Tag stilling marts-initiativets mediegruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe"

Transkript

1

2 Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning af mennesker i sexindustrien. Det er uværdigt for et velfærdssamfund. I Danmark er der næsten kvinder i prostitution, og ca. halvdelen er fra udlandet. Der er omkring 700 bordeller på landsplan. Netværk af menneskehandlere lige fra småkriminelle til internationale mafiaorganisationer tjener millioner af kroner på handel med kvinder. Udenlandske kvinder bydes en tilværelse som sexslaver i Danmark, der er så modbydelig, at vi andre dårligt nok tåler at se det på film. Skal samfundet blive ved med at legitimere, at flere og flere kvinder ender i sexindustrien, eller skal det forbydes at købe sex? Denne pjece bygger på faktisk viden om vilkårene i sexindustrien. Den tager afsæt i de humanistiske værdier demokrati og ligeværd, som det danske velfærdssamfund bygger på. For vi mener, at prostitutionsdebatten først og fremmest er en debat om værdier. Vi siger det ligeud: Det skal ikke være tilladt at købe sex. Sex skal være en nydelse, ikke en ydelse. Vi mener, at et forbud mod sexkøb er et helt nødvendigt værktøj i kampen mod den ekspansive sexindustri. Vi vil have dig til at tage stilling. Hvad mener du? - 8. marts-initiativets mediegruppe

3 værdier Den danske prostitutionsdebat står skarpt mellem tilhængere og modstandere. Prostitutionstilhængerne repræsenterer alt lige fra passiv accept af prostitution det er ikke et problem, der vedrører mig - til aktiv politisk kamp for at bevare mænds ret til at købe sex ingen skal blande sig i andres seksualliv. Nogle prostitutionsmodstandere mener, at prostitution er forbundet med usædelig opførsel, at der er tale om umoralske handlinger. Andre, bl.a. 8. marts-initiativet, mener, at prostitution er seksuel udnyttelse af de mennesker, der betjener sexkøberne, altså at accept af prostitution er accept af en rå og kynisk behandling af andre. Mennesker i prostitution har en øget risiko for psykiske, fysiske og sociale skader 1. Der er derfor en stor risiko for, at sexkøbernes handlinger skader andre. FAKTA OM SEXKØBERE Undersøgelser af sexkøberes handlingsmønstre viser, at de fleste sexkøbere ved, at de kvinder, de køber i prostitution, kan opleve negative følger af det 2. Alligevel holder de ikke op med at købe sex. Heller ikke holdningsbearbejdende kampagner om prostitution og kvindehandel har mindsket antallet af sexkøbere. Samtidigt er antallet af prostituerede i Danmark steget fra ca i 1991 til ca i dag. 14 pct. danske mænd, hvilket svarer til ca , har købt sex en eller flere gange i livet. 83 pct. af disse lever i faste forhold, kun 17 pct. er enlige, og blot 8 pct. ser det som deres eneste mulighed for at få sex. Størstedelen, 71 pct., køber sex, fordi det er muligt 3. ligeværd Sexkøberne er næsten udelukkende mænd, mens både kvinder, mænd, piger og drenge sælges i prostitution - langt størstedelen er dog kvinder og piger. Der er altså tale om en alvorlig kønsmæssig skævvridning,

4 der gør det umuligt at forstå prostitution uden at se på forholdet mellem de to køn: Sexkøberne bruger deres seksualitet og købekraft på en måde, der potentielt kan skade dem, de køber sex af, samtidig med at prostitution opretholder en skæv magtbalance mellem kønnene. Der findes ikke et mere nedsættende ord for en kvinde på noget sprog end ordet luder: den seksuelt altid villige og moralsk fordærvede kvinde. Det patriarkalske kvindesyn, som prostitution repræsenterer, er dybt forankret i samfundet og rammer alle kvinder. Den nedværdigelse, der ligger i begrebet en luder, kalder prostitutionstilhængerne for stigmatisering. De mener, at samfundet skal holde op med at kalde kvinder i prostitution for ofre for undertrykkelse, og påstår, at hvis man stopper med at tænke nedværdigende om kvinder i prostitution, får de et værdigt liv. Tilhængerne fremhæver, at folk må gøre med deres kroppe, hvad de vil, og at mange kvinder træffer et frit valg om at gå ind i sexindustrien - kun handlede kvinder, der ikke har sagt ja til prostitutionstilværelsen, er ofre. Det er en blind argumentation, der ser helt bort fra det kønsmæssigt skæve magtforhold: Sexkøberne har penge, kvinderne i prostitution har brug for dem. Tilhængerne ser også bort fra, at de psykiske, fysiske og sociale skadevirkninger ikke kommer af, hvordan samfundet tænker om kvinder i prostitution, men af de mange trusler om vold og den faktiske vold, som nogle kvinder udsættes for i sexindustrien. Kampen for ligeværd er en væsentlig baggrund for at ville kriminalisere sexkøberne. Ligeværd drejer sig både om kvinder og mænd. Prostitution cementerer stereotype forestillinger om både kvinders og mænds seksualitet: Kvinder skal underlægge sig mænds lyster og stå til deres rådighed, mens mænd er slaver af deres drifter og bare må have sex, når trangen melder sig - mænd vil dominere kvinder seksuelt. Prostitution vedligeholder forestillingen om, at der findes to modsatrettede kvindetyper, luderen og madonnaen, og at mænd er nødt til at have mulighed for at købe sex på grund af deres dyriske sexdrift. Er det virkelig en køns- og seksualitetsopfattelse, samfundet skal blive ved med at støtte?

5 Sexindustriens omfang Antal kvinder i prostitution pr. 1 mio. indbyggere: Land med forbud mod sexkøb Sverige 220 Lande uden forbud Norge 585 Danmark Lande med fuld legalisering Holland Tyskland Tallene er fra opgørelser i perioden frie valg Det er bredt anerkendt i Danmark, at alle skal have frihed til at handle, så længe handlingerne ikke skader andre. Det kunne lyde, som om et forbud mod sexkøb er i modstrid med den antagelse, for skal man ikke have ret til at købe sex, uden at andre blander sig? De, der er på sikker afstand af prostitutionen, skades jo ikke ved en tilfældig mands besøg på et tilfældigt bordel. Et af de største kriminalitetsproblemer i det 21. århundrede er handel med mennesker, fordi den globale sexindustri hele tiden kræver nye vareforsyninger. Kvinder og børn fra verdens fattigdomsområder udgør 80 pct. af alle handlede mennesker og handles til et liv som sexslaver 4. I tilfælde, hvor de ved, at de skal prostituere sig, ender det også ofte med, at de udsættes for forskellige former for tvang og vold. Menneskehandlere tjener primært penge på at mætte efterspørgslen i sexindustrien. Hvis der var færre sexkøbere, ville der være langt mindre menneskehandel i Danmark. Hverken udenlandske eller danske kvinder vælger mellem velbetalte, prestigefyldte job og et liv i prostitution. Kvinder går ind i og bliver ved med prostitution, fordi de har brug for sexkøbernes penge. En del vil gerne holde op, men kan ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre - nogle, fordi de skal forsørge børn, andre, fordi de mangler uddannelse, andre igen, fordi de har været udsat for voksensvigt og misbrug, er fra et fattigere sted på kloden eller skylder sexindustrien penge 5. Mange opdager først sent, at de har taget skade, for prostitution er en fremadskridende, ødelæggende proces, hvor skaderne er de samme, uanset hvordan man er startet i prostitution og hvilken grund man har haft til at gøre det. Prostitutionstilhængere påstår bl.a., at mange kvinder i prostitution frit udlever deres seksualitet. Det er

6 en illusion. Forskellige kvinder sælger forskellig slags sex i forskellige fysiske rammer, men det er ikke deres personlige seksuelle præferencer, der bestemmer hvilken slags sex og til hvem; det bestemmer sexkøbernes seksuelle lyster og købekraft. Den lille gruppe danske kvinder, der fremhæver, at de har truffet et frit valg om at prostituere sig, får enorm mediedækning og prioritet, selv om de repræsenterer en absolut minoritet, mens de mange kvinder, som har lidt skade i prostitution, stort set er usynlige i offentligheden. Ved at hylde ideen om det frie valgs ukrænkelighed ses der helt bort fra, at sexkøbet i en del tilfælde kan påføre et andet menneske lidelse. Fremstillingen af prostitution som en handling, alle frit kan vælge til eller fra, er set i det lys i bedste fald naiv, i værste fald kynisk. arbejdsmarked I sexbrevkasser gøres vi opmærksomme på, at seksuelle problemer løses ved at skabe gensidighed, lyst og fri vilje hos begge parter, mens ca kvinder skal stille op til det modsatte i den danske sexindustri. De har ikke nødvendigvis drømt om at være i prostitution eller har særlige seksuelle evner. Det er ofte uuddannede hvide, sorte og brune fattige kvinder, der ender i LOVGIVNING 6 Det er lovligt at sælge sex i Danmark, men prostitution regnes ikke for et lovligt erhverv med dertilhørende rettigheder. Som momsregistreret selvstændig erhvervsdrivende må penge tjent i prostitution være ens hovedindtægt. Hvis man tjener mere end kr., skal der betales moms. Driftsomkostninger, der sikrer indtjeningen, kan trækkes fra i skat. Det er ikke lovligt at købe sex af personer under 18 år. Man må ikke tjene på andres prostitution eller tilskynde andre til prostitution. Det er derfor forbudt at drive bordel, mens man lovligt kan udleje lejligheder og værelser til prostituerede, så længe man ikke tjener på selve prostitutionen. Hotelværelser må ikke lejes ud til prostitution. Menneskehandel er forbudt.

7 sexindustrien; prostitution har en kraftig kønsmæssig, etnisk og social slagside. Der er ikke tale om karriere- og kompetenceudvikling i prostitution, men om nedslidning, vold, depression, sociale problemer, økonomisk nød og kriminalitet. Tilhængere af prostitution påstår, at brancheorganisationer, a-kasser, bordellicenser og sundhedstjek af kvinder vil løse problemerne i sexindustrien. Det lyder besnærende. I Holland, hvor man har legaliseret prostitution, er de psykiske belastninger for kvinder i prostitution steget efter legaliseringen 8. Regulering af sexindustrien kan altså øge skadevirkningerne for kvinderne frem for at mindske dem, som prostitutionstilhængerne påstår. Regulering af de ydre rammer for prostitution dæmmer ikke op for den psykiske og fysiske nedbrydning, som kvinder i prostitution gennemlever. Hvor på arbejdsmarkedet ville man acceptere det? Konsekvenserne af en legalisering af sexindustrien er, at alfonser omdefineres til forretningsfolk og mafiaer og andre kriminelle til legale aktieinvestorer i bordelbedrifter, at kvinder kan anvises til prostitution i det lokale bordel via arbejdsformidlinger, at der bliver flere bordeller 8 ; samtidig forsvinder kvindehandlen ikke. Når prostitution normaliseres og accepteres som et reelt jobalternativ for uuddannede kvinder, så vokser markedet. Det vil betyde, at endnu flere kvinder, både landets egne og udenlandske, skal ind i sexindustrien, og at flere mænd skal motiveres til at blive sexkøbere. Væksten i markedet sker gennem en særdeles aggressiv markedsføring af prostitution. Amsterdams bordelvinduer med udstillede næsten nøgne kvinder er et eksempel på dette. Hollænderne har i øvrigt været nødt til at lukke en del af prostitutionsmarkedet ned i Amsterdam. menneskeret Sex er ikke en menneskeret, og ingen menneskers helbred og muligheder i samfundet bør underordnes andres seksuelle behov. Prostitutionstilhængere fastholder alligevel, at retten til at bestemme over egen krop er så ukrænkelig, at sexkøbende mænd skal have lov at bruge denne ret uanset konsekvenserne for andre. Og samfundet støtter mænds ret til sexkøb ved sit fravær af love, der begrænser efterspørgslen efter prostitution. Handicappede kan eksempelvis ifølge gældende lov få offentligt ansatte til at skaffe prostituerede, selv om staten ser prostitution som et socialt problem. Handicappedes ret til sex bruges tit som begrundelse for, at samfundet skal blive ved med

8 at tillade sexkøb, og handicappede mænd tages som gidsler ved at gøre dem alle til potentielle sexkøbere. Det siges ligeledes, at usikre, kontaktsvage mænd også har ret til sex, og derfor skal vi have en sexindustri. Men den største del af sexkøberne, 71 pct., er jo helt almindelige, velfungerende mænd, og mange lever i parforhold. Skal vi opretholde en systematisk udnyttelse af kvinder i sexindustrien for deres skyld? voldtægt De fleste voldtægter er kontaktvoldtægter, hvor gerningsmand og offer kender hinanden. Antallet af voldtægter er ikke faldet, i takt med at prostitutionen er øget i Danmark. Og kvinder i prostitution er oftere udsat for voldtægt end andre, hvilket indikerer, at synet på disse kvinder og deres sårbarhed under selve prostitutionen gør det legitimt for sexkøbere at voldtage. Men det er meget vanskeligt for en prostitueret at føre en voldtægtssag, for hvor slutter den betalte seksuelle handling, og hvor begynder voldtægten? Prostituerede har her en langt ringere retssikkerhed end andre. Tanken om prostitution som voldtægtsbekæmpende er i øvrigt usympatisk: Prostituerede kvinders nød er i orden, hvis den sikrer ikkeprostituerede kvinder mod voldtægt. Samfundet burde i stedet fokusere på, hvorfor nogle mænd voldtager kvinder, og stoppe dem. socialpolitik Det er alfa og omega, at et forbud mod sexkøb indføres sammen med en række sociale tiltag. Kvinder skal tilbydes reelle alternativer til prostitution, og sexkøbere skal have mulighed for rådgivning. Danske kvinder i prostitution bør tilbydes: a) regionale exitprogrammer med social, juridisk, psykologisk, arbejdsmarkeds- og uddannelsesrådgivning. b) mulighed for revalidering. c) frit lejde for angivelse af sorte penge, så skattegæld ikke sender kvinder tilbage i sexindustrien. d) økonomisk rådgivning og gældsafviklingsordninger, da kvinderne tit har gæld til alfonser og andre kriminelle. Udenlandske kvinder i prostitution bør tilbydes: a) fuld opholdstilladelse i Danmark, hvis de har været udsat for kvindehandel, for bl.a. at hindre, at de handles igen. I dag fængsles og deporteres handlede kvinder ofte; de bliver altså behandlet som kriminelle, selv om de er ofre for alvorlig kriminalitet. b) samme rehabilitering som tilbydes danske kvinder, der vil ud af prostitution.

9 Samarbejdet mellem danske organisationer og projekter i kvindernes hjemlande bør udbygges og sikres økonomisk. Og staten bør støtte programmer i kvindernes hjemlande, der giver kvinder uddannelse og arbejde, så sexindustriens mulighed for at udnytte fattige kvinder svækkes. Nogle mener, at fuld opholdstilladelse vil føre til øget indvandring. Det tror vi ikke på. Rædslerne ved at være sexslave er så store, at det er usandsynligt, at fattige udenlandske kvinder vil udsætte sig for kvindehandel for måske at opnå permanent ophold i Danmark. Handlede kvinder vælger heller ikke nødvendigvis at blive her i landet; de vil ofte gerne hjem til deres familier. Efter et forbud vil mænd, der før har købt sex, stå over for en helt ny virkelighed; det, der før var en lovlig handling, er nu kriminelt. De skal ændre syn på sig selv, på seksualitet og på kvinder. Sexkøbere, der har udviklet afhængighed af prostitution, skal derfor tilbydes individuel og telefonisk rådgivning 9. efterforskning Når et forbud indføres, skal politi og retsvæsen uddannes til at anvende loven i praksis, og hver politikreds bør have en specialuddannet enhed, der beskæftiger sig med vold mod kvinder, herunder prostitution og kvindehandel. Det vil øge politiets og retsvæsenets opmærksomhed, styrke efterforskningsindsatsen i sexindustrien og føre til flere beviser og domfældelser i eksempelvis sager om kvindehandel. Desuden bør der indføres et totalforbud mod alle former for annoncering af seksuelle ydelser. forbud I 2008 indfører Norge et forbud mod sexkøb. Sverige indførte et forbud i Det førte bl.a. til argumenter om, at nu var der kun voldelige sexkøbere tilbage. Det viser 1) at vold er en normal del af sexindustrien og 2) at voldelige sexkøbere har været der hele tiden. Men skal staten kynisk opretholde en stor sexindustri, så voldelige sexkøbere ikke er i overtal og kvinderne kan få lidt afveksling mellem overgrebene, i stedet for at sikre, at kvinder slet ikke udsættes for prostitution? Og hvor går grænsen mellem en voldelig og en ikkevoldelig

10 sexkøber egentlig; er man f.eks. ikkevoldelig, hvis man har betalt for at slå og pine en kvinde? Svenske og danske medier har også skrevet om, at et forbud vil gøre sexindustrien mere skjult. Prostitution i Danmark formidles primært fra bordeller, escortbureauer, hoteller og barer. Kun ca. 20 pct. af prostitutionen sker fra gaden 10. Ca. 80 pct. af prostitutionen i Danmark foregår altså allerede skjult. Samtidig skal man huske, at prostitution aldrig bliver mere skjult, end at sexkøberne kan finde frem til den, og kan de det, kan politiet også. I dag kan kriminelle netværk stort set risikofrit handle med kvinder i Danmark. Med et forbud vil det blive langt vanskeligere, og de fleste menneskehandlere vil fortrække til lande med en lempeligere lovgivning. De svenske erfaringer med et forbud viser: 1) sexindustrien bliver mindre, 2) kvindehandelen stagnerer og 3) færre mænd køber sex. Svenske mænds holdninger til prostitution er også ændret; mere end 80 pct. af den svenske befolkning støtter sexkøbsloven. Et forbud har en kriminalitetsmindskende, en holdningsbearbejdende og en forebyggende effekt. Et forbud i Danmark vil betyde 1) mindre kvindehandel, 2) at færre kvinder ender i prostitution, 3) færre sexkøbere 11 og 4) at der kan udvikles en seksualpolitik, der bygger på gensidighed og respekt, så både mænds og kvinders seksualitet frigøres fra fastlåste krav og opfattelser. Et forbud mod sexkøb vil sammen med en målrettet socialpolitisk og efterforskningsmæssig indsats være med til at gøre de fælles normer om frihed og ligeværd, som det danske samfund formelt bygger på, til virkelighed. Og det vil placere ansvaret hos den største gruppe i prostitution: de 14 pct. danske mænd, der køber sex. 10

11 Kilder 1: Et andet liv regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet, Socialministeriet, 2005, s : Lautrup, Claus; Det skal ikke bare være en krop mod krop oplevelse, VFC Socialt udsatte, 2005, s : ibid. 4: U.S. State Department; Trafficking in persons report, 2004, s. 7. 5: Rasmussen, Nell; Prostitution i Danmark, Servicestyrelsen, 2007, s : Retsinformation, straffeloven m.fl., 7: Daalder, A.L.; Prostitution in the Netherlands since the lifting of the brothel ban, BJU, 2007, s : Sullivan, Mary; What happens when prostitution becomes work? An update on legalisation of prostitution in Australia, 2005, s. 3. Coalition Against Trafficking in Women. 9: Redegørelse om prostitution i Danmark. Oplæg til en handlingsplan på prostitutionsområdet, VFC Socialt udsatte, 2004, s : Prostitutionens omfang og former, Servicestyrelsen : Ekberg, Gunilla; The Swedish law that prohibits the purchase of sexual services i Violence against women vol. 10. nr. 10. aug : Engstrøm, Annika; Starkt stöd för skärpt sexlag i Svenska Dagbladet 7. feb marts initiativet består af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Dansk Kvindesamfund, Demos, Enhedslistens Kvindeudvalg, feministisk forum, Gefion, Hope Now, Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinder i Sort, Kvinderådet, Kvindelige Kunstneres Samfund, Kvindernes U-landsudvalg, Landsorganisation af Kvindekrisecentre, Reden, Reden Stop Kvindehandel, Selskab for Ligestilling, SF s Ligestillingsudvalg, SFU København, SUF s Kvindegruppe, Soroptimist International i Danmark, Progressive Centre for Women Equalization Studies and Research, Zonta 11

12 Er sex en menneskeret? Er sexkøb en privatsag? Er prostitution et frit valg? Er prostitution et job som alle andre?

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

MENNESKER TIL SALG. »Prostitution er kvindens ældste erhverv« »Prostitution er kvindens frie valg«

MENNESKER TIL SALG. »Prostitution er kvindens ældste erhverv« »Prostitution er kvindens frie valg« »Prostitution er kvindens ældste erhverv«mennesker TIL SALG»Prostitution er kvindens frie valgder er forskel på tvungen og frivillig prostitutionprostitution forhindrer voldtægthandicappede mænd har også

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er begrundelsen og det med almindelig er mine kommentarer.

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er begrundelsen og det med almindelig er mine kommentarer. Stop en halv Jeg har just set, at der er kommet et udkast til et resolutionsforslag om at forbyde køb og salg af seksuelle ydelser. Til alt held er det kun et udkast, så jeg håber meget, at det bliver

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del Bilag 17 Offentligt 29.september 2016 Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI Definitioner "Ære...det er svært at forklare.

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Den man elsker, tugter man, ik?

Den man elsker, tugter man, ik? Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del Bilag 51 Offentligt Den man elsker, tugter man, ik? S A M F U N D S S T R U K T U R E R O G HVERDAGSSEXISME A N N O 2 0 1 5 - H V I L K E N K U LT U R I VORES

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

Skema til høringssvar - Prostitutionsbegreber

Skema til høringssvar - Prostitutionsbegreber 2010 - Høringssvar sendes til Dine oplysninger Navn Helle Wittrup-Jensen Navn Jane Vinther, Nina Hedegaard og Hanne Helth Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 42 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616

Læs mere

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge.

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge. Takketale Der er situationer hvor mennesker kun mener, at de har deres krop tilbage at handle med, eller der er situationer hvor kroppe er den eneste efterspurgte vare. Det være sig som reservedel for

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007 Lige stilling Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007 8. november 2007 Ligestilling er for vigtigt til at overlade til den siddende regering Ligestilling betaler sig. Ja, i kroner og ører. Det er

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1

Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1 Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet 20.06.2017 Side 1 Side 2 Program > Integrationsnets kulturforståelse > Flygtninge, køn og ligestilling forestillinger og fakta > Køn

Læs mere

Journalist Irene Manteufels tale ved 8.marts-initiativets arrangement i Kulturhuset Lyrskovgade 8.marts 2015

Journalist Irene Manteufels tale ved 8.marts-initiativets arrangement i Kulturhuset Lyrskovgade 8.marts 2015 Journalist Irene Manteufels tale ved 8.marts-initiativets arrangement i Kulturhuset Lyrskovgade 8.marts 2015 Det er jo rart, når man kan gøre status 8. marts og sige: Der er rykket på noget siden sidste

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Prostitution i Danmark

Prostitution i Danmark Prostitution i Danmark Indhold Servicestyrelsen 2007 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Nell Rasmussen: Prostitution i Danmark Indhold ISBN: 978-87-92031-55-6 1. udgave, 1. oplag Trykt

Læs mere

Trafficking handel med kvinder fokus på brugeren. Høring torsdag den 30. september 2010 i Landstingssalen, Christiansborg

Trafficking handel med kvinder fokus på brugeren. Høring torsdag den 30. september 2010 i Landstingssalen, Christiansborg Trafficking handel med kvinder fokus på brugeren Høring torsdag den 30. september 2010 i Landstingssalen, Christiansborg Arrangeret af Soroptimist International Danmark i samarbejde med Inner Wheel Danmark

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Fanget bag åbne døre

Fanget bag åbne døre Fanget bag åbne døre om kvinder handlet til prostitution i Danmark 1 Melanie tvunget til prostitution Melanie hedder ikke Melanie, men det er nødvendigt at give hende et beskyttende dæknavn. Melanie har

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile 2011/1 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. november 2011 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 46 Offentligt Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

DET SKAL IKKE BARE VÆRE EN KROP MOD KROP-OPLEVELSE... En sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder Af Claus Lautrup

DET SKAL IKKE BARE VÆRE EN KROP MOD KROP-OPLEVELSE... En sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder Af Claus Lautrup DET SKAL IKKE BARE VÆRE EN KROP MOD KROP-OPLEVELSE... En sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder Af Claus Lautrup " Det skal ikke bare være en krop mod krop oplevelse " En sociologisk undersøgelse

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Sex til salg. Hvad har prostitution. Indledning AF KAREN SJØRUP OG MARLENE SPANGER

Sex til salg. Hvad har prostitution. Indledning AF KAREN SJØRUP OG MARLENE SPANGER 3 Indledning Sex til salg AF KAREN SJØRUP OG MARLENE SPANGER Hvad har prostitution med ligestilling at gøre? Umiddelbart er det jo indlysende: Så længe der er kvinder, som lever af at sælge deres seksualitet

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Problemer og løsninger på området for gældssanering

Problemer og løsninger på området for gældssanering Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 313 Offentligt Problemer og løsninger på området for gældssanering Følgende vil udpensle problemerne i de nuværende gældssaneringsregler, sådan som Den Sociale

Læs mere

Hvad er RedenUng? Christina Wind & Mayke van der Kamp, projektmedarbejdere og rådgivere på RedenUng Kontakt os via Christina på

Hvad er RedenUng? Christina Wind & Mayke van der Kamp, projektmedarbejdere og rådgivere på RedenUng Kontakt os via Christina på SSP Gladsaxe - 2017 Hvad er RedenUng? RedenUngs formål er at forebygge prostitution og gråzoneprostitution blandt unge under 18 år RedenUng har en oplysnings- og rådgivningsportal for unge, forældre og

Læs mere

Puljen til kompetenceopbygning og opsøgende indsats målrettet ofre for menneskehandel til tvangsarbejde

Puljen til kompetenceopbygning og opsøgende indsats målrettet ofre for menneskehandel til tvangsarbejde Puljen til kompetenceopbygning og opsøgende indsats målrettet ofre for menneskehandel til tvangsarbejde 1 Indledning Menneskehandel til tvangsarbejde har været et stigende problem globalt, og også i Danmark

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Er danskerne racister?

Er danskerne racister? Henning Bech og Mehmet Umit Necef Er danskerne racister? Indvandrerforskningens problemer UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Frydenlund Indhold Kapitel 1. Indledning 10 Materialet, vi har

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde med Reden STOP Kvindehandel (RSK) en

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Pia Nystrøm, konsulent. Socialstyrelsen.

Pia Nystrøm, konsulent. Socialstyrelsen. Pia Nystrøm, konsulent. Socialstyrelsen. Regeringens handleplan Et Andet Liv 2 april 2005: En helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet, der skal forebygge prostitutionslignende adfærd blandt udsatte

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Når man skal undersøge sexarbejdet, undersøger man ikke sexarbejdet - men i stedet sexarbejderen.

Når man skal undersøge sexarbejdet, undersøger man ikke sexarbejdet - men i stedet sexarbejderen. Sus Oplæg om danske sexarbejdere Jeg har fået lov til at udtale mig om om hvem de danske sexarbejdere er. En af mine kollegaer, protesterede højlydt da hun hørte, at man på konferencen her, som alle andre

Læs mere

vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet

vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet Høringssvar fra Dansk Kvindesamfund vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet Dansk Kvindesamfund fremsender

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Socialpolitik. for Randers Kommune 2009-2013

Socialpolitik. for Randers Kommune 2009-2013 Socialpolitik for Randers Kommune 2009-2013 Forord En klog person har sagt: Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får bare tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan ændre

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

Bare det virker Narrativer om sexsalg, stoffer og nødvendighed

Bare det virker Narrativer om sexsalg, stoffer og nødvendighed Bare det virker Narrativer om sexsalg, stoffer og nødvendighed CRF s formidlingsdag 2015 Jeanett Bjønness Post.doc. Center for Rusmiddelforskning, Århus Arbejde og tvang < > strategi og kontrol Sexsalg

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Familien betyder alt Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen

Familien betyder alt Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen Familien betyder alt Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen Baggrund for undersøgelsen Bestilt af Danner og TrygFonden i 2008 Hvorfor?

Læs mere

på Sociologisk Konference om Prostitution, tirsdag 2. december 2008, Københavns Universitet

på Sociologisk Konference om Prostitution, tirsdag 2. december 2008, Københavns Universitet Sensationalistisk misinformation af Steen Schapiro debattør, medstifter af Seksualpolitisk Forum Indlæg til Debatpanel: Oplysning eller misinformation i medierne Er debatten om prostitution fyldt med myter?

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed. Kvinderådet Ulrik Frost Formand

Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed. Kvinderådet Ulrik Frost Formand Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del Bilag 7 Offentligt Porno & Samfund Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed Kvinderådet Ulrik Frost

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere