IDÉ CAMP NOVEMBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉ CAMP NOVEMBER 2011"

Transkript

1 IDÉ CAMP NOVEMBER 2011

2 Introduktion KOMBIT s bestyrelse har besluttet at iværksætte et for-projekt på kontanthjælpsområdet. Projektet skal bidrage til realiseringen af KL s og KOMBIT s udbudsplan for monopolområdet. Projektets formål er at etablere en moderne, fælles-kommunal it-understøttelse af kontanthjælpsområdet, som afløser for kommunernes brug af "KMD Aktiv". Begrebet kontanthjælpsområdet bruges her som en fællesbetegnelse for forsørgelsesydelser generelt, herunder kontanthjælp, starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, ledighedsydelse og fleksydelse, samt enkeltydelser (inkl. personlige tillæg m.v.) og administrationssager. Hele forprojektet omfatter analyser af arbejdsgange, muligheder for regelforenkling, vurdering af gevinstpotentiale ved et nyt kontanthjælpssystem og endelig indsamling af ideer små som store, der kan medvirke til at gøre det nye system attraktivt og moderne, og ikke mindst sikre at systemet bliver en daglig lettelse i hverdagen. Dette sidste formål er blevet temaet for de to Idé-camps, som KOMBIT afholdt henholdsvis den 8. november 2011 i Roskilde og den 17. november 2011 i Fredericia med deltagelse af samlet set 68 ledere, faglige konsulenter og medarbejdere fra ydelseskontorerne fra 37 forskellige kommuner. Forud for dagen blev deltagerne opfordret til at overveje følgende spørgsmål: Hvordan vil du gerne arbejde i fremtiden? (Inden for arbejdet med forsørgelsesydelser, enkeltydelser og administrationssager) Hvad skal der til for at gøre arbejdsdagens for dig og dine kolleger lettere? Selve Idé campen blev gennemført som tre workshops, hvor første workshop handlede om at skrotte alt, hvad der er skidt i de nuværende systemer, workshop to om det bevaringsværdige og endelig workshop tre om alt det, der skal udvikles på for at opnå det ideelle system. Slutteligt har deltagerne haft mulighed for at tilkendegive deres interesse for at bidrage til det fremadrettede arbejde, og det har 29 benyttet sig af. De 2 camps blev faciliteret af ISU Plus, som også har udarbejdet referatet. Her præsenteres resultaterne i hovedtræk. Alle ideer og kommentarer vil indgå i den samlede rapport. Følg desuden med på hvor der løbende opdateres med nye informationer omkring projektet. 2

3 Skrotte hvad I gerne vil af med!! Nu har I chancen for at komme af med alt det, som har irriteret jer ved jeres nuværende systemer, (KMD Aktiv med videre). Det kan være arbejdsgange, funktionaliteter, manglende snitflader til andre systemer, manuelle indtastninger, eller hvad I er stødt på som tidsrøvere og andre irritationsmomenter. Og dette blev skrottet! Systemer, der ikke snakker sammen Det handler om manglende sammenhæng mellem systemerne og dårlig integration mellem OPERA/Workbase og KMD Aktiv. Det skaber en masse ekstra arbejde når for eksempelvis beregninger med både ledighedsydelser og kontanthjælp ikke koordineres når der skal indberettes manuelt i Workbase, og oplysningerne allerede ligger i KMD Sag når der er divergens mellem SKAT og KMD i forhold til afregning af skat når der ikke er integration til EAN numrene, så det er besværligt at betale regninger når ændringer, der indtastes i Opera ikke går igennem i KMD, eksempelvis ved fravær og sanktioner 3

4 Der er alt for mange systemer, der skal holdes øje med! Glemmer man at gå ind i et af dem, f.eks. KMD Aktiv en måned, vælter det ind med ting der skal omkonteres IDÉ CAMP, NOVEMBER 2011 Dobbeltarbejde Det handler om Dobbeltindtastninger, når man går fra system til system Alt for mange opslag i forskellige systemer Manuelle indtastninger Alt det der kan automatiseres og hentes fra andre systemer, men ikke er indarbejdet! Eksempelvis Manuel indlæggelse af aktiviteter, sanktioner, SUnedsættelser mm. Manuel indtastning, hjemmeboende/udeboende- børns bopæl At man manuelt skal følge op på opholdstilladelse Manuel beregning, når beregningerne går år tilbage f.eks. v. 34, godtgørelser, forskellige ydelser Manuel omkontering Manuel indtastning f.eks. 18 mdr. dato på ledighedsydelser Manuel indtastning af jobpræmie Indtastning af opfølgningspligt Manuel indberetning ved f.eks. efter 6 mdr. såfremt der ikke er udbetalt i 1 mdr. og ved unge efter 6 mdr. Og så det der mangler i systemet! Manuel indberetning når jobcenter ikke har indberettet rettidigt ved nul-refusion Manuelle lappeløsninger for at få systemet til at følge lovgivningen At man selv skal ajourføre kontoplan Manuel trangsberegning ved enkeltydelser At systemet ikke kan håndtere ægtefæller, hvor den ene er bosat i udlandet Dårlig statistik og ledelsesinformation Unødvendig spildtid til at lede efter informationer Ingen brugbar ledelsesinformation om sagsbehandlingstider Det handler om at der mangler faciliteter og at der går rigtig meget tid med at finde informationer frem, eller at lave omberegninger, når informationerne kommer frem. For eksempel At se i skattemappen v. frikortrest 4

5 At ringe rundt til tidligere bopælskommuner om f.eks. loftdatoer, sanktioner med videre At det ikke kan kontrolleres, om der er formuer i udlandet. For mange manuelle opslag eller kontakt til statsforvaltning ift. EU/EØS At der ikke er sikring af hvorvidt udlændige hæver ydelser andre steder eller i andre lande Besked ved udbetaling af feriepenge (feriekonto) Begrænsning i søgefunktioner- f.eks. i forhold til muligheden for at søge på landsplan Ventetid for medarbejderne og i forhold til borgerens udbetaling Det kan tage år at indarbejde en lovændring, og i mellemtiden må vi fuske os til hjemmelavede løsninger At ændringer er lang tid undervejs ved fejl i systemet At lovændringer tager lang tid at få ind i systemet Lang tid mellem en sag er oprettet i KMD-Aktiv og KMD-Sag Et system der er langsomt til at rette fejl i beregningen vedr. sanktion Ventetid ift. at rette fejl/ændringsønsker Langsomme opdateringer ift. systembrevene 3-dages ventetid på straksudbetaling Advis er, der ikke er brug for eller som bare ikke kommer! Advis-systemer er for gammeldags. Det betyder i praksis at mange advis er er tidsrøvere eller omvendt, at væsentlige advis er ikke kommer. Eksempelvis handler det om Dobbelte, unødvendige, intetsigende og for sene advisér Manglende advisér omkring køb/salg af bil/hus eller ved visitation til flexjob mv. Irrelevante adviser fra f.eks. KMD Sag Dårlige standardbreve til borgeren Standardbrevene er for stive og låste. Kravene om lovgivningens tydelighed skaber helt uforståelige breve, som borgeren ikke kan læse. Vi vil skrotte Uredigerbare standardbreve Standardbreve der er uforståelige f.eks. i brevet om loft over boligstøtte eller i varslingsbreve Ingen adgang for borger Borger kan ikke følge sin egen sag Borger kan ikke ændre oplysninger selv 5

6 Betaling for tilkøbsmoduler Man er godt og grundigt trætte af at skulle søge om midler til at udbygge systemerne med tillægsmoduler. Det gør det svært at planlægge IT omkostningerne fremadrettet. Betalingsmodellen er usmart, fordi den ikke afspejler sammenhæng mellem driftpris for et modul og de konkrete antal sager, der hører til der. Det handler også om betaling v. oplæring ift. nye systemer Irriterende systemfejl og stive systemer For mange klik Systemnedbrud Dårlige udbetalingsmeddelelser Kommunespærringer imellem kommuner Administratordelen Skærmbilleder Stemplinger i journal Nedetid ved årsskifte Ulogiske koder Opbygning af nuværende system At systemet ikke virker samtidig med at reglerne ændres Halvfærdige moduler Der er tilfælde hvor systemet ikke handler i overensstemmelse med loven eks. På revalideringsområdet. Det skaber en masse rod og manuelle rettelser Uhensigtsmæssigt samarbejde med KMD At ønsker om ændringer ikke efterkommes Dårlig service (fra KMD) At små kommuner ikke kan påvirke KMD Halvdårlig konsulentbistand Sene udmeldinger om ændringer i systemet 6

7 Her er det, som alle gerne vil sikre bevaret i de nye systemer. Der er bred enighed om at KMD er et meget driftsikkert system. Der er få nedbrud, der er sikker drift, og dette er en meget høj prioritet. Der er stor interesse for at få udviklet nye og moderne systemer, men ingen har lyst til at blive udsat for halvfærdige løsninger, der ikke er gennemtestede. Så her kommer det, som gerne skal indarbejdes i de nye IT - løsninger. Meget af det nævnte er funktioner og tekniske detaljer, som også trænger til udvikling. Bevar det der fungerer godt. Der er altid risiko for at man får smidt velfungerende funktionaliteter, procedurer og løsninger ud, når der udvikles nye metoder og systemer. Det vil vi gerne undgå. Hvad fungerer godt i de eksisterende systemer (KMD Aktiv og andre systemer og som er vigtige at bevare, når der udvikles et nyt system). 7

8 Sikker drift Det handler om at pengene er hos borgerne til tiden. Der er få nedbrud. Systemet er driftsikkert. Sikker drift (pengene er der til tiden)- Korrekt udbetaling til den rigtige borger Kort tid fra indberetning til udbetaling Driftsikkert system Korrekt kontering Systemets funktioner- de automatiske funktioner, som er til rådighed nu. Support/undervisning til nye brugere Brugervenlighed Tillægsmoduler som især Automatisk Korrektion Automatisk omkontering, hvor det er muligt Automatisk opdatering af satser 34-beregningen Fortsat automatisk overførsel Automatisk journalstempling Automatisk takstændring (barn-voksen/forsørgerej forsøger) Automatisk udbetaling af godtgørelse når indberetningen sker til Opera Automatisk ajourføring af skattekort + boligstøtte Ydelser stopper ved fraflytning/død Automatisk udskrivning af breve (dog ikke nødvendigvis indholdet)- herunder at kommunen selv vælger hvilke breve der automatisk skal udsendes Fagligheden hos KMD-Servicefolk God kommunikation med KMD Orienteringsmøder/erfagrupper Adm. delen Borgeroverblikket (CPR) Kompetenceplanen Bevare snitflader til andre systemer (primært Jobcenteret) Mulighed for undervisning i udvalgte dele f.eks. regnskab IT-supporten (dog ikke bevare at noget koster) Hotline-support (hurtig hjælp til systemet) Søgemuligheder ift. øjebliksbilleder- muligheder i systemet Statistik og søgemuligheder Adm. Delen skal bevares Borgeroverblikket (CPR) Kompetenceplanen Bevare snitflader til andre systemer (primært Jobcenter) Gennemsigtighed i beregningsdelen i KMD Aktiv Let at oprette nye brugere Logisk opbygning Overblik over den enkelte borgers ydelser Historik ift. udbetalinger hurtigt overblik 8

9 Systemets funktioner-generelt Bremsefunktionen/valideringen (advarslen hvis handlinger ikke kan gennemføres) Fleksible udbetalingsmuligheder F4 knappen (mulighedsknappen)- hjælpetast Angivelse af enhed og sagsbehandler Statistikmulighed på sagsbehandlerniveau SUM-knap + Totalknap Automatisk arkivering Tilbageførselsknap til ydelsen Adm. Af borgerens ydelser (adm. Sager)- borgere med behov for adm. Styring af udgifter Forskellige systemer kan samarbejde Information (til borgeren og internt) Samarbejde mellem systemer Snifladen til jobcenter Joblog- sparer opslag i Opera Advis-delen skal fortsætte (dog er samme advis ikke nødvendig både KMD Aktiv og KMD Sag) Manuelle advisér Individuel mulighed for bestillinger af breve, funktioner mv. (balancen ml. enkelhed og individuelle muligheder er passende pt.) Overførsel af skatteoplysninger Oplysninger om familierelationer 9

10 Hvad skal verdens bedste system kunne? Fornyelse og udvikling Hvad skal vores drømme system kunne? Nu har I chancen for at få helt nye muligheder ind i jeres daglige arbejdsværktøj. Det kan være procedurer, snitflader til andre systemer faciliteter, funktioner, smarte løsninger, noget som systemet skal kunne gøre, knapper og genveje osv. osv. I workshoppen kom der mange ideer og forbedringsforslag frem. Meget er udvikling af nuværende faciliteter, noget er nytænkning i forhold til specielt borgerens muligheder for at bidrage til egen sagsbehandling ved at inddatere oplysninger, korrigere oplysninger, beregne og vurdere egne sager. Der er mange forslag, der fremmer forvaltningens muligheder for at få adgang og indsigt i stort set alle arkiver, registre og konti. Rigtig meget handler også om at automatisere forretningsgange, hvor der enten ikke foreligger en reel myndighedsafgørelse, eller denne er nærmest mekanisk. Ikke mindst efterspørges systemer, der er intuitivt opbyggede, som kun viser det relevante for den aktuelle sag, og som er i stand til intelligent at supervisere sagsbehandlingen (indtastningen), enten ved at være opbygget situationsbestemt, og således vurdere efter få relevante oplysninger, om borgeren er berettiget til ydelse, er kommet korrekt ind i systemet, eller om der gives afslag allerede her. Løbende hjælp og definitioner, som kommer frem på skærmen ved klik på funktionen, ønskes af flere af grupperne. Checklister med opmærksomhedspunkter i forhold til sagstypen, specielt ved sjældnere og komplicerede sager er et stort ønske, ligesom det er vigtigt at borgerens historik er tilgængelig for den nye kommune. Der er ingen grund til at fortsætte sagen, hvis der ikke er lovligt ophold, eller hvis formueforhold gør, at ansøgeren ikke er berettiget 10

11 Selvbetjeningsløsninger borger er aktiv i egen sag og kan selv opdatere med nye oplysninger og ændringer Integration til min side, så borgeren kan se sin egen sag og rette oplysninger Borgeren kan selv logge på og se kommende udbetaling Der er en simuleringsmodel, som borgeren kan bruge og herved se om der er lovhjemmel for ydelse Forklaringer til borgeren i brug af systemet Sms-beskeder, så borgerens mindes om aftaler, kan følge processen samt oplyse om rettigheder mv. Ved uoverensstemmelse mellem borgerens oplysninger og andre oplysninger sendes sms omkring afvigelsen og behov for yderligere dokumentation Standardbreve som borgeren forstår Breve kommer på borgerens eget sprog Det er muligt at redigere Breve er udarbejdet centralt og efter ankestyrelsens krav Standardbreve, men hvor vi kan tilpasse og målrette budskaberne Det supermoderne system giver borgeren mulighed for at være aktiv, samtidig med at det daglige arbejde lettes 11

12 Et samlet system, der dækker alt. Systemet skal kunne vidensdele og sikre at oplysninger udveksles mellem kommunerne Medarbejdervenlighed Øvemoduler både til borger og til medarbejder Funktionalitet og ventetid. Det fungerer bare! System som henter alle tilgængelige oplysninger ved indtast af cpr. Nr. Der skal være historik, som følger borgeren uanset bopæl Det skal kunne kommunikere til andre systemer, hvor borgeren er aktiv og disse systemer skal kunne kommunikere frem og tilbage, så borgeren ikke skal give oplysninger flere steder Der skal være en stopklods, når udbetalinger sker til samme person fra forskellige kommuner Genvejstaster ikke alt det museklikkeri Vi kan tale til systemet Lovstof er integreret i systemet og nemt at finde frem Forklarende tekster kommer frem, når vi fører musen hen over en funktion Hvor ægtefæller har forskellig bopæl, og i udlandet Tildele fiktive cpr. Numre, der gør det muligt at foretage skinberegninger Overførelser til borger sker straks Systemet har korte svartider Alle journaler er samlet i et system Vi kan følge hvilken medarbejder, der har arbejdet i sagen Ved behov for historiske beregninger, fungerer det hele automatisk alt beregnes med de gamle satser Jeg kan designe min side med de funktionaliteter, som jeg gerne vil have Alle koder er logiske og konsistente Journalen opdateres automatisk, så jeg ikke skal gøre noget ekstra 12

13 Automatiske løsninger. Her er der næsten ingen ende på alle de konkrete forslag der kommer frem. Det er lige fra ønsker til at systemer selv går ind og retter udbetalinger, når unge bliver 18 år, flytter hjemmefra, overgår til SU osv. Ledelsesinformation Alarmsystem ved flere divergerende offentlige ydelser Samkøring med boligregisteret Der udskrives automatisk det rigtige standardbrev, som informerer om konsekvenserne Vi kan trække ledelsesrapporter med statistikker om både sager og medarbejderproduktion Der er søgemoduler på tværs, der kan give oversigter over de budgetmæssige forhold Der kan trækkes statistikker på forventninger - detaljeret fx medicinudgifter, tandlæge- ikke kun på paragraf, da dette omfatter mange elementer Statistikker trækkes på ventetider, sagstyper med videre 13

14 Prioriteringer Som afslutning på dagen blev deltagerne bedt om at prioritere de vigtigste emner. I Roskilde fik deltagerne lov til at afgive 5 stemmer, medens Fredericia-gruppen måtte nøjes med 3 stemmer hver. Denne forskelsbehandling skyldes antallet af deltagere. Dette har helt klart gjort Fredericia prioriteringerne mere rettet mod egne arbejdsgange og lettelser i dagligdagen. Nedenfor angives de prioriterede temaer. I Roskilde viste afstemningen følgende vægtning: 1) Situationsbestemt system (ud fra borgerprofil) 2) Dag-til dag udbetalinger 3) Importere alle tilgængelige oplysninger på borgeren 4) Alarmsystem ved flere divergerende offentlige ydelser 5) Landsdækkende system, hvor sagen flytter med borgeren 6) Overskuelighed/brugervenligt I Fredericia viste afstemningen følgende vægtning: 1) Én platform, der omfatter fælles adgang til oplysninger og automatisk overførsel af oplysninger samt automatisk beregning, R75, E- indkomst, Cpr register, UIP, og automatisk journal, med breve der afsendes digitalt 2) Borgerside med adgang til egen side, kommunikation, udbetalingsoplysninger og får svar på generelle og specifikke spørgsmål 3) Nyt og enkelt administrationssystem 4) Historik følger borgeren 5) Pris for system indeholder opdateringer 6) Direkte fjernelse af frigivelse, hvis der kommer oplysninger om løn, SU m.m. De første 6 har fået over 7 stemmer, på tværs af de to idé camps er de næste prioriterede temaer: Standardbreve korrekte, letforståelige, redigerbare Guided intelligent elektronisk ansøgning alle rubrikker skal udfyldes inden skema kan afsendes Sikker drift 14

15 Deltagende kommuner Følgende kommuner har deltaget i de to ide-camps. Brønderslev Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Esbjerg Kommune Favrskov Kommune Faxe Kommune Fredericia Kommune Furesø Kommune Gribskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Hillerød Kommune Ikast-Brande Kommune Kolding Kommune Københavns Kommune Køge Kommune Langeland Kommune Mariagerfjord Kommune Nyborg Kommune Næstved Kommune Odder Kommune Odense Kommune Randers Kommune Roskilde Kommune Rødovre Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Slagelse Kommune Syddjurs Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Vejen Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune 15

16 Interesseret i at være med i udviklingen? 29 deltagere har allerede nu tilkendegivet deres interesse i at bidrage til at udvikle de nye systemer. Hvis du er interesseret kan du sende en mail til 16

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet KMD Aktiv 2013 Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser... 3 Målgruppe...

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sendt til: kl@kl.dk

KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sendt til: kl@kl.dk KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt til: kl@kl.dk 24. april 2015 Vedrørende offentlige myndigheders kommunikation med borgerne via sms Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

KLINISK MÅLESYSTEM VERSION 2.5.2 GERIATRI VEJLEDNING TIL DATAINDTASTNING

KLINISK MÅLESYSTEM VERSION 2.5.2 GERIATRI VEJLEDNING TIL DATAINDTASTNING KLINISK MÅLESYSTEM VERSION 2.5.2 GERIATRI VEJLEDNING TIL DATAINDTASTNING Indhold: GENEREL INFORMATION... 2 LOGIN... 2 PATIENT... 3 SKEMAOPRETTELSE... 5 SKEMAUDFYLDELSE... 6 FELTER... 6 FUNKTIONER I SKEMAUDFYLDELSE...

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper

Evaluering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 143 Offentligt Notat Evaluering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper J.nr. 2010-380-0001 04-03-2011 På finansloven

Læs mere

Styr på kontantydelserne

Styr på kontantydelserne Styr på kontantydelserne Henriette Günther G Sørensen, S Konsulent, KL Arbejdsgangsbanken hgs@kl.dk IT-arkitekturkonferencen 2009 Baggrund og budskaber Projektets pointer Set på kontantydelserne ud fra

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Udbudsplan for monopolområdet

Udbudsplan for monopolområdet Udbudsplan for monopolområdet Morten Hass, KOMBIT 1 KOMBIT s mission er at samle kommuner om fælles it-løsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet Vi skaber værdi for kommuner ved at Samle kommunal

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere