- Inspiration til fastholdelsesindsatser, der virker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Inspiration til fastholdelsesindsatser, der virker"

Transkript

1 hold fast! - Inspiration til fastholdelsesindsatser, der virker - Inspiration til fastholdelsesindsatser, der virker

2 h Hold fast! - Inspiration til fastholdelsesindsatser, der virker Oktober, 2009 Udgiver: Integrationsservice Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K i samarbejde med Center for ArbejdsFastholdelse (CAF), Foreningen Nydansker og LG Insight ISBN: Elektronisk ISBN: Oplag: Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Læs mere på

3 old fast! Der er nydanske medarbejdere fra ikke-vestlige lande på det danske arbejdsmarked, og antallet af beskæftigede nydanskere er de seneste fem år steget med personer. Det betaler sig at tænke langsigtet - og udvise rettidig omhu - når det gælder om at fastholde de nydanske medarbejdere på arbejdspladserne rundt omkring i Danmark. For en kommune er der mindst kroner til forskel på, om en borger er i arbejde eller modtager kontanthjælp, hvis man ud fra en simpel model alene tager højde for skatteindtægter samt nettoudgifter til kontanthjælp og aktivering. De nydanske medarbejdere har under det seneste år med økonomisk afmatning ikke været berørt i samme omfang som andre medarbejdere på arbejdsmarkedet, men beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2009) viser samtidig, at nydanskere har sværere ved at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet under ledighed og sygdom. Analysefirmaet LG Insight har fulgt den økonomiske afmatnings første år tæt og samlet viden om udstødningsprocesser på arbejdsmarkedet blandt nydanskere. Den viden giver anledning til at se på de konkrete handlemuligheder, kommunerne har for at igangsætte fremadrettede initiativer, der understøtter fastholdelse af nydanske medarbejdere på arbejdspladserne. Spørgsmålet er, hvordan det er muligt at styrke arbejdsfastholdelsen af nydanske medarbejdere, når der er lav vækst i beskæftigelsen - eller måske endda nedgang og stigende ledighed. Svaret er, at der er mange strenge at spille på. Kommunerne har sammen med virksomheder, sundhedssystemet, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner og øvrige udbydere en række uudnyttede handlemuligheder i forhold til netop fastholdelsesindsatsen. I dette katalog giver vi inspiration til fremadrettede fastholdelsesindsatser, der virker. Mange indsatser kan iværksættes nu og her, mens andre kan tænkes ind fremadrettet i beskæftigelsesplaner for 2010 og de efterfølgende år. Bag kataloget står Integrationsservice, som i samarbejde med LG Insight, Center for ArbejdsFastholdelse (CAF) og Foreningen Nydansker præsenterer værdifulde erfaringer og viden om arbejdsfastholdelse af nydanskere. Vil du vide mere om mulighederne og have konkrete forslag til at komme i gang, så ring gerne til os. Du finder vores kontaktoplysninger på bagsiden af hæftet. På kan du hente uddybende information om fastholdelsesredskaber og støttemuligheder i relation hertil. God læselyst. Integrationsservice Oktober, 2009

4 KTUALITET En af de største samfundsmæssige udfordringer de senere år har været at sikre tilstrækkeligt med hænder på arbejdsmarkedet - både i de private virksomheder og på de offentlige arbejdspladser. Den lange periode med økonomisk opsving har givet mange ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, herunder ikke mindst mange nydanskere fra ikke-vestlige lande mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget fra 45 % i 2001 til 57 % i Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet Analysefirmaet LG Insight har det seneste år nøje fulgt tendenser i udstødningsprocesser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande på arbejdsmarkedet i kølvandet på den økonomiske afmatning. Baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik fremgår det, at ledigheden blandt nydanske medarbejdere det seneste år ikke er steget i samme grad som ledigheden blandt andre danske medarbejdere. Tendenser peger på, at ledigheden under den økonomiske afmatning særligt har ramt bestemte geografiske områder og branchetungt inden for bl.a. industri- og produktionserhverv, hvor andelen af nydanske medarbejdere er lavere end f.eks. inden for restaurations-, detail- og servicebranchen. Der kan være behov for at få foretaget analyser af lokale tendenser angående udstødningsprocesser fra arbejdsmarkedet som afsæt for at træffe beslutninger vedrørende fastholdelsesindsatser. I lyset af den fortsatte økonomiske afmatning og stigende ledighed er der under alle omstændigheder grund til at ofre særlig opmærksomhed på de svageste grupper og dårligst kvalificerede medarbejdere - herunder mange nyansatte nydanskere fra ikke-vestlige lande - som vil være i fare for at ryge ud af arbejdsmarkedet. Særlige opmærksomhedspunkter omfatter: Nyledige nydanskere, som ikke omfattes af den beskæftigelsesfaglige indsats i kommunerne ved overgang til selvforsørgelse uden dagpenge eller kontanthjælp. Nydanske unge under 30 år, som under højkonjunkturen er gået efter et job som alternativ til uddannelse, og som derfor ikke har noget at falde tilbage på ved ledighed. Ledige nydanskere, som vender tilbage til det beskæftigelses- og sundhedsfaglige system med nedslidningsskader, reaktiverede traumer, diabetes og generelle folkesundhedsproblematikker. Nydanske medarbejdere, som ikke får tilbudt eller tager imod arbejdsfastholdelsestilbud i form af f.eks. nedsat arbejdstid, intern omplacering, nye jobfunktioner, ændret arbejdsfordeling, uddannelsestilbud m.m. LG Insight s undersøgelser understøttes af meldinger fra kommuner og aktører på sygefraværsområdet. Der er tendenser, der peger i retning af, at antallet af nydanskere stiger i sygedagpengesystemet, og andelen med risiko for langvarig sygdom er større blandt etniske minoriteter. Tilsvarende tyder meget på, at færre sygemeldte nydanskere delvist raskmeldes, og flere mister tilknytningen til dagpengesystemet under ledighedsperioder, hvorefter de overgår til kontanthjælpssystemet. De fremadrettede initiativer En forstærket indsats i kommunerne, der kan sikre en tidlig indsats for at fastholde udsatte nydanske medarbejdere på arbejdsmarkedet, vil være styrket af et bredt og tværfagligt samarbejde med virksomhederne, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner, lægekonsulenter, arbejdsmedicinere m.fl. Det brede samarbejde kan sikre, at eventuelle ledighedsperioder bruges målrettet på uddannelse, sprogtilegnelse samt helbreds- og sundhedsfremmende aktivitet. Integrationsministeriet yder gennem projektet Etnisk Arbejdsfastholdelsesberedskab (EA) støtte til Center for ArbejdsFastholdelse (CAF), der i partnerskab med Foreningen Nydansker understøtter tværfaglige netværk og udvikling af redskaber til sikring af nydanske medarbejderes fastholdelse på arbejdsmarkedet.

5 TTA Tilbage Til Arbejdet Regeringen har med sin sygefraværshandlingsplan igangsat en lang række initiativer, herunder Det store danske TTA projekt. Det overordnede formål er at nedbringe langtidssygefraværet og muliggøre en hurtigere og varig tilbagevenden til arbejdet for borgere på sygedagpenge. Projektet igangsættes i 20 kommuner og løber fra Under TTA projektet er der fokus på at videreudvikle metoder, der sikrer en tidlig tværfaglig afklaring og en øget koordinering af parallelindsatser, hvilket vil kræve en tværsektoriel tilgang i jobcentrenes opfølgning på sygedagpengeområdet. Under TTA projektet udvikles en videreuddannelse af nøglepersoner i kommunerne - TTA koordinatorer - som skal stå for koordineringen af samarbejdet mellem borger, jobcenter, virksomhed og sundhedssystem. Uddannelsen af TTA koordinatorerne vil blandt andet omfatte udvikling af kompetence i håndtering af kulturmøder. mange handlemuligheder I de efterfølgende afsnit præsenteres en vifte af muligheder for at gå i gang med at styrke en fastholdelsesindsats for nydanske medarbejdere, der af forskellige årsager kan være i fare for at miste deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Mange indsatser kan iværksættes nu og her, mens andre kan tænkes ind fremadrettet i beskæftigelsesplaner for 2010 og de efterfølgende år. Kataloget indeholder også henvisninger til støttemuligheder, og hvor man kan hente mere viden på de enkelte områder. Parterne bag kataloget står selvfølgelig klar, hvis du har behov for mere information om mulighederne eller har brug for konkrete forslag til at komme i gang. Kataloget indeholder en vifte af information og inspiration til at imødegå sygefravær at bruge tværfaglig rådgivning at styrke brugen af kompetenceafklaring at styrke den beskæftigelsesrettede efteruddannelse at sikre den sproglige opkvalificering at øge brugen af mentorordninger at understøtte kulturforståelsen på arbejdspladsen at gå i dialog med virksomheder om mangfoldighedsledelse

6 ASTHOLDELSESTURNE Der er et enormt integrationspotentiale i små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder har sjældent integrationspolitikker eller mangfoldighedsstrategier, der er med til at sikre arbejdsfastholdelse af nydanske medarbejdere. Til gengæld har undersøgelser og erfaringer fra en besøgsrunde til mere end virksomheder i 2006 og 2007 vist, at virksomhederne er interesserede i at blive bedre til at skabe den gode arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives og udnytter deres fulde potentiale, udvikles og avancerer på lige fod. Udfordringen er, at de små og mellemstore virksomheder ofte hverken har tid eller råd til at opsøge de aktuelle informationer om muligheder for hjælp og støtte i integrations- og fastholdelsesprocessen - f.eks. i relation til faglig og sproglig opkvalificering eller etablering af mentorordninger. være etablering af en fastholdelsesturné i samarbejde med det lokale beskæftigelsesråd, hvor erfarne konsulenter afvikler besøg hos en række små og mellemstore virksomheder i lokalområdet. Fakta Foreningen Nydansker har i 2008 gennemført en fastholdelsesturné til 100 virksomheder i Københavns Kommune i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Du kan finde mere information om indsatsen på hjemmesiden Der ligger med andre ord en opgave for kommuner og jobcentre i at sikre bedre information til virksomhederne om redskaber, støtte og finansiering til integration og fastholdelse af nydanske medarbejdere. En del af løsningen kan

7 VI FØLER OS BEDRE RUSTET BEDRE INFORMATION TIL VIRKSOMHEDER På trods af finanskrise og økonomisk afmatning, så tror jeg, at de små og mellemstore virksomheder har en rummelighed, som vi slet ikke gør os begreb om, hvis de blot får den nødvendige hjælp. Og jeg tror, Københavns Kommune har mange tilbud om hjælp til virksomhederne, som de slet ikke kender til, fortæller formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Københavns Kommune, integrationsborgmester Jakob Hougaard. Som formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd har han været med til at finansiere en virksomhedsturne med fokus på fastholdelse af nydanske medarbejdere på små og mellemstore virksomheder. Det Lokale Beskæftigelsesråd er blandt andet sat i verden for at gøre beskæftigelsesindsatsen mere lokal og mere virksomhedsnær og for at styrke det forebyggende arbejde for dem, der har en noget udsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor var det oplagt for os at støtte en virksomhedsturné, hvor erfarne konsulenter har besøgt op mod 100 små og mellemstore virksomheder, forklarer han. For nogen er det uklart, hvad en virksomhedsturné med fokus på arbejdsfastholdelse bidrager til. Spørger man nogle af de virksomheder, der har deltaget, er svaret til gengæld klart. Vi har sagt ja til et besøg af en konsulent, fordi vi er en mangfoldig arbejdsplads og gerne vil sikre et godt arbejdsmiljø, så vi kan fastholde vores gode medarbejdere. Vi oplever løbende udfordringer og vil gerne blive bedre til at håndtere mangfoldigheden. Med besøget føler vi os bedre rustet til opgaven, fortæller Mette Nørregaard, leder af Egevoldens Børnehave. Det har været værdifuldt for os at få en større viden om de redskaber og støttemuligheder, der findes. Hvis man ikke kender til de eksisterende muligheder, opsøger man dem jo heller ikke, fortæller Camilla Bangert, apoteker hos Rødovre Apotek. Ifølge Hougaard gælder det for kommunerne om at få det uudnyttede potentiale i spil. Vores udviklingspotentiale ligger i en langt bedre information til virksomhederne om redskaber, støttemuligheder og finansiering fra kommunens side. For de små og mellemstore virksomheder kender ikke alle mulighederne, og de har hverken tid eller råd til selv at opsøge aktuelle informationer. Men efter et gratis, koncentreret og individuelt tilpasset besøg på virksomheden med fokus på den hjælp, det offentlige kan yde til integration og fastholdelse af nydanske medarbejdere, så fordobler de øjensynlig deres viden på området.

8 EDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Der er en tendens til at tænke, at enten er man syg, eller også er man rask. Men sådan behøver det ikke at være. En tværfaglig indsats tidligt i sygdomsperioden og et tæt samarbejde med arbejdsgiveren er et godt redskab til at afklare tvivl og bekymring hos den sygdomsramte medarbejder og dennes arbejdsgiver, der begge kan være usikre på, hvad der er forsvarligt, og hvad der reelt kan lade sig gøre. Når det gælder nydanske medarbejdere, kan der være særligt behov for information om muligheder, krav, rettigheder og håndtering af sygdom, da arbejdsmarkedserfaringen og kendskabet til systemet kan være begrænset. Ligeledes kan der være skærpede krav til opmærksomhed på sproglig og indholdsmæssig forståelse samt tydelighed omkring indbyrdes forventninger og aftaler. fuldtidssygemelding. Hjælp til afklaring af tidshorisont, planlægning og perspektiv betyder som regel, at der kan findes den nødvendige fleksibilitet på arbejdspladsen. I den forbindelse har mødet på virksomheden med en faglig vurdering og hjælp til tilrettelæggelse vist sig særligt velegnet. Støttemuligheder......er beskrevet i Lov om sygedagpenge, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og Lov om Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU). Lovgivningen indeholder flere redskaber, der enten enkeltvis eller i sammenhæng kan bruges til at skræddersy den helt rigtige løsning, så medarbejderens tilknytning til arbejdsmarkedet fastholdes. Handlemuligheder......kan omfatte en delvis sygemelding eller delvis raskmelding frem for en fuldtidssygemelding, hvis der er behov for at nedsætte arbejdstiden i en periode. Ved kronisk eller langvarig sygdom med et øget behov for fravær, kan man f.eks. lave en 56 aftale i henhold til Lov om sygedagpenge, hvor arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra første sygedag. Der kan være behov for at foretage en afprøvning af indhold, rytme, arbejdstid og omfang for at klarlægge, hvordan et fremtidigt job skal se ud, for at job og helbred hænger sammen. Ved sygdom, der giver besvær med at klare det daglige arbejde, kan det være nødvendigt at trykke på en pauseknap - enten i form af delvist fravær eller i form af anden aflastning. Ved at justere på arbejdstid og arbejdsopgaver kan det ofte lade sig gøre at forhindre en Personlig assistance er også en mulighed, hvis en funktionsnedsættelse betyder behov for støtte af en anden til at varetage arbejdsopgaver, som medarbejderen har svært ved at klare eller klare alene. Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads kan være afgørende for at blive i sin arbejdsfunktion. Det kan også være nødvendigt med tilførsel af kompetencer gennem tillæring eller uddannelse.

9 FAKTA Der er i 2009 kommet væsentlige ændringer i Lov om sygedagpenge Arbejdsgiver skal senest, når medarbejderen har været sygemeldt i 4 uger, og med rimelig varsel, tage en samtale med medarbejderen. Samtalen skal omhandle, hvordan og hvornår medarbejderen genoptager arbejdet. Oplysninger der går videre til brug for jobcenterets opfølgning. I forbindelse med fravær og besvær med at klare det daglige arbejde kan der anvendes en mulighedserklæring. En mulighedserklæring udarbejdes i samarbejde med læge, arbejdsgiver og medarbejder og har fokus på de konkrete mulige arbejdsfunktioner. I forbindelse med fravær kan medarbejderen anmode arbejdsgiver om, at der udarbejdes en fastholdelsesplan med henblik på at skabe holdbare arbejdsmæssige løsninger. De nye regler lægger op til et tæt og konkret samarbejde mellem borger, jobcenter, arbejdsgiver og praktiserende læge. DET HAR VÆRET INVESTERINGEN VÆRD Jeg er glad for mit arbejde, og i dag kan jeg igen det samme som mine kolleger. Det er vigtigt for mig. Jeg vil gerne lære mere dansk, og jeg vil gerne tage uddannelsen som serviceassistent - hvornår starter den?, spørger Mahmoud forventningsfuldt. Tidligere var udsigterne noget mere dystre. Vi spoler filmen tilbage. Mahmoud er flere gange mødt op på sin arbejdsplads for at passe sit job som serviceassistent på Esbønderup Sygehus trods stærke smerter over lænden og ned i benene. Hans arbejdsgiver tvivler på, at det er forsvarligt at lade ham arbejde og sender ham hjem, hvorefter han bliver fuldtidssygemeldt. Egen læge og hospitalslægen stiller diagnosen diskusprolaps, og en scanning skal afgøre om operation er nødvendig. Center for ArbejdsFastholdelse (CAF) bliver inddraget, og en speciallæge i arbejdsmedicin fastslår, at det vil være fornuftigt at anvende ventetiden op til scanningen aktivt med træning. Herfra starter Mahmoud et forløb med fysisk træning under vejledning af en fysioterapeut. Scanningen fastslår sidenhen, at det ikke umiddelbart er nødvendigt at operere Mahmoud for diskusprolapsen. Der bliver derfor afholdt et møde på arbejdspladsen, hvor den nærmeste leder, øverste chef, fysioterapeuten og en socialfaglig konsulent deltager foruden Mahmoud selv. På mødet aftales en plan for Mahmouds delvise raskmelding og tilbagevenden til arbejdet. Han starter med afgrænsede arbejdsopgaver, og der aftales opfølgende møder på arbejdspladsen samt gradvis justering af arbejdstid med forsat plads til træning. Vi står i dag med en fuldstændig rask medarbejder, der er dedikeret og loyal. Selvfølgelig har vi måttet sno os lidt i forbindelse med mødeskemaer og mandskab, men jeg synes bestemt, at det har været investeringen værd, siger Anne-Marie Madsen, der er daglig leder af Serviceenheden på Hillerød Hospital.

10 VÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Det har vist sig, at en koordineret, systematisk og tværfaglig indsats virker i forhold til arbejdsfastholdelse af nydanske medarbejdere. Socialfaglig viden kombineret med arbejdsmedicinsk, psykologisk og fysioterapeutisk ekspertise er vigtige elementer i arbejdsfastholdelse. Erfaringerne viser, at det ofte er en fordel at involvere relevante fagpersoner fra starten i et samarbejde om arbejdsfastholdelse. Tværfagligheden skal dog være fleksibel, så det i den enkelte situation kan afgøres, hvilke fagpersoner, der bør inddrages. En tværfaglig tilgang til indsatsen kan f.eks. betyde, at der hurtigt igangsættes træning i tiden op til en scanning eller i ventetiden på en operation, så sygeperioden anvendes aktivt. Regeringens Sygefraværshandlingsplan og Trepartsaftalen fra 2008 har oplistet 39 initiativer, hvoraf det ene er Det store danske TTA projekt, der fra 2010 gennemføres i 20 af landets kommuner. Formålet med projektet er at finde systemtekniske løsninger på etablering af en tidlig, tværfaglig og koordineret opfølgning på sygedagpengeforløb. Et tæt samarbejde mellem kommune, virksomhed og praktiserende læge, herunder koordinering af indsatser, er væsentligt for, at der kan opnås en optimal anvendelse af arbejdspladsens ressourcer og en succesrig arbejdsfastholdelse. Ny lovgivning omkring kommune, virksomhed og læges roller i forbindelse med sygdom hos medarbejdere er en oplagt lejlighed til at igangsætte indsatser, der understøtter dette (læs mere herom i forrige opslag). Styrken i lokalt forankrede netværk Integrationsministeriet har ydet støtte til Center for ArbejdsFastholdelse (CAF), der i partnerskab med Foreningen Nydansker har iværksat projektet Etnisk Arbejdsfastholdelsesberedskab (EA). Projektet har til formål at udvikle og afprøve en række redskaber til sikring af arbejdsfastholdelse af nydanske medarbejdere. Projektet er startet i 2008 og løber frem til udgangen af 2011 og er baseret på et netværkssamarbejde mellem seks kommuner, virksomheder, praktiserende læger og en række lokale aktører. Der er ofte mange professionelle involveret omkring den enkelte medarbejder, der er i fare for at miste sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er dokumenteret, at et koordineret samarbejde og kommunikation mellem kommune, virksomhed, praktiserende læge og øvrige involverede aktører er afgørende for sikring af arbejdsfastholdelse. Derfor forankres udviklingsarbejdet i EA projektet i de lokale netværk faciliteret af Center for ArbejdsFastholdelse. Erfaringerne fra EA projektet viser allerede nu, at aktørerne igennem netværket får det nødvendige overblik over relevante støttemuligheder, og gennem forståelsen for de andre deltagende aktørers funktioner styrkes brugen af de ordninger og værktøjer, der allerede eksisterer. Læs mere på hjemmesiden

11 Når jeg træner og arbejder, har jeg det godt Nura har gennem sit ansættelsesforløb som rengøringsassistent haft flere perioder med sygedage på grund af nakkeog skuldersmerter. Hun har arbejdet som rengøringsassistent siden 2000 og fået diagnosen slid. Hendes arbejdsgiver har imidlertid ønsket at bibeholde ansættelsesforholdet, såfremt Nura vil gå ned i tid eller kan få et fleksjob. Via et samarbejde med CAFs (Center for ArbejdsFastholdelse) tværfaglige team bliver der derfor afholdt et møde med arbejdsgiveren for at afdække, om der kan samarbejdes om nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse, mens medarbejderen får supplerende træning via CAFs fysioterapeut. Sammen med Nura, hendes ledere, fastholdelseskonsulenten fra jobcenteret, en arbejdsmediciner, en fysioterapeut og en konsulent fra CAF bliver der aftalt en handlingsplan, som løbende skal evalueres for at sikre, at arbejdsopgaver og arbejdstid harmonerer. For at sikre at Nura udfører arbejdsstillingerne korrekt, bliver der tilbudt ergonomisk vejledning i brugen af et andet moppesystem, som virksomheden råder over i forvejen. For at støtte det helbredsmæssige bliver der gennemgået øvelser med fysioterapeuten. Øvelserne skal udføres hver dag derhjemme, og der bliver igangsat træning i varmtvandsbassin en gang om ugen. Jeg fik et hæfte med nogle øvelser af min reumatolog, men jeg synes kun jeg fik flere smerter. CAFs fysioterapeut viste mig, hvad jeg gjorde forkert, og det har været rigtig godt. Varmvandsbassinet gør, at jeg har mulighed for at slappe af i min krop. Jeg håber, at jeg får det bedre, så jeg kan arbejde længe, fortæller Nura. Sideløbende samarbejder arbejdsmedicineren med den praktiserende læge, og Nura får mulighed for at fortsætte på en delvis sygemelding med 20 timers arbejde for samtidig at vurdere effekten af den fysiske træning og brugen af det nye moppesystem. Det bliver drøftet, hvordan Nura kan opkvalificeres til en anden jobfunktion, hvis tiltagene ikke har den ønskede effekt. I den forbindelse bliver der arrangeret et møde med en uddannelsesvejleder fra Voksenvejledningsnetværket til en drøftelse af uddannelsen som serviceassistent. På nuværende tidspunkt profiterer Nura af træningen og har øget sine arbejdstimer til 37 timer. Derudover er hun blevet skrevet op til at tage uddannelsen som serviceassistent med sproglig støtte via et tilbud fra arbejdsgiveren.

12 OMPETENCEAFKLARING Når det handler om at sikre ledige flygtninge og indvandreres første indtræden i arbejdsstyrken, har afklaring af borgerens kompetencer været i fokus i en årrække. Det er for længst erkendt, at den højtuddannede flygtning eller indvandrer skal sikres mulighed for at udnytte de medbragte kompetencer - og den uudannede skal have papir på, hvad han eller hun reelt kan. Har man slet ingen papirer, er det også vigtigt at få dokumentation for, hvad man reelt kan og magter. Kompetenceafklaring med henblik på at sikre fastholdelse af medarbejdere, der allerede er ansat, går et skridt videre, nemlig i forhold til at understøtte virksomhedernes udvikling af arbejdsstyrken. Nogle medarbejdere har måske brug for kompetenceafklaring forud for valg af efteruddannelse, men kompetenceafklaringen kan også bruges til at sikre dokumentation og tæt opfølgning på udsatte grupper af medarbejdere, som er kommet sidst ind på arbejdsmarkedet under højkonjunkturen, herunder traumatiserede flygtninge, uuddannede kvinder fra ikke-vestlige lande og grupper af unge med minoritetsbaggrund. En kompetenceafklaring kan være med til at synliggøre, hvor der eventuelt er et gab mellem medarbejderens kompetencer og de krav, der stilles i jobfunktionen. Det kan samtidig bidrage til at afgøre, hvordan kompetenceudviklingen for den enkelte medarbejder bør foregå, og hvad den skal indeholde. Fokus på kompetenceafklaring er med andre ord et oplagt springbræt for medarbejderudvikling og igangsættelse af en fastholdelsesindsats. Vurdering af medbragte kompetencer Den formelle vurdering og anerkendelse af medbragte uddannelser finder sted i CIRIUS, som er en styrelse under Videnskabsministeriet. Men ét er papir, noget andet er praksis. Der er udviklet mange typer afklaringsforløb og konkrete værktøjer, der kan bidrage til kompetenceafklaring. Ét eksempel er Kompetencekortet, der er udviklet til brug for vurdering og dokumentation af de reelle kompetencer i relation til en konkret jobfunktion. Kompetencekortet udstedes af jobcenteret som myndighed. Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats (SEBI) tilbyder undervisning og konsulentbistand i brugen af Kompetencekortet. Andre kompetenceafklaringsmuligheder Med Lov om udbygning af anerkendelse af realkompetencer inden for voksen- og efteruddannelse fra 2007 kan en borger få vurderet og anerkendt sine realkompetencer, så det bliver lettere at få adgang til et relevant tilbud inden for voksen- og efteruddannelserne. Den enkelte får med loven ret til kompetencevurdering, som i øvrigt er gratis for kortuddannede, og vurderingen foretages altid i forhold til de enkelte uddannelsers mål og adgangskrav. Anerkendelsen kan udmøntes i et uddannelses- eller kompetencebevis, den enkelte kan tage med sig. Loven gælder blandt andet i relation til den Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU) og Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Realkompetencevurderinger gennem voksen- og efteruddannelsessystemet er oplagte at tage i anvendelse som afsæt til at sikre fastholdelse af medarbejdere og opstille nye mål for kompetenceudviklingen.

13 NU VED VI, HVAD DER SKAL TIL Tue Birn har travlt i sit hastigt voksende rengøringsfirma Birn s Rengøring. Ansvar for økonomi og ledelse, opsøgende salg, ansættelse, instruktion af nye medarbejdere samt vikarer ved sygdom døgnet rundt. Men Tue vil gerne skabe en arbejdsplads med menneskelige værdier og fastholde sine medarbejdere. Startskuddet er blevet et kursus i kompetenceafklaring, også kaldet Individuel Kompetencevurdering (IKV), hvor medarbejderne har fået afklaret deres kompetencer inden for rengøring og dansk af lærere fra det lokale AMU-center og Voksenuddannelsescenteret. På den baggrund er der blevet fastlagt et uddannelsesprogram, som skal sikre medarbejdernes udvikling og fastholdelse. Programmet til Birn s Rengøring har samlet set bestået af strategisk sparring til ledelsen, kompetenceafklaring af medarbejderne og plankurser med støtte fra en sproglærer. Kurset i kompetenceafklaring viste, at medarbejderne manglede grundlæggende viden inden for brug af rengøringsmidler på forskellige overflader samt anvendelse af redskaber og maskiner. Samtidig var der behov for sproglig støtte, fordi halvdelen af medarbejderne har anden etnisk baggrund end dansk. Det lokale AMU-center tilrettelagde herefter et rengøringskursus over 10 eftermiddage, og det lokale sprogcenter bidrog med en sprogunderviser, så de tosprogede medarbejdere kunne få hjælp til opgaveløsningen. Uddannelsesforløbet har givet mere engagerede og loyale medarbejdere, som er blevet bedre til at vælge de rigtige midler og doseringer. De er mere forsigtige, fordi de kender midlernes kemiske virkning. De passer bedre på sig selv og kundernes ting, hvilket blot afføder krav om flere hjælpemidler som fx klude, vogne og forlængerstænger. Nu ved vi også mere om, hvad der skal til for at udvikle og fastholde medarbejderne, fortæller Tue Birn. FAKTA Yderligere information om...den formelle anerkendelse af medbragte uddannelser findes på CIRIUS hjemmeside af kompetencekortet findes på SEBI s hjemmeside findes på Undervisningsministeriets hjemmeside www. uvm.dk På hjemmesiderne findes også en række konkrete cases med eksempler på individuelle forløb og succesfuld brug af værktøjerne.

14 OMPETENCEUDVIKLING nogle tilfælde handler fastholdelsesindsatsen om at udfylde det gab, I der kan være mellem medarbejderens kompetencer og de krav, der stilles på arbejdspladsen. Kompetenceudvikling kan derfor både anvendes til at fastholde medarbejderen i en jobfunktion, hvor kravene ændrer sig, til at udvide jobområdet eller til at flytte medarbejdere over i andre jobfunktioner. Kompetenceudvikling er også et godt redskab i de situationer, hvor medarbejderen på grund af sygdom har svært ved at klare sin nuværende jobfunktion, og hvor nye færdigheder kan genskabe balance mellem helbred og arbejde. Kompetenceudvikling kan have fokus på opkvalificering af medarbejderens almene, faglige, sproglige og personlige kvalifikationer. Voksenuddannelsessystemet rummer et væld af efteruddannelsesmuligheder. Faktum er, at relevante kurser og efteruddannelse giver motiverede og kvalificerede medarbejdere, og virksomheden får mulighed for at rekruttere og omplacere medarbejdere internt på arbejdspladsen. FAKTA Støttemuligheder i forbindelse med voksenuddannelse er beskrevet i Lov om Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og Lov om Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) samt i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Støtten kan gives til f.eks. forberedende voksenundervisning (FVU), specialundervisning for voksne, erhvervsrettet voksenuddannelse samt uddannelse på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indeholder også støttemuligheder i form af vejledning, opkvalificering, optræning og revalidering efter en individuel vurdering. Redskaber der også kan anvendes til brug for en aktiv sygemelding og sikring af tilknytning til arbejdsmarkedet. KOMPETENCEUDVIKLING via AMU AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) er et efter- og videreuddannelsessystem for ufaglærte og faglærte, som det er værd at ofre særlig opmærksomhed, fordi AMU tilbyder over forskellige kurser inden for mange brancher. AMU giver bevis for hvert fuldført kursus. Beviser som er anerkendt på landsplan og kan give merit på andre uddannelser. AMU giver mulighed for at kombinere faglig og sproglig opkvalificering og tilbyder kurser udviklet specielt til flygtninge og indvandrere. Aktuelt er % af kursisterne på AMU to-sprogede. Langt de fleste går på de ordinære AMU-kurser. Det er dog muligt at etablere fleksible uddannelsesforløb for nydanske medarbejdere, hvor man kombinerer ordinære AMU-kurser med de AMU-kurser, som er udviklet til flygtninge og indvandrere. Der kan f.eks. etableres overlap mellem forløbets faglige kurser og AMU s kurser i dansk som andetsprog, hvor faglæreren og sproglæreren begge medvirker under dele af uddannelsen. De fleste AMU-udbydere har uddannelseskonsulenter med ansvar indenfor forskellige brancheområder. Disse konsulenter kan med fordel inddrages i den konkrete tilrettelæggelse af skræddersyede uddannelsesforløb. Det store udbud af uddannelser kræver ofte, at jobcenteret og virksomheden ret præcist ved, hvad de går efter. Det kan derfor betale sig for jobcentret at være i dialog med AMU-udbyderne om det lokale arbejdsmarkeds behov.

15 FAKTA Udbydere: Der findes cirka 130 udbydere af Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Find dem på hjemmesiderne og www. uddannelsesadministration.dk Forudsætninger for deltagelse: Kursusdeltager skal have bopæl (cpr-nr.) eller arbejde i Danmark. Ved ordinære AMU-kurser uden supplerende dansk kræves der tilstrækkelige danskkundskaber til, at deltageren har udbytte af undervisningen (normalt et niveau svarende til Prøve i Dansk 2). Ved de særlige kurser for Flygtninge og indvandrere kræves der et elementært danskniveau - minimum svarende til Prøve i Dansk 1 eller 2. Økonomi: På alle kurser er der en deltagerbetaling på mellem 550 kroner og 850 kroner per 37 timer. (Priser pr. 1. januar 2009). På de enkelte AMU-kurser målrettet flygtninge og indvandrere er beløbet 550 kr. Deltagerne kan ansøge om VEU-godtgørelse efter gældende regler. Mange virksomheder vælger at betale normal løn til medarbejderen under kurset, og VEU-godtgørelsen udbetales så til arbejdsgiveren. I nogle tilfælde har deltageren ret til kost og logi under kurset. Læs mere om VEU-godtgørelse på Lovgivning om AMU: Relevant lovgivning om AMU findes på Undervisningsministeriets hjemmeside LOYALE MEDARBEJDERE OG STØRRE FLEKSIBILITET Lindstrøm Lager er en lagervirksomhed, der ud over opbevaring også står for pakning og distribuering af kundernes varer. Virksomheden i Hillerød har 12 medarbejdere, og 6 forskellige nationaliteter er repræsenteret. Et faktum der har gjort det oplagt for virksomheden at indgå i et netværk i tilknytning til projektet EA - Etnisk Arbejdsfastholdelsesberedskab. Vi er en virksomhed, som arbejder inden for et område, der er meget konjunkturafhængigt - også når det kommer til muligheder for at fastholde arbejdskraft. Ved at igangsætte og sætte fokus på kompetenceudvikling af mine medarbejdere bilder jeg mig ind, at medarbejderne vil vælge at blive hos os, når der igen bliver mangel på arbejdskraft, siger direktør Lars Lindstrøm. I forbindelse med virksomhedens deltagelse i det lokale netværk med fokus på arbejdsfastholdelse af nydanske medarbejdere, blev direktør Lars Lindstrøm opmærksom på de muligheder, der er for opkvalificering af hans medarbejdere. Vi afholdte et møde på virksomheden, hvor en uddannelsesvejleder orienterede om potentielle kurser, procedurer og finansieringsmuligheder. Det har været en øjenåbner i forhold til, hvad jeg som arbejdsgiver kan iværksætte for at udvikle og holde på mine medarbejdere, fortæller Lars Lindstrøm. Den fremadrettede handlingsplan for medarbejderne på Lindstrøm Lager indebærer i første omgang yderligere opkvalificering af danskkundskaber. Det skal ske med henblik på, at medarbejderne kan levere bedre service over for kunderne, men også for at kunne igangsætte IT-undervisning, så medarbejderne kan håndtere en fremtidig opgradering af lagersystemet. Herudover ønsker Lars Lindstrøm at tilbyde gaffeltruckcertifikat, så medarbejderne kan være mere fleksible i forhold til, hvilke jobfunktioner de kan varetage i virksomheden.

16 PROGLIG OPKVALIFICERING Halter sproget hos den nydanske medarbejder, handler det om at få kørt medarbejderen ordentligt i stilling ved hjælp af sproglig opkvalificering. Det har betydning for såvel den faglige udvikling som det sociale miljø forhold der hver især har betydning for arbejdsfastholdelse. Der findes tilbud på danskundervisning, som dækker enhver medarbejders specifikke behov fra produktionsmedarbejderen uden danskkundskaber til den dansktalende ingeniør. Måske er der behov for, at medarbejderen forbedrer sit danskniveau inden deltagelse i de nødvendige, faglige kurser, som giver adgang til nye arbejdsopgaver - og som kan bidrage til at sikre, at medarbejderen bliver fastholdt. Der er efterhånden udviklet en bred palet af muligheder for dansksproglig opkvalificering og undervisning. Virksomhedsforlagt danskundervisning, sprogmentorforløb og e-læringskurser er blot nogle af de redskaber, der er at trække på. En del af udfordringen ligger i, at kommunen/jobcenteret får udbredt kendskabet til, hvilke muligheder de lokale virksomheder har for at iværksætte sproglig opkvalificering. FAKTA Udbydere af danskundervisning: Danskuddannelse udbydes på landets ca. 60 sprogcentre. En samlet oversigt over sprogcentre kan findes på Herudover kan Voksenuddannelsescentre (VUC) tilbyde undervisning i f.eks. dansk som andetsprog. VUC og andre uddannelsesinstitutioner udbyder også kurser i FVU-læsning (Forberedende voksenundervisning), som søges af en del flygtninge og indvandrere. Endelig findes der i AMU-uddannelserne danskkurser, som i øvrigt kan kombineres med og støtte op om de faglige kurser (se evt. forrige opslag). Resten af 2009 har sprogcentrene mulighed for i samarbejde med virksomheder at ansøge om midler i Integrationsministeriets pulje Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Der kan tilrettelægges fleksible kurser for helt ned til 6 personer i op til 70 timer. Økonomi: Alle, som har ret til danskuddannelse, får undervisningen finansieret af bopælskommunen i op til 3 år. Kommunen kan vælge at tilbyde undervisning ud over den 3-årige periode. Kommunen kan opkræve gebyr for personer, som ikke er omfattet af Integrationsloven. Deltagelse i FVU-læsning er gratis, mens der på VUC og AMU betales et deltagergebyr. Lovgivning og vejledning om danskundervisning: På Integrationsministeriets hjemmeside findes yderligere information om danskuddannelse samt om Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Læs mere om FVU og AMU på Undervisningsministeriets hjemmeside

17 STYR PÅ TÆNDER, TAL OG ALFABET Der er noget, der kikser i kundekontakten og telefonpasningen. Sådan lød meldingen, da Sprogcenter Vejle blev kontaktet af en af kommunens jobkonsulenter. Jobkonsulenten henvendte sig til sprogcentret på foranledning af en tandlægeklinik, hvor man oplevede, at praktikforløbet for den fagligt dygtige bosniske klinikassistentelev Vesna ikke fungerede helt optimalt. Tandlægen tog derfor kontakt til sin elevs bopælskommune med henblik på at afklare mulighederne for at opnå støtte til opkvalificerende danskundervisning. Jobkonsulenten viste sig at være meget indstillet på at yde støtte til danskundervisning for at fastholde Vesna i hendes uddannelsesforløb. Efter at kontakten til sprogcentret var etableret, blev klinikken besøgt af en lærer. Læreren brugte en formiddag på at snakke med tandlægen og med Vesna selv, og de kunne begge fortælle om en fagligt dygtig elev, der klarede sig rigtig godt under skoleforløbene og var glad for sin uddannelse. Der var blot disse udefinerbare kiks i patientkontakten - både i forbindelse med kontakten før og efter behandling og ved telefonpasning. Sprogcentrets lærer var samme formiddag med som observatør under de forskellige arbejdssituationer for at prøve at danne sig et billede af Vesnas sproglige kompetencer og eventuelle problemer. For læreren stod det hurtigt klart, at nogle af Vesnas vanskeligheder ville kunne løses på ganske få timer, hvor hun skulle have 100 % styr på alfabet og tal. Vesna havde også brug for et udvidet ordforråd i forbindelse med klargøring af patienter inden behandling og til situationer efter behandling, hvor hun skulle give patienten råd og vejledning om god tandhygiejne. I det undervisningsforløb, som blev tilrettelagt for Vesna, blev der også sat fokus på, hvilke uformelle hverdagstemaer Vesna med fordel kunne tage op som en del af den almindelige smalltalk med patienterne. Vesna blev tilbudt et undervisningsforløb på i alt 14 timer, som bopælskommunen finansierede. Forløbet har samlet set været en investering på cirka kr., som ganske givet har medvirket til, at Vesna er kommet til at trives endnu mere i arbejdet som klinikassistent og i dag - efter endt uddannelse - fortsat er ansat i samme klinik.

18 ENTORORDNINGER Mentorordninger har vist sig at være et effektivt redskab i beskæftigelsesindsatsen - også når det handler om at fastholde nydanske medarbejdere på arbejdspladsen. Mentorordninger kan med fordel anvendes, når en ansat har behov for ekstra tid og opmærksomhed for at blive integreret og fastholdt på arbejdspladsen. Mentoren yder f.eks. praktisk, faglig, social, kulturel eller sproglig støtte. Mentorordninger kan imidlertid også anvendes som et redskab til fastholdelse af udenlandske arbejdstagere og deres familier. En mentorordning medvirker ofte til, at udfordringer, usikkerhed og gnidninger bliver overvundet samtidig med, at der bliver skabt sociale relationer på arbejdspladsen. Alt sammen forhold, der øger chancen for, at medarbejderen bliver i jobbet. FAKTA En del mentorordninger er etableret alene på baggrund af frivillige indsatser, men brugen af mentorer er de senere år også blevet et populært og efterhånden også gennemprøvet redskab, hvortil der ydes økonomisk støtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om integration af udlændinge. Der kan ydes støtte til en mentorfunktion i alle tilfælde, hvor en borger har brug for en mentor til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Mentorordningen kan anvendes til introducerende og fastholdende aktiviteter på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution eller som støtte ved deltagelse i andre beskæftigelsesrettede aktiviteter. Endelig kan mentorfunktionen nu også anvendes som støtte til aktiviteter, der ligger udenfor arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Afgørende for anvendelsen er, at det skal være en del af en beskæftigelsesrettet indsats. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI) præsenterer et helt tema udelukkende med nyheder om og overblik over lovgivning, viden og praksis på mentorområdet på hjemmesiden

19 VI HAR SAVNET NOGLE DANSKE VENNER Mentorfamilier bidrager til, at udenlandske arbejdstagere og deres familier føler sig hjemme i Danmark - på arbejdsmarkedet og i fritiden. Det viser erfaringer fra Foreningen Nydanskers projekt Mentorfamilier på arbejdspladsen, hvor udenlandske arbejdstagere og deres familier bliver koblet til danske familier for at sikre, at de falder godt til, og at medarbejderen bliver på arbejdspladsen. Det er vigtigt for den udenlandske medarbejder at blive indlemmet i det lokale netværk. Man kan sagtens komme til at bo i et lokalområde, hvor det kan være svært at komme ind på livet af hinanden. De nydanske medarbejdere vil gerne vide mere om danskere og have indsigt i den almindelige danske hverdag, fortæller projektleder Martina Christensen fra Siemens Flow Instruments, der er blandt de ti virksomheder, der deltager i projektet. Resultaterne fra mentorfamilieprojektet er allerede til at aflæse. Vi kan simpelthen se, at det giver glade ansigter. Familierne mødes mere, end jeg havde regnet med. For mange har det også været et mål at blive bedre til dansk, og sprogligt set giver det et godt udbytte, når familierne mødes og snakker henover middagsbordet, fortæller Martina Christensen. Projektet giver medarbejderne et øget netværk - både på og uden for arbejdspladsen. Familierne mødes parvis men også på tværs af hinanden til fællesarrangementer. Flere af vores medarbejdere fortæller, at det er rart, når man går ned af gangen eller sidder i kantinen, at man så pludselig kender flere medarbejdere. EN SIKKER LANDING PÅ ARBEJDSPLADSEN Generelt har kommunerne gode erfaringer med at støtte medarbejdere i perioden efter en ordinær ansættelse med en mentorordning. Den er med til at sikre, at medarbejderen får en ekstra blød landing på arbejdspladsen. I mange kommuner oplever man, at den ordinære ansættelse efter et forløb med praktik og løntilskud kan skabe usikkerhed hos både den nyansatte og hos virksomheden. Mentorordningen anvendes som en del af et efterværn, der kan bruges op til et år inde i en ordinær ansættelse. Den er med til at sikre, at problemer tages i opløbet, og at medarbejderen derfor fastholdes på arbejdspladsen. Det kan Neda Afraz, som er en af de involverede udenlandske medarbejdere, godt nikke genkendende til. Det betyder noget for arbejdsmiljøet og derfor min glæde ved at arbejde. Vi har savnet nogle danske venner, når vi nu bor i Danmark. Næste weekend kommer vores mentorfamilie til middag hos os, og vi glæder os allerede! fortæller hun.

20 ULTURFORSTÅELSE Som følge af succesen med at få nydanskere ind på arbejdsmarkedet er personalegrupperne på mange arbejdspladser blevet mere etnisk mangfoldige. Flere arbejdspladser oplever derfor et behov for øget viden om kulturmøder og håndtering heraf. Det skal sikre jobtilfredshed, et godt og produktivt arbejdsmiljø samt bruger- eller kundetilfredshed. Alt sammen forhold der styrker sandsynligheden for arbejdsfastholdelse af den enkelte medarbejder. Manglende indsigt, gensidige fordomme og forudindtagelser kan være kilder til forbehold, misforståelser og i sidste ende dårlig trivsel. Erfaringer fra flere arbejdspladser, der gerne vil gøre en indsats for at fastholde nydanske medarbejdere, viser, at det er en fordel at opkvalificere ledelse og personale med henblik på at opnå en bedre kulturforståelse. Ved at arbejde med kulturforståelse kan man skabe en konstruktiv dialog omkring forståelse af egen og andres kulturelle og etniske forskellighed, og den betydning det får for kommunikationen og samarbejdet. En stor del af hverdagen på en arbejdsplads er styret af uskrevne regler - forhold som vi tager for givet og opfatter som selvfølgeligheder. Uskrevne regler er ofte svære at gennemskue for nytilkomne kolleger, og det kan få alvorlige konsekvenser for det sociale arbejdsmiljø, hvis man træder ved siden af. Der ligger derfor også i fastholdelsesøjemed en væsentlig opgave i at formulere, synliggøre og kommunikere det uskrevne på den enkelte arbejdsplads.

21 TRIVSEL KOMMER IKKE AF SIG SELV Hos rengøringsfirmaet Ida Service vil ledelse og ansatte gerne blive bedre til at inkludere og fastholde deres nydanske medarbejdere. Inspirationen har de fået fra et projekt om kulturmøder på arbejdspladser i Danmark kaldet DAKU. Vi har medarbejdere med mange forskellige baggrunde, og det er vigtigt at være i stand til at håndtere det bedst muligt. At opnå en bedre kulturforståelse har været lidt af en øjenåbner i forhold til at forstå, hvordan kulturen spiller ind - og også hvornår den ikke gør, fortæller Karina Jensen, driftstræner hos IDA Service. Arbejdspladsen har nu taget de personalepolitiske retningslinjer op til revision, og konkret er arbejdspladsen f.eks. begyndt at forholde sig til, hvad man gensidigt kan stille af krav, når der er Ramadan. Jeg tror, det giver mere tilfredse medarbejdere, og at det medvirker til fastholdelse af medarbejderne. Det er vigtigt, at medarbejderne oplever, at vi arbejder for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, og at de ikke hele tiden løber panden mod muren, bare fordi de har en anden kulturel baggrund end dansk, udtaler Karina Jensen. PLADS TIL FORSKELLIGHED I ÆLDREPLEJEN Både ledelse og medarbejdere på det københavnske plejehjem Slottet har deltaget i projektet Plads til forskellighed Etnisk mangfoldighed i ældreplejen. Målet er, at ældreplejen udvikles til at tilgodese ikke blot hr. Hansen men også fru Ramdas behov, og at medarbejdere og ledelse bliver i stand til at håndtere etnisk mangfoldighed i medarbejdergruppen som en ressource. Trivsel blandt medarbejderne er nemlig afgørende for, at alle gode ressourcer bliver fastholdt på arbejdspladsen. Et kursus i interkulturel kompetence giver rum for at stille spørgsmål - og få svar. For mig som leder har det givet en del aha-oplevelser om mine medarbejdere - om deres baggrund og kompetencer. Det giver mig mulighed for at bruge flere af deres kompetencer og i bredere sammenhænge, og det tror jeg også skaber bedre trivsel på jobbet, fortæller Karin Anker, der er ledende afdelingssygeplejerske på plejehjemmet. Træning i kulturforståelse fører ofte til en bedre håndtering af mødet med andre kulturer, men som Karin Anker understreger, så handler kulturel kompetence ikke kun om viden om andre kulturer, men også om bevidsthed om ens eget ståsted og egne reaktionsmønstre. Den bevidsthed er vigtig, når man skal samarbejde med andre, der er forskellig fra en selv. Hvad er ens egne behov, og hvad kan de andres behov måske være? Man bliver også opmærksom på, at der måske ikke altid er den store forskel i behov, som vi før gik og troede, fortæller hun.

22 ANGFOLDIGHEDSLEDELSE Undersøgelser viser, at virksomheder, der scorer højt på mangfoldighedsindsatsen, opnår en højere grad af medarbejdertilfredshed og dermed større loyalitet og øget fastholdelse af medarbejdere. dette til revitaliseret virksomhedssamarbejde og nye muligheder ikke mindst til gavn for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Mangfoldighedsledelse er med til at rette opmærksomhed mod de kompetencer, den nydanske ansatte har, og hvordan virksomheden kan bruge dem som et aktiv. Mangfoldighedsledelse rummer samtidig positive og løsningsorienterede tilgange til eksempelvis medarbejdere med begrænset arbejdsevne og andre kollegaer vis kompetencer bedst foldes ud og fastholdes, hvis virksomheden har fokus på at skabe et inkluderende miljø. Bevidst mangfoldighedsledelse vil med andre ord ofte styrke incitamentet til samarbejde mellem virksomhed, kommune og jobcenter, og kendskab til mangfoldighedsledelse ude blandt virksomhederne vil derfor være en klar gevinst for kommunen. Erfaringer viser, at kommuner, der tager initiativ til dialog, virksomhedsnetværk eller konkrete projektinitiativer med mangfoldighedsledelse som omdrejningspunkt, veksler Arbejdsplads til nye danskere I 2007 lancerede regeringen mangfoldighedsprogrammet Arbejdsplads til nye danskere. Mangfoldighedsprogrammet, som primært har sigtet mod at hjælpe små og mellemstore virksomheder til rekruttering af nydanskere og med at opnå erfaringer med mangfoldighedsledelse, løber frem til Programmet henvender sig til både offentlige og private virksomheder og berører virksomheder over hele landet - blandt andet gennem en virksomhedsturne med besøg på over 1300 virksomheder. Mangfoldighedsprogrammet har herudover iværksat en række konkrete initiativer under overskifter som f.eks. Fra virksomhed til virksomhed, Fra leder til leder, Fra medarbejder til medarbejder, Ledelse af mangfoldighed i offentlige virksomheder og Religion på arbejdspladsen. På Integrationsministeriets hjemmeside dk findes der information om de konkrete initiativer, om mangfoldighedsledelse, svar på praktiske spørgsmål og gode råd og erfaringer fra en række virksomheder.

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Mangfoldighedstilbud August 2009

Mangfoldighedstilbud August 2009 Mangfoldighedstilbud stholdelsesberedskab 1 2 3 Danskundervisning på arbejdspladsen Oplever I, at begrænsede danskkundskaber hos medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk er en udfordring for

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB Professionel arbejdsfastholdelse

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

Regeringens Handlingsplan

Regeringens Handlingsplan Regeringens Handlingsplan Sygefravær - en fælles udfordring Juni 2008 Region Syddanmark 7. maj 2009 Rammerne Sygefravær en fælles udfordring Handlingsplan juni 2008 Lovforslaget har været til høring og

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere