Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt."

Transkript

1 for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener og hindre spild, der kan tiltrække rotter. Alle andre former for affald må ikke afleveres i containere til køkkenaffald. Aviser, reklamer og andet papir skal lægges i de grønne containere opstillet i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke. Andet affald skal afleveres på den lokale containerplads ved Kingosvej 26. Containerpladsen må kun benyttes af Kingosparkens beboere. Der er opstillet containere til pap, elektronik, småt brændbart, kemikalier, metal og jern samt containere til keramik, fliser og porcelæn i mindre omfang. Alt ikke-brandbart byggeaffald skal afleveres på den kommunale genbrugsstation beliggende Lervangen 2. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. Ved konstatering af overtrædelse af dette påbud vil der blive opkrævet et gebyr! Altaner Altankasser må ikke anbringes på ydersiden af altangelænderet. Man har pligt til at holde altangulvafløb og tagrender rene, så afløb fra altanen altid fungerer. Det påhviler beboeren at holde altanen ryddelig og fri for sne og istapper. Antenner Det tillades ikke at opsætte nogen form for private antenner eller paraboler udvendig på ejendommen. Containere på den lokale containerplads Affald skal sorteres i henhold til skiltning på den enkelte container. Containerpladsen er kun for Kingosparkens beboere. Den er åben alle dage normalt mellem kl. 8:00 og 18:00. Det er ikke tilladt at fjerne ting fra containerpladsen. Fjernelse af ting betragtes som tyveri. Side 1 af 5

2 Cykler Cykler må kun henstilles i cykelstativerne eller cykelkælderen. Cykler, der er placeret andre steder, fjernes af viceværten. Hvert forår vil alle ubrugte cykler blive fjernet (se opslag i opgangen). Dørtelefon Navneskilte på dørtelefoner håndteres af viceværten. Selvgjorte navneskilte er ikke tilladt og vil blive fjernet. Evt. fejl på dørtelefoner skal anmeldes til viceværten. Emhætter o. lign. Det er ikke tilladt at tilslutte emhætte og anden form for elektrisk udsugning til de eksisterende aftrækskanaler i køkken og badeværelse. Aftrækskanaler må ikke tildækkes. Fælles vaskeri og tørrerum Fælles vaskeri findes i kælderen i blok 3 (Kingosvej 47). Adgang til fælles vaskeri sker via nøglekort. Bortkomne nøglekort rekvireres via administrator. Det er forbudt at ryge i fælles vaskeri, og husdyr må ikke medtages. Fælles vaskeri har tre rum til ophængning af tøj til tørring. Den enkelte beboer har pligt til at afhente tøjet, når det er tørt. Ikke afhentet tøj vil blive fjernet af viceværten. Alle beboere har pligt til at overholde de gældende regler for fælles vaskeri og udvise hensyn for andre. Fejl ved maskiner og installationer i fælles vaskeri skal meldes til vicevært. Hoved- og kælderdøre Af hensyn til sikkerheden skal hoved- og kælderdøre altid holdes lukkede og aflåste. De kan dog stå kortvarigt åbne ved ind- og udbæring af større ting. Hovedtrapper Trapper og kældergange renholdes af foreningen. Beboeren renholder selv entredør, dørkarme og dørmåtte. Der må ikke henstilles genstande i opgangene, heller ikke barnevogne og cykler. Alle genstande fjernes af viceværten uden yderligere varsel. Husdyrhold På generalforsamlingen 2015 blev der vedtaget at der igen er åbent for nye registreringer af husdyr. Husdyrhold er alene tilladt i henhold til de regler, der er angivet i Husdyrreglement A/B Kingosparken. Disse regler findes som tillæg til husorden. Side 2 af 5

3 Installationer Den enkelte beboer har pligt til hurtigst muligt at anmelde enhver skade eller fejl på ejendommen - såvel i lejligheden som på fælles arealer. Dette gælder f.eks. afløb, faldstammer, vandhaner, wc-cisterner, låse og lys. Anmeldelse af fejl og skader skal ske til viceværten. Alt arbejde på fælles installationer, herunder varmeanlæg og radiatorer, må alene udføres af de håndværkere, som foreningen benytter. Kælderrum Af hensyn til brandfare må der ikke oplagres benzin, fyrværkeri og brandbart affald i de private kælderrum. For at sikre fælles belysning foran og i de enkelte kælderrum, er det forbudt at afdække åbninger og vinduer. Af hensyn til risiko for indbrud må det tilrådes ikke at opbevare genstande af særlig værdi i kælderrummet. Markiser Altaner og terrasser må kun afskærmes med blåt eller lys beige markisestof. Markisestof på altanen må kun gå til overkanten af altangelænderet. Man har pligt til at vedligeholde markisestoffet. Markiser må kun opsættes efter skriftlig godkendelse af bestyrelsen. Parkering af motorkøretøjer Motorkøretøjer må kun henstilles i de afmærkede parkeringspladser. Erhvervsbiler (gule nr. plader) og ikke-indregistrerede køretøjer må ikke henstilles på ejendommens område. For motorkøretøjer på gule plader, der alene benyttes privat, kan der udstedes parkeringstilladelse. Indregistrerede campingvogne og lignende må kun parkeres på ejendommens område i forbindelse med klargøring og i max 2 døgn. Vask af motorkøretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted på ejendommens arealer. Postkasseanlæg Den enkelte beboer har pligt til at tømme egen postkasse efter behov. Derudover hvis beboeren ikke ønsker reklamer, har denne også pligt til at rekvirere nej tak til reklamer mærkater hos postvæsnet. Navneskilte på postkasser håndteres af viceværten. Selvgjorte navneskilte er ikke tilladt og vil blive fjernet. Side 3 af 5

4 Rygning Der må ikke ryges på fællesområder indendørs, herunder opgange, fællesvaskeri samt kældre. Støjgener Den enkelte beboer har pligt til at udvise hensyn til naboer og begrænse støj mest muligt. Dette gælder støjende adfærd, brug af musikanlæg, radio og tv på højt niveau efter kl Brugen af støjende værktøj, herunder elektriske værktøjsmaskiner er ikke tilladt efter kl på hverdage og kun mellem kl og kl på lørdage samt mellem kl og kl på søndage og helligdage. Terrasser Beboere, der har terrasser, har pligt til at holde terrassen ren og ryddelig. Dette gælder også fjernelse af ukrudt. Der må ikke opbevares affald på terrassen, da det kan tiltrække rotter. Det påhviler beboeren at vedligeholde de opstillede hegn med træbeskyttelse fra Gori (farve: mare halm) hvert 5. år start år Det er ikke tilladt at udvide terrassens areal. Det er ikke tilladt at opsætte andre hegn eller ændre placeringen af de eksisterende hegn. Eventuel beplantning må kun udføres 1 meter ud fra yderkant af det opsatte hegn til græsarealerne. Af hensyn til kloaknettet tillades ikke større træer og buske. Ingen beplantning må overstige højden på 1,80 meter. For at kunne vedligeholde det eksisterende hegn, må der ikke plantes op ad disse. Ønsker beboeren at skifte belægning på terrassen, skal dette godkendes skriftligt af bestyrelsen. Forskellige former for belægning kan godkendes, men terrassen må ikke hæves over det nuværende niveau. Tøjtørring på altaner og terrasser Det er tilladt at tørre tøj på altaner/terrasserne. Tøjet skal fjernes, når det er tørt, dog senest 2 døgn efter ophængning. Tøjet må ikke hænges ud over altangelænder eller terrasse-hegn. Tøj og tørrestativ må ikke rage op over altangelænderet. Tøjet skal være tilpas fastgjort således, at det ikke blæser ned fra altanen eller væk fra terrassen. Udendørs arealer Al henkastning af affald på udendørs arealer er forbudt. De opstillede affaldsspande skal benyttes. De opstillede bænke må ikke fjernes fra det aktuelle område. Det påhviler alle beboere at yde en aktiv indsats for at sikre, at ejendommens udendørs arealer holdes fri for affald. Det er ikke tilladt at placere cykler, knallerter o. lign. på de fælles græsarealer. Det er ikke tilladt at lufte hunde på ejendommens græsarealer. Vaskemaskiner Det er ikke tilladt at installere vaskemaskine i lejligheden uden særlig helbredsmæssig begrundelse. Der skal gives skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. Side 4 af 5

5 Vinduer og døre I perioder med regn, sne, frost eller stormvejr skal alle vinduer i kælderrum holdes forsvarligt lukkede. Det påhviler den enkelte beboer at sørge for normal vedligeholdelse af hængsler på vinduer og døre, herunder terrasse- og altandøre, samt at smøre hængsler og beslag med egnede smøremidler. Ændringer er foretaget løbende i henhold til godkendelser på tidligere generalforsamlinger. Senest opdatering efter generalforsamling april Side 5 af 5

A/B Kingosparkens Beboer Infomappe

A/B Kingosparkens Beboer Infomappe A/B Kingosparkens Beboer Infomappe Introduktion og velkomst: Bestyrelsen for A/B Kingosparken byder dig velkommen til vores boligkompleks og håber, du/i bliver glade for at bo her. Denne beboermappe har

Læs mere

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10 INDHOLD Fællesarealer 3 Kældre 4 Ved hoveddøre 6 Anlæg og gårde 6 Altaner 7 Støj 8 Fælles installationer 9 Ejervedligehold og renovering 10 Husdyr 11 Udlejning 12 Nøgler, brikker 12 Affald 12 Overtrædelse

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Ekstra ordinært afdelingsmøde

Ekstra ordinært afdelingsmøde Marts 2015 Ekstra ordinært afdelingsmøde Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde for Lejerbo afdeling 2 Torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Arnold Nielsens Boulevard 26 Dagsorden:

Læs mere

H u s o r d e n ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

H u s o r d e n ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk H u s o r d e n F o r ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Vedtaget på generalforsamlingen den 18.11.14 Overtrædelse af husorden

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Administration Ejendommen administreres af bestyrelsen for Ejerforeningen. Navne på medlemmer af bestyrelsen

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere