Status Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:"

Transkript

1 Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune

2 Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Forord og præsentation af kommunerne Nordforbrændings opland Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Mængder og ordninger for husholdningsaffald Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Mængder og ordninger for erhvervsaffald Indsamlingsordninger Anvisningsordninger Økonomi Status for Affaldsplan 2000/Affaldsplan Anlægsbeskrivelse Anlæg til genanvendeligt affald Anlæg til forbrændingsegnet affald Anlæg til deponeringsegnet affald Anlæg til farligt affald og affald til specialbehandling Prognose for affaldsudviklingen

3 Præsentation af Nordforbrænding 1. Forord og præsentation af kommunerne Status 2004 er et bilag til Affaldsplan 2005 og danner baggrund for udarbejdelsen af affaldsplanen. Status 2004 indeholder derfor detaljerede oplysninger om kommunernes forskellige affaldsordninger, som de ser ud netop nu i år Husholdningsaffaldet er beskrevet i afsnit 2, mens erhvervsaffald ses i afsnit 3. Statusen indeholder også tabeller med affaldsmængderne opgjort for de seneste 5 år, dvs. årene , og indeholder dermed de informationer, som normalt præsenteres i den affaldsstatus, der normalt udarbejdes af Nordforbrænding hvert år. I afsnit 4 evalueres den gældende Affaldsplan 2000, og i afsnit 5 er de forskellige anlæg til behandling af affald beskrevet. Afslutningsvis er der i afsnit 6 opstillet en prognose for affaldets udvikling. 1.1 Nordforbrændings opland Nordforbrændings forbrændingsopland består fra den 7. juli 2004 af seks interessentkommuner: Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Helsingør, Hørsholm, Karlebo og Søllerød. Helsingør indgik fra den nævnte dato i interessentskabet, men Kommunen en egen affaldsplan og indgår derfor ikke i Status 2004 eller i Affaldsplan Kortet viser et udsnit af Nordsjælland. 3

4 Præsentation af Nordforbrænding Nordforbrændings samlede opland repræsenterer i alt ca indbyggere fordelt på ca husstande. Heraf bor ca indbyggere fordelt på ca husstande i de fem interessentkommuner (Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Hørsholm, Karlebo og Søllerød), som nærværende Status 2004 dækker. Fordelingen på kommunerne ses nedenfor. Kommune Antal indbyggere Antal husstande Allerød Fredensborg-Humlebæk Helsingør Hørsholm Karlebo Søllerød Total De nyeste oplysninger fra Danmarks Statistik og kommunernes BBR-register pr. 1. januar

5 Præsentation af Allerød Kommune 1.2 Allerød Kommune Allerød dækker et areal på ca. 68 km 2. Indbyggere og beboelse Der var den 1. januar 2004 registreret indbyggere i Kommunen fordelt på ca husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. 20% Boligform i Allerød 1% Enfamileboliger Række, kæde og dobbelthuse Flerfamileboliger Sommerhuse 25% 54% Oplysninger fra Kommunens BBR-register 2003/04. Erhverv Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2002), er der i Allerød Kommune i alt virksomheder. Af speciel interesse i forbindelse med affald kan følgende brancher nævnes: Branche Antal Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 53 Industri 109 Bygge- og anlægsvirksomhed 130 Hotel- og restauration 35 Handels- og kontor 539 Institutioner 80 5

6 Præsentation af Fredensborg-Humlebæk Kommune 1.3 Fredensborg-Humlebæk Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune dækker et areal på ca. 72 km 2. Mod øst grænser Kommunen op til Øresund. Indbyggere og beboelse Der var den 1. januar 2004 registreret indbyggere i Kommunen fordelt på ca husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. Boligform i Fredensborg-Humlebæk 1% 29% 41% Enfamileboliger Række, kæde og dobbelthuse Flerfamileboliger Sommerhuse 29% Oplysninger fra Kommunens BBR-register 2003/04. Erhverv Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2002), er der i Fredensborg- Humlebæk Kommune i alt 936 virksomheder. Af speciel interesse i forbindelse med affald kan nævnes følgende brancher: Branche Antal Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 74 Industri 66 Bygge- og anlægsvirksomhed 118 Hotel- og restauration 35 Handels- og kontor 454 Institutioner 52 6

7 Præsentation af Hørsholm Kommune 1.4 Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune dækker et areal på ca. 31 km 2. Mod øst grænser Kommunen op til Øresund. Indbyggere og beboelse Der var den 1. januar 2004 registreret indbyggere i Kommunen fordelt på ca husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. 38% Boligform i Hørsholm 0% 37% Enfamileboliger Række, kæde og dobbelthuse Flerfamileboliger Sommerhuse 25% Oplysninger fra Kommunens BBR-register 2003/04. Erhverv Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2002), er der i Hørsholm Kommune i alt virksomheder. Af speciel interesse i forbindelse med affald kan nævnes følgende brancher: Branche Antal Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 22 Industri 54 Bygge- og anlægsvirksomhed 82 Hotel- og restauration 41 Handels- og kontor 857 Institutioner 40 7

8 Præsentation af Karlebo Kommune 1.5 Karlebo Kommune Karlebo Kommune dækker et areal på ca. 40 km 2. Mod øst grænser Kommunen op til Øresund. Indbyggere og beboelse Der var pr. den 1. januar 2004 registreret indbyggere i Kommunen fordelt på ca husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. 26% Boligform i Karlebo 0% 31% Enfamileboliger Række, kæde og dobbelthuse Flerfamileboliger Sommerhuse 43% Oplysninger fra Kommunens BBR-register 2003/04. Erhverv Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2002), er der i Karlebo Kommune i alt 598 virksomheder. Af speciel interesse i forbindelse med affald kan følgende brancher nævnes: Branche Antal Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 33 Industri 37 Bygge- og anlægsvirksomhed 58 Hotel- og restauration 20 Handels- og kontor 313 Institutioner 48 8

9 Præsentation af Søllerød Kommune 1.6 Søllerød Kommune Søllerød dækker et areal på ca. 40 km 2. Mod øst grænser Kommunen om til Øresund. Indbyggere og beboelse Der var pr. den 1. januar 2004 registreret indbyggere i Kommunen fordelt på ca husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. Enfamileboliger 41% Boligform i Søllerød 0% 43% Række, kæde og dobbelthuse Flerfamileboliger Sommerhuse 16% Oplysninger fra Kommunens BBR-register 2003/04. Erhverv Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2002), er der i Søllerød Kommune i alt virksomheder. Af speciel interesse i forbindelse med affald kan følgende brancher nævnes: Branche Antal Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 26 Industri 69 Bygge- og anlægsvirksomhed 117 Hotel- og restauration 48 Handels- og kontor Institutioner 91 9

10 Mængder og ordninger - Husholdningsaffald 2. Mængder og ordninger for husholdningsaffald Afsnittet indeholder en gennemgang af alle de ordninger, der eksisterer for affald produceret i en almindelig husstand. Alt affald er omfattet af henholdsvis hente- og bringeordninger, dvs. borgeren får enten afhentet affaldet ved husstanden eller skal selv stå for transporten til et centralt opsamlingssted (fx genbrugspladserne, aviscontainere eller glaskuber). De to ordninger kaldes for indsamlingsordninger, da Kommunen i begge tilfælde har ansvaret for at indsamlingen herunder bortskaffelsen af affaldet fungerer. Alle retningslinier er nærmere beskrevet i kommunernes affaldsregulativer. Beskrivelse af affaldet Ved husholdningsaffald forstås dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald. Dagrenovation Storskrald Haveaffald Farligt affald Dagrenovation er defineret som restaffald, bioaffald, grønt køkkenaffald, papir, pap og flasker/glas. Storskrald er kasserede brugsgenstande fx møbler, madrasser, cykler, køleskabe og elektronikaffald. Haveaffald er selvsagt affald fra haven fx grene, hækafklip og plantedele. Farligt affald er for eksempel malingsrester, rengøringsmidler, gødningsrester, spraydåser, batterier, lysstofrør og medicinrester. Behandling af affaldet Alt husholdningsaffald indsamles og behandles, så det enten genanvendes, brændes eller deponeres. Enkelte affaldsfraktioner skal inden den endelige bortskaffelse behandles på en speciel måde (fx kølemøbler, elektronikaffald og farligt affald), dette kaldes herefter specialbehandling. Husholdningsaffaldet fra de fem kommuner (i alt tons) blev i 2003 behandlet på følgende måde: 1% 3% 44% Genanvendelse Forbrænding Special behandling Deponering 52% 10

11 Mængder og ordninger - Husholdningsaffald Renovationsgebyrer Renovationsgebyret, som det ses i tabellen nedenfor, er det beløb en husholdning i en énfamilebolig betaler om året og som opkræves sammen med ejendomsskatten. Som udgangspunkt er det betaling for, at husholdningen kan komme af med det affald, der naturligt opstår. Det skal pointeres, at gebyret ikke omfatter de helt samme ydelser fra kommune til kommune. Gebyret bliver årligt fastsat af kommunalbestyrelsen/byrådet i hver enkelt kommune. Kommune Samlet renovationsgebyr* (kr. excl. moms) Allerød Fredensborg-Humlebæk Hørsholm Karlebo Søllerød * Prisen er for år For at lette sammenligningen er gebyret beregnet ud fra en afhentning af 160 liter affald om ugen. I flere kommuner er det muligt at få afhentet et mindre/større volumen til et tilsvarende lavere/højere renovationsgebyr. Skraldestativ Affaldsmængder Nedenfor ses en oversigt over de seneste 5 års affaldsmængder fordelt på dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald. Dagrenovation Genanvendelse (tons) Bioaffald Papir og pap Flasker og glas Total Forbrænding (tons) Restaffald Total mængde dagrenovation

12 Mængder og ordninger - Husholdningsaffald Storskrald Genanvendelse (tons) Jern- og metalaffald Beton Tegl Andet bygge- og anlægsaffald Jord og sten Jord og brokker Asfalt Planglas PVC Gips Dæk Tøj og sko Total Forbrænding (tons) Brændbart Madrasser og møbler Total Specialbehandling (tons) Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald Total Deponering (tons) Affald til fyldplads Affald til losseplads Trykimprægneret træ Asbest Total Total mængde storskrald Haveaffald Genanvendelse (tons) Haveaffald fra genbrugspladser Haveaffald fra indsamlingsordninger Rødder og stød Total mængde haveaffald Farligt affald Specialbehandling (tons) Farligt affald fra Miljøbilordning Farligt affald fra genbrugspladser Batterier Akkumulatorer Lysstofrør Total mængde farligt affald Total mængde husholdningsaffald

13 Allerød Kommune - Husholdningsaffald 2.1 Allerød Kommune Husholdningsaffaldet i Allerød Kommune reguleres i henhold til et Regulativ for dagrenovation fra Et nyt regulativ er under udarbejdelse. I de efterfølgende afsnit vil alle ordninger blive beskrevet. Figuren viser, hvorledes husholdningsaffaldet blev behandlet i år Genanvendelse 41% 1% 3% Forbrænding Specialbehandling Deponering 55% Dagrenovation Tabel 2.1. Mængden af dagrenovation 5 år tilbage fordelt på affaldsfraktion og behandlingsmåde. Dagrenovation i Allerød Affald til genanvendelse i tons Bioaffald Papir og pap fra Spildop-magerne/Allerød Genbrug Papir fra Genbrugsplads Pap fra Genbrugsplads Flasker/glas fra Spildop-magerne/Allerød Genbrug Flasker/glas fra Genbrugsplads Total Affald til forbrænding i tons Restaffald Total mængde dagrenovation Rest- og bioaffald Restaffaldet indsamles hos alle borgere og virksomheder i Kommunen og er en henteordning. Sortering og separat afhentning af bioaffald stoppede den 1. april Herefter kan vegetabilsk køkkenaffald (grønt affald) hjemmekomposteres. 13

14 Allerød Kommune - Husholdningsaffald Opsamlingsmateriel Restaffald opsamles i papirsække i dobbeltstativer (110 liter og 50 liter). Derudover opsamles restaffald i minicontainere (fra 240 liter til 800 liter), som er opstillet ved etageejendomme samt kæde- og rækkehuse. Fra 2005 kan borgerne fravælge den lille sæk. Indsamlingsfrekvens Der indsamles restaffald én gang om ugen. Behandling af affaldet Restaffaldet brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af energien til el og varme. Administration og drift Ordningen administreres af Allerød Kommune, Byggeri & Miljø. RenoFlex Gruppen A/S har siden 2002 indsamlet affaldet, kontrakten løber frem til udgangen af år Papir, pap og flasker/glas Alle borgere i kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir, pap og flasker/glas. Indsamlingen foregår som både hente- og bringeordning. Spildop-magerne/Allerød Genbrug afhenter på adressen i byområderne og enkelte større veje. Det er derudover muligt for alle borgere at bringe de genanvendelige materialer til genbrugspladsen. Der er ligeledes ved enkelte bebyggelser opstillet opsamlingsmateriel til flasker/glas. Opsamlingsmateriel Der er ikke noget fast opsamlingsmateriel eller krav til emballering i forbindelse med Spildop-magerne/Allerød Genbrugs afhentning. Affaldet afleveres i bundter, poser eller lignende og placeres ved vejen eller centralt i bebyggelsen. I enkelte bebyggelser findes pallerammer til glasaffald. På genbrugspladsen findes også pallerammer til flasker/glas, specielle containere til papir og en komprimator til pap. Indsamlingsfrekvens Spildop-magerne/Allerød Genbrug afhenter ved adressen 11 gange om året. Genbrugspladsen er åben stort set alle årets dage. Behandling af affaldet Papir og pap fra bortskaffes til Vestforbrænding, Frederikssund, der sikre, at affaldet bliver genanvendt. Flasker/glas bortskaffes til Krogh s Flaskegenbrug. Flasker frasorteres til genpåfyldning, og det resterende glas smeltes om og genanvendes. Administration og drift Spildop-magerne/Allerød Genbrug administreres og drives i samarbejde med kommunen. Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. Allerød Containertransport har pt. entreprisen med transport af papir og pap fra Spildop- 14

15 Allerød Kommune - Husholdningsaffald magerne/allerød Genbrugs plads ved siden af Genbrugspladsen. Krogh s Flaskegenbrug afhenter flasker/glas Storskrald Tabel 2.2 Mængden af indsamlet storskrald de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktion og behandlingsform. Storskrald i Allerød Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald Beton Tegl Asfalt Andet bygge- og anlægsaffald Jord og sten Planglas PVC Gips Dæk Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Brændbart fra Spildop-magerne/Allerød Genbrug Madrasser og møbler Total Affald til specialbehandling i tons Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald Total Affald til deponering i tons Affald til fyldplads Affald til losseplads Trykimprægneret træ Asbest Total Total mængde storskrald Der findes 3 forskellige indsamlingsordninger til bortskaffelse af storskrald fra borgerne. Spildop-magerne/Allerød Genbrug afhenter møbler og andet indbo fra næsten alle husstande, mens kommunen afhenter storskrald fra de borgere, der har bedt om en afhentning. Begge ordninger kaldes henteordninger. 15

16 Allerød Kommune - Husholdningsaffald Derudover kan alle borgerne frit aflevere storskrald til genbrugspladsen. Kaldet en bringeordning. Hver husstand kan højst aflevere kg storskrald og haveaffald om året Indsamlingsfrekvens Spildop-magerne/Allerød Genbrug afhenter 11 gange om året, mens kommunens storskraldsordning finder sted hver anden måned dvs. 6 gange om året. Behandling af affaldet Det indsamlede affald bortskaffes til et antal anlæg, der hver især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion. Det drejer sig om seks forskellige anlæg til genanvendelige fraktioner, et anlæg til specialbehandling og to anlæg til deponeringsegnet affald. Nordforbrænding modtager alt affald til forbrænding. Administration og drift Spildop-magerne/Allerød Genbrug administreres og drives i samarbejde med kommunen. Kommunen administrerer og driver henteordningen for storskrald, mens Nordforbrænding driver genbrugspladsen. For hovedparten af fraktionerne står Allerød Containertransport for transporten til de forskellige modtageanlæg Haveaffald Tabel 2.3 viser mængden af indsamlet haveaffald fordelt på de forskellige ordninger. Haveaffald i Allerød Affald til genanvendelse i tons Haveaffald fra Genbrugsplads Haveaffald fra indsamlingsordning Rødder og stød Total mængde haveaffald Der findes 3 forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Husstanden kan tilmelde sig en henteordning, hvor kommunen mod ekstrabetaling afhenter haveaffald (abonnementsordning). Derudover kan alle aflevere haveaffald på genbrugspladsen eller kompostere affaldet i egen have. Opsamlingsmateriel Der anvendes ikke fast opsamlingsmateriel til henteordningen. Haveaffaldet emballeres enten i sække (110 liter papir) eller bundtet (max 1 x 0,35 meter). Hver enhed må max veje 20 kg, og der må max afleveres 4 enheder pr. afhentning. 16

17 Allerød Kommune - Husholdningsaffald På genbrugspladsen skal haveaffaldet afleveres løst. Indsamlingsfrekvens I forbindelse med abonnementsordningen afhentes haveaffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. november. Genbrugspladsen har åbent stort set alle årets dage. Behandling af affaldet Alt haveaffald fra såvel abonnements- som bringeordningen bortskaffet pt. til Skibstrup Affaldscenter, hvor det bliver komposteret. Administration og drift Abonnementsordningen administreres og drives af kommunen og Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. Allerød Containertransport har pt. entreprisen med transporten af haveaffaldet Farligt affald Tabel 2.4 viser mængden af indsamlet farligt affald de sidste 5 år fordelt på fraktion. Farligt affald i tons til specialbehandling Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Akkumulatorer Lysstofrør Total Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger og en henteordning: Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandleren har erfaring med at håndtere. Teknisk Drift & Anlæg i Allerød Kommune transporterer affaldet til genbrugspladsen. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes til MOFA. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger, som typisk forhandler batterier, om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er opstillet batteribeholdere i ca. 30 forretninger/skoler. Beholderne tømmes af Teknisk Drift & Anlæg og afleveres på Genbrugspladsen. Genbrugspladsen På Kommunens Genbrugsplads kan alle typer af farligt affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). Afhentning hos borgere, der har brug for hjælp. 17

18 Allerød Kommune - Husholdningsaffald Behandling af affaldet Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling. På Genbrugspladsen sortere et uddannet pladspersonale affaldet i flere typer, og M. Larsen Vognmandsfirma transporterer affaldet til Modtagestation for Farligt Affald (MOFA i Hillerød). Herfra bliver det sorterede affald sent videre til de endelige behandlingsanlæg. Batterierne sorteres på Toelt Losseplads, hvorefter de sendes til korrekt behandling dvs. enten genanvendelse, forbrænding eller deponering. Administration og drift Allerød Kommune administrerer og driver de fleste af ordningerne. Nordforbrænding driver Genbrugspladsen Økonomi Tabellen nedenfor viser tal fra driftsregnskabet Det skal nævnes, at indtægter fra salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker samt jern og metal er modregnet udgifterne. Se i øvrigt de tilhørende kommentarer. Tabel 2.5. Udvalgte regnskabstal fra Allerød Kommune 2003 Driftsudgifter Allerød Kommune Udgift i 1000 kr. % Dagrenovation* % Miljøstationer (papir og glas/flasker) - - Spildop-magerne/Allerød Genbrugs genbrugsordning** % Indsamling af storskrald (excl. behandling) % Indsamling af haveaffald (excl. behandling) - - Indsamling fra kommunale institutioner*** % Genbrugsplads inkl. behandling af storskrald og haveaffald, excl. statsafgifter % Genbrugsplads, statsafgifter % Farligt affald % Information o. lign. 7 0 % Administration, planlægning mv % Total % * Udgifterne til dagrenovationen udspecificeres i tabel 2.6. ** Spildop-magerne/Allerød Genbrug modtager indtægterne fra salget af genbrugsmaterialer, og indtægterne er derfor ikke modregnet her *** Denne indsamling er fra 1. januar 2004 ikke mere en del af renovationsregnskabet 18

19 Allerød Kommune - Husholdningsaffald Tabel 2.6. Udspecificering af driftsudgifterne til dagrenovationsindsamlingen i 2003 Dagrenovation* Udgift i 1000 kr. % Kørsel % Behandling (excl. statsafgifter) % Statsafgifter % Sække % Stativer, køb og udbringning** 58 0,5 % Total dagrenovation % * Udgifter til administration af dagrenovationsindsamlingen er ikke medtaget her, men findes som en del af udgiften Administration, planlægning mv. i tabel 2.5. ** Indtægter ved salg af stativer er modregnet. Der skal betales statsafgift for affald der køres til forbrænding (330,-/ton) og affald til deponering (375,-/ton). I Allerød Kommune udgør statsafgift i alt 13 % af de samlede udgifter. Der betales ikke statsafgift for affald til genanvendelse og farligt affald. Fordeling af udgifter til indsamling af dagrenovation Kørsel Behandling (excl. statsafgifter) Statsafgifter Sække Stativer, køb og udbringning 19

20 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald 2.2 Fredensborg-Humlebæk Kommune Husholdningsaffaldet i Fredensborg-Humlebæk Kommune reguleres i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg-Humlebæk Kommune vedtaget i I de efterfølgende afsnit vil alle ordninger blive beskrevet. Figuren viser hvorledes husholdningsaffaldet blev behandlet i år Genanvendelse Forbrænding 1% 5% 44% Specialbehandling Deponering 50% Dagrenovation Tabel 2.7 Mængden af dagrenovation de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktioner og behandlingsmåde. Dagrenovation i Fredensborg-Humlebæk Affald til genanvendelse i tons Bioaffald Papir fra papircontainere og genbrugskasser Papir fra containerpladser Pap fra containerpladser Flasker/glas fra containerpladser og bobler Total Affald til forbrænding i tons Restaffald Total mængde dagrenovation Restaffald Afhentning af restaffald omfatter alle borgere og virksomheder i Kommunen og er en henteordning. 20

21 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald Opsamlingsmateriel Restaffaldet indsamles som udgangspunkt via dobbeltstativer uanset om husstanden har valgt at få afhentet 110 liter eller 110 liter + 50 liter. Derudover anvendes et antal containere i forskellig størrelse (fra 400 liter til 800 liter), der er opstillet ved etageejendomme og virksomheder/institutioner. Indsamlingsfrekvens Der indsamles restaffald én gang om ugen i byområderne og én gang hver 14-dag i landområderne. Behandling af affaldet Restaffaldet brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af energien til el og varme. Administration og drift Ordningen administreres af Fredensborg-Humlebæk Kommune, Teknisk Forvaltning. Marius Pedersen A/S har siden 2003 indsamlet affaldet og kontrakten løber frem til marts år Papir, pap og flasker/glas Alle borgere i Kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir, pap og flasker/glas. Indsamlingen foregår dels som en henteordning, hvor alle enfamilieboliger i byområderne får tømt deres genbrugskasse til papir. Ved samlede bebyggelser er opstillet papircontainer til fælles brug. Derudover kan papir og flasker/glas bringes til centralt placerede containere eller til en af Kommunens to Containerpladser. Pap skal afleveres på Containerpladserne. Opsamlingsmateriel Der er opsat 48 glascontainere på centralt beliggende pladser og ved beboelser. Derudover er der opsat 159 papircontainere primært i forbindelse med beboelser. Ydermere har enfamilieboliger en genbrugskasse til papir, som tømmes hver 14. dag. Behandling af affaldet Papir og pap fra bortskaffes til Vestforbrænding, Frederikssund, der sikre, at affaldet bliver genanvendt. Flasker/glas bortskaffes til Krogh s Flaskegenbrug. Flasker frasorteres til genpåfyldning, og det resterende glas smeltes om og genanvendes. Administration og drift Indsamlingen administreres af Kommunen, og Containerpladserne drives af Nordforbrænding. Hørsholm Container A/S transporterer papir og pap, mens Krogh s Flaskegenbrug afhenter flasker og glas. 21

22 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald Storskrald Tabel 2.8 Mængden af indsamlet storskrald de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktion og behandlingsform. Storskrald i Fredensborg-Humlebæk Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald Beton Tegl Jord og sten Dæk Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Total Affald til specialbehandling i tons Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald Total Affald til deponering i tons Affald til fyldplads Affald til losseplads Total Total mængde storskrald Alle borgerne i kommunen kan frit aflevere storskrald til containerpladserne. Behandling af affaldet Det indsamlede affald bortskaffes til et antal anlæg, som hver især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion. Det drejer sig om tre forskellige anlæg til genanvendelige fraktioner, et anlæg til specialbehandling og to anlæg til deponeringsegnet affald. Nordforbrænding modtager alt affald til forbrænding. Administration og drift Nordforbrænding driver Containerpladserne og står for bortskaffelsen af affaldet. Kommunen har den overordnede administrative forpligtigelse. For hovedparten af fraktionerne står Hørsholm Container A/S for transporten til de forskellige modtageanlæg. 22

23 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald Haveaffald Tabel 2.9. Mængden af indsamlet haveaffald de sidste 5 år. Haveaffald i Fredensborg-Humlebæk Affald til genanvendelse i tons Haveaffald Total mængde haveaffald Haveaffald kan afleveres på containerpladserne eller hjemmekomposteres. Fra en række boligforeninger, haveforeninger mv. afhentes haveaffald efter aftale med Kommunen, der delvis betaler for ordningen. Behandling af affaldet Alt haveaffald bortskaffet til Tulstrup Kompost, hvor det bliver komposteret. Administration og drift Containerpladserne drives af Nordforbrænding. Kresten Simonsen Fredensborg Container Aps og Vognmand Poul Anker henter haveaffald fra boligselskaber mv., mens Hørsholm Container A/S står for transporten af haveaffald fra Containerpladserne Farligt affald Tabel Mængden af indsamlet farligt affald de sidste 5 år fordelt på fraktion. Farligt affald i tons til specialbehandling Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Akkumulatorer Lysstofrør Total Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger: Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandleren har erfaring med at håndtere. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes til MOFA. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger og skoler om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er opstillet batteribeholdere 24 steder og beholderne tømmes ca. 1 gang om måneden. 23

24 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald Genbrugspladsen På Kommunens Containerplader kan alle typer af farligt affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). Behandling af affaldet Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling efter sortering af uddannet pladspersonale på Toelt Losseplads. M. Larsen Vognmandsfirma transportere affaldet til Modtagestation for Farligt Affald (MOFA i Hillerød). Batterierne sorteres ligeledes på Toelt Losseplads, hvorefter de sendes til korrekt behandling dvs. enten genanvendelse, forbrænding eller deponering. Lysstofrør bortskaffes til Nicha Miljøteknik. Administration og drift Fredensborg-Humlebæk Kommune administrerer ordningerne. Nordforbrænding driver Containerpladserne Økonomi Tabellen nedenfor viser tal fra driftsregnskabet Det skal nævnes, at indtægter fra salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker samt jern og metal er modregnet udgifterne. Se i øvrigt de tilhørende kommentarer. Tabel Udvalgte regnskabstal fra Fredensborg-Humlebæk Kommune 2003 Driftsudgifter Fredensborg-Humlebæk Kommune Udgift i 1000 kr. % Dagrenovation * % Miljøstationer, nærgenbrugsstationer (papir, glas/flasker)** % Indsamling af storskrald (excl. behandling) - - Indsamling af haveaffald (excl. behandling) - - Genbrugsplads inkl. behandling af storskrald og haveaffald, excl. statsafgifter % Genbrugsplads, statsafgifter % Farligt affald % Information o. lign. - - Administration, planlægning mv % Total % * Udgifterne til dagrenovationen udspecificeres i tabel ** Inkl. udgifter til genbrugskasser. Indtægten fra salg af papir fra bobler og genbrugskasser er modregnet. 24

25 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald Tabel Udspecificering af driftsudgifterne til dagrenovationsindsamlingen i 2003 Udgift i 1000 Dagrenovation* kr. % Kørsel % Behandling (excl. statsafgifter) % Statsafgifter % Sække % Total dagrenovation % * Udgifter til administration af dagrenovationsindsamlingen er ikke medtaget her, men findes som en del af udgiften Administration, planlægning mv. i tabel Der skal betales statsafgift for affald der køres til forbrænding (330,-/ton) og affald til deponering (375,-/ton). I Fredensborg-Humlebæk Kommune udgør statsafgifter i alt 17 % af de samlede udgifter. Der betales ikke statsafgift for affald til genanvendelse og farligt affald. Fordeling af udgifter til indsamling af dagrenovation Kørsel Behandling (excl. statsafgifter) Statsafgifter Sække 25

26 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald 2.3 Hørsholm Kommune Husholdningsaffaldet i Hørsholm Kommune reguleres i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Hørsholm Kommune vedtaget i år I de efterfølgende afsnit vil alle ordninger blive beskrevet. Figuren viser hvorledes husholdningsaffaldet blev behandlet i år Genanvendelse Forbrænding 1% 2% 43% Specialbehandling Deponering 54% Dagrenovation Tabel Mængden af dagrenovation de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktioner og behandlingsmåde. Dagrenovation i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Bioaffald Papir fra papircontainere Papir og pap fra containerplads Flasker/glas fra glascontainere Flasker/glas fra containerplads Total Affald til forbrænding i tons Restaffald Total mængde dagrenovation Rest- og bioaffald Restaffald indsamles hos alle borgere og virksomheder i kommunen og er en henteordning. Sortering og afhentning af bioaffald stoppede den 1. januar

27 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald Opsamlingsmateriel Restaffald indsamles via dobbeltstativer (en 110 liter og 50 liter papirsæk), med mulighed for at fravælge den lille sæk. Derudover anvendes et antal containere i forskellig størrelse (fra 240 liter til 800 liter), der er opstillet ved etageejendomme og virksomheder/institutioner. Indsamlingsfrekvens Der indsamles restaffald én gang om ugen. Behandling af affaldet Restaffaldet brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af energien til el og varme. Administration og drift Ordningen administreres af Hørsholm Kommune, Teknisk Forvaltning. RenoFlex Gruppen har siden 2003 indsamlet affaldet, og kontrakten løber frem til udgangen af år Papir, pap og flasker/glas Alle borgere i Kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir, pap og flasker/glas. Indsamlingen foregår som en bringeordning. Affaldet kan enten bringes til Genbrugspladsen eller til lokale miljøstationer eller containere i forbindelse med samlede bebyggelser. Opsamlingsmateriel Der er i alt 22 miljøstationer centralt placeret i kommunen, hvor der er opsat 30 containere til papir og 33 containere til glas/flasker. Derudover er der 100 containere til papir og 22 til glas/flasker ved samlede bebyggelser. Behandling af affaldet Papir og pap fra bortskaffes til Vestforbrænding, Frederikssund, som sikre, at affaldet bliver genanvendt. Flasker/glas bortskaffes til Krogh s Flaskegenbrug. Flasker frasorteres til genpåfyldning, og det resterende glas smeltes om og genanvendes. Administration og drift Nærgenbrugspladserne administreres og drives af kommunen, mens den Fælleskommunale Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. Hørsholm Container A/S har pt. entreprisen med transporten af papir, pap og glas fra miljøstationerne. Krogh s Flaskegenbrug afhenter flasker/glas fra Genbrugspladsen. 27

28 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald Storskrald Tabel Mængden af indsamlet storskrald de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktion og behandlingsform. Storskrald i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Jord og brokker Dæk Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Total Affald til specialbehandling i tons Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald Total Affald til deponering i tons Affald til fyldplads Total Total mængde storskrald Der findes 2 forskellige ordninger til bortskaffelse af storskrald fra borgerne, en henteordning og en bringeordning. Ved at kontakte vognmanden Messeter Aps kan der aftales afhentning af storskrald fra husstanden. Derudover kan alle borgerne aflevere storskrald til genbrugspladsen. Indsamlingsfrekvens Afhentning fra adressen finder sted 6 gange om året. Behandling af affaldet Affaldet, der indsamles via de to ordninger, bortskaffes til et antal anlæg, der hver især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion. Det drejer sig om fire forskellige anlæg til genanvendelige fraktioner, et anlæg til specialbehandling og to anlæg til deponeringsegnet affald. Nordforbrænding modtager alt affald til forbrænding. Administration og drift Hørsholm Kommune administrerer henteordningen for storskrald, mens Nordforbrænding driver Genbrugspladsen. For hovedparten af fraktionerne står Hørsholm Container A/S for transporten til de forskellige modtageanlæg. 28

29 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald Haveaffald Tabel Mængden af indsamlet haveaffald. Haveaffald i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Haveaffald Total mængde haveaffald Der findes 3 forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Det er muligt at lade husstanden tilmelde en privatiseret henteordning, dvs. ordningen er udlagt til en vognmand. Derudover kan alle aflevere haveaffald på Genbrugspladsen eller hjemmekompostere affaldet i egen have. Opsamlingsmateriel Der anvendes plastspande til indsamlingen fra adressen, og der må max afleveres 4 enheder pr. afhentning. På genbrugspladsen afleveres haveaffaldet løst. Indsamlingsfrekvens I forbindelse med henteordningen afhentes haveaffald én gang om ugen i perioden 1. april til 31. oktober. Genbrugspladsen har åbent stort set alle årets dage. Behandling af affaldet Alt haveaffald fra såvel hente- som bringeordningen bortskaffet pt. til Skibstrup Affaldscenter, hvor det bliver komposteret. Administration og drift Henteordningen administreres af vognmanden Messenter Aps, og Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. Hørsholm Container A/S har pt. entreprisen med transporten af haveaffaldet fra Genbrugspladsen. Haveaffald fra Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads læsses 29

30 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald Farligt affald Tabel Mængden af indsamlet farligt affald de sidste 5 år fordelt på fraktion. Farligt affald i tons til specialbehandling Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Akkumulatorer Total Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger: Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandleren har erfaring med at håndtere. Kommunens Materielgård afhenter og bringer affaldet til Genbrugspladsen. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere fx brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes til MOFA. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger/skoler, om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er opstillet batteribeholdere i ca. 30 forretninger/skoler. Beholderne tømmes af Kommunens Materielgård, og batterierne afleveres på Genbrugspladsen. Genbrugspladsen På Kommunens genbrugsplads kan alle typer af farligt affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). Ordningerne kan benyttes af alle Kommunens borgere. Behandling af affaldet Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling. På genbrugspladsen sortere et uddannet pladspersonale affaldet i flere typer, og M. Larsen Vognmandsfirma A/S transportere affaldet til Modtagestation for Farligt Affald (MOFA). Herfra bliver det sorterede affald sent videre til de endelige behandlingsanlæg. Batterierne bortskaffes til Skibstrup Affaldscenter, hvor de sorteres og bortskaffes til henholdsvis genanvendelse, forbrænding eller deponering. Administration og drift Hørsholm Kommune administrerer ordningerne. Nordforbrænding driver Genbrugspladsen. 30

31 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald Økonomi Tabellen nedenfor viser tal fra driftsregnskabet Det skal nævnes, at indtægter fra salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker samt jern og metal er modregnet udgifterne. Se i øvrigt de tilhørende kommentarer. Tabel Udvalgte regnskabstal fra Hørsholm Kommune Driftsudgifter Hørsholm Kommune Udgift i 1000 kr. % Dagrenovation * % Miljøstationer (papir og glas/flasker) % Indsamling af storskrald (excl. behandling) 101 0,5 % Indsamling af haveaffald (excl. behandling) - - Genbrugsplads inkl. behandling af storskrald og haveaffald, excl. statsafgifter % Genbrugsplads, statsafgifter % Farligt affald % Information o. lign. 21 0,1 % Administration, planlægning mv % Total % * Udgifterne til dagrenovationen udspecificeres i særskilt tabel. Tabel Udspecificering af driftsudgifterne til dagrenovationsindsamlingen i Dagrenovation* Udgift i 1000 kr. % Kørsel % Behandling (excl. statsafgifter) % Statsafgifter % Sække % Total dagrenovation % * Udgifter til administration af dagrenovationsindsamlingen er ikke medtaget her, men findes som en del af udgiften Administration, planlægning mv. i tabel Der skal betales statsudgift for affald der køres til forbrænding (330,-/ton) og affald til deponering (375,-/ton). I Hørsholm Kommune udgør statsafgift i alt 14 % af de samlede udgifter. Der betales ikke statsafgift for affald til genanvendelse og farligt affald. Fordeling af udgifter til indsamling af dagrenovation Kørsel Behandling (excl. statsafgifter) Statsafgifter Sække 31

32 Karlebo Kommune - Husholdningsaffald 2.4 Karlebo Kommune Husholdningsaffaldet i Karlebo Kommune reguleres i henhold til et Regulativ for husholdningsaffald vedtaget i år I de efterfølgende afsnit vil alle ordninger blive beskrevet. Figuren viser hvorledes husholdningsaffaldet blev behandlet i år Genanvendelse 1% 4% 40% Forbrænding Specialbehandling Deponering 55% Dagrenovation Tabel Mængden af dagrenovation de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktioner/indsamlingsordning og behandlingsmåde. Dagrenovation i Karlebo Affald til genanvendelse i tons Bioaffald Papir og pap fra papircontainere mv Papir og pap fra Genbrugspladsen Flasker/glas fra glascontainere Flasker/glas fra containerplads Total Affald til forbrænding i tons Restaffald Total mængde dagrenovation Restaffald Restaffald indsamles hos alle borgere og virksomheder i Kommunen og er en henteordning. Affald velegnet til kompostering kan hjemmekomposteres mod nedsat renovationsgebyr. 32

33 Karlebo Kommune - Husholdningsaffald Opsamlingsmateriel Restaffald indsamles hovedsageligt via dobbeltstativer (en 110 liter og 50 liter papirsæk). Derudover anvendes et antal containere i forskellig størrelse (fra 400 liter til liter), der er opstillet ved etageejendomme og virksomheder/institutioner. Indsamlingsfrekvens Der indsamles restaffald én gang om ugen. Behandling af affaldet Restaffaldet brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af energien til el og varme. Administration og drift Ordningen administreres af Karlebo Kommune, Teknik & Miljø. Vognmand Poul Anker har siden 2002 indsamlet affaldet, og kontrakten løber frem til udgangen af år Papir, pap og flasker/glas Alle borgere i Kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir og flasker/glas. Indsamlingen foregår som bringeordninger. I samlede- og etagebebyggelser kan affaldet bringes til særlige nærgenbrugspladser. Der findes desuden et antal centralt placeret opsamlingspladser for papir og glas i Kommunen samt Genbrugspladsen, hvortil affaldet kan bringes. Opsamlingsmateriel Der findes flere forskellige typer af materiel: minicontainere, kuber og metalcontainere i alt ca. 120 stk. placeret på ca. 100 opsamlingspladser. Behandling af affaldet Papir og pap fra affaldsøer og opsamlingssteder bortskaffes til Averhoff & Co. A/S, mens det fra Genbrugspladsen bortskaffes til Vestforbrænding Frederikssund, der sikre genanvendelsen. Flasker/glas bortskaffes til Krogh s Flaskegenbrug. Flasker frasorteres til genpåfyldning og det resterende glas smeltes om og genanvendes. Administration og drift Karlebo Kommune administrerer og driver indsamlingen fra etagebebyggelser og nærgenbrugsstationerne, mens Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. Vognmand Poul Anker har pt. entreprisen med transporten af papir og pap og glas fra nærområdet. Krogh s Flaskegenbrug afhenter flasker/glas fra Genbrugspladsen. 33

34 Karlebo Kommune - Husholdningsaffald Storskrald Tabel Mængden af indsamlet storskrald de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktion og behandlingsform. Storskrald i Karlebo Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald fra Genbrugspladsen Jern- og metalaffald fra storskraldsindsamling Beton Tegl Andet bygge- og anlægsaffald Jord og sten Dæk Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Total Affald til specialbehandling i tons Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald Total Affald til deponering i tons Affald til fyldplads Affald til fyldplads fra storskraldsindsamling Total Total mængde storskrald Der findes to forskellige ordninger til bortskaffelse af storskrald fra borgerne, en hente- og en bringeordning. Ved henvendelse til Kommunens Ejendomsskattekontor kan der bestilles afhentning af storskrald fra adressen. Derudover kan alle borgerne aflevere storskrald til Genbrugspladsen. Indsamlingsfrekvens Der afhentes storskrald fra adressen 12 gange om året. Behandling af affaldet Affaldet, der indsamles via de forskellige ordninger, bortskaffes til et antal anlæg, som hver især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion. Det drejer sig om fire forskellige anlæg til genanvendelige fraktioner, et anlæg til specialbehandling og to anlæg til deponeringsegnet affald. Nordforbrænding modtager alt affald til forbrænding. 34

35 Karlebo Kommune - Husholdningsaffald Administration og drift Kommunen administrerer og driver henteordningen for storskrald, mens Nordforbrænding driver Genbrugspladsen. Vognmand Poul Anker står for transport i forbindelse med henteordningen og Hørsholm Container transporter affaldet fra Genbrugspladsen Haveaffald Tabel Mængden af indsamlet haveaffald fordelt på de forskellige ordninger. Haveaffald i Karlebo Affald til genanvendelse i tons Haveaffald fra Genbrugsplads Haveaffald fra indsamlingsordning Total mængde haveaffald Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Husstanden kan tilmelde sig en henteordning, hvor kommunen mod ekstrabetaling afhenter haveaffald (abonnementsordning). Derudover kan alle aflevere haveaffald på Genbrugspladsen eller kompostere affaldet i egen have. Opsamlingsmateriel Haveaffaldet i abonnementsordningen emballeres i papirsække, papkasser eller bundtes. På Genbrugspladsen afleveres haveaffaldet løst. Indsamlingsfrekvens I forbindelse med abonnementsordningen afhentes haveaffaldet hver 14. dag i perioden 1. april til 30. november. Genbrugspladsen har åbent stort set alle årets dage. Behandling af affaldet Alt haveaffald fra såvel abonnements- som bringeordningen bortskaffet pt. til Skibstrup Affaldscenter, hvor det bliver komposteret. Administration og drift Abonnementsordningen administreres af Kommunen og Vognmand Poul Anker transporterer affaldet. Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding, hvor Hørsholm Container A/S transporterer haveaffaldet. 35

36 Karlebo Kommune - Husholdningsaffald Farligt affald Tabel Mængden af indsamlet farligt affald de sidste 5 år fordelt på fraktion. Farligt affald i tons til specialbehandling Farligt affald fra Miljøbil Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Akkumulatorer Total Der indsamles farligt affald ved 5 forskellige bringeordninger: Miljøbil Kommunen entrerer med en vognmand, der to gange om året afhenter alle former for farligt affald fra ca. 40 forskellige steder i kommunen. Borgere bringer selv affaldet til disse opsamlingssteder. Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandleren har erfaring med at håndtere. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes til MOFA. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger/skoler mv., om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er opstillet batteribeholdere ca. 70 ved boligbebyggelser, forretninger og skoler. Beholderne tømmes af Jobhuset, der transporterer batterierne til Skibstrup Affaldscenter. Genbrugspladsen På Kommunens genbrugsplads kan alle typer af farligt affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). Behandling af affaldet Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling. På Genbrugspladsen sortere et uddannet pladspersonale affaldet i flere typer, og M. Larsen Vognmandsfirma transportere affaldet til Modtagestation for Farligt Affald (MOFA i Hillerød). Herfra bliver det sorterede affald sendt videre til de endelige behandlingsanlæg. Batterierne sorteres på Skibstrup Affaldscenter, hvorefter de bortskaffes til henholdsvis genanvendelse, forbrænding eller deponering. Administration og drift Karlebo Kommune administrerer ordningerne. Nordforbrænding driver Genbrugspladsen. Leon Petersen A/S kører Miljøbilen. 36

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

AFFALDSPLAN 2000-2012

AFFALDSPLAN 2000-2012 IS FÆLLEDS- FORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2000-2012 HOBRO MARIAGER NØRAGER NØRHALD PURHUS Indholdsfortegnelse Side 1 Forord 3 2 Godkendelsespåtegning 5 3 Planens grundlag 7 3.1 Lovgrundlag 8 3.2 Godkendelsesprocedure

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Ref 06727030 J00046-4-KATN Version 4 Dato 2007-06-24 Udarbejdet af KATN

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune

Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune 16. juli, 2007 Anna Warberg Larsen Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 INDLEDNING... 2

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del... 5 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Ordninger... 9 5 Pligter og rettigheder...

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008 AFFALDSPLAN 2008 NORDISK MILJØMÆRKNING Titel: Affaldsplan 2008 Udarbejdelse: Miljøkontrollen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen, 2005 Foto: Birgitte Røddik, Søren Weile (m.fl.) Lay-out og tryk: Phønix-Trykkeriet

Læs mere

Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan. - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder

Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan. - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder Indholdsfortegnelse Få affald på dagsordenen i din kommune.................... side 3 Brug ideerne..............................

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere