrundlaget, dvs. antal cases (n), hvor proceduren har været relevant. De grønne søjler repræsenterer de enkelte speciallægeklinikker, de rosa de tre hudafdelinger 0: Odense Universitetshospital, 1: Gentofte Hospital 2: Aarhus Sygehus. Den røde søjle angiver gennemsnittet af de 10 centre. Allergitest Fig. 3 Andel frisører, der testes med frisørallergener (Fig. 3) Der er registeret 28 frisører, som er testet i 2007, hvoraf 27 er testet med specifikke frisørallergener. Samlet set opfylder netværket standarden på 90 %. Der konstateres en forbedring på 10 procentpoint i forhold til Andel med håndeksem og handskebrug, som testes for latexallergi (Fig. 4) Patienter med et af følgende erhverv: læge Fig. 4 tandlæge veterinær jordemoder, overordnet sygepleje sygeplejearbejde omsorgs- og plejearbejde rengørings- og køkkenarbejde anses for at anvende latexhandsker. Samlet set opfyldes indikatoren hos 70 % af patienterne, hvilket er en forbedring på 20 procentpoint i forhold til Der vil i 2008 være forøget fokus på denne indikator. 5

6 Ekspositionsanalyse (Fig. 5 & 6). Andel med positiv allergitest, som får foretaget en ekspositionsanalyse, dvs. bestemt relevans. Andel som får påvist allergenkilden i miljøet for aktuelle allergener. Begge dele af ekspositionsanalysen udføres for de to indikatorallergener: methyldibromo glutaronitrile (MG) og hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral ) Standarden for relevansbestemmelsen og kildekortlægningen opfyldes for methyldibromo glutaronitrile (fig. 5). Fig.5 For allergenet hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde opfyldes standarderne samlet fuldt ud for begge indikatorer, med hhv. 94 og 95 %, hvilket skal ses i forhold til standarder på hhv. 80 og 50 %. (Fig. 6) Fig. 6 6

7 Information Andel som vejledes skriftligt om deres allergier (Fig. 7) Fig. 7 Målopfyldelsen ligger sammenlagt på 83 %. Netværket er dermed nået tættere på standarden på 95 %. Der ses en forbedring på 13 procentpoint i forhold til Andel med håndeksem, som vejledes skriftligt om hudpleje m.m. (fig. 8) Fig % af patienterne med håndeksem vejledes skriftligt om hudpleje, hvilket betyder, at standarden på 90 % er opfyldt inden for konfidensintervallet. Dette er en forbedring på ca. 20 procentpoint i forhold til Prognose og organisering af sundhedsvæsnet Sygdomsvarighed før allergiudredning hos personer med eksemproblemer af minimum 1 måneds varighed. Der foreligger ikke systematiske undersøgelser, der begrunder netop dette skæringspunkt. Denne indikator undersøges derfor som led i et ph.d.-projekt, hvor ca patienter med håndeksem inkluderes og hvor betydningen af tidlig diagnose for prognosen undersøges. Finansiering Databasen drives via midler til Videncenter for Allergi fra Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis, Danske Regioner. Jeanne Duus Johansen / Søren Gade, 8. april

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling... 4 Kort beskrivelse af de enkelte

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2010 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2010 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Post.doc.-projekter

Læs mere

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2011 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2011 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Doktordisputats

Læs mere

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009 HÅNDEKSEM Operationelle retningslinier for udredning og behandling T. Menné 1, N. Veien 2, M Sommerlund 3, JD Johansen 1 1) Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital, 2) Hudklinikken, Vesterbro 99,

Læs mere

miljø og sundhed Læs om kontaktallergi og allergisk kontaktallergi hos børn ITS-NANO abstracts fra årsmødet om miljø og kræft den 22.

miljø og sundhed Læs om kontaktallergi og allergisk kontaktallergi hos børn ITS-NANO abstracts fra årsmødet om miljø og kræft den 22. 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 20. årgang, nr. 2, sept. 2014 Læs om kontaktallergi og allergisk kontaktallergi hos børn ITS-NANO

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

RAPPORTERING FRA KLINISKE KVALITETSDATABASER

RAPPORTERING FRA KLINISKE KVALITETSDATABASER RAPPORTERING FRA KLINISKE KVALITETSDATABASER 2004 Retningslinjer for rapportering af klinisk kvalitet Rapportering fra kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for rapportering af klinisk kvalitet Juli

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

ARBEJDSBETINGET EKSEM

ARBEJDSBETINGET EKSEM Rapport nr. 2 / 2013 RAPPORT OM ARBEJDSBETINGET EKSEM Af Tanja Korfitsen Carøe læge, Niels Ebbehøj overlæge dr. med, Tove Agner professor, overlæge dr. med Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og Dermatologisk

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006 Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006 November 2007 Indhold Forord 1. Om kliniske databaser generelt 1.1 Faktorer af betydning for indikatorer og data i DAD 1.2 Klinisk Måle System (KMS) og Analyseportalen

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere