Du bør læse brugervejledningen igennem inden brug og opbevare den på et let tilgængeligt sted.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du bør læse brugervejledningen igennem inden brug og opbevare den på et let tilgængeligt sted."

Transkript

1 Tak fordi du købte vores varmeovn. Du bør læse brugervejledningen igennem inden brug og opbevare den på et let tilgængeligt sted. Varmeovnen må kun bruges som supplement og skal slukkes en gang imellem. Indhold Inden ovnen tages i brug: 1. Følg altid sikkerhedsinstruktionerne 2 2. Varmeovnens enkelte dele 8 1) Ovnen udvendigt 8 2) Funktioner og display 10 3) Forklaring af visninger Anvendelsessteder 12 1) Effektiv anvendelse Inden brug 13 1) Udpakning af varmeovn 13 2) Forberedelser og kontrol inden brug 14 3) Brændstof 14 4) Påfyldning af brændstof 16 5) Signal om påfyldning 17 Betjening: 5. Tænding af ovn Slukning af ovn Indstilling af rumtemperatur Brug af børnesikring Indstilling af tid Indstilling af timer 22 Eftersyn m.m.: 11. Eftersyn og vedligeholdelse Opbevaring (når ovnen ikke er i brug) Fejlfinding Periodisk eftersyn Udskiftning af reservedele Specifikationer 32 1

2 1. Følg altid sikkerhedsinstruktionerne Sikkerhedsadvarslerne i denne brugervejledning er inddelt i nedenstående tre kategorier afhængig af graden af mulig fare. FARE: ADVARSEL: FORSIGTIG: Angiver overhængende fare, der fører til død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås. Angiver en mulig fare, der kan medføre død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås. Angiver en mulig fare, der kan føre til mindre eller lettere skader, hvis den ikke undgås. FARE INGEN BENZIN Brug aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, gasolie, alkohol eller andre brændbare stoffer til varmeovnen eller i nærheden af den. Det kan forårsage brand. ADVARSEL INGEN SPRAYDÅSER Hold spraydåser, som f.eks. insektsprøjtemidler og hårspray, væk fra varmluften. Varmen kan få temperaturen til at stige inde i spraydåserne og føre til eksplosion. Det kan være meget farligt. 2

3 ADVARSEL INGEN BRÆNDBARE GASSER Du må ikke bruge sprays eller væsker med indhold af brændbart gas (rensebenzin, fortynder) i samme rum som varmeovnen. Det kan forårsage brand eller fejlfunktion. SLUK FOR OVNEN INDEN DU GÅR I SENG Husk at slukke for ovnen, når du går i seng eller forlader huset. Så undgår du uforudsete hændelser. SØRG FOR AT VARMLUFTSÅBNINGERNE IKKE BLOKERES Du må ikke tildække varmluftsåbningerne eller luftindsugningen med tøj eller papir. Det kan forårsage utilstrækkelig forbrænding eller brand. GOD VENTILATION ER ET KRAV Varmeovnen må ikke bruges uden god ventilation. Det kan medføre fare for kulilteforgiftning som følge af utilstrækkelig forbrænding på grund af manglende ilt. Må ikke bruges i rum med dårlig ventilation, som f.eks. en kælder eller hvor vinduerne ikke kan åbnes. Rummet, hvor varmeovnen står, skal have en god ventilation. (Ventilationsvinduet skal være mindst 50 cm 2 stort.) FORSIGTIG 1. INSTALLATION PLACÉR VARMEOVNEN VÆK FRA BRÆNDBARE MATERIALER Som tegningen viser, må der ikke placeres brændbare materialer rundt om varmeovnen. Det kan forårsage brand. Ovnen skal stå på et plant og solidt underlag. 3

4 FORSIGTIG MÅ IKKE BRUGES PÅ NEDENSTÅENDE STEDER Det kan forårsage brand eller uforudsete hændelser. - i nærheden af brændbare materialer, f.eks. gardiner - på stærkt vibrerende steder - på ujævne og ustabile flader - under hylder, hvor der står ustabile ting - på steder med træk, f.eks. døråbninger - udendørs - ikke beboede steder (gartnerier, drivhuse) - på steder, hvor der opstår eller samles brændbare gasser Ovenstående kan være skyld i brand. - på steder med dårlig ventilation - i små rum (minimum 48m 3 ) og rum under gulvniveau - på lukkede steder, som f.eks. kaminer og skabe - på støvede, fugtige steder eller steder med meget metalstøv - på steder, der ligger mere end m over havets overflade Ovenstående kan resultere i utilstrækkelig forbrænding. - på steder, der er i direkte sollys - frisørsaloner, skønhedsklinikker, vaskerier eller steder hvor der foregår lodning og pladearbejde. - fabrikker og malerværksteder - fabrikker hvor der anvendes sprays og kemikalier (steder hvor der bruges freon, klorholdige opløsningsmidler, silikone og hårplejeprodukter) - i nærheden af badekar, brusebad eller svømmebassin - under et ledningsudtag Ovenstående kan resultere i fejlfunktion eller uforudsete hændelser. ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER Varmeovnen må ikke bruges i rum, som er tæt lukkede, som campingvogne, både, passagerkabiner i køretøjer, osv. 4

5 FORSIGTIG HOLD GARDINER OG BRÆNDBARE MATERIALER VÆK FRA OVNEN Brug ikke varmeovnen i nærheden af gardiner eller andre brændbare materialer. Det kan give risiko for brand. MÅ IKKE ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END OPVARMNING Må ikke anvendes til tørring af tøj, opbevaring af dyr eller planter. Må ikke anvendes i ikke-beboede rum. Det kan betyde risiko for, at der sker uforudsete ulykker. 2. I BRUG FLYT VARMEOVNEN MED FORSIGTIGHED Sluk for varmeovnen og tag olietanken ud. Flyt den forsigtigt, så den ikke tipper. Oliespild kan forårsage brand. VED FEJL PÅ VARMEOVNEN MÅ DEN IKKE BRUGES Dårlig lugt, sodet og unormal farvet flamme kan være tegn på utilstrækkelig forbrænding. I sådanne tilfælde må varmeovnen ikke bruges. BRUG ET VENTILATORFILTER Brug ikke varmeovnen uden et ventilatorfilter. I modsat fald kan der lægge sig et tykt lag støv indeni, som kan resultere i utilstrækkelig forbrænding. PAS PÅ IKKE AT BESKADIGE LEDNINGEN Sæt ikke noget tungt oven på ledningen. Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. SÆT LEDNINGSSTIKKET GODT I Sørg for, at ledningen sidder fast i stikket. Brug ikke et beskadiget stik eller en løs stikkontakt, da det kan forårsage brand. 5

6 RØR IKKE VED DE VARME OMRÅDER Rør ikke ved varmluftsåbningerne, når ovnen er tændt og lige efter den er slukket. Du kan risikere at brænde dig. UDSÆT IKKE DIG SELV DIREKTE FOR VARMLUFTEN Udsæt ikke dig selv direkte for varmluften i længere tid. Det kan resultere i lettere forbrændinger og dehydrering. STIK IKKE HÆNDERNE ELLER ANDET IND I OVNEN Stik ikke hænderne, brændbare materialer eller andre materialer, som f.eks. en ledning, ind i varmluftsåbningerne eller luftindsugningen. Du kan risikere at brænde dig, få stød eller der kan opstå brand. 3. VED PÅFYLDNING SLUK FOR VARMEOVNEN, NÅR DU FYLDER BRÆNDSTOF PÅ Sluk for ovnen, når du påfylder den. Ellers er der risiko for brand. SØRG FOR AT DER IKKE ER NOGEN OLIEUTÆTHED Skrue metaldækslet stramt til. Tjek, at det er tæt ved at vende olietanken på hovedet. Hvis dækslet sidder løst, kan det nemt falde af og forårsage brand. FYLD IKKE PÅ I MEGET VARME RUM Sørg for at fylde på i rum, hvor der ikke er noget, der kan starte en brand. Ellers kan der ske brand. 6

7 FORSIGTIG 4. EFTERSYN, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING FJERNELSE AF STØV Rens ventilatorfilteret en til to gange om ugen. Et støvet filter kan forårsage utilstrækkelig forbrænding. OPBEVARING Fjern den brændbare væske fra olietanken samt oliepladen, når ovnen ikke anvendes i længere tid. Ovnen skal opbevares i oprejst stilling ellers kan der udbryde brand. MÅ IKKE SKILLES AD ELLER ÆNDRES Varmeovnen må ikke bruges, hvis den er blevet ændret eller har været skilt ad. Utilstrækkelig reparation eller ændring kan være farlig. Ovnens vigtige dele må ikke repareres eller udskiftes og der må ikke arbejdes på sikkerhedskomponenterne medmindre det er af fagfolk (godkendt af producent og importør). TAG LEDNINGEN UD, HVIS OVNEN IKKE BRUGES I LÆNGERE TID Tag ledningen ud, hvis varmeovnen ikke skal bruges i længere tid. Der kan ske brand eller uforudsete hændelser. TJEK LEDNINGSSTIKKET Tag stikket ud og fjern støv og metalliske stoffer en gang imellem. En utilstrækkelig isolering vil kunne føre til brand som følge af fugt. ADVARSEL MOD UDSKIFTNING AF LEDNING Hvis ledningen er blevet beskadiget, må den kun udskiftes af et værksted, der er godkendt af producent eller distributør, da det kræver specialværktøj. 7

8 2. Varmeovnens enkelte dele 1) Ovnen udvendigt Display = Display Safety precautions = Sikkerhedsforholdsregler Operating functions = Funktioner Oil tank = Olietank Flame confirmation window = Rude til flamme Metal cap = Metaldæksel Warm-air vent = Varmluftsåbninger Oil filter = Oliefilter Oil plate = Olieplade 8

9 Syringe = Sprøjte Guard = Afstandsholder Power cord = Ledning Fan filter = Ventilatorfilter Air intake = Luftindsugning Power cord plug = Ledningsstik Anbring sprøjten som vist på tegningen. Dele der bliver meget varme under brug (vær forsigtig). Dele der skal efterses og vedligeholdes. OVERHOLD FØLGENDE INSTRUKTION Lad afstandsholderen være vandret, så luftindsugningen ikke bliver blokeret af f.eks. gardiner. 9

10 2) Funktioner og display Af hensyn til forklaring viser tegningen her alle funktionsknapper. Ikke alle knapper vil være tændt under brug. Child lock button = Børnesikringsknap Oil indicator (red) = Olieindikator (rød) Timer indicator (green) = Timer indikator (grøn) Timer button = Timerknap ON indicator (red) = ON-indikator (rød) ON/OFF switch = ON/OFF-kontakt Display changeover switch = Kontakt til skift af visning i display Temperature/time adjusting button = Temperatur/tidsindstillingsknap 10

11 3) Forklaring af visninger Clock display = Ur Time setting display = Indstilling af tid Timer setting display = Indstilling af timer Child lock display = Børnesikring Set temperature display = Temperaturindstilling Error display = Fejldisplay Room temperature display = Rumtemperatur Clock display = Ur Filter display = Filter For hvert tryk på kontakten til ny visning skifter displayet således: 1. Ur 2. Indstilling af tid 3. Indstilling af timer 4. Temperatur (vises ikke når ovnen ikke er i brug) Hvis uret ikke er indstillet, viser det - - :

12 3. Anvendelsessteder 1) Effektiv anvendelse Anbring varmeovnen under vinduer eller andre steder, hvor der kommer frisk luft ind. Blokér ikke for varmluftscirkulationen. BEMÆRK Den varme luft, støv og cigaretrøg kan misfarve gulvene omkring varmeovnen (trægulve, tæpper og måtter) eller få dem til at slå sig. Flyt varmeovnen med jævne mellemrum eller læg en varmebestandig måtte på gulvet under varmeovnen. 12

13 4. Inden brug 1) Udpakning af varmeovn 1. Fjern al emballage og tag varmeovnen op af kassen. TILBEHØR Sæt sprøjten fast på det viste sted bag på ovnen. - Sprøjte (Bruges til at fjerne petroleum eller vand med inde i ovnen. Pas godt på den). - Pumpe - Brugervejledning 13

14 2) Forberedelser og kontrol inden brug 1. Anbring ovnen på en plan flade. Ovnen må ikke bruges på en ujævn flade. Det vil kunne forårsage uforudsete hændelser. 2. Sæt ledningsstikket i en stikkontakt i væggen (230 V). 3) Brændstof Brug kun flydende brændstof til varmeovnen (mindre end 1% aromatisk tilsætning og med en antændelsestemperatur på over 61.) Brug aldrig benzin, brændstof med en dårlig forbrændingsevne, urent flydende brændstof (indeholdende urenheder eller vand). Der kan forårsage ufuldstændig forbrænding eller fejlfunktion. Hvordan skelner man mellem flydende brændstof og benzin? Put en dråbe på fingerspidsen og pust på den (hold dig væk fra åben ild): Flydende brændstof til varmeovne forbliver våd. Benzin tørrer hurtigt væk. SÅDAN OPBEVARES FLYDENDE BRÆNDSTOF FORSVARLIGT - Hold det væk fra ild, regn, støv og varme. - Hold det væk fra direkte sollys. - Skru dækslet til olietanken godt til. - Brug kun oliedunke, der er beregnet til flydende brændstof. - Brug farvede oliedunke (mælkehvide dunke kan forringe olien). 14

15 HVAD ER DÅRLIGT PETROLEUM OG URENT FLYDENDE BRÆNDSTOF FLYDENDE BRÆNDSTOF AF FORRINGET KVALITET - flydende brændstof, der er mere end 1 år gammelt - flydende brændstof, der har været opbevaret på varme steder i lang tid - flydende brændstof, der har været udsat for sollys i lange perioder HVORDAN SER MAN, AT BRÆNDSTOFFER ER DÅRLIGE Flydende brændstof af forringet kvalitet er en lille smule farvet sammenholdt med vand eller har en sur lugt. Hvidt papir Flydende brændstof Vand URENT FLYDENDE BRÆNDSTOF - Flydende brændstof, der indeholder bare en lille smule af en anden slags olie (benzin, fortynder, madolie, maskinolie, sværolie, letolie, olietilsætningsstoffer) - Flydende brændstof, der indeholder bare en lille smule vand eller støv - Flydende brændstof, der er tilsat et vandfjernelsesstof eller antændelsesfremmende stof. VIGTIGT Brug ikke dunken til andet end flydende brændstof, heller ikke til vand. SYMPTOMER VED BRUG AF DÅRLIGT ELLER URENT FLYDENDE BRÆNDSTOF - dårlig lugt - gul flamme - energitab - svær at slukke - svær at tænde AFHJÆLPNING AF BRUG AF DÅRLIGT ELLER URENT FLYDENDE BRÆNDSTOF - Fjern det flydende brændstof og vask olietanken og oliepladen med rent flydende brændstof - Tænd og sluk ca. fem gange. (Det kan lugte lidt. Sørg for at lufte godt ud.) - Hvis problemet ikke bliver løst, skal varmeovnen repareres. Kontakt venligst distributøren. 15

16 4) Påfyldning af brændstof 1. Udtag olietanken. 2. Skru det lille dæksel af. Det er let at åbne, hvis du holder på dækslets yderside og du ikke har olie på hænderne. HVIS DET ER VANSKELIG AT SKRUE AF Hold om dækslets konkave yderside og drej det i pilens retning, som vist på tegningen til højre, så kan dækslet let skrues af. 3. Kom brændstof på. Pas på, du ikke spilder olie. Kom det flydende brændstof på med en pumpe og hold øje med indikatoren for brændstofmængde. 4. Skru metaldækslet godt på. Tør omhyggeligt spildt olie op. Tjek at der ikke er nogen olieutæthed ved at vende tanken på hovedet. 5. Anbring olietanken igen. Flyt ikke og ryst ikke varmeovnen efter du har anbragt olietanken. Dækslets udvendige side kan blive våd af olie. FØLG FØLGENDE SIKKERSHEDSFORANSTALTNINGER - Læs afsnit 3. Når du fylder brændstof på, skal du altid følge sikkerhedsinstruktionerne. - Når du fylder på, så pas på, du ikke spilder på dækslet. - Hvis dækslet bliver skævt, kan det forårsage olieutæthed. 16

17 5) Signal om påfyldning - Hvis der kun er lidt olie på oliepladen, blinker olieindikatoren hurtigt. - Du hører en høj elektronisk tone (bip) og varmeenergien falder. - Hvis du bliver ved med at bruge ovnen, tømmes tanken for olie. - Olieindikatoren viser E03 og varmeovnen slukker automatisk. Ved automatisk sluk Fyld brændstof på og tryk på ON/OFF-kontakten. Varmeovnen starter igen. 17

18 5. Tænding af ovn 1. Tryk på ON/OFF-kontakten. - ON-indikatoren lyser og den indstillede temperatur og rumtemperaturen vises. - Rumtemperaturen vises fra 1 og opefter. - Hvis den er under 0, tænder ovnen på ca. 45 sek. 2. Tjek flammen. Tjek regelmæssigt gennem ruden, om flammen brænder normalt. Normal forbrænding Flammen er blå Brænderens gitter kan blive rødt, men det er ikke unormalt. Unormal forbrænding Flammen er konstant blå og gul. I sådant et tilfælde skal du følge vejledningen. BEMÆRK Varmeovnen kan kun fungere i 36 timer og standser efter 36 timer, også selvom tanken fyldes op undervejs. 6. Slukning af ovn 1. Tryk på ON/OFF-kontakten. Når du trykker på ON/OFF-kontakten, blinker det grønne lys i ca. 8 sek. Varmeovnen slukker. Tjek altid, at flammen er døet ud. FØLG FØLGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sluk for varmeovnen ved at trykke på ON/OFF-kontakten. Ventilatoren fortsætter i 3 minutter efter stop for at køle ovnen ned indvendigt. Så du må ikke tage stikket ud. Hvis du slukker ved at tage stikket ud eller tager stikket ud lige efter du har slukket for ovnen, kan der opstå fejlfunktion. 18

19 7. Indstilling af rumtemperatur 1. Tryk på knappen til indstilling af temperatur/tid (-) eller (+). - Indstil rumtemperaturen afhængig af temperaturen i rummet inden brug. - Varmeovnen regulerer automatisk varmeafgivelsen for at holde den indstillede temperatur. - Rumtemperaturen kan indstilles til mellem 12 og 26 grader (konstant høj effekt). - For hver gang du trykker på temperatur/tidsindstillingsknappen, ændres temperaturen med 1. Tryk på (-) knappen for at sænke temperaturen. Tryk på (+) knappen for at hæve temperaturen. BEMÆRK Hvis varmeovnen bruges i et lille eller varmeisoleret rum eller hvis udendørstemperaturen er relativ høj, kan rumtemperaturen stige til mere end det antal grader, du har stillet den til. I det tilfælde skal du slukke for varmeovnen. Den viste rumtemperatur er gennemsnitstemperaturen i rummet. Den passer nødvendigvis ikke med, hvad et termometer viser. 19

20 8. Brug af børnesikring Brug børnesikringen for at undgå at børn kommer til skade eller ovnen betjenes forkert. Tryk på børnesikringsknappen i ca. 3 sek. (indtil du hører et højt elektronisk bip). Børnesikringsindikatoren tændes. Oplåsning af børnesikringen Tryk på børnesikringsknappen i ca. 3 sek. (indtil du hører et højt elektronisk bip). Børnesikringsindikatoren slukkes. Når børnesikringen er slået til Når ovnen er tændt: Ovnen kan kun slukkes. Når ovnen ikke er tændt: Ingen funktioner kan aktiveres. 20

21 9. Indstilling af tid Indstil tiden, hvis du vil bruge det som ur eller til betjening af timeren. Du kan indstille tiden, selv om varmeovnen er i brug. 1. Tryk på kontakten til visning af tidsindstilling (tidsindstillingsindikatoren og urdisplayet blinker). 2. Tryk på knappen til indstilling af temperatur/tid (-) eller (+) for at indstille tiden. - Uret viser tallene 00:00 til 23:59. - Tryk på (+) knappen for at stille tiden frem og på (-) knappen for at stille tiden tilbage. - For hver gang du trykker på knappen, ændres tiden med 1 minut. - Hvis du holder knappen nede, skifter den viste tid hurtigt med 10 minutter ad gangen. 3. Tryk på kontakten for at skifte til visning af ur. 21

22 10. Indstilling af timer Indstil først uret, inden du indstiller timeren. Du kan indstille både ur og timer, mens ovnen er i brug. 1. Tjek at uret er indstillet rigtigt. Hvis uret ikke er indstillet rigtigt, vil timeren ikke fungere korrekt. Læs om indstilling af tid. 2. Tryk på kontakten indtil displayet viser Timer. Displayet til indstilling af timeren blinker. Tiden lyser. 3. Tryk på knappen til indstilling af temperatur/tid (-) eller (+) for at indstille starttidspunktet for timeren. - Tryk på (+) for at stille den viste tid frem, og tryk på (-) for at stille tiden tilbage. - Hver gang du trykker på knappen, skifter den viste tid med 1 minut. - Hvis du holder knappen nede, skifter den viste tid med 10 minutter ad gangen. 22

23 4. Tryk på ON/OFF-kontakten for at slå ON-indikatoren til (ON-indikatoren lyser). Der er ingen grund til at trykke på den, mens varmeovnen er i brug. 5. Tryk på timer-knappen ON-indikatoren slås fra. Timer-indikatoren lyser og timeren er indstillet. Pas på du ikke kommer til at trykke på ON/OFF-kontakten efter du har indstillet timeren. I så fald nulstiller du timeren. 6. Varmeovnen starter på det indstillede tidspunkt. Når timeren først er indstillet, vil varmeovnen starte på samme tidspunkt blot ved at følge instruktionerne i pkt. 4 og 5. BEMÆRK Hvad du skal gøre i følgende situationer: Når timeren er i funktion Annullere timeren Tryk på ON/OFF-kontakten (Timer-indikatoren slukkes) Strømsvigt Indstil uret og timeren igen Jordskælv Start igen fra pkt. 4 23

24 11. Eftersyn og vedligeholdelse Varmeovnen kræver regelmæssigt eftersyn og vedligeholdelse som følger: FØLG NEDENSTÅENDE INSTRUKTIONER Sørg for altid at overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger ved eftersyn og vedligeholdelse: Sluk for ovnen og tag stikket ud efter ventilatoren er stoppet. Efterse og vedligehold ovnen efter den er kølet af. Eftersyn og vedligeholdelse uden at slukke ovnen kan forårsage brand eller forbrændinger. Du må ikke bruge fortynder eller alkohol til at rense ovnen med. Det kan forårsage brand. Tør meget snavsede flader af med et svagt syntetisk rengøringsmiddel. HVER GANG DU BRUGER VARMEOVNEN Tjek at der ikke er nogen brændbare materialer i nærheden af varmeovnen. Tjek at der ikke er nogen olieutæthed, oliespild eller oliepletter. I så fald må ovnen ikke bruges og du skal kontakte distributøren. Tør støv af på varmeovnen. Tjek at der ikke er utilstrækkelig forbrænding. I så fald se skemaet over problemløsning. 24

25 EN GANG ELLER MERE OM UGEN Fjern støv fra ventilatorfilteret. 1. Sådan aftages ventilatorfilteret 2. Sådan sættes ventilatorfilteret på igen. Pres knapperne øverst mod venstre og højre. Træk dem ud mod dig selv. Lad filteret hvile på bundkrogene. Skub det ind foroven. EN GANG ELLER MERE OM MÅNEDEN Tjek om oliefilteret er tilstoppet på grund af støv. Rens det med rent flydende brændstof, fjern støv og tør efter med en klud og lad det tørre. Tjek, at der ikke er noget vand på oliefilteret eller på oliepladen. Fjern vand fra oliefilteret og oliepladen med den medfølgende sprøjte. Tør oliefilteret af med en klud og lad det tørre. Efterse afbrydersikring ved jordskælv. Tjek at varmeovnen slukker, hvis der sker rystelser, mens den er i brug. Hvis den ikke slukker, skal den repareres. Kontakt distributøren. 25

26 12. Opbevaring (når ovnen ikke er i brug i længere tid) Følg nedenstående trin for opbevaring af varmeovnen. 1. Fold ledningen sammen. 2. Fjern oliefilteret og tøm olietanken og oliepladen for alt flydende brændstof. 3. Rengør ventilatorfilteret og oliefilteret. 4. Rengør varmeovnen. 5. Pak varmeovnen ned i en kasse. Opbevar den på et tørt sted. FØLG FØLGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Lad ovnen stå oprejst. En olieutæthed kan forårsage brand. Tøm olietanken og oliepladen helt for alt flydende brændstof. Evt. tilbageværende flydende brændstof forringes, hvilket kan forårsage fejlfunktion. Sørg for at bruge petroleummet op i løbet af vinteren og ikke gemme det til næste vinter. 26

27 13. Fejlfinding De symptomer, der er angivet i skemaet nedenfor, skyldes normal funktion.. Tjek venligst først skemaet, inden du bestiller reparation. Når ovnen tændes Når ovnen er i brug eller slukkes Symptomer Tænder ikke med det samme. Bzzz-lyde Hvid røg Ryger og lugter første gang den tages i brug. Rumtemperaturen stiger ikke, selv om temperaturen er stillet højt. Flammen skifter farve til lyserød eller orange. Rumtemperaturen falder ikke, selv om temperaturen er stillet lavt. Den viste rumtemperatur svarer ikke til, hvad termometeret viser. Det lyder små knald under brug eller lige når ovnen er slukket. Der lyder kliklyde i ca. 8 sek. efter ovnen er slukket. Årsager Det tager ca. 45 sek. for ovnen at tænde. Efter påfyldning tager det tid for det flydende brændstof at fordele sig i olieledningen. Prøv at tænde to eller tre gange. Skyldes elektrisk udladning. Det er ikke unormalt. Det kan ses, hvis brændstoffet ikke cirkulerer godt nok rundt om brænderen. Det er ikke unormalt. Den varmefaste maling afbrændes. Det ophører efter ca. 1 time. Rummet er for stort. Der anvendes en bestemt type supersonisk luftfugter. Det er en reaktion på kalk i vandet. Varmeovnen bruges i et lille eller et varmeisoleret rum eller den udendørs temperatur er meget høj. Sluk for ovnen. Den viste rumtemperatur er rummets gennemsnitstemperatur. Det afgiver lyd, når metal udvider sig eller trækker sig sammen. Det er ikke unormalt. Normal lyd, når ovnen slukkes. 27

28 ÅRSAGER OG PROBLEMLØSNING Når fejldisplayet vises eller hvis problemer med ovnen skyldes et af nedennævnte symptomer, skal du følge de angivne forholdsregler. Visning Årsag (fejlvisning) (sikkerhedsanordning) Varmeovnen har slukket automatisk på grund af strømsvigt eller løst stik i stikkontakt (strømsvigtsikringen virkede). Jordskælv (på 5 eller derover), E01 En voldsom rystelse eller et voldsomt stød har fået varmeovnen til at slukke automatisk. (Afbrydersikringen virkede). Ovnen har slukket automatisk på E02 grund af fejltænding eller fordi der er vand og støv i oliefilteret eller på E03 oliepladen. En stigende rumtemperatur har fået E07 ovnen til at slukke. (Høj rumtemperatursikringen virkede). Varmeovnen har slukket automatisk E09 på grund af, at varmluftsåbningerne, luftindsugningen eller ventilatorfilteret er blokerede eller tilstoppede af støv. (Overophedningssikringen virkede). E13 ON-indikatoren blinker og displayet viser Err Ovnen har stoppet automatisk på grund af brug i et lukket rum. (Utilstrækkelig forbrændingssikringen virkede). Varmeovnen har slukket automatisk på grund af gentagne tryk på ON/OFF-kontakten. Forholdsregler Sæt stikket ordentligt i og nulstil på ON/OFF-kontakten. Tjek, at der ikke er noget brandbart i nærheden af ovnen, og om den er beskadiget eller der er spildt olie og nulstil på ON/OFF-kontakten. Fjern vand og støv på oliepladen, lad oliefilteret tørre og nulstil på ON/OFF-kontakten. (Se BEMÆRK ) Tjek indstillingen og nulstil på ON/OFF-kontakten. Fjern blokeringerne af varmluftsåbningerne, luftindsugningen og ventilatorfilteret og rengør dem. Nulstil på ON/OFF-kontakten. Hvis ovnen derefter stadig slukker, skal du holde op med at bruge den og kontakte distributøren. Luft godt ud i rummet og nulstil på ON/OFF-kontakten. Luft ud en gang eller to i timen. Fjern eventuelle blokeringer og sæt stikket i igen. Nulstil på ON/OFF-kontakten. F00 F30 Fejlfunktion. Skal efterses og repareres. Skriv den viste meddelelse ned og tag stikket til ovnen ud. Kontakt distributøren. 28

29 Symptomer Årsager Forholdsregler Starter ikke Børnesikringen er slået til. Slå børnesikringen fra. Der er ikke noget brændstof i Kom brændstof på. Olieindikatoren lyser tanken. Olietanken er ødelagt. Udskift olietanken med en ny. Der er støv og vand i oliefilteret eller på oliepladen Fjern vand og støv fra oliefilteret og oliepladen med den medfølgende sprøjte og lad oliefilteret tørre. Se BEMÆRK Varmetab Unormal forbrænding Dårlig lugt Olieutæthed BEMÆRK Olieindikatoren blinker. Det anvendte brændstof er dårligt eller urent. Det anvendte brændstof er dårligt eller urent. Dårlig ventilation Støv på ventilatorfilteret Det anvendte brændstof er dårligt eller urent. Der er ikke brændstof i tanken. Der er spildt brændstof eller der er en utæthed. Ovnen er blevet flyttet med tanken i. Der er anvendt urent brændstof. Fyld brændstof på. Fjern brændstoffet fra olietanken og oliepladen, Vask dem med rent flydende brændstof. Tænd og sluk ca. 5 gange (Det lugter lidt. Sørg for god ventilation). Fjern brændstoffet fra olietanken og oliepladen. Vask dem med rent flydende brændstof. Tænd og sluk ca. 5 gange (Det lugter lidt. Sørg for god ventilation). Luft grundigt ud. Rens ventilatorfilteret. Fjern brændstof fra olietanken og oliepladen. Vask dem med rent flydende brændstof. Fyld brændstof på. Brug ikke ovnen og kontakt distributøren. Brug ikke ovnen og kontakt distributøren. Der flyder vand på oliepladen: Der kan samle sig vand i olietanken på grund af kondens som følge af temperaturforandringer i rummet. Vandet kan flyde ind på oliepladen. Det kan bevirke, at olieindikatoren blinker eller at den holder op med at lyse. I displayet vises E02 eller E03. 29

30 BEMÆRK Når olieindikatoren lyser. (Fjern olietanken fra varmeovnen og tjek oliefilteret.) Når oliefilteret er fyldt med flydende brændstof. Det flydende brændstof drypper meget langsomt eller slet ikke, når oliefilteret løftes. Brændstoffet er sejtflydende (ca. 10 sek.). Oliefilteret er blokeret på grund af støv eller vand. Vask oliefilteret med rent flydende brændstof og tør det op med en klud og lad filteret tørre i skygge. Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte distributøren. Ovnen fungerer forkert. Stands brugen af den og tag stikket ud af stikkontakten. Kontakt distributøren. Hvis der ikke er noget flydende brændstof i oliefilteret. Udskift metaldækslet eller olietanken. FØLG FØLGENDE FORHOLDSREGLER Hvis ovnen ikke fungerer korrekt efter at du har forsøgt at løse problemet ved hjælp af ovenstående, eller der vises anden fejl, har ovnen sandsynligvis en fejlfunktion og du bør ikke bruge den. Hvis du bliver ved med at prøve, er der risiko for uforudsete hændelser. 14. Periodisk eftersyn Efterse ovnen en gang om året. Efterse ovnen, hvis den er i brug i lang tid. Ellers kan der ske uforudsete hændelser. For at undgå ulykker anbefales det at kontakte distributøren, når vinteren starter eller slutter. 30

31 15. Udskiftning af reservedele Der må kun anvendes originale dele fra distributøren. Producenten er ikke ansvarlig for hændelser, som skyldes brug af uoriginale dele eller som følge af reparation udført af ukvalificeret person. Sørg for at bede om originale dele hos den lokale distributør. Ved brug af uoriginale dele bortfalder garantien og ovnens ydeevne kan blive nedsat og den kan forårsage ulykker. VIGTIGT Det er forbudt at pille ved eller ændret ovnens sikringer. Bortset fra at garantien bortfalder, kan det bevirke, at sikringerne svigter, som er der for din sikkerheds skyld. BEMÆRK Udført reparation som følge af, at der er anvendt dårligt eller urent flydende brændstof til varmeovnen, skal afregnes, selvom det er inden for garantiperioden. 31

32 16. Specifikationer Betegnelse XC 3000 H Type Fordampning Tændingssystem Kontinuerlig gnisttænding Brændstof Flydende brændstof Maksimum 0,31 l/t (250 g/t) Brændstofforbrug Nominel 0,21 l/t (170 g/t) Minimum 0,11 l/t (090 g/t) Maksimum 3,00 kw Varmeeffekt Nominel 2,04 kw Minimum 1,08 kw Støj Høj effekt 35 db (fra ovnens front) Lav effekt 28 db Olietankskapacitet 5,0 l Forbrændingstid Høj effekt 16 timer Lav effekt 36 timer *1. Passende rumstørrelse 150 m3 Minimum rumstørrelse 48 m3, 20 m2 Udvendige mål Inkl. plade 429 x 371 x 294 (H x B x D) Selve ovnen 429 x 330 x 255 Vægt Ca. 8,8 kg Forsyningsspænding 230 V Frekvens 50 Hz Godkendt elforbrug Max. elforbrug Elforbrug under brug 335 W (målt i et kort tidsrum) 123 W (høj effekt) 78 W (lav effekt) Sikringsanordninger Ufuldstændig forbrændingssikring Strømsvigtsikring Forbrændingskontrolsikring Automatisk afbrydersikring ved jordskælv Overophedningssikring Andre sikringer Høj rumtemperatursikring Tilbehør Sprøjte, pumpe *1. Varmeovnen kan ikke fungere uafbrudt i mere end 36 timer og vil derefter slukke. Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Varmeovn. Model DS-350

Varmeovn. Model DS-350 Varmeovn Model DS-350 Effektiv Miljøvenlig Energibesparende Du bør læse denne brugsanvisning inden brug 1 Indhold Side Sikkerhedsinstrukser 3 Ovnens udseende 4 Ovnens display 5 Displayknapper 6 Displayvisninger

Læs mere

ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING

ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING HURTIG OG EFFEKTIV OPVARMNING MODEL K-404 Kaminens egenskaber Automatisk styring Den helt nye styrefunktion giver optimal opvarmning med maksimal varme og en besparende

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056059 Varmekanon ZF-240ID Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9056059 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELEKTRONISK PETROLEUMSKAMIN BRUGSANVISNING

ELEKTRONISK PETROLEUMSKAMIN BRUGSANVISNING ELEKTRONISK PETROLEUMSKAMIN BRUGSANVISNING EKSTRA INTERMITTERENDE OPVARMNING MODEL K-404 1 Kaminens egenskaber Automatisk styring Den helt nye styrefunktion giver optimal opvarmning med maksimal varme

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

HM DX32 Brugervejledning

HM DX32 Brugervejledning HM DX32 Brugervejledning 1 LÆS FØRST BRUGERVEJLEDNINGEN. 2 DU BEDES KONTAKTE DIN FORHANDLER, HVIS DU ER I TVIVL. 3 Pour SE VENLIGST lire, dépliez LISTEN la MED dernière VIGTIGE page. RESERVEDELE e e e

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Varmeblæser DF-HT6305P. Brugsanvisning

Varmeblæser DF-HT6305P. Brugsanvisning Varmeblæser DF-HT6305P Brugsanvisning Tillykke med dit køb af vores nydesignede, multifunktionelle og luksuriøse varmeblæser. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden varmeblæseren tages i

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

SRE3230TC - SRE3531TC - SRE3631TC

SRE3230TC - SRE3531TC - SRE3631TC SRE3230TC - SRE3531TC - SRE331TC 3 2 5 FIN 4 > u 1 9 : = SLO MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG Brugsanvisning INSTRUCCIONES DE USO Käyttöohje OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 1 GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 780064 BRUGERVEJLEDNING Indhold: A. Godt at vide, før du bruger. B. Sikkerhed C. Installation og drift D. Installer gas regulator

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere