DJ-Køge-Herfølge Jagtforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ-Køge-Herfølge Jagtforening"

Transkript

1 DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Medlemsblad Nr. 3 Juni 2014

2 DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Grubberholmsvej Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: Kontingent pr. år Ordinært medlem 860,- Juniormedlem (0-15 år) 135,- Ungdomsmedlem (16-25 år) 410,- Senior (født 1948 eller før) 520,- Husstandsmedlem 410,- Ekstraordinært medlem 280,- Støttemedlem uden jagttegn 280,- Kursister Gratis Redaktion: Peter Vilstrup (ansv. redaktør), René Olsen Tryk: Køge Kopicenter Oplag: 700 stk. Annoncepriser: Aftales med kassereren på telefon Bladet udkommer: Januar, April, Juli og Oktober måned. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Leder... 3 Dyrskue Strandjæger weekend 31. august Kære jagttegnsundervisere og jagtforening!... 6 Skydetider Familiedag... 8 Forbundsmesterskab i jagthornsblæsning.. 8 Jagtfeltskydning Venskabsskydning lørdag d. 28 juni Natur- og skovkirkegård i Herfølge Aktiv Fritid Messe Opdatering af oplysninger Nyt fra det Grønne udvalg Havjagt og hvordan det også kan gå Bukkesiden Annonce! KH jagt på facebook Grundlovsdag Årets Klubmesterskab 7. september Hundetræning opstart 20. august Opstart af bueskydning Køb en klub T-shirt Afmelding af klubbladet i papirform Første hjælpskursus Bestyrelses- og udvalgslister Stof til næste nummer bedes senest 10. sep 2014 sendt til: Mail-adresse: 2

3 Leder Den 25. maj 2012 ansøger vi Køge Kommune om tilladelse til at anvende skydebanen 100 timer mere på hverdage hvert år, med start fra kalenderåret 2013, således at vi kan skyde 525 timer om året. Ansøgningen havde vi fremsendt, fordi vi havde lavet en del støjdæmpende tiltag forhøjet støjvoldene med 2 meter, beklædt stålcontainerne med træbeklædning, alle dueudkastningshusene er blevet beklædt med brædder ovenpå de hårde MDF-plader, træflis omkring standpladserne og bygget skydehuse på jagt- og trapbanen, som er forsynet med støjabsorberende isolering på vægge og loft samt udstyret med en indgangssluse, så lyden kun kommer fremad. Vedlagt ansøgningen var en detaljeret støjberegning udført af Danmarks Jægerforbunds skydebanekonsulent Jan Rygaard. Støjberegningen viste, at den maksimale støjbelastning ved en enkelt bolig er 64 db. Pga usikkerhed ved støjberegning har man sat tallet til 67 db. 67 db giver i flg. skydebanevejledningen mulighed for, at skydebanen kan benyttes til 6 dags og 2 aftenarrangementer pr. uge, svarende til min. 300 dage pr. år. Med den udvidelse af skydetiden, som vi har søgt om, vil det i praksis betyde, at banen benyttes op til ca. 115 dage/aftener pr. år. Da vores skydetid ligger laaaangt under den ramme, som Miljøstyrelsens skydebanevejledning giver mulighed for, kan Køge Kommune uden videre godkende vores skydetid. Den 4. oktober 2012 meddeler kommunen i et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, at vi kan skyde 525 timer om året. Tilladelsen bliver offentliggjort, og sammen med den en vejledning i hvordan man kan påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. 3 Den 29. november 2012 modtager Natur- og Miljøklagenævnet 12 klager fra beboer i Herfølge, Vedskølle og Egøjevej samt en udtalelse over klagerne fra Køge Kommune. Nu går der rigtig lang tid, men klagerne har ikke opsættende virkning, så vi har siden 2013 kunne gøre brug af den ekstra skydetid. Den 27. maj år og 2 dage efter vores ansøgning dumper et brev fra Natur- og Miljøklagenævnet ned i min postkasse. AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Flugtskydebanen, Billesborgvej 42 B, 4681 Herfølge. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Køge Kommunes afgørelse af 4. oktober 2012 om tillæg til miljøgodkendelse af Flugtskydebanen. Det var selvfølgelig en dejlig besked at få, selvom jeg personligt aldrig har været i tvivl om udfaldet af anken. Selvom vi nu har fået legaliseret forlænget skydetid med det nuværende støjniveau, skal det ikke være en sovepude, vi skal stadig tilstræbe at holde støjen nede, og derfor har vi også en regel om, at vi kun skyder med 24 gram patroner på banen. Vi havde en kredsskydning for nylig, hvor man spurgte, om vi ikke kunne dispensere for denne regel, men der er vi helt klar i spyttet, hvis man vil skyde på vores bane, så må man rette sig efter vores regler, vi ligger trods alt klods op ad byen, så det offer må vi yde. Jeg har deltaget i DJ s Repræsentantskabsmøde den 21. juni i Kolding.

4 Her er nogle af hovedpunkterne : Der var ikke nogen sindsoprivende situationer. Claus Lind Christensen CLC sammenlignede jagttidsforhandlingerne med Hjallerup Marked, og efterlyste mere saglighed i Vildtforhandlingsrådet, (VFR) landbrugsstøtteordningerne var ikke gode og klare nok, man ville styrke VFR lokalt, man arbejder på et nyt natursyn : RASKnatur som skal besluttes på næste års Rep-møde, CLC formulerede størrelsen på medlemsskaren med disse ord vi er ganske godt med (det skal ses i lyset af påstået medlemsflugt pga Jagtens Hus), han sagde også, at DJ har været en forening for stående hunde (for os med apporterende hunde bliver det spændende, at se hvad han lægger i de ord), man kommer med en ny kommunikationsplan til efteråret. Jagtens Hus næsten færdig med 14 kontrakter, 4. kvt forventes grundkøb, 3 ansatte fra Rødovre flytter med, indflytning i 2. kvt måske først i 4. kvt. Anlægsudgifter stadig max. 60 mill., heraf egne midler 20 mill., lån?, tilskud fra fonde kunne ikke oplyses og tilskud fra medlemmer Indtil nu kr (på dagen blev der doneret mange penge til Jagtens Hus ). CLC indrømmede også, at jagttegnslærerne havde været presset, og at materialet kom meget sent, men dumpeprocenten var ikke meget højere end tidligere, og haglprøven var kommet godt i gang. Da formanden CLC udtalte, at man har styrket den politiske platform i forbundet, kunne jeg ikke lade være med, at påpege det uheldige i at JKF er et meget snævert grundlag at bygge DJ s politik på, i og med at der ikke er nogle medlemmer der interesserer sig for JKF. Det har som sædvanligt været et hektisk forår i klubben, som har krævet en stor arbejdsindsats af vores medlemmer. Vi startede med Outdoor-Messe i Aktiv Fritid, hvor vi havde vores sædvanlige stand med skydning, info og jagthundeopvisning i åen. Vi deltog massivt i Jægerforbundets stand på Roskilde Dyrskue. Pigerne var meget engageret i armbåndsteltet, medens vi andre primært var med til hundeopvisning og hjalp til i div. andre aktivitetsområder. Vi havde i år fået tildelt et dejligt område på dyrskuepladsen, hvor vi kunne ha vores campingvogne stående i et ugeneret område. Den største aktivitet vi har haft er uden tvivl FM i Jagthornsblæsning. Jeg havde lovet godt vejr, skønne omgivelser, koldt fadøl, god mad, pragtfuld musik, hyggeligt samvær og ved I hvad? Det var ikke en gang løvn som Poul Erik Krogen ville ha sagt. Grundlovsdag havde vi sædvane tro også apporteringsprøve, som involverer mange medlemmer. Af mere materielle ting er der kommet køkkenelementer op i bryggerset, og mon ikke cafeteriet fejrer dette, når det er helt færdigt, med lagkage eller en anden surprise-happening? Senior-udvalget har igen haft gang i penslerne på skydebanen- stor tak for det. Kommende opgaver: I den nærmeste fremtid vil der ske nogle ændringer på sportingbanen. Udvalgene planlægger deres efterårsaktiviteter, kurser og events. Vi arbejder stadig på den kommunale aftale om det grønne område bag skydebanen. Jagttegnsundervisning og evaluering af den nye prøve. Ny redaktion bag hjemmesiden. Sommerferieskydning for skolebørn i juli måned. Med ønske om en god sommerferie Peter Vilstrup 4

5 Med besøgende på Roskilde dyrskue havde vi 3 travle dage på DJ kreds 7 stand, som i år var flyttet til familiehaven. Vi fra KH jagtforening er med til en stor del af planlægningen og arbejdet på standen. Vi deltog med medlemmer fra hunde og jagtudvalget, cafeteriaudvalget og strand og havjagt. KHJ stod for hundearbejdet, børneteltet og deltog med pramme og havjagtbåd. Hundearbejdet bestod i at oplyse tilskuerne om de forskellige hunderacer der deltog i år, som var: Tysk korthåret hønsehund, Tysk ruhåret hønsehund, Gammel dansk hønsehund, Labrador, Jack russel terrier og Tysk jagtterier. Der blev lavet opvisning i ringen med bla. apportering, stand for vildt og Schweisshundene viste deres kunnen. I børneteltet blev der knyttet armbånd og nøgleringe til den store guldmedalje. Af andre aktiviteter var der bueskydning, luftbøsse skydning, lerdue skydning med lasergevær, armbryst skydning og jagtsti som vi også deltog i. Der var flere deltagende klubber og fra KHJ deltog vi med 12 personer og vejrguderne viste sig heldigvis fra den pæne side. Kurt, hundeudvalget Dyrskue

6 Strandjæger weekend 31. august 2014 Strand og Havjagt udvalget arrangerer i samarbejde med Bådklubben Ege en weekend der kommer til at stå i strand og havjagtens tegn. Lørdag vil det foregå i Bådklubben Ege med start kl Der vil være mulighed for sejlads i forskellige både og pramme, heriblandt vores egne KH pramme. Der vil være udstillere af div. grej til jagt på vandet. Deltagere i weekendtræffet opfordres til at tage både, pramme og jagtrelateret udstyr med. Vi håber at der som sædvanlig vil komme en masse guldkorn denne dag. Om aftenen bliver den store grill tændt og så er der dømt strandjægerhygge med lyst og løgne historier fra det våde element. Overnatning i bådeklubben med fælles morgenmad søndag. Derefter kører vi på Billesborgvej til Jagtforeningen hvor den står på strandjægerskydning fra "opankrede " pramme. Afslutning ca. Kl med kåring af dagens bedste skytter. Vel mødt Martin og Frank Kære jagttegnsundervisere og jagtforening! Kære jagttegnsundervisere og jagtforening! Tusind tak til Henrik, Jens og Kurt for meget kompetent og tålmodig jagttegnsundervisning og praktisk træning! Og så tak til alle andre ansvarlige i jagtforeningen, fordi I lader os nye og uerfarne stille alle de dumme spørgsmål, og giver os tid til at øve på skydebanen. Efter en bestået Jagtprøve her den anden dag, som der ikke var noget at sætte en finger på, både med hensyn til teorien og med hensyn til den praktiske del, så vil jeg gerne give alle jer, som har været med til at undervise og lære os op i jagtens svære kunst en masse ros - som sagt, I alle været meget tålmodige med os! Jeg synes bestemt, at jeres meget omfattende undervisning er god, og jeg vil bestemt anbefale jagttegnsundervisning hos jer til alle andre, som vil i gang med jagt! Nu mangler der så bare haglskydeprøven, som sikkert indbefatter en masse træning på skydebanen - men bare rolig, jeg skal nok komme tidligt, så jeg ikke laver for meget kø! Med venlig hilsen Jonas Vad 6

7 Skydetider 2014 Tirsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juli 3,10,17,24,31 August 5,12,19,26 7,14,21,28 2,9,16,23,30 31 September 2,9,16,23 4,11,18,25 6,13,20,27 7 Oktober 4,11,18,25 November 1,8,15,22,29 December 6,13 Skydetider: Generelt skydes der efter tiderne i nedenstående tabel dog senest til solnedgang I Juli er der åbent fra 12:00 til 19:00 om torsdagen. Tirsdag 17:00-21:00 Torsdag 17:00-21:00 Lørdag 9:00-14:00 Søndag 9:30-17:00 Husk at holde øje med hjemmesiden da nogle af banerne kan være lukket PN Reklame Firmagaver og reklameartikler Carsten Nielsen Vordingborgvej Herfølge Tlf: Mobil Fax: PN Reklame 7

8 Familiedag Hundeudvalget byder på familiedag søndag d. 24 august Tilmeldinger bedes fremsendt til senest 12. august 2014 Dagen er en hyggelig familiedag, hvor familie og hunde testes på lidt anderledes facon. Dagen er forbeholdt foreningens medlemmer sammen med deltagere på foreningens træningshold. Så tag familien med til en hyggelig og sjov dag, i selskab med vores jagthunde. Der er fælles morgenbord i klubhuset fra kl Drikkevarer og frokost kan købes til rimelige priser. Hundeudvalget Forbundsmesterskab i jagthornsblæsning Hej jagthornsblæsere. og øvrige medlemmer af KHJ. Så fik vi overstået forbundsmesterskabet og efter de tilbagemeldinger der er kommet, også godt overstået. Der er bred enighed om, at valget af Solgårdsparken var det helt rigtige, og da vi trods noget dystre vejrudsigter først på ugen, alligevel endte med at få en fantastisk flot dag med høj solskin hele dagen, ja så kunne det ikke blive bedre. Det er ikke nogen hemmelighed at jeg var noget skeptisk, da cafeterierholdet bebudede at de da sagtens kunne tilberede det mad der nu skule serveres for DJ,s jagthornsudvalg dommere og dem der var i sekretariatet hjælpere 8 og dertil de deltagere der ønskede at bestille mad. Men jeg bøjer mig i støvet, de klarede det utroligt flot, alt var velorganiseret og bøffen var lige som den skulle være og salat og flødekartoflerne ligeså. Efter sigende var der også rigtig godt gang i salget pølser og bøfsandwich og diverse drikkevare. Det er umuligt at gennemføre sådan et arrangement uden en masse personer der er villige til at hjælpe til, det var lige fra om fredagen kl. 9 hvor scenen blev leveret og skulle samles, til lørdag aften kl. 8 hvor pladsen var ryddet. En stor tak til alle som var med, lige fra parkeringshjælperne som var de første deltagere gæster mødte, til dem der samlede det sidste stykke papir op lørdag aften.

9 Jeg havde forudsagt, at hvis vejret var med os, så vil der komme op til 500 personer over dagen. Det kom ikke til at passe, der kom væsentlig flere. Ifølge personer fra Solgårdsparkens venner, var der over 600 der kikkede forbi i løbet af dagen, da er vandt til og har erfaringen med bedømme sådan noget på dette sted, så det skal nok passe. Det skal også nævnes, at Solgårdsparken venner har bakket utrolig meget op omkring dette arrangement, vi har mødt en meget stor velvillighed fra deres side, hvis der var noget vi manglede spurgte vi dem, og hvis de havde det kunne vi låne det vi havde brug for. Det gælder lige fra ekstra borde stole højtaleranlægget, til spyd til flagstænger m. m. Hvis vi skal kikke lidt på det det hele dreje sig om nemlig jagthornsblæsningen, så oplevede vi helt utrolige flotte præstationer både af solister og grupper. En af de grupper jeg havde forudsagt vi skulle holde øje med var Egedal Jagthornsblæsere. De rykke op i mesterrækken i 2013, og er gået målrette til opgaven lige siden. Efter at have overværet deres præstation ved duelighedsprøverne i foråret stod det klat at dem skulle vi regne med, og en placering som nr. 3 i mesterrækken det første år er særdeles flot. Ligeledes kan man kun beundre den lille spinkle Cecilie på 11 år der stille de op i B rækken solo fürst pless. Selv om der begyndt at knibe lidt til sidst, så kæmpede hun sig igennem og blev belønnet med en placering som nr. 3. Det kan hun godt være stolt af. Kravene er blevet skærpet de sidste år, så selv B blæsere skal nu blæse et guldsignal som et af de tvungne signaler. Vi lagde ud med Sneppen det gik nogenlunde synes vi, dernæst var det Jagtvelkomst(guldsignal), vi vidste at der kunne vi godt få problemer, men vi kom da igennem den. Som frie signaler havde vi valgt Jægermarch nr. 3 og som det andet en med lidt lokal islæt nemlig Jægerkoret fra Elverhøj. Vi var jo på Stevns. Alt i alt en hæderlig og lærerigt præstation som vi godt kan være bekendt. Men vi må også erkende, at der er et stykke vej endnu hvis vi skal gøre os gældende i det selskab. Det er en kendsgerning, at Køge-Herfølge Jagtforening har løst den opgave som den havde påtaget sig, endda til UG med kryds og slange, og jeg tror at det kan komme foreningen til gavn i fremtiden, hvor Danmarks Jægerforbund kan se, at her kan de trygt henvende sig en anden gang, for de kan løfte en hvilken som helst opgave. Til aller sidst. Det var så hvad det kom ud af en lidt løst henkastet bemærkning til formanden fra undertegnede på en slyngeljagt i Åshøjskoven i december På jagthornsudvalgets vegne. Johannes Nielsen Vi stillede jo også selv op med en gruppe. På baggrund af vores præstation ved duelighedsprøverne, blev vi enige om at stille op i B klassen for grupper, i denne klasse er der fri tilmelding. Når nu det nærmest var lige i baghaven og ikke som andre år forbundet med lang transport, ja så lå det lige for at tage den oplevelse med. 9

10 Her den 14. juni var fruen og undertegnede inviteret til en gratis forlænget weekend i Timring, det kan man jo ikke sige nej til. Når vi nu var der kunne vi så ikke lige passe børnebørn lørdag aften og hvis vi blev et par dage, sætte lidt væv op i et værelse og male væggene også. Jo det gik nok men jeg havde rent tilfældigt fundet ud af, at Hoven Jagtforening havde en jagtfeltskydning i Borris skydeterræn om søndagen, så den dag blev der ikke noget maleri fra min side. Det det med at deltage i jagtfeltskydninger rundt omkring hvor det nu kan lade sig gøre, synes jeg er spændende, det er mange forskellige vildtfigurer der skydes på og på afstande fra ca. 30m til ca. 300 m. Jeg vil ikke påstå at man bliver en bedre riffelskytte af at deltage i disse skydninger, men jeg tror nu heller ikke at det ligefrem skader. Igennem de sidste fire år, har jeg været med til at arrangere jagtfeltskydningerne i kreds 7, hvor der er ca. 125 deltagere. Det er hvad vi kan nå på en dag. Hoven Jagtforening har 400 deltage igennem sådan en dag, så jeg var også meget interesseret i hvordan pokker det kunne lade sig gøre. Tilmeldingen forgår holdvis af 5, det vil sige at 5 finder ud af at de vil deltage og melder sig til. Jeg var heldig at der kom et afbud på et hold så jeg kunne komme med. På Facebook er der en lukket gruppe der hedder jagtfeltskydning, der bliver ledige pladser nogle gange slået op. Som før omtalt foregår skydningen på det militære øvelsesterræn ved Borris og det er stort, der er ingen problemer med sikkerhedsafstanden der. Vi skulle skyde på i alt fem stationer, med tre skiveopsætninger på de fire og med to skiveopsætninger på en. Der skyder ti ad gangen, altså to hold der følges ad igennem banen. Jagtfeltskydning 10 På station 1 var der en lerdue på 30m. en mink på 70m. og en hare på 120m. Skydestillingen knælende med pind. Lidt orientering først ved hver station, der måtte kun lades med indtil 3 patroner og da der skulle afgives 7 skud skulle der genlades to gange og skydetiden var 90 sec. De 90 sec. skydetid var gældende på alle stationer. Når vi kom frem til standpladsen havde vi 1 min. til at indtage og afprøve skydestillingen og lade op med 3 patroner, når det 1 min. var gået blev der sagt skyd, så der var ikke tid til at fumle ret meget. Det var her der blev hentet meget tid i forhold til hvordan vi gør det i Jægerspris. Men når det kun var sat 10 min. af på hver station pr. hold inklusiv markering skal det gå lidt stærk. På station 2 var der igen en lerdue på 30m. en tjur på 50m. og en hjort på 120m. Igen 7 skud med et skud til lerduen, skydestilig stående med støtte på en tyk pæl. På station 3 var opsat skydestiger og målene var et egern på 50m. frischling på 100m. og en gemse på 150m. 8 skud her med to skud på egeren. Station 4 var der kun to figurer, en fasan på 60m. og ræv på 120m. 2 x 3 skud her. Skydestillingen var liggende på kanten af en grøft. Efter afprøvningen af skydestillingen og ladning skulle riflen efterlades med åben lås, skytterne skulle så op af grøften og ca. 10m bag denne. På kommandoen skyd, skulle man så ned i grøften lukke låsen og afgive de 2 x 3 skud. Det var ikke alle der nåede det. Station 5 var også lidt speciel. Skydestillingen var stående med støtte på en bigballe. Målene var en tjur med en lerdue som træfområde på 60m. et vildsvin på 160 m. og en hjort på 314m. 7 skud her med 1 skud til tjuren. Her var der radiomarkering på hjorten.

11 Skiverne var alle sammen skåret ud af finerplader og i naturlig størrelse og malet sot eller brunt, dog var fasanen og ræven malet i en rødlig farve.. Træfområdet var så ridset ind i pladen, umulig at se på afstand selv med en meget kraftig kikkert, så det var vigtigt at studere skiverne grundigt og notere sig hvor træfområdet var inden man gik frem til standpladsen. Der blev heller ikke brugt plaster til at dække hullerne de kan ikke holde på træ. Der blev brugt fugemase, det virker tilsyneladende udmærket. Der blev også markeret på to skiveopsætningen samtidigt så det var ikke mulig at se sine træffere på begge de lange hold, der måtte skytten vælge Jeg var på det 4. sidste skydehold og tiden var kun skredet med 10 min. hvilket de beklagede meget, max point der kunne opnås var 350, det var der ingen der nåede men det var tæt på, vinderen fik 349. nr. 2 fik 336 og nr. 3 fik 313. Undertegne opnåede 285 point hvilket rækker til en placering som nr. 43, det er jeg godt tilfreds med, jeg havde 5 misere det er der ikke råd til i det selskab. Man kan jo godt lege lidt med tanken om, at hvis de fem forbier i stedet var 5 tiere, så ville resultatet jo have været ganske anderledes. De fire sad lige uden for træfområderne, den femte fandt vi aldrig. Alt i alt en fin skydning, godt organiseret og god afslappet stemning. Det var Lapua der var sponsor for skydningen hvilket indebar, at hver 5 mands hold fik 2 x 20 cal. 6,5 x65 patroner som de kunne fordele som de nu synes bedet. Nogen lod resultatet afgøre hvem der skulle have dem, på det hold som jeg var på, var vi kun to der skød med 6,5 så vi delte. Derudover var der 300 til nr til nr. 2 og 100 til nr. 3. Johannes Nielsen. 11

12 Venskabsskydning lørdag d. 28 juni Med hiv og sving lykkedes det at skramle et mindre pænt selskab sammen til årets venskabsskydning mod Vestenskov Kappel Jagtforening. I år var det 25 år siden, at nogle gæve foreningsfolk dengang gik sammen og fik aftalt samt iværksat rammerne for denne årlige dyst med jagtrifler. I de første år fra 1989 og frem var vi urørlige. Følgende blev det mere jævnbyrdigt for siden at dreje sig over til lollikernes fordel. Selvfølgelig skulle der gøres noget ved dette og vi fik fyldt en formentlig frikørt taxa, hvorefter det i sus og dus gik sydpå. Velankommen til et veldækket morgenbord med det hele, blev der skulet lidt til vildtskiverne. 100 meter til et bette svin og en tjurhane. 70 meter til en hare og en skovdue og til sidst 30 meter til en lunde og en krage. Først den besværlige liggende skydestilling. Siden den endnu værre siddende for endelig at slippe med den dejlige stående skydestilling, hvor det ikke gjorde ondt nogen steder. Med en gennemsnitsalder på ikke meget over 58 år og brug af lidt hjælpemidler, skulle det nok gå det hele. Vejret var jo også foreløbig med os, så en god dag lå forude. Med hold på 4 skytter ad gangen gik det løs med de indledende skydninger om placeringerne til finaleskydningen. Langsomt kravlede de fleste sig op ad pointtavlen efter lige at have fundet fidusen med at holde det helt rigtige sted på den givne afstand. Kun var der så en detalje med også at holde sigtet i ro inden skudafgivelse. Til frokost blev der atter brugt ufine metoder. Tarteletter - med hønsefyld og aspargues. Hvem fa`en kan holde sig fra tarteletter, når der er nok af dem sammen med så meget andet. I hvert fald ikke vores chauffør, som siden var ved at gå til under en siddende skydning. Hel gasblå i hovedet fik han dog rejst sig op ved egen hjælp, ved først at lade sig vælte om på siden for lige at få vejret, for derefter at kæmpe sig op på knæene og så det sidste stykke op. Hjemturen var reddet. En tordenbyge havde forlænget froskosten, og det havde chaufføren selvfølgelig udnyttet. Johannes N., Knud M., Anders S og Finn O. kvalificerede sig til finaleskydningen mod de 4 bedste fra VKJ. Denne gang gjaldt det en flot ræveskive, der skulle have 10 skud fra hver skytte. Igen undgik vi ikke de dumme lave skydestilliger, og det var nok det, der gjorde udslaget. VKJ vandt " knebent " og vi måtte desværre afgive pokalen, - og så lige i jubilæumsåret!! Tillykke til VKJ samt tak for en dejlig dag. Som altid er det en fornøjelse at besøge deres fine skydeanlæg og udenomsarealer. 12

13 Natur- og skovkirkegård i Herfølge Menighedsrådet er i gang med et stort projekt som omfatter en naturpark og kirkegård. Tanker og ideer blev støbt allerede tilbage i Der blev leget med tanken, om at skabe noget smukt, anvendeligt og unikt. De første planer blev lavet i Ansøgningerne til myndighederne tog næsten det første år. Selve projektet kører over en periode på 3 år. Landzone tilladelsen gælder i 3 år, derefter skal man søge om igen. Projektet er delt op i 3 etaper: Første Etape er veloverstået. Den omfattede vej, parkeringsplads, samt indførsel fra Billesborgvej. Der er plads til 20 biler. Dernæst blev der plantet nye træer med vildthegn omkring, samt gravet en ny sø hvor der er beplantning omkring. Der er også lavet 2 broer, så man kan gå rundt på arealet og nyde naturen. Anden Etape er så selve præsteskoven. Den er lige ved at starte op. Det bliver sat i gang lige efter Sankt Hans. Vi regner med at selve projektet er færdigt til anvendelse, ca. til sommeren Selve årsagen til at vi har valgt at lave sådan et projekt, at vi mangler gravpladser inden for en kort årrække. Vores mål er også, at når vi er færdig med naturkirkegården vil vi gerne se fremad. Vi ønsker et bredt samarbejde med jagtforeningen samt med borgerforeningen, med ønske om en grøn byport, som kendetegner Herfølge fremover. Der kunne laves mange fælles planer for vores fremtid. Ingelis Hansen Den 2 og 3 maj deltog hundeudvalget fra KHJ endnu engang på messen. Vi havde en lille stand hvor vi fortalte om vores jagtforenings aktiviteter, en stand hvor der kunne skydes med luftbøsse og 2 gange daglig opvisning med vores hunde i Køge å. Aktiv Fritid Messe På vores stand deltog også Ole Nohr med sine flotte hjemmelavede knive. Der var mange besøgende over de 2 dage, alt i alt et par hyggelige dage og tak til jer der deltog. Kurt, Hundeudvalget Opdatering af oplysninger Husk at i på jægerforbundets hjemmeside kan logge på og rette jeres kontaktoplysninger. Det kan være så som adresse, mailadresse, telefonnummer. Men det kan også være manglende oplysninger om fødselsår, der gør at nogle snyder sig for en seniorrabat. 13

14 14

15 15

16 Nyt fra det Grønne udvalg Efter generalforsamlingen godkendt, at bestyrelsen måtte arbejde videre med henblik på at leje det grønne areal bag skydebanen. Blev der nedsat et udvalg, hvor der blev uddelegeret en del arbejdsopgaver, med henblik på udformning af areal. Vi er næsten færdige med det nye grovkøkken, og mangler kun det sidste. Emhætte, køleskab og fryseskab, her skal også lyde en stor tak til Tommy, for den hurtige hjælp med opsætning. Der er indhentet tilbud fra flere udvalgte firmaer af div. Opgaver bla. Beplantning, hegn, udgravning af sø, 3-5 års pasnings aftale, vi snakker omkring 2300 m hegn, 6 8,000 m3 jord, stk. træ samt div. planter så det er IKKE bare lige. Vi har ansøgt div. Fonde, og det er et pænt million beløb vi taler om. Vi er IKKE gået i stå, men lige nu er vi nød til at afvendte tilbagemeldinger. Fra de fonde der er ansøgt, og vi arbejder stadig på den endelige udformning af lejekontrakten med Køge kommune. Vi vender tilbage når de gode nyheder begynder at komme. Der er blevet lavet et hus - have samt forplads udvalg. Torben Sliber har doneret jagt-foreningen en hjerte-starter. Det takker vi for, og den vil blive monteret så hurtig som muligt. Ved hoveddøren UDVENDIG, så den er synlig for alle og til glæde.( DET HEDDER DET JO NOK IKKE ) For alle de forskellige foreninger der har deres gang på området. Klubhuset skal males, hvis der er nogen der vil hjælpe, så er de velkommen. Søndag d. 11 august vil der være arbejdsdag så kom og hjælp der vil være morgenbord kl. 8 og vi tænder grillen og hygger til frokost. Jens Hammer / Lars Bøgelund Havjagt og hvordan det også kan gå Det hele startede for mange år siden vist nok til en fødselsdag hvor både jagtvenner, kammerater og familie var inviteret. Den store elektriker provokerede med at jeg burde arrangere en fisketur til Det gule Rev, når nu familien havde let adgang til en fiskekutter på Hanstholm havn og jeg jo påstod at eje et sommerhus i området så var der overnatningsmulighed, mente han. I flere år måtte jeg derfor høre, fra ham, at det jo alene måtte bero på manglende organisationstalent at turen ikke allerede var gennemført! Friluftsmennesker som vi jægere jo er begyndte flere at melde sig i koret så i 2013 måtte turen gennemføres, der var 8 mand, det passede fint med 2 biler fra Herfølge, så med 16 et par jyske jagtkammerater og en svoger og nevø i baghånd blev en 12 mands fiskekutter bestilt, til den 23. maj Som kender af Vesterhavets lunefuldheder begyndte jeg vist allerede i starten af april at tjekke vejrudsigten, jeg var klar over at en dag fra klokken til er en rigtig lang dag ude på Vesterhavet især hvis det blæser! Som dagen nærmede sig blev vejrudsigten bedre og bedre lige frem til den 20 maj hvor der pludselig varsledes blæst den 23. alle mente at denne gang var det metrologerne der tog fejl! Turen måtte gennemføres. Den 21. maj kl ringede skipper: Der er ingen fiskeri på onsdag men vi sejler i morgen

17 hvis I skal fiske. Efter nogle telefonopringninger blev vi enige om at vi selvfølgelig skulle fiske så samme aften kl gik det fra Herfølge mod Hanstholm. Behøver jeg sige at havet næsten var spejlblankt da vi først var kommet en times sejlads vest for Hanstholm og at vi havde ca. 300 torsk med hjem, næste dag var havet i oprør og der var hvide skumsprøjt så langt øjet rakte, stillingen var 1-0 til skipper i sin egenskab af vejrprofet! Den store elektriker var i øvrigt pga. sin jobsituation sprunget fra så vi 7 besluttede vistnok at dette skulle være en tradition. Stadig på grund af manglende organisationstalent blev turen i 2014 noget forsinket så først den 17. juni kunne vi finde en ledig dato i skippers kalender, jeg havde dog besluttet at der skulle ske noget nyt så vi valgte at sejle direkte ud fra stranden i Nørre Vorupør, i en dertil velegnet fladbundet båd. En enkelt fra 2013 syntes det var en så herlig tur at han havde forsøgt kræfter med Vesterhavet på en blæsende dag om efteråret, dette havde givet plads til en ny deltager. I år havde den store elektriker selvfølgelig fået løst sine jobmæssige udfordringer. 8 mand og jyderne i baghånden turen var reddet. Denne gang var den vejrmæssige situation jo ikke noget at spekulere på før en uges tid før afgang, det blæste en frisk vind men vejrudsigten lovede stille vejr både den 16. og den 17. selvfølgelig tog metrologerne aldrig fejl! Det skulle vise sig at vinden lagde sig lidt senere end beregnet men det var stille vejr den 17. dagen var reddet. Vesterhavet er jo et stort hav så når det kommer i bevægelse varer det lidt før det lægger sig igen. Udturen gik fint, den lille fladbundede hoppede og sprang på toppen af dønningerne, herligt med lidt frisk luft! Efter et par timer kunne fiskeriet begynde, der var bid med det samme, det bliver en herlig dag bekendtgjorde en deltager, båden flød i dønningerne, som en spånplade, og de første hængte faretruende ud over rælingen og kaldte på ulrik. Selvfølgelig måtte også jeg overgive mig sammen med 9 andre og en tysker som skipper havde taget med. Jeg fik alligevel fanget et par torsk, hvor mange torsk vi fik i alt ved jeg ikke men det har været omkring et par hundrede stykker. Min ven svenskeren som ikke var søsyg havde 20 kilo ren torskefilet med hjem, herudover havde vi taget de 4 som vi brugte til kogt torsk om aftenen, svoger havde 18 kilo ren filet, så udbyttet var pænt! På fiske/- såvel som jagtture er kammeratskabet for mig noget af det vigtigste, at udbyttet så engang imellem også er O.K. sætter bare prikken over ièt! Godmodigt drilleri, som når de jyske jægere over den kogte torsk, øllet og snapsen konstaterer at de sjællændere er vistnok blevet trætte allerede ved 22 tiden om aftenen, hører jo med til sådan en tur, lad jer ikke gå på af det! Jeg håber alle er klar til den traditionsrige tur igen i 2015 selvom en enkelt har bekendtgjort at det var da meget sjovt at prøve eller skal jeg oprette en venteliste for nye deltagere? Kl klar til afgang: 17

18 Det ser jo ikke spor farligt ud, bortset fra de to der hænger ud over rælingen, helikopteren som de var ved at bestille så vi aldrig! Igen i år synes jeg det er underligt at ingen af vore jagtkammerater, vi er jo trods alt ca. 700 medlemmer i foreningen, ønsker at delagtiggøre os i de oplevelser som nogen må have haft her godt 2 uger inde i bukkesæsonen. Her gang jeg møder en kammerat eller kollega som også er jæger er det første spørgsmål: skudt buk? Eller - skudt flere bukke?? først derefter siger de tillykke med fødselsdagen! Eller tak for sidst, det var en god fest! Hvad er det der er så fantastik ved bukkejagt? Og hvorfor er der ingen der gider fortælle om deres oplevelser. Når nu bukkejagten kommer først, frem for næsten alt andet, hvorfor må vi andre så ikke tage del i deres glæde over at have skudt buk? Jeg er lige glad om bukken er en et- årig eller en medaljebuk, oplevelsen er for mig lige så stor når det hele går op i en højere enhed. Skuffelsen er til at føle på når der dag efter dag ikke er kommet billeder eller indlæg på bukkesiden, tag dette som en opfordring eller bevar Jeres oplevelser som en hemmelighed, hvad I vælger er jeres afgørelse. For mig er glæden ved at have fået, selv et lille trofæ, stor nok til at jeg hellere vil dele end bevare det som hemmelighed. Derfor for i min historie: Bukkesiden 18 Den 16. maj om morgenen ankom jeg til reviret kl , hvilken herlig morgen, lyst, varmt og horisonten farvet svagt orange fra den opgåenden sol, fuglesang og ikke en vind der rørt sig, jeg har ikke forstand på bukkejagt, om vejret var jagtvejr ved jeg ikke men det var til gengæld til at holde ud uden at sidde og fryse! Allerede på vej ud over marken fik jeg øje på de to første dyr der gik på kanten af åen, den opgåenden sol, svirrende fluer, mosekonebryg og støv på kikkertlinsen (det var jo første dag i sæsonen) gjorde at jeg ikke kunne se hvad det var så jeg jagede dem ind til naboen så jeg kunne komme forbi, vel anbragt på min plads fik jeg øje på yderlige 2 dyr på marken hvor jeg har jagtretten og 2 dyr hos naboen ca. 150 meter fra mig, altså indtil nu 6 forskellige dyr, et utal af harer, nogle fasaner og et par agerhøns. I alt så jeg om morgenen 12 forskellige rådyr, bukken kom ud på marken kl gik og essede langs skellet ind mod naboen, hele tiden med front mod mig jeg bekræftede mig selv i at det var bedre at lade ham gå en lave noget skidt og da der jo kun var 2 meter så var han inde hos naboen så jeg ventede tålmodigt til han kom nærmere og med lidt bedre afstand

19 til skellet. Kl var han inde på ca 80 meter og vendte siden til, han blev brækket på stede hvor han faldt! Om aftenen kunne jeg ikke holde mig i ro så afsted igen, igen var der masser af liv, efter at have siddet 1/2 times tid kommer der pludselig en buk ud af ingenting og hvor den flere gange er ved at slå en koldbøtte når stængerne bores ned i jorden, efter 5-6 minutter finder han ud af at det vidst er godt og han nu har erobret pladsen, oplevelsen var spændende han fandt aldrig ud af at der var endnu en der "sad på området". Jeg er glad for mine 2 gaffelbukke, oplevelserne var fantastisk og der er flere bukke på terrænnet, heldigvis er vegatationen så høj at det nu vil kræve et usandsynligt held hvis det skal lykkes mig eller andre at skyde flere bukke i år og der skal kæmpes for sagen oplevelserne vil blive fantastiske. Anders Skinnerup Annonce! Vi har i lighed med sidste år fået fremstillet patroner med påtrykt logo fra sponsorer. De første patroner er lavet, og vi skal snart til at bestille de næste, så hvis nogen ønsker at ha deres navn/logo på patronerne, skal man henvende sig til Ove Jensen, kassereren. Prisen er den beskedne sum af kr for tryk på patroner. KH jagt på facebook Vi har oprettet en gruppe på facebook som er khjagt Her kan du ligge foto op med det samme og skrive en lille histoie. Du skal ansøge om medlemskab til gruppen via facebook. 19

20 Grundlovsdag RESULTAT AF APPORTERINGSPRØ- VEN GRUNDLOVSDAG 2014 Så blev årets prøve gennemført i år med 65 deltagende hunde, og et stort antal spisende gæster. Resultatet af prøvens bedste hund blev at, Peter Petersen med Sako, igen i år løb med sejren med en tid på 49,8 sekunder i matchningen 2. pladsen gik til Mikkel Petersen med Smørmosens Choke med en tid på 1:03,8 Begge hunde er i øvrigt Ruhåret hønsehund 3. pladsen med Palle Ingemann med Whiskey (labrador) med en tid på 1:04,0 Unghunde konkurrencen stod mellem de tre hunde der havde klaret den til mactningen 1. blev Mikkel Petersen med Smørmosens Choke (ruhår) 2. Tage Andersen med Luna (labrador) tid 1,36 3. Steen Johansen med Zcarleth (labrador) tid 3:10 I holdkonkurrence var der i år ikke det samme antal hold som der plejede, sidste års vinder (Ruhårsklubben) måtte melde forfald på dagen. Resultatet af konkurrence blev at Stenlille med 177 point vandt Holdet bestod af følgende: Palle Ingemann Whiskey Lab 30 Lise Glintborg Bobo Lab 30 Michael Pedersen Gipsy Golden 30 Johnny Axelgaard Timber Lab 29 Dorte Pedersen Titi Lab 29 Poul Hansen Kanda Lab 29 Herfølge II med 175 point blev 2 er Johnny S Capella KLM 30,00 Ulrik Pedersen Rico KLM 30,00 Jesper Hansen Zeiss Lab 30,00 Ulrik Pedersen Charli KLM 30,00 Gitte Østergaard Vicki Springer 29,00 Børge Hansen Canto Lab 26,00 Herfølge 1 med 174 point 3 er Mogens Hjortsholm Mille Lab 30,00 Per Hansen Trille Lab 30,00 Torben Romme Donna Lab 29,00 Peter Vilstrp Viggo Lab 29,00 Kristian Buus Felix Lab 28,00 Preben Ambjørn Zenta Lab 28,00 Der ud over et kæmpe tak til vores sponsor Nutra Nugget ved Petcare 20

21 Årets Klubmesterskab 7. september Årets klubmesterskab 7. september Årets klubmesterskab i flugtskydning afvikles den 7. september med fælles morgenbord fra kl. 8.30, opstart af dagens konkurrencer bliver ca Der dystes i følgende discipliner: Jagtbane Trap Skeet - Sporting Derudover er der individuelle rækker Mester A-række - Veteran/oldboys Junior og Dame. For at vinde i de enkelte rækker, er det flest ramte duer op ovenstående 4 baner. Opdelingen i mester/a-række opdeles i forhold til et fastlagt gennemsnit på dagen. Pris for at deltage er kr. 200 pr. mand inkl. Morgenmad og frokost Der skal forhåndstilmeldes via opslag i klubhuset eller på fristen for tilmelding er d. 3. september Hundetræning opstart 20. august 2014 Der startes udendørs træning (efter ferien) ondsdag d. 20. august 2014 kl (indskrivning fra kl. 18). Der trænes 6 gange fra klubhuset på Billesborgvej. Der vil være inddelinger i hold af hvalpe, unghunde og øvede m.v. Prisen er kr. 350 for de 6 gange. Der betales den første gang. Tilmelding på Eller til René på mobil Opstart af bueskydning 2014 Det vil være mugligt at skydetræne med instruktør, for alle voksne med egen bue eller prøve at skyde med foreningens buer, den første lørdag i måneden mellem Skyde mulighederne vil blive udvidet i takt med stigende interesse. Træk og slip. Kontakt udvalgsformanden Henrik 21

22 Køb en klub T-shirt Nu har du mulighed for at købe en mørkegrøn T-shirt, med klubbens logo, samt få trykt dit navn på denne prisen for denne bliver 100 kr. Der er i klubhuset, forskellige størrelse der kan afprøves. Såfremt du er interesseret så kontakt Helle Vilstrup. Afmelding af klubbladet i papirform Hvis I ikke ønsker at modtage dette klubblad i denne papirform, men nøjes med at læse det på hjemmesiden, hvor alle bladene ligger i en PDF fil, kan det frameldes på hjemmesiden under fanebladet Klubblad. Som noget nyt kan du også modtage klubbladet direkte i din mailbox, send en mail til hvis du ønsker dette. Første hjælpskursus 9. oktober 2014, Klubhuset, Billesborgvej 42B kurset er gratis, da det er støttet af Trygfonden På liste i klubhuset eller til Peter Vilstrup At sikre deltagerne efter kurset kan handle hurtigt og yde korrekt førstehjælp, hvis uheldet er ude. Kursisten skal selvstændigt kunne stoppe ulykken, yde livreddende førstehjælp, samt kunne lede en nødflytning af en tilskadekommet. Efter kurset udstedes førstehjælpsbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Grundlæggende vil kurset omhandle hjerte-lungeredning og livreddende førstehjælp. Men samtidig vil de blive målrettet de ulykker jægere typisk kommer ud for. Overskrifterne på kurserne, vil derfor f.eks. være: Du skal være medlem af Danmarks Jægerforbund. 1. prioritet er instruktører, ledere og hjælpere i udvalgene. Kurset er også åbent for andre klubbers medlemmer. Kurset afholdes mellem kl med indlagt spisepause. Mad og drikke er gratis. Undervisning foregår både ude og inde, så varm og praktisk beklædning anbefales. Underviser er Jens Kock. Førstehjælpsinstruktør og ejer af Nødsporet. 22

23 Bestyrelses- og udvalgslister BESTYRELSE Formand: Peter Vilstrup Næstformand: René Olsen Kasserer: Ove Jensen, Grubberholmvej 5, 4600 Køge Sekretær: Kristian Buus Ambjørn Lars Bøgelund Jens Hammer Andreas Gustafsen SUPPLEANTER Thomas Christiansen Frank Thorsen Revisorer Addere Revision, 4600 Køge Revisor: Per Hansen & Finn Oxfeldt BLADUDVALG Se side 2. BUEUDVALG Kontaktperson: Henrik CAFETERIAUDVALG Mona Andersen FLUGTSKYDNINGSUDVALG Banens telefonnummer: (kun i åbningstiden) Ove Jensen (baneleje) Lars Bøgelund (udvalg) HUNDE- OG JAGTUDVALG Kurt Andersen JAGTHORNSUDVALG Johannes Nielsen / RIFFELUDVALG René Olsen NYJÆGERUDVALGET Peter Vilstrup STRANDJAGT Frank Thorsen Martin Møller SENIORUDVALG Leif Lesmann

24 Billedserie fra DM i jagthorn fra Solgårdsparken Billedserie fra Fisketur på det gule rev 24

25 SyDbanK private banking HØR, HvaD vi Kan gøre FOR at OpTIMeRe DIn FORMUe I Sydbank Køge tror vi på stærke relationer. Du får din egen personlige private banking-rådgiver og et team af eksperter indenfor formuerådgivning, investering, pension og erhverv. Ring til Torben på og book et møde, hvor vi kommer hele vejen rundt om din formue og giver dig et Torben Hermansen formuerådgiver tlf sydbank.dk totalt overblik over dine muligheder. brogade Køge tlf sydbank.dk/sjaelland

26 B Afsender: DJ-Køge Herfølge Jagtforening Grubberholmsvej Køge Magasinpost Kopi Print Tryk Skilte Køge KopiCenter A/S Ølby Center Køge

DJ-Køge-Herfølge Jagtforening

DJ-Køge-Herfølge Jagtforening DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Medlemsblad Nr. 3 Juli 2011 DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Grubberholmsvej 5 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Webmaster Jørgen

Læs mere

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2015 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent pr. år Ordinært medlem 509,- Juniormedlem 300,- Seniormedlem 300,-

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 11. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2011 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. FORMANDENS SIDE Vi har gennem sommeren haft en masse gode og spændende aktiviteter, bl.a.

Læs mere

Ind i såten NUMMER 2 SEPTEMBER 2008 5. ÅRGANG

Ind i såten NUMMER 2 SEPTEMBER 2008 5. ÅRGANG Ind i såten NUMMER 2 SEPTEMBER 2008 5. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse / Velkommen

Læs mere

0 kr. Med en Verisure tyverialarm passer du godt på dine våben - også når de står i skabet. Ekstra!

0 kr. Med en Verisure tyverialarm passer du godt på dine våben - også når de står i skabet. Ekstra! Specialtilbud til medlemmer af Dansk Jægerforbund. Med en Verisure tyverialarm passer du godt på dine våben - også når de står i skabet Som medlem af Dansk Jægerforbund tilbydes du Verisure Start til 0

Læs mere

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2014 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2014 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2014 NR. 1 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeter- Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med den

Læs mere

FORÅR 2006. 36. ÅRGANG www.vejlejagtforening.dk

FORÅR 2006. 36. ÅRGANG www.vejlejagtforening.dk FORÅR 2006 36. ÅRGANG www.vejlejagtforening.dk Klar til bukkejagt? Bushnell kikkert 8 x 42 Før 1699.- NU NU1995.- 1299.- Høj kvalitet til prisen! Bushnell afstandsmåler Før 2995,- Elektronisk Peltor høreværn

Læs mere

the ladies in africa

the ladies in africa BUEJÆGEREN nr 2 2011 årgang 29 olfert mit livs bue buk the ladies in africa steffens jagtjournal Indhold 4 Lederen 5 Eftertanke over bukkejagten 2011 6 Bestyrelsen 8 OLFERT mit livs bue buk 12 Egebjerg

Læs mere

Ind i såten. Nummer 2 August 2011 8. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 2 August 2011 8. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 2 August 2011 8. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

RÆVEHAGL. Nr. 3 juli - september 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening

RÆVEHAGL. Nr. 3 juli - september 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening RÆVEHAGL Nr. 3 juli - september 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening Det gode overblik... Her finder du et overblik over arrangementerne i Jagtforeningen og hvor du kan læse mere om det. Elgpokalskydning

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

nr 2 2014 årgang 32 buejæg p e ns e u 1. n n st

nr 2 2014 årgang 32 buejæg p e ns e u 1. n n st BUEJÆGEREN nr 2 2014 årgang 32 er st me 1. n es ke rn uk nd ge seb nla ejæ pin rø g bu Indhold 4 Lederen 6 Buejægernes 1. mester 2014 10 Bestyrelsen 12 Pinsebukken 16 Nordjyske Buejægere summer af liv

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2014 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

DJ-Køge-Herfølge Jagtforening

DJ-Køge-Herfølge Jagtforening DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Medlemsblad Nr. 4 Oktober 2003 DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent pr. år

Læs mere

BUEJÆGEREN. træk & slip. mit ønske trofæ verdensrekord. nr 1 2011 årgang 29

BUEJÆGEREN. træk & slip. mit ønske trofæ verdensrekord. nr 1 2011 årgang 29 BUEJÆGEREN nr 1 2011 årgang 29 træk & slip mit ønske trofæ verdensrekord Indhold Axle-to-Axle: 32 FPS (ATA): 323 Brace Hight: 7 Mass Weight: 3.6 lbs Axle-to-Axle: 32 FPS (ATA): 323 Brace Hight: 7 Mass

Læs mere

BUKKEN. 2/2011 September 15. årgang. Medlemsblad for Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk

BUKKEN. 2/2011 September 15. årgang. Medlemsblad for Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk BUKKEN 2/2011 September 15. årgang Medlemsblad for Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk 0 BUKKEN e-mail: Strandberg@live.dk Udgives af Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk e-mail:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling!

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 15. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2015 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette blad rundsendes er der ikke længe til jagtsæsonen går

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2014 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE BESTYRELSEN (nov. 2013) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken

Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken Nr. 3, Oktober 2011, 31. årgang Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2 Indhold Bådpladsudvalget Efter flere års tro tjeneste i bådpladsudvalget har

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere