Høje-Taastrup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 NYT FRA Nr årgang Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 14. juni 2004 Kære Allesammen Rigtig god sommerferie til jer og jeres familier! Kærlig hilsen Redaktionen Medarbejderne Høje-Taastrup Kommune 2630 Taastrup Danmark Iøvrigt: Åbenhed s. 2-5 Røgfrit rådhus s. 9 Nye plejeboliger s. 7 Ny indkøbspolitik s. 17

2 Kommunaldirektørens Hjørne Åbenhed forpligter Mon ikke mange medarbejdere har opdaget, at de i dag via nettet kan skaffe sig mange flere informationer end tidligere om, hvad der rører sig i Høje- Taastrup Kommune. Det vil jeg tro, for det er i hvert fald, hvad jeg hører. Jeg hører også, at medarbejderne er glade for, at de kan finde oplysninger og baggrundsviden om deres egen arbejdsplads og om byrådets aktuelle beslutninger og politikker. Nogle ting findes kun på intranettet, men andre ligger tilgængelige for alle på kommunens hjemmeside. Indsigt i den kommunale verden Vi har tal på interessen for de to steder. Vi kan ikke se, hvem der bruger systemet, men vi kan se, hvornår folk går ind på siden, og hvilke informationer de søger. De stigende besøgstal fra årets første måneder siger mig i hvert fald, at folk er glade for, at de i ro og mag kan opsøge kommunale informationer hjemmefra. Interessen siger mig også, at det forpligter, at vi i Høje-Taastrup Kommune bevidst tilbyder alle og enhver indsigt i den kommu- 2 nale verden. Nu skulle man tro, at denne forpligtelse kun gælder den kreds af medarbejdere, som lægger informationer på nettet, men intet er mere forkert. Åbenheden er et anliggende for alle. Forpligtelsen omfatter alle I dag kan alle administrative medarbejdere lægge informationer på nettet. Vi har ikke kun lagt den betroede opgave ud til personalet på rådhuset, men faktisk har hver enkelt skole eller daginstitution sin egen hjemmeside, som man kan - og skal - bruge til at fortælle borgerne om de kommunale ydelser og service. Jeg ønsker, at det skal stå klart for enhver, at de på denne måde er med til at danne folks opfattelse af Høje-Taastrup Kommunes "butik" på nettet. Man må altså ikke tro, at ens eget lille hjørne er mindre interessant for borgerne end andre. Ethvert hjørne er interessant. Derfor skal alle bidrage til den fælles opgave at gøre kommunens hjemmeside til et "borgerservicecenter", som vi som medarbejdere kan være stolte af. Med alle forstår jeg, at også medarbejdere uden adgang til at skrive til nettet skal fortælle deres leder eller kommunens web-netværk, hvis de falder over et eller andet, som kunne være bedre. Servicetjek Som det er i dag, har samtlige kommunale institutioner deres egen hjemmeside under Subsite, som den slags hedder blandt it-folk. Nogle er kommet rigtigt langt, og det kan de være stolte af. Andre sider har brug for et servicetjek. Telefoner og åbenhed Et andet aspekt af åbenheden er kendt af rådhusets medarbejdere. For blot få år siden forestillede vi os nok ikke, at vores telefonnumre og navne ville ligge tilgængelige for alle på nettet. Det gør de nu, og det forpligter. Borgerne har en forventning om at få en medarbejder i tale, når de ringer til kommunen. Det bliver tydeligt for enhver, hvis en telefon ikke besvares. En ubesvaret telefon kan resultere i en utilfreds borger. Politiske beslutninger på nettet Byrådet er meget bevidst om, at åbenheden på nettet også omfatter deres del af den kommunale verden. Derfor vil samtlige politiske dagsordener fra og med møderne i juni måned kunne læses i deres fulde udstrækning på nettet. Byrådet ønsker at give borgerne indsigt i det grundlag, som deres beslutninger træffes på grundlag af, så man vil i tilknytning til dagsordnerne kunne finde uddybende materiale.

3 Økonomiudvalget har derudover besluttet, at det skal tilbydes kommunens borgere at deltage i et borgerpanel, så de via nettet kan tilkendegive deres mening om aktuelle kommunale forhold og initiativer. Det er forventningen, at borgerne vil tage godt imod denne nye mulighed. Sådan har det nemlig været i de få andre kommuner, som har tilbudt borgerne at få politikerne i tale på denne måde. Åbenhed forpligter Der sker mange ting i disse år, og det kan være svært at være på omgangshøjde med dem alle. En ting er i hvert fald helt sikkert: den kommunale åbenhed skaber synlighed og forpligter. Jeg vil derfor gerne appellere til alle medarbejdere - uanset placering i organisationen - om at "tænke med" på udviklingen af din arbejdsplads' hjemmeside. Henrik Kolind Kommunaldirektør Ny og bedre indsigt i byrådets arbejde Fra juni er en helt ny slags dagsordener for byråd og udvalg lagt på De er længere end hidtil, men de giver også meget bedre indblik i, hvad byrådets og udvalgenes sager drejer sig om. Nu skulle det meget gerne være slut med at sidde og undre sig alt for meget over, hvad byrådet sidder og drøfter på deres åbne, månedlige møde i byrådssalen på rådhuset: I juni er en helt ny slags dagsordener for byråd og udvalg lagt på kommunens hjemmeside, og sendt ud i trykt form til abonnenterne. Og disse nye dagsordener rummer en dagsordenstekst, der meget bedre beskriver, hvad den enkelte sag drejer sig om. De nye dagsordenstekster er ganske vist længere end de hidtidigt anvendte, men de beskriver til gengæld også både, hvad sagen drejer sig om og forhold omkring rets- og plangrundlaget for at træffe en beslutning, forhold omkring økonomi, særlige informationsbehov m.v. Og da samtlige medarbejdere med ansvar for at udarbejde sager til byråd og udvalg vil være opmærksomme på sproget i dagsordensteksterne, er der god grund til at forvente, at de nye dagsordenstekster vil blive oplevet som et fremskridt i åbenheden og forståelsen omkring byrådets arbejde. Byrådets ønske Og det er lige præcis, hvad byrådet har ønsket. Allerede sidste år viste drøftelser i byrådet, at der var bred enighed om, at det skulle være lettere for borgere og presse via dagsordenerne at orientere sig om, hvad byrådet og udvalgene arbejder med. Og byrådsmedlemmerne var enige om at have fokus på, at ikke mindst åbenheden og tilgængeligheden via kommunens hjemmeside var meget vigtig i den sammenhæng. Det har så taget nogen tid at få det nye IT-programmel til at "spille" på den måde, som passer til Høje-Taastrup Kommune, og herunder også at få den trykte præsentation af de digitalt fremstillede dagsordener til at være tilfredsstillende - den trykte version bruges trods alt endnu på møder og til interesserede borgere og journalister. Men nu er anstrengelserne så også kronet med resultatet: Langt mere informative dagsordener på kommunens hjemmeside og til møderne. Samtidig betyder det nye IT-programmel (DogDag og Politiker- Web fra KMD, red.), at arbejdsgangene er ændret, således at dagsordnerne i endnu højere grad end hidtil dannes digitalt - en nødvendig reduktion af det manuelle arbejde med at producere dagsordenerne. Lokalpressen evaluerer Når de nye dagsordenstekster har stået deres prøve gennem nogle måneder, er det aftalt med lokalpressen, at journalister og redaktører vil medvirke til en evaluering af, om dagsordensteksterne lever op til de formidlingsmæssige krav, verden uden for rådhuset berettiget kan have! Birgitte Skou Andersen informationschef 3

4 Mål: jul03 aug03 sep03 okt03 nov03 dec03 jan04 feb04 mar-04 apr-04 maj-04 jun-04 jul-04 aug-04 sep-04 okt-04 nov-04 dec-04 Hjemmesidens brugertal stormer frem Kommunens hjemmeside har fordoblet sit brugertal siden åbningen sidste sommer, og vi nærmer os måltallet for Bedre selvbetjening og bedre information om byrådets arbejde skal øge trafikken yderligere 4 Brugertallet på kommunens hjemmeside er fordoblet, siden den ny hjemmeside blev taget i brug sommeren Godt brugere var inde på i april i år, og dermed er vi godt på vej mod måltallet for 2004 som er, at kommunens hjemmeside skal have månedlige besøgende ved årets udgang. Det er vel overflødigt at bemærke, at kommunens medarbejdere ikke tæller med i statistikken - adgang fra kommunens pc'ere er sorteret fra i tællingerne! Relevant information Der er blevet knoklet hårdt i kommunens administration for at forbedre hjemmesiden, og i løbet af april og maj er der sket betydelige fremskridt. Blandt tiltagene er, at der er fokuseret yderligere på at sikre, at der vitterlig findes relevant information på samtlige service- og myndighedsområder - og der er lagt mailadresser ind på de ansvarlige afdelinger direkte på hjemmesidens underpunkter, så man kan kontakte de ansvarlige direkte, hvis der er emner, man savner eller finder mangelfuldt beskrevet. Arbejdet vil blive styrket ved at danne et netværk af web-koordinatorer på tværs af centrene. Der er også lagt en oversigt over samtlige centre og deres ledere og medarbejdere med direkte adgang til den enkeltes mailadresse og direkte telefonnummer. Forbedret selvbetjening Endnu en nyskabelse er en forbedret indgang til selvbetjening over nettet: Selvbetjening har via et enkelt klik sin egen forside, hvor der både i billeder og tekst - tilpasset hjemmesidens design - er overblik over, hvordan man kan betjene sig selv via nettet. For hvert emne er der dels links til digital ansøgning om bolig-

5 støtte, lægeskift og meget mere, dels er der links til blanketter og til andre offentlige myndigheder m.m. Åbent byråd og udvalg En meget betydelig forbedring af kommunens service på nettet bliver juni måneds premiere på de nye dagsordener for byrådets og udvalgenes møder. For det første bliver indholdet væsentligt styrket, idet den enkelte sag vil blive beskrevet mere indgående i form af sagsfremstilling, forhold om jura og økonomi m.m. og forslag til beslutning. Det vil altså blive lettere at forstå og få overblik over, hvad en sag drejer sig om. (Og administrationen bestræber sig naturligvis på at skrive så læsevenligt som muligt, selvom der kan være tale om vanskeligt lovstof, teknisk stof m.m.!). For det andet bliver dagsordenerne og referaterne fremover præsenteret på hjemmesiden i opdelt form: altså en for byrådet og en for hvert udvalg. Det skulle gøre det nemmere at finde frem til det, man er interesseret i. Den elektroniske abonnementsordning fortsætter naturligvis, sådan at man på hjemmesiden kan tilmelde sig automatisk e- mail med besked, hver gang der er nye dagsordner og referater fra byråd og udvalg. Politikker og retningslinier En del af den forbedrede information på hjemmesiden består også i, at man under emnet "Politik og demokrati" kan finde de politikker, som byrådet har vedtaget, samt en række administrative retningslinier. For dig, der ikke har adgang til kommunens intranet, betyder det, at du fra egen eller bibliotekets pc kan gå på og finde for eksempel kommunens personalepolitik og meget mere. Birgitte Skou Andersen informationschef Skolerne i fremtiden Høje-Taastrup Kommunes skolestruktur har været gransket i en arbejdsgruppe, og billedet af fremtidens skoler tegner sig nu i en rapport. Her fortæller vi kort om konklusionerne. Byrådet bad i efteråret 2003 en skolearbejdsgruppe om at kigge i krystalkuglen, for Høje-Taastrup Kommune står som så mange andre kommuner over for store udfordringer på skoleområdet de kommende år. Der synes ikke at være nogen åbenlyse eller nemme løsninger, når skolestrukturen skal indrettes helt frem til år For eksempel indebærer befolkningsudviklingen i et skoledistrikt, at der kommer flere elever, end hvad skolen kan rumme, mens der i et andet er for få elever. Det har igen betydning på SFO-området, og her spiller det også ind, hvordan SFO'en er indrettet med en eller flere afdelinger. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede Skolestrukturrapporten i maj måned. På baggrund af rapportens analyser besluttede udvalget sig for, at det nuværende antal skoler er passende, at skoledistrikterne skal tilpasses flere steder i kommunen, og at de eksterne SFO'er skal samles på skolerne, når der er ledig plads hertil. Dertil kommer, at Reerslev Skole fra skoleråret 2005/06 kun har elever til og med 6. klassetrin, og at der skal arbejdes videre med undervisningsindholdet på Selsmoseskolen og med at bremse op for væksten i andelen af tosprogede på Gadehaveskolen. Thomas Vaaben Søgaard Byrådscentret 5

6 Blitz Foråret er også kommet til Køgevej, hvor de nyplantede platantræer fra efteråret er sprunget fint ud med lysegrønt løv og smukt illustrerer, hvordan den færdige Køgevej vil præsentere sig. Det er et opmuntrende skue, nu hvor der er taget fat på både 2. og 3. etape af Køgevej. Byrådet besluttede på sit møde i april, at 3. etape også skal ombygges i år i stedet for at udskydes til 2005, så der er for alvor travlt. Både 2. og 3. etape skal stå klar til indvielse til december - dog således at 2. etape genåbnes undervejs. Den nye Domhusplads er en del af 2. etape: det er pladsen foran retsbygningen (det tidligere rådhus) på Køgevej, der bliver udformet som én stor, sammenhængende plads fra facade til facade. Aktiv sommer for kommunens børn I sommerferien vil skolebørnene i kommunen igen i år få mulighed for at deltage i Aktiv Sommer. Programmet i år rummer mange spændende og nye aktiviteter som computercamp, go-kartrace og sciencecamp. Samtidig er der efter ønske fra børnene mange gengangere. Aktiviteterne bliver i vid udstrækning arrangeret af kommunens foreninger og institutioner som gør et kæmpe stykke arbejde for at give børn og unge i kommunen en sommer fuld af sjove aktiviteter. Fritid og Kultur og Pædagogisk Udviklings Center koordinerer og administrerer Aktiv Sommer. Får på Møllebakken På Møllebakken ved Fløng er der på opfordring af kommunen blevet dannet et fåregræsserlaug, som har det daglige tilsyn med to moderfår med to lam hver. Får og lam går på Møllebakken hele sommeren og hjælper med at holde græsset nede. Til efteråret slagtes og spises lammene, og næste år sættes der efter planen et nyt hold moderfår og lam ud. 6

7 52 nye plejeboliger og modernisering af plejecentre Blitz Plejecentrene Henriksdal, Baldersbo og Sengeløse skal i de kommende år udbygges og moderniseres. Det første spadestik, der tages i sommer, er et "startskud" til et omfattende projekt, der varer til Efter endt til- og ombygning vil hver bolig være en tidssvarende torums-bolig med eget badeværelse og køkkenfaciliteter. Dertil kommer, at kommunen vil råde over yderligere 52 nye plejeboliger. Flere og bedre plejeboliger Høje-Taastrup Kommunes byråd besluttede i 2002, at tre af kommunens plejecentre skal moderniseres. Det skal de for at bringe standarden op og gøre dem mere nutidige, attraktive og rummelige. Samtidig udbygges centrene med 52 nye boliger. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune også i fremtiden vil være i stand til at tilbyde tidssvarende plejeboliger af høj kvalitet til den stadigt stigende ældrebefolkning. Tegning af fremtidens plejecenter i Sengeløse. Fællesrum på Baldersbo efter ombygningen. Når til- og ombygningerne er gennemført, vil Høje-Taastrup Kommune have 168 nyrenoverede plejeboliger, heraf 10 boliger for yngre fysisk handicappede. De plejecentre, der skal bygges om, er følgende: Henriksdal, der ligger centralt i Taastrup. Baldersbo, der ligger i Hedehusene. Sengeløse Plejecenter, der ligger i udkanten af Sengeløse by. Plejecentrene er alle over 25 til 30 år gamle og bygget efter datidens normer for plejehjemsbyggeri. Moderne torums-boliger Efter endt til- og ombygning vil hver bolig være en torums-bolig med eget badeværelse og køkkenfaciliteter. Fællesfaciliteterne med spise- og opholdsrum, anretterkøkkener, rengøringsrum og personalekontorer vil blive renoveret og udbygget. De aktiviteter, der foregår i de enkelte centre i dag, vil fortsat være at finde i de ombyggede plejecentre. Indflydelse via arbejdsgrupper På hvert af de tre plejecentre har der været nedsat arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for beboere, personale og Ældrerådet. Disse arbejdsgrupper har under vejledning og støtte fra fagspecialister udarbejdet ønsker og krav til de ombyggede plejecentre - ønsker og krav der har dannet grundlag for udbud af byggeopgaven. Byggeriernes udformning er besluttet af byrådet, både det ydre og selve indretningen. Flytning under renoveringen Under selve ombygningen af de enkelte plejeboliger, vil beboere og personale skulle fraflytte ca. 1 år til de nye tilbygninger eller kommunens andre plejecentre, til renoveringen er gennemført. Beboerne vil få valget mellem at blive boende her eller flytte tilbage efter endt renovering. De enkelte flytninger vil blive aftalt individuelt med beboerne og deres pårørende. Undervejs i projektet vil der løbende blive afholdt mere detaljerede informationsmøder og udsendt nyhedsbreve. Birgitte Thorsen Informationsmedarbejder Byrådscentret/- Informationsafdelingen 7

8 Mit job Her må man gerne råbe På Galgebakkevej mellem Taastrup og Sengeløse ligger en gård omkranset af marker og natur. Gården er blevet istandsat og efter sommerferien kan børnehaver, SFO'er og klubber besøge gården for at boltre sig i naturen, lave bålmad, se til kaninerne, lave musik i multimedieværkstedet eller køre i de specialbyggede "bo-carts". - Hovedformålet er, at så mange som muligt skal have glæde af den her gård. Og vi har arbejdet for, at det skal blive et rigtig godt sted, siger Anne Fjellerad. Et hav af muligheder Gårdens beliggenhed i landlige omgivelser med højt til loftet giver mange spændende muligheder for fri leg og aktiviteter. Man kan gå på opdagelse i naturen og lave biologiske undersøgelser, eller bygge rekvisitter og dragter til et live-rollespil, som mange af klub-børnene går højt op i. En tur på landet - Gården ligger kun et par kilometer fra Taastrup by, men alligevel er det næsten ligesom at være på landet. Det fortæller Anne Fjellerad, der er leder af fritids- og ungdomsklubben Impulsen, som gården administrativt hører til. Kommunens gård er gammel, men stadig i ok form, og Anne Fjellerad har de sidste par måneder ledet arbejdet med at istandsætte bygningerne, for at gøre dem klar til børn, unge og pædagoger fra kommunens institutioner. - Jeg kan se, hvordan området herude ved gården sætter en helt anden fantasi i gang hos børnene og nogle finder måske på at bygge en sæbekassebil eller noget andet. Og så kan de jo løbe rundt og lege på markerne. Der er mere plads og luft - og herude må man gerne råbe, siger Anne Fjellerad. På gården er der også en skydebane, hvor man kan skyde til måls med haglgevær. Der er et træværksted, som er blevet sat i stand i det, der før har været en hestestald. Der er kaniner, som skal passes og plejes, der er bålpladser, hvor snobrod og anden bålmad kan tilberedes, og så er der et nyt multimedieværksted, hvor man blandt andet kan optage musik i et lille musikstudie. Bo-carts Desuden er der på en af de tilstødende marker ved at blive etableret en bane for nogle solide terrængående motorkørertøjer: Bo-carts. De minder om go-carts, men er designet specielt til ujævn og bakket overflade. Inden børn og unge bliver sluppet løs på bocartbanen skal de først øve sig og blive godkendt til et bo-cart kørekort, der giver ret til at ræse om kap på banen. Bo-cartsene har i øvrigt fået deres navn efter deres danske opfinder, som såmænd bare hedder ja, rigtigt gættet: Bo. Døgnåbent Som noget særligt kan gården bruges døgnet rundt, og de besøgende institutioner, er velkomne til at overnatte. Det er nemt at tage telte med og sove i det fri, men hvis vejret driller, kan man også overnatte indenfor. Institutioner kan mødes Planen er, at alle institutioner i kommunen efter sommerferien skal kunne booke sig ind, hvis de kunne tænke sig at låne gården en dag. - Man ringer bare til os i Impulsen, og siger hvornår man kunne tænke sig at låne gården, så laver vi en aftale. På det store areal kan der godt være flere institu- 8

9 Mit job tioner på besøg på én gang, og det giver også mulighed for nye samarbejder på tværs af institutionerne, siger Anne Fjellerad. Ikke mindst pædagogerne får mulighed for at mødes på tværs af institutioner og udveksle erfaringer og meninger. Anne Fjellerad forestiller sig også at gården kan bruges til personale- eller temadage for pædagoger, skolelærere eller andre ansatte rundt om i kommunen, som kunne have lyst til en tur på landet. Morten Linnemann, studentermedhjælp Informationafdelingen. Vil jeres institution besøge gården på Galgebakkevej? Fra 1. august 2004 kan institutioner i kommunen besøge den nyistandsatte gård på Galgebakkevej 4. Dette foregår ved, at man ringer til klubben Impulsen på telefon , og laver en aftale med Anne eller Natalia. Fra 1. august vil man også kunne læse mere om gården på Galgebakkevej på Impulsens hjemmeside Her vil der være billeder fra gården, og man kan læse retningslinjer for brug af gården. Røgfrit Rådhus RådhusMED har besluttet, at rådhuset skal være røgfrit. Nu er det op til byrådet om beslutningen skal godkendes. I vinteren og foråret har det tværgående medudvalg på rådhuset, drøftet nogle af de problemer, som en del medarbejdere har oplevet, i forhold til den hidtidige politik. RådhusMED har på denne baggrund et ønske om at skærpe og præcisere rygereglerne for de ansatte, for så vidt angår rådhusets kontorarealer og kantinen. Hensigten er altså at arbejde hen imod et "røgfrit miljø", hvorefter ingen af de ansatte ufrivilligt skal generes fra rygning i kontorlokalerne og fra rygning i selve kantinen. Der er talt om mulighed for at opstille askebægre udendørs, i forbindelse med kantinen. Det er også nævnt, at apoteket tilbyder gratis rygestop-kurser, rygeafvænningsmidlerne skal man dog selv betale for. Rygning på rådhuset vil blive begrænset til få udvalgte lokaler og arealer, der vil blive tydeligt markeret. Det drejer sig om et par centralt beliggende lokaler og primært om arealer i tilknytning til kantinearealet - men ikke i selve kantinen. Lokaler og arealer, hvor rygning forsat er tilladt markeres tydeligt og muligvis er angivet på intranettet. RådhusMED ønsker at de skærpede bestemmelser træder i kraft pr. 1. august Ditte Krüger Kontorelev Informationafdelingen. 9

10 Krøniken Fru Pedersen fra Teknisk Forvaltning Personalechef Grethe Pedersen fortsætter sin beretning om sin tid i Teknisk Forvaltning ca Meget har ændret sig siden, men tiden bød skam på både strukturreform, kommunesammenlægning og organisationsændring. Slutningen af tresserne var en tid, hvor der virkeligt blev planlagt udvikling i den helt store stil. I den tid blev 'Storcenterplanerne'- /Høje-Taastrup-området planlagt. Den såkaldte fingerplan var besluttet og medførte by- og erhvervsudvikling i den helt store stil. Fingeren mod Roskilde og andre fingre med anden geografisk retning. Store planer I disse år opkøbte konsortier landbrugsjord i området omkring Høje Taastrup landsby og en af de store aktører var DSB. Afløseren for Københavns Hovedbanegård samt et større godsterminalområde blev planlagt til at skulle placeres i Høje Taastrup. Nordens kraftcenter og afløser for Hamburg, som nogle sagde. Samtidig var 'Høje-Taastrup Storcenter', eller som man sagde til ære for den modstandsbevægelse, der opstod, blot "en by omkring en station". Høje Taastrup skulle være en bydel med almennyttige boliger i op til ti etager, og indbyggertallet var anslået til at nå Det 10 var også i disse år, der var tegninger for et kongreshotel ved Selsmosen (der hvor Taastrup Have ligger i dag) og med adgangsvej i form af en dæmning fra Selsmosevej over søen. Herudover skulle der bygges en skøjtehal på det grønne areal under højspændingsledningerne ved Mølleholmen. Ca. der hvor der nu ligger Ollekolle. Og der var mange flere store planer. En traumatisk oplevelse Jeg husker særligt en traumatisk oplevelse - den torsdag dag og aften, da barakken (forvaltningen) var fyldt med fortrinsvis ældre mennesker, der alle havde det til fælles, at have en bolig langs jernbanen. Hele molevitten skulle eksproprieres for at gøre plads til de store planer. Mange græd og forstod ikke så meget af det, der foregik. Men da planerne jo lå langt ud i fremtiden, var der tilsagn om at mange kunne blive boende i resten af deres levetid. Teknisk Forvaltning fik vokseværk Det siger sig selv, at der i disse år blev ansat endog meget personale i Teknisk Forvaltning - og for øvrigt også i de øvrige afdelinger. Det varede derfor ikke længe før 'barakken' ikke kunne rumme flere og mange års flytten rundt på diverse kommunale afdelinger begyndte. Man flyttede rundt Teknisk Forvaltning flyttede over på den anden side af Gasværksvej i den bygning, der i dag huser psykiatrien. Bygningen var oprindeligt kommunekontor. Herefter kommunebibliotek, ligesom en del af bygning var tjenestebolig for vandværksbestyreren. Vand- og gasværket var placeret på grunden. (Gasværket blev nedlagt i 1969 og der blev senere indrettet forbrændingsanstalt i det gamle gasværks retortbygninger). Nå, men vi flyttede så over på den anden side af gaden. Det sagdes, at der for mange, mange år siden havde været bolig på 1.sal (over kommunebiblioteket) og at en beboer havde hængt sig. Vi flytttede altså ind i et hus med 'historie'. Omstilling med snoretræk Vor flytning medførte, at Teknisk Forvaltning nu ikke mere kunne være tilsuttet Rådhusets telefonomstilling, så vi måtte have vor egen. Med snoretræk, faldende klapper og det hele. Men Teknisk Forvaltning var rigtig på forkant med alting. Vi fik samtaleanlæg, så man rigtigt kunne skrige hinanden lige op i ansigtet fra apparatet på skrivebordet i stedet for at rejse sig og gå de få meter ind på det næste kontor. (Næsten som 'en idag.) Og så blev der indført diktafoner og afspilningsmaskiner (plader og ikke bånd), så ikke ingeniørerne skul-

11 Krøniken le belaste deres små fingre med at skrive koncepter. Meget moderne og af og til var der ret sjove bemærkninger i ørepropperne. Telefonpasser i tordenvejr Udover det med lønnen fik jeg så også fornøjelsen af, at passe omstillingsbordet og skrive efter diktafon. Når der skulle ringes ud faldt klappen og dimsen skulle så sættes i hullet til centralen. Skulle der tales lokalt, blev snorene 'puttet' i hullerne ved de to faldne klapper og så fremdeles. Der var dog situationer, hvor telefonbordet ikke blev passet. Nemlig ved tordenvejr lige op over. Det var ret almindeligt, at lyn fangede antennerne på toppen af vandtårnet. Og så sprang gnisterne hen over alle 'snoredimserne'!! Grov mobning Jeg blev imidlertid udsat for grov mobning en enkelt gang, som nær havde taget livet af mig. Forvaltningen havde holdt julefrokost privat hos een af ingeniørerne, som boede i en af de nye udstykninger. Der lå flere meter sne og byggemodningen - eller hvad det nu var - var ikke helt færdig. Da jeg skulle køre hjem om natten og bakke ud af indkørslen, skred bilen om ramte et kabelskab fra NESA. Men der skete intet - hverken på bil eller kabelskab. Nogle dage senere, ved omstillingsbordet, skulle en af de to vejingeniører have en centrallinie. Og lidt senere ringede telefonen. Det var NESA, der skulle tale om et skadet kabelskab. Jeg fik sved på panden og hjertebanken og fór op på 1. sal til 'vejafdelingen'. Her sad to grinende ingeniører med hver sit telefonrør. Fejl i lønudbetalingen Men tilbage til lønnen. Der var ingen overenskomster, men hvert kvartal kom en besked om, hvad timelønnen var for 'de mandlige lønarbejdere', faglærte såvel som ufaglærte. Timelønnen var vel på dette tidspunkt ca. en 16, 18, måske godt 20 kr. i timen og bestod af grundløn, dyrtidstillæg, takstreguleringstillæg og så noget der hed kompensationstillæg. Og jeg anede ikke hvorfor eller hvordan. På et tidspunkt blev den ugentlige arbejdstid nedsat fra 44 til 42 timer (tror jeg det var) og der kom et nyt kompensationstillæg. Og jeg fortsatte med at beregne lønnen som hidtil + det nye kompensationstillæg. Nå, men der blev som sagt ansat mange nye i Teknisk Forvaltning i de år. Og på et tidspunkt kom yderligere to nye. De hav- 11

12 Krøniken de hvert sit partitilhørsforhold, så der var balance i tingene og stadsingeniøren fik besked på at finde jobs til dem begge fra politisk side. Den ene havde sin gang i SID på Pile Allé og han var så venlig på et tidspunkt at gøre mig opmærksom på, at jeg udbetalte for stor løn til arbejdsmændene. Jeg havde bevaret det tidligere kompensationstillæg (viste det sig, fra en tidligere arbejdstidsnedsættelse), som vel var på ca. 40 øre pr. time, selvom det nu var afløst af et andet og samlet højere som følge af den seneste arbejdstidsnedsættelse. Puh Ha! Jeg havde udbetalt for meget løn i vel ca. ½ år, men det venlige menneske havde klaret det for mig både i kommunalbestyrelsen og på Pile Allé. Og så var man blevet så klog. Jeg var og er ham stor tak skyldig. På kommunal uddannelse Som tidligere nævnt, var vi to kontorfunktionærer, der blev ansat samtidigt i Teknisk Forvaltning. På et tidspunkt kom den daværende HK-tillidsmand og meddelte - jeg mener at kunne huske, han sagde noget i retning af, at hvis sådan et par madammer, kramper eller lignende havde tænkt os fortsat at være ansat i kommunen, så var det en god idé, om vi fik en kommunal uddannelse. Den tyggede vi så på og sagde OK. Uddannelsen foregik to dage om ugen fra kl , altså i fritiden og på Hendriksholms skole i Rødovre i to år. Ingen tidskompensation og ingen befordringsgodtgørelse og vi skulle hele spektret igennem, fra sociallov over skattelov til økonomi, borgerlig ret m.m.m. Da vi jo var i et rigtigt hjælpsomt miljø, var der straks een af ingeniørerne, der lånte os sin bil, så vi kunne komme hurtigt frem og tilbage. Bortset fra en enkelt gang, hvor han mindsandten havde glemt at fylde benzin på!!! På vejen hjem gik vi i stå i overhalingsbanen i et stort kryds i Rødovre. En taxa-chauffør hjalp med at skubbe bæstet ud til siden og så ringede vi til ingeniøren og meddelte, hvor han kunne hente sin bil!!! Nu tog vi bussen hjem. Men to år var lang tid og meget af stoffet fra rigtigt kedeligt. Eller også var det lærerne. Så det skete, at min kollega og jeg (og vi havde en tredje med fra 'Rådhuset') fortsatte på sjov i København, når vi havde sat hende af!!! Hvor tør I, spurgte hun. Men vi turde, og det gik trods alt rigtigt fint ved eksamen efter 2. år!!! Sådan!!! Et lønkontor opstår Henover 1968 og 1969 begyndte det at spøge med en kommunalreform og kommunesammenlægninger. Kommunen havde på daværende tidspunkt fået ansat en sekretariatchef, der både var fremsynet og visionær. I lyset af den forestående reform, blev det besluttet at der skulle etableres et centralt lønkontor, hvilket ville medføre, at jeg skulle tvangsfjernes fra Teknisk Forvaltning. I bogholderiet sad en person, der lavede løn til tjenestemændene, funktionærerne og lærerne og i Socialforvaltningen blev lønningerne til husmoderafløserne, nogle få hjemmesygeplejersker samt husassistenterne og bestyreren på De Gamles Hjem på Espens Vænge ordnet. Vi tre skulle så være det nye lønkontor med virkning fra 1. oktober En kostbar dame Tanken om at flytte væk fra Teknisk Forvaltning var slet ikke morsom. Vi havde et rart, hyggeligt, moderne og selskabeligt miljø hvor 'dem på Rådhuset' var nogle rigtigt kedelige 'kommulurer'. Øv. Nå, men een eller anden fremtid var der måske i flytningen? Jeg gjorde mig så kostbar og meddelte, at betingelsen for at jeg overhovedet ville flytte var, at jeg fik en elektrisk skrivemaskine samt en regnemaskine, der kunne dividere. (Teknisk Forvaltning var jo det eneste sted, med sådanne moderne remedier!) Det fik jeg og så, og så flyttede jeg. Men hende fra Socialforvaltningen slap. Grethe Pedersen Personalechef Generelt forbehold: Enhver Generelt sammenligning forbehold: eller genkendelse Enhver sammenligning af nulevende eller personer er ganske af nulevende utilsigtet. per- genkendelse Endvidere: soner Hukommelsen ganske utilsigtet. kan Endvidere: også spille mig Hukommelsen et puds i forhold også til spille årstal mig eller et puds lignende. i for- kan hold til årstal eller lignende. 12

13 Tag med storken på besøg i Valmiera, Letland Vi skal nu videre i vores lille mini rejseserie til Høje-Taastrup Kommunes venskabsbyer. Denne gang går turen til De Baltiske Stater til byen Valmiera i Letland 110 km nordvest fra den gamle og smukke hovedstad Riga og 50 km fra grænsen til Estland. Valmiera er den største by i Vidzeme-regionen. Området ligger naturskønt med den berømte flod Gauja. Der bor ca. 2.5 millioner i Letland og valutaen hedder lat. Der går ca. 11 lat på en krone. Landskabet i Letland ligner det danske meget. Det er også fladt med bakker (mange storke) og med mange træer og skove, men de lettiske skove er så enorme, at man virkelig kan fare vild. Der er mange floder og søer i Letland og strandene ligner de danske strande ved Kattegat. Lidt historie Valmieras historie skriver sig tilbage til år Men allerede i 1283 blev der opført en kirke og et slot i det område, hvor byen ligger i dag. Der bor ca mennesker i byen Valmiera og i hele regionen. Valmiera er især kendt for sin kildevandsproduktion. og nordisk herredømme. Mange krige har sat sine spor på byen i tidens løb. I årene blev Valmiera ødelagt i den store nordiske krig. I første verdenskrig var den tilflugtssted for flygtninge drevet på flugt fra tyskerne og i september 1944 blev en trediedel af byen ødelagt, især den smukke bykerne blev bombet. Deportation I 1940 blev Letland indlemmet i Sovjetunionen. Mange mennesker blev fængslet og likvideret og i 1941 blev næsten mennesker - mænd, kvinder og børn deporteret til Sibirien. I 1949 blev resten af den lettiske bondestand udraderet - landet mistede 33% af sin befolkning. I de følgende 50 år fortsatte Sovjetunionen med at udviske den nationale egenart og sammenblande folkeslag til det man kaldte "sovjetmenneske". Der blev bygget industrier og hentet arbejdskraft fra andre egne af riget. Der blev også bygget boliger til arbejderne, og efterhånden var landets egen befolkning ved at komme i mindretal. Frihed, eufori og håb I 1991 blev republikken Letland igen proklameret som en uafhængig stat og blev anerkendt af alle lande verden over. Daværende udenrigsminister Uffe Elleman Jensen var primus motor i støtte til de baltiske lande, og Danmark har også bidraget med opbygning af demokrateringsprocesser i disse lande. Derfor var det også indlysende, at Høje-Taastrup Kommune gerne ville være med til at støtte op om demokratiseringen af Letland, og via Amtsgymnasiet i Taastrup fik kommunen kontakt med byen Valmeira. Ved et officielt besøg første gang i august 1992 oplevede gæsterne, hvad indbyggerne havde måtte leve med. Intet fungerede - varmeapparaterne kunne ikke Byen har - som landet - haft en turbulent historie og har været under både polsk, russisk, tysk 13

14 reguleres, så det var nødvendigt at have åbne vinduer. Brunkulsosen lå over gader og veje om vinteren. Bilerne var så gamle og brugte, at de næsten ikke kunne køre. Vejene var hullede og nedslidte, renovationen mangelfuld og vandforsyningen ikke vedligeholdt. Hospitalet var i en elendig forfatning, og det samme var hjemmet for ældre. Men midt i alt dette var håbet om at komme videre og udrette noget. Det vigtigste var friheden. Stemningen blandt letterne var euforisk, viljen var til stede og holdt håbet oppe, selv når det så nærmest håbløst ud. Gæstfriheden var overvældende og venligheden stor, selvom de ikke havde meget. Har du penge - så kan du få Besøger man Valmiera i dag, så er der klart sket mange ændringer i de sidste 10 år. Nu findes der flere helt moderne hoteller, da byrådet satser meget på turisme. Der er kommet udenlandsk kapital i mange af virksomhederne, og den private sektor dominerer inden for industri, produktion og landbrug. Bybilledet er ændret. Der er kommet moderne butikker til, en guldsmedebutik, parfumeforretning og flere tøjbutikker. Hjemmet for ældre har fået nyt tag og er ved at blive ombygget. Valmiera er en god by at bo i. Skattepengene bliver betalt og arbejdsløsheden er kun på 6%. Administrationen af kommunen fungerer. Skoler og uddannelse har altid haft første prioritet. Med bedre skoler og uddannelse til de unge, håber man at få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet. Men det er vanskeligt for de unge mødre at få job, da børn jo bliver syge o.s.v., hvilket arbejdsgiverne er misfornøjede med. Folkeskolen er gratis. Dog skal man selv betale bøgerne og vil man studere på højskole eller universitet, så er det dyrt. Du kan få stipendium, hvis du har topkarakterer. Der findes 6 skoler i Valmiera. Den største har plads til 1200 elever fra første klasse til og med gymnasiet. Alt koster penge. Også at blive syg. Du kan tegne en forsikring, hvilket er en god ide, hvis du tit er syg og skal have læge. Et lægebesøg koster ca. 11 kr. og halv pris for pensionister. At blive indlagt på sygehus koster ca. kr. 6,- pr. dag, og skal du have fat i en specialist, er det billigst, at lægen henviser. Undtaget er dog de mennesker, der har været deporteret til Sibirien - de får mange ting gratis. At gå til tandlæge er meget dyrt, da de fleste tandlæger er private. En lærer tjener ca kr. om måneden, (men så skal vedkommende også have meget overarbejde). En læge tjener kr., mens en sygeplejerske kun får 900 kr. Herfra skal trækkes 33% i skat. Den laveste pension er ca. 400 kr., mellemste 640 kr. og specielle pensioner 900 kr. (Gives til de mennesker, der blev deporteret under krigen). Med de lønninger og pensioner er det vanskeligt at forstå, hvordan det overhovedet er muligt at overleve. Den ældre generation har det svært. Mange er blevet arbejdsløse (især kvinder i 50 års alderen) og erstattet med yngre arbejdskraft. Der er få 14

15 sociale garantier for almindelige mennesker. Hvis du bliver syg eller uarbejdsdygtig, så er det vejen til fattigdom. Prøv at se på nedenstående eksempler: En 3-rums leje-lejlighed koster ca. 700 kr. om måneden. Dertil kommer opvarmning med olie, som kommer helt fra Rusland og er kostbar. Ønsker du at købe en lejlighed, så er priserne ligesom her steget enormt. En 3-rums lejlighed vil koste omring 900 kr. om måneden. Efterhånden er der kommet flere flotte dagligvarebutikker i Valmiera. Prisen for en liter mælk er 3 kr. og brød koster 1.50 kr. Det er også muligt at købe det seneste nye i tøj. Der er nogle ganske få modebutikker i Valmiera. De mest populære sportsgrene er basketball, volleyball, håndbold. I Valmiera findes et meget flot stadion med internationale mål. Lige siden 1992 har Høje-Taastrup har haft mange besøg af lettiske lærer og elever, musik- og dansegrupper, kunstnere, politikere og borgere. Alle har været interesserede i at lære om demokrati, så de kunne tage hjem og formidle deres viden til andre. Vi har naturligvis også lært meget. Vi har sendt sangkor, lærere, politikere, unge studerende i virksomheder, kunstnere o.a til Valmiera. Alle er kommet hjem og begejstret fortalt om de gæstfrie værter, det smukke land og deres gode oplevelser. Vi er ikke så forskellige fra hinanden. Letterne ligner os. De har også let til smil og kan lide en god joke. Men de synger bedre end vi. Fremtiden Landet forventer en stabil økonomisk vækst i de kommende år. Inflationen er 3.5 %, men der er dog stadig meget, der skal gøres. Med bevidstheden om Letlands indtrædelse i EU, er alle enige om, at meget kan opnås i et forenet Europa. Så jeg kan varmt anbefale at ferien går til Valmiera. Venlig hilsen Annemarie Rasmussen I Riga findes de store franske og italienske modehuse. De fleste indbyggere i Valmiera går dog på markedet, hvor der findes masser af godt og billigt tøj. Letland er også kendt for sit vidunderlige rav, og det er meget billigere i Valmiera end i f.eks. Riga. Sang, dans og kultur Igennem alle disse mørke kapitler i Letlands historie så har sang og musik været af stor vigtighed for befolkningen. Letterne er meget kulturelle og elsker at synge og danse. Der findes en kæmpestor folkesang-skat, som berettiger til at kalde Letland for en syngende nation. Hvert år holdes der en sang- og dans festival i Valmiera, hvor mere end sangere fra hele Letland mødes og synger sammen. Vejen til Valmeira: Flybillet med Latvian Air (SAS) koster fra kr. I nabobyen Cesis (ca. 30 km fra Valmiera) ligger Hotel Cesis, som ejes af Den danske direktør Alex Rasmussen, som også har firmaet: DanLat Tours Aps Vienibas Square 1 LV 4101 Cesis Letland Tlf Medlem af rejsegarantifonden. Alex Rasmussen arrangerer turistrejser, forretningsrejser, foreningsrejser og aktivrejser til de baltiske lande/østeuropa. Henvendelse i Danmark til: DanLatTours Aps: N. Farimagsgade 33 2th 1364 København K. Tlf:

16 Informationspolitik Hvem skal vide hvad - og hvordan får de det at vide? "I enhver sag skal medarbejdere og ledere overveje: Hvem berøres af denne plan/afgørelse/serviceydelse? Hvad skal de vide? Hvordan skal de have det at vide? Hvornår og af hvem?" Citatet er hentet fra kommunens informationspolitik. Citatet er meget centralt, for husker man ikke at informere relevante parter ordentligt om det, man laver, kan det give en masse misforståelser, forkerte handlinger og spildt arbejde. Vi har derfor sakset følgende afsnit fra informationspolitikken, som handler om: - det man skal tænke på, inden man informerer. - hvordan man tester, om budskabet er dækkende og informativt. Før du går i gang Lige meget hvilken informationsopgave, du står overfor, er der visse ting, du altid skal overveje, inden du går i gang: 1. Hvad er emnet og anledningen til informationsopgaven? 2. Hvem er det, der skal vide noget, og hvad skal den viden få målgruppen til? 3. Hvordan får målgruppen bedst det at vide, som du vil fortælle den? Skal du for eksempel benytte pressen, skrive en brochure, annonce eller brev? 4. Hvornår skal målgruppen modtage budskabet? Haster det? Er der praktiske deadlines at tage hensyn til - både egne og andres? Når du har overvejet og besluttet disse ting, skal budskabet ud i den valgte form. I den forbindelse er det vigtigt at have styr på, hvem der gør hvad og hvornår. Sæt deadlines for produktion og distribution. Test dit budskab med de seks hv-ord Lige meget hvilken informationsopgave, du står overfor, skal dit budskab leve op til nogle krav, hvis det skal være god information. Du kan teste, om dit budskab er dækkende og informativt ved at bruge de seks hvord: Hvem Hvad Hvor Hvornår Hvordan Hvorfor Kan din tekst, tale og så videre - kort sagt dit budskab - svare på disse seks hv-ord, er der stor sandsynlighed for, at du er kommet godt rundt om emnet og informerer dækkende og informativt. Informationspolitikken kan ses på intranettet og fås i Informationsafdelingen i Byrådscentret. Birgitte Thorsen Informationsafdelingen 16

17 Tips til dig som køber ind til kommunen Ny indkøbspolitik Den gældende Indkøbspolitik er blevet drøftet med daginstitutionsområdets chef samt et repræsentativt udsnit af daginstitutionerne som opstart til et ændringsforslag til Indkøbspolitikken. Kommunens Indkøbspolitik er blevet revurderet med henblik på at opnå større grad af decentralisering og færre bånd, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt med sigte på bedre at optimere institutionernes/kommunens økonomi og ved at holde handlefrihed op imod besparelser ved de større obligatoriske indkøbsaftaler. Generelt er det økonomiske sigte blevet fremhævet. Samtidig er politikken tidsmæssigt ajourført i forhold til gældende regler og indbefatter som noget nyt kravet om sociale klausuler og regler for habilitet i indkøb. Alle centerchefer og direktionen har været hørt, og den 18. maj godkendte byrådet den ny indkøbspolitik. Indkøbspolitikken og retningslinierne er lagt på intranettet under Sådan gør du/ Indkøb/ Webindkøb. Her findes punktet Nyttige informationer, herunder kan man klikke på Indkøbspolitikken. Derudover er politikken lagt på under Erhverv, vælg Indkøb og offentlig udbud, samt under Politik og demokrati/ Politikker og strategier. Indkøb af hårde hvidevarer - garantien Når du skal købe hårde hvidevarer, er det væsentligt at overveje, hvilke garantier du får, hvis maskinen går i stykker. Navnlig hvis du køber en maskine, som ikke er en industrimaskine. Du kan være fristet til at købe en maskine beregnet til privat husholdning, måske fordi du ikke mener, at institutionen bruger den mere end en privat husholdning ville gøre, måske fordi den er billigere. Men her skal du være opmærksom på, hvad garantien foreskriver. Nogle mærker foreskriver i deres garanti, at den kun gælder i private husholdninger. Derfor vil institutionen stå uden garanti, og kommunen skal betale alle fejl og mangler, selvom det måske slet ikke skyldes vores brug. Køb derfor altid maskiner, hvor du er sikret en garanti, hvor der ikke må stå, at den kun gælder, hvis den er beregnet til privat husholdning. Du er ansvarlig for at forvalte kommunens penge med omtanke. Spørg kommunens leverandør til råds. Du kan finde kommunens leverandør på intranettet under Sådan gør du/ Indkøb/ Web-indkøb osv. Indkøb af telefonabonnement og taletid Sonofon har kontaktet Indkøbsafdelingen på Rådhuset og fastholdt, at de har kunder i kommunen. Vi skal opfordre til, at kommunens Indkøbspolitik overholdes, og at alle benytter sig af kommunens rammeaftale. Vi hører gerne, hvis nogle kan skaffe det billigere end kommunens aftale på abonnementspriser og taletidspriser. Aftalen er indgået sammen med mange andre kommuner og amter, så vi får en meget stor volumenrabat. Ligeledes er det også et styringsspørgsmål for ITafdelingen, som er ansvarlige for telefoniområdet. E-handel Vi har allerede haft en del kolleger på halvdags kursus i at købe ind elektronisk og afprøve elektronisk betaling. Det går fint. Det er måske også noget for dig. Som sagt tager det kun en halv dag at blive oplært i systemet. Herefter går du hjem på din egen computer. Her har du fået adgang til vores elektroniske indkøbssystem. Så kan du handle med de leverandører, som har kataloger på systemet og hvis varer er e-handelsegnede, for øjeblikket 12 leverandører. Du kan udarbejde en standardordre, som du nemt kan bruge igen og igen. Du kan handle, når du vil, og behøver ikke vente på, at en opringning går igennem. Hvis det har interesse, så mail os, og vi vil uddanne dig snarest. I øvrigt er kurset gratis. Hvorfor ikke være på forkant i denne elektroniske tidsalder? Har du tips, ris/ros, ønsker til aftaler eller idéer, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lise Lotte Vestertjele, Jan Hansen og Melitta Keldebæk 17

18 Nyt om navne Fødselsdage & jubilæer Torsdag den 1. juli Overassistent Birgitte Genschow, Arbejdsmarkedsafdelingen, Torsdag den 1. juli Pædagogmedhjælper Ruth Erna Petersen, Daginstitutionen Vesterby, Torsdag den 1. juli Assistent Susanne Esbensen, Vuggestuen Tumlingen, Torsdag den 1. juli Specialarbejder Jens Otto Hansen, Parkvæsen, Søndag den 4. juli Souschef Ole Egelund Olsen, Driftsbyen, Søndag den 4. juli Socialrådgiver Stig Lycke Henriksen, Familie- og Socialcenter, Døgnplejeformidlingen, Mandag den 5. juli Leder Dorthe Juelsborg Karlog, Daginstitutionen Åen, Onsdag den 7. juli Overlærer Hanne Jensen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Onsdag den 7. juli Pædagogmedhjælper Berit Breiner, Sfo Charlotteskolen, Torsdag den 8. juli Beskæftigelsesvejleder Ann Bandholtz Lind, Hjemmeplejen Distrikt Tværgående, Fredag den 9. juli Ergoterapaut Karen Flygge Pedersen, Hjælpemiddelafsnittet, Søndag den 11. juli Teknisk servicemedarbejder Annette Johansen, Rønnevangsskolen, Mandag den 12. juli Social- og sundhedshjælper Birte Annie Petersen, Hjemmeplejen Distrikt Vest, Lørdag den 17. juli Souschef Susanne Marie Svendsen, Sct. Georggårdens Vuggestue, Torsdag den 22. juli Ikke uddannet personale Joan Yvonne Larsen, Hjemmeplejen Distrikt Vest, Fredag den 23. juli Hjemmehjælper Donna Irene Francesca Jakobsen, Hjemmeplejen Distrikt Tværgående, Mandag den 26. juli Ledende Økonoma Irene Sørensen, Hjemmeplejen Distrikt Øst, Fredag den 30. juli Social og sundhedshjælper Vivian Lykke Ring Sand, Hjemmeplejen Distrikt Nord, Ekspeditionssekretær Vivi Lykke Stegmann Jakobsen, Inkasso- og kontrolcenter, Afdelingsleder Eva Birgitte Væde Madsen, Reerslev Skole, Overlærer Bjarne Holm, Sengeløse Skole, Overlærer Jorry Annelise Højer, Rønnevangsskolen, Ekspeditionssekretær Anette Østergaard Sørensen, Personligning, Lærer Niels Torben Jørgensen, Taastrup Ungdomsskole, Overlærer Michael James Judge, Grønhøjskolen, Afsnitsleder Pia Anette Jensen, Personligning, Overlærer Hjørdis Anthony, Sengeløse Skole, Overlærer Henrik Mogens Larsen, Hedehusene Skole, Overlærer Poul Erik Jørgensen, Borgerskolen, Overlærer Anne Kristine Juul, Torstorp Skole, Overlærer Søren Hansen, Sengeløse Skole, Overlærer Anne Grethe Nørsøller, Rønnevangsskolen, Mandag den 2. august Socialrådgiver Betty Krogh Agergaard, Blå Bue, Tirsdag den 10. august Assistent Laila Claudius R Bømervang, Sfo Grønhøj, Fredag den 13. august Tilsynsassistent Sonja Krejsler, Rengøringsafdelingen, Lørdag den 14. august Pædagogmedhjælper Irma Helle Fjeldsted, Daginstitutionen Toppen, Torsdag den 19. august Socialformidler Inger Olsen, Lokalcenter Taastrupgård, 18

19 Nyt om navne Lørdag den 21. august Børnehaveklasseleder Hanne Larsen, Parkskolen, Mandag den 23. august Støttepædagog Rigmor Skovgaard, Daginstitutionsafsnittet, Torsdag den 26. august Køkkenmedhjælper Aase Henriksen, Højgården Børne- og voksenklub, Fredag den 27. august Pædagogmedhjælper Tamari Schustin, Børnehaven Refsmosegård, Lørdag den 28. august Teknisk servicemedarbejder Lise- Lotte Vesterlyng, Fløng Svømmehal, Søndag den 29. august Skolekonsulent Mette-Kirsten Stribolt, Pædagogisk Udviklingscenter, Tirsdag den 31. august Overlærer Karen Raunsø Jensen, Grønhøjskolen, Teknisk servicemedarbejder Svend Hyllested, Sengeløse Skole, Velkommen til de nye social- og sundhedshjælperelever, som er ansat fra den Bagerst fra venstre: Nina Albertsen, Leila Olsen, Minna Carmen Darlov, Christian Jensen, Fatma Tükenmez, Camilla berggreen og Pia Holsko. Forrest fra venstre: Mona Jørgensen, Kamilia Aauonti, Signe Pedersen, Boshra Salyman og Alpana Rani. Farvel til Annemarie Efter næsten 24 års ansættelse på rådhuset er venskabsbykonsulent Annemarie Rasmussen gået på pension. Hun blev fejret ved en afskedsreception den 1. juni på rådhuset, netop hjemvendt fra sin sidste tjenesterejse til venskabsbyen Oldenburg. Annemarie har været en markant profil i venskabsby-arbejdet siden 1980'erne, da hun blev sekretær for daværende kulturdirektør Svend Pedersen. I 1986 var hun med til at modtage dronning Margrethe ved den officielle åbning af Høje Taastrup Station, og helt sikkert er det, at alle fra dronninger til borgmestre og fra foreningsfolk til små og store skolebørn altid er blevet hjerteligt modtaget til rundvisninger og besøg i Høje-Taastrup Kommune. De seneste 10 år har Annemarie været en del af Informationsafdelingen, hvor hun udover venskabsbyarbejdet har varetaget opgaver med personaleblad, pressekontakt m.m. samt rådhusets kunstudstillinger, som hun har udviklet til et højt kunstnerisk niveau. Annemarie vil forsat være konsulent vedrørende udstillingerne.»nyt fra Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads«udgivet af Høje-Taastrup Kommune, Informationsafdelingen, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Redaktion: Informationsafdelingen i samarbejde med direktionen. Informationschef Birgitte Skou Andersen (ansvarshavende), informationsmedarbejder Birgitte Thorsen, ekspeditionssekretær Catarina Bønvad, venskabsbykonsulent Annemarie Rasmussen, studentermedhjælper Morten Linnemann og kontorelev Ditte Scheel Krüger. Telefon: Oplag: 4200 Produktion: Layout: HTK. ( DA) Trykt: Litotryk Trykt på Svanemærket hvid 100 g. Distribution: Hver forvaltning fordeler bladet til samtlige kommunale medarbejdere inden for forvaltningens område. Næste nummer udkommer 23. august (Afleveringsfrist: 2. august 2004). Send tekst via til: - eller send en diskette med din tekst (undgå i øvrigt at bruge tabuleringer m.m.). 19

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til.

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. Velkommen Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. I brochuren vil du blive præsentereret for Ældrerådet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

KLUBRÅDET Referat af Klubrådsmøde

KLUBRÅDET Referat af Klubrådsmøde KLUBRÅDET Referat af Klubrådsmøde Dato & tid: 12. september 2005, kl. 16.30 17.45 Referent: Deltagere: Dennis Waldemar Tina (kaniner), Cecilie (natur- & klatring), Morten (musik), Marie-Louise (værksted),

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

De klassiske medarbejdere

De klassiske medarbejdere De klassiske medarbejdere Rollespil 1: Servicecenterleder Lise Larsen Du sidder i virksomhedens servicecenter hvor I bl.a. skal holde styr på en masse aftaler, og det er efterhånden ved et være et mareridt.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere