indtryk Fremtidens møbelklassikere Skud på Stammen giver nye bud Vi er glade for vores arbejde Succesoplevelser på KTS MTU-rapport viser flotte tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indtryk Fremtidens møbelklassikere Skud på Stammen giver nye bud Vi er glade for vores arbejde Succesoplevelser på KTS MTU-rapport viser flotte tal"

Transkript

1 indtryk Københavns Tekniske Skoles personaleblad Nr. 42 September 2009 Fremtidens møbelklassikere Skud på Stammen giver nye bud Vi er glade for vores arbejde MTU-rapport viser flotte tal Succesoplevelser på KTS Nyt tilbud til skoletrætte drenge 1

2 Pæne tal i MTU'en vi holder skansen indtryk 3 : 4 : 6 : 8 : 10 : 11 : 12 : 16 : 18 : 20 : 21 : 24 : 26 : 28 : 30 : Indtryk er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad. Det trykkes i 1025 eksemplarer. Trykkeri : Rosenberg Bogtryk, Ballerup Ansvarshavende redaktør Direktør: Mogens Nielsen Direkte: Mobil: Mail: Leder : Pæne tal i MTU en vi holder skansen KTS får flotte karakterer i årets MTU stor arbejdsglæde på KTS Langelandsfestival 2009 indlæg fra Personaleforeningen Succes med studiekreds på Vibenhus højt eksamensgennemsnit At bygge sin egen maskine industrioperatørerne viser deres kunnen Sponsoraften i ZOO indlæg Snedkerlærlinge dyrker deres talent for møbeldesign Skud på Stammen 2009 Stor succes i Bella Center vandreudstilling fik bedst tænkelige start Nye kontorelever KTS til sæbekasseløb fart og spænding i indre by Kort nyt Nyt tilbud til skoletrætte drenge KTS skal styrke skoleglæden Drømmen at blive verdens bedste mediegrafiker Claus Bjørneboe dyster i Canada En succes fejrer fødselsdag UU-København fejrer Startkursernes succes Hjemmeside revitaliseret nyt design skal styrke KTS' profil Indtryk bliver fordelt til alle ansatte på Københavns Tekniske Skole. Desuden bliver det sendt til skolens samarbejdspartnere, udvalgte dag- og ugeaviser samt relevante fagblade. Man vil også kunne finde en pdf-udgave af personalebladet på skolens hjemmeside på adressen: omkts/personaleblad. Redaktør Theresa Vind Direkte: Mobil: Mail: Deadline for indlevering af materiale til næste nummer er fredag den 19. oktober. Udkommer den 1. november. Send materialet til Mediegrafiker GrafiSKP: Maija Hejgaard Forsidefoto: Kristine Funch» Det er netop denne proces, der er den helt centrale i MTU en : At medarbejdere og nærmeste leder bruger deres rapport som afsæt og ledesnor for en god, og frem for alt, konkret dialog. Det er de faktiske forhold, det drejer sig om, noget som man selv kan forholde «sig konkret til og derfor gøre noget konstruktivt ved. Vi tager MTU en alvorligt! Af personaleudviklingschef Anders la Cour I år er det tredje gang, KTS har gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). De foregående gange var i 2005 og Fra 2005 til 2007 forbedrede vi os markant med et overraskende spring frem til 67 point i arbejdsglæde og tilfredshed imod den foregående målings 60 point. Det gav umiddelbart anledning til en del spådomme om, at vi så nok ville gå tilbage næste gang. Den glædelige nyhed er, at det er lige præcis ikke sket. Vi har klart formået at fastholde skansen, og vi ligger derfor på niveau med de andre sammenlignelige store byskoler, der deltager i undersøgelsen. Tallet 67 er faktisk ret pænt, når man tænker på, at hele ESBnetværket samlet har et gennemsnit på 70 point. Vi skal huske på, at vi er en storbyskole, der er spredt rundt i hele København og derfor har et andet afsæt end eksempelvis langt mindre og fysisk sammenhængende provinsskoler i bl. a. Jylland, der traditionen tro trækker gennemsnittet højt op. I årets MTU er der tilmed tale om en næsten uhørt høj besvarelsesprocent på KTS. Hele 92 procent har givet deres mening til kende. Det er der virkelig grund til at kvittere for, da det er det næsthøjeste i hele benchmarking-netværket, der består af over 75 skoler inklusive SOSU og VUC. Til sammenligning ligger den samlede gennemsnitlige svarprocent for hele netværket på 84 procent. Godt at se så stor en opbakning overalt fra KTS. Den centrale proces : Konkret dialog Nu skal det overordnede resultat imidlertid ikke få os til at lægge an til at hvile på laurbærene tværtimod. For KTS samlede resultat på 67 point er et rent og skært gennemsnitsresultat, der bygger på resultater fra 41 forskellige enheder af medarbejdere og nærmeste leder. Og her er der tale om en endog meget stor spredning ikke bare imellem scoren for den generelle tilfredshed, men også imellem scoren for de mange underliggende delspørgsmål. Derfor vil medarbejdere og ledere, ligesom de to foregående gange, nu sætte sig sammen og inden den 18. september have gennemgået MTU-rapporten for eget område, have drøftet de vigtigste konklusioner og fundet frem til de steder, hvor de sammen kan se en god grund til at justere på tingene. Dette bliver så udgangspunktet for at opstille udvalgte forbedringsindsatser. Det er netop denne proces, der er den helt centrale i MTU en : At medarbejdere og nærmeste leder bruger deres rapport som afsæt og ledesnor for en god, og frem for alt, konkret dialog. Det er de faktiske forhold, det drejer sig om, noget som man selv kan forholde sig konkret til og derfor gøre noget konstruktivt ved. Vi tager MTU en alvorligt! APV i MTU hvad betyder det? Som noget nyt indeholder MTU en i år og fremover også 25 APV-spørgsmål, der især vedrører det psykiske arbejdsmiljø. Det betyder blandt andet, at vi på dette område får en større viden og helt nye muligheder for at sammenligne og benchmarke internt mellem afdelinger og også med andre erhvervsskoler rundt om i landet. Denne nye viden og sammenligningsmulighed er et godt supplement for de enkelte sikkerhedsudvalg, der fuldstændig som hidtil skal gennemføre de lovpligtige APV-undersøgelser og de tilhørende handlingsplaner. Konkret betyder det altså, at vi får en større viden om vores psykiske arbejdsmiljø. Der sker ingen ændringer overhovedet, hvad angår ansvaret for, at sikkerhedsudvalget senest hvert tredje år gennemfører en APV, udarbejder en handlingsplan og sørger for, at den gennemføres og følges op. Sikkerhedsudvalget vil i denne proces fremover kunne starte med at gennemgå APV-spørgsmålene fra MTU en og herefter identificere de spørgsmål, der ikke er dækket ind. Disse spørgsmål vil så skulle sikres afdækning i den interne APV. Fremadrettet I skrivende stund er mange afdelinger godt i gang, eller allerede færdige, med at sætte egne ord på rapporternes tal, drøfte det igennem med hinanden og gøre noget ved det. Det er i al sin enkelthed det, der virkelig batter, og det, der også ved næste MTU i 2011 kan få os til at fastholde det pæne resultat. 3

3 KTS får flotte karakterer i årets MTU Årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) viser gode resultater : Ikke blot er svarprocenten oppe på hele 92 procent (otte procent højere end erhvervsskolernes samlede gennemsnit), KTS arbejdsglæde scorer i alt 67 point, som kun er tre point under det samlede resultat. Det er et helt fantastisk resultat, vores skoles størrelse og geografiske placering taget i betragtning, vurderes det Af Theresa Vind Den 11. august blev resultatet af årets MTU præsenteret for alle ledere og tillidsfolk på KTS. Alle var spændte, for ingen kendte resultatet. Vicedirektør Flemming Brandt indledte stormødet med at løfte sløret for det positive resultat : Hvis forudsætningerne er i orden for, at alle har det godt, så kan vi lave de gode resultater, sagde han inden personaleudviklingschef Anders la Cour overtog mikrofonen. KTS indgår i et benchmarking-netværk med over 75 andre erhvervsskoler, hvor også SOSU-skoler og VUC indgår. Derfor er det ekstra flot, når vi kan vise en arbejdsglæde på 67 point i forhold til det samlede netværk på 70 point. Ligeledes har vi en svarprocent på 92 procent, der overstiger det samlede netværk med 8 procent. Ved sidste MTU i 2007 lød svarprocenten på KTS på 84 procent. Disse tal skal naturligvis Fakta : Fra trivsel til adfærd også læses i lyset af, at vi er en kæmpe stor skole, der ligger i København. Det er helt andre faktorer i hverdagen, vi forholder os til i forhold til eksempelvis en lille skole i det vestlige Jylland. Vi kan tilmed være ekstra stolte af, at de faktorer, der scorer de højeste point på KTS, er nærmeste leder, samarbejde og det daglige arbejde. Ligeledes er vi på spørgsmål om løn og ansættelsesforhold steget med fire point siden sidste MTU i APV-delen Som noget nyt kan MTU en indeholde en arbejdspladsvurderings-del (APV). Det har 29 skoler landet over valgt til inklusive KTS. Den videre opfølgning på disse spørgsmål og svar foregår således, at sikkerhedsudvalget gennemgår alle Arbejdsglæde er et udtryk for, hvor tilfredse og motiverede medarbejderne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed og motivation er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med adfærden troskab og engagement. En fokuseret indsats rettet mod de områder, der anvises i rapporten, vil derfor kunne øge såvel medarbejdernes tilfredshed og motivation, som deres troskab over for Københavns Tekniske Skole (udpluk fra ennovas rapport) Alle ledere har fået tilsendt egen afdelingsrapport, og har ansvaret for at sende videre til sine medarbejdere Deadline for fastsættelse og arbejdsplan for minimum to indsatsområder var den 18. september 2009» Nu har så godt som alle medarbejdere på KTS besvaret årets MTU nu skal der sættes ord og handling på rapportens resultater. Det «betyder, at samtlige medarbejdere og ledere bliver involveret aktivt i processen APV-spørgsmålene fra MTU en, og vil tage stilling til, hvilke spørgsmål, der ikke er tilstrækkeligt dækket. Der vil herefter blive gennemført interne APV-undersøgelser på de enkelte skoleafdelinger. Vi tager MTU seriøst Nu har så godt som alle medarbejdere på KTS besvaret årets MTU nu skal der sættes ord og handling på rapportens resultater. Det betyder, at samtlige medarbejdere og ledere bliver involveret aktivt i processen. Der er udarbejdet en enhedsrapport for hver enkelt afdeling/ område. Sammen skal lederen og dennes medarbejdere gennemgå og drøfte tallene, og sammen prioritere to indsatsområder, der skal arbejdes videre på. Det betyder, at der skal sættes konkrete måltal for de prioriterede indsatsområder, en beskrivelse af indsatserne samt en tidsfrist for gennemførslen. Denne beskrivelse skal være afsluttet senest den 18. september Fisketur på sundet Søndag den 11. oktober 2009 kl fra Kalkbrænderihavnen Personaleforeningen har hyret en fiskekutter MS Skipper, så vi kan komme ud med snøren og fange middagsmaden. Kutteren sejler ud fra Kalkbrænderihavnen kl Der kan købes mad og drikkevarer ombord, men ellers kan man spise sin medbragte med. Man kan medbringe drikkevarer i begrænset omfang, men disse må ikke nydes i skibets salon.. I kan læse mere på : Prisen for dette arrangement er 175 kr. pr. person Tilmeldingen skal sendes til Eva, Tuborgvej senest den 2. oktober 2009 (fisketur) Jeg deltager og jeg tager ledsager med Jeg er indforstået med, at beløbet kr. bliver trukket fra min løn. Underskrift Cpr. nr. Afd. Navn Skrevet med blokbogstaver 5

4 Langelandsfestival 2009 Her et lille indlæg af en førstegangs festivaldeltager : Jeg var tilmeldt med min kone og to børnebørn på fem og syv år. Børnene havde aldrig været hjemmefra i en hel uge og aldrig sovet i telt, så det var med stor forventning og spænding, vi drog af sted. Vi ankom først søndag, og der stod et telt til os, hvor vi selv skulle sætte inderkabinen op, så det var jo flot. De andre var taget derover om lørdagen for at få en god plads. Jeg tror, de havde sat 12 eller 13 telte op, så vi havde en lille lejr. Vi fik os indrettet og Eva gav en introduktion til de forskellige sociale fællesarrangementer. Festivalen åbner først rigtig om onsdagen, så vi skulle have et par dage til at gå.vi gik en tur for at få et indtryk af pladsen og finde ud af, hvad en festival er. Det, vi fandt ud af, var : Festival er affald af flasker, dåser, papir, defekte stole og teltdele. Mandag gik vi alle langs stranden ned til havnen, hvor der blev tanket op med diverse læskende ting, for så at handle i byen på hjemvejen.børnebørnene var helt færdige om aftenen, for de havde aldrig gået så meget før. Den aften startede festivalen i vores spisetelt. Så startede festivalen endelig. Onsdag kl. 11 introducerede Bubber dagens program. Herefter var der underholdning for børnene til kl Fra kl startede de forskellig bands i teltene og på den store scene, og de sluttede omkring kl. 01. Så var der disco til kl. 03, så alle kunne få noget til øregangene også når man lå i sit telt og hoppede på luftmadrassen i takt til bassen. Børnelandet var fantastisk. Der var ansat 300 personer til at tage sig af børnene, og der var et hav af forlystelser, der kunne tage pusten fra ungerne. Hele familien vil gerne takke for en rigtig god oplevelse af festival, samt hyggeligt socialt samvær med kollegaer og børn. Vi fik nogle hyggelige timer i fællesteltet, når vi skulle slappe af fra festivalen. Skal jeg tale om minusser, Så var der ikke så mange små børn med. Men mine børnebørn har nu ikke mistet modet : De har allerede spurgt, om vi ikke skal af sted igen næste år. Jeg kan godt anbefale en uges ferie med kollegaerne. Tak til alle, der var med. Flemming Thomsen, Brønderslev Allé 6 7

5 » Strukturen betød, at eleverne begyndte at få succesoplevelser. Lige pludselig fik én 7 i skriftlig dansk, som hidtil altid havde fået 02. Og en anden begyndte at «kunne overføre viden fra et fag til et andet, hvilket er en uvurderlig kompetence på et htx-gymnasium Succes med studiekreds på Vibenhus Sommerens studenter på htx, Vibenhus kom ud med et samlet karaktergennemsnit på 7,6. Alle eleverne er nu i gang med det, de drømte om, inden studenterhuen blev placeret på hovedet. Af Theresa Vind Line Høyer er ikke bare en glad studievejleder på Vibenhus, hun er også umådelig stolt. For de 35 elever, der i sommer sprang ud som studenter på skolen, havde et samlet karaktergennemsnit på 7,6. Det er virkelig flot, fortæller Line og fortsætter : Hvis jeg skal være helt ærlig, var der nok ikke mange, der troede på, at det ville gå så godt. Ud af de 35 elever var der en ti stykker, som havde et udvidet vejledningsbehov, det vil sige, de var ordblinde, havde nedsat læsehastighed og enkelte havde faglige problemer. Alle der har søgt undtagen to er kommet ind på deres førstprioriterede drømmestudie. De skal blandt andet være læger, tandlæger, ingeniører, dyrlæger og jurister. Studiekreds Det var ellers ikke de udsigter, der var i vente for blot et år siden. Efter flere udskiftninger i skolens ledelse og mange elever, der som følge heraf var gået ud, var der to 3.g-klasser tilbage på Vibenhus, hvoraf mange havde behov for ekstra hjælp. I januar måned udviklede Line, der ud over at være studievejleder også underviser i dansk og design, sammen med sin kollega Anders Munk Jensen en såkaldt studiekreds. Anders er uddannet i filosofi og historie og han både forstår og formår at se det hele lidt oppefra. Jeg er selv praktisk orienteret, og på den måde fungerer vores samarbejde perfekt. Studiekredsen adskiller sig fra en lektiecafé ved, at eleverne ikke bare får hjælp til at læse nogle konkrete lektier. I studiekredsen har vi gjort meget ud af at lære eleverne struktur. Lige fra hvordan man bygger en opgave op til hvordan man bedst kan strukturere sin tid efter skole, når der både skal laves lektier, arbejdes og holdes fri. Mange af eleverne har haft brug for en hjælpende hånd i forhold til at strukturere deres egen indsats og til at få indsigt i egne kompetencer. Strukturen betød, at eleverne begyndte at få succesoplevelser. Lige pludselig fik én 7 i skriftlig dansk, som hidtil altid havde fået 02. Og en anden begyndte at kunne overføre viden fra et fag til et andet, hvilket er en uvurderlig kompetence på et htx-gymnasium. Htx er blevet synlig Line er ikke tvivl om, at det høje karaktergennemsnit er med til at slå htx betydning fast hos både forældre og kommende elever. Htx er blevet konkurrencedygtig og er blevet et lige så naturligt valg som det almene gymnasium. Der er ingen tvivl om, at en stor del af æren for, at vi nu oplever så stor søgning på htx, skal tillægges vejlederne på Sukkertoppen Bo Hørslev Petersen og Larry Martin. Vibenhus og Sukkertoppen har i fællesskab gjort et kæmpe arbejde med markedsføringen af htx. Samtidig har vores ledelse anerkendt lærernes indspark, og lærergruppen og eleverne har engageret arbejdet efter samme mål, afslutter Line med et smil. I august startede 112 nye 1.g ere, fordelt på fire klasser på Vibenhus. Glade studenter på KTS anno Foto: Per Morten Abrahamsen

6 Stoltheden er ikke til at skjule, og så smagte Lakrisulerne tilmed rigtig godt Foto: Theresa Vind At bygge sin egen maskine Det tager omkring halvandet år at uddanne sig til industrioperatør på KTS. Størstedelen af ansøgerne er voksne, der allerede er i arbejde, men mangler eksamenspapirer på deres kunnen. Uddannelsen foregår på Sukkertoppen Af Theresa Vind Inden sommerferien lød der en summen af travlhed fra arbejdsomme kittelklædte industrioperatørelever i deres værksteder på Sukkertoppen. To hold henholdsvis anden og tredje skoleforløb skulle vise deres praktiske produktion og bagefter evaluere mundtligt for skuemestre og undervisere. Formålet med disse del-eksamer er at gøre eleverne rustet til de endelige svendeprøver. Holdet på anden skoleperiode fik stillet den opgave at bygge en stearinlysmaskine. Fremme på bordene lå resultaterne af 2,5 uges intensivt arbejde : fine, hvide stearinlys. Det har handlet mindre om at lave lysene, end det har handlet om selve samarbejdet i gruppen og hele processen, fortalte en af eleverne. Grupperne havde selv stået for det hele : Fra at søge information på nettet om, hvordan man bygger en maskine med en timer, elstyring og luftstyring, til at den kunne sættes i gang. Grupperne på det tredje skoleforløb skulle fremstille tabletter. De havde valgt at lave nogle, der smagte umiskendeligt af lakridspastillerne Lakrisal. Men de hedder altså Lakrisul, grinede en af dem. Udfordringen ved denne opgave var, at få produktionen til at køre, og samtidig have kvalitet, kontrol, fejlfinding og økonomi for øje. De fleste af os arbejder på Novo, hvor vi har været i mange år. Nu vil Novo gerne have, at vi får en uddannelse. Alt det vi lærer, kan vi bruge, når vi kommer tilbage på arbejdspladsen, lød det fra en elev, der dog tilføjede, at maskinerne er piximodeller af dem, de arbejder med til daglig. Men vi får det ud af det, vi skal, nemlig at den teoretiske viden bliver forankret i et fagligt indhold, afsluttede han. Sponsoraften i zoo Lakrisul Voilà. Sådan produceres stearinlys. Men helt enkelt er det nu ikke Foto: Theresa Vind Jeg var en af de heldige vindere til sponsoraften i Zoologisk Have onsdag den 3. juni Hjemmefra havde min datter og jeg sat en masser krydser i programmet, med ting som vi gerne ville opleve. Alle børnene havde hver fået billetter til henholdsvis en is og en gave, hvor man kunne vælge mellem et stort udvalg af diverse dyrebøger. Derfra gik turen til den event, som havde gjort størst indtryk på os, nemlig hvordan man laver papir af elefantlort. Det var der også mange andre, der gerne ville prøve, så køen var lang og øjnene store på alle dem, som kom forbi og så, at børnene stod med hænderne i en blanding af elefantlort og vand. Efter at elefantmassen var vredet og tørret, blev resultatet et stykke brunt papir, som stolt blev båret rundt i Haven. Efter at have nydt en is og klappet gederne i Børnezoo gik turen atter hjem, en dejlig oplevelse rigere. Lea Revach, Kontorelev 10 11

7 Skud på Stammen fremdyrker nye friske skud inden for dansk møbeldesign 13

8 » Det er vigtigt, at snedkerfaget udvikler sig ved at dyrke talenterne blandt snedkerlærlingene. Det er med til at «fremme dansk byggeri både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet Skud på StammeN 2009 Snedkerlærlinge dyrker deres talent for møbeldesign Snedkerlærlinge og nyudlærte snedkersvende har i samarbejde med en række anerkendte designere opdyrket nye talenter inden for dansk møbeldesign på workshoppen Skud på Stammen Af Maja Skovgaard, konsulent, Dansk Byggeri. 14 Samarbejdet mellem snedkere og designere har gennem tiden skabt grundlag for dansk designs internationale anerkendelse. Projektet Skud på Stammen søger at løfte arven og videreudvikle dansk møbeldesign. Det skete bl. a. ved projektets årlige workshop i snedkerværkstedet på Københavns Tekniske Skole. Her teamede 28 snedkerlærlinge og snedkersvende op med 14 anerkendte designere fra hele landet og brugte fire sommeruger på at lave prototyper på nye designs og fremdyrke nye, friske skud på stammen inden for dansk møbeldesign. Samarbejde på tværs På workshoppens første dag fandt snedkerne og designerne sammen i teams. Flere teams har indgået i et tæt samarbejde med hinanden. Det har også været oplevelsen i teamet, der har samarbejdet om prototypen på en taburet lavet ud af ét formspændt stykke træ. Antonio Scaffidi står bag designet, og Connie B. L. Jensen, som er nyuddannet møbelsnedker har været med til at udforme idéen i praksis: Det har været inspirerende at opleve, hvordan en designer bruger formsproget. Det er meget mere kreativt end at stå og masseproducere, fortæller Connie B. L. Jensen. Idéen med workshoppen er netop at skabe samarbejde mellem snedkere og designere og herigennem opdyrke nye designtalenter blandt møbelsnedkere. Dansk Byggeri, som er en del af Snedkerfagets Fællesudvalg, bakker op om projektet og fremhæver potentialet i det tværfaglige samarbejde : Det er vigtigt, at snedkerfaget udvikler sig ved at dyrke talenterne blandt snedkerlærlingene. Det er med til at fremme dansk byggeri både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet, siger Jesper Juul Sørensen, uddannelseschef i Dansk Byggeri. Nye talenter skyder frem Workshoppen har da heller ikke kun resulteret i en række nye, spændende designs, der spænder vidt fra magnettavlen med flytbare hylder over skoreolen med latexvægge til den formspændte taburet. Det tværfaglige samarbejde har også pustet liv i flere af snedkernes ambitioner om at arbejde videre med det kreative : Jeg kunne godt tænke mig at arbejde mere med design. Måske ender det med et lille værksted eller noget freelancearbejde, hvor jeg kan hjælpe designere, fortæller Connie B. L. Jensen. Bo Jürgensen, uddannelsesleder på Københavns Tekniske skole, oplever årets workshop som en succes : Det er helt imponerende, det engagement og hjerteblod deltagerne har lagt i deres projekter, og der er designere, som er gået ind i processen som rollemodeller og mentorer. Det vil ikke overraske mig, hvis flere af eleverne er blevet inspireret til at forsøge sig med en designuddannelse, konkluderer han ovenpå workshoppen. Resultaterne fra workshoppen kan opleves på en vandreudstilling landet over fra september 2009 til sommeren Fakta: Workshoppen er en del af snedkeruddannelsen og kan tages som et ekstra speciale Workshoppen er godkendt som AMU-enkeltfag, og snedkersvende kan derfor deltage i forløbet som efteruddannelse 15

9 Stor succes i Bella Center Vandreudstillingen Skud på Stammen fik den bedst tænkelige start ved ferniseringen i Bella Center den 27. august Skud på Stammen er en vandreudstilling. For uden udstillingen i Bella Center udstilles møblerne i Messecenter Herning på udstilingen Boligdrømme for alle fra den september. Derfra går turen videre til Kunstcentret Silkeborg Bad fra den oktober. Af Theresa Vind Standen var ved åbningen kl. 14 den bedst besøgte i hele hallen og sådan fortsatte det flere timer frem. Kl. 14 åbnede ligeledes auktionen på hvor alle kan byde på møblerne indtil den 30. oktober. Allerede få minutter senere tikkede de første bud ind på alle møblerne. Det var en dejlig dag. Resultaterne af workshoppen præsenterede sig flot på udstillingen, og godt at så mange var mødt op også adskillige elever fra Jylland, udtalte uddannelsesleder Bo Jürgensen efter åbningen. Han tilføjede : Der er flere, der er kommet over til mig og har sagt, at vores stand er blandt de mest interessante. Elever og designere har god grund til at være stolte af deres samarbejde. Når det er så flot udført, kan stemningen ikke være andet end god. Jeg går nu og tænker over det, Ebbe Gehl (en af projektets designere, der holdt åbningstalen i Bella Center, red.) sagde. Han mener, at Skud på Stammen kan udvikles til at blive den mest interessante begivenhed inden for møbeldesign. Det kan blive stedet, hvor nytænkning kommer fra. Det er et ambitiøst mål, som jeg absolut mener, der er grundlag for at arbejde frem imod. Overskuddet fra salget på går til Skud på Stammen fonden, med det formål, at få projektet til at leve videre næste år

10 Nye kontorelever på KTS Vores tre tidligere kontorelever, Carina Estrup Jacobsen, Marta Morawska og Cecilie Kokkenborg Emerek, der alle fik topkarakterer ved deres endelige eksamen, blev fejret for deres flid og nye titler af kontorfunktionærer den 14. august på Lygten. Alle tre er fremtidssikret : Carina er ansat som kontorassistent på Vibenhus, Cecilie er vikar på Rebslagervej frem til nytår. Marta er vikar i Løn og personaleafdelingen indtil hun bliver fastansat på Rebslagervej ved årsskiftet. Stort tillykke til alle tre. I samme omgang skal vi byde velkommen til tre nye kontorelever. De hedder Lena Bay Petersen, Louise Nirmalie Andersen og Perihan Duvarci. Du kan følge de nye elevers færden rundt på KTS ved at slå op på KTS-nettets medarbejderoversigt. KTS' familieportrætter Tvi Farvel til de 3 gamle kontorelever; Carina, Marta og Cecilie. Familiedag i World Cup Hallen Personaleforeningen inviterer igen i år dig og din familie til en rigtig familiehyggedag søndag den 1. november Personaleforeningen har lejet hele World Cup Hallen i Rødovre Centret. Vi mødes kl og bowler til kl Send talonen til Eva Andersen på Tuborgvej senest den 16. oktober Sæt kryds og send talonen til Keld eller Eva. Jeg glæder mig allerede til at bowle den 1. november Jeg tager naturligvis min ledsager med Mine børn deltager også Der vil igen i år være børneturnering Navne bedes oplyst, da World Cup Hallen på forhånd indtaster vores navne. Navn Ledsager Børn Alder Buffet Vi har bestilt buffet i World Cup Hallen. Pris for voksne : 140 kr. Pris for børn : 70 kr. antal voksne à 140 kr. antal børn à 70 kr. i alderen 0 12 år Sendes til Eva på Tuborgvej senest den 16. oktober 2009 Jeg er indforstået med at beløbet bliver trukket fra min løn Velkommen til de 3 nye kontorelever; Perihan, Lena og Louise. Underskrift Cpr. nr. Afd

11 Kort nyt Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet Bliver du ramt af kritisk sygdom KTS til sæbekasseløb Søndag den 30. august deltog Københavns Tekniske Skole, Rebslagervej, i en event arrangeret af CPH Moves : Et sæbekasseløb i centrum af København. Vi startede tidlig søndag morgen på Israels Plads, der i dagens anledning var omdannet til et stort værksted, hvor vi ydede hjælp og materialer til, at deltagerne kunne bygge deres egen bil. Vejret var godt og humøret højt. Deltagerne var i alle aldre. Eneste krav til dem var en barnlig glæde ved at bygge og bruge sin fantasi. Der blev brugt masser af energi og fantasi, og jeg vil tro, der blev bygget elleve biler. Derudover kom der deltagere, der havde bygget bilerne hjemmefra. I alt stod 17 biler klar til start kl. 14. Der var både præmier til nr. 1, til den mest fantasifulde bil, til den bedst kæmpende, til det bedste team og så videre. Det viste sig, at første præmien var på kroner. Vi er overbevidste om, at KTS får masser af goodwill ved sådan et arrangement, og vi deltager i hvert fald gerne næste år. Søren Olesen, Niels Friskov og Henrik Riis Petersen, Rebslagervej Firmaet Flextek A/S og Københavns Tekniske Skole har indgået en to-årig samarbejdsaftale. Aftalen går kort fortalt ud på, at Flextek A/S indretter et showroom på Københavns Tekniske Skoles (KTS) afdeling på Tuborgvej. Til gengæld kan KTS benytte de opstillede maskiner til undervisning af elever og kursister. Flextek A/S opstiller en CNC-styret OKUMA LB3000-M-C drejebænk med roterende værktøjer samt en robot. Samtidig har Københavns Tekniske Skole købt et 5-akset bearbejdningscenter og nogle simuleringsstationer af Flextek A/S. Aftalen betyder blandt andet, at maskin- og værktøjsafdelingen på Tuborgvej er teknologisk opdateret i forhold til branchen. Skolen har indgået aftalen med det formål, at få et tættere samarbejde med virksomhederne inden for branchen. Det er netop et af indsatsområderne i forhold til afdelingens virksomhedsplan. Samarbejdet mellem Flextek A/S og Københavns Tekniske Skole er et ligeværdigt samarbejde. Afdelingen på Tuborgvej vil udbyde kurser på udstyret, altså CNC programmering inden for både fræsning og drejning samt robotteknologi. Samarbejdsaftalen betyder således, at skoleafdelingen på Tuborgvej bliver førende inden for undervisning i CNC. Flextek A/S vil benytte skolen til at fremvise udstyret for potentielle kunder samt gennemføre egne kurser på skolen. I begge tilfælde betyder aftalen, at Københavns Tekniske Skole og Flextek A/S kan benytte hinandens maskiner og udstyr. Undervisningsminister Bertel Haarder kommer og klipper snoren til det nye lokal. Dette sker den 28. september kl på Tuborgvej 177, 2400 København NV. Tvi Hvis du bliver (alvorligt) syg er det vigtigt, at du informerer Løn- og personaleafdelingen hurtigst muligt, så vi kan tjekke op på, om du er omfattet af gruppelivsaftalen, og dermed omfattet af kritisk sygdom. Det er ikke alle overenskomst-grupper, som er omfattet af aftalen, så hvis du er i tvivl om aftalen gælder for dit vedkommende, så er du meget velkommen til at kontakte os. De ansatte, der ikke er dækket af gruppelivsordningen, er i de fleste tilfælde dækket af egen forsikring. Under alle omstændigheder vil vi gerne underrettes, så vi kan vejlede dig om dine muligheder. Til medlemmer af gruppelivsordningen, der pådrager sig en kritisk sygdom, som omhandlet i Forenede Gruppelivs (FG) forsikringsbestemmelser, udbetales en forsikringssum. P.t. udgør summen kr Betingelserne for kritisk sygdom bliver løbende opdateret af FG, og vi vil derfor ikke opliste dem her, men det kan f. eks. være visse former for kræft, blodpropper i hjertet, alvorlige forbrændinger osv. Det er ikke os (KTS), der vurderer om sygdommens art er med i betingelserne, men det er vores opgave som arbejdsgiver at orientere den ansatte om den til enhver tid gældende forsikringsoversigt. Læs mere om Kritisk Sygdom på Løn- og personaleafdelingen 21

12 Kort nyt Kort nyt Så skal vi til fest Sæt allerede nu det store, fede kryds i kalenderen den 4. december. Der skal du nemlig til årets store julefest med alle dine kollegaer på hele KTS. Tid og sted oplyses senere. Tvi Kunsthåndværkerprisen 2009 Vinklubben er på banen igen Inspiration : Tuborgvej på Facebook Bedømmelsen af årets indsendte kunsthåndværker fandt sted den 5. maj i år. Medaljemodtagerne fik overrakt deres bronze- og sølvtrofæer den 26. maj på Københavns Rådhus. Og endelig blev deres værker traditionen tro udstillet på Kunstindustrimuseet mellem den 26. juni og den 3. august. Der blev uddelt en sølvmedalje og syv bronzemedaljer. Medaljemodtagerne er henholdsvis guldsmede, glasformgiver, keramiker, ædelmetal-formgiver, glaspuster og tekstildesigner. Kunsthåndværkerprisen af 1879 har været udskrevet i 130 år. Prisen er et betydningsfuld incitament for kunsthåndværkere og designere og er af uvurderlig betydning for dansk kunsthåndværk. Mange af Danmarks betydeligste kunsthåndværkere og designere har fået deres allerførste opmuntring og belønning ved denne pris. Tvi Efter en vellykket vinsmagning den 28. august på Sukkertoppen, hvor der blev smagt røde vine til røde bøffer, er Vinklubben igen på banen med de to næste arrangementer. Vi arrangerer en prøvesmagning af øl fredag den 2. oktober hos Plan B. Der er plads til max. 40 personer, og der bliver serveret husets tapas. Vinåret afsluttes med et besøg på Den Amerikanske Ambassade den 19. november, hvor der serveres 5 amerikanske vine til restaurantens jubilæumsmiddag. Er du ikke medlem af Vinklubben, og har du lyst til at deltage i begge eller måske blot det ene af de nævnte arrangementer, så ring til Lillian på lokal 3583 og få tilsendt en indmeldelsesblanket. Vinklubben På Tuborgvej har vi oprettet en gruppe på Facebook i forbindelse med vores ung til ung-mentorarbejde. Gruppens navn er Mentor KTS Tuborgvej. Gruppen er blevet gjort lukket, hvilket betyder, at man skal inviteres af en administrator, for at kunne se og skrive i den. Man kan også sende en forespørgsel om medlemskab, og så eventuelt blive godkendt. Gruppen er lukket, fordi der kan være oplysninger, som ikke ønskes offentlige, da det som sagt kun er gruppens medlemmer, som kan deltage i debatten. Det er en meget nem måde at kommunikere med hinanden på, og giver et godt overblik over aktiviteterne i forbindelse med vores mentorarbejde på afdelingen. Jan Lauritsen, vejleder, Tuborgvej KTS er med i årets VideoMarathon Fra den 2. til den 4. oktober afholdes der VideoMarathon i København. KTS er i år medsponsorer sammen med blandt andre Dagbladet Politiken og Nordisk Film. Den 3. og den 4. oktober stiller skolen på Brønderslev Allé lokaler, en lærer samt medhjælpende elever til rådighed for konkurrencen, så alle deltagerne kan få klippet deres film færdig. VideoMarathon er en årlig tilbagevendende Nordisk Filmkonkurrence, der afholdes for ottende år i træk. Konkurrencen går ud på at lave den bedste film inden for en given ramme. Hver deltager får 48 timer til at optage og klippe filmen. Læs mere på Tvi 22 23

13 » Eleverne får lov til at prøve næsten alle de fag, vi udbyder. De får et afbræk i deres hverdag, de får nogle nye oplevelser, og forhåbentligt ser de meningen med, at de skal lære matematik og regning. Det er ganske «simpelt den bedste form for brobygning og vejledning, vi overhovedet kan tilbyde Nyt tilbud til skoletrætte drenge Et helt nyt tiltag på Københavns Tekniske Skole på Rebslagervej skal give skoletrætte drenge på Ydre Nørrebro lysten og gejsten til at færdiggøre skolen samtidig med, at de bliver rustet til senere at kunne tage en erhvervsuddannelse Af Theresa Vind Det er rigtig sjovt. Meget bedre end at være i skole, lyder det i kor fra flere af de 9. klasses-elever, der to gange om ugen trækker i arbejdstøjet i forskellige værksteder på Rebslagervej. De er her for at få en succesoplevelse, der skal give dem selvtillid nok til at færdiggøre deres skolegang samtidig med, at de bliver rustet til at starte på en erhvervsuddannelse siden hen : Eleverne får lov til at prøve næsten alle de fag, vi udbyder. De får et afbræk i deres hverdag, de får nogle nye oplevelser, og forhåbentligt ser de meningen med, at de skal lære matematik og regning. Det er ganske simpelt den bedste form for brobygning og vejledning, vi overhovedet kan tilbyde, fortæller faglærer Henrik Poulsen, der er en af kræfterne bag projektet, der har fået navnet Nørrebros drenge & uddannelse. Et praksisfunderet inklusionsprojekt. Givtigt samarbejde Projektet er et samarbejde mellem KTS, UU-København og fem folkeskoler på Ydre Nørrebro : Rådmandsgades Skole, Klostervængets heldagsskole, Guldberg Skole, Nørrebro Park Skole og Hillerødgades Skole. Det er et tilbud til skoletrætte drenge i løbet af det 9. skoleår. De får tilbudt cirka 30 dage om året på KTS, hvor de får lov til at snuse til fagene murer, smed, tømrer, snedker, elektriker, VVS, maler og industritekniker. For KTS handler det om brobygning og vejledning. Det er første gang vi laver et længerevarende projekt med 9. klasseselever. Normalt kører vi jo korterevarende brobygningsprojekter med 10. klasser. Desuden får vi et meget tættere samarbejde med skolerne. Konkret betyder det, at drengene mandag og tirsdag i hver uge er på teknisk skole i stedet for i folkeskole. Deres hjemskoleundervisning er tilrettelagt, så det kan lade sig gøre. Samtidig er en pædagog frikøbt fra Klostervængets heldagsskole til at følge skolens drenge hver uge. Baggrund Projektet er blevet til på baggrund af en række fokusgruppeinterview med både elever, forældre, skolefolk og fritidsklubpædagoger, foretaget af Henrik Poulsen fra KTS og Kate Klokkerholm, UU-København, Rådmandsgade Skole. Her viste det sig, at størstedelen af de skoletrætte elever, der blev interviewet, følte sig presset hjemmefra til at skulle gå i skole og fortsætte med en boglig uddannelse : Sammenfattende kan man sige, at minoritetsdrengene har begrænsede og stereotype billeder på deres karrieremuligheder. De har svært ved at honorere skolens krav om boglighed og de reagerer ved at skabe en modkultur, som ofte opfattes og defineres af skolen som dårlig opførsel (citat fra rapporten). Til gengæld viser rapporten også, at drengene kan få øjnene op for, hvorfor de skal lære eksempelvis matematik i skolen, når de får en praktisk tilgang til det : Hvis jeg for eksempel laver en matematikopgave, ved jeg, hvorfor jeg laver den. Hvis jeg skal finde en diameter på et rør, så ved jeg, at hvis jeg skal regne ud nede på værkstedet, hvor meget vand, der for eksempel kan løbe igennem det rør, så bliver jeg nødt til at kende diameteren (citat fra rapporten, interview med en elev på KTS). Formålet med inklusionsprojektet er altså, at give de skoletrætte drenge nogle succesopleveser, samtidig med, at de får en indsigt i, hvorfor det er vigtigt at lære de ting i skolen, som de helst vil undvære. Samtidig kan projektets succeskriterier vise drengenes forældre, at der faktisk er prestige i at vælge en håndværkeruddannelse, der samtidig kan hjælpe drengene til at finde et meningsfyldt liv. Projektet kører foreløbigt til april Begejstringen lyser ud af øjnene på alle drengene i projektet. Det er uden tvivl allerede en succes Foto: Theresa Vind 24 25

14 Ligegyldig hvad, så føler jeg en enorm personlig stolthed over at være nået så langt. Det har udviklet mig fagligt, og det pynter på mit cv. Hvis det ikke går som jeg ønsker, så mener jeg stadig, jeg kan bruge hele oplevelsen til noget. Jeg har lært rigtig meget af hele forløbet» «Drømmen om at blive verdens bedste I slutningen af august tager den 22-årige mediegrafiker, der netop har afsluttet sin uddannelse på Julius Thomsens Gade, Claus Julius Bjørneboe, af sted til verdensmesterskaberne i Canada. Han er nemlig Danmarks bedste inden for sit fag, og skal forsvare både sit land og sig selv. Selvtilliden er i orden: Han går efter guldet Claus har selvtilliden i orden. Ved redaktionens afslutning var det endnu uvist, hvilken placering Claus fik ved World Skills. Foto: Theresa Vind Af Theresa Vind Fire og en halv time hver dag i fire dage. Så lang tid eller kort, om man vil har Claus Julius Bjørneboe til at bevise, at han ikke blot er Danmarks bedste mediegrafiker i kategorien unge under 23 år, men også verdens bedste. Det lyder så smart, men jeg ved faktisk godt, at jeg er god til det, jeg laver. Samtidig er jeg nok verdens største konkurrencemenneske, så derfor går jeg selvfølgelig efter guldet i Canada, fortæller Claus til Indtryks udsendte, da vi mødes en formiddag på Claus arbejdsplads Schultz grafisk i Albertslund. Vejen til guldet er dog ikke helt tydelig, for ingen kender opgavernes karakter. Hvad jeg har hørt, bliver der lagt 50/50 vægt på teknisk kunnen og idéer. Opgaverne vil sandsynligvis bestå af at lave plakater, postkort, logoer og i den dur, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Det gælder nok bare om at ramme formen. Jeg ved, at jeg er oppe mod omkring 24 modstandere. Mange af dem især de asiatiske lande har ligget i træningslejr det sidste halve år op til VM. Til gengæld har jeg masser af erfaring inden for de fleste former for opgaver på grund af det danske uddannelsessystems opbygning som vekseluddannelse. Så jeg er ikke så nervøs, forklarer han. Næsten kun styrker Claus griner lidt på spørgsmålet om styrker og svagheder i forbindelse med selve konkurrencen : Min største styrke er, at jeg er konkurrencemenneske. Jeg bliver ikke stresset og kan holde hovedet koldt. Og så min erfaring jeg er godt rustet til rigtig mange opgaver. Jeg er desuden meget kreativ, og det kan blive en god ting under VM, for der kører vi jo på tid, og så handler det i høj grad om at få og gribe de gode idéer. Svagheder? Tja dem har jeg da ingen af. Selvfølgelig er jeg ikke ekspert i alle facetter af Photoshop, men det kan jeg heller aldrig blive, så alt i alt er min selvtillid i orden. Claus har dog ikke hvilet på laurbærene siden DM. Han har fulgt nogle kurser på Julius Thomsens Gade, der kunne blive relevante under VM, og så har han haft kontakt til den tidligere danske VM-deltager, der endte på en flot 7. plads. Han har givet ham en masse insider-tips, samt forklaret ham ned i detaljen om sidste VM s opgaver. Det handler også om smag og stil Claus blev udlært mediegrafiker den 2. august i år. Han fortæller om skuffelsen ved kun at få 7 til sin svendeprøve: Jeg lavede faktisk ingen fejl overhovedet, så ja, jeg er meget utilfreds med karakteren. Bedømmelsen lød, at jeg ikke havde vist nok kunnen i mine frie tryk. Men det var netop velovervejet. Så alt i alt handler en bedømmelse også om smag og stil. Jeg kører nok meget efter en nordisk stil, der er meget stilren ikke for meget hurlumhej. Det skal jeg selvfølgelig også have for øje i Canada. Men alt andet lige kan jeg da bruge mine erfaringer ved svendeprøven til noget konstruktivt. Og måske er syvtallet med til at give mig lidt jordkontakt igen. Det er måske ikke så værst, selvom man er Danmarks bedste. Hvis jeg vinder derovre, så lover jeg, der kommer en sejrsdans på podiet. Og hvis ikke det bliver guld, så går jeg efter en medallion of excellence, som udregnes efter et pointsystem blandt de ti bedste. Ligegyldig hvad, så føler jeg en enorm personlig stolthed over at være nået så langt. Det har udviklet mig fagligt, og det pynter på mit cv. Hvis det ikke går som jeg ønsker, så mener jeg stadig, jeg kan bruge hele oplevelsen til noget. Jeg har lært rigtig meget af hele forløbet, fortæller Claus. Fortid og fremtid Claus anede ikke, hvad han skulle være, da han tog til USA for at tage sin 10. klasse som udvekslingselev. Heldigvis havde hans far dog planer for ham. Han havde meldt ham til de Fleksible moduler, (tidligere udbudt modul, der gav en indføring i alle de kreative fag, red.) på Julius Thomsens Gade, som han startede på, da han kom hjem til Danmark igen. Det var vildt fedt at prøve kræfter med forskellige ting. Jeg syntes fra starten, at alt, hvad der havde med computere at gøre var vildt fedt. Det synes jeg stadig, afslutter Claus. Fra den 1. september og fem dage frem dyster over 900 unge fra 51 lande om verdensmesterskaberne i 25 håndværk. KTS-elev og danmarksmester Christian Wiggers Hansen, struktøruddannelsen, er med i Canada. Der er mindre end 12 af hans slags på verdensplan, og derfor afholdes der ikke konkurrence for struktørerne. Claus Julius Bjørneboe er nyudlært mediegrafiker og er fit for figth til at gå målrettet efter guldet

15 Jeg er stolt af, at det er lykkedes os, at lave et kursus hvor den dårligst stillede elev kommer lige så godt»igennem som den bedst stillede, siger Jens Thomsen«En succes fejrer fødselsdag I 10 år har Startkurserne i Københavns Kommune hjulpet fagligt svage unge til at fuldføre en ungdomsuddannelse. Faglig idérigdom og handlekraft hos bagmændene er opskriften på succesen Af Sille Wulff Mortensen Sommetider kræver det starthjælp at komme godt i gang. I år kan Ungdommens Uddannelsesvejledning i København fejre, at man gennem 10 år har hjulpet de fagligt svageste unge klar til en uddannelse igennem de såkaldte Startkurser. Kurserne har været banebrydende for individuel vejledning af unge mennesker med faglige, personlige eller sociale vanskeligheder. I stedet for en traditionel vejledningssamtale kan de unge på et Startkursus opleve forskellige uddannelser og teste deres evner og interesser. Sammen med en vejleder finder de dermed den vej, der passer dem bedst, og kurserne har reduceret antallet af frafald på ungdomsuddannelserne markant. Den runde fødselsdag bliver derfor fejret med stolthed af de lærere og vejledere, der er knyttet til projektet. En succes De største sejre er, når de unge mennesker, vi har haft, bliver i stand til at forholde sig til deres egen situation. Når vi møder dem rundt omkring efterfølgende på de forskellige uddannelser, eller de kommer til os for at prale med, at de har fået en praktikplads, siger Startvejleder Jens Thomsen. Han var idémanden bag kurserne i 1999, da vejlederne ved erhvervsgrunduddannelsen, EGU, i København besluttede, at et voksende frafald blandt eleverne skulle bremses. Startkurserne blev indført, og at lade de unge få en forsmag på undervisningen blev en succes. I dag er målgruppen blevet bredere, og en lang række ungdomsuddannelser bliver præsenteret på kurset. Vi får flere og flere elever, og hvor vi i starten udfyldte et lille hul, så er vi nu blevet temmelig kendte og anerkendte for vores vejledningsarbejde. Jeg er stolt af, at det er lykkedes os, at lave et kursus hvor den dårligst stillede elev kommer lige så godt igennem som den bedst stillede, siger Jens Thomsen. Tæt og positivt samarbejde Over halvdelen af Startkurset foregår på værksteder på blandt andet Københavns Tekniske Skole, hvor de unge får indblik i, hvordan undervisningen foregår på de forskellige linjer. Faglærer Henrik Poulsen fremhæver det tætte samarbejde i positive vendinger. Vi har et rigtig fint samspil med Startkurserne, for de favner bredere, end vi gør i det almindelige uddannelsessystem. Der er friere rammer, og kurserne er mere fleksible og personlige. Det ser jeg som en stor styrke, siger han og fortæller, at idéen om individuelle uddannelsesplaner, som er skabt på Startkurserne, nu er blevet et krav andre steder i uddannelsessystemet. Startfolkene har fået lavet et anderledes tilbud, som gør, at vi kan spille på flere strenge. Det har nærmest været et lille laboratorium, som har ændret sig meget undervejs. Det tror jeg er vigtigt at holde fast i, for tingene er ikke statiske, og det har de været gode til at se. Det er et flot resultat, at deres tiltag i forhold til individuelle uddannelsesplaner nu er blevet en del af andre ungdomsuddannelser, siger Henrik Poulsen. Fra idé til handling Nye ansatte og fratrædelser Nye ansatte Julius Thomsens Gade Andrew Stevens, faglærer pr Carsten André Pedersen, faglærer pr Rebslagervej Jens Larsen, faglærer pr Maj-Britt Jacobsen, kontorfunktionær pr Sukkertoppen Ulla Petersen, faglærer pr Ole Gudichsen, Lva-faglærer pr Liv Christensen, faglærer pr Bo Kristensen, AC-lærer pr Lone Jørgensen, faglærer pr Steven Witt, LvA-faglærer pr Vi har et rigtig fint samspil med Startkurserne, for de favner bredere, end vi gør i det almindelige uddannelsessystem. Der er friere rammer, og kurserne er mere fleksible og personlige, siger faglærer på KTS Henrik Poulsen Startvejleder Jens Thomsen påpeger ligeledes den konstante faglige udvikling på Startkurserne. Kurserne er blevet en succes, fordi vi har et utroligt godt fagligt miljø, hvor vi hele tiden udvikler nye praksisser. Vi er gode til at være innovative, og der er kort vej fra ide til handling, fortæller han. Blandt andet er det blevet klart for vejlederne igennem deres arbejde med de unge, at der skal lægges vægt på en praktisk tilgang. På Startkurserne går vi mindre teoretisk til værks og prøver hele tiden at eksemplificere tingene praktisk. At have tingene mellem hænderne er vigtigt for vores elever, og blandt andet er det at bygge modeller blevet lidt et mantra for os, siger Jens Thomsen. Kurserne skal hjælpe de unge til at forstå deres muligheder og lave en realistisk uddannelsesplan. Men de pædagogiske mål er desuden at give de unge selvtillid og selvindsigt, hvilket viste sig som en af de større udfordringer for vejlederne. Det der kendetegner vores elever er, at de står i en utryg situation i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, som kan skyldes sociale, private eller faglige forhold eller som oftest alle tre dele. I de ti år, der er gået, har den største pædagogiske udfordring været at finde ud af overhovedet at nå denne målgruppe, siger Jens Thomsen. Tæbyvej Helle Bartholdy Bertelsen, kontorfunktionær pr Glostrup/Herlev Anders Østerby Andersen, faglærer pr Fratrædelser Faglærer Claus Søe, Rebslagervej, d LvA-lærer Kjeld Egebirk, Sukkertoppen, d Faglærer Preben Skydsggard, Tæbyvej, d AC-lærer Kenneth Taarnberg, Vibenhus, d Overlærer Marianne Hallgaard Christensen, Kongedybet, d Overlærer Erling Schmidt, Julius Thomsens Gade, d SKP-instruktør Klaus Per Møller, Herlev, d Kontorfunktionær Maj Munkebo, regnskabsafdelingen, d Faglærer Paul-Erik Lind, Julius Thomsens Gade, d Faglærer Niels Lütgens, Glostrup, d

16 Julehygge og børneteater Søndag den 29. november 2009 kl Julen nærmer sig, og Personaleforeningen har igen tænkt på børnene og reserveret elevkantinen på Drejervej 16, 1. Vi starter kl , hvor der vil blive serveret gløgg, sodavand, æbleskiver og andre julelækkerier. Derudover er der mulighed for at pynte skolens juletræ med juleklip - papir og saks vil være til rådighed. Børnene må meget gerne være iført nissehuer, så vi alle rigtig kan komme i julestemning. Og måske kigger julemanden forbi! Skolens hjemmeside, kts.dk, i en ny og smartere udgave Af Michael Schmidt Siden årsskiftet har de korte og mellemlange uddannelser ikke være en del af Københavns Tekniske Skoles udbud. Derfor var det påkrævet at ændre hjemmesiden, så den beskriver KTS aktuelle tilbud. I samme åndedrag har siden fået en designmæssig makeover, for at gøre den mere moderne og visuel attraktiv. Kts.dk har i gennemsnit ca besøgende om ugen. Den årlige brugervurdering, som gennemføres hvert efterår, har vist, at den hidtidige hjemmeside blev rigtig positivt modtaget. Hvilket de to førstepriser i Videnskabsministeriets hjemmesidekonkurrence Bedst på Nettet i 2007 og 2008 også vidner om. Why fix it, if it not broke Når nu siden har vundet førstepriser for brugervenlighed, hvorfor så lave den om? Som allerede nævnt nødvendiggjorde KTS ændrede uddannelsesudbud en omstrukturering af informationerne. Samtidig udvikler webmediet sig i en rivende hast, og vil man vinde de unges gunst, må man være med på udviklingsbølgen. Den revitaliserede hjemmeside er et resultat af et samarbejde mellem skolens webansvarlige Michael Schmidt, webudvikler Morten Rikard fra firmaet Alia og art director Jeppe Bøgede fra designbureauet Invers. Hjemmeside revitaliseret Hvis KTS i omverdenen skal opfattes som en moderne og nytænkende uddannelsesinstitution må skolens vigtigste markedsføringskanal selvfølgelig være det samme og signalere originalitet og fornyelse. Grafisk ansigtsløftning Så for at gøre siden mere levende og appetitlig, er der blandt andet kommet ultrakorte videosekvenser på forsiden frem for statiske billeder. Desuden er mange af teksterne blevet ledsaget af friske fotos, taget rundt omkring på skoleområderne af den professionelle fotograf Per Morten Abrahamsen, som også har taget de meget roste billeder til sidste års KTS 2012-publikation. Digital vejledning For at tage bedre hånd om brugerne, har vi i samarbejde med vejledningen på Rebslagervej udviklet et menupunkt med digital vejledning. Der er blandt andet samlet gode råd om og tips til, hvordan man vælger uddannelse, og hvordan man som nystartet overlever skolestarten. Men det er kun en start. Tanken er, at erfaringerne fra vejledningsarbejdet på skoleafdelingerne i højere grad skal integreres i informationer på hjemmesiden. Tal dansk for pokker Sprogligt er der forsøgt at kravle ned af abstraktionsstigen og holde sig på de nederste trin, ved at være mere konkret frem for at beskrive uddannelserne med abstrakte ord og vendinger. I forvejen har hjemmesiden en smart ordbogsfunktion, hvor vanskelige ord, sære fagudtryk og uforståelige forkortelser er markeret og bliver forklaret i en lille tekstboks, når markøren placeres på ordet. Desuden tager søgefunktionen højde for de mest gængse stavefejl, og viser et søgeresultat, selvom man staver forkert eller kalder en uddannelse eller et kursus noget andet end hjemmesiden gør. Det nåede vi ikke Planen er at få udarbejdet mere tidssvarende videoer til hjemmesiden. De nuværende omtaler uddannelser, som KTS ikke længere har (KEA + de gamle grundforløb). Desuden minder de lidt for meget om DR s OBS-indslag. Idéen er at få udarbejdet nye videoer, som vi kan have liggende på Youtube.com, men som kan afspilles (indlejres) på kts.dk. Videoerne skal i langt højere grad end de gamle give et indtryk af, hvordan det er at være elev på skolen. Kl drager vi af sted til Teatret bag kroen, hvor vi skal se Peter Plys holder jul. Læs mere på og nederst på denne side. Prisen for at deltage i dette hyggelige julekliparrangement er 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. Tilmelding til juleklip er senest den 16. november 2009 Prisen for Peter Plys holder jul er 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn Tilmelding til teater er senest den 9. oktober 2008 Masser af julehilsner fra Personaleforeningen Julehygge Navn tilmelder voksne à 80 kr. og børn à 40 kr. til julehygge Børnenes navn Alder Børneteater Hele familien inviteres til et fantastisk og musikalsk juleeventyr med Peter Plys og alle vennerne! Peter Plys har været hos os i generationer og er elsket af folk i alle aldre. Derfor er forestillingen også bygget op med masser af sjov for både voksne og børn. Navn tilmelder voksne à 80 kr. og børn à 40 kr. til juleteater Underskrift Cpr. nr. Afd

17 Lyngby igen og igen og igen og Under en bragende sol blev der sparket bold ved KTS Sommer CUP på B 93 baner i weekenden den 1. og 2. august. 12 juniorhold, fordelt på fire puljer, dystede om ære, præmier og pokaler. For fjerde år kunne Lyngby stille vandrepokalen tilbage på hylden i klublokalet, nu til evig eje efter den afgørende finale, som i år blev spillet mod Brøndby. Afgørelsen faldt efter en serie nervepirrende straffespark på 5-6 til hvert hold. Specielt Lyngby havde grund til at være fornøjet med resultatet, da de stillede op med deres anden målmand han gjorde det fremragende. Resultattavlen viste I finalekampen mellem pulje 3 og 4 var vinderen Boldklubben Frem, der kunne glæde sig over en pokal til præmieskabet i klubben. Kampen blev spillet mod Vanløse og blev vundet med 5-0. Bmh Se 32 alle resultater og billeder fra sommerens cup på Foto: Casper Petersen Højt spark af Boldklubben Skjold mod Kastrup Boldklub

indtryk Endelig lykkes det I dialog med LUU Natassias kamp Frafaldskurven er på vej ned En ny tradition er startet

indtryk Endelig lykkes det I dialog med LUU Natassias kamp Frafaldskurven er på vej ned En ny tradition er startet indtryk Københavns Tekniske Skoles personaleblad Nr. 40 Maj 2009 Endelig lykkes det Frafaldskurven er på vej ned I dialog med LUU En ny tradition er startet Natassias kamp Trods uhørt hårde odds lykkes

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

April 08 nr.32. Unge hjælper unge Ungementorordning på Sukkertoppen/Kongedybet er en stor succes

April 08 nr.32. Unge hjælper unge Ungementorordning på Sukkertoppen/Kongedybet er en stor succes April 08 nr.32 4 Unge hjælper unge Ungementorordning på Sukkertoppen/Kongedybet er en stor succes 6 Udveksling med Baskerlandet Den 19. april sender KTS 25 elever på et tre ugers ophold i Baskerlandet

Læs mere

Fra værkstedet til grønsværen Fornem pris igen På vej til Canada

Fra værkstedet til grønsværen Fornem pris igen På vej til Canada December 08 nr. 37 6 4 Fra værkstedet til grønsværen Tømrerelever på Rebslagervej spiller fodbold i skoletiden. Det lader til at gavne koncentrationen på skolebænken, mener faglærer Fornem pris igen Nu

Læs mere

IND TRYK Oktober 06 NR 20 UDVEKSLING AF ERFARINGER OM AMU TRE UDDANNELSER SAMLET TIL EN NYE STUDIEREKTORER PRÆSENTERER SIG

IND TRYK Oktober 06 NR 20 UDVEKSLING AF ERFARINGER OM AMU TRE UDDANNELSER SAMLET TIL EN NYE STUDIEREKTORER PRÆSENTERER SIG IND TRYK Oktober 06 NR 20 UDVEKSLING AF ERFARINGER OM AMU Seks tekniske skoler udvekslede gode historier og vellykkede aktiviteter på AMU-området TRE UDDANNELSER SAMLET TIL EN Så er det slut med uddannelserne

Læs mere

indtryk Mere af denne slags Kæft, trit og retning-disciplin Htx udklækker iværksættere Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet

indtryk Mere af denne slags Kæft, trit og retning-disciplin Htx udklækker iværksættere Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet indtryk Københavns Tekniske Skoles personaleblad Nr. 43 Oktober 2009 Mere af denne slags Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet Kæft, trit og retning-disciplin 31 tømrerlærlinge på skole i Tyskland Htx

Læs mere

IND TRYK November 05 NR 14 SENIORERNE LOGGER PÅ ER DU EN GOD MEDARBEJDER? DAGLIGDAG PÅ KTS

IND TRYK November 05 NR 14 SENIORERNE LOGGER PÅ ER DU EN GOD MEDARBEJDER? DAGLIGDAG PÅ KTS IND TRYK November 05 NR 14 SENIORERNE LOGGER PÅ Hver tirsdag mødes en gruppe seniorer til pc-undervisning på Rebslagervej. ER DU EN GOD MEDARBEJDER? Fire chefer giver deres bud på den gode medarbejder.

Læs mere

ind tryk TEMA: Arbejdsglæde og ildsjæle KTS og det store udland Skud på Stammen 2011: Thor tænker i 3D Nr. 54 November / 2011 KTS personaleblad

ind tryk TEMA: Arbejdsglæde og ildsjæle KTS og det store udland Skud på Stammen 2011: Thor tænker i 3D Nr. 54 November / 2011 KTS personaleblad ind tryk Nr. 54 November / 2011 KTS personaleblad TEMA: KTS og det store udland Arbejdsglæde og ildsjæle Skud på Stammen 2011: Thor tænker i 3D 1 Indhold Det faste 03 Leder 08 Kort nyt 27 Goddag og farvel

Læs mere

indtryk 0,3% over gennemsnittet Vores htx ere har de højeste karakter KTS vinder moms sag 6000 bilag dokumenterer vores ret

indtryk 0,3% over gennemsnittet Vores htx ere har de højeste karakter KTS vinder moms sag 6000 bilag dokumenterer vores ret Februar 2009 Nr. 38 indtryk Københavns Teknisk Skoles personaleblad 0,3% over gennemsnittet Vores htx ere har de højeste karakter KTS vinder moms sag 6000 bilag dokumenterer vores ret Super lærling på

Læs mere

Marts 08 nr.31. Pædagogik Hvad forstås med problemorienteret undervisning? En underviser på KEA fortæller om sit speciale på DPU

Marts 08 nr.31. Pædagogik Hvad forstås med problemorienteret undervisning? En underviser på KEA fortæller om sit speciale på DPU Marts 08 nr.31 4 Pædagogik Hvad forstås med problemorienteret undervisning? En underviser på KEA fortæller om sit speciale på DPU 7 Htx-elev springer ud som forfatter Den 18-årige htx-elev Fatima AlZahra

Læs mere

IND TRYK Februar 07 NR 23

IND TRYK Februar 07 NR 23 IND TRYK Februar 07 NR 23 NYTÆNKNING MED GODE RESULTATER Inspektørområderne i Glostrup og Rødovre har taget nye initiativer i brug for at skabe bedre vilkår for eleverne Læs mere på side 4 VEJLEDER-TRÆF

Læs mere

IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER TILFREDSHED SCREENING

IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER TILFREDSHED SCREENING IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER Fem ud af ni KTS-elever er videre til DM i håndværksfag efter regionsmesterskaberne på Erhvervsskolen Hamlet i Hillerød. TILFREDSHED Medarbejderne på KEA Lygten

Læs mere

IND TRYK JUNI JULI 05

IND TRYK JUNI JULI 05 IND TRYK JUNI JULI 05 NR 11 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP INTEGRATION Indvandrerkonsulent og forfatter Manu Sareen: I bestemmer selv, hvordan eleverne skal opføre sig på skolerne! Tag med til seminar om

Læs mere

IND TRYK Maj 06 NR 18 SUNDHED OG IDRÆT FUL-KONSULENTERNE HTX-ELEV OG FORFATTERSPIRE

IND TRYK Maj 06 NR 18 SUNDHED OG IDRÆT FUL-KONSULENTERNE HTX-ELEV OG FORFATTERSPIRE IND TRYK Maj 06 NR 18 SUNDHED OG IDRÆT Vvs-erne fra Rebslagervej går til breakdance. Folkesundhed København og KTS samarbejder om at få eleverne til at røre sig mere og leve sundere. FUL-KONSULENTERNE

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

IND TRYK Oktober 05 NR 13 VELBEKOMME OK 05 DIGITALE LØNSEDLER

IND TRYK Oktober 05 NR 13 VELBEKOMME OK 05 DIGITALE LØNSEDLER IND TRYK Oktober 05 NR 13 VELBEKOMME Ud med dagens ret, ind med buffeten. Kantinen i Julius Thomsens Gade giver flere og sundere valgmuligheder. OK 05 Tag ud og gem! Indstik til Indtryk med kort gennemgang

Læs mere

IND TRYK November 06 NR 21

IND TRYK November 06 NR 21 IND TRYK November 06 NR 21 HJEMLØSE KAN IGEN SMILE SKP erne på Rebslagervej laver proteser til Københavns hjemløse. Læs mere om solstrålehistorien og hør SKP eren Marina fortælle om udbyttet ved ordningen

Læs mere

undervisere mindst glade for ledelsen Hvor er praktikpladserne?

undervisere mindst glade for ledelsen Hvor er praktikpladserne? medarbejdernyt februar 2005 nr.7 PSYKISK ARBEJDSMILJØ undervisere mindst glade for ledelsen VELKOMMEN TIL VIBENHUS UNGDOMSVEJLEDERNE: Hvor er praktikpladserne? IND:TRYK er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad.

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere

IND TRYK AUGUST/SEPTEMBER 05

IND TRYK AUGUST/SEPTEMBER 05 IND TRYK AUGUST/SEPTEMBER 05 NR 12 SPORTSLEGENE 2005 KTS forsvarede sig i grønt og orange. Vores spillere var endnu engang suveræne i badminton, og Selandia løb igen med pokalen i rundbold ved årets SporTSlege

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Uheld i firmabil TØMRER PAR. Skud på stammen. Penge i løft EXCELLENCE

Uheld i firmabil TØMRER PAR. Skud på stammen. Penge i løft EXCELLENCE Uheld i firmabil TØMRER PAR Skud på stammen Penge i løft EXCELLENCE TIB nr. 7 september 2009 Hvor meget samlerabat mon du kan få med en Forbunds Familieforsikring? Som du måske ved, har dit fagforbund

Læs mere