INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN MILJØHENSYN SÅDAN VIRKER DIN OVN TILBEHØR BRUG AF OVNEN TILBEREDNING MED OVNEN RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE INSTALLATION AF APPARATET INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Beskriver råd vedrørende brugen, beskrivelse af betjeningsknapperne, og en korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet. INSTRUKTIONER TIL INSTALLATØREN: Til den kvalificerede tekniker, der skal udføre installationen, opstarten og kontrollen af apparatet. Der kan fås yderligere oplysninger om produkterne på 253

2 Generelle bemærkninger 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN DENNE MANUAL UDGØR EN INTEGRERET DEL AF APPARATET. DEN SKAL OPBEVARES I SIN HELHED OG PÅ ET LET TILGÆNGELIGT STED UNDER HELE APPARATETS LEVETID. DET ER AF AFGØRENDE BETYDNING, AT DENNE MANUAL LÆSES NØJE, OG AT ALLE ANVISNINGERNE I DEN FØLGES, FØR APPARATET TAGES I BRUG. INSTALLATION SKAL FORETAGES AF FAGUDDANNEDE PERSONER OG I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE REGLER. DETTE APPARAT ER BYGGET TIL BRUG I PRIVATE HJEM, OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE P.T. GÆLDENDE EU-DIREKTIVER. APPARATET ER BEREGNET TIL FØLGENDE ANVENDELSE: TILBEREDNING AF FØDEVARER; ENHVER ANDEN BRUG ANSES FOR UKORREKT. FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR, HVIS APPARATET BRUGES TIL ANDRE FORMÅL END DE ANGIVNE. SÅFREMT APPARATET MONTERES I CAMPINGVOGNE ELLER PÅ BÅDE, MÅ DET IKKE ANVENDES TIL RUMOPVARMNING. BRUG ALDRIG DETTE APPARAT TIL OPVARMNING AF RUM. DETTE APPARAT ER MÆRKET I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV 2002/96/EF OM ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV DEFINERER STANDARDERNE FOR INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF KASSEREDE APPARATER, SOM ER GÆLDENDE I HELE DEN EUROPÆISKE UNION. BLOKER IKKE ÅBNINGERNE, VENTILATIONS- OG UDLUFTNINGSSPALTERNE. LÆN ELLER SÆT DIG IKKE PÅ APPARATETS ÅBNE LÅGE. IDENTIFIKATIONSSKILTET INDEHOLDENDE DE TEKNISKE DATA, SERIENUMMER OG MÆRKNING ER PLACERET SYNLIGT PÅ APPARATET. SKILTET MÅ ALDRIG FJERNES. FØR APPARATET SÆTTES I FUNKTION ER DET NØDVENDIGT AT FJERNE BESKYTTELSESFILMEN, SOM FINDES PÅ INDER- OG YDERSIDEN. VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DER IKKE SIDDER FASTKLEMTE GENSTANDE I OVNENS LÅGE. 254

3 Generelle bemærkninger APPARATET BLIVER MEGET VARMT INDVENDIGT UNDER BRUG. DET ANBEFALES STÆRKT ALTID AT ANVENDE GRILLHANDSKER VED BRUG. DET ER VIGTIGT AT UNDGÅ AT BRUGE METALSVAMPE OG SKRABERE, FOR IKKE AT BESKADIGE OVERFLADERNE. BRUG ALMINDELIGE PRODUKTER, SOM IKKE RIDSER, OG BRUG EVENTUELT REDSKABER AF TRÆ ELLER PLASTIC. SKYL GRUNDIGT OG TØR EFTER MED EN BLØD KLUD ELLER EN MIKROFIBERKLUD. UNDGÅ AT LADE MADRESTER, SOM INDEHOLDER SUKKER (F. EKS. MARMELADE) TØRRE I OVNEN. HVIS DE TØRRER OVER LÆNGERE TID, KAN DE ØDELÆGGE EMALJEN INDVENDIGT I OVNEN. ANVEND IKKE KØKKENGREJ ELLER BEHOLDERE, SOM ER LAVET AF PLASTICMATERIALER. DE HØJE TEMPERATURER SOM NÅS INDE I OVNEN KAN SMELTE DETTE MATERIALE OG FORÅRSAGE SKADER PÅ APPARATET. ANVEND IKKE LUKKEDE DÅSER OG BEHOLDERE I APPARATET. UNDER TILBEREDNING KAN DER SKABES OVERTRYK INDE I BEHOLDERNE, MED FARE FOR EKSPLOSION. EFTERLAD IKKE APPARATET UDEN OPSYN UNDER TILBEREDNINGER, DER KAN AFGIVE FEDT ELLER OLIE. FEDT OG OLIE KAN ANTÆNDES. UNDER TILBEREDNINGEN MÅ BUNDEN I OVNEN IKKE DÆKKES MED STANNIOL, OG DER MÅ HELLER IKKE SÆTTES GRYDER ELLER BRADEPANDER I BUNDEN. DETTE ER FOR AT UNDGÅ AT SKADE DEN EMALJEREDE OVERFLADE. HVIS OVERFLADERNE UNDER TILBEREDNINGEN STADIG ER MEGET VARME, MÅ MAN IKKE HÆLDE VAND DIREKTE PÅ BRADEPANDERNE. DAMPEN FRA VANDET KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE SKOLDNINGER OG SKADER PÅ EMALJEOVERFLADERNE. ALLE TILBEREDNINGER SKAL UDFØRES MED LUKKET OVNLÅGE. 255

4 Generelle bemærkninger 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN SE ANVISNINGERNE OM INSTALLATION VEDRØRENDE SIKKERHEDSSTANDARDER FOR ELEKTRISKE APPARATER OG GASAPPARATER OG VENTILATION. AF HENSYN TIL BRUGERENS SIKKERHED ER DET VEDTAGET VED LOV, AT INSTALLATION AF OG SERVICE PÅ ALLE ELEKTRISKE APPARATER SKAL FORETAGES AF FAGUDDANNEDE PERSONER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE STANDARDER. VORES GODKENDTE INSTALLATØRER SIKRER, AT ARBEJDET UDFØRES TILFREDSSTILLENDE. GAS- ELLER EL-APPARATER SKAL ALTID KOBLES FRA AF KOMPETENTE PERSONER. FØR APPARATET SLUTTES TIL DET ELEKTRISKE NET SKAL MAN KONTROLLERE, AT DATA ANGIVET PÅ TYPESKILTET SVARER TIL NETTETS. MAN SKAL SIKRE SIG, AT STRØMMEN ER SLUKKET PÅ STIKKONTAKTEN FØR APPARATET INSTALLERES, ELLER VEDLIGEHOLDES. STIKKET SOM SKAL TILSLUTTES STRØMFORSYNINGSKABLET OG DEN TILHØRENDE STIKKONTAKT SKAL VÆRE AF SAMME TYPE OG I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. STIKKONTAKTEN SKAL VÆRE TILGÆNGELIG, NÅR APPARATET ER BYGGET IND I KØKKENELEMENTET. TAG ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I KABLET. SÅFREMT STRØMFORSYNINGSLEDNINGEN ER BESKADIGET, SKAL MAN OMGÅENDE KONTAKTE DEN TEKNISKE KUNDESERVICE, SOM SØRGER FOR AT FÅ DEN UDSKIFTET. JORDTILSLUTNING ER ET KRAV I HENHOLD TIL SIKKERHEDSSTANDARDERNE FOR DET ELEKTRISKE ANLÆG. LIGE EFTER INSTALLATIONEN SKAL DER FORETAGES EN HURTIG AFPRØVNING EFTER ANVISNINGERNE, SOM FINDES LÆNGERE FREMME. HVIS APPARATET IKKE VIRKER, SKAL DET KOBLES FRA EL-FORSYNINGEN OG DER SKAL RETTES HENVENDELSE TIL DET NÆRMESTE KUNDESERVICECENTER. FORSØG ALDRIG SELV AT REPARERE APPARATET. SÆT ALDRIG BRÆNDBARE GENSTANDE I OVNEN: HVIS OVNEN VED ET UHELD BLIVER TÆNDT, KAN DER OPSTÅ BRAND. UNDER BRUGEN BLIVER OVNEN MEGET VARM. UNDGÅ AT RØRE VED VARMEELEMENTERNE INDE I OVNEN. 256

5 Generelle bemærkninger DETTE APPARAT MÅ IKKE BRUGES AF PERSONER MED NEDSAT FYSISK OG PSYKISK FUNKTIONSEVNE (HELLER IKKE BØRN), ELLER UDEN ERFARING I BRUG AF ELEKTRISKE APPARATER, MED MINDRE DE HJÆLPES ELLER VEJLEDES AF EN VOKSEN, SOM ER ANSVARLIG FOR DERES SIKKERHED. LAD IKKE BØRN NÆRME SIG APPARATET UNDER BRUG ELLER BRUGE DET TIL LEG. INDSÆT IKKE SPIDSE METALGENSTANDE (BESTIK ELLER VÆRKTØJ) I APPARATETS ÅBNINGER. ANVEND IKKE DAMPSTRÅLER TIL AT RENGØRE APPARATET. DAMPEN KAN RAMME DE ELEKTRISKE DELE, BESKADIGE DEM, OG MEDFØRE KORTSLUTNINGER. DER MÅ IKKE FORETAGES ÆNDRINGER PÅ DETTE APPARAT. ANVEND IKKE SPRAYPRODUKTER I NÆRHEDEN AF HUSHOLDNINGSAPPARATET, NÅR DET ER I DRIFT. ANVEND IKKE SPRAYPRODUKTER MENS PRODUKTET STADIG ER VARMT. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, som er forårsaget af manglende overholdelse af ovenstående forskrifter, eller som er forårsaget af manipulering selv af en enkelt del på apparatet, samt brug af uoriginale reservedele. 257

6 Bemærkninger om bortskaffelse 3. MILJØHENSYN 3.1 Vores miljøhensyn I overensstemmelse med Direktiverne 2002/95/EF, 2002/96/EF, 2003/108/EF vedrørende reduktion af brugen af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater, samt bortskaffelsen af affaldet, angiver symbolet med den overstregede affaldsspand på apparatet, at produktet når det smides væk, skal indsamles adskilt fra andet affald. Brugeren skal derfor sørge for, at apparatet efter endt brug bringes til en genbrugsplads, som er specialiseret i sortering af elektrisk og elektronisk affald, eller tilbagelevere det til forhandleren ved køb af et nyt tilsvarende apparat. Korrekt affaldssortering så apparatets dele efterfølgende kan genanvendes, og miljørigtig behandling og bortskaffelse, er med til at forhindre mulige miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, og det gavner genanvendelsen af de materialer, apparatet består af. Uretmæssig bortskaffelse af produktet fra brugerens side medfører bødestraf. Produktet indeholder ikke stoffer i en sådan mængde, at de betragtes som sundheds- og miljøskadelige, ifølge gældende europæiske direktiver. 3.2 Dine miljøhensyn Til emballering af vore produkter anvendes materialer, som ikke forurener, og de er derfor miljømæssigt bæredygtige og kan genanvendes. Vi beder dig sørge for, at emballagen bliver bortskaffet på korrekt vis. Indhent information hos forhandleren eller de respektive organisationer i dit lokalområde om adresser på centre, som er specialiserede i indsamling, genanvendelse og bortskaffelse. Efterlad ikke emballagen eller dele af den uden opsyn. Den udgør en potentiel fare, da især børn som kommer i kontakt med emballagen, kan risikere at blive kvalt i den. Også dit gamle apparat skal bortskaffes korrekt. Vigtigt: Aflever apparatet til et firma i området, som er autoriseret til indsamling af elektriske husholdningsmaskiner, som ikke bruges mere. Korrekt bortskaffelse sikrer genanvendelse af værdifuldt materiale. Før apparatet bortskaffes, er det vigtigt at tage dørene af og lade pladerne sidde, som da det var i brug, sådan at børn under leg ikke kan komme til at sidde fast inde i det. Desuden skal strømforsyningsledningen skæres over og fjernes sammen med stikket. 258

7 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN Betjeningspanel Øvre beskyttelse Ovnlys Støtterammer til riste og plader (kun på nogle modeller) Indsats til grillspyd (kun på nogle modeller) Nederste bund (kun på nogle modeller) Multifunktionsmodel Leje til pizzaplade eller låg (kun på nogle modeller) Ovnventilator Pyrolytiske Model 259

8 5. TILBEHØR BEMÆRK: Ved nogle modeller følger ikke alt tilbehør med. Rist: Anvendes til placering af beholdere med mad, som skal tilberedes i ovnen. Bradepanderist: Bruges oven på bradepanden, og anvendes ved tilberedning af mad, som kan dryppe. Bradepande: Anvendes til opsamling af fedt fra mad på risten. Dyb bradepande: Anvendes til bagning af kager, pizzaer og desserter tilberedt i ovn. Håndtag: Bruges til at trække varme riste og plader ud. Pizzaplade: Udviklet specifikt til bagning af pizza og lignende produkter. 260

9 Pizzapalet: Nyttig til nem indsættelse af pizzaen på den tilhørende plade. Låg til pizzaplade: Anvendes til at overdække pizzapladen, når den ikke er i brug. Forkromet ramme til grillspyd: Benyttes som støtte til grillspyddets stang. Spydstang til grill: Bruges til stegning af kylling og alle de madvarer, som kræver en ensartet stegning på hele overfladen. Tilbehør som kan bestilles: Via de autoriserede kundeservicecentre er det muligt at bestille det originale tilbehør, som leveres sammen med ovnen, eller ekstraudstyr. Brug kun originalt SMEG tilbehør. 261

10 5.1 Brug af rist eller bradepande Ristene eller bradepanderne er forsynet med en mekanisk sikkerhedslås, som forhindrer at de trækkes ud ved et uheld. For en korrekt indsættelse af risten eller bradepanden skal man kontrollere at låsen er vendt nedad (som vist på figuren ved siden af). For udtrækning skal man løfte risten eller bradepanden let fortil. Den mekaniske lås (eller kantliste, hvor monteret) skal altid være vendt mod den bagerste del af ovnen. Ovne med støtterammer Ovne med skinner Indsæt ristene og bradepanderne helt i ovnen, indtil de standser. På modeller med skinner skal pladerne vaskes inden de anvendes første gang. Rengøringen forebygger at eventuelle rester fra fabrikationen efterlader mindre afslibninger på ovnrummets sidevægge under indsættelsen af selve pladen. 5.2 Anvendelse af støtteristen Støtteristen indsættes indeni bradepanden (som vist på figuren). På denne måde er det muligt at tilberede mad og opsamle fedtet, mens man adskiller det fra maden, som er under tilberedning. 262

11 5.3 Brug af håndtagene Håndtagene anvendes til at trække varme bradepander eller riste ud af ovnen. Brug tilbehøret som vist på figurerne ved siden af. 263

12 5.4 Brug af grillspyddet (kun på nogle modeller) Ved tilberedning med grillspyd skal man anbringe den frokromede ramme på tredje rille (se Pladeriller). Når den forkromede ramme er indsat, skal den profilerede del vende udad (som vist på figuren). Forbered derefter grillspyddet med maden, ved at bruge de medfølgende clip-gafler. For en lettere bevægelse af grillspyddet med maden, skal man skrue det medfølgende håndtag på. Efter at grillspyddet er gjort klar med maden skal det anbringes på skinnens ramme, som vist på figuren. Indsæt stangen i ovnen (detalje B) således at den kobles til grillspyddets motor. Sørg for at palen hviler korrekt på skinnens ramme (detalje A). Ovne med skinner Ovne med skinner 264

13 5.5 Brug af pizzapladen (kun på nogle modeller) Når ovnen er kold fjernes det runde låg (som vist på figuren), og pizzapladen sættes i. Vær opmærksom på at pladen indsættes korrekt i det tilhørende leje. Ved tilberedningen anvendes den tilhørende pizza-funktion. Ovne med støtterammer Ovne med skinner Pizzapladen må ikke bruges på anden måde end den beskrevne (f. eks. må den ikke bruges på gas- eller glaskeramiske kogeplader eller i ovne, som ikke er udstyret til formålet). Såfremt pizzaen skal forsynes med olie bør dette først ske, efter at den er blevet taget ud af ovnen, da oliepletter kan ødelægge pladens udseende og funktion. På modeller hvor den er inkluderet, skal pizzapladens bund dækkes med det tilhørende medfølgende låg, når pladen ikke bruges. 265

14 5.6 Brug af pizzapaletten (kun på nogle modeller) Hold altid på palettens træhåndtag, og sæt maden ind/tag maden ud af ovnen. Det anbefales at strø let over ståloverfladen med mel, for at lette bevægeligheden af friske produkter, som godt kan hænge fast i stålet, fordi de er fugtige. Ovne med støtterammer Ovne med skinner 266

15 6. BRUG AF OVNEN 6.1 Inden apparatet anvendes Skal man fjerne eventuelle mærkater (undtaget skiltet med tekniske data) fra bageplader, bradepander eller fra ovnrummet. Fjern eventuel beskyttelsesfilm indvendigt eller udvendigt på apparatet, inklusiv på tilbehøret, såsom bageplader, bradepander, pizzapladen eller fra låget i bunden. Inden apparatet anvendes første gang skal alt tilbehør fjernes fra ovnrummet, og vaskes som angivet i kapitel 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE. Opvarm ovnen i tom tilstand på maksimal temperatur, for at fjerne eventuelle rester fra fabrikationen, som kan give maden en ubehagelig lugt. 6.2 Generel beskrivelse Pladeriller Ovnen har 4 riller til placering af plader og riste i forskellige højde. Indsætningshøjderne skal læses nedefra og opefter (se figuren). Ovne med støtterammer Ovne med skinner 267

16 6.2.2 Afkølingsventilation Apparatet er forsynet med et afkølingssystem, som starter når ovnen tages i brug. Ventilatoren skaber et normalt luft-flow, som ledes ud over døren, og som kan fortsætte sin funktion i kort tid efter at ovnen er slukket Indvendigt ovnlys Ovnlysene tændes når døren (kun på nogle modeller) åbnes, eller man vælger en vilkårlig funktion, bortset fra, og (hvis funktionen findes på ovnen). 268

17 6.3 Generelle bemærkninger og råd om brug af ovnen Al tilberedning skal foregå med lukket ovnlåge. Kun på multifunktionsmodeller: Ved tilberedninger med ventileret grill på over 20 minutter må temperaturen ikke indstilles til over 200 C. Under bagning/stegning må ovnens bund ikke dækkes med sølvpapir eller stanniol, og der må ikke stilles gryder eller fade på bunden, for ikke at beskadige emaljelaget. Hvis der skal bruges bagepapir, skal det placeres på en sådan måde, at det ikke hindrer cirkulationen af varm luft inde i ovnen. For at opnå optimal tilberedning anbefaler vi, at beholdere med mad stilles midt på risten. For at undgå at få eventuel damp fra ovnen i ansigtet, når ovnlågen åbnes, bør den åbnes af to omgange: Hold døren halvåben (ca. 5 cm) i ca. 4-5 sekunder, og åbn den herefter helt. Hvis det er nødvendigt at tilføje noget til maden, som bliver tilberedt, skal ovnlågen åbnes i så kort tid som muligt for at undgå, at temperaturen inde i ovnen falder så meget, at maden ikke tilberedes korrekt. Når tilberedningen er færdig anbefales det at den varme mad ikke bliver stående inde i ovnen for længe, for at undgå dannelse af kondens på ovnlågens rude. 269

18 6.4 Beskrivelse af kommandoerne på frontpanelet Alle betjeningstaster på apparatet er samlet på frontpanelet. Temperaturvælgerknap Ved hjælp af denne knap er det muligt at: Indstille klokkeslæt, vælge en temperatur, vælge varighed af tilberedningen, og indstille programmerede tilberedninger. Funktionsvælgerknap Med denne knap kan man vælge en funktion eller slukke ovnen. (Funktionsvælgerknap) Model 109 multifunktion Model 109 pyrolyse Model 108 pyrolyse Model 106 multifunktion 0 ECO Model 106 pizza Model 107 multifunktion 270

19 Displayet angiver den aktuelle tid, eller viser den resterende tilberedningstid, eller afslutningstidspunktet, ved programmerede tilberedninger. Multifunktionsmodel Under tilberedningen viser det også tilberedelsestemperaturen, der er indstillet for den valgte funktion. Pyrolytiske model Tænding af symbolerne ved siden af displayet indikerer: Hvis det blinker indikerer det indstilling af tiden, og hvis det lyser konstant angiver det visningen (kun på multifunktionsmodeller). Viser at døren er låst under den automatiske rengøringsfase (kun på modeller med pyrolyse). Timer med minuttæller er aktiveret. Tidsbestemt tilberedning med forskudt aktivering er aktiv. Børnesikring er slået til (se 6.10 Sekundær menu). Tidsbestemt tilberedning er aktiveret. 271

20 6.5 Driftstilstande Dette apparat er udviklet til at have to driftstilstande: STAND-BY tilstand: opnås når funktionsvælgerknappen er på symbolet 0. Apparatet viser den aktuelle tid. ON tilstand: opnås når funktionsvælgerknappen er drejet hen på en vilkårlig funktion, og når der på displayet vises den indstillede temperatur eller teksten PYRO, hvis den er i pyrolyse. 6.6 Første gang ovnen bruges Første gang ovnen tages i brug, eller efter en strømafbrydelse, vises på displayet symbolet som blinker. For at kunne starte en vilkårlig tilberedning skal det aktuelle klokkeslæt først indstilles. Drej temperaturvælgerknappen til højre eller venstre for at reducere eller forhøje den viste tid. Lad knappen dreje konstant for en hurtigere indstilling. Nogle sekunder efter den seneste ændring bliver visningen af tid konstant, og de to punkter som adskiller timer fra minutter blinker for at vise, at tællingen starter. Det kan blive nødvendigt at ændre det aktuelle klokkeslæt, fx. ved skift mellem sommertid og vintertid, og man skal i dette tilfælde blot holde temperaturvælgerknappen drejet mod højre eller venstre indtil værdien skifter. Det er ikke muligt at ændre klokkeslættet hvis ovnen er i tilstanden ON. 272

21 6.7 Valg af en tilberedningsfunktion Drej funktionsvælgerknappen til højre eller venstre for at vælge en tilberedelsesfunktion. Når den ønskede funktion er indstillet, begynder tilberedningen til den forindstillede temperatur. Tilberedningen følger efter forvarmning, som gør ovnen i stand til at nå tilberedningstemperaturen hurtigere. (Funktionsvælgerknap) Denne fase angives ved at symbolet blinker. Efter forvarmning holder symbolet op med at blinke og lyser konstant, og der aktiveres et lydsignal som angiver at maden kan sættes ind i ovnen. Specialfunktionerne til optøning og hævning er forenet i den samme funktion med symbolet. Vedi Se 7.4 Hævnings- og optøningsfunktion for yderligere detaljer. Tilberedningen kan afbrydes på et hvilken som helst tidspunkt ved at dreje funktionsvælgerknappen over på symbolet Ændring af forindstillet temperatur. Den forindstillede temperatur kan til hver funktion ændres efter brugerens ønske. Man kan til enhver tid under tilberedningen dreje temperaturvælgerknappen til højre eller venstre for at forøge eller reducere tilberedningstemperaturen med 5 grader ad gangen. (Drej knappen kontinuerligt for at opnå en hurtigere forøgelse eller reducering). 273

22 6.8 Brug af minuttælleren Vigtigt: Minuttælleren afbryder ikke tilberedningen. Den gør kun brugeren opmærksom på, at det indstillede antal minutter er gået. Timeren kan aktiveres uanset hvilken tilstand apparatet befinder sig i. Når man trykker på temperaturvælgerknappen vises på displayet de faste tal og symbolet, der blinker. Drej knappen til højre eller venstre for at indstille minutter fra (00:01 til 04:00:00). Nogle sekunder efter den ønskede tid er valgt vil symbolet holde op med at blinke og i stedet lyse konstant. Fra dette øjeblik begynder nedtællingen. Det er nu muligt at vælge den ønskede funktion til tilberedningen og vente på, at lydsignalet gør brugeren opmærksom på, at tiden er gået. Tryk på temperaturvælgerknappen for at slukke det akustiske signal. Symbolet blinker. Det er muligt at vælge længere tid ved at dreje den samme knap mod højre eller venstre. Hvis minuttælleren er indstillet i STAND-BY funktion, vil nedtællingen forblive aktiv, når ovnen aktiveres i ON-funktion (valg af en tilberedning). 274

23 6.8.1 Ændring af indstillede data Når nedtællingen er begyndt, skal man trykke på temperaturvælgerknappen. Symbolet begynder at blinke. Drej knappen til højre eller venstre for at ændre den indstillede varighed. Nogle sekunder efter seneste ændring vil symbolet holde op med at blinke og nedtællingen starter igen med den nye værdi. 6.9 Programmeret tilberedning Tilberedning med timer Med tilberedning med timer menes den funktion, som gør det muligt at starte og afslutte en tilberedning efter et bestemt tidsrum, som brugeren har indstillet, hvorefter ovnen automatisk slukker. Vælg en funktion som beskrevet i afsnit 6.7 Valg af en tilberedningsfunktion. Tryk to gange på temperaturvælgerknappen. På displayet vises tallene blinker. og symbolet Drej knappen til højre eller venstre for at indstille tilberedningsminutter fra 00:01 til 12:59 (drej knappen kontinuerligt for at opnå en hurtigere forøgelse eller reducering). Et par sekunder efter valget af den ønskede tid vil symbolet holde op med at blinke, og fra dette øjeblik begynder tilberedningen med timer. Ved endt tilberedning vises teksten STOP. 275

24 Tilberedningen afbrydes og et lydsignal aktiveres. Dette signal kan deaktiveres ved at man trykker på temperaturvælgerknappen. For at vælge en længere tilberedningstid under tilberedning med timer skal man dreje den samme knap mod højre eller venstre. For at forlænge tilberedning i manuel funktion (i det tilfælde at maden ikke er tilberedt nok) skal man trykke på temperaturvælgerknappen igen. Ovnen genoptager sin normale funktion med de tidligere valgte tilberedningsindstillinger. Drej funktionsvælgerknappen over på symbolet 0 for at slukke apparatet. (Funktionsvælgerknap) Ændring af indstillede data Når tilberedningen med timer er begyndt, er det muligt at ændre varigheden af denne. Når symbolet lyser konstant og ovnen er i tilberedningsfasen, skal man trykke på temperaturvælgerknappen. Symbolet begynder at blinke, og ved at dreje knappen til højre eller venstre er det muligt at ændre den tidligere indstillede varighed af tilberedningen. 276

25 6.9.2 Programmeret tilberedning Med programmeret tilberedning menes den funktion, som gør det muligt at afslutte en tilberedning på et bestemt tidspunkt, som brugeren har indstillet, hvorefter ovnen automatisk slukker. Vælg en funktion som beskrevet i afsnit 6.7 Valg af en tilberedningsfunktion. Tryk to gange på temperaturvælgerknappen. På displayet vises tallene blinker. og symbolet Drej knappen til højre eller venstre for at indstille tilberedningsminutter fra 00:01 til 12:59 (drej knappen kontinuerligt for at opnå en hurtigere forøgelse eller reducering). Nogle sekunder efter valget af den ønskede varighed, vil symbolet holde op med at blinke, og fra det øjeblik er det muligt at trykke på temperaturvælgerknappen for at indstille tidspunktet for afslutning af tilberedningen. Af sikkerhedsmæssige årsager skal man ved indstilling af programmeret tilberedning først programmere en tilberedningsvarighed, og dernæst tidspunktet for afslutning af tilberedningen. Det er ikke muligt kun at indstille tidspunktet for afslutning af tilberedningen, uden også at indstille varigheden. Nu vises symbolet og tidspunktet for afslutning af tilberedningen. For at ændre værdien drejes knappen til højre eller venstre. 277

26 Nogle sekunder efter det seneste tryk holder symbolerne - op med at blinke, og fra det øjeblik afventer ovnen tidspunktet for aktivering af tilberedningen. Ved endt tilberedning vises teksten STOP, tilberedningen afbrydes, og et lydsignal aktiveres. Lydsignalet kan deaktiveres ved at trykke på temperaturvælgerknappen. For at forlænge tilberedning i manuel funktion (i det tilfælde at maden ikke er tilberedt nok) skal man trykke på temperaturvælgerknappen. Ovnen genoptager sin normale funktion med de tidligere valgte tilberedningsindstillinger. Ændring af indstillede data Når symbolerne og lyser konstant, skal man trykke på temperaturvælgerknappen. Symbolet begynder at blinke, og knappen drejes til højre eller venstre for at ændre den indstillede varighed. Trykker man igen på temperaturvælgerknappen slukker symbolet og symbolet begynder at blinke. Nu vises tidspunktet for afslutning af tilberedningen. Det er ved hjælp af knappen muligt at forskyde tidspunktet for afslutning af tilberedningen, ved at dreje den til højre eller venstre. Nogle sekunder efter den seneste ændring vises symbolerne og konstant, og den programmerede tilberedning genoptages med de nye indstillinger. Når tilberedningen er programmeret, og før ovnen starter, forbliver symbolet for den valgte funktion og symbolerne, tændte. 278

27 6.10 Sekundær menu Ovnen er forsynet med en gemt undermenu, som giver brugeren mulighed for at: Aktivere eller deaktivere børnesikringen. Aktivere eller deaktivere Show Room funktionaliteten (som deaktiverer alle opvarmningsfunktioner, og kun sætter kontrolpanelet i funktion). Aktivere eller deaktivere laveffekt-funktionen Hold temperaturvælgerknappen inde i mindst 5 sekunder med apparatet i Stand-By tilstand. Når temperaturknappen drejes til højre eller venstre er det muligt at ændre indstillingen (ON / OFF). Tryk på temperaturvælgerknappen for at gå videre til den efterfølgende indstilling. 279

28 Børnesikringsfunktion Ved at aktivere denne funktion efter et minuts drift, og uden afbrydelser fra brugerens side, blokeres betjeningsknapperne automatisk, og symbolet tændes. For at frakoble låsemekanismen midlertidigt under en tilberedning skal man holde temperaturvælgerknappen nede i 5 sekunder. Efter et minut fra seneste indstilling aktiveres låsemekanismen på ny. Såfremt der bliver trykket på symbolerne i området som er berøringsfølsomt, vises meddelelsen BLOC i to sekunder Show room funktionalitet (kun ved udstilling) Ved aktivering af denne funktionalitet deaktiverer ovnen alle opvarmningselementer, men opretholder aktivering af betjeningspanelet. For at anvende ovnen som normalt, skal denne funktion indstilles på OFF Laveffekt-funktion Ved aktivering af denne funktion begrænser ovnen den anvendte effekt. HI ; normal effekt - LO ; lav effekt Ved aktivering af laveffekt-funktionen kan tiderne for opvarmning og tilberedning blive forlænget. 280

29 7. TILBEREDNING MED OVNEN ØKO: Kombinationen af grillen og den nederste modstand er særlig anvendelig ved tilberedning på en enkelt rille, ved et lavt energiforbrug. STATISK: Varmen som både kommer fra oven og fra neden, gør dette system ideelt til tilberedning af særlige typer mad. Traditionel tilberedning, også kaldet statisk eller termostrålende, er velegnet til lave én enkelt ret ad gangen. Ideel til alle typer steg, brød, tærter og især velegnet til fede typer kød, som gås og and. GRILL: Varmen som kommer fra grill-modstanden, gør det muligt at opnå virkelig gode resultater ved tilberedning af kød, som skal grilles, især kød som er af medium tykkelse eller tyndt, i kombination med grillspyddet (hvor dette er inkluderet), og giver efter endt tilberedning kødet en ensartet, gylden farve. Ideel til pølser, spareribs, bacon. Denne funktion gør det muligt at grille store mængder mad, især kød, på en ensartet måde. (3. eller 4. rille). GRILLSPYD: (kun på pyrolytiske modeller) Grillspyddet virker sammen med grill-modstanden og giver maden en perfekt gylden farve. BUNDVARME: Varmen kommer kun nedefra og gør det muligt at færdigtilberede mad, som kræver en højere temperatur i bunden, uden at bruningen påvirkes. Ideel til søde tærter eller quicher, frugt- og marmeladetærter, og pizzaer. RUNDT OG ØVERSTE VARMELEMENT: Tilberedning med varmluft kombineres med varmen der kommer oppefra, hvilket giver en let bruning. Ideel til alle typer mad. 281

30 STATISK VENTILERET: Funktionen af ventilatoren sammen med traditionel tilberedning sikrer ensartede tilberedninger, selv ved mere komplicerede opskrifter. Ideel til småkager og kager, som kan tilberedes samtidigt på flere niveauer. (For tilberedninger på flere niveauer anbefales det at anvende 1. og 3. rille). VENTILERET GRILL: Luften som produceres af ventilatoren gør den kraftige varmebølge fra grillen blidere, og gør det muligt at grille selv tykke produkter på optimal vis. Ideel til store udskæringer af kød (f. eks. svineforskank). Det anbefales at bruge 3. rille. CIRKULATION: Ved at kombinere blæseren og cirkulationsmodstanden (indbygget i ovnens bagvæg), er det muligt at tilberede mad på flere plader, hvis den skal tilberedes ved samme temperatur og måde. Cirkulation af varm luft sikrer en øjeblikkelig og ensartet varmefordeling. Det er f. eks. muligt samtidigt at tilberede fisk, grønstager og småkager (på flere riller), uden at smag og duft blandes. (For tilberedninger på flere niveauer anbefales det at anvende 1. og 3. rille). TURBO: Kombinationen af ventileret og traditionel tilberedning gør det muligt, særlig hurtigt og effektivt at tilberede forskellig mad på flere bageplader, uden sammenblanding af duft og smag. Ideel til store mængder mad, som kræver kraftig tilberedning. (For tilberedninger på flere niveauer anbefales det at anvende 1. og 3. rille). VENTILERET BUNDVARME: Kombinationen af ventilatoren og kun den nederste modstand gør det muligt afkorte tilberedningen. Dette system anbefales til sterilisering eller til færdiggørelse af tilberedning af madvarer, som allerede er tilberedt tilstrækkeligt på overfladen, men ikke indvendigt, og som derfor har brug for en moderat overvarme. Ideel til alle typer mad. 282

31 OPTØNING: (Se 7.4 Hævnings- og optøningsfunktion) Hurtig optøning lettes ved aktivering af den tilhørende blæser og den øvre modstand, da disse sikrer en ensartet fordeling af luft ved lave temperaturer inde i ovnen. (Det anbefales at anvende 1. eller 2. rille) HÆVNING: (Se 7.4 Hævnings- og optøningsfunktion) Hævningen fremmes af overvarmen, og gør det muligt at sætte alle typer dej til hævning, idet der sikres et optimalt resultat på kort tid. PIZZA: Funktionen af ventilatoren sammen med grillen og den nederste modstand sikrer ensartede tilberedninger, selv ved mere komplicerede opskrifter. Ideel ikke bare til pizzaer, men også til småkager og tærter. 283

32 7.1 Råd og forholdsregler ved tilberedning Generelle råd Det anbefales at maden sættes ind efter forvarmning af ovnen. Sæt derfor først maden ind i ovnen, når symbolet på displayet holder op med at blinke og der har lydt et bip som bekræfter at den indstillede temperatur er nået. Ved tilberedning af mad på flere niveauer anbefales det at bruge ventilationsfunktionen (,, ) for at opnå en ensartet tilberedning af maden på alle pladerne. Det gælder generelt, at det ikke er muligt at afkorte tilberedningstiden ved at hæve temperaturerne (maden kan være meget bagt/stegt udenpå og for lidt indvendigt). Under tilberedning af kager eller grøntsager kan der opstå dannelser af store mængder kondens på ruden. For at undgå dette skal ovnlågen åbnes meget forsigtigt et par gange under tilberedningen Råd om tilberedning af kød Tilberedningstiden, især af kød, varierer afhængigt af kødets tykkelse, kvalitet og af personlig smag. Det anbefales at bruge et stegetermometer under tilberedning af steg, eller ganske enkelt at trykke på stegen med en ske. Hvis den er fast, er den færdig, ellers skal den stege videre i nogle minutter Råd om tilberedning af kager og småkager Det er bedst at bruge mørke metalbageforme ved bagning af kager, da disse opsuger varmen bedre. Temperaturen og tilberedningens varighed afhænger af dejens kvalitet og konsistens. Kontrollér om kagen er bagt indvendigt: Ved endt bagning stikkes en tandstik ned i kagens højeste punkt. Hvis der ikke sidder dej på tandstikkeren, er kagen bagt. Hvis kagen falder sammen, når den tages ud af ovnen, skal temperaturen ved næste bagning sænkes med ca. 10 C og der skal evt. vælges en længere bagetid. 284

33 7.1.4 Råd om optøning og hævning Vi anbefaler at man placerer de madvarer, som skal tøs op, i en beholder uden låg på ovnens første rille. Maden skal optøs uden indpakning. Placer maden som skal optøs jævnt, og undgå at stille produkter oven på hinanden. Ved optøning af kød anbefaler vi at bruge en rist på anden rille, hvor maden anbringes, og en bageplade på første rille. På denne måde kommer maden ikke i kontakt med den optøede væske. De mest følsomme dele kan dækkes af sølvpapir. For at opnå en bedre hævning anbefaler vi, at der placeres en beholder med vand i bunden af ovnen Råd om tilberedning med grill og ventileret grill Med Grillfunktionen kan stegning af kød foretages også ved indsættelse i kold ovn. Det anbefales at forvarme ovnen, hvis man ønsker at ændre tilberedningens effekt. Ved ventileret grillfunktion stegningen. anbefales det derimod at forvarme ovnen inden Det anbefales at placere maden midt på risten. 7.2 For energibesparelse For at spare på energien under brugen af ovnen er det muligt at benytte sig af de følgende forholdsregler: Stands tilberedningen nogle minutter før den normalt anvendte tid. Tilberedningen fortsætter i de resterende minutter med varmen, som er akkumuleret indvendigt i ovnen. Åbn ovnlågen så lidt som muligt, så du undgår at varmen slipper ud. Sluk ovnen helt, når den ikke er i brug, ved at sætte den på OFF (Se 6.5 Driftstilstande). Brug ØKO-funktionen ved tilberedninger på en enkelt plade. Aktiver laveffekt-funktionen (Se Laveffekt-funktion) Hold ovnen konstant ren indvendigt. 285

34 7.3 Vejledende tilberedningstabel RETTER VÆGT FUNKTION HOVEDRETTER LASAGNE 3 kg Statisk OVNBAGT PASTA Statisk KØD KALVESTEG 1 kg Statisk ventileret SVINEKAM 1 kg Statisk ventileret SVINEBOV 1 kg - Turbo / Cirkulerende KANINSTEG 1 kg Cirkulerende KALKUNFILET 1 kg Statisk ventileret NAKKESTEG 1 kg Turbo STEGT KYLLING 1 kg Turbo KØD SOM SKAL GRILLES SVINEKOTELET Ventileret grill SVINEFILET Grill OKSEFILET LEVERSNITZLER PØLSER FRIKADELLER Grill Ventileret grill Ventileret grill Grill KØD PÅ SPID KYLLING Grillspyd FISK LAKSEØRRED 0,7 Kg Statisk ventileret 286

35 SKINNEPOSITION FRA NEDEN TEMPERATUR C TID I MINUTTER 1 eller eller SIDE 2. SIDE På spyd

36 RETTER VÆGT FUNKTION PIZZA PIZZA (på plade) BRØD Statisk ventileret Pizza Cirkulerende FOCACCIA - Turbo / Cirkulerende KAGER KRANSE FRUGT- OG MARMELADETÆRTE FRUGT- OG MARMELADETÆRTE MØRDEJ Statisk ventileret Statisk ventileret Statisk Cirkulerende FYLDTE TORTELLINI - Turbo / Cirkulerende SANDKAGE SANDKAGE Statisk ventileret Statisk VANDBAKKELSER - Turbo / Cirkulerende LAGKAGEBUNDE Cirkulerende RISKAGE - Turbo / Cirkulerende RISKAGE BRIOCHE ÆBLETÆRTE Statisk Cirkulerende Statisk BRIOCHE (på flere plader) SMÅKAGER AF MØRDEJ (på flere plader) Tiderne angivet i de følgende tabeller indeholder ikke forvarmningstid og er vejledende. Forvarm ovnen og stil maden ind i ovnen når symbolet tændt. forbliver 288

37 SKINNEPOSITION FRA NEDEN TEMPERATUR C TID I MINUTTER Pizzaplade og og Ved tilberedning på flere plader anbefales det kun at anvende de følgende funktioner,, og at anvende 1. og 3. rille. 289

38 7.4 Hævnings- og optøningsfunktion På nogle modeller findes funktionerne til optøning og hævning. Efter at have valgt den ønskede funktion indstiller ovnen automatisk den indvendige temperatur (30 C for optøning og 40 C for hævning). Den tid det tager at optø eller hæve varierer afhængigt af hvor meget mad eller dej, der er sat i ovnen. Hvor disse symboler ikke er tilstede, bliver disse specialfunktioner forenet i den samme funktion repræsenteret med symbolet. Valget af temperatur bestemmer om man udfører optøning eller hævning på baggrund af nedenstående tabel. Temperatur ( C) Funktion Skinneposition fra neden Tid i minutter 30 Optøning 1 Afhængig af 40 Hævning 1 mængden 290

39 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE ANVEND IKKE DAMPSTRÅLE TIL RENGØRING AF APPARATET. Det anbefales at anvende rengøringsmidler som er distribueret af fabrikanten. På ståldele, eller dele som er overfladebehandlet med metalfinish (f. eks. anodiseringer, forniklinger, og forkromninger) må ikke anvendes produkter som indeholder klor, ammoniak eller blegemiddel. 8.1 Rengøring af rustfrit stål For at vedligeholde rustfrit stål skal det renses regelmæssigt hver gang ovnen er blevet brugt, men først efter den er blevet afkølet. 8.2 Almindelig daglig rengøring For at rense og bevare overfladerne i rustfrit stål, skal der altid og kun bruges særlige produkter, som ikke indeholder slibemidler eller syreholdige midler med klor. Anvendelse: Hæld produktet på en fugtig klud og tør overfladerne af, skyl omhyggeligt, og tør efter med en blød klud eller med en mikrofiberklud. 8.3 Pletter fra mad eller rester Det er vigtigt at undgå at bruge skuresvampe i stål eller skrabere, der ridser, for ikke at beskadige overfladerne. Brug almindelige produkter, som ikke ridser, og brug eventuelt redskaber af træ eller plastic. Skyl grundigt, og tør efter med en blød klud eller med en mikrofiberklud. Undgå at lade madrester, som indeholder sukker (f. eks. marmelade) tørre i ovnen. Hvis de tørrer over længere tid, kan de ødelægge emaljen indvendigt i ovnen. 8.4 Rengøring af ovnlågens rude Ruden bør altid holdes ren. Brug sugende køkkenrulle; hvis snavset sidder godt fast vaskes ruden med en fugtig svamp og almindeligt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende eller ætsende stoffer til rengøring af ruderne i lågen (f. eks. produkter i pulverform, pletfjernere og metalsvampe). Brug ikke materialer som er ru eller slibende, eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovnlågens glasrude, da disse kan ridse overfladen. 291

40 8.5 Indvendig rengøring af ovnen For at vedligeholde ovnen, bør den rengøres regelmæssigt, efter at den er kølet af. Tag alle løse dele ud af ovnen. Rens ovnristene med varmt vand og rengøringsmidler uden slibemiddel, skyl og tør dem. For at lette rengøringen er det muligt at fjerne ovnlågen (se afsnit 9.2 Afmontering af ovnlågen ). Ovnen bør tændes på maksimal temperatur i ca. 15/20 minutter, efter at den er blevet renset med særlige produkter, således at rester inde i ovnrummet fjernes helt. 292

41 Kun på modeller med pizza-funktion skal følgende gøres, før ovnen renses: Fjern låget og efterfølgende den bund, som det er placeret på. Bunden skal løftes få mm opad og derefter tages ud. Ovne med støtterammer Ovne med skinner Løft det yderste af den nederste modstand nogle centimeter op, og rengør bunden. Sæt bunden til pizzapladen på plads igen, ved at skubbe den indtil den når det bagerste af ovnen, og sæt den ned så pladen sættes fast på modstanden på samme bund. Ovne med støtterammer Ovne med skinner Efter rengøringen bør de fugtige dele tørres grundigt. 293

42 8.5.1 Afmontering af skinnernes rammer Afmontering af skinnernes rammer gør det muligt at rengøre ovnens sider på en nemmere måde, og er desuden et indgreb som skal udføres hver gang man anvender automatisk rengøring (kun på nogle modeller). For at afmontere skinnernes rammer trækkes rammen mod det indvendige af ovnen, så den kobles fra fæstningen A, derefter trækkes den ud af lejerne bag på B. Ved endt rengøring gentages de ovenfor beskrevne handlinger for genmontering af rammen. 294

43 8.6 Rengøring af pizzapladen Pizzapladen, (findes kun på nogle modeller), skal vaskes separat, ifølge nedenstående forholdsregler: Pyrolytiske modeller: Lad pizzastenen være i ovnen og aktiver pyrolysefunktionen. Til sidst, når stenen er afkølet så meget at den er lunken, skal den tørres med en fugtig mikrofiberklud, for at fjerne evt. rester. Multifunktionsmodeller: Stenen skal rengøres hver gang den har været brugt. Man bør ikke foretage en ny opvarmning, hvis der er skorper på den. For rengøring hældes 50 cl eddike på pladen. Lad det virke i 10 minutter, og fjern det herefter ved at gnide med en metalsvamp eller skuresvamp. Skyl med vand, og lad den tørre. Før rengøringen skal fastbrændt snavs på stenen fjernes med en metalspatel eller skraber til rengøring af glaskeramiske kogeplader. For optimal rengøring skal stenen være lunken, alternativt bør den vaskes med varmt vand. Brug skuresvampe af metal eller skurende scotch-brite, dyppet i citron eller eddike. Brug ikke rengøringsmidler. Stenen må ikke vaskes i opvaskemaskinen. Lad ikke stenen ligge i blød. Den fugtige sten må ikke bruges før 8 timer efter rengøringen har fundet sted. Efter nogen tid kan stenen få ridser i overfladen. Disse skyldes blot den normale udvidelse som sker på emaljen, som stenen er belagt med, ved høje temperaturer. 295

44 8.7 Pyrolyse: Automatisk, selvrensende rengøring af ovnen (kun på nogle modeller) Pyrolyse er en metode til automatisk rengøring ved høj temperatur, som gør, at snavs opløses. Med denne metode er det særlig nemt at rense ovnen indvendigt. Under den første automatiske rengøring kan der opstå ubehagelig lugt pga. normal fordampning af olieholdige stoffer fra fabrikationen. Dette er helt normalt og lugten vil forsvinde efter første rengøringscyklus. Før rengøringscyklussen startes skal det sikres, at der ikke er mad eller rester fra spildt mad fra tidligere tilberedning. Under pyrolysecyklussen vil en låseanordning i døren forhindre, at denne åbnes. HVIS OVNEN ER INSTALLERET UNDER EN KOGEPLADE, BØR MAN SIKRE SIG, AT BRÆNDERE ELLER ELEKTRISKE KOGEPLADER PÅ KOGETOPPEN FORBLIVER SLUKKET UNDER RENGØRINGSCYKLUSSEN Før den automatiske rengøringscyklus startes Der kan foretages pyrolyse på et hvilket som helst tidspunkt om dagen eller om natten (hvis man ønsker at udnytte de særlige takster for brug af elektricitet om natten). Fjern alt tilbehør indvendigt i ovnen, og den øverste beskyttelse inklusiv den øvre beskyttelse. Fjern skinnernes rammer, se Afmontering af skinnernes rammer. 296

45 Man bør sikre sig, at ovnlågen er helt lukket. For ikke at beskadige den indvendige rude, anbefales det stærkt at rengøre den ifølge de almindelige rengøringsanvisninger, før den automatiske rengøringscyklus startes, (se 8.4 Rengøring af ovnlågens rude). Ved mere vanskeligt snavs låses lågen med de medfølgende stifter, og ruden afmonteres. Spray med et produkt til rengøring af ovne på ruden (vær opmærksom på anvisningerne på produktet); lad det virke i 60 minutter, skyl herefter, og tør ruden med køkkenrulle eller en mikrofiberklud. Efter afslutning af disse indgreb sættes ruden på plads i lågen, og de låsende stifter fjernes. Der henvises til det følgende skema for indstilling af rengøringscyklussens varighed: RENGØRINGENS VARIGHED LIDT SNAVSET MIDDEL MEGET SNAVSET SNAVSET 120 MIN. 150 MIN. 180 MIN. Under den automatiske rengøringscyklus producerer ventilatorerne en mere intens lyd som skyldes en højere ventilationshastighed; det er en helt normal funktion som sørger for en bedre varmefordeling. Ved afsluttet pyrolyse fortsætter ventilationen automatisk så længe det er nødvendigt for at undgå overophedning af ovnens vægge og front. Hvis resultatet af pyrolysen ved minimumsvarighed ikke er tilfredsstillende, anbefales det at indstille en længere tid for de næste pyrolysecyklusser. 297

46 8.7.2 Indstilling af rengøringscyklus Drej funktionsvælgerknappen for at vælge den ene af de to rengøringscyklusser og. (Funktionsvælgerknap) For at tænde for rengøringscyklussen (Pyrolyse) skal man trykke på temperaturvælgerknappen. Nu tændes symbolet for at indikere at det er muligt at indstille cyklussens varighed. Drej knappen til højre eller venstre for at forøge eller reducere cyklussens varighed mellem et minimum på 2 timer og et maksimum på 3 timer og 00 minutter (undtaget er cyklussen fastsat til en værdi af 2 timer). hvor varigheden er På displayet vises meddelelsen Piro for at indikere at ovnen udfører rengøringen. Tryk på temperaturvælgerknappen for at få vist den tid der er tilbage før rengøringscyklussen er færdig. 298

47 Efter to minutter fra starten af rengøringscyklussen (Pyrolyse) aktiveres en låsemekanisme som forhindrer, at lågen åbnes. Når denne blokering aktiveres, vises det med symbolet. Ved endt rengøringscyklus forbliver låsemekanismen aktiv indtil ovnens indvendige temperatur har opnået en sikkerhedsgrænse. Når ovnen er afkølet opsamles resterne fra den automatiske rengøring med en fugtig mikrofiberklud. For at vælge en forskudt rengøringscyklus skal man trykke på temperaturvælgerknappen, efter den ønskede varighed er valgt. På displayet vises symbolet sammen med den aktuelle tid. Drej knappen til højre eller venstre for at forøge eller reducere tidspunktet for hvornår du ønsker at starte funktionen. Nogle sekunder efter den ønskede varighed er valgt forbliver symbolerne og tændt og fra det øjeblik venter ovnen på at nå det indstillede tidspunkt for start af rengøringscyklussen. Det er ikke muligt at vælge nogen funktioner, når lågens låsemekanisme er koblet til. Vent på at symbolet slukkes. 299

48 8.8 VAPOR CLEAN: Assisteret rengøring af ovnen (kun på nogle modeller) VAPOR CLEAN er en hjælpeforanstaltning til rengøring som letter afrensning af snavs. Med denne metode er det særlig nemt at rense ovnen indvendigt. De snavsede rester blødgøres af varmen og vanddampen, hvilket letter den efterfølgende afrensning. Før den assisterede rengøringscyklus startes skal det sikres, at der ikke findes mad eller rester fra spildt mad fra en tidligere tilberedning. Udfør kun indgreb i forhold til assisteret rengøring ved kold ovn Før den assisterede rengøringscyklus startes Fjern alt tilbehør indvendigt i ovnen. Den øverste beskyttelse kan beholdes indvendigt i ovnen. PÅ MULTIFUNKTIONSMODELLER Hæld 40 cl vand (svarende til cirka 2 glas) i bunden af ovnen (som vist på figuren). Sørg for at det ikke løber ud over fordybningen. 300

49 PÅ MODELLER MED PIZZA- FUNKTION Placer en bradepande i bunden af ovnen som vist på figuren. Hæld ca. 40 cl vand på bradepanden. Sørg for at det ikke løber ud over fordybningen. Spray en opløsning af vand og opvaskemiddel indvendigt i ovnen ved hjælp af en forstøver. Ret strålen mod sidevæggene, loftet, bunden og afskærmningen (ved siden af angives med de farvede områder hvor det er muligt at spraye med opløsningen). Overdriv ikke fordelingen af opløsningen af vand og opvaskemiddel. Det anbefales at udføre maksimalt 20 tryk. Luk lågen og gå videre med indstillingen af assisteret rengøring. 301

50 8.8.2 Indstilling af assisteret rengøringscyklus Den assisterede rengøringscyklus kan kun startes ved kold ovn. Såfremt den aktiveres når ovnen stadig er varm indeni, vises meddelelsen STOP på displayet. Drej funktionsvælgerknappen for at vælge rengøringscyklussen VAPOR CLEAN. For at tænde for rengøringscyklussen (VAPOR CLEAN) skal man trykke på temperaturvælgerknappen. Nu lyser symbolet for at indikere at rengøringsfasen er i gang. (Funktionsvælgerknap) På displayet vises temperaturen ved hvilken rengøringscyklussen udføres, og den resterende tid. Parametre såsom varighed og temperatur kan ikke ændres. 302

51 8.8.3 Afslutning af assisteret rengøringscyklus Det vand som er tilbage efter endt assisteret rengøringscyklus må ikke efterlades i ovnen i længere tid (f. eks. om natten). Det anbefales at anvende handsker under disse indgreb. Ved endt rengøringscyklus skal man åbne lågen og tørre henover det mindre vanskelige snavs med en mikrofiberklud, mens man ved mere genstridige skorper bør anvende en slibefri svamp med messingtråde (det anbefales at afmontere lågen for at lette adgangen til de mere snævre dele). Tør ovnen efter med en mikrofiberklud. Hvis VAPOR CLEAN cyklussen aktiveres efter tilberedninger med meget fedt, kan det efter endt rengøringscyklus være nødvendigt at anvende et produkt til rengøring af ovne for nemmere at fjerne snavset. For en bedre hygiejne og for at undgå at madvarerne får en ubehagelig lugt anbefales det at udføre en tørring af ovnen med en ventilationsfunktion på 160 C i ca. 10 minutter. For indstilling af funktionen, se 6.7 Valg af en tilberedningsfunktion. 303

52 9. SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE Med jævne mellemrum har ovnen brug for småvedligholdelse eller udskiftning af dele, som bliver slidt, som f. eks. tætningslister, pærer osv. Herunder gives særlige oplysninger om dette. Før hvert indgreb som kræver adgang til dele under spænding, skal apparatet kobles fra strømforsyningen. 9.1 Udskiftning af pæren til ovnlyset Såfremt det bliver nødvendigt at udskifte en pære, fordi den er slidt eller sprunget (på modeller med multifunktion fjernes skinnernes ramme, se Afmontering af skinnernes rammer ). Fjern lampens låg ved hjælp af et værktøj (f. eks. en skruetrækker). Fjern pæren ved at trække eller skrue den ud som angivet. Kun på nogle modeller: Pærerne er af typen halogen, og derfor skal man ikke røre dem direkte med fingrene, men anvende isolerende beskyttelse. Udskift pæren med en lignende pære (25 W). Genmonter låget korrekt og lad formpresningen på det indvendige glas vende ned mod lågen. Tryk låget i bund, så det slutter helt tæt til fatningen. 304

53 9.2 Afmontering af ovnlågen Med stifter Åbn lågen helt. Indsæt de to små stifter i hullerne angivet A på de to hængsler bag på, indtil de kobles sammen. Hold på lågen på begge sider med begge hænder, løft den opad i en vinkel på ca. 30, og træk den ud. For genmontering af lågen indsættes hængslerne i de tilhørende åbninger på ovnen, mens man sikrer sig at lejerne C tilsluttes helt til åbningerne. Lågen sænkes nedad, og når den er på plads fjernes de små stifter fra hullerne i hængslerne. 305

54 9.3 Afmontering af tætningslisten Kun ved multifunktionsmodeller: For en grundig rengøringen af ovnen, kan tætningslisten på ovnlågen tages af. På alle fire sider findes kroge, som fæstner den til ovnens kant. Træk udad på kanterne af tætningslisten for at trække krogene ud. 9.4 Afmontering af den indvendige rude Ruden bør altid holdes ren. For at lette rengøringen, er det muligt at tage lågen af (se 9.2 Afmontering af ovnlågen) og placere den på et klæde; eller at åbne den og blokere hængslerne, så ruderne kan afmonteres. Ruderne i lågen kan afmonteres helt, som beskrevet i det efterfølgende. Vigtigt: Før ruderne tages ud skal mindst ét af hængslerne i lågen blokeres i åben position, som beskrevet i afsnittene 9.2 Afmontering af ovnlågen. Dette kan vise sig at blive nødvendigt igen, når ruderne tages ud, hvis lågens blokering går løs ved et uheld. 306

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 454 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 456 3. MILJØHENSYN... 458 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 459 5. TILBEHØR... 460 6. BRUG AF OVNEN... 466 7. TILBEREDNING

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 274 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 274 1.2 Producentens ansvar 275 1.3 Apparatets formål 275 1.4 Bortskaffelse 275 1.5 Identifikationsskilt 276 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 3.1 Vores miljøhensyn... 218 3.2 Dine miljøhensyn... 218 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 256 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 256 1.2 Producentens ansvar 257 1.3 Apparatets formål 257 1.4 Bortskaffelse 257 1.5 Identifikationsskilt 258 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 68 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 68 1.2 Producentens ansvar 69 1.3 Apparatets formål 69 1.4 Bortskaffelse 69 1.5 Identifikationsskilt 70 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 454 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 454 1.2 Producentens ansvar 455 1.3 Apparatets formål 455 1.4 Bortskaffelse 455 1.5 Identifikationsskilt 456 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 3.1 Vores miljøhensyn... 8 3.2 Dine miljøhensyn... 8 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 9

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 346 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 346 1.2 Producentens ansvar 347 1.3 Apparatets formål 347 1.4 Bortskaffelse 347 1.5 Identifikationsskilt 348 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 3.1 Vores miljøhensyn... 260 3.2 Dine miljøhensyn... 260 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116 Indholdsfortegnelse 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116. Front- og betjeningspanel 117.1 Frontpanelet 117. Betjeningsbeskrivelse 118 3. Brug af ovnen 10 3.1 Generelle bemærkninger og

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 544 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 544 1.2 Producentens ansvar 545 1.3 Apparatets formål 545 1.4 Bortskaffelse 545 1.5 Identifikationsskilt 546 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 177 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 179 3. MILJØHENSYN... 181

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 177 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 179 3. MILJØHENSYN... 181 DK Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 177 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 179 3. MILJØHENSYN... 181 3.1 Vores miljøhensyn... 181 3.2 Dine miljøhensyn... 181 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 3.1 Vores miljøhensyn... 296 3.2 Dine miljøhensyn... 296 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 436 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 438 3. MILJØHENSYN... 440 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 441 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 444 6. BRUG AF

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278 3.1 Vores miljøhensyn... 278 3.2 Dine miljøhensyn... 278 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 324 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 326 3. MILJØHENSYN... 328 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 329 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 332 6. BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual SMEG SF99X

Din brugermanual SMEG SF99X Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse NO DA

Indholdsfortegnelse NO DA Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 164 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 164 1.2 Identifikationsskilt 165 1.3 Producentens ansvar 165 1.4 Apparatets formål 165 1.5 Bortskaffelse 165 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260

Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 3.1 Vores miljøhensyn... 260 3.2 Dine miljøhensyn... 260 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger. 1.2 Denne brugermanual. 1.1 Sådan læser du brugermanualen. 1.3 Apparatets formål. 1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger. 1.2 Denne brugermanual. 1.1 Sådan læser du brugermanualen. 1.3 Apparatets formål. 1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 256 1.1 Sådan læser du brugermanualen 256 1.2 Denne brugermanual 256 1.3 Apparatets formål 256 1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger 256 1.5 Producentens ansvar 257 1.6

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual SMEG CO68CMP8

Din brugermanual SMEG CO68CMP8 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CO68CMP8 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

IINSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

IINSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 484 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 486 3. MILJØHENSYN... 488 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 489 5. TILBEHØR... 490 6. FRONTPANEL... 495 7. ANALOGT

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 238 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 238 1.2 Producentens ansvar 239 1.3 Apparatets formål 239 1.4 Bortskaffelse 239 1.5 Identifikationsskilt 240 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 2.1 Vores miljøhensyn... 185 2.2 Dine miljøhensyn... 185 3. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 186 4. ANVENDELSE... 187 5.

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A EAN13: 8017709155001 6 brændere Venstre bag: ekstra hurtig 4200 W Venstre frem: 1800 W Midte bag:

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ SFP4120PZ 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709215354 45 cm høj kompaktovn 10 funktioner Ovnvolumen: Netto: 36 liter Brutto:

Læs mere

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A SCB92MX8 classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709149963 5 brændere Venstre bag : 1,80 kw Venstre frem: 3,00 kw Midte: ekstra hurtig 3,50 kw Højre bag:

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178 3.1 Vores miljøhensyn... 178 3.2 Dine miljøhensyn... 178 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 224 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 224 1.2 Identifikationsskilt 225 1.3 Producentens ansvar 225 1.4 Apparatets formål 225 1.5 Bortskaffelse 225 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 490 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 490 1.2 Producentens ansvar 491 1.3 Apparatets formål 491 1.4 Bortskaffelse 491 1.5 Identifikationsskilt 492 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 364 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 364 1.2 Producentens ansvar 365 1.3 Apparatets formål 365 1.4 Bortskaffelse 365 1.5 Identifikationsskilt 366 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

A2PYID CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN

A2PYID CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN A2PYID-6 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN EAN13: 8017709145804 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 145 mm, 1,40 kw Booster

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 346 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 346 1.2 Producentens ansvar 347 1.3 Apparatets formål 347 1.4 Bortskaffelse 347 1.5 Identifikationsskilt 348 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 472 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 472 1.2 Producentens ansvar 473 1.3 Apparatets formål 473 1.4 Bortskaffelse 473 1.5 Identifikationsskilt 474 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 346 1.1 Producentens ansvar 347 1.2 Apparatets formål 347 1.3 Bortskaffelse 347 1.4 Identifikationsskilt 348 1.5 Denne brugermanual 348 1.6 Sådan læser du brugermanualen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709155025 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw - Booster 3,0 kw Venstre

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 328 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 328 1.2 Identifikationsskilt 329 1.3 Producentens ansvar 329 1.4 Apparatets formål 329 1.5 Bortskaffelse 329 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 364 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 364 1.2 Producentens ansvar 365 1.3 Apparatets formål 365 1.4 Bortskaffelse 365 1.5 Identifikationsskilt 366 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 254 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 256 3. MILJØHENSYN... 258 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 259 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 262 6. BRUG AF

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709150129 Anti fingerprint 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1850 W Booster 3000 W Venstre

Læs mere