Februar Markedsgruppe Auto. Bilforhandlere. - Tendenser og udfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2008. Markedsgruppe Auto. Bilforhandlere. - Tendenser og udfordringer"

Transkript

1 Februar 2008 Markedsgruppe Auto Bilforhandlere - Tendenser og udfordringer

2 Markedet for personbiler og bilforhandlernes økonomi Deloitte præsenterer en analyse af bilbranchen i Danmark for 2006/07 og sætter samtidig spot på aktuelle temaer inden for autobranchen. Analysens formål er primært at give et bud på bilforhandlernes økonomiske udvikling og udfordringer. Analysen indeholder en overordnet behandling af aktuelle problemstillinger, belyst af to af bilforhandlernes organisationer, DAF og Den Danske Bilbranche. Derudover sætter vi fokus på aktuelle temaer i branchen: ændrede momsregler, ændrede registreringsafgiftsregler samt lean i autobranchen. For at belyse de strukturelle tendenser og forskelligheder i økonomiske tendenser har vi valgt at opdele bilforhandlerne i tre klasser efter størrelse (antal ansatte) der er større forskelle på de mindre, mellemstore og de største forhandlere. På baggrund af analysen kommer Deloitte med en række anbefalinger til aktørerne i branchen, der knytter sig til de udfordringer, vi har identificeret i branchens struktur, usikkerheder omkring lovgivning samt EU som moms/afgiftslovgivning. Venlig hilsen, god læselyst og tak til øvrige deltagere i Deloitte Markedsgruppe Auto og brancheorganisationer for medvirken. Peter W. Ø. Larsen partner og formand for Deloittes Markedsgruppe Auto Tlf.:

3 Overordnede konklusioner og anbefalinger Vores analyse har for 2006/07 vist nogle faresignaler for branchen, herunder særligt for de største bilforhandlere i form af stigende pengebindinger, faldende forrentning af kapitalen og generelt ringere indtjening end de mindre virksomheder i branchen. Endvidere har over halvdelen af de største forhandlere et forringet resultat. For branchen generelt har personbilsalget i de seneste år være højt 2007 været rekordhøjt, uden at dette har givet sig udslag i forbedret bundlinie. Indtjeningen halter betydeligt efter andre sammenlignelige brancher. Varebilsalget er særligt i 2. halvår 2007 faldet bl.a. på grund af ændringer i registreringsafgifterne, og dette forhold forventes at bidrage negativt til bilforhandlernes indtjening fremover. Nogle bilforhandlere må seriøst overveje, om man med den nuværende prisstruktur på personbilsmarkedet og beskeden konsolidering vil være i stand til at modstå mindre gunstige konjunkturer. Selvom vi fortsat ser tendenser til sammenlægninger i branchen, er bilbranchens driftresultater primært indtjent hos de mellemstore forhandlere, hvor over 60% af bilforhandlernes samlede driftresultat aflejres. Hos de mindre bilforhandlere er indtjening pr. ansat langt bedre end for de større bilforhandlere. Anbefalinger Ovennævnte tendenser og udfordringer kan efter vores opfattelse bl.a. imødegås ved, at bilforhandleren i højere grad end hidtil fokuserer på brug af de muligheder, der er til rådighed for en skarpere styring og trimning af virksomheden. Af disse muligheder kan bl.a. nævnes: Der er et stigende udbud af strategi-uddannelser for bilforhandlere, som med fordel kan benyttes. Driften af en stadig større virksomhed stiller øgede krav til langsigtet planlægning og effektiv styring af risici. Øget fokus på effektiv håndtering af HR, herunder f.eks. udnævnelse/ansættelse af HR-ansvarlig for at sikre fastholdelse af medarbejdere og fortsat rekruttering. Fokus på muligheder for nedsættelse af kapitalbindinger styring og planlægning af likviditetsbehovet i virksomhed (likviditetsbudgettering). Få udnyttet eftersalgsmarkedet fra det store nysalg. Fokus på optimering af forretningsgange ved brug af f.eks. LEAN eller lignende. Detaljeret analyse af it-systemernes muligheder. Får vi det ud af systemerne, som vi skal særligt ledelsesinformation? Kan ressourcer udnyttes bedre ved at optage forhandling af flere mærker? Fortsat fokus på andre indtægter og det stigende private leasingmarked. Indhold Indledning... 2 Overordnede konklusioner og anbefalinger... 3 Året 2007 set fra Den Danske Bilbranches side, Af: Elly Kjems Hove... 4 D A F s forventninger til en eventuel fornyelse af EU-gruppefritagelse, Af: Karoline Thomsen... 4 Omlægning af registreringsafgift lagde branchen ned, Af: Deloitte moms- og afgriftsgruppe auto... 5 Momsaktuelt: Gulpladebiler og nye momsregler ved leasing, Af: Deloitte moms- og afgriftsgruppe auto... 6 Analyse af bilforhandlernes økonomi... 7 Kan det betale sig at investere i en bilforretning?... 8 Tjenes der penge i branchen? Hvem tjener pengene? Er konsolideringsstrategien fejlet? Lean et eksempel vedrørende reservedelslageret, Af: Deloitte Markedsgruppe Auto Deloittes kontorer

4 Året 2007 set fra Den Danske Bilbranches side 2007 var et markant år for autobranchen. Med over nyregistreringer var personbilsalget historisk højt kun overgået af bilsalget i Men der er ikke mange mærkeforhandlere, som jubler over Forårets afgiftsomlægning blev gennemført uden overgangsordninger for forhandlerne, og mange forhandlere mistede pludseligt værdier i brugtbillagre mv. svarende til 1-2 års indtjening. Allerede inden forårets afgiftsomlægning bevægede markedet sig i retning af flere små biler. Men der er ingen tvivl om, at afgiftsomlægningen understøtter denne proces. Downsizing af markedet er som udgangspunkt ikke forhandlernes kop the, eftersom avancen for små biler ofte er langt lavere end for de større biler blev også året, hvor det nye Ankenævn for biler blev lanceret. Formålet med Ankenævnet er at skabe større retssikkerhed for forbrugerne på bilmarkedet og et bedre image for autobranchen. Ankenævn for biler vil på sigt blive et meget vigtigt redskab til at udskille de brodne kar i branchen. Mange havde forventet, at 2007 ville blive året, hvor privatleasing ville få sit gennembrud. Den store usikkerhed omkring regeringsindgrebet fik dog leasingselskaberne til at vente. Vi forventer, at 2008 bliver året, hvor privatleasing slår igennem i større målestok. Samlet set forventer vi, at bilsalget fastholdes på niveauet for Branchedirektør Elly Kjems Hove Bilbranchen en del af Dansk Industri D A F s forventninger til en eventuel fornyelse af EU-gruppefritagelsen Som bekendt udløber den gældende EU-gruppe fritagelse for motorkøretøjsindustrien i maj Men allerede nu arbejdes der på højtryk i EU-kommissionen med at undersøge, om gruppefritagelsen skal fornyes, ændres eller blot ophæves. Også hos de berørte parter; fabrikker, importører, forhandlere, forbrugere, værksteder og leverandører er man begyndt at røre på sig og forberede slagets gang. Overordnet set arbejder EU-kommissionen hen imod en regelforenkling og er af den opfattelse, at nogle af gruppefritagelsens bestemmelser allerede findes i anden EUlovgivning. Dette gælder f.eks. gruppefritagelsens regler om reservedele og adgang til teknisk information. Kommissionen overvejer også, om det er muligt at sikre nogle af forhandlernes rettigheder uden direkte at lovgive herom i en forordning. Dette gælder f.eks. regler om opsigelsesvarsel. Der er således tegn på, at EU-kommissionen reelt overvejer helt at lade gruppefritagelsen ophæve uden at forny eller ændre den. I så fald vil motorkøretøjsindustrien ikke længere have sin egen specifikke fritagelse for traktatens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. I stedet må man ty til at anvende den generelle gruppefritagelse, som ikke tager branchespecifikke hensyn til de særlige forhold, som gør sig gældende for distribution af fabriksnye biler og reservedele hertil. Nogle af de særlige krav til forhandlerkontrakterne, som den nuværende forordning indeholder, vil i givet fald ikke længere være gældende, og konkurrencen må forventes at blive skærpet, hvilket formentlig også vil føre til, at mange fabrikker/importører vil opsige de nuværende forhandlerkontrakter med henblik på udformning af helt nye kontrakter. Med andre ord må der ved udløbet af den nuværende gruppefritagelse formentlig forventes noget større ændringer inden for branchen end ved udløbet af den forrige gruppefritagelse. Det vil sige større frihedsgrader, mindre forhandlerbeskyttelse og større krav til den enkelte forhandlers økonomi og evne til planlægning og evne til at omstille sin virksomhed. Karoline Thomsen, kontorchef Danmarks Automobilforhandler Forening 4

5 Omlægning af registreringsafgift lagde branchen ned 2007 var et år med mange ændringer på registreringsafgiftsområdet. Regeringen har bl.a. foretaget en stor omlægning af registreringsafgiften i et forsøg på at give registreringsafgiften en grønnere profil. Ændringerne trådte i kraft den 25. april Lovændringen betyder, at man i forbindelse med beregningen af registreringsafgiften bliver ramt af et tillæg til afgiften, såfremt bilen har en dårlig brændstoføkonomi. Omvendt bliver man belønnet med et fradrag, såfremt bilen har en god brændstoføkonomi. Endvidere bliver der taget højde for, at man ikke skal betale registreringsafgift af sikkerhedsudstyr. Omlægningen betyder også, at det ikke længere er fordelagtigt at køre i store SUV er på gule plader, da privatbenyttelsesafgiften for de store biler over 3 tons er hævet fra kr. til kr. om året. Endelig fjernede man den lempelige beskatning af autocampere, således at disse fremover skal beskattes som almindelige hvidpladebiler. Det er ikke længere fordelagtigt at købe tunge biler. Omlægningen medførte dog også, at stationcars på gule plader, som hidtil blev beskattet med en registreringsafgift på 95%, fremover alene skal beskattes med en afgift på 50%. Altså en markant reduktion af registreringsafgiften på disse biler, hvilket også betyder, at der nu er et potentielt marked for stationcars på gule plader, som hidtil ikke blev importeret til Danmark, da de var for dyre efter de gamle regler. Som følge af en utilsigtet konsekvens af lovændringen den 25. april blev der den 14. december 2007 vedtaget et lovforslag, der gennemfører regler, som fjerner muligheden for, at man kan nedveje biler på gule plader og derigennem opnå en besparelse i privatbenyttelsesafgiften. De gennemførte ændringer viste sig at få langt større betydning for bilforhandlerne end forudsat og har påført væsentlige tab som følge af ændret prisdannelse på bilerne. Forhandlere påført væsentlige tab. Videre som følge af lovændringen den 25. april 2007 er der fremsat et lovforslag, hvorefter man indfører samme afgiftsberegning for brugte biler, som man har for nye. Det vil sige, at man også i forbindelse med afgiftsberigtigelsen af brugte biler vil lægge vægt på benzinøkonomi, sikkerhedsudstyr m.m. Lovforslaget indeholder desuden en fast afgiftsgrænse, som fratrækkes i forbindelse med godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af biler. Afgiftsgrænserne udgør kr. for personbiler, kr. for varebiler og motorcykler. Samtidig foreslås det, at brintkøretøjer bliver fritaget for registreringsafgift, ligesom man forlænger den nuværende afgiftsfritagelse for el-køretøjer. Endelig foreslås det, at det bliver muligt for virksomheder, som alene handler med brugte biler, at blive registreret efter registreringsafgiftsloven. Det skal bemærkes, at pr. dags dato er forslaget ikke vedtaget. Det er på nuværende tidspunkt ikke sandsynligt, at der i det kommende år vil ske væsentlige ændringer af registreringsafgiften. Deloitte moms og afgiftsgruppe auto 5

6 Momsaktuelt: Regler for gulpladebiler svære at efterleve, nye momsregler ved leasing giver flere omkostninger En del områder inden for momslovgivningen er enten allerede ændret eller forventes at blive det. Nedenfor er kort redegjort for de mest principielle ændringer: SKAT i offensiven. Øget fokus på gulplade-biler Som følge af SKAT s kontrolaktion rettet mod den private anvendelse af erhvervsmæssige gulpladebiler har der de seneste måneder været fokus på reglerne for momsfradrag af gulpladebiler. Udgangspunktet er, at så længe gulpladebiler anvendes fuldt ud til momspligtige aktiviteter, kan momsen af anskaffelsessummen og driftsomkostninger fradrages fuldt ud. Det er først, når gulpladebilen også anvendes privat, at momsfradraget begrænses. For gulpladebiler med en totalvægt under 3 tons kan det fulde momsfradrag af driftsomkostninger dog fastholdes, selvom bilen anvendes både erhvervsmæssigt og privat. Gulplade bil på hjemadressen er et problem... Det er primært de situationer, hvor gulpladebilen medbringes til bopælen, at der opstår problemer. Dette skyldes, at kørsel bopæl-arbejde-bopæl som udgangspunkt anses for privat kørsel. Der er efter den nuværende praksis blot 2 undtagelser hertil. Enten skal bilen anvendes til kørsel til skiftende arbejdspladser eller som led i en vagtordning. I alle andre situationer vil der ske en begrænsning i momsfradragsretten samt en evt. beskatning af fri bil for brugeren. SKAT s nuværende praksis omkring kørsel til skiftende arbejdspladser og vagtordninger er underlagt meget firkantede krav, som ikke er indrettet efter den måde, hvorpå de fleste virksomheder drives i dag og er vanskelige at efterleve til punkt og prikke. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om den nuværende praksis, herunder sammenhængen mellem moms- og skattereglerne, kan ændres, så de bliver mere anvendelige for de enkelte virksomheder. Regelforenkling forventes i Det må derfor forventes, at der i 2008 sker en forenkling af de gældende regler på området. Fremtidig ændring moms af leasingydelser Der er endvidere vedtaget nye momsregler på EU-niveau. De nye regler betyder, at det fra den 1. januar 2010 ikke længere kan betale sig for danske virksomheder at lease biler i Tyskland for at opnå en momsfordel. Ekstra omkostninger ved grænseoverskridende billeasing. De nye regler vil betyde, at danske virksomheder vil blive pålagt ekstra omkostninger ved grænseoverskridende billeasing. Dette skyldes, at momsen fremover skal afregnes i forbrugslandet i modsætning til i dag, hvor moms af leasingydelser afregnes i leasinggiverens land. De nye regler kan betyde, at virksomheder med fordel kan overføre deres leasingkontrakter til danske leasingselskaber alt afhængig af den enkelte leasingkontrakt. Der er endnu ikke taget skridt fra den danske regering til at implementere det nye regelsæt i den danske momslovgivning, men dette forventes i Deloitte moms- og afgiftsgruppe auto 6

7 Analyse af bilforhandlernes økonomi Deloitte har igen i år analyseret bilforhandlernes økonomi, herunder om resultater og udviklingstendenser er afhængige af bilforhandlernes størrelse målt på antal medarbejdere. Vi har foretaget opdelingen af bilforhandlerne ud fra følgende kriterier: Antal ansatte Fordeling 2-9 ansatte ca. 31% af virksomhederne i analysen ansatte ca. 59% af virksomhederne i analysen Over 50 ansatte ca. 10% af virksomhederne i analysen De medtagne virksomheder er alene eller primært forhandlere af person- og varebiler - der er således ikke medtaget lastvognsforhandlere, autoreparatører, reservedelsgrossister, salg af campingvogne etc. Vores analyser har omfattet 418 bilforhandlere med mere end 1 ansat og som er aktie- eller anpartsselskaber, der offentliggør årsrapporter. Analysen har omfattet årsrapporter offentliggjort frem til 31. oktober Analysen omfatter alene virksomheder, der har offentliggjort regnskabstal for 5 år, hvorfor der ikke er fuldstændigt sammenfald med de virksomheder, der er medtaget i vores analyse for 2005/ personbilsforhandlere er med i analysen. Det har ikke været muligt at udarbejde omsætningsafhængige nøgletal for alle de udvalgte virksomheder, da en række bilforhandlere af konkurrencemæssige årsager ikke oplyser omsætningen. Ca. 100 af de udvalgte bilforhandlere har oplyst omsætningen. Vi har i analysen i år valgt at fokusere på bilforhandlernes økonomi/indtjening. Herudover har vi valgt at fokusere på de større bilforhandleres strukturelle udfordringer. Fokus på økonomi/indtjening. 7

8 Kan det betale sig at investere i en bilforretning? Når man skal sammenligne det at investere sine penge i en bilforretning med investering i andre virksomheder, anvendes nøgletallet for afkast af investeret kapital. Nøgletallet driftsresultatet i forhold til kapital, der er investeret i virksomheden (ekskl. rentebærende nettoaktiver, f.eks. II kassekredit). Grafer & Tabeller Nøgletallet (2) Chart er opgjort 1 eksklusive ejendom og prioritetsgæld. Afkast af investeret kapital 35,0% 30,0% 25,0% Fornuftig kapitalafkast for de små og mellemstore. Indeks 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2003/ / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte For de analyserede virksomheder ses en klar tendens. For de små og mellemstore bilforhandlere har afkastet af den investerede kapital over de senere år løftet sig op på et noget højere niveau, end det er tilfældet for de største bilforhandlere. Særligt de mellemstore forhandlere har både i 2005/06 og 2006/07 oplevet større forbedring i afkastet af den investerede kapital med afkastgrader på over 20% i 2006/07 bl.a. som følge af forbedrede driftsresultater. For de største bilforhandlere er afkastet af den investerede kapital faldet gennem hele den målte periode og ligger nu på ca. 7,5% p.a., som ikke er meget over almindeligt risikofrit afkast i f.eks. en realkreditobligation. Arbejdskapital i t.kr Stigende pengebindinger for de store forhandlere / / / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte

9 Sammenholdes foranstående med afkastgraderne er en del af forklaringen på faldende afkast hos de større bilforhandlere pengebindinger i arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen for de store bilforhandlere er steget markant over den målte periode til et gennemsnit på ca. 60 mio. kr. i 2006/07 samtidig med at afkastet af den investerede kapital er faldet. Som det fremgår af pengebindingerne, er debitorer traditionelt ikke et væsentligt finansieringsproblem hos forhandlere. Den øgede brug/salg af leasing på bilmarkedet hos mange forhandlere har medført en stigning i debitorer, da leasingselskaberne ofte ikke afregner biler ved levering. For de største bilforhandlere er de gennemsnitlige debitorer således fordoblet fra 2002/03 til 2006/07. Lagerbindingerne er også fordoblet hos de største bilforhandlere i den målte periode. Mange importører stiller store krav til det udvalg af nye og brugte biler, der skal være hos en forhandler, samtidig med at kreditgivningen fra importørerne er blevet indskrænket over perioden. Samtidig medfører forhandling af flere mærker et øget krav om lagerbinding. Lagerbindinger fordoblet. Autobranchen er herudover typisk ikke præget af tunge anlægsinvesteringer. Der kan i det beregnede afkast være en forskel som følge af forskellig regnskabsmæssig behandling af udlejnings- og lagerbiler, der er leaset. Ser man på forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld (likviditetsgrad), er det tydeligt, at de store forhandlere har den største likviditetsrisiko for 2006/07 var likviditetsgraden 1,16 for forhandlere med over 50 ansatte, mens den for forhandlere med mellem 10 og 49 ansatte samt for forhandlere med under 10 ansatte var henholdsvis 1,39 og 2,33. Likviditetsgraden er på nogenlunde uændret niveau over 5 års perioden. Samlet set viser tallene, at de større bilforhandlere ikke tjener nok, i og med den øgede pengebinding ikke medfører en tilsvarende øget indtjening. De større bilforhandlere har dermed vanskeligt ved at opretholde en fornuftig forrentning af de øgede pengebindinger. Dette er en udfordring for de større forhandlere, som vil kræve fokus fra disse bilforhandlere i de kommende år. Likviditetsgrad er lavere jo større forretningen bliver. Øget pengebinding kan ikke forrentes af indtjeningen. 9

10 Tjenes der penge i branchen? Hvis man kigger på den generelle indtjening i branchen ses, at mellem 75%-90% af bilforhandlerne har haft overskud. For de mindste bilforhandlere har andelen ligget lidt over 75%, mens de mellemstore forhandlere i de senere år har ligget med en høj andel på op til 87% af bilforhandlerne. De største bilforhandlere har for perioden 2003/ /06 haft en stigende andel af bilforhandlere med overskud. Denne andel falder markant med ca. 11%-point i 2006/07. Over halvdelen af de største forhandlere har haft et dårligere resultat for 2006/07 end året før. Største andel af bilforhandlere har overskud. Bilforhandlere med overskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002/ / / / / ansatte 75% 75% 76% 78% 78% ansatte 83% 75% 83% 87% 87% Over 50 ansatte 90% 77% 81% 88% 77% Modsat er det de største bilforhandlere, der er bedst konsolideret med tæt på 100% med positiv egenkapital blandt de bilforhandlere, som indgår i analysen, mens der for de mindste bilforhandlere er oplevet en stigning i antallet af virksomheder med positiv egenkapital i forhold til de seneste år. Sammenlignet med andre brancher er dette dog fortsat en forholdsvis stor andel i en periode, hvor Danmark er i en positiv økonomisk udvikling med lav rente. De mellemstore forhandlere har ligget jævnt i perioden omkring 95% med positiv egenkapital. Andel af bilforhandlere med positiv egenkapital 102% 100% 98% 96% De store forhandlere er de mest velkonsoliderede. 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 2002/ / / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte 10

11 Forrentningen af egenkapitalen adskiller sig fra afkastet af den investerede kapital ved, at forrentningen af egenkapitalen er udtryk for virksomhedsejerens forrentning af den indskudte kapital efter, der er betalt renter til de eksterne kreditgivere. Forrentningen ligger for alle bilforhandlerne på et rimeligt leje, men er sammenlignet med andre sammenlignelige brancher ikke høj. Beregningen for forhandlere med 2-9 ansatte kan være en smule misvisende i forhold til de mellemstore og store bilforhandlere, da beregningen kun er foretaget for de bilforhandlere, der har en positiv egenkapital. Egenkapitalforrentningen er lavere end i sammenlignelige brancher. For de store og mellemstore bilforhandlere ses, at den gennemsnitlige forrentning af egenkapitalen er faldet fra 2005/06 til 2006/07, hvilket understreger, at bilforhandlerne med de nuværende strukturer i branchen kan have svært ved at skabe en fornuftig indtjening i forhold til den investerede kapital. Det kan spille ind, at der i stigende omfang udloddes til holdingselskaber. For forhandlere, der offentliggør omsætningstal, ses generelt lave overskudsgrader. Egenkapitalforrentning 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2003/ / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte 11

12 Hvem tjener pengene? En bilforhandler er en forholdsvis løntung virksomhed. Vurderes driftsresultatet pr. ansat ses, at der for de mindre og mellemstore forhandlere har været en positiv udvikling for perioden dog med en opbremsning i 2006/07 for de mellemstore forhandlere. De største forhandlere har i 2006/07 kun tjent 52 t.kr. pr. ansat, hvilket er markant lavere end de mindre bilforhandlere og markant lavere end mange andre sammenlignelige brancher. Det lave tal kan primært tilskrives, at de største forhandlere generelt har meget høje kapacitetsomkostninger særligt til ejendomme og særlige krav til indretning fra importørerne. Primært resultat pr. ansat i t.kr De største forhandlere har markant lavere indtjening pr. ansat / / / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte Den høje grad af fremmedfinansiering kommer til udtryk ved, at de største bilforhandlere i 2006/07 anvendte ca. af driftsresultatet til finansieringsomkostninger, mens det tilsvarende tal for de mellemstore bilforhandlere i 2006/07 var ca. 13%. 12

13 2-9 ansatte ansatte Over 50 ansatte Andel i bruttoresultat 2002/03 Andel i bruttoresultat 2006/07 8% 8% 39% 8% 7% 59% 8% 59% 59% 54% 2-9 ansatte ansatte Over 50 ansatte 2-9 ansatte ansatte Over ansatte ansatte Over 50 ansatte Ses markedet som en helhed 8% målt i virksomhedernes samlede bruttoresultat 8% er konklusionen, at de største bilforhandlere har taget en større del af det 59% stigende marked med en stigning fra af det samlede bruttoresultat i 2002/03 til 39% i 2006/07. Samtidig ses, at det primært er de mellemstore forhandlere, der har måttet afgive markedsandele. Resultatet 2-9 ansatte af konsolideringen ansatte i branchen Over 50 dermed ansatte klart. Andel i driftsresultat 2002/03 59% Andel i driftsresultat 2006/07 59% De store forhandlere vinder markedsandele......men kan ikke omsætte det til overskud. 2-9 ansatte 23% ansatte 8% Over 50 ansatte 2-9 ansatte8% ansatte 16% Over 50 ansatte 8% 8% 22% 8% 59% 8% 69% 59% 62% 59% 2-9 ansatte ansatte Over 50 ansatte 2-9 ansatte ansatte Over ansatte ansatte Over 50 ansatte Desværre for de større forhandlere 8% bliver gevinsten spist af høje kapacitetsomkostninger. Ses på markedsandelen 8% af driftsresultatet ender de største 8% bilforhandlere 59% 59% med, at de markedsandele, der er hentet, ikke tilsvarende har resulteret i øget profit i forhold til de mindre og mellemstore forhandlere. Effekten er forværret af, at de 5 bedst indtjenende forhandlere, der indgår i analysen i dette segment står 2-9 ansatte ansatte Over ansatte ansatte Over 50 ansatte for en uforholdsmæssig stor andel af den samlede indtjening. De øvrige større forhandlere har dermed direkte tabt terræn og haft en markant ringere indtjening i forhold til de øvrige virksomheder. 59% 59% 59% Værst ser det ud for de mellemstore forhandlere, som udover at have tabt markedsandele 2-9 ansatteogså har tabt ansatte andele Over af det 50 samlede ansattedriftsresultat men denne gruppe 2-9 ansatte ansatte Over ansatte ansatte Over 50 ansatte er fortsat den dominerende spiller på markedet samlet set. De mindre bilforhandlere har derimod formået at maksimere gevinsten og henter således dobbelt så meget af driftsresultatet i 2006/07 som i 2002/03. 13

14 Er konsolideringsstrategien fejlet? Vores analyse har for 2006/07 vist nogle faresignaler for de største bilforhandlere i form af stigende pengebindinger, faldende forrentning af kapitalen og generelt relativ ringere indtjening end de mindre og mellemstore virksomheder i branchen. Væsentlige udfordringer for de store forhandlere i de kommende år. Betyder dette, at konsolideringsstrategien er fejlet? Vi vurderer, at dette er for tidligt at konkludere. Sammenligner man med de øvrige europæiske lande, er forhandlertætheden fortsat forholdsvis stor i Danmark. Under alle omstændigheder viser analysen, at de største forhandlere står over for nogle væsentlige udfordringer i de kommende år i forhold til at forbedre indtjeningen i virksomheden. Konsolidering af flere bilforretninger byder typisk på en række udfordringer for bilforhandleren: Anvendte hoved- og nøgletal Driftsresultat: Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster Overskudsgrad: Primært resultat/omsætning Egenkapitalforrentning: Resultat før skat/ gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad: Egenkapital/ balancesum Afkast af investeret kapital: Driftsresultat/ balancesum ekskl. likvider og ikke rentebærende gældsposter Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver/kortfristet gæld Finansiel gearing: Gæld/egenkapital Arbejdskapital: Varelagre + tilgodehavender - leverandørgæld Flere it-systemer eller implementering af nyt system. Overgang fra mindre til større forhandler, der ofte stiller krav om nogle andre eller flere ledelsesressourcer end dem, der har været behov for tidligere. Hvordan skaber vi overblik over flere forretninger nøgletalsstyring, optimering af bundlinie. Optimering af forretningsgange. Øgede kapacitetsomkostninger og krav om flere administrative medarbejdere stiller større krav til effektiviteten i driften og fokus på importør prissætning. Disponering af bestillinger af nye biler kan være vanskelig med flere mærker, når importørerne ikke kan levere/efterspørgslen i markedet ændrer sig. Store kapitalbindinger. Usikkerhed om den fremtidige afgiftsstruktur og markedsvilkår større virksomhed, større eksponering. Inddrage en større del af værdikæden hos bilforhandleren. Udfordringen for de større og mellemstore bilforhandlere er at adressere disse udfordringer på en måde, der kan aflæses på bundlinien og sikre en styret rentabel udvikling. Nogle af ovenstående udfordringer er forbundet med høje omkostninger i etableringsfasen. Resultatet af de tiltag, der gøres af bilforhandlerne, kan derfor sandsynligvis først aflæses i regnskaberne nogle år senere. Hvilke muligheder og værktøjer har bilforhandleren til sin rådighed til støtte for disse tiltag? Flere udbydere i bilbranchen har etableret en strategi uddannelse for bilforhandlere. Driften af en større virksomhed stiller øgede krav til langsigtet planlægning og effektiv styring af risici mv. Etablering af formaliseret risikostyring i bilforretningen skal være en del af forretningens hverdag og risikoberedskab, herunder særligt i forhold til følsomheden over for ændringer i markedet og afgiftssystemet. Øget fokus på effektiv håndtering af HR, herunder f.eks. udnævnelse/ansættelse af HR-ansvarlig. Fokus på nedsættelse af kapitalbindinger. Fokus på optimering af forretningsgange ved brug af f.eks. LEAN. Detaljeret analyse af it-systemer målrettet ledelsesinformation skal etableres via rapportgeneratorer og styring via nøgletal, herunder omkostningsstyring. Styring og planlægning af likviditetsbehovet i virksomhed (likviditetsbudgettering). Etablere såkaldt professionel bestyrelse. Analysere de enkelte afdelinger i bilforretningen med hensyn til forretningsmuligheder, prissætning på værksted, øgning af øvrige indtægter, mere fokus på leasing og på det seneste også privat leasing etc. 14

15 Lean et værktøj til at få styr på forretningsprocesser her er et eksempel vedrørende reservedelslageret! I Lean arbejdes med Just in time (JIT), hvor der lige præcis bestilles de reservedele, der skal anvendes, og reservedelen ankommer fra leverandørerne i rette tid, således at opbevaring af reservedele på lageret minimeres. Lean er principper for oprydning og overskuelig opbevaring af reservedele på lageret. Lean er principper for håndtering af ukurante reservedele og reservedele med lav lageromsætningshastighed samt spild. Bestemte pladser for bestemte reservedele alt efter anvendelseshyppighed, størrelse etc. Det skal undgås at spilde tid på at lede efter reservedele på lageret som måske endda viser sig slet ikke at være der! Principper for plukning fra lager evt. styret via it (håndscanner eller lignende). Beskrivelse af forretningsgange hvem gør hvad, hvornår og hvordan. Lean er afdækning af flaskehalse og kritiske arbejdsprocesser på lageret. Lean får samarbejde og kommunikation mellem kolleger optimeret. Resultater: Reduceret lagerværdi/lagerbindinger, reduktion i svind, orden og ryddelighed, rette reservedele til rådighed på rette tidspunkt og mere engagerede medarbejdere. Deloitte Markedsgruppe Auto Aalborg Tlf.: Aars Tlf.: Birkerød Tlf.: Esbjerg Tlf.: Fredericia Tlf.: Kolding Tlf.: København Tlf.: Løgstør Tlf.: Nykøbing F Tlf.: Odense C Tlf.: Silkeborg Tlf.: Slagelse Tlf.: Svendborg Tlf.: Sønderborg Tlf.: Viborg Tlf.: Ærøskøbing Tlf.: Århus Tlf.: Grønland Nuuk Tlf.: Ilulissat Tlf.: Qaqortoq Tlf.: Sisimiut Tlf.:

16 Deloitte i Danmark Kundernes tillid i over 100 år har gjort Deloitte til Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirma. Vi servicerer vores kunder fra 21 lokale kontorer landet over de 4 i Grønland. Vores dybe brancheindsigt og viden om lovgivnings- og forretningsmæssige forhold bringer os i stand til at rådgive på mange niveauer. Vi er førende inden for vores felt, og vores godt medarbejdere hører til de dygtigste i branchen. De nyder udfordringer og er opdateret med den seneste viden. Med en professionel indstilling til etik og ansvarlighed løfter de engageret deres opgaver. Vi er lokalt forankret, har national indsigt og global udsigt. Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte Touche Tohmatsu er en organisation af medlemsfirmaer, hvis primære opgave er at tilbyde professionelle ydelser og rådgivning. Vi fokuserer på kundeservice gennem en global strategi, som udføres lokalt i over 140 lande. Med adgang til dybtgående viden hos mennesker på verdensplan leverer vores medlemsfirmaer og deres tilknyttede firmaer ydelser inden for fire overordnede kompetencer: Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory. Vores medlemsfirmaer servicerer mere end 80 procent af verdens største selskaber og store nationale virksomheder, offentlige institutioner, lokalt vigtige kunder og succesrige, hurtigt voksende, globale selskaber. På grund af lovgivning og lignende tilbyder visse medlemsfirmaer ikke ydelser inden for alle fire forretningsområder. Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), dets medlemsfirmaer og deres respektive datterselskaber og associerede selskaber. Som schweizisk organisation er hverken Deloitte Touche Tohmatsu eller nogen af dets medlemsfirmaer ansvarlige for hinandens handlinger eller mangel på samme. Hvert medlemsfirma er en separat og uafhængig juridisk enhed, som opererer under Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu eller andre lignende navne. Ydelser leveres af medlemsfirmaerne eller deres datterselskaber eller associerede selskaber og ikke af Deloitte Touche Tohmatsu-organisationen. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2008 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Forskerordningen Skat Tax

Forskerordningen Skat Tax Forskerordningen Skat 2017 Tax 2 Forskerordningen Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer

Læs mere

Klar til nye tider? Analyse af bilforhandlernes økonomi

Klar til nye tider? Analyse af bilforhandlernes økonomi Klar til nye tider? Analyse af bilforhandlernes økonomi Markedsgruppe Auto, februar 2009 Bilforhandlernes økonomi og udfordringer Deloitte Markedsgruppe Auto præsenterer også for 2007/08 en analyse af

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Personaleforeninger Skat Tax

Personaleforeninger Skat Tax Personaleforeninger Skat 2017 Tax 2 Personaleforeninger Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret

Læs mere

Repræsentationsudgifter Skat Tax

Repræsentationsudgifter Skat Tax Repræsentationsudgifter Skat 2017 Tax 2 Repræsentationsudgifter Der er stor forskel på den skatte- og momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2016

Personaleforeninger. Skat 2016 Personaleforeninger Skat 2016 Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlem mer, der deltager i aktivi teter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret den situation, hvor det

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Forældrekøb Skat Tax

Forældrekøb Skat Tax Forældrekøb Skat 2017 Tax 2 Forældrekøb Forældrekøb og omvendt forældrekøb skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den i gave til barnet 2. Barnet

Læs mere

Fleksible lønpakker Skat Tax

Fleksible lønpakker Skat Tax Fleksible lønpakker Skat 2017 Tax 2 Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Januar 2010. Nedturens konsekvenser analyse af autobranchen Markedsnyt januar 2010

Januar 2010. Nedturens konsekvenser analyse af autobranchen Markedsnyt januar 2010 Januar 2010 Nedturens konsekvenser analyse af autobranchen Markedsnyt januar 2010 Indhold 3 Analyse af bilforhandlernes økonomi i 2008/09 samt forventninger hertil for 2010 3 Likviditet er afgørende 3

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat 2017 Tax 2 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede

Læs mere

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat 2017 Tax 2 Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Indhold 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 Indhold 3 5 7 8 10 11 Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler)

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 103 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Skatteminister Kristian Jensen 29.februar 2008 J.nr.57.015 / Vedr. Danmarks Automobilforhandler Forenings foretræde

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Markedsnyt oktober 2010. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi

Markedsnyt oktober 2010. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi Markedsnyt oktober 2010 Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi Indledning Deloittes Markedsgruppe Auto har i fortsættelse af tid ligere års analyser også udarbejdet en analyse

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners November 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Har du husket at

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2017 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere

It-beskatning. Skat 2016

It-beskatning. Skat 2016 It-beskatning Skat 2016 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere