Notat. Alfabetisk oversigt over høringsparter. 4. november 2014 CEA/KAMHI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Alfabetisk oversigt over høringsparter. 4. november 2014 CEA/KAMHI"

Transkript

1 Notat 4. november 2014 CEA/KAMHI Alfabetisk oversigt over høringsparter AC Børnehjælp, Advokatrådet, Alzheimerforeningen, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, Amnesty International, AOF Danmark, AOPA Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik, ASF Dansk Folkehjælp, ATP, Bazooka FM, BDO Kommunernes Revision, Bedre Psykiatri, Beskæftigelsesrådet, Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Blindefonden, Brancheforeningen for Private, Brønderslev Forfatterskole, BUPL - Forbundet af Pædagoger og Klubfolk, Business Danmark, Børn og Familier, Børnefonden, Børne- og Kulturchefforeningen, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Børne- og Ungdoms TV (BUT), Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Cabin Attendants Union, Care Danmark, Center for frivilligt Socialt Arbejde, Center for Små Handicapgrupper, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (C.A.T.),

2 Civilsamfund i udvikling, Charlottenborg Kunsthal, CO 10, Daginstitutionernes Landsorganisation, Danish Airline Pilots Association, Danmarks Aktive Forbrugere, Danmarks Apotekerforening, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksskole, Danmarks Frie Fagforening, Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks Kirketjenerforening, Danmarks Kordegneforening, Danmarks Lærerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Provsteforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danmarks Teaterforening, Dansk Amatørkor Union, Dansk AmatørMusik Union, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Artisk Forbund, Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Dansk BiblioteksCenter, Dansk Blindesamfund, Dansk Børnefond, Dansk Cyklistforbund, Dansk Danseteater, Dansk Erhverv, Dansk Firma Idrætsforbund, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Friskoleforening, Dansk Golf Union, Dansk Handicapforbund, Dansk Husflidsselskab, Dansk Industri (DI ITEK), Dansk Internationel Nødhjælp, Dansk Kirkemusiker Forening, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Kollektiv Trafik, Dansk Live, Dansk Magisterforening, Side 2 af 9

3 Dansk Metal, Dansk Motorflyver Union, Dansk Musikbiblioteksforening, Dansk Musiker Forbund, Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Oplysnings Forbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Psykolog Forening, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Røde Kors, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandlægeforening, Dansk Taxi Råd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Advokater, Danske Bandagister, Danske Biludlejere, Danske Bioanalytikere, Danske Busvognmænd, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Danske Orkesterdirigenter, Danske Patienter, Danske Regioner, Danske Seniorer, Danske Sømands- og Udlandskirker, Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening, Danske Teatres Fællesorganisation, Danske Zoologiske Haver og Akvarier (DAZA), Danske Ældreråd, Datatilsynet, DATCA, De Danske Skytteforeninger, De Frie Samarbejdende MVU-institutioner, De Offentlige Tandlæger, De Samvirkende invalideorganisationer, De Samvirkende Menighedsplejer, Den Almindelige Danske Lægeforening, Den Danske Dommerforening, Side 3 af 9

4 Den Danske Hjælpefond, Den Danske Præsteforening, Den Jyske Opera, Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark, Den Kristne Producentkomité, Den uvildige konsulentordning på handicapområdet, Det Centrale Handicapråd, Det Danske Institut for Menneskerettigheder, Det Faglige Hus, Det Kgl. Bibliotek, Det Kgl. Teater, Det Økologiske Råd, DGI, Diabetesforeningen, DILEM, Direktorat for kriminalforsorg, ditlokaltv-jammerbugt, Efterskoleforeningen, Efterskolernes Lærerforening, Ergoterapeutforeningen, Fagligt Fælles Forbund, Fagligt selskab for sundhedsplejersker, Familieplejen i Danmark, Farmakonomforeningen, FBU-Forældrelandsforeningen for Børn og Ungdomsbistand, Finanstilsynet, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Flyvebranchens Personaleunion, Flyvertaktisk Kommando, FOA - Fag og Arbejde, FOLA Landsforeningen af forældre til børn i daginstitutioner, Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF), Folkekirkens Nødhjælp, Folkekirkens Ungdomskor, Folkeligt Oplysnings Forbund, Folketeatret, Folkevirke, Fonden Børnehjælpsdagen, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet Tænk, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Foreningen af Danske Kunsthaller, Side 4 af 9

5 Foreningen af Danske Døgninstitutioner, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Foreningen af Prælimenære Organister, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark, Foreningen af Speciallæger, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen EP-Danmark, Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge Foreningen for Limousine Vognmænd, Foreningen Nydansker, Forfatterskolen (Viborg), Forfatterskolen for teens (Herlev), Forfattersporet (Silkeborg), Forsikring og Pension, ForældreLANDSforeningen, Frie Funktionærer, Frie Grundskolers Lærerforening, Friluftsrådet, Fritid & Samfund, FTF, Funktionærenes og Tjenestemændenes Fællesråd, Fyens Stift, Fællesrådet for tv-sendesamvirker i Danmark, Gentoftebibliotekerne, Gigtforeningen, Haderslev Stift, Helsingør Stift, Herningsbibliotekerne, Hjernesagen, Hjerteforeningen, HK/Kommunal, HLTV Hele Lollands TV, HORESTA, Hospice Forum Danmark, Høreforeningen, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, International Børnehjælp Verdens Børn, ISOBRO, Jobrådgivernes Brancheforening, Jordemoderforeningen, Kennedy Centret, Side 5 af 9

6 KL, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Kongelig Dansk Aeroklub, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening, Kræftens Bekæmpelse, Kulturelle Samråd i Danmark, Kvindecenterfonden Dannerhuset, Københavns Stift, Københavns Teater, Københavns Ungdoms-TV, Landsforeningen af fleks- og skånejobbere, Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Landsforeningen af Menighedsråd, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen af Opholdssteder og Skolebehandlingstilbud, Landsforeningen af Statsaut. Fodterapeuter, Landsforeningen af ungdomsskoleledere, Landsforeningen BOPAM, Landsforeningen Ligeværd, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Landsforeningen SIND, Landsorganisationen i Danmark, LandTV Midtvest, Ledernes Hovedorganisation, LEV, Liberalt Oplysnings Forbund, LIVSVÆRK Lolland-Falster Stift, LUX 1, Lægeforeningen, Læger Uden Grænser, Lærernes Centralorganisation, Lærestuderendes Landskreds, Mellemfolkeligt Samvirke, MVU-rådet, Mødrehjælen af 1983, Nationalmuseet, Naturhistorisk Museum, NOAH-Trafik, Odense Centralbibliotek, Side 6 af 9

7 Odense Teater, Odsherred Forfatterskole, Offentligt Ansattes Organisationer, Operation Dagsværk, Oplysningsforbundenes Fællesråd, Organisationen for Danske Museer (ODM), Pakkerejseankenævnet, Patientforeningen, Patientforeningen i Danmark, Patientforeningernes Samvirke, Patientforsikringen, Patientombuddet, Plan International Danmark, Plejefamiliernes Landsforening, Plejeforældrenes Landsforbund, Politidirektøren i København, Praktiserende Tandlægers Organisation, Praktiserende Lægers Organisation, Producentforeningen, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Radioerne, Radio 10FM, Radio 100FM, Radio Vejlefjord, Red Barnet, Refussionsudvalget, Rejsearrangører i Danmark, Rejsegarantifonden, Retspolitisk Forening, Ribe Stift, Rigsadvokaten, Rigsombudsmanden i Grønland, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigspolitichefen, Rigsrevisionen, Roskildebibliotekerne, Roskilde Stift, Rådet for Erhvervsrettede Uddannelser, Uddannelsesstyrelsen, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, Rådet For Sikker Trafik, Rådet for Socialt Udsatte, SAND, SAML (Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet), Side 7 af 9

8 Sammenslutningen af Institutioner for Erhvervshæmmede, SBS Radio A/S, Scleroseforeningen, Sendesamvirke Kanal Hovedstaden, Sendesamvirke Region Fyn, Sendesamvirke Region Midt-Vest, Sendesamvirke Region Nord, Sendesamvirke Region Syd, Sendesamvirke Region Øst, Sendesamvirke Region Østjylland, Sjældne Diagnoser, Socialchefforeninge - Rødovre Kommune, Socialistisk Oplysningsforbund, Socialpolitisk Forening, Socialpædagogernes Landsforbund, SOS Børnebyerne, Stairway Danmark, Statens Museum for Kunst, Statens Kunstråd, Statsbiblioteket, Statsforvaltningerne, TABUKA, Tandsundhed Uden Grænser, Taxinævnet i Region Hovedstaden, Teatrenes Interesse Organisation (TIO), Terres des Hommes, TV GLAD (Hovedstaden), TV GLAD (Syd), Trafikselskaberne i Danmark, Udbetaling Danmark, Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser, Udviklings- og Formidlingscenteret på Handicapområdet, Udviklingshæmmedes Landsforbund, UFC Børn og Unge, Ungdomsringen, U-landshjælp fra Folk til Folk, U-landsorganisationen IBIS, UNICEF, Us-Radio, Vejlebibliotekerne, Viborg Stift, Videns- og Formidlingscentret for København og Esbjerg, Videns- og Formidlingscentret for Socialt Udsatte, Side 8 af 9

9 Zoologisk Have i København, ÆldreForum, Ældremobiliseringen, Ældre Sagen, Økonomisk Forening for persontransport, Ønskefonden, Aalborgbibliotekerne, Aalborg Teater, Aarhus Teater, Århus Stift Side 9 af 9

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

24. juni 2013. Høringsliste

24. juni 2013. Høringsliste 24. juni 2013 Høringsliste Akademiet for de Skønne Kunster Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademikernes Centralorganisation Amnesty International Arkitektforbundet Billedkunstnernes Forbund Bladpuljens

Læs mere

Udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Høringsliste. Ministerium/Organisation 3F Fagligt Fælles Forbund

Udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Høringsliste. Ministerium/Organisation 3F Fagligt Fælles Forbund Udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Høringsliste Ministerium/Organisation 3F Fagligt Fælles Forbund Adoption og Samfund Advokatrådet Akademikerne Amnesty International

Læs mere

Antal medlemmer fordelt på arbejdspladser og medier

Antal medlemmer fordelt på arbejdspladser og medier Antal medlemmer fordelt på arbejdspladser og medier Kun arbejdspladser med mindst 5 besvarelser til lønstatistikken offentliggøres i indstikket i Journalisten. Men der er DJ-ansatte på en lang række arbejdspladser,

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 L 193, endeligt svar på 7 spørgsmål 14 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 L 193, endeligt svar på 7 spørgsmål 14 Offentligt Finansudvalget 2011-12 L 193, endeligt svar på 7 spørgsmål 14 Offentligt Tabel 1 Navne på NGO er der - Enten modtager bevilling til drift på FL12 (direkte) - Eller modtager tilskud til drift fra bevilling

Læs mere

Danske Medier Medlemsoversigt 20. marts 2014 A/S Bladkompagniet AB Gruppen A/S ABFnyt ApS Ad Action Denmark / Delta Projects ADVISTA AS

Danske Medier Medlemsoversigt 20. marts 2014 A/S Bladkompagniet AB Gruppen A/S ABFnyt ApS Ad Action Denmark / Delta Projects ADVISTA AS Danske Medier Medlemsoversigt 20. marts 2014 A/S Bladkompagniet AB Gruppen A/S ABFnyt ApS Ad Action Denmark / Delta Projects ADVISTA AS Advokatpartnerskab Horten Advokatsamfundet Aller Media A/S Alletiders

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0836 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0836 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0836 Offentligt Liste over orienterede interessenter i forbindelse med Kommissionens meddelelse om kreativt indhold online. Adjunkt Hanne Kirk Deichmann ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen,

Læs mere

BLADTITEL UDGIVER TILSKUD...et Ord til Dagen UCB United Christian Broadcasters 135.455,42 4H Brillen 4H 2.655,99 4H for dig 4H 36.519,84 8752 Østbirk

BLADTITEL UDGIVER TILSKUD...et Ord til Dagen UCB United Christian Broadcasters 135.455,42 4H Brillen 4H 2.655,99 4H for dig 4H 36.519,84 8752 Østbirk BLADTITEL UDGIVER TILSKUD...et Ord til Dagen UCB United Christian Broadcasters 135.455,42 4H Brillen 4H 2.655,99 4H for dig 4H 36.519,84 8752 Østbirk Idrætsforening 38.345,83 actionmagazine Mellemfolkeligt

Læs mere

Kildeliste- webovervågning

Kildeliste- webovervågning Kildeliste- webovervågning Infomedia overvåger ca. 2.200 danske websites. En række websites er ophavsretsbeskyttede, og vi linker kun dybt til selve artiklen på de sites, vi har aftale med. For de øvrige

Læs mere

Høringsliste. Udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Høringsliste. Udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker 3 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen, inklusiv Akkrediteringsrådet Adjunkt Hanne Kirk Deichmann

Læs mere

3F A+ ACN Europe ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen, inklusiv Akkrediteringsrådet Advice Digital ApS Advokatsamfundet

3F A+ ACN Europe ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen, inklusiv Akkrediteringsrådet Advice Digital ApS Advokatsamfundet 3 3F A+ ACN Europe ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen, inklusiv Akkrediteringsrådet Advice Digital ApS Advokatsamfundet Advokatrådet (advokatsamfundet) Affald Danmark Anvendt KommunalForskning Aalborg

Læs mere

Liste over hørte organisationer vedrørende medarbejderklausuler (januar 2010)

Liste over hørte organisationer vedrørende medarbejderklausuler (januar 2010) Liste over hørte organisationer vedrørende medarbejderklausuler (januar 2010) 3 F e-post: 3f@3f.dk Advokatsamfundet e-post: samfund@advocom.dk Akademikernes Centralorganisation e-post: ac@ac.dk Arbejderbevægelsens

Læs mere

Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens

Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1403189 Dok. Nr.: 1567412 Dato: 03. november 2014 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2008

Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2008 Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2008 BLADTITEL UDGIVER TILSKUD &mælk Mejeriforeningen 17.848,20... et Ord til Dagen UCB Danmark 125.739,29 0-14, pædagogisk tidsskrift for daginstitutioner/klub Dansk

Læs mere

Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2011

Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2011 Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2011 BLADTITEL UDGIVER TILSKUD... et Ord til Dagen UCB Danmark 168.565,29 02049 Mat (=Mathilde) Dansk Matematisk Forening 1.986,25 2100 Ø Østerbro Lokalhistoriske Forening

Læs mere

Foreløbige tilskud fra Bladpuljen 2013

Foreløbige tilskud fra Bladpuljen 2013 Foreløbige tilskud fra Bladpuljen 2013 Bladtitel Udgiver Tilskud... et Ord til Dagen UCB Danmark 167.020,41 02049 Mat (=Mathilde) Dansk Matematisk Forening 1.357,04 2100 Ø Østerbro Lokalhistoriske Forening

Læs mere

Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2007

Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2007 Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2007 BLADTITEL UDGIVER TILSKUD &mælk Mejeriforeningen 38.815,88... et Ord til Dagen UCB Danmark 139.458,78 0-14, pædagogisk tidsskrift for daginstitutioner/klub Dansk

Læs mere

Amager Bordtennisklub Amager Bordtennisklub 3.204,33 Amalie - galebevægelsens blad Amalie - galebevægelsens blad 5.738,96 Amnesty Amnesty

Amager Bordtennisklub Amager Bordtennisklub 3.204,33 Amalie - galebevægelsens blad Amalie - galebevægelsens blad 5.738,96 Amnesty Amnesty Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2006 BLADTITEL UDGIVER TILSKUD &mælk Mejeriforeningen 32.514,04... et Ord til Dagen UCB Danmark 121.366,81 0-14, pædagogisk tidsskrift for daginstitutioner/klub Dansk

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2009

Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2009 Endelige tilskud fra Bladpuljen i 2009 BLADTITEL UDGIVER TILSKUD &mælk Mejeriforeningen 9.759,25... et Ord til Dagen UCB Danmark 123.642,69 0-14, pædagogisk tidsskrift for daginstitutioner/klub Dansk Pædagogisk

Læs mere

Foreløbige placeringer til Folkemødet 2015

Foreløbige placeringer til Folkemødet 2015 Foreløbige placeringer til Folkemødet 2015 Oversigt over alle de organisationer der pr. 18. december har fået tilbudt en stadeplads på Folkemødet 2015. I oversigten ses hvilket område de forskellige organisationer

Læs mere

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: 1304006 Dok. Nr.: 1352325

Læs mere

NOTAT. Høringsparter. 29. juni 2012 12/04853-9. /mfb-dep

NOTAT. Høringsparter. 29. juni 2012 12/04853-9. /mfb-dep NOTAT 29. juni 2012 12/04853-9 /mfb-dep Høringsparter 92-gruppen Advokatnævnet Advokatrådet Advokatsamfundet Affald Danmark AffaldVarme, Aarhus Akademikernes Centralorganisation Amagerforbrændingen Amtsrådsforeningen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014 NOTAT Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014 Liste over høringsparter for Miljøtilstandsrapporten og Natur og Miljøpolitisk Redegørelse Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Tilskud Bladpuljen 2005

Tilskud Bladpuljen 2005 Bladtitel Udgiver Endeligt tilskud Ældre Sagen NU Ældre Sagen 1.778.071,81 NØD Folkekirkens Nødhjælp 1.168.086,25 Tænk Forbrugerrådet 878.042,23 Hjælp Dansk Røde Kors 800.834,76 Natur og Miljø Danmarks

Læs mere

C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger

C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger Page 1 of 53 C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger Dette afsnit indeholder en oversigt over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt

Læs mere

Fald i organisationsgrad fortsætter 1

Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2011 faldet med 0,5 procentpoint på et år. Også de gule organisationer oplever som noget nyt et beskedent

Læs mere

Lovforslaget er udarbejdet sammen med Justitsministeriet, Kulturministeriet og SKAT.

Lovforslaget er udarbejdet sammen med Justitsministeriet, Kulturministeriet og SKAT. Til parterne på høringslisten Vores ref: 08/205 4. juli 2008 Høring vedrørende udkast til lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed med flere love (piratkopiering

Læs mere

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2013 steget med hele 2,4 procentpoint på et år. Stigningen skyldes fremgang hos de gule,

Læs mere