Forløbsprogrammer i Frederikssund Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbsprogrammer i Frederikssund Kommune."

Transkript

1 Forløbsprogrammer i Frederikssund Kommune. Baggrund I Frederikssund kommune tilbydes forløbsprogrammerne for diabetes, KOL, lænderyg, kræft og demens. I efteråret 2016 implementeres ligeledes forløbsprogramstilbud til Hjerte-kar. Demens er grundlæggende forskellig fra de andre forløbsprogrammer. Forløbsprogrammerne for diabetes/hjerte-kar, KOL, lænderyg og kræft har overordnet samme struktur, som grafisk kan fremstilles således: Det følgende beskriver hvorledes tilbuddene under forløbsprogrammerne hver især ser ud fra og med januar Alm. praksis Hospital HENVISNING Anden aktør Gennemgang af henvisning Indledende samtale og test Sygdomsspecifik undervisning Træning Praktisk madlavning Diabetes/ hjerte-kar Individuel diætvejl. Diabetes /hjerteka r KOL Rygestop tilbud Støtte samtale Lær at tackle kurser Jobfastholdelses tilbud Lænderyg Afsluttende samtale og test Tilbagemelding til almen praksis Udslusning: fastholdelse i netværk, patientforeninger etc. Telefonisk opfølgning Diabetes/hjertekar, KOL

2 KOL-Rehabilitering Rekruttering og henvisninger Rekruttering til KOL rehabilitering sker fortrinsvis gennem almen praksis og lungeambulatoriet på Nordsjællands Hospital (NOH). Personalet er informeret om tilbuddet og der ligger desuden beskrivelse af dette på sundhed.dk. Der ligger ligeledes informationsmateriale i venteværelserne i almen praksis. For at deltage i rehabiliteringstilbuddet skal der sendes en henvisning fra alm. praksis eller hospitalet. Praksiskoordinatoren og KOL-fysioterapeuterne gennemgår henvisningerne i forhold til visitation til tilbuddet. Borgeren indkaldes herefter til indledende samtale og test. Indhold I Frederikssund Kommune består KOL tilbuddet af flere forskellige elementer: Individuel samtale og test Undervisning (9 ugers forløb med 1 times undervisning/uge) Træning (9 ugers forløb med 18 træningsgange á 1 time) Sygeplejefaglig konsultation/støttesamtale Individuel diætvejledning Rygestop forløb Lær at tackle-kurser Afsluttende samtale og test KOL-rehabiliteringen har tilknyttet følgende fagpersoner: to fysioterapeuter, en sygeplejerske, en ergoterapeut, en diætist, en læge, samt en repræsentant fra apoteket. Herudover er der en rygestopinstruktør som driver rygestoptilbuddet samt to frivillige instruktører, der underviser på Lær at tackle kronisk sygdom. Begge tilbud kører som åbne tilbud separat fra det øvrige KOL-rehabiliteringstilbud, men det er vigtigt at disse tilbud indgår som muligheder for borgerne i den indledende samtale, idet disse kan være lige så relevante som det resterende KOL-rehabiliteringstilbud. Startsamtale og test Tilbuddet indledes med en individuel samtale og test. Her er der fokus på borgerens konkrete situation, funktionsniveau, motivation og livsstil. Samtalen bruges til at afklare hvilke dele af tilbuddet der er de(t) rette for borgen. Der foretages også en test af borgerens funktionsniveau af fysioterapeuten, såfremt borgeren er motiveret for træning. Samtalerne varetages af en af fysioterapeuterne samt sygeplejersken tilknyttet til KOL-forløbet. Tværfagligheden til samtalen sikrer et mere helhedsorienteret billede af borgerens situation ud fra en faglig betragtning. Undervisning Undervisningen foregår over 9 uger med en times undervisning pr uge. Undervisningen ligger i umiddelbar forlængelse af den ene træningsgang om ugen. Undervisningen har følgende emner: Lungernes funktion At Leve med KOL i hverdagen, forandringer og tab Medicin KOL mad Daglige aktiviteter Diverse (seksualitet, inkontinens, rejser, patientgrupper, lægekontakt) Pårørende Træningens vigtighed Undervisningen planlægges og varetages af sygeplejersken og fysioterapeuterne. Som supplerende undervisere er en læge, en diætist, en ergoterapeut og en apotekerassistent.

3 Fysioterapeuterne samt sygeplejerskerne vil i efteråret 2016 revidere struktur og indhold af undervisning sammen med udviklingsterapeuten i træningsenheden. Træning Træningen foregår på lukkede hold. Der er holdopstart 3 gange årligt med deltagere. Et holdforløb løber over 9 uger med træning to gange pr uge á en times varighed. Træningen afsluttes efter træningsforløbet med en sluttest. Træningen planlægges og varetages af de to fysioterapeuter tilknyttet KOL-rehabiliteringen. Som et nyt tiltag, for at få træningen forankret i borgernes hverdag efter træningsforløbet, vil nogle af træningsgangene blive gennemført i forskellige foreninger/træningstilbud i et samarbejde mellem fysioterapeuterne og foreningerne. Der er medio 2016 etableret samarbejde med 3 foreninger i Frederikssund: Loop Fitness, Vikingerne og FIK (Fodboldfitness). Disse 3 foreninger er udvalgt, da deres træningstilbud har forskelligt indhold og rammer borgere på forskellige niveauer. Sygeplejefaglig konsultation/støttesamtale Der er mulighed for at deltagerne kan få en støtte samtale eller sygeplejefaglig konsultation i relation til deres sygdom. Den sygeplejefaglige konsultation varetages af sygeplejersken og udføres som udgangspunkt i forlængelse af træning eller undervisning. Individuel diætvejledning Der tilbydes individuel diætvejledning med fokus på hvordan borgeren tilrettelægger sin kost bedst muligt i forhold til dennes situation. Borgerne kan hver især tilbydes op til 2 timer og 15 minutters diætvejledning. Diætvejledningen varetages af diætisten. Rygestop tilbud Borgere som ryger forsøges motiveret til et rygestop. Og opfordres til at deltage på et af kommunes rygestopforløb eller modtage et individuelt telefonisk rygestopforløb gennem Stoplinjen. Kommunes rygestoptilbud varetages af rygestopinstruktører. Lær at tackle kurser Borgere som oplever det vanskeligt at acceptere deres egen situation og mangler redskaber til at tackle hverdagen med kronisk sygdom, smerter eller angst og depression opfordres til at deltage på et af kommunens Lær at tackle -kurser. Kurserne har fokus på mestring af egen livssituation. Lær at tackle kronisk sygdom-kurserne varetages af frivillige uddannede instruktører. Afsluttende samtale og test Tilbuddet afsluttes med en individuel samtale med fokus på fastholdelse af ændrede vaner, eget ansvar samt målsætninger. Der forsøges at understøtte en udfasning til netværksgrupper, aktiviteter, foreninger eller lign. Samtalerne varetages af en af fysioterapeuterne samt sygeplejersken tilknyttet til KOL-forløbet. Opfølgning Efter 3 og 6 måneder ringes borgeren op for at få en opfølgningssamtale med enten sygeplejersken eller fysioterapeuten.

4 Type 2 diabetes og hjerte-kar Forløbsprogrammerne for Type 2 diabetes og hjerte-kar tilbydes som et samlet tilbud fra årsskiftet 2016/2017 Rekruttering og henvisninger Rekruttering til type 2 diabetes- og hjerte-kar-rehabilitering sker fortrinsvis gennem almen praksis og Nordsjællands Hospital (NOH). Personalet er informeret om tilbuddet og der ligger desuden beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk. Der ligger ligeledes informationsmateriale i venteværelserne i almen praksis. For at deltage i rehabiliteringstilbuddet skal der sendes en henvisning fra alm. praksis eller hospitalet. Praksiskoordinatoren og diabetes/hjerte-kar-fysioterapeuterne gennemgår henvisningerne i forhold til visitation til tilbuddet. Borgeren indkaldes herefter til indledende samtale og test. Indhold I Frederikssund Kommune består diabetes/hjerte-kar tilbuddet af flere forskellige elementer: Startsamtale og test Undervisning Træning (10 ugers forløb med 20 træningsgange á 1 time) Sygeplejefaglig konsultation/støttesamtale Individuel diætvejledning Praktisk madlavning Rygestop forløb Lær at tackle-kurser Afsluttende samtale og test Diabetes/hjerte-kar-rehabiliteringen har tilknyttet følgende fagpersoner: tre fysioterapeuter, en sygeplejerske/praksiskoordinatoren, en diætist, en læge, en fodterapeut samt en hjertesygeplejerske fra hjerteafdelingen (NOH). Herudover er der en rygestopinstruktør som driver rygestoptilbuddet samt to frivillige instruktører, der underviser på Lær at tackle kronisk sygdom. Rygestop og Lær at tackle kronisk sygdom kører begge som åbne tilbud separat fra det øvrige rehabiliteringstilbud, men det er vigtigt at disse tilbud indgår som muligheder for borgerne i den indledende samtale, idet disse kan være lige så relevante som det resterende rehabiliteringstilbud. Startsamtale og test Tilbuddet indledes med en individuel samtale og test. Her er der fokus på borgerens konkrete situation, funktionsniveau, motivation og livsstil. Samtalen bruges til at afklare hvilke dele af tilbuddet der er de(t) rette for borgen. Der foretages også en test af borgerens funktionsniveau af fysioterapeuten, såfremt borgeren er motiveret for træning. Samtalerne varetages af en af fysioterapeuterne samt sygeplejersken/praksiskoordinatoren. Tværfagligheden til samtalen sikrer et mere helhedsorienteret billede af borgerens situation ud fra en faglig betragtning. Undervisning Undervisningen for hjerte-kar og type 2 diabetes forgår som et samlet tilbud på tværs af diagnoserne. Undervisningen foregår over syv undervisningsgange á to timer. Indholdet fokuserer på livsstil, livsstilsændringer, motivation og fastholdelse. Derudover er der en enkelt undervisningsgang, der en sygdomsspecifik for hver diagnose. De sygdomsspecifikke undervisningsgange, ligger forskudt, så borgere med begge diagnoser kan deltage i begge undervisningsgange. Emnerne for undervisningen er følgende: Motivation og vaneændring Fysisk aktivitet

5 Sund mad Fastholdelse Diabetes; komplikationer, fodpleje Hjertekar; komplikationer og forholdsregler Undervisningen varetages af sygeplejersken/praksiskoordinatoren, fysioterapeuterne og diætisten. Herudover underviser en almen praktiserende læge, en fodterapeut samt en hjertesygeplejerske. Træning Træningen foregår med løbende optag, på eksisterende hold med hjertepatienter der er henvist på en GOP. Borgerne med diabetes tilbydes træning i 10 uger, mens hjerteborgernes træningslængde afhænger af, hvor meget træning de allerede har modtaget på hospitalet (delt pakkeforløb) - maksimalt 12 ugers træning sammenlagt (hospital og kommune). Træningen foregår to gange pr uge á en times varighed og varetages af de tre fysioterapeuter, der er tilknyttet diabetes/hjertekar-rehabiliteringen. Træningen foregår på to forskellige niveauer opdelt efter intensitet. Støttesamtale Der er mulighed for at deltagerne kan få en støtte samtale eller sygeplejefaglig konsultation i relation til deres sygdom. Tilbuddet gives til borgere som har brug for individuel vejledning i forhold til deres sygdom, fordi de kan betragtes som sårbare, hvad enten sårbarheden skyldes sociale, psykiske, fysiske, sproglige, økonomiske, helbredsmæssige eller andre faktorer som medfører, at har de har brug for ekstra støtte af en eller flere relevante fagpersoner. Individuel diætvejledning Der tilbydes individuel diætvejledning med fokus på hvordan borgeren tilrettelægger sin kost bedst muligt i forhold til dennes situation. Borgerne kan hver især tilbydes op til 2 timer og 15 minutters diætvejledning. Diætvejledningen varetages af diætisten. Praktisk madlavning 2 gange årligt tilbydes praktisk madlavning. Tilbuddet består af 2 gange på hver tre timer hvor deltagerne i praksis lærer og vejledes i hvordan de kan tilberede deres mad på en diabetes/hjertevenlig måde. Praktisk madlavning varetages af en kostfaglig medarbejder. Rygestop tilbud Borgere som ryger forsøges motiveret til et rygestop. Og opfordres til at deltage på et af kommunes rygestopforløb eller modtage et individuelt telefonisk rygestopforløb gennem Stoplinjen. Kommunes rygestoptilbud varetages af rygestopinstruktører. Lær at tackle kurser Borgere som oplever det vanskeligt at acceptere deres egen situation og mangler redskaber til at tackle hverdagen med kronisk sygdom, smerter eller angst og depression opfordres til at deltage på et af kommunens Lær at tackle -kurser. Kurserne har fokus på mestring af egen livssituation. Lær at tackle kronisk sygdom-kurserne varetages af frivillige uddannede instruktører.

6 Afsluttende samtale og test Tilbuddet afsluttes med en individuel samtale med fokus på fastholdelse af ændrede vaner, eget ansvar samt målsætninger. Der forsøges at understøtte en udfasning til netværksgrupper, aktiviteter, foreninger eller lign. Samtalerne varetages af en af fysioterapeuterne og sygeplejersken/praksiskoordinatoren tilknyttet til diabetes/hjertekar forløbet. Opfølgning Efter 3 og 6 måneder ringes borgeren op for at få en opfølgningssamtale med enten sygeplejersken eller fysioterapeuten.

7 Kræft rehabilitering Rekruttering og henvisninger Rekruttering til kræft-rehabilitering sker fortrinsvis gennem hospitalerne i regionen, jobcenteret, almen praksis og kræftens bekæmpelses lokalafdeling i Frederikssund. Der ligger informations materiale om tilbuddet på relevante lokaliteter, ligesom der ligger en beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk. For at deltage i rehabiliteringstilbuddet skal der sendes en henvisning fra alm. praksis eller hospitalet. Praksiskoordinatoren og kræft-fysioterapeuterne gennemgår henvisningerne i forhold til visitation til tilbuddet. Borgeren indkaldes herefter til indledende samtale og test. Indhold I Frederikssund Kommune består Kræft tilbuddet af følgende elementer: Startsamtale og test Kursusforløb (i samarbejde med Halsnæs kommune) Træning (med løbende optag) Ergoterapeutisk vejledning Støttesamtale Rygestop forløb Lær at tackle-kurser Afsluttende samtale og sluttest Tilknyttet kræftrehabiliteringen fra Frederikssund Kommune er praksiskoordinatoren, (kræft) sygeplejerske, to fysioterapeuter, en ergoterapeut, en diætist (undervisningen varetages skiftevis af Halsnæs og Frederikssund Kommune) og en virksomhedskonsulent fra hver kommune. Herudover er der en rygestopinstruktør som varetager rygestoptilbuddet samt to frivillige instruktører, der underviser på Lær at tackle-kurserne. Rygestop og Lær at tackle kronisk sygdom kører begge som åbne tilbud separat fra det øvrige rehabiliteringstilbud, men det er vigtigt at disse tilbud indgår som muligheder for borgerne i den indledende samtale, idet disse kan være lige så relevante som det resterende rehabiliteringstilbud. Startsamtale og test Tilbuddet indledes med en individuel samtale og test. Der er fokus på de udfordringer borgeren oplever i hverdagen på baggrund af sin sygdom. Samtalen bruges til at afklare hvorvidt tilbuddet er det rette for borgen, samt hvilke dele af tilbuddet borgeren er interesseret i og kan få et udbytte af. Pårørende er velkomne til at deltage ved samtalen. Der foretages også en test af borgerens funktionsniveau af fysioterapeuten, såfremt borgeren er motiveret for træning. Samtalerne varetages af en af fysioterapeuterne samt sygeplejersken tilknyttet kræft rehabiliteringen. Tværfagligheden til samtalen sikrer et mere helhedsorienteret billede af borgerens situation ud fra en faglig betragtning. Undervisning Undervisningsforløbet tilbydes to gange årligt og foregår over 4 kursusgange. Hver kursusgang er på 5 timer. På sidste kursusgang inviteres pårørende med. Kursusforløbet afvikles i samarbejde med Halsnæs kommune. Undervisningen har følgende emner: - Håndtering af livet med kræft - Sundhedsvæsenets sammenhæng - Spis godt - Rør dig godt - Senfølger

8 - Tilbage til eller ud af arbejdsmarkedet - Kræft og de pårørende Undervisningen varetages af (kræft) sygeplejersker (Frederiksund og Halsnæs), en fysioterapeut (Frederiksund), ergoterapeuten (Frederiksund), praksiskoordinator (Halsnæs), en diætist (Halsnæs) samt en virksomhedskonsulent (Halsnæs). Derudover er der tilknyttet en rådgiver fra Kræftens bekæmpelse. Træning Træningen foregår på hold med løbende optag. Et træningsforløb varer 8 uger med træning to gange pr uge á en times varighed. Træningen varetages af de to fysioterapeuter tilknyttet kræftrehabiliteringen. Ligeledes deltager ergoterapeuten ved udvalgte træningsgange, for at vurdere hvilke borgere, der har brug for ergoterapeutisk vejledning og -træning. Ergoterapeutisk vejledning og -træning Øget træthed og nedsat hukommelse er nogle af de følger af cancer og cancerbehandling som kan påvirke udførelsen af helt almindelig hverdagsaktiviteter. Hvis det vurderes relevant, kan borgeren tilbydes ergoterapeutisk vejledning og -træning. Formålet er at støtte og vejlede borgeren i at kunne udføre meningsfulde dagligdagsaktiviteter. Ergoterapeutisk træning kan foregå både individuelt eller på hold. Ligesom det kan foregå i hjemmet eller i træningstiden alt efter de konkrete behov. Tilbuddet varetages af en ergoterapeut. Støttesamtale Der er mulighed for at deltagerne kan få en støtte samtale eller sygeplejefaglig konsultation i relation til deres sygdom. Tilbuddet gives til borgere som har brug for individuel vejledning i forhold til deres sygdom, fordi de kan betragtes som sårbare, hvad enten sårbarheden skyldes sociale, psykiske, fysiske, sproglige, økonomiske, helbredsmæssige eller andre faktorer som medfører, at har de har brug for ekstra støtte af en eller flere relevante fagpersoner. Rygestop tilbud Borgere som ryger forsøges motiveret til et rygestop. Og opfordres til at deltage på et af kommunes rygestopforløb eller modtage et individuelt telefonisk rygestopforløb gennem Stoplinjen. Kommunes rygestoptilbud varetages af rygestopinstruktører. Lær at tackle kurser Borgere som oplever det vanskeligt at acceptere deres egen situation og mangler redskaber til at tackle hverdagen med kronisk sygdom, smerter eller angst og depression opfordres til at deltage på et af kommunens Lær at tackle -kurser. Kurserne har fokus på mestring af egen livssituation. Lær at tackle kronisk sygdom-kurserne varetages af frivillige uddannede instruktører. Afsluttende samtale og test Tilbuddet afsluttes med en individuel samtale med fokus på hvad de selv kan gøre for fysisk og mentalt for at have overskud i hverdagen. Samtalerne varetages af sygeplejersken og en af fysioterapeuterne tilknyttet kræftrehabiliteringen.

9 Lænderyg-rehabilitering Rekruttering og henvisninger Rekruttering til lænderyg-forløbsprogrammet sker gennem almen praksis, hospitalerne, praktiserende kiropraktorer eller gennem annoncering i lokalavisen og på kommunes facebookside. Der ligger informations materiale om tilbuddet på relevante lokaliteter, ligesom der ligger en beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk. For at deltage i rehabiliteringstilbuddet skal der sendes en henvisning fra alm. praksis, hospitalerne eller praktiserende kiropraktorer. Praksiskoordinatoren modtager henvisningen i systemet og videresender henvisningen til Træningsenheden, hvor fysioterapeuterne vurderer henvisningen. Borgeren indkaldes herefter til indledende samtale og test. Indhold I Frederikssund Kommune består Lænderyg forløbsprogrammet af forskellige elementer: Indledende samtale og forundersøgelse Individuel fysioterapeutisk behandling Træning og undervisning (8 ugers forløb med 16 mødegange á 1,5 time) Jobfastholdelses-samtale Rygestop forløb Sluttest og -samtale Lænderyg-rehabiliteringen har tilknyttet følgende fagpersoner: to fysioterapeuter og en virksomhedskonsulent fra jobcenteret. Herudover er der en rygestopinstruktør som driver rygestoptilbuddet. Rygestop kører som åbent tilbud separat fra det øvrige rehabiliteringstilbud, men det er vigtigt at tilbuddet indgår som en mulighed for borgerne i den indledende samtale, idet dette kan være lige så relevante som det resterende rehabiliteringstilbud. Indledende samtale og forundersøgelse Tilbuddet indledes med en individuel samtale samt forundersøgelse. Samtalen bruges til at afklare hvorvidt tilbuddet er det rette for borgen, samt hvilke dele af tilbuddet borgeren kan få et udbytte af og har behov for. Der foretages også en forundersøgelse af borgeren, som afdækker smerter, bevægelighed, styrke, balance og dynamisk stabilitet. Samtale og forunderøgelse varetages af en af de to fysioterapeuter. Individuel fysioterapeutisk behandling Såfremt det ved forundersøgelsen vurderes at borgeren ikke kan indgå på hold - fx pga. smerter, sprogbarrierer eller lign. tilbydes borgeren at få op til 3 individuelle behandlinger og/eller vejledninger á ½ times varighed. Dette gøres med henblik på at gøre borgen egnet til holdforløb eller i stand til selvtræning. Behandling varetages af en af de to fysioterapeuter. Træning og undervisning Træningen foregår på lukkede hold. Der startes pt 4 hold op årligt 1. Træning og undervisning foregår integreret med fokus på dialog, refleksion og erfaringsudveksling borgerne imellem. Forløbet strækker sig over 8 uger med træning og undervisning to gange pr uge á hver 1½ time. Undervisningen indeholder følgende temaer: - Ryggens anatomi, funktion og smertemekanismer - Smerteteori og smertehåndtering - Mestring af hverdagen 1 Dette er for at imødekomme at problematikken er akut opstået og der således ikke skal være for lang ventetid. Der er dog meget få henviste borgere til tilbuddet og dette skal således overvejes nøje, såfremt denne tendens ikke ændres væsentligt i nærmeste fremtid.

10 - Arbejdsliv og mulighederne for hjælp - ADL - Behandling Træningen varetages af to de fysioterapeuter tilknyttet rehabiliteringstilbuddet. Job-fastholdelsessamtale Såfremt borgerne er sygemeldte fra job eller i risiko for at blive det, kan fysioterapeuten tage kontakt til jobcenteret med henblik på at holde at afklarende møde. Ved mødet deltager borgeren, fysioterapeuten og borgerens sagsbehandler om muligheder for tilbagevenden eller hjælp der skal til for at undgå en sygemelding. Rygestop tilbud Borgere som ryger forsøges motiveret til et rygestop. Og opfordres til at deltage på et af kommunes rygestopforløb eller modtage et individuelt telefonisk rygestopforløb gennem Stoplinjen. Kommunes rygestoptilbud varetages af rygestopinstruktører. Afsluttende samtale og sluttest Efter trænings- og undervisningsforløbet afholdes en afsluttende samtale som inkluderer en sluttest. Der er fokus på resultater af træningsforløbet og vedligeholdelse af træning i hverdagen fremover. Samtale og sluttest varetages af en af fysioterapeuterne.

11 Demens Henvisninger: Borgere kan henvises til forløbskoordinationen fra Hukommelsesklinikkerne, egen læge, regionernes hospitaler, pårørende, plejepersonale i Frederikssund Kommune samt borgers netværk. Formål Forløbskoordinationen sikrer gennemførelse og fastholdelse af behandling og støtte/tilbud til borgere med demens eller symptomer på demens. Forløbskoordinator for demens har kontinuerligt til opgave: 1. at danne sig overblik over og vurdere: borgerens helhedssituation (både den fysiske, psykiske og sociale del) borgeren sygdomsudvikling med fokus på ændring i behov og indsatser borgerens ressourceprofil og de pårørendes behov for støtte borgerens behov for information om relevante tilbud til borgeren og dennes pårørende 2. At skabe sig et overblik og samarbejde med: relevante kommunale aktører omkring borgeren relevante samarbejdspartnere i almen praksis og på hospital borgerens pårørende 3. At understøtte: borgerens aktuelle behov og mestring af hverdagen de pårørendes aktuelle behov for at kunne støtte borgeren i mestring af hverdagen aktuelle indsatser i almen praksis og/eller hospital Indhold I Frederikssund Kommune består forløbsprogrammet for demens af følgende elementer: Udpege forløbskoordinator Startsamtale Besøg i hjemmet Regelmæssig kontakt med henblik på vurdering af behov for social indsats Pårørendegrupper for ægtefælder Undervisning om demens for voksne børn til demente Demens café Startsamtale Forløbskoordinatoren fortager indledningsvist en startsamtale i borgerens hjem og Startsamtalen skal sikre at der bliver et overblik over den samlede situation i hjemmet, både på det fysiske, psykiske og sociale plan. Derudover har samtalen til formål at etablere kenskab og tryghed med forløbskoordinator, således at den ønskede kontinuitet kan opnås. Forløbskoordinatoren er en af kommunens demenskonsulenter. For hjemmeboende borgere uden visiterede ydelser varetages forløbskoordinationen af én af kommunens demenskonsulenter, forløbskoordinationen overgår til en sygeplejerske i døgnplejen når borgeren visiteres til ydelser. Når borger flytter i plejebolig varetages forløbskoordinationen af centersygeplejersken eller en social- og sundhedsassistent. Besøg i hjemmet Opgaven med at sikre forløbskoordinationen for borgeren og dennes pårørende er kontinuerlig og fordrer et tæt samarbejde mellem forløbskoordinatoren og relevante samarbejdspartnere, eksempelvis visitatorer, døgnpleje, eksterne leverandører og tværfaglige relationer.

12 Forløbskoordinatoren kommer jævnligt efter individuelt skøn i borgerens hjem for at sikre koordinationen af borgerens situation. For borgere med et meget begrænset behov for støtte og vejledning, er der fastsat en minimumsstandard på én gang per kvartal. Her skal forløbskoordinatoren danne sig et overblik over borgerens helhedssituation og sygdomsudvikling, og vurdere borgerens og de pårørendes behov. Dette kan ske i dialog med borgeren, de pårørende og/eller fagpersonerne i borgerens hjem, men behøver ikke ske ved at fysisk besøg. Pårørendegrupper for ægtefælder til demensramte Er et gruppetilbud, der afholdes en gang om måneden. Tilbuddet har til formål at give ægtefælder til demensramte viden om demens samt støtte og opbakning. Tilbuddet faciliteres af en af demenskonsulenterne. Der opstartes nye grupper efter behov og ved annoncering i lokalavisen. Undervisning om demens for voksne børn til demensramte Kurset er for voksne børn til demensramte. Der er 8 undervisningsgange á 2 timer. Der afholdes årligt to kursusrækker Kursets formål er at give de voksne børn viden om demenssygdomme, kommunale tilbud samt relevant lovgivning samt give mulighed for netværksdannelse og drøftelser af rollen i forhold til demensramt forældre. Demens café Demenscafeén er til tilbud til ægtepar hvor den ene part har en demenssygdom. Man mødes til spisning, sang og hygge. Cafeén afholdes seks gange årligt. Formålet er at give ægtepar mulighed for en fælles social oplevelse sammen med andre i lignende situation, at give mulighed for at skabe nye kontakter samt give overskud til at håndtere de udfordringer, ægteparrene har i hverdagen. Daghjem for demensramte Daghjemmet er en visiteret ydelse, der ikke administreres eller defineres af demenskonsuleter/forløbskoordinatorer.

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Kortlægning af tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune, januar 2017.

Kortlægning af tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune, januar 2017. Kortlægning af tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune, januar 2017. 1 Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 77 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk Baggrund Forebyggelsesrådet i Fredensborg

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Tilbud Hjørring a) Patientuddannelse, Lær at leve med en kronisk sygdom b) KOL kursus a) Ja, ved instruktør b) Ja, diæstist Frederikshavn

Læs mere

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE SyGDOMME FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre KOST rygestop ALKOHOL motion indholdsfortegnelse Kost Individuel kostvejledning...3 Familiekostvejledning...4

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering Livtag med kræft Gladsaxe Kommune Erfaringer fra Gladsaxe kommune Gladsaxe Kommune har en størrelse på ca. 65.000 indbyggere Ifølge cancer.dk vil en kommune på denne størrelse have ca. 390 borgere som

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg Hjælp til en lettere hverdag KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom Center for Sundhed og Omsorg Har du KOL, type 2 diabetes, kræft eller hjertesygdom? I Helsingør Rehabilitering og Træningscenter får

Læs mere

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi.

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Socialudvalget i Nordfyns kommune ønsker dette projekt til behandling. Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Når vinden blæser går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

HAR DIN KRÆFTSYGDOM FÅET FØLGER FOR DIG - FYSISK, PSYKISK ELLER SOCIALT?

HAR DIN KRÆFTSYGDOM FÅET FØLGER FOR DIG - FYSISK, PSYKISK ELLER SOCIALT? Furesø Kommune HAR DIN KRÆFTSYGDOM FÅET FØLGER FOR DIG - FYSISK, PSYKISK ELLER SOCIALT? Furesø Kommune ønsker at tage godt hånd om de borgere, der får kræft. I denne pjece kan du finde tilbud, der kan

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Læring og Mestring for borgere med KOL

Læring og Mestring for borgere med KOL Læring og Mestring for borgere med KOL Inga Bøge Holstebro Sundhedscenter - Vi gør sunde valg til lette valg 31-08-2009 1 Introduktion til Lærings- og Mestringsprojektet Definition Læring Definition Mestring

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse VI SAMLER KRÆFTERNE Overordnet indsatsbeskrivelse 1 Overordnet indsatsbeskrivelse 1. Titel Overordnet indsatsbeskrivelse for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Hjerte-Kar Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Skal revideres Sygdomsspecifik sundhedsaftale for Hjerte og

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3)

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter Hvad stræber vi efter? Vision: Borgere i Skanderborg kommune lever et sundt og aktivt hverdagsliv trods kronisk sygdom og skavanker Mission: Vi bevæger til sundhed KRAMS 1 bedre sundhedsadfærd og sundhedsstatus

Læs mere

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Sundhedsplan 2016-2018 - Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Kultur- og Sundhedsudvalget 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Sundhedsplan 2016-2018 Disposition Status på indsatser

Læs mere

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden Har du? KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft Få hjælp til at tackle din sygdom Forebyggelsesenheden Har du KOL, type 2 diabetes, hjertesygdom, nyopstået lænderygsmerter eller kræft? I

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommune Senior - og Sundhedsforvaltningen Glade børn Et individuelt vejledningsforløb til forældre med børn i alderen 1½ - 6 år. Målet er at styrke familien,

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Erfaringer fra praksis. v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann

Erfaringer fra praksis. v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann Erfaringer fra praksis v/ Tanja Schøller Nord Heidi Birkemose Lise Holm Wichmann Vi samler kræfterne Herlev Kommune og 5 andre kommuner er gået sammen om kræftrehabilitering. Der er oprettet diagnosespecifikke

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Vil du vide mere? Få støtte og hjælp mens du har kræft en folder om forberedelse til samtalerne om dine behov KRÆFTFORLØB

Vil du vide mere? Få støtte og hjælp mens du har kræft en folder om forberedelse til samtalerne om dine behov KRÆFTFORLØB Vil du vide mere? Du kan se Kræftens Bekæmpelses tilbud på www.cancer.dk. På www.sundhed.dk kan du læse om tilbud i din kommune og på sygehusene. På www.regionsyddanmark.dk/patientvejledning kan du læse

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT. Rehabilitering til kræftramte i Solrød Kommune. Sundhedsgruppen. Dato: 1. november 2012

SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT. Rehabilitering til kræftramte i Solrød Kommune. Sundhedsgruppen. Dato: 1. november 2012 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Rehabilitering til kræftramte i Solrød Kommune Sundhedsgruppen Dato: 1. november 2012 Sagsbeh.: Tina Asmussen og Rita Bonke Sagsnr.: Rehabilitering Følger

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Aftalemål Rehabiliteringsenheden

Aftalemål Rehabiliteringsenheden Aftalemål 2014 2017 Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune Vision 2019 for Rehabiliteringsenheden Vi vil yde den bedste rehabilitering, der giver mening og værdi for borgere nu

Læs mere

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Kursus navn Målgruppe Formål og indhold Varighed Tidspunkt og opstart Link til hjemmeside med pjece Tilmelding til Vægtstop kursus Som er motiveret for at

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

. Sundhedsprofil for region og kommuner 2008. Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

. Sundhedsprofil for region og kommuner 2008. Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012. Denne ansøgning omhandler Tårnby Kommunes forløbsprogram.

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Ældre medicinske patienters værdighed

Ældre medicinske patienters værdighed Ældre medicinske patienters værdighed Værdighed hvad er det? Danske Ældreråd Konference 25. april 2017 Nyborg Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: carsten.hendriksen@dadlnet.dk

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet Information til personalet Livsstilscafe For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom Samtaler, vejledning og holdundervisning om sund mad, bevægelse og rygning Livsstilscafe

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse Brystkræft. Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer:

Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse Brystkræft. Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse 2016 Brystkræft Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere