Status Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:"

Transkript

1 Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune

2 Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Forord og præsentation af kommunerne Nordforbrændings opland Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Mængder og ordninger for husholdningsaffald Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Mængder og ordninger for erhvervsaffald Indsamlingsordninger Anvisningsordninger Økonomi Status for Affaldsplan 2000/Affaldsplan Anlægsbeskrivelse Anlæg til genanvendeligt affald Anlæg til forbrændingsegnet affald Anlæg til deponeringsegnet affald Anlæg til farligt affald og affald til specialbehandling Prognose for affaldsudviklingen

3 Præsentation af Nordforbrænding 1. Forord og præsentation af kommunerne Status 2004 er et bilag til Affaldsplan 2005 og danner baggrund for udarbejdelsen af affaldsplanen. Status 2004 indeholder derfor detaljerede oplysninger om kommunernes forskellige affaldsordninger, som de ser ud netop nu i år Husholdningsaffaldet er beskrevet i afsnit 2, mens erhvervsaffald ses i afsnit 3. Statusen indeholder også tabeller med affaldsmængderne opgjort for de seneste 5 år, dvs. årene , og indeholder dermed de informationer, som normalt præsenteres i den affaldsstatus, der normalt udarbejdes af Nordforbrænding hvert år. I afsnit 4 evalueres den gældende Affaldsplan 2000, og i afsnit 5 er de forskellige anlæg til behandling af affald beskrevet. Afslutningsvis er der i afsnit 6 opstillet en prognose for affaldets udvikling. 1.1 Nordforbrændings opland Nordforbrændings forbrændingsopland består fra den 7. juli 2004 af seks interessentkommuner: Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Helsingør, Hørsholm, Karlebo og Søllerød. Helsingør indgik fra den nævnte dato i interessentskabet, men Kommunen en egen affaldsplan og indgår derfor ikke i Status 2004 eller i Affaldsplan Kortet viser et udsnit af Nordsjælland. 3

4 Præsentation af Nordforbrænding Nordforbrændings samlede opland repræsenterer i alt ca indbyggere fordelt på ca husstande. Heraf bor ca indbyggere fordelt på ca husstande i de fem interessentkommuner (Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Hørsholm, Karlebo og Søllerød), som nærværende Status 2004 dækker. Fordelingen på kommunerne ses nedenfor. Kommune Antal indbyggere Antal husstande Allerød Fredensborg-Humlebæk Helsingør Hørsholm Karlebo Søllerød Total De nyeste oplysninger fra Danmarks Statistik og kommunernes BBR-register pr. 1. januar

5 Præsentation af Allerød Kommune 1.2 Allerød Kommune Allerød dækker et areal på ca. 68 km 2. Indbyggere og beboelse Der var den 1. januar 2004 registreret indbyggere i Kommunen fordelt på ca husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. 20% Boligform i Allerød 1% Enfamileboliger Række, kæde og dobbelthuse Flerfamileboliger Sommerhuse 25% 54% Oplysninger fra Kommunens BBR-register 2003/04. Erhverv Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2002), er der i Allerød Kommune i alt virksomheder. Af speciel interesse i forbindelse med affald kan følgende brancher nævnes: Branche Antal Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 53 Industri 109 Bygge- og anlægsvirksomhed 130 Hotel- og restauration 35 Handels- og kontor 539 Institutioner 80 5

6 Præsentation af Fredensborg-Humlebæk Kommune 1.3 Fredensborg-Humlebæk Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune dækker et areal på ca. 72 km 2. Mod øst grænser Kommunen op til Øresund. Indbyggere og beboelse Der var den 1. januar 2004 registreret indbyggere i Kommunen fordelt på ca husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. Boligform i Fredensborg-Humlebæk 1% 29% 41% Enfamileboliger Række, kæde og dobbelthuse Flerfamileboliger Sommerhuse 29% Oplysninger fra Kommunens BBR-register 2003/04. Erhverv Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2002), er der i Fredensborg- Humlebæk Kommune i alt 936 virksomheder. Af speciel interesse i forbindelse med affald kan nævnes følgende brancher: Branche Antal Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 74 Industri 66 Bygge- og anlægsvirksomhed 118 Hotel- og restauration 35 Handels- og kontor 454 Institutioner 52 6

7 Præsentation af Hørsholm Kommune 1.4 Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune dækker et areal på ca. 31 km 2. Mod øst grænser Kommunen op til Øresund. Indbyggere og beboelse Der var den 1. januar 2004 registreret indbyggere i Kommunen fordelt på ca husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. 38% Boligform i Hørsholm 0% 37% Enfamileboliger Række, kæde og dobbelthuse Flerfamileboliger Sommerhuse 25% Oplysninger fra Kommunens BBR-register 2003/04. Erhverv Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2002), er der i Hørsholm Kommune i alt virksomheder. Af speciel interesse i forbindelse med affald kan nævnes følgende brancher: Branche Antal Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 22 Industri 54 Bygge- og anlægsvirksomhed 82 Hotel- og restauration 41 Handels- og kontor 857 Institutioner 40 7

8 Præsentation af Karlebo Kommune 1.5 Karlebo Kommune Karlebo Kommune dækker et areal på ca. 40 km 2. Mod øst grænser Kommunen op til Øresund. Indbyggere og beboelse Der var pr. den 1. januar 2004 registreret indbyggere i Kommunen fordelt på ca husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. 26% Boligform i Karlebo 0% 31% Enfamileboliger Række, kæde og dobbelthuse Flerfamileboliger Sommerhuse 43% Oplysninger fra Kommunens BBR-register 2003/04. Erhverv Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2002), er der i Karlebo Kommune i alt 598 virksomheder. Af speciel interesse i forbindelse med affald kan følgende brancher nævnes: Branche Antal Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 33 Industri 37 Bygge- og anlægsvirksomhed 58 Hotel- og restauration 20 Handels- og kontor 313 Institutioner 48 8

9 Præsentation af Søllerød Kommune 1.6 Søllerød Kommune Søllerød dækker et areal på ca. 40 km 2. Mod øst grænser Kommunen om til Øresund. Indbyggere og beboelse Der var pr. den 1. januar 2004 registreret indbyggere i Kommunen fordelt på ca husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. Enfamileboliger 41% Boligform i Søllerød 0% 43% Række, kæde og dobbelthuse Flerfamileboliger Sommerhuse 16% Oplysninger fra Kommunens BBR-register 2003/04. Erhverv Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2002), er der i Søllerød Kommune i alt virksomheder. Af speciel interesse i forbindelse med affald kan følgende brancher nævnes: Branche Antal Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 26 Industri 69 Bygge- og anlægsvirksomhed 117 Hotel- og restauration 48 Handels- og kontor Institutioner 91 9

10 Mængder og ordninger - Husholdningsaffald 2. Mængder og ordninger for husholdningsaffald Afsnittet indeholder en gennemgang af alle de ordninger, der eksisterer for affald produceret i en almindelig husstand. Alt affald er omfattet af henholdsvis hente- og bringeordninger, dvs. borgeren får enten afhentet affaldet ved husstanden eller skal selv stå for transporten til et centralt opsamlingssted (fx genbrugspladserne, aviscontainere eller glaskuber). De to ordninger kaldes for indsamlingsordninger, da Kommunen i begge tilfælde har ansvaret for at indsamlingen herunder bortskaffelsen af affaldet fungerer. Alle retningslinier er nærmere beskrevet i kommunernes affaldsregulativer. Beskrivelse af affaldet Ved husholdningsaffald forstås dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald. Dagrenovation Storskrald Haveaffald Farligt affald Dagrenovation er defineret som restaffald, bioaffald, grønt køkkenaffald, papir, pap og flasker/glas. Storskrald er kasserede brugsgenstande fx møbler, madrasser, cykler, køleskabe og elektronikaffald. Haveaffald er selvsagt affald fra haven fx grene, hækafklip og plantedele. Farligt affald er for eksempel malingsrester, rengøringsmidler, gødningsrester, spraydåser, batterier, lysstofrør og medicinrester. Behandling af affaldet Alt husholdningsaffald indsamles og behandles, så det enten genanvendes, brændes eller deponeres. Enkelte affaldsfraktioner skal inden den endelige bortskaffelse behandles på en speciel måde (fx kølemøbler, elektronikaffald og farligt affald), dette kaldes herefter specialbehandling. Husholdningsaffaldet fra de fem kommuner (i alt tons) blev i 2003 behandlet på følgende måde: 1% 3% 44% Genanvendelse Forbrænding Special behandling Deponering 52% 10

11 Mængder og ordninger - Husholdningsaffald Renovationsgebyrer Renovationsgebyret, som det ses i tabellen nedenfor, er det beløb en husholdning i en énfamilebolig betaler om året og som opkræves sammen med ejendomsskatten. Som udgangspunkt er det betaling for, at husholdningen kan komme af med det affald, der naturligt opstår. Det skal pointeres, at gebyret ikke omfatter de helt samme ydelser fra kommune til kommune. Gebyret bliver årligt fastsat af kommunalbestyrelsen/byrådet i hver enkelt kommune. Kommune Samlet renovationsgebyr* (kr. excl. moms) Allerød Fredensborg-Humlebæk Hørsholm Karlebo Søllerød * Prisen er for år For at lette sammenligningen er gebyret beregnet ud fra en afhentning af 160 liter affald om ugen. I flere kommuner er det muligt at få afhentet et mindre/større volumen til et tilsvarende lavere/højere renovationsgebyr. Skraldestativ Affaldsmængder Nedenfor ses en oversigt over de seneste 5 års affaldsmængder fordelt på dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald. Dagrenovation Genanvendelse (tons) Bioaffald Papir og pap Flasker og glas Total Forbrænding (tons) Restaffald Total mængde dagrenovation

12 Mængder og ordninger - Husholdningsaffald Storskrald Genanvendelse (tons) Jern- og metalaffald Beton Tegl Andet bygge- og anlægsaffald Jord og sten Jord og brokker Asfalt Planglas PVC Gips Dæk Tøj og sko Total Forbrænding (tons) Brændbart Madrasser og møbler Total Specialbehandling (tons) Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald Total Deponering (tons) Affald til fyldplads Affald til losseplads Trykimprægneret træ Asbest Total Total mængde storskrald Haveaffald Genanvendelse (tons) Haveaffald fra genbrugspladser Haveaffald fra indsamlingsordninger Rødder og stød Total mængde haveaffald Farligt affald Specialbehandling (tons) Farligt affald fra Miljøbilordning Farligt affald fra genbrugspladser Batterier Akkumulatorer Lysstofrør Total mængde farligt affald Total mængde husholdningsaffald

13 Allerød Kommune - Husholdningsaffald 2.1 Allerød Kommune Husholdningsaffaldet i Allerød Kommune reguleres i henhold til et Regulativ for dagrenovation fra Et nyt regulativ er under udarbejdelse. I de efterfølgende afsnit vil alle ordninger blive beskrevet. Figuren viser, hvorledes husholdningsaffaldet blev behandlet i år Genanvendelse 41% 1% 3% Forbrænding Specialbehandling Deponering 55% Dagrenovation Tabel 2.1. Mængden af dagrenovation 5 år tilbage fordelt på affaldsfraktion og behandlingsmåde. Dagrenovation i Allerød Affald til genanvendelse i tons Bioaffald Papir og pap fra Spildop-magerne/Allerød Genbrug Papir fra Genbrugsplads Pap fra Genbrugsplads Flasker/glas fra Spildop-magerne/Allerød Genbrug Flasker/glas fra Genbrugsplads Total Affald til forbrænding i tons Restaffald Total mængde dagrenovation Rest- og bioaffald Restaffaldet indsamles hos alle borgere og virksomheder i Kommunen og er en henteordning. Sortering og separat afhentning af bioaffald stoppede den 1. april Herefter kan vegetabilsk køkkenaffald (grønt affald) hjemmekomposteres. 13

14 Allerød Kommune - Husholdningsaffald Opsamlingsmateriel Restaffald opsamles i papirsække i dobbeltstativer (110 liter og 50 liter). Derudover opsamles restaffald i minicontainere (fra 240 liter til 800 liter), som er opstillet ved etageejendomme samt kæde- og rækkehuse. Fra 2005 kan borgerne fravælge den lille sæk. Indsamlingsfrekvens Der indsamles restaffald én gang om ugen. Behandling af affaldet Restaffaldet brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af energien til el og varme. Administration og drift Ordningen administreres af Allerød Kommune, Byggeri & Miljø. RenoFlex Gruppen A/S har siden 2002 indsamlet affaldet, kontrakten løber frem til udgangen af år Papir, pap og flasker/glas Alle borgere i kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir, pap og flasker/glas. Indsamlingen foregår som både hente- og bringeordning. Spildop-magerne/Allerød Genbrug afhenter på adressen i byområderne og enkelte større veje. Det er derudover muligt for alle borgere at bringe de genanvendelige materialer til genbrugspladsen. Der er ligeledes ved enkelte bebyggelser opstillet opsamlingsmateriel til flasker/glas. Opsamlingsmateriel Der er ikke noget fast opsamlingsmateriel eller krav til emballering i forbindelse med Spildop-magerne/Allerød Genbrugs afhentning. Affaldet afleveres i bundter, poser eller lignende og placeres ved vejen eller centralt i bebyggelsen. I enkelte bebyggelser findes pallerammer til glasaffald. På genbrugspladsen findes også pallerammer til flasker/glas, specielle containere til papir og en komprimator til pap. Indsamlingsfrekvens Spildop-magerne/Allerød Genbrug afhenter ved adressen 11 gange om året. Genbrugspladsen er åben stort set alle årets dage. Behandling af affaldet Papir og pap fra bortskaffes til Vestforbrænding, Frederikssund, der sikre, at affaldet bliver genanvendt. Flasker/glas bortskaffes til Krogh s Flaskegenbrug. Flasker frasorteres til genpåfyldning, og det resterende glas smeltes om og genanvendes. Administration og drift Spildop-magerne/Allerød Genbrug administreres og drives i samarbejde med kommunen. Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. Allerød Containertransport har pt. entreprisen med transport af papir og pap fra Spildop- 14

15 Allerød Kommune - Husholdningsaffald magerne/allerød Genbrugs plads ved siden af Genbrugspladsen. Krogh s Flaskegenbrug afhenter flasker/glas Storskrald Tabel 2.2 Mængden af indsamlet storskrald de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktion og behandlingsform. Storskrald i Allerød Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald Beton Tegl Asfalt Andet bygge- og anlægsaffald Jord og sten Planglas PVC Gips Dæk Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Brændbart fra Spildop-magerne/Allerød Genbrug Madrasser og møbler Total Affald til specialbehandling i tons Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald Total Affald til deponering i tons Affald til fyldplads Affald til losseplads Trykimprægneret træ Asbest Total Total mængde storskrald Der findes 3 forskellige indsamlingsordninger til bortskaffelse af storskrald fra borgerne. Spildop-magerne/Allerød Genbrug afhenter møbler og andet indbo fra næsten alle husstande, mens kommunen afhenter storskrald fra de borgere, der har bedt om en afhentning. Begge ordninger kaldes henteordninger. 15

16 Allerød Kommune - Husholdningsaffald Derudover kan alle borgerne frit aflevere storskrald til genbrugspladsen. Kaldet en bringeordning. Hver husstand kan højst aflevere kg storskrald og haveaffald om året Indsamlingsfrekvens Spildop-magerne/Allerød Genbrug afhenter 11 gange om året, mens kommunens storskraldsordning finder sted hver anden måned dvs. 6 gange om året. Behandling af affaldet Det indsamlede affald bortskaffes til et antal anlæg, der hver især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion. Det drejer sig om seks forskellige anlæg til genanvendelige fraktioner, et anlæg til specialbehandling og to anlæg til deponeringsegnet affald. Nordforbrænding modtager alt affald til forbrænding. Administration og drift Spildop-magerne/Allerød Genbrug administreres og drives i samarbejde med kommunen. Kommunen administrerer og driver henteordningen for storskrald, mens Nordforbrænding driver genbrugspladsen. For hovedparten af fraktionerne står Allerød Containertransport for transporten til de forskellige modtageanlæg Haveaffald Tabel 2.3 viser mængden af indsamlet haveaffald fordelt på de forskellige ordninger. Haveaffald i Allerød Affald til genanvendelse i tons Haveaffald fra Genbrugsplads Haveaffald fra indsamlingsordning Rødder og stød Total mængde haveaffald Der findes 3 forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Husstanden kan tilmelde sig en henteordning, hvor kommunen mod ekstrabetaling afhenter haveaffald (abonnementsordning). Derudover kan alle aflevere haveaffald på genbrugspladsen eller kompostere affaldet i egen have. Opsamlingsmateriel Der anvendes ikke fast opsamlingsmateriel til henteordningen. Haveaffaldet emballeres enten i sække (110 liter papir) eller bundtet (max 1 x 0,35 meter). Hver enhed må max veje 20 kg, og der må max afleveres 4 enheder pr. afhentning. 16

17 Allerød Kommune - Husholdningsaffald På genbrugspladsen skal haveaffaldet afleveres løst. Indsamlingsfrekvens I forbindelse med abonnementsordningen afhentes haveaffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. november. Genbrugspladsen har åbent stort set alle årets dage. Behandling af affaldet Alt haveaffald fra såvel abonnements- som bringeordningen bortskaffet pt. til Skibstrup Affaldscenter, hvor det bliver komposteret. Administration og drift Abonnementsordningen administreres og drives af kommunen og Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. Allerød Containertransport har pt. entreprisen med transporten af haveaffaldet Farligt affald Tabel 2.4 viser mængden af indsamlet farligt affald de sidste 5 år fordelt på fraktion. Farligt affald i tons til specialbehandling Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Akkumulatorer Lysstofrør Total Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger og en henteordning: Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandleren har erfaring med at håndtere. Teknisk Drift & Anlæg i Allerød Kommune transporterer affaldet til genbrugspladsen. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes til MOFA. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger, som typisk forhandler batterier, om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er opstillet batteribeholdere i ca. 30 forretninger/skoler. Beholderne tømmes af Teknisk Drift & Anlæg og afleveres på Genbrugspladsen. Genbrugspladsen På Kommunens Genbrugsplads kan alle typer af farligt affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). Afhentning hos borgere, der har brug for hjælp. 17

18 Allerød Kommune - Husholdningsaffald Behandling af affaldet Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling. På Genbrugspladsen sortere et uddannet pladspersonale affaldet i flere typer, og M. Larsen Vognmandsfirma transporterer affaldet til Modtagestation for Farligt Affald (MOFA i Hillerød). Herfra bliver det sorterede affald sent videre til de endelige behandlingsanlæg. Batterierne sorteres på Toelt Losseplads, hvorefter de sendes til korrekt behandling dvs. enten genanvendelse, forbrænding eller deponering. Administration og drift Allerød Kommune administrerer og driver de fleste af ordningerne. Nordforbrænding driver Genbrugspladsen Økonomi Tabellen nedenfor viser tal fra driftsregnskabet Det skal nævnes, at indtægter fra salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker samt jern og metal er modregnet udgifterne. Se i øvrigt de tilhørende kommentarer. Tabel 2.5. Udvalgte regnskabstal fra Allerød Kommune 2003 Driftsudgifter Allerød Kommune Udgift i 1000 kr. % Dagrenovation* % Miljøstationer (papir og glas/flasker) - - Spildop-magerne/Allerød Genbrugs genbrugsordning** % Indsamling af storskrald (excl. behandling) % Indsamling af haveaffald (excl. behandling) - - Indsamling fra kommunale institutioner*** % Genbrugsplads inkl. behandling af storskrald og haveaffald, excl. statsafgifter % Genbrugsplads, statsafgifter % Farligt affald % Information o. lign. 7 0 % Administration, planlægning mv % Total % * Udgifterne til dagrenovationen udspecificeres i tabel 2.6. ** Spildop-magerne/Allerød Genbrug modtager indtægterne fra salget af genbrugsmaterialer, og indtægterne er derfor ikke modregnet her *** Denne indsamling er fra 1. januar 2004 ikke mere en del af renovationsregnskabet 18

19 Allerød Kommune - Husholdningsaffald Tabel 2.6. Udspecificering af driftsudgifterne til dagrenovationsindsamlingen i 2003 Dagrenovation* Udgift i 1000 kr. % Kørsel % Behandling (excl. statsafgifter) % Statsafgifter % Sække % Stativer, køb og udbringning** 58 0,5 % Total dagrenovation % * Udgifter til administration af dagrenovationsindsamlingen er ikke medtaget her, men findes som en del af udgiften Administration, planlægning mv. i tabel 2.5. ** Indtægter ved salg af stativer er modregnet. Der skal betales statsafgift for affald der køres til forbrænding (330,-/ton) og affald til deponering (375,-/ton). I Allerød Kommune udgør statsafgift i alt 13 % af de samlede udgifter. Der betales ikke statsafgift for affald til genanvendelse og farligt affald. Fordeling af udgifter til indsamling af dagrenovation Kørsel Behandling (excl. statsafgifter) Statsafgifter Sække Stativer, køb og udbringning 19

20 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald 2.2 Fredensborg-Humlebæk Kommune Husholdningsaffaldet i Fredensborg-Humlebæk Kommune reguleres i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg-Humlebæk Kommune vedtaget i I de efterfølgende afsnit vil alle ordninger blive beskrevet. Figuren viser hvorledes husholdningsaffaldet blev behandlet i år Genanvendelse Forbrænding 1% 5% 44% Specialbehandling Deponering 50% Dagrenovation Tabel 2.7 Mængden af dagrenovation de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktioner og behandlingsmåde. Dagrenovation i Fredensborg-Humlebæk Affald til genanvendelse i tons Bioaffald Papir fra papircontainere og genbrugskasser Papir fra containerpladser Pap fra containerpladser Flasker/glas fra containerpladser og bobler Total Affald til forbrænding i tons Restaffald Total mængde dagrenovation Restaffald Afhentning af restaffald omfatter alle borgere og virksomheder i Kommunen og er en henteordning. 20

21 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald Opsamlingsmateriel Restaffaldet indsamles som udgangspunkt via dobbeltstativer uanset om husstanden har valgt at få afhentet 110 liter eller 110 liter + 50 liter. Derudover anvendes et antal containere i forskellig størrelse (fra 400 liter til 800 liter), der er opstillet ved etageejendomme og virksomheder/institutioner. Indsamlingsfrekvens Der indsamles restaffald én gang om ugen i byområderne og én gang hver 14-dag i landområderne. Behandling af affaldet Restaffaldet brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af energien til el og varme. Administration og drift Ordningen administreres af Fredensborg-Humlebæk Kommune, Teknisk Forvaltning. Marius Pedersen A/S har siden 2003 indsamlet affaldet og kontrakten løber frem til marts år Papir, pap og flasker/glas Alle borgere i Kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir, pap og flasker/glas. Indsamlingen foregår dels som en henteordning, hvor alle enfamilieboliger i byområderne får tømt deres genbrugskasse til papir. Ved samlede bebyggelser er opstillet papircontainer til fælles brug. Derudover kan papir og flasker/glas bringes til centralt placerede containere eller til en af Kommunens to Containerpladser. Pap skal afleveres på Containerpladserne. Opsamlingsmateriel Der er opsat 48 glascontainere på centralt beliggende pladser og ved beboelser. Derudover er der opsat 159 papircontainere primært i forbindelse med beboelser. Ydermere har enfamilieboliger en genbrugskasse til papir, som tømmes hver 14. dag. Behandling af affaldet Papir og pap fra bortskaffes til Vestforbrænding, Frederikssund, der sikre, at affaldet bliver genanvendt. Flasker/glas bortskaffes til Krogh s Flaskegenbrug. Flasker frasorteres til genpåfyldning, og det resterende glas smeltes om og genanvendes. Administration og drift Indsamlingen administreres af Kommunen, og Containerpladserne drives af Nordforbrænding. Hørsholm Container A/S transporterer papir og pap, mens Krogh s Flaskegenbrug afhenter flasker og glas. 21

22 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald Storskrald Tabel 2.8 Mængden af indsamlet storskrald de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktion og behandlingsform. Storskrald i Fredensborg-Humlebæk Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald Beton Tegl Jord og sten Dæk Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Total Affald til specialbehandling i tons Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald Total Affald til deponering i tons Affald til fyldplads Affald til losseplads Total Total mængde storskrald Alle borgerne i kommunen kan frit aflevere storskrald til containerpladserne. Behandling af affaldet Det indsamlede affald bortskaffes til et antal anlæg, som hver især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion. Det drejer sig om tre forskellige anlæg til genanvendelige fraktioner, et anlæg til specialbehandling og to anlæg til deponeringsegnet affald. Nordforbrænding modtager alt affald til forbrænding. Administration og drift Nordforbrænding driver Containerpladserne og står for bortskaffelsen af affaldet. Kommunen har den overordnede administrative forpligtigelse. For hovedparten af fraktionerne står Hørsholm Container A/S for transporten til de forskellige modtageanlæg. 22

23 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald Haveaffald Tabel 2.9. Mængden af indsamlet haveaffald de sidste 5 år. Haveaffald i Fredensborg-Humlebæk Affald til genanvendelse i tons Haveaffald Total mængde haveaffald Haveaffald kan afleveres på containerpladserne eller hjemmekomposteres. Fra en række boligforeninger, haveforeninger mv. afhentes haveaffald efter aftale med Kommunen, der delvis betaler for ordningen. Behandling af affaldet Alt haveaffald bortskaffet til Tulstrup Kompost, hvor det bliver komposteret. Administration og drift Containerpladserne drives af Nordforbrænding. Kresten Simonsen Fredensborg Container Aps og Vognmand Poul Anker henter haveaffald fra boligselskaber mv., mens Hørsholm Container A/S står for transporten af haveaffald fra Containerpladserne Farligt affald Tabel Mængden af indsamlet farligt affald de sidste 5 år fordelt på fraktion. Farligt affald i tons til specialbehandling Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Akkumulatorer Lysstofrør Total Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger: Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandleren har erfaring med at håndtere. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes til MOFA. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger og skoler om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er opstillet batteribeholdere 24 steder og beholderne tømmes ca. 1 gang om måneden. 23

24 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald Genbrugspladsen På Kommunens Containerplader kan alle typer af farligt affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). Behandling af affaldet Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling efter sortering af uddannet pladspersonale på Toelt Losseplads. M. Larsen Vognmandsfirma transportere affaldet til Modtagestation for Farligt Affald (MOFA i Hillerød). Batterierne sorteres ligeledes på Toelt Losseplads, hvorefter de sendes til korrekt behandling dvs. enten genanvendelse, forbrænding eller deponering. Lysstofrør bortskaffes til Nicha Miljøteknik. Administration og drift Fredensborg-Humlebæk Kommune administrerer ordningerne. Nordforbrænding driver Containerpladserne Økonomi Tabellen nedenfor viser tal fra driftsregnskabet Det skal nævnes, at indtægter fra salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker samt jern og metal er modregnet udgifterne. Se i øvrigt de tilhørende kommentarer. Tabel Udvalgte regnskabstal fra Fredensborg-Humlebæk Kommune 2003 Driftsudgifter Fredensborg-Humlebæk Kommune Udgift i 1000 kr. % Dagrenovation * % Miljøstationer, nærgenbrugsstationer (papir, glas/flasker)** % Indsamling af storskrald (excl. behandling) - - Indsamling af haveaffald (excl. behandling) - - Genbrugsplads inkl. behandling af storskrald og haveaffald, excl. statsafgifter % Genbrugsplads, statsafgifter % Farligt affald % Information o. lign. - - Administration, planlægning mv % Total % * Udgifterne til dagrenovationen udspecificeres i tabel ** Inkl. udgifter til genbrugskasser. Indtægten fra salg af papir fra bobler og genbrugskasser er modregnet. 24

25 Fredensborg-Humlebæk Kommune - Husholdningsaffald Tabel Udspecificering af driftsudgifterne til dagrenovationsindsamlingen i 2003 Udgift i 1000 Dagrenovation* kr. % Kørsel % Behandling (excl. statsafgifter) % Statsafgifter % Sække % Total dagrenovation % * Udgifter til administration af dagrenovationsindsamlingen er ikke medtaget her, men findes som en del af udgiften Administration, planlægning mv. i tabel Der skal betales statsafgift for affald der køres til forbrænding (330,-/ton) og affald til deponering (375,-/ton). I Fredensborg-Humlebæk Kommune udgør statsafgifter i alt 17 % af de samlede udgifter. Der betales ikke statsafgift for affald til genanvendelse og farligt affald. Fordeling af udgifter til indsamling af dagrenovation Kørsel Behandling (excl. statsafgifter) Statsafgifter Sække 25

26 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald 2.3 Hørsholm Kommune Husholdningsaffaldet i Hørsholm Kommune reguleres i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Hørsholm Kommune vedtaget i år I de efterfølgende afsnit vil alle ordninger blive beskrevet. Figuren viser hvorledes husholdningsaffaldet blev behandlet i år Genanvendelse Forbrænding 1% 2% 43% Specialbehandling Deponering 54% Dagrenovation Tabel Mængden af dagrenovation de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktioner og behandlingsmåde. Dagrenovation i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Bioaffald Papir fra papircontainere Papir og pap fra containerplads Flasker/glas fra glascontainere Flasker/glas fra containerplads Total Affald til forbrænding i tons Restaffald Total mængde dagrenovation Rest- og bioaffald Restaffald indsamles hos alle borgere og virksomheder i kommunen og er en henteordning. Sortering og afhentning af bioaffald stoppede den 1. januar

27 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald Opsamlingsmateriel Restaffald indsamles via dobbeltstativer (en 110 liter og 50 liter papirsæk), med mulighed for at fravælge den lille sæk. Derudover anvendes et antal containere i forskellig størrelse (fra 240 liter til 800 liter), der er opstillet ved etageejendomme og virksomheder/institutioner. Indsamlingsfrekvens Der indsamles restaffald én gang om ugen. Behandling af affaldet Restaffaldet brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af energien til el og varme. Administration og drift Ordningen administreres af Hørsholm Kommune, Teknisk Forvaltning. RenoFlex Gruppen har siden 2003 indsamlet affaldet, og kontrakten løber frem til udgangen af år Papir, pap og flasker/glas Alle borgere i Kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir, pap og flasker/glas. Indsamlingen foregår som en bringeordning. Affaldet kan enten bringes til Genbrugspladsen eller til lokale miljøstationer eller containere i forbindelse med samlede bebyggelser. Opsamlingsmateriel Der er i alt 22 miljøstationer centralt placeret i kommunen, hvor der er opsat 30 containere til papir og 33 containere til glas/flasker. Derudover er der 100 containere til papir og 22 til glas/flasker ved samlede bebyggelser. Behandling af affaldet Papir og pap fra bortskaffes til Vestforbrænding, Frederikssund, som sikre, at affaldet bliver genanvendt. Flasker/glas bortskaffes til Krogh s Flaskegenbrug. Flasker frasorteres til genpåfyldning, og det resterende glas smeltes om og genanvendes. Administration og drift Nærgenbrugspladserne administreres og drives af kommunen, mens den Fælleskommunale Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. Hørsholm Container A/S har pt. entreprisen med transporten af papir, pap og glas fra miljøstationerne. Krogh s Flaskegenbrug afhenter flasker/glas fra Genbrugspladsen. 27

28 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald Storskrald Tabel Mængden af indsamlet storskrald de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktion og behandlingsform. Storskrald i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Jord og brokker Dæk Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Total Affald til specialbehandling i tons Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald Total Affald til deponering i tons Affald til fyldplads Total Total mængde storskrald Der findes 2 forskellige ordninger til bortskaffelse af storskrald fra borgerne, en henteordning og en bringeordning. Ved at kontakte vognmanden Messeter Aps kan der aftales afhentning af storskrald fra husstanden. Derudover kan alle borgerne aflevere storskrald til genbrugspladsen. Indsamlingsfrekvens Afhentning fra adressen finder sted 6 gange om året. Behandling af affaldet Affaldet, der indsamles via de to ordninger, bortskaffes til et antal anlæg, der hver især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion. Det drejer sig om fire forskellige anlæg til genanvendelige fraktioner, et anlæg til specialbehandling og to anlæg til deponeringsegnet affald. Nordforbrænding modtager alt affald til forbrænding. Administration og drift Hørsholm Kommune administrerer henteordningen for storskrald, mens Nordforbrænding driver Genbrugspladsen. For hovedparten af fraktionerne står Hørsholm Container A/S for transporten til de forskellige modtageanlæg. 28

29 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald Haveaffald Tabel Mængden af indsamlet haveaffald. Haveaffald i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Haveaffald Total mængde haveaffald Der findes 3 forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Det er muligt at lade husstanden tilmelde en privatiseret henteordning, dvs. ordningen er udlagt til en vognmand. Derudover kan alle aflevere haveaffald på Genbrugspladsen eller hjemmekompostere affaldet i egen have. Opsamlingsmateriel Der anvendes plastspande til indsamlingen fra adressen, og der må max afleveres 4 enheder pr. afhentning. På genbrugspladsen afleveres haveaffaldet løst. Indsamlingsfrekvens I forbindelse med henteordningen afhentes haveaffald én gang om ugen i perioden 1. april til 31. oktober. Genbrugspladsen har åbent stort set alle årets dage. Behandling af affaldet Alt haveaffald fra såvel hente- som bringeordningen bortskaffet pt. til Skibstrup Affaldscenter, hvor det bliver komposteret. Administration og drift Henteordningen administreres af vognmanden Messenter Aps, og Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. Hørsholm Container A/S har pt. entreprisen med transporten af haveaffaldet fra Genbrugspladsen. Haveaffald fra Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads læsses 29

30 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald Farligt affald Tabel Mængden af indsamlet farligt affald de sidste 5 år fordelt på fraktion. Farligt affald i tons til specialbehandling Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Akkumulatorer Total Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger: Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandleren har erfaring med at håndtere. Kommunens Materielgård afhenter og bringer affaldet til Genbrugspladsen. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere fx brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes til MOFA. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger/skoler, om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er opstillet batteribeholdere i ca. 30 forretninger/skoler. Beholderne tømmes af Kommunens Materielgård, og batterierne afleveres på Genbrugspladsen. Genbrugspladsen På Kommunens genbrugsplads kan alle typer af farligt affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). Ordningerne kan benyttes af alle Kommunens borgere. Behandling af affaldet Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling. På genbrugspladsen sortere et uddannet pladspersonale affaldet i flere typer, og M. Larsen Vognmandsfirma A/S transportere affaldet til Modtagestation for Farligt Affald (MOFA). Herfra bliver det sorterede affald sent videre til de endelige behandlingsanlæg. Batterierne bortskaffes til Skibstrup Affaldscenter, hvor de sorteres og bortskaffes til henholdsvis genanvendelse, forbrænding eller deponering. Administration og drift Hørsholm Kommune administrerer ordningerne. Nordforbrænding driver Genbrugspladsen. 30

31 Hørsholm Kommune - Husholdningsaffald Økonomi Tabellen nedenfor viser tal fra driftsregnskabet Det skal nævnes, at indtægter fra salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker samt jern og metal er modregnet udgifterne. Se i øvrigt de tilhørende kommentarer. Tabel Udvalgte regnskabstal fra Hørsholm Kommune Driftsudgifter Hørsholm Kommune Udgift i 1000 kr. % Dagrenovation * % Miljøstationer (papir og glas/flasker) % Indsamling af storskrald (excl. behandling) 101 0,5 % Indsamling af haveaffald (excl. behandling) - - Genbrugsplads inkl. behandling af storskrald og haveaffald, excl. statsafgifter % Genbrugsplads, statsafgifter % Farligt affald % Information o. lign. 21 0,1 % Administration, planlægning mv % Total % * Udgifterne til dagrenovationen udspecificeres i særskilt tabel. Tabel Udspecificering af driftsudgifterne til dagrenovationsindsamlingen i Dagrenovation* Udgift i 1000 kr. % Kørsel % Behandling (excl. statsafgifter) % Statsafgifter % Sække % Total dagrenovation % * Udgifter til administration af dagrenovationsindsamlingen er ikke medtaget her, men findes som en del af udgiften Administration, planlægning mv. i tabel Der skal betales statsudgift for affald der køres til forbrænding (330,-/ton) og affald til deponering (375,-/ton). I Hørsholm Kommune udgør statsafgift i alt 14 % af de samlede udgifter. Der betales ikke statsafgift for affald til genanvendelse og farligt affald. Fordeling af udgifter til indsamling af dagrenovation Kørsel Behandling (excl. statsafgifter) Statsafgifter Sække 31

32 Karlebo Kommune - Husholdningsaffald 2.4 Karlebo Kommune Husholdningsaffaldet i Karlebo Kommune reguleres i henhold til et Regulativ for husholdningsaffald vedtaget i år I de efterfølgende afsnit vil alle ordninger blive beskrevet. Figuren viser hvorledes husholdningsaffaldet blev behandlet i år Genanvendelse 1% 4% 40% Forbrænding Specialbehandling Deponering 55% Dagrenovation Tabel Mængden af dagrenovation de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktioner/indsamlingsordning og behandlingsmåde. Dagrenovation i Karlebo Affald til genanvendelse i tons Bioaffald Papir og pap fra papircontainere mv Papir og pap fra Genbrugspladsen Flasker/glas fra glascontainere Flasker/glas fra containerplads Total Affald til forbrænding i tons Restaffald Total mængde dagrenovation Restaffald Restaffald indsamles hos alle borgere og virksomheder i Kommunen og er en henteordning. Affald velegnet til kompostering kan hjemmekomposteres mod nedsat renovationsgebyr. 32

33 Karlebo Kommune - Husholdningsaffald Opsamlingsmateriel Restaffald indsamles hovedsageligt via dobbeltstativer (en 110 liter og 50 liter papirsæk). Derudover anvendes et antal containere i forskellig størrelse (fra 400 liter til liter), der er opstillet ved etageejendomme og virksomheder/institutioner. Indsamlingsfrekvens Der indsamles restaffald én gang om ugen. Behandling af affaldet Restaffaldet brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af energien til el og varme. Administration og drift Ordningen administreres af Karlebo Kommune, Teknik & Miljø. Vognmand Poul Anker har siden 2002 indsamlet affaldet, og kontrakten løber frem til udgangen af år Papir, pap og flasker/glas Alle borgere i Kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir og flasker/glas. Indsamlingen foregår som bringeordninger. I samlede- og etagebebyggelser kan affaldet bringes til særlige nærgenbrugspladser. Der findes desuden et antal centralt placeret opsamlingspladser for papir og glas i Kommunen samt Genbrugspladsen, hvortil affaldet kan bringes. Opsamlingsmateriel Der findes flere forskellige typer af materiel: minicontainere, kuber og metalcontainere i alt ca. 120 stk. placeret på ca. 100 opsamlingspladser. Behandling af affaldet Papir og pap fra affaldsøer og opsamlingssteder bortskaffes til Averhoff & Co. A/S, mens det fra Genbrugspladsen bortskaffes til Vestforbrænding Frederikssund, der sikre genanvendelsen. Flasker/glas bortskaffes til Krogh s Flaskegenbrug. Flasker frasorteres til genpåfyldning og det resterende glas smeltes om og genanvendes. Administration og drift Karlebo Kommune administrerer og driver indsamlingen fra etagebebyggelser og nærgenbrugsstationerne, mens Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. Vognmand Poul Anker har pt. entreprisen med transporten af papir og pap og glas fra nærområdet. Krogh s Flaskegenbrug afhenter flasker/glas fra Genbrugspladsen. 33

34 Karlebo Kommune - Husholdningsaffald Storskrald Tabel Mængden af indsamlet storskrald de sidste 5 år fordelt på affaldsfraktion og behandlingsform. Storskrald i Karlebo Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald fra Genbrugspladsen Jern- og metalaffald fra storskraldsindsamling Beton Tegl Andet bygge- og anlægsaffald Jord og sten Dæk Tøj og sko Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Total Affald til specialbehandling i tons Køleskabe (CFC-holdige) Elektronikaffald Total Affald til deponering i tons Affald til fyldplads Affald til fyldplads fra storskraldsindsamling Total Total mængde storskrald Der findes to forskellige ordninger til bortskaffelse af storskrald fra borgerne, en hente- og en bringeordning. Ved henvendelse til Kommunens Ejendomsskattekontor kan der bestilles afhentning af storskrald fra adressen. Derudover kan alle borgerne aflevere storskrald til Genbrugspladsen. Indsamlingsfrekvens Der afhentes storskrald fra adressen 12 gange om året. Behandling af affaldet Affaldet, der indsamles via de forskellige ordninger, bortskaffes til et antal anlæg, som hver især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion. Det drejer sig om fire forskellige anlæg til genanvendelige fraktioner, et anlæg til specialbehandling og to anlæg til deponeringsegnet affald. Nordforbrænding modtager alt affald til forbrænding. 34

35 Karlebo Kommune - Husholdningsaffald Administration og drift Kommunen administrerer og driver henteordningen for storskrald, mens Nordforbrænding driver Genbrugspladsen. Vognmand Poul Anker står for transport i forbindelse med henteordningen og Hørsholm Container transporter affaldet fra Genbrugspladsen Haveaffald Tabel Mængden af indsamlet haveaffald fordelt på de forskellige ordninger. Haveaffald i Karlebo Affald til genanvendelse i tons Haveaffald fra Genbrugsplads Haveaffald fra indsamlingsordning Total mængde haveaffald Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Husstanden kan tilmelde sig en henteordning, hvor kommunen mod ekstrabetaling afhenter haveaffald (abonnementsordning). Derudover kan alle aflevere haveaffald på Genbrugspladsen eller kompostere affaldet i egen have. Opsamlingsmateriel Haveaffaldet i abonnementsordningen emballeres i papirsække, papkasser eller bundtes. På Genbrugspladsen afleveres haveaffaldet løst. Indsamlingsfrekvens I forbindelse med abonnementsordningen afhentes haveaffaldet hver 14. dag i perioden 1. april til 30. november. Genbrugspladsen har åbent stort set alle årets dage. Behandling af affaldet Alt haveaffald fra såvel abonnements- som bringeordningen bortskaffet pt. til Skibstrup Affaldscenter, hvor det bliver komposteret. Administration og drift Abonnementsordningen administreres af Kommunen og Vognmand Poul Anker transporterer affaldet. Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding, hvor Hørsholm Container A/S transporterer haveaffaldet. 35

36 Karlebo Kommune - Husholdningsaffald Farligt affald Tabel Mængden af indsamlet farligt affald de sidste 5 år fordelt på fraktion. Farligt affald i tons til specialbehandling Farligt affald fra Miljøbil Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Akkumulatorer Total Der indsamles farligt affald ved 5 forskellige bringeordninger: Miljøbil Kommunen entrerer med en vognmand, der to gange om året afhenter alle former for farligt affald fra ca. 40 forskellige steder i kommunen. Borgere bringer selv affaldet til disse opsamlingssteder. Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandleren har erfaring med at håndtere. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes til MOFA. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger/skoler mv., om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er opstillet batteribeholdere ca. 70 ved boligbebyggelser, forretninger og skoler. Beholderne tømmes af Jobhuset, der transporterer batterierne til Skibstrup Affaldscenter. Genbrugspladsen På Kommunens genbrugsplads kan alle typer af farligt affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). Behandling af affaldet Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling. På Genbrugspladsen sortere et uddannet pladspersonale affaldet i flere typer, og M. Larsen Vognmandsfirma transportere affaldet til Modtagestation for Farligt Affald (MOFA i Hillerød). Herfra bliver det sorterede affald sendt videre til de endelige behandlingsanlæg. Batterierne sorteres på Skibstrup Affaldscenter, hvorefter de bortskaffes til henholdsvis genanvendelse, forbrænding eller deponering. Administration og drift Karlebo Kommune administrerer ordningerne. Nordforbrænding driver Genbrugspladsen. Leon Petersen A/S kører Miljøbilen. 36

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød www.alleroedkommune.dk Fredensborg Kommune

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

7. korrektur. Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024

7. korrektur. Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024 7. korrektur Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024 2 INDHOLD 1 STATUS- OG KORTLÆGNINGSDELEN 1.1 Indledning 1.2 Datagrundlag 1.3 Oplysninger om kommunen 3 3 3 4 4

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG 3 Målsætningsdel Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Boligforeningens affald, Idekatalog Gi miljøet en hånd sortér dit affald

Boligforeningens affald, Idekatalog Gi miljøet en hånd sortér dit affald Boligforeningens affald, Idekatalog Gi miljøet en hånd sortér dit affald Over Bækken 2, 9000 Aalborg, tlf. 99 31 49 55 Mandag - fredag 8.00-15.00, torsdag også 15.00-17.00 Telefax 98 14 06 30 www.skidt.dk

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012 FOTO Mike Reuter INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 2 1.1 Læsevejledning 4 02 Affaldsmængder og ordninger i Køge Kommune 5 2.1 Regulativer i Køge Kommune 5 2.2 Kortlægning

Læs mere