Til stede: Søren Evers, Peter Møller, Jan-Erik Lund, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til stede: Søren Evers, Peter Møller, Jan-Erik Lund, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen,"

Transkript

1 AKB Blåkildegård Referat af Ejendomskontor møde. Tirsdag d. 24 Marts 2015, kl. 17:00. I mødelokalet Femkanten J 1. Til stede: Søren Evers, Peter Møller, Jan-Erik Lund, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen, Sonja Van Arsdale, Franck Fogh-Dahl. Sekretær: Michella Engelstock Afbud: Niels Bisgaard. Kenneth Berg. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra AB/EK møde d. 17 Februar Status siden sidst. 4. Meddelelser fra ejendomskontoret. 5. Ny pjece om fleksible udlejningsregler. 6. Økonomistatus pr. 20/ Forbrugermåling. 8. Eventuelt. 1 af 13

2 AKB Blåkildegård 1. Godkendelse af dagsordenen. Udkast til dagsordenen med bilag er udsendt til bestyrelsens sekretær fredag d. 20/ Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsordenen. Beslutning: Dagsordenen er godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet d. 24/ Referatet blev godkendt på mødet og er udsendt til bestyrelses medlemmerne Søndag d. 29/ Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender referatet. Beslutning: Referatet er godkendt. 3. Status siden sidst. - Tagpap på gule container vil blive igangsat senere i lighed med maling af containeren. Bestyrelsen har oplyst passende grøn farve, som vil passe naturligt ind i det grønne miljø. - Seneste byggemødereferater og statusopgørelse for projekt havehegn er fremsendt til byggeudvalgets medlemmer. - Der er skrevet ud til 37 boliger angående manglende vedligeholdelse af have. 11 sager afventer foråret, da det ikke tjener noget formål med vinter og sne, at bede om afslutning i de resterende boliger. Af disse sager har 7 beboere ikke påbegyndt pasning og 4 beboere mangler kun lidt oprydning af kvasbunker. Vi følger derfor op i uge 13, marts sager er sendt til afklaring i beboerklagenævnet (1) Vi afventer bestyrelsens tilbagemelding med revidering af lejekontrakt til selskabslokalet. - Nordlysvinduerne på atelierhusene er blevet gennemgået. Der er kun den ene rude, som er defekt. Udskiftning er bestilt. - Der har været nogle henvendelser angående reetablering af havehegn imellem enkelte boligers haver. Ejendomskontoret vil hjælpe med at afskærme for husdyr i det omfang det er nødvendigt, og der vil blive opført hæk til foråret imellem haverne, og det gamle hegn fjernet, jævnført bestyrelsens beslutning af 27. august af 13

3 AKB Blåkildegård 3 Status siden sidst (Fortsat fra forrige side) (2) Ejendomskontoret afventer bestyrelsens tilbagemelding angående forslag til ny husorden, råderetsregler, vedligeholdelsesreglement og installationsret. (3) Indhentning af tilbud på etablering af græsplæne ved stueboligernes overtagelse af haverne jævnført bestyrelsens beslutning af 27. august 2013 afventer endelig beslutning om ny trappe og altan til 1. salsboligerne. Der er opført ny hæk hele vejen. (4) Vi har tidligere talt om beboercafé møder, så beboerne kan få mulighed for at få oplysninger om bestemte emner og stille spørgsmål. Vi skal have aftalt tidspunkt for 1. møde. - Domænet er indkøbt og tilhører nu Blåkildegård. - Varmeregnskab med følgebrev angående glemt udgift varmeregnskab 2013 er uddelt til beboerne. - Der har været problemer med tryk på vandet i Cirklen A 1-4 efter udskiftning af vandledninger. Årsagen er en ventil i vejen i det kommunale system. Kommunen er blevet gjort opmærksom på problemet, og de meddeler os, at de vil skifte ventilen ved lejlighed. Vandtrykket er ikke tilfredsstillende i bruseafdelingen i badeværelset. Blandingsbatteriet her har indbygget filtre, som beboerne ikke selv kan rense. Ejendomskontoret har bedt vores servicemand om at se på problemet og rense filtrene. - Ejendomskontoret har ikke modtaget spørgsmål til sidste måneds budgetkontrol jf. referat. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter punktet og meddeler beslutningen til ejendomskontoret Beslutning: (1) Bestyrelsen er ikke bekendt med at ejendomskontoret har bedt om en revidering af lejekontrakten. (2) Bestyrelsen har tidligere meddelt ejendomskontoret at der lige nu ikke er tid til at tage sig af råderets regler, vedligeholdelsesreglement, installationsret og husorden grundet helhedsplanen. (3) Afdelings bestyrelsen beslutning af mødet d. 27 August 2013 omkring trappe og altan til førstesals boligerne samt afgivelse af have er ændret radikalt i prøveblokken, derfor skal dette tages op til ny vurdering. Der skal gøres opmærksom på at dette vil blive en beboer beslutning. (4) Omkring beboercaféen foreslår afdelingsbestyrelsen at den afholdes samme dag, som afdelingsbestyrelsen i forvejen holder åbent. Dvs. første gang d. 09/ af 13

4 AKB Blåkildegård 4. Meddelelser fra ejendomskontoret. - Bemandingssituationen: 2 medarbejdere være på kursus i 1 dag i april måned. Vi har p.t. 2 person fra Jobcentret i jobprøvning i 13 uger. Ny elev er påbegyndt praktik i afdelingen pr Poul Erik Eriksen har fremover fri hver fredag. Afløsning varetages af Steen Jensen og Peter Pedersen på skift. 1 medarbejder har opsat sin stilling. Opgaverne varetages af de øvrige medarbejdere, og der skal findes et firma til varetagelse af rengøring og syn af selskabslokalerne. - Ejendomskontoret vil være lukket tirsdag den 21. april 2015 hele dagen grundet personaleseminar. Beboerne vil få en meddelelse ud. - Ejendomskontoret er i gang med at udføre et prøveprojekt i Firkanten F med udskiftning af alle blandingsbatterier i boligerne i denne række til nye moderne energi- og vandbesparende blandingsbatterier. Når forsøget er afsluttet, vil bestyrelsen blive orienteret om resultatet. - Ejendomslederen har fået tildelt kursus i boligjura. Kurset afsluttes sidste gang den marts Kurset afsluttes med diplom. - Ejendomslederen har 25 års jubilæum fredag den 17. april Der vil blive uddelt indbydelse til alle beboere og samarbejdspartnere. (1) Istandsættelse af bogcaféen er afsluttet. Der mangler indretning. Gruppen er blevet rykket, men uden resultat. - Prøveblokken Cirklen A er igangsat, og der har været en del opstartsvanskeligheder og efterfølgende forlænget byggeperiode. Ejendomskontoret følger op på processen. - Der er fremsendt opkrævning på dækning af udgifter for sanering for skimmelsvamp i 1 bolig. Indbetaling er ikke modtaget, hvorved sagen går i fogedretten. - Ejendomskontoret har fået 1 henvendelse fra beboere angående havehegn. Beboeren er utilfreds med, at hegnet bliver erstattet med en hæk, da han selv har opsat hegnet og dækket udgiften. - Regnskabet for 2014 er godkendt af revisionen. Vi forventer, det bliver udsendt til bestyrelsen senest den 24. marts 2015 forud for mødet den 31. marts. - Der er 2 bolig med konstateret skimmelsvamp. Målerresultaterne i boligen viste, at indeklimaet ligger indenfor det acceptable niveau, hvorved vi har igangsat skimmelsanering i boligerne. (2) Vi forventer, at afdelingsmødet om regnskab 2014 og valg til bestyrelsen kan afholdes i selskabslokalet Femkanten J års eftersyn på udskiftning af gruppetavlerne, vil blive begrænset til stikprøvekontrol af installationerne i udvalgte boliger, hvorved vi sparer udgifterne til ekstern rådgiver på denne opgave. 4 af 13

5 - 4. Meddelelser fra ejendomskontoret (Fortsat fra forrige side) AKB Blåkildegård - Budgetmødet med KAB er nu aftalt til tirsdag den 30. juni 2015 kl Mødet er afsat i mødekalenderen. (3) Der har været afholdt møde mellem Søren Evers, KAB s byggesagsbehandler Christian Thorup og ejendomsleder Niels Bisgaard om diverse spørgsmål til byggesagerne i afdelingen. Notat af mødet og diverse dokumenter er fremsendt til Søren. - E-syn vil blive indført i alle KAB s afdelinger i løbet af den kommende tid. Syn vil herefter blive udført ved hjælp af bærbart edb udstyr. - Der er kontaktet 3 ejendomsmæglere for bud på salg af Blåkildevej 13. Vi mangler nu kun HOME for at vi kan komme med en anbefaling om foretrukken mægler til foreståelse af salget af boligen. - Ejendomskontoret rykker bestyrelsen for aftale om indførelse af det nye servicekoncept i afdelingen. (4) Der har været en beboerhenvendelse om de lave udkørsler fra p-pladserne, som giver skade på sænkede biler. Udkørsler fra p-pladserne har haft det nuværende udseende, og der vil ikke blive ændret på dette før beboerne har besluttet andet. - Ansøgning om fjernelse af hæk ved Femkanten F 8 medtages på årets markvandring. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter punktet og meddeler beslutningen til ejendomskontoret Beslutning: (1) BSU kan være bogcaféen behjælpelig med at få bogcaféen indrettet. BSU henvender sig til de frivillige i bogcaféen ang. dette. (2) Vi gør opmærksom på at der står skrevet at afdelingsmødet bliver afholdt i selskabslokalet femkanten J 1, men i møde kalenderen står der at det afholdes kl. 19 i Kulturcentret. (3) Formanden orienterede om mødets forløb og gør opmærksom på at der ikke er fremsendt dokumenter til ham, ang. dette møde. (4) Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen ser på dette under markvandringen. 5 af 13

6 5. Ny pjece om fleksible udlejningsregler. AKB Blåkildegård KAB har udarbejdet en pjece med de forskellige afdelingers godkendte regler om fleksibel udlejning. Pjecen ligger på ejendomskontoret i beboermodtagelsen, så alle beboere kan læse den efter behov. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Taget til efterretning. 6. Økonomistatus pr. 20/ Udskrift af udgiftskontrol vedlægges dagsordenen til kommentering og orientering. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Der stilles spørgsmål til følgende konti: Hvad dækker disse beløb over? Trivselsordning - fællestillidsmand kr Kantineudgifter/fortæring EK kr Indkøb - pointsystem kr Terræn, konstruktion kr Beboerblade kr Konsulentbistand FF-selskabet kr Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr kr. Hvorfor 2 store printere i EK? Er de ikke meget dyre? Kan vi ikke nøjes med én, nu hvor den store printer ikke printer 2kanten længere? 7. Forbrugsmåling. Opgørelse over årets første forbrug af vand, varme og elektricitet foreligger endnu ikke. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Taget til efterretning. 8. Eventuelt. Ingen bemærkninger. 6 af 13

7 Referat af Afdelingsbestyrelses møde. Tirsdag d. 24 Marts 2015, kl. 19:00. I mødelokalet Femkanten J 1. AKB Blåkildegård Til stede: Søren Evers, Peter Møller, Jan-Erik Lund, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen, Sonja Van Arsdale, Franck Fogh-Dahl. Sekretær: Michella Engelstock Afbud: Niels Bisgaard. Kenneth Berg. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra AB/EK møde d. 24/ Spørgsmål fra beboerne. 4. Nyt fra formanden. 5. Nyt fra BSU. 6. Nyt fra infoudvalget. 7. Nyt fra byg og grønt udvalget. 8. Spørgsmål til ejendomskontoret. 9. Eventuelt. 10. Mødeplan. 7 af 13

8 AKB Blåkildegård 1. Godkendelse af dagsordenen. Udkast til dagsordenen med bilag er udsendt til bestyrelses medlemmerne, fredag d. 20/03-15 Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsordenen. Beslutning: Dagsordenen er godkendt. 2. Godkendelse af referat fra AB møde Tirsdag d. 24/03-15 Referatet blev godkendt på mødet og er udsendt til bestyrelses medlemmerne Søndag d. 29/ Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender referatet. Beslutning: Referatet er godkendt. 3. Spørgsmål fra beboere. - Ingen spørgsmål fra beboerne. Indstilling: det indstilles at bestyrelsen drøfter punkterne og meddeler beslutningen til ejendomskontoret. Beslutning: Ingen spørgsmål fra beboerne. 8 af 13

9 AKB Blåkildegård 4. Nyt fra formanden. Orientering om diverse sager på mødet. - Afdelingsbestyrelsen henvender sig til ejendomskontoret ang. ændring af forretningsordenen. Punkt 4 i forretningsordenen ang. godkendelse af referat. - Formanden spurgte ind til hvor mange fra bestyrelsen der havde modtaget aflysningen for helhedsplan mødet onsdag d. 25/ Ingen af afdelingsbestyrelsens medlemmere havde modtaget en aflysnings mail fra ejendomskontoret. - Til rette vedkommende. 8 Marts I går lørdag den 7 marts 2015 havde jeg lejet det lille selskabs lokale Trekanten G til privat fest. Da vi kommer derover om morgen og skal til at gøre klar til fest får vi noget af en overraskelse, da det viser sig vi skal til at gøre rent først. Hvilket vi ikke finder rimeligt. Wc/toilet var beskidt - fedtede ulækre plader i oven men fedt på - beskidte skabe - ødelagt og beskidt service - klistrede gulv - klistrede fedtede stole og borde - samt ødelagt stik kontakt - og ødelagt sofa. Synes simpelhen ikke det kan være rigtig at man skal til at gøre nærmest hovedrent inden man kan være bekendt at holde fest. Samtidig har vi taget et glas derfra det var helt skåret i kanten mere så ingen kommer til skade af at drikke af det. Forventede når man lejede lokalet var pænt rent og i orden til at man kunne komme i gang med at forberede sin fest. Vi har taget billeder af det hele som dokumentation som vedhæftes dette brev. Hvis der er nogen ansat til at tjekke lokalet efter ulejet skulle der nåske strammes lidt op på dette, for lokalet var under al kritik. ps. det er ikke første gang vi har lejet et beskidt lokale, men nu er toppen nået. Denne klage er også afleveret på ek. Ek fortalte mig at dem som før mig også var meget skuffet og rengøringen. Hilsen en beboer i Blåkilde. Beboerens navn, er afdelingsbestyrelsen bekendt. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter punktet og meddeler beslutningen til ejendomskontoret. Beslutning: Taget til efterretning. 9 af 13

10 AKB Blåkildegård 5. Nyt fra BSU. Orientering om diverse sager på mødet. (Ansøgning fra festudvalget) Kære Afdelingsbestyrelse Festudvalget vil gerne ansøge om at få lov til kun at være 3 medlemmer i styregruppen. Vi har konstitueret os på generalforsamling som følgende : formand: Betina Rasmussen, næstformand Zena Laukamp, kasserer Pernille Rieber. Til vores arrangementer har vi mange frivillige, som vil hjælpe os med alt det praktiske, og som vi vil invitere til informationsmøder løbende inden arrangementerne afholdes. På vegne af festudvalget Betina Rasmussen (Spørgsmål fra seniorklubben) Spørgsmål til de nye generelle klubvedtægter: Inden vi gik i gang med den egentlige generalforsamling var der mulighed for at stille spørgsmål til de klubvedtægter, der blev vedtaget på seneste beboermøde i maj Da afdelingsbestyrelsen ikke havde mulighed for at være med på generalforsamlingen, valgte vi i seniorklubben at fremsende spørgsmålene på mail til AB.Der burde være mulighed for færre bestyrelsesmedlemmer i klubberne uden at skulle søge dispensation. F. eks. minimum 3. Hvorfor skal der betales depositum, hver gang der lejes selskabslokale? I klubvedtægterne er nøje beskrevet, regler for generalforsamling. Hvorfor står der ingen steder regler for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling? Mvh. Seniorklubben. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter punktet og meddeler beslutningen til ejendomskontoret Beslutning: Svar på ansøgning fra festudvalget: En enig bestyrelse siger o.k og BSU kontakter dem. Svar på spørgsmål fra seniorklubben: Klubreglerne er lavet af beboer/klubber og vedtaget på afdelingsmøde.udefra det vedtægter regler er der ikke muligt at være mindre 5 bestyrelsesmedlemmer i en klub. Dog har beboerne besluttet at man kan søge om at være et mindre antal i bestyrelse. Klubberne betaler depositum som alle andre dermed opnår man ens regler for alle, og depositummet vil blive tilbageholdt hvis eksempel rengøring er manglefuld. Da beboerne besluttede de nye klubregler har man overset dette punkt. Alle er velkommen til at indsende forslags ændring af klubregler til et afdelingsmøde. Venlig hilsen BSU 10 af 13

11 6. Nyt fra Infoudvalget. Orientering om diverse sager på mødet. AKB Blåkildegård Infoudvalget orienterede bestyrelsen om at de forventer at hjemmesiden står klar, inden næste beboermøde. Infoudvalget oplyste deslige at der afholdes et møde/kursus med KAB s infomedarbejder om hjemmesiden. - Afdelingsbestyrelsen gør klubberne opmærksomme på at der stadig er computere til afhentning. Kontakt afdelingsbestyrelsen på mail: - hvis dette skulle have interesse. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter punktet og meddeler beslutningen til ejendomskontoret Beslutning: Taget til efterretning. 7. Nyt fra byg og grønt udvalget. (1) Hej ab. Nu har jeg adskillige andre med småbørn, været nede ved den "nye"rutschebane " bag kontoret. Den er vildt fed, men men der er i gen mulighed for at børnene selv kan komme op på Rutschebanen. Hverken ved at gå eller kravle, der er intet at tage fat i. Jo man ka støtte sig til kanten af rutchebanen, men i vådt vejr er det helt mudderet og de glider. Har selv været der oppe i vådt vejr og ja vi glider på rø... Ligeså er der en hel del grene som stikker lige ud og er i barne ansigt højde, ikke smart. Har vedhæftet et billede på en evt. Muligheder så børnene kan komme sikret op og ned. Håber på jeres forståelse og at der vil i nærmeste fremtid blive gjort noget, så vi ka få fuld udbytte af rutchebanen. Mvh. En beboer i Blåkilde. (2) Hej afdelingsbestyrelse.. Allerede i dag - ikke engang 24 timer efter mødet i kulturcentret - er der problemer igen!!! Håndværkerne er gået hjem uden at : 1 - lukke hegn af mod mur ved genbrugs pladsen 2 - ikke sat presenning op ved oa2 3 - ikke lagt / flyttet plader på stien..og derfor stadig "huller". Vores mindste faldt i det idag. BARE IKKE GODT NOK..!!!! ringede til Jens Peter og han var hurtigt forbi.. Men ingen ændring.. Han meddelte så på mail / sms, at det var sendt videre til byggelederen og at han nok skulle nævne det på byggemødet i morgen, onsdag... Vi er ved at være godt trætte af at bruge tid og energi på at skulle nævnte det (næsten) hver dag.. Vi glæder os til det er bragt i orden og vi ikke mere skal tænke på det, og vi kan koncentrere os om at skulle bo her i alt rodet... Det tager kræfter, energi og humøret fra os i længden Mvh. En beboer i Blåkilde. 11 af 13

12 AKB Blåkildegård 7. Nyt fra byg og grønt udvalget. (Fortsat fra forrige side) 12/ (3) Til afdelingsbestyrelsen. Ang: Det stykke hæk ved beton muren til F der støder ind til grøntområde og ind for min port G 7 + G 8. Kan den evt. blive fjernet, da alle blade, når det blæser, kommer ind i 7+8 gården. Hækken er til ingen nytte. Mvh. En beboer i Blåkilde. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter punktet og meddeler beslutningen til ejendomskontoret Beslutning: (1) På markvandringen d. 07/04-15 vil Byg og Grønt se på sagen. (2) Taget til efterretning. (3) Taget til efterretning. 8. Spørgsmål til ejendomskontoret. - Ejendomskontoret skal bestræbe sig på, så vidt muligt at behandle alle blåkildegårds beboere ens. Eksempel 1: Nogle skal betale for ekstra afhentning af skrald, mens andre ikke skal. Eksempel 2: Nogle kan parkere sin campingvogn udenfor det afmærkede områder, mens andre skal holde sig indenfor. Alle beboere skal have lige vilkår. Flere eksempler kan fremlægges hvis ejendomskontoret ønsker dette. - Vi beder endnu engang ejendomskontoret om at håndhæve husordens reglementet som er besluttet af beboerne i blåkilde. Eksempel: Mange hække mellem haverne, er over 1.80 m. høje. Der observeres deslige at der forefindes gårde med træer, som er højere end 2.50 m. - Afdelingsbestyrelsen spørger ejendomskontoret hvordan udfaldet blev med hunde-poseprojektet i blåkildegård? Og føler ejendomskontoret evt. at det er på tide med en ny hundekampagne? - Afdelingsbestyrelsen undres over at varmemesteren og ejendomslederen kan afholde ferie samtidig. Det mener afdelingsbestyrelsen ikke er fornuftigt. Indstilling: Det indstilles at ejendomskontoret drøfter punktet og meddeler beslutningen til afdelingsbestyrelsen. Beslutning: 12 af 13

13 AKB Blåkildegård 9. Eventuelt. Afdelingsbestyrelsen læste det foreløbige referat fra informationsmødet om helhedsplanen i Taastrup Kulturcenter d. 09 Marts 2015, Afdelingsbestyrelsen gør opmærksom på, at det foreløbige referat ikke udsendes, før dette er gennemgået for eventuelle rettelser og godkendt af bestyrelsen. 10. Mødeplan. MØDEART. DATO. TIDSPUNKT. STED. AB møde. EK møde. Tirsdag d. 21 April Tirsdag d. 21 April Kl Femkanten J 1. Kl Femkanten J 1. Alle forslag til dette møde skal være afdelingsbestyrelsens sekretær i hænde senest Torsdag d. 16 April 2015, Kl. 12:00. Afdelingsbestyrelsen har åbent i bestyrelses lokalet Femkanten I 19, Torsdag d. 09 April 2015, fra 17:00-18:00. Kig endelig forbi til en god snak! God påske! 13 af 13

Til stede: Søren Evers, Peter Møller, Kenneth Berg, Jan-Erik Lund, Poul-Erik Sørensen,

Til stede: Søren Evers, Peter Møller, Kenneth Berg, Jan-Erik Lund, Poul-Erik Sørensen, AKB Blåkildegård Referat af Ejendomskontor møde Tirsdag d. 20 Januar 2015 kl. 17:00-19:00. I mødelokalet Femkanten J 1. Til stede: Søren Evers, Peter Møller, Kenneth Berg, Jan-Erik Lund, Poul-Erik Sørensen,

Læs mere

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 19. maj 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 19. maj 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1 AKB Blåkildegård 20. maj 2015 REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 19. maj 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1 Tilstede: Søren Evers, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen, Sonja van Aarsdale, Peter

Læs mere

Tirsdag d. 18 November 2014, kl

Tirsdag d. 18 November 2014, kl AKB Blåkildegård Referat af Ejendomskontormøde Tirsdag d. 18 November 2014, kl. 17.00-20.30. i mødelokalet Femkanten J 1. Til stede: Søren Evers, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen, Sonja Van Arsdale, Peter

Læs mere

Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 21 Oktober 2014, kl. 17.00. i mødelokalet Femkanten J 1.

Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 21 Oktober 2014, kl. 17.00. i mødelokalet Femkanten J 1. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 21 Oktober 2014, kl. 17.00. i mødelokalet Femkanten J 1. Til stede: Søren Evers, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen, Sonja Van Arsdale, Peter Møller, Jan-Erik

Læs mere

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag 22. juni 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag 22. juni 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1 AKB Blåkildegård 25. juni 2015 REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag 22. juni 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1 Tilstede: Søren Evers, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen, Peter Møller, Frank

Læs mere

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 27. maj 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 27. maj 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1 REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 27. maj 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1 AKB Blåkildegård 28. maj 2014 Tilstede: Søren Evers, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen, Sonja van Aarsdale, Peter

Læs mere

AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1

AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1 AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Peter Møller Nielsen,

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

AB/EK møde, juni juni 2016, kl. 17:00-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1

AB/EK møde, juni juni 2016, kl. 17:00-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 AB/EK møde, juni 2016 13. juni 2016, kl. 17:00-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Peter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. september 2004 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009 Mødedeltagere: Jan Lemser Susanne Johansson Jes Rønving Vilhelm Nygaard Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand

Læs mere

Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget

Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: John, Knud Erik, Max, Dorthe, Anita og

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. maj 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Torsdag den 13. juni 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk Jette Bøgh Nemming

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 17. oktober 2016 Tilstede: Afbud: Fraværende: Referent: Brian, Camilla, Christine, Jannie, Karl, Stiig, Søren O., samt ejendomsleder

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO.

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. 1 Referat af Afd.bst.møde den 2. november 2010. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Siden sidst. 3. Haverundgang fremover.

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Afdeling 128 Nr. 70 Bestyrelsesmøde:

Afdeling 128 Nr. 70 Bestyrelsesmøde: Afdeling 128 Nr. 70 Bestyrelsesmøde: Sted: Fælleshuset Tid: Onsdag den 30. september 2015 kl. 15.00-17.30 Deltagere: Dahl Christensen Evin Eggert Alis Petersen Henning Petersen Rud Christensen Velkommen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 4 af 19/2-2013 = Administrationen Klokken 18:15 21:45 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014.

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Deltagere: Formand Farid Charade (FC), Næstformand Fadli Kadim (FK), Kasserer J.Olsen (JO), Medlem Nakalema Iversen (NI) 1. suppleant Mustafa El Khaiyat (MEK) samt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 7. september 2011 kl. 16.30

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 7. september 2011 kl. 16.30 Partnerz N ø r r e s u n d b y - F r e d e r i k s h a v n - H j ø r r i n g Sagsnr.: 700292 LFA/LSN/mhl/lsn Dato: 14. oktober 2011 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5. DIRIGENT: Marianne Larsen AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy Rasmussen, Tina Laursen, Mads Greve, Knud Petersen, Peter Nielsen, David Oszlak, Marianne Larsen og Aase B. Stisen.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. oktober 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 06. juni 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal Referat Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal Tilstede: Esat Sentürk, Haci Ömer Kaya, Ali Güvercin (gik kl. 20:00), Ali Ilsan Afacan, Haci Mustafa

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Ulla Loren Hansen Jesper Olesen Ebbe Merkelsen Henrik Bjørn Hansen Søren

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 18. august 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften

Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften med kanonslag. Osama tog en snak med de unge og det hjalp

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Deltagere: Til stede Afbud

Deltagere: Til stede Afbud Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup () Formand x Mitzi Hansen (MH) Næstforkvinde x Poul Petersen (PP) Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen (AL) Suppleant x Morten Søgaard Larsen L Teknisk chef

Læs mere

Afbud fra Mads Greve, uden afbud fra Naseer Shah. Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger.

Afbud fra Mads Greve, uden afbud fra Naseer Shah. Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. DIRIGENT: KNUD PETERSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Larsen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Aase B. Stisen

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Til stede: Betina, Rogert, Lars og Lone. Peter som designer på vores hjemmeside Afbud: Stefan, Tina & Martin Referent: Betina

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 20. oktober 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 Sted: Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere: Christina Clausen Dorthe Hindsberg Kim Holk Lilian Hindsberg Nini Rice Thomas

Læs mere

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød Til bestyrelsen Boligselskabet Nordsjælland Hillerød, 16. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet Nordsjælland Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15 Administrationen, Bakkegade 25, 3400

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Jacob 8C, Janni 6D, Jesper 4C, Mads 15C. Rådsmedlemmer afbud Kristian 7A, Thea 1D. Suppleanter til stede Claus 6B, Tobias

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 16. november 2010 kl. 18.15-21.00 Til stede: Martin Baden, Henning Lundskov Eriksen, Kirsten W. Nielsen, Anne Søndergaard Bech,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne. Referat af bestyrelsesmøde d. 6. August 2015 Tilstede: John Steen Johansen, Flemming Jørgensen, Merrit Rosberg, Teia Hauerslev, Barbara Cros. Thor Nielsen med på telefon i tilfælde af afstemning. Afbud

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 248 Torsdag den 12. januar 2017 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet. Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Deltagere: Qasir, Jannie, Karin,, Karsten, Gertrud og Steen BJ Afbud: Güney og Svend Uden afbud: Karsten Gæst: Mette C.

Deltagere: Qasir, Jannie, Karin,, Karsten, Gertrud og Steen BJ Afbud: Güney og Svend Uden afbud: Karsten Gæst: Mette C. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.10.6.2015 kl. 17.30 Fælleshuset i 34A Deltagere: Qasir, Jannie, Karin,, Karsten, Gertrud og Steen BJ Afbud: Güney og Svend Uden afbud: Karsten Gæst: Mette C. Dagsorden

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere