Husorden. Møntvaskeri Findes i Blok D på Bogensevej. Nøgler kan fås ved henvendelse på kontoret, mod mindre depositum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. Møntvaskeri Findes i Blok D på Bogensevej. Nøgler kan fås ved henvendelse på kontoret, mod mindre depositum."

Transkript

1 Side 16 November 2011 Møntvaskeri Findes i Blok D på Bogensevej. Nøgler kan fås ved henvendelse på kontoret, mod mindre depositum. Terrassehavens vaskekort anvendes til maskinerne. Vaskekort købes og påfyldes på administrationskontoret. Forslag Forslag til Ejerforeningen skal stiles til Ejerforeningens bestyrelse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes rettidigt - senest den 15 august. NB! Husk at generalforsamlingen er den højeste instans i. Parkvej 164, 4700 Næstved Mandag & Onsdag kl kl Onsdag tillige kl kl Tirsdag & Torsdag lukket Fredag kl kl Telefon: Fax: (kun i kontorets åbningstid) Hjemmeside: Weekend-telefonvagt (mellem kl og kl ) tlf.nr: udgave - nov Husorden

2 Side 2 Side 15 Indholdsfortegnelse Adgang til ejede og lejede 04 Affald 09 Altaner og terrasser 05 Alle lejligheder 06 Antenne og paraboler 07 Biler, motorcykler, cykler m.v. 08 Brandbart storskrald 12 Carporte og garager 08 Containergårde - forbud 14 Festlokaler 10 Flasker og anden glasemballage 13 Formålet 04 Forslag til Ejerforeningen 16 Forurening 09 Fraflytning 04 Haveaffald 13 Husdyr 09 Husholdningsaffald 12 Hvidevarer og metal 13 Information 04 Indflytning 05 Lejlighedernes vedligeholdelse 07 Modernisering og malingsregulativ 15 Modernisering og malingsregulativ - skal følges! Betondragere 1: Betondragerne langs tagkanten - 2. sal må ikke behandles. 2: Forside på blomsterkasser må ikke behandles. Træværk på vindues - og dørpartier Må kun behandles i de eksisterende farver, sort, rød og anden godkendt maling / farvekode, som kan afhentes gratis på Ejerforeningens kontor i åbningstiden. Tilladte farver på hegn vedr. stuelejligheder Træfarver (brune nuancer) hvid, sort, rød, trykimprægneringsgrøn, umbragrøn samt grå umbra. Jerngelændere på 1. og 2. sal Hvis disse ønskes malet, skal disse males i den af bestyrelsen godkendte stålgrå farve. Maling kan afhentes gratis. Udskiftning af hoveddør og vinduespartier/terrassedøre 1. Hoveddør skal være af godkendt type branddør og have samme oprindelig udseende, som da blokken blev bygget. 2. Vinduespartier / terrassedøre skal have samme oprindelige godkendte udseende og udformning, som da blokken blev bygget og må være udført i træ, plastic og metal. Altanvinger Forkant på altanvinger må ikke behandles. Altanvinger skal behandles med en af bestyrelsen godkendte malingstype og farve til beton. Farverne er valgt for at give byggeriet et pænt helhedsindtryk. Malingstypen skal være 100% ren akryl facademaling. Denne er brugervenlig, hindrer vandgennemtrængning, er CO2 afvisende og kan males over på rengjort malet overflade. Farveprøver / koder findes på Ejerforeningens kontor.

3 Side 14 Side 3 Følgende skal afleveres af beboeren selv på Nærgenbrugsstationen på Ydernæs. 1. Dunke, bøtter og andre beholdere der indeholder olie og kemikalieaffald, f.eks. maling, terpentin, olie o.s.v. 2. Bil og autodele, f.eks. dæk, sæder, oliefiltre, batterier. 3. Sanitets og bygningsaffald, f.eks. murbrokker, fliser, vinduer, vinduesglas, toiletkummer, vaskekummer, badekar. Opfordring til at overholde renovationsregulativ Bliver vejledningen ikke overholdt, kan konsekvensen blive at bestyrelsen ser sig nødsaget til at lukke storskraldsgårdene for fri afbenyttelse. Dette kan evt. medføre at der vil blive indført faste åbningstider, hvor affald kan afleveres under opsyn. Personalet bruger unødigt meget tid på sortering og oprydning i gårdene. Nedfaldsskakte Nedfaldsskakte må kun anvendes til dagrenovation. Det vil sige mad, madrester, emballage fra madvarer, dog ikke glas eller skarpe genstande. Alt der kommes i nedfaldsskaktene skal være forsvarligt emballeret, så emballagen ikke bliver ødelagt, når det falder ned. Musik 10 Møbler 13 Møntvaskeri 16 Nedfaldsskakte 14 Pap 12 Papir 13 Renovationsregulativ - opfordring 14 Renovationsregulativ 12 Rengøring af opgange 11 Skiltning 10 Slagborehammer & håndværker 11 Storskrald 12 Storskrald i containergårdene 12 Storskrald ikke brandbart 13 Storskraldsordning - hvad der ikke hører med 14 Stuelejligheder 06 Udestue 06 Åbningstider 16 Det er forbudt at henstille Pizzabakker, konserves, tømning fra fryser og køleskabe, andre fødevarekategorier - f.eks. til kæledyr, i storskraldgårdene. Det er ligeledes forbudt at henstille alt storskrald, som ikke vedrører lejlighederne, men f. eks. sommerhuse eller kolonihavehuse.

4 Side 4 Side 13 Formålet med..! Da det er i enhver beboers egen interesse, at der hersker god skik og orden i ejendommen, skal husorden efterkommes, samt hvad der i øvrigt påbydes beboerne af bestyrelsen eller personale i så henseende. Information: Hold altid øje med opslagstavlen i indgangspartiet, da alle vigtige informationer bliver opsat i disse. Bemærk: Tobaksrygning er ikke tilladt i opgangen. Adgang til ejede og lejede: Beboerne er forpligtiget til at give Ejerforeningen og det ansatte personale adgang til det ejede / lejede i det omfang det er nødvendigt for ejendommens vedligeholdelse. Ved fraflytning: Administrationskontoret skal kontaktes, senest 8 dage inden fraflytning. Fællesantenne/TV/Internet/Fastnettelefon Fællesantenne/TV/Internet/Fastnettelefon afmeldes hos udbyder. BRUNATA skal kontaktes Aflæsning af vand- og varme målere skal meldes til Brunata med mindst 2 ugers varsel. Ikke brandbart storskrald Trykimprægneret træ, musik -og TV apparater, EDB dele, porcelæn, gipsfigurer, keramik og keramikprodukter. Hvidevarer og metal Cykler, barnevogne, gryder, pander, strygejern, alt metal, frysere, køleskabe, vaske, opvaskemaskiner og komfurer. Møbler Alle typer møbler, springmadrasser og gulvtæpper. Haveaffald Haveaffald fra blomsterkummer/krukker. Papir Aviser, kulørte papirer og blade skal afleveres i de dertil indrettede containere som står ved hver blok. Flasker og glasemballage Ovennævnte skal i glascontainerne uden låg. Udbyder af elektricitet skal kontaktes Der er fjernaflæsning af elmåleren for den enkelte lejlighed. Elmåleren findes i et særskilt rum for hver opgang i kælderen.

5 Side 12 Side 5 Renovationsvejledning Husholdningsaffald Husholdningsaffald skal / må smides i skakten - Husholdningsaffald / dagrenovation skal altid i lukkede plastikposer. Ved husholdningsaffald forstås Køkkenaffald, mælkekartoner, plastikposer, frugt, blomster. Mindre plastikdunke (fra vaskemidler, eddike m.v.), dog ikke glas eller skarpe genstande. Mindre papkartoner rives i stykker og bedes lagt i lukkede poser (fra æggebakker, små flamingoæsker, pizza bakker - både de store og små). Sammenkrøllet vådt pap fylder intet. Storskrald Storskrald skal afleveres i containergården sorteret og sættes i de dertil indrettede rum. Kun klare / gennemsigtige aflukkede affaldssække må anvendes. Sække med blandet affald må ikke forefindes. Brandbart storskrald Trækasser, brædder, tæpper, klude, store plastdunke, plastfolie, flamingo, plast og trælegetøj. Pap Alt større pap, store papkasser og kartonner skal være sammenklappet. Indflytning Nye beboere bedes tilmelde sig til Administrationskontoret (adressen findes på bagsiden) hvor de vil få udleveret materiale om Terrassehaven, få diverse informationer samt blive skrevet i Ejerforeningens kartotek. Fællesantenne/TV/Internet/Fastnettelefon Tilmelding foretages direkte til den ønskede udbyder. HUSK! Paraboler må IKKE forefindes. Altaner og terrasser Tøj tørring på altaner og terrasser: kun på fritstående tørrestativer, højde max 1,5 m. Tørresnore må ikke opsættes. Permanent opsætning af yderligere afskærmning og lukning af altaner og terrasser skal godkendes skriftligt af bestyrelsen. Små blomsterkasser på 1. og 2. sal skal hænge indenfor brystningen på pudsealtanen (Nord), og indvendigt på gelænderet (Syd). Beplantning i blomsterkummer på 1. og 2. sal må ikke være over 1 meter høj. Træer og buske med stort rodnet samt planter der hænger ud over kummen må ikke forefindes. Altanernes gulvafløb skal være renset, så vand kan få frit afløb væk fra altangulvet. Indehaveren har det personlige økonomiske ansvar for de skader misligholdelse af afløbet kan afstedkomme. Gulvbelægning på altanerne 1. og 2. sal Ved ønske om gulvbelægning på altanerne skal ansøgning sendes til og godkendes af bestyrelsen. Beklædning af betonvinger Ved ønske om beklædning af betonvinger skal ansøgning sendes til og godkendes af bestyrelsen.

6 Side 6 Side 11 Stuelejligheder Stensætning og stakit, må kun være 100 cm. højt. Træer og buske må kun være 150 cm. høje. Terrasse eller beplantning (mod syd) for hele byggeriet må højst inddrage 1 meter fra yderkanten af altanvinger. Alle lejligheder Der skal være frit afløb i bunden af kummerne. Eksisterende afløb, der føres ud og ned i kummerne er underboens ansvar. Der henstilles til beboerne at være omhyggelige med kummernes afløb med rør eller kæder. Der må ikke fodres fugle fra ejendommens vinduer, altaner, terrasser, eller på ejendommens grund i øvrigt grundet rotter (plage) Etablering af udestue Ved ønske om etablering af udestue skal ansøgning sendes til og godkendes af bestyrelsen. Slagborehammer & håndværkere Brug af slagborehammer, og andre støjende aktiviteter er kun tilladt indenfor nedenstående tidspunkter. Slagborehammer kan lejes på kontoret. Rengøring af opgange Dage: Se opslagstavlen Ændringer af dage vil forekomme ved ferie samt sygdom. Vinduespudsning efter behov. HUSK: Måtter foran døren skal fjernes de dage hvor der er rengøring. Håndværkere og beboere må kun arbejde indenfor nedenstående tidspunkter: Man til Fre: Kl Lørdage: Kl Søn og helligdage: Ingen støjende håndværksmæssige aktiviteter må forekomme. Dette er vedtaget på generalforsamlingen.

7 Side 10 Side 7 Skiltning Skiltning må ikke finde sted - erhverv/privat - uden at bestyrelsen er blevet ansøgt om tilladelse. Navne på postkasser skiftes af Ejerforeningens personale efter henvendelse på administrationskontoret. Musik Al musik, samt evt. andre festlige lejligheder m.m. skal foregå med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Gentagne klagemål og henvendelser, der ikke respekteres, kan medføre retssag, med begæring om fraflytning fra egen lejlighed. Festlokaler Festlokaler findes ikke i Terrassehaven. Ejerforeningen råder over et begrænset antal borde + plader m/ bukke samt stole, som beboerne kan låne til brug i lejlighederne, hvis man skal holde en større sammenkomst. Beboeren skal selv afhente samt aflevere det lånte ubeskadiget. Administrationskontoret skal kontaktes for reservering. Lejlighedernes vedligeholdelse: Fuger, vandrør, afløb m.m. skal vedligeholdes. Alle vandskader som skyldes manglende vedligeholdelse, f.eks. fuger i badeværelse, rensning af afløb, dryp eller sivning fra synlige rør, dækker forsikringen ikke. Løse blandingsbatterier i køkken og badeværelse, kan være skyld i at rørsamlingerne under vasken går fra hinanden. Ved påvist misligholdelse, dækker bygningsforsikringen ikke. Lejlighedens indehaver skal selv betale for skadernes udbedring, det være sig både hos sig selv samt hos andre der er blevet berørt. Husk at der skal være monteret Waterblock på vandrørenes tilslutning til slangerne, som fører til alle vaske - og opvaskemaskiner. Det er et krav fra forsikringen. Tørretumblere må ikke monteres med aftræk tilsluttet eksisterende udsugningskanal. Det kan anbefales at anskaffe en kondenstørretumbler. Emhætter med motor må ikke tilsluttes eksisterende udsugning. Det kan anbefales at anskaffe emhætte med kulfilter. Beboere skal selv sørge for hele glasruder i lejligheden, samt vedligeholde træværk og glaslister på vindues og dørpartier Antenne og paraboler: Udvendige antenner, paraboler og jordledninger må ikke forefindes.

8 Side 8 Side 9 Biler, motorcykler m.v. Ved parkering af motorkøretøjer henvises der til parkeringspladserne, i henhold til skiltning. Kun indregistrerede køretøjer må anvende parkeringspladserne. Det er kun tilladt at stille følgende på de dertil indrettede områder: Campingvogne, lastbiler, trækkere og personvognstrailere alle uden læs. Dertil gælder det at kun campingvogne og trailere der er indregistrerede som tilhørende en beboer i Terrassehaven må anvende parkeringspladsen. Registreringsattest skal forevises på kontoret. Skilte og de gule afmærkninger skal respekteres. Knallertkørsel på fortove og stier er forbudt. Cykler og knallerter skal parkeres på de dertil indrettede områder på nord siden af blokken. Cykler og cykeltrailere i brug kan desuden stilles i cykelskurene og cykelkældre. Nøgle til cykelskure kan fås ved henvendelse på kontoret mod mindre depositum Fortove og stier ved blokkene er redningsveje. De må kun anvendes midlertidigt af køretøjer, ved af og pålæsning af større og tunge genstande. Efter udkørsel lukkes bommene. De grønne fællesarealer må ikke anvendes som vendeplads og lignende. Ved værkstedet/indkørsel Parkvej er der vandslange og elkontakt til brug ved bilvask. Henvendelse til administrationskontoret for nøgle. Carporte og garage. Carporte og garager kan lejes. Lejekontrakt skal udfærdiges. Nærmere oplysning om dette kan fås på kontoret. Forurening I tilfælde af forurening af plads, trapper eller altan er skadesvolder ansvarlig for rengøring evt. udbedring. Såfremt det ikke foretages omgående vil ejerforening iværksætte rengøring for skadesvoldes regning. I øvrigt må intet henkastes eller henlægges på ejendommens område. Henstilling af fodtøj, legetøj, cykler m.v. i trappeopgangen er ikke tilladt. Ejendommens personale kan ved egen foranstaltning og uden ansvar lade fjerne sådanne uberettigede anbragte genstande. Affald: Der henvises til Terrassehavens renovationsvejledning, se side 12. Husdyr Husdyr - bortset fra hund, kat, stuefugle og akvariefisk, må ikke holdes uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Kun én hund eller kat er tilladt. Kamphunde af enhver art må ikke forefindes. Dyrene skal altid være i snor. Efterladenskaber skal fjernes med det samme. Poser kan hentes gratis på kontoret. Der må ikke komme kattegrus eller andre dyreefterladenskaber i nedfaldsskakterne, selv om det er forsvarligt emballeret. Vægten fra kattegruset ødelægger affaldssækkene på den øvrige emballage, der er kastet ned. Kattegrus skal bæres ned i containeren under skakten i kælderen.

Ordensreglement. Hvis en beboer har forslag til ændringer i afdelingens ordensreglement, kan der rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

Ordensreglement. Hvis en beboer har forslag til ændringer i afdelingens ordensreglement, kan der rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Ordensreglement Ordensreglementet er et led i bestræbelserne på at skabe et godt boligmiljø Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i det - og rette sig efter det. Ordensreglementet er udformet som en opslagstavle,

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

Ordensreglement. Maglehøjparken - Frederikssund

Ordensreglement. Maglehøjparken - Frederikssund Ordensreglement Maglehøjparken - Frederikssund Ordensreglement Maglehøjparken 20. januar 2015 Fælles leveregler. En boligforening udgør et lille samfund sammensat af beboere med forskellig alder, køn,

Læs mere

Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen

Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen Indhold Affald 1 Afløb 1 Altaner 1 Antenne/parabol 1 Beboelsesområdet 1 Carporte 1 Døre 1 Fællesanlæg 1 Garager/Carport 1 Hvidevarer 2 Husdyr 2 Knallert-/bilkørsel

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

A/B Kingosparkens Beboer Infomappe

A/B Kingosparkens Beboer Infomappe A/B Kingosparkens Beboer Infomappe Introduktion og velkomst: Bestyrelsen for A/B Kingosparken byder dig velkommen til vores boligkompleks og håber, du/i bliver glade for at bo her. Denne beboermappe har

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Affald skal indpakkes i plasticposer, der udleveres af foreningen, og disse skal lukkes forsvarligt, inden de afleveres på de anviste steder.

Affald skal indpakkes i plasticposer, der udleveres af foreningen, og disse skal lukkes forsvarligt, inden de afleveres på de anviste steder. Affald Affald skal indpakkes i plasticposer, der udleveres af foreningen, og disse skal lukkes forsvarligt, inden de afleveres på de anviste steder. Glas, skarpe ting og lignende skal sammen med andet

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J HUSORDEN 2011 - omdelt marts 2013 AFD. 26 KJÆRSLUND VIBY J Indhold Generelt om afdelingen... 3 1. Affald... 4 2. Affaldsposer... 4 3. Afløb... 4 4. Altaner... 5 5. Antenneanlæg... 5 6. Badeværelser...

Læs mere

Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle

Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle Husorden: Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne og børn - til daglig vil gøre en indsats

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 INDHOLD AFFALD... 3 1. Affaldsøer... 3 2. Glascontainer (ved Nyvej nr. 29)... 3 3. Papircontainer (ved Nyvej nr. 29)... 3 4. Kompostgård (ved vendepladsen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere