SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV"

Transkript

1 48907_om_social opdrift.qxp :24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til tværkulturel forståelse Kari Killén og May Olofsson (red.) SÅRBARE BØRN børn, forældre og rusmiddelproblemer Pasi Sahlberg og Asko Leppilampi SAMARBEJDE OM LÆRING en introduktion til cooperative learning Ida Elisabeth Koch og Hatla Thelle (red.) SOCIALE MENNESKERETTIGHEDER Den revision, der er foretaget i forbindelse med 2. udgave af Social opdrift social arv ændrer ikke konklusionerne i de enkelte kapitler. Social opdrift social arv stiller på flere måder spørgsmål ved begrebet social arv. Bogen konkluderer blandt andet, at langt de fleste børn, der opvokser i en socialt belastet familie, bliver velfungerende voksne. Professionelle, der møder socialt belastede familier, har derfor et stort ansvar. Naturligvis skal der tages hånd om udsatte børn, men det kræver samtidig stor opmærksomhed at sørge for, at fokuseringen på den sociale arv ikke tager overhånd, så det bliver en selvopfyldende profeti. Social opdrift social arv viser, hvordan forskningsresultater er blevet fremlagt på en måde, som har medvirket til at skabe en skæv opfattelse af, at forældrenes problemer er hovedårsag til børns sociale problemer. I selvstændige analyser vises, hvordan data, der normalt bruges som bevis for den sociale arvs betydning, tydeligt illustrerer, at det er en undtagelse, at børn får sociale problemer af samme sværhedsgrad som deres forældre. Social opdrift social arv er relevant for alle, der beskæftiger sig med socialpolitik og socialt arbejde. Den er desuden relevant for medarbejdere og studerende inden for den pædagogiske sektor og sundhedssektoren. Akademisk Forlag SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV Merete Buddig og Marit Kristinne Dalsgaard IND TIL KERNEN ny hverdagspraksis i socialt arbejde 2. UDGAVE Andre bøger fra AKADEMISK FORLAG Side 1 SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV MORTEN EJRNÆS (f. 1946) er mag.scient.soc. i sociologi og lektor i teorier om sociale problemer ved den Sociale Kandidatuddannelse på Aalborg Universitet. Han har i de seneste år undersøgt forskellige professioners syn på børn og deres sociale problemer. Denne undersøgelse har dannet grundlag for bogen Faglighed og tværfaglighed. GORM GABRIELSEN (f. 1945) er cand.stat. og lektor i teoretisk Statistik på Handelshøjskolen i København. Han arbejder dels med teoretisk statistik, dels med anvendelse af statistiske modeller inden for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi. PER NØRRUNG (f. 1945) er mag.scient.soc. i sociologi. Han har haft et bredspektret freelancepræget arbejdsliv, bl.a. med en del FoU-opgaver om styrkelse af ressourcer hos familier og børn. Arbejder pt. med en 2-årig evaluering af psykiatrien i Storstrøms amt. Omslagsdesign: Grazyna Schindler ISBN HiiHfAkKNSRTPl Akademisk Forlag

2 Social opdrift social arv

3 2

4 Social opdrift social arv

5 Social opdrift social arv,, og Akademisk Forlag, København udgave, 2005 Forlagsredaktion: Amnon Lev og Andreas Bonnevie Omslag: Grazyna Schindler/Schindesign Grafisk tilrettelægggelse: Jens Lund Kirkegaard Sat med Minion og Legacy hos Tegneren Jens ApS, Vejle Trykt hos Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2005 ISBN-10: ISBN-13: Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Akademisk Forlag Pilestræde København K Et selskab i Bonnier Forlagene A/S

6 Indholdsfortegnelse Forord til 2. udgave 7 Første del 1 Grundlæggende synspunkter 15 2 Social arv regel eller undtagelse 32 3 Social arv et begreb, tre betydninger 47 4 Hvad er odds-ratio? 67 5 Et pseudofagligt og skadeligt begreb i socialt arbejde 84 6 Forebyggelse af sociale problemer Negativ social arv den næsten ideelle fjende 118 Anden del 8 Social arv som samfundsvidenskabeligt begreb 139 5

7 9 Registerundersøgelsens data og analyser en detaljeret gennemgang Statistisk samvariation forklaringer på flere niveauer Pædagogers, sundhedsplejerskers, sagsbehandleres og læreres brug af begrebet social arv Rekvireret forskning om negativ social arv resultater, fortolkning og formidling 263 Stikordsregister 285

8 Forord til 2. udgave Udtrykket social arv blev første gang anvendt af den svenske børnepsykiater Gustav Jonsson i slutningen 1960 erne. Det er et udtryk for, at børn,,arver forskellige typer problemer fra deres forældre, men det anvendes i flere forskellige betydninger. Det er nemlig hverken præcist defineret, hvad der arves, eller hvordan der arves, hvilket skaber problemer for både forskningen i sociale problemer og det sociale arbejde med udsatte børn. Det er en udbredt opfattelse, at børn arver deres forældres sociale problemer. Vi vil dokumentere, at dette er forkert. Empiriske undersøgelser viser, at det er en undtagelse, at børn i belastede familier får sociale problemer af samme sværhedsgrad som deres forældres problemer. Desværre fremlægges resultaterne fra empiriske undersøgelser på dette felt ofte som fordoblinger eller flerdoblinger af risikoen for, at børn fra belastede hjem selv får problemer. Angivelser af dramatisk store overhyppigheder betyder, at socialarbejdere og mange andre mennesker får den fejlagtige opfattelse, at det er en hovedtendens, at børn arver forældrenes sociale problemer. Dermed er der risiko for, at opmærksomheden bortledes fra mere grundlæggende samfundsstrukturelle problemer som fx fattigdom, arbejdsløshed og manglende skolegang eller uddannelse, selvom disse strukturelle forhold kan forklare en langt større andel af børnenes problemer. Det er vores hensigt at skabe debat om anvendelsen af social arv som fagligt begreb. Vi ser helst, at begrebet i betydningen arv af problemer bliver afskaffet, men i hvert tilfælde håber vi, at bogen 7

9 kan bidrage til, at børns komplicerede sociale problemer i mindre omfang bliver forklaret med stereotype henvisninger til social arv. Vores kritik af det populære begreb giver imidlertid anledning til misforståelser, og derfor vil vi gerne understrege følgende: Det er ikke vores hensigt at bagatellisere børns vanskeligheder i belastede familier. Det er indlysende, at det er en belastning at vokse op i hjem, hvor der er selvmordsforsøg, misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet eller vold. Disse børn og familier har behov for hjælp, støtte og evt. kontrol. Det er altså ikke vores hensigt at argumentere for, at det sociale arbejde med denne type belastede familier nedprioriteres. Vi mener, at børn i familier med massive problemer skal støttes og hjælpes. Vi mener også, man bør sætte ind med støtten, så snart man har opdaget, at et barns forhold er utilfredsstillende, hvad enten årsagen findes hos forældrene, i skolen, i lokalsamfundet eller i samfundsstrukturen. Men støtten bør gives og nødvendige indgreb må foretages, fordi barnet aktuelt har problemer. Holdningerne til barnet og familien må ikke farves af, at nogle socialarbejdere har urealistisk lave forventninger til børn, der vokser op i familier, hvor forældrene har eller har haft bestemte typer problemer. Det bør være den konkrete beskrivelse af barnets situation her og nu og den nuancerede vurdering af, hvad der er årsagerne til barnets problemer, der er afgørende for, hvordan familien og barnet rådgives, støttes og hjælpes, samt hvordan det sikres, at barnet ikke udsættes for overgreb. Socialarbejdere må ikke,,stirre sig blinde på forældrenes problemer; belastninger i hjemmet spiller sammen med en række andre risikofaktorer. Vi påstår heller ikke, at socialarbejdere generelt laver dårligt socialt arbejde i forhold til familier med vanskeligt stillede børn, men vi mener, at begrebet social arv er en hæmsko for socialarbejdernes faglige vurderinger. I bogen argumenteres for, at opregning af risikofaktorer på forskellige arenaer og realistiske risikovurderinger kan give anledning til mere nuancerede analyser af årsager til problemerne og mere positive forventninger til børnenes udviklingspotentiale. Vi mener endvidere, at,,troen på den sociale arv gør det nemt for politikerne at bortforklare alvorlige sociale problemer med henvisning til negativ social arv, hvorved de samtidig får mulighed for 8

Pædagoger, forskere og diskursen om social arv

Pædagoger, forskere og diskursen om social arv Pædagoger, forskere og diskursen om social arv Af Morten Ejrnæs Når jeg redegør for min kritik af begrebet social arv, er der ofte nogen, der hævder, at uenighederne om begrebsanvendelsen kun er en strid

Læs mere

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK Børn og unge med særlige behov i forskning i Danmark Af Frank Ebsen Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og forfatteren Dette materiale

Læs mere

Social arv. -begreb og realitet

Social arv. -begreb og realitet Social arv -begreb og realitet Susi og Peter Robinsohns Fond 2003 Udgivet af Susi og Peter Robinsohns Fond i august 2003 Oplag: 1000 Tekst Susi Robinsohn Per Schultz Jørgensen Morten Ejrnæs Erik Jørgen

Læs mere

Vidensopsamling om social arv

Vidensopsamling om social arv Vidensopsamling om social arv Udarbejdet af forskere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv Redigeret af forskningschef Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet JUNI 2003 Videnopsamling

Læs mere

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Aalborg Øst Hverdag og fællesskab Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Der er trods alt forskel på Aalborg Øst og Aalborg Øst ( ) Der er rimelig mere fredeligt på den anden side af Humlebakken. Tingene

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

UNGES SOCIALE PROBLEMER

UNGES SOCIALE PROBLEMER 05:21 Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT 05:21 UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen KØBENHAVN

Læs mere

Social arv - et populært, men tvivlsomt begreb

Social arv - et populært, men tvivlsomt begreb A R B E J D S P A P I R Social arv - et populært, men tvivlsomt begreb Morten Ejrnæs Arbejdspapir 12 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Disposition: 1. Tværprofessionelt samarbejde 2. Faglighed

Læs mere

Gruppeorganiseret arbejde

Gruppeorganiseret arbejde Gruppeorganiseret arbejde Hans Hvenegaard, Helge Jessen & Peter Hasle Gruppeorganiseret arbejde På vej mod bedre arbejdsmiljø og konkurrenceevne? Frydenlund Gruppeorganiserret arbejde På vej mod bedre

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere