Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line, Grenaa Dato: Tirsdag den 2. juni 2015 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jens Johan Richardy (formand) Steen Therkel Jensen (O) Erik Knudsen Tommy Glindvad Peter Schack Poulsen Birthe Bækgaard, Anholt Lise Lotte Sørensen, Anholt Fraværende: Tommy Glindvad Birthe Bækgaard, Anholt Deltagere: Annagrethe Poulsen (overfartsleder) Klaus Henriksen (skibsfører) Christina Lundbergh (sekretariatschef) Nadia Seeberg Christensen (sekretær) Norddjurs Kommune

2 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af Grenaa Anholt Færgefarts budget Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Færgesekretariatet - opfølgning på årsmødet 6. maj Orientering om projektansøgning, ventefaciliteter ved Anholtfærgen i Grenaa Sandbanke vest for Anholt Havn Orientering om dokning SMS-orientering Fastsættelse af ny mødedato Navigatører Forslag til ændringer i Forretningsordenen paragraf Eventuelt...14 Bilagsoversigt...15 Norddjurs Kommune

3 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Godkendelse af Grenaa Anholt Færgefarts budget P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Vedlagt er det udarbejdede forslag til budget for den kommunale færgefart. Budgettet gennemgås på mødet. Indstilling Sekretariatet indstiller, at budgettet godkendes. Bilag: 1 Åben GAF - Budget /15 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt, med tilføjelser til budgettet på 0,2 mio. kr. for 2016 og 2017 til overhaling af to hjælpemotorer. 1

4 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Orientering om nedsættelse af færgetakster pr. 1. juni Se bilag. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer af 11. maj 2015 er vedlagt som bilag. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag: Færgetakster pr /15 2 Åben Bilag: Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport 79943/15 til og fra øer Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Færgeudvalget besluttede at godkende de nedsatte godstakster. 2

5 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Færgesekretariatet - opfølgning på årsmødet 6. maj P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Den 6. maj 2015 blev det første årsmøde for det nye fælles færgesekretariat afholdt. På mødet blev det konkluderet, at følgende indsatsområder for færgesekretariatet skal prioriteres i : Netværk udbygges Professionalisering i forbindelse med driften Professionalisere samspillet mellem færgedriften og kommuner Opbygge et godt og solidt sekretariat Kommunikation (er omdrejningspunkt!) Forbedring af driftsøkonomien Hvordan skaber vi mere værdi? Det er nu op til sekretariatslederen i samarbejde med færgesekretariatets styregruppe, at organisere udførelsen af det videre arbejde med handlinger, herunder eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper. Som det var ønsket af færgeudvalget og kommunalbestyrelsen, fik Norddjurs Kommune plads i styregruppen, idet sekretariatschef Christina Lundbergh blev valgt ind. Styregruppen mødes den 27. august 2015 og efterfølgende er det tanken at fremlægge den endelige arbejdsplan og prioritering af Færgesekretariatets arbejde 3

6 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Færgesekretariatet ved sekretariatsleder Jan Fritz Hansen er i færd med at besøge alle medlemskommuner, og det foreslås, at færgeudvalget drøfter tidspunkt og deltagere for et sådant besøg. Vedlagt sagen er Referat fra årsmødet. En opdateret kontaktliste med telefon og mail mv.. Månedlig rapport fra færgesekretariatet, maj. Eksempel på presseomtale ses her: Der var en vis interesse for sekretariatets opstart med artikler i flere af de maritime fagblade (og forhåbentlig på et tidspunkt også i Danske Kommuner), en række lokalaviser rundt i landet, nyhedsbreve fra Sammenslutningen af Danske Småøer etc. Billedserie fra årsmødet, som afspejler den aktive debat, der var på dagen ses her: Det kan oplyses, at Færgesekretariatets hjemmeside forventes at være operationel i løbet af et par uger. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Sekretariatet indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning, 2. det drøftes, hvornår færgesekretariatet kan inviteres til besøg i Norddjurs Kommune, 3. hvem, der deltager i besøget fra færgesekretariatet. 4

7 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Bilag: 1 Åben Færgesekretariatet - Kontaktliste 80000/15 2 Åben Referat Årsmøde Færgesekretariat /15 3 Åben Færgesekretariatet - maj 2015 rapport 80433/15 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Til efterretning. 2. Udvalget undersøger forslag for tidspunkt, hvor færgen samtidig har et langt ophold, så denne kan besøges. 3. Deltagere: Formand Jens Johan Richardy, skibsfører m/f Anholt Klaus Henriksen, overfartsleder Annagrethe Poulsen, sekretariatschef Christina Lundbergh og sekretær Nadia Seeberg Christensen. 5

8 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Orientering om projektansøgning, ventefaciliteter ved Anholtfærgen i Grenaa P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Færgeudvalget har tidligere drøftet projektansøgning til trafikstyrelsens yderpulje vedrørende ventefaciliteter /busterminal ved Anholtfærgen i Grenaa. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag. Projektansøgningen er nu blevet imødekommet ved en regeringsaftale. Se nedenstående link for aftalen. Projektet kan dog kun realiseres, såfremt kommunalbestyrelsen i budgetforhandlingerne prioriterer at bevilge et tilsvarende beløb i egen finansiering. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse - Anholt busterminal 79984/15 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Til efterretning. 6

9 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Sandbanke vest for Anholt Havn P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Færgefarten har gentagne gange observeret forringelse af vanddybden vest for ydermolerne, Anholt Havn. Der er nu foretaget mere præcise lodskud for at lokalisere udstrækningen af sandbanken. Det er dog ikke muligt med det udstyr færgen har om bord at få et præcist billede, så disse oplysninger er på ingen måde fyldestgørende, men blot en indikation af, at der er et eller andet i gang med materialevandringen. Observationerne er som følger: Stik vest for det nordlige molehoved i en afstand af ca. 290 meter er der gentagne gange loddet 1,3 meter under kølen. Sandbanken ligger ca. nord-syd og strækker sig ca. 200 meter mod nord og ca. 300 meter mod syd. Lodskud taget på tværs hen over banken indikerer en ret stejl yderside, der flader noget ud ind mod havnen. Såfremt vanddybden hen over banken skal øges med 1 meter er beregningen, at der skal fjernes mellem kubikmeter sand. Før der træffes beslutning om evt. uddybning anbefales det fra færgens side, at der bliver foretaget en professional opmåling samt evt. en analyse af fremtidig materialevandring. Fremadrettet holdes nøje øje med udviklingen, da det ikke vides med sikkerhed om situationen forværres eller bedres. Sagen er drøftet med havnefoged Niels Henning. Niels Henning har selv foretaget nogle lodskud og bekræfter position og udstrækning af sandbanken. 7

10 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Problematikken er under drøftelse med Grenaa Havn idet der er en aftale med havnen om, at denne forpligter sig til at sørge for, at sejlads kan foregå uhindret. Der er indhentet et tilbud fra Rohde Nielsen A/S på en professionel opmåling. Tilbud lyder på kr ,- (excl. moms). Indstilling Sekretariatet indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Drøftet. Sekretariatet drøfter sagen med Grenaa Havn. 8

11 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Orientering om dokning P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Der vil på mødet blive givet en orientering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Skibsfører Klaus Henriksen orienterede i mødet. Orienteringen blev taget til efterretning. 9

12 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart SMS-orientering P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Der vil på mødet blive givet en orientering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Skibsfører Klaus Henriksen orienterede i mødet. Orienteringen blev taget til efterretning. 10

13 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Fastsættelse af ny mødedato P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Fastsættelse af ny mødedato. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at udvalget fastsætter næste mødedato. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Den september Mødet afholdes på Anholt, hvor der samtidig holdes borgermøde, med afgang fra Grenaa kl. 12. den 24. september

14 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Navigatører P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Formanden indstillede på mødet til færgeudvalget, at nedenstående sag kunne optages på dagsordenen, hvilket blev godkendt. Der er pt. ansat 3 ½ navigatører på færgen. For bl.a. at opnå større fleksibilitet, mindre sårbarhed over for sygdom samt at kunne yde en større del af vedligehold på færgen, vurderes det fordelagtigt at ansætte en ½ mand mere til at understøtte navigatørernes arbejde og vedligehold på færgen i alt 4 navigatører. Ordningen, med ansættelsen af en ekstra ½ mand, vil skulle igangsættes fra den 1. september 2015 i en prøveperiode på seks måneder, hvor ordningen derefter evalueres. Økonomiske konsekvenser Forventes at være omkostningsneutral. Indstilling Formanden indstiller, at det godkendes, at 1. ordningen igangsættes fra den 1. september 2015, 2. ordningen evalueres efter en prøveperiode på seks måneder. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt. 2. Godkendt. 12

15 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Forslag til ændringer i Forretningsordenen paragraf P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Formanden indstillede på mødet til færgeudvalget, at nedenstående sag kunne optages på dagsordenen, hvilket blev godkendt. Forslag til ændringer i Grenaa Anholt Færgefarts Forretningsorden paragraf 2: Indkaldelser til udvalgsmøder sker pt. med mindst 14 dages varsel, ved fremsendelse af dagsorden for mødet, ændres til, at indkaldelser til udvalgsmøder fremadrettet sker med mindst 4 dages varsel, ved fremsendelse af dagsorden for mødet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Formanden indstiller, at ændringen godkendes. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt. 13

16 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Eventuelt P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Orientering og eventuelt. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Ingen bemærkninger. 14

17 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Bilagsoversigt 1. Godkendelse af Grenaa Anholt Færgefarts budget GAF - Budget (80394/15) 2. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer 1. Bilag: Færgetakster pr (79934/15) 2. Bilag: Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer (79943/15) 3. Færgesekretariatet - opfølgning på årsmødet 6. maj Færgesekretariatet - Kontaktliste (80000/15) 2. Referat Årsmøde Færgesekretariat (79996/15) 3. Færgesekretariatet - maj 2015 rapport (80433/15) 4. Orientering om projektansøgning, ventefaciliteter ved Anholtfærgen i Grenaa 1. Projektbeskrivelse - Anholt busterminal (79984/15) 15

18 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Underskriftsside Jens Johan Richardy (formand) Steen Therkel Jensen (O) Erik Knudsen Tommy Glindvad Peter Schack Poulsen Birthe Bækgaard, Anholt Lise Lotte Sørensen, Anholt 16

19 Bilag: 1.1. GAF - Budget Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 02. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80394/15

20 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Indtægter Indgået for fragt Indgået for passagerer Indgået for vindmølleture Indgået for køretøjer Indgået for post Indgået fra DONG Energy Ændringsgebyr Renteindtægter Statstilskud gratis færge Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Færgens driftsudgifter Hyre Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) Budget 2014: 1) l á kr. 6,50 2) l á kr. 6,50 (p.g.a. øget distance i forbindelse med etablering af vindmøllepark) 3) + 1,2% på lønninger i.h.t. kommunens budgetramme 4) i.h.t. aftale Grena Havn (incl. oprensning) GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Administrationsudgifter Løn Anholt

21 Annoncer Fragt + porto + gebyr Tryksager+kontormat Telefon Datakommunikation Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Revision Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Anlæg/dok * Grenaa, /agp Budget 2014 er lagt efter kommunens rammer. Lønfremskrivning 1,20% i.h.t. kommunens budgetramme Provision Stena Line i.h.t. aftale Ingen fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. * Anlæg/dok: anlæg/dok P.g.a. schottlerne anlæg/dok Hydroblasting anlæg/dok anlæg dok fornyelsessyn DNV

22

23

24 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter Indgået for fragt Indgået for passagerer Indgået for vindmølleture Indgået for køretøjer Indgået for post Indgået fra DONG Energy Ændringsgebyr Renteindtægter Statstilskud gratis færge GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter Hyre Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter Løn Anholt Annoncer Fragt + porto + gebyr Tryksager+kontormat Telefon Datakommunikation

25 Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Revision Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Anlæg/dok * Grenaa, /agp Budget 2015 er lagt efter kommunens rammer. * Anlæg/dok: anlæg/dok Hydroblasting anlæg/dok anlæg dok fornyelsessyn DNV anlæg dok

26

27

28 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter Indgået for fragt Indgået for passagerer Indgået for vindmølleture Indgået for køretøjer Indgået for post Indgået fra DONG Energy Ændringsgebyr Renteindtægter Statstilskud gratis færge GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter Hyre Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie * Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) * = l á kr. 6,25 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter Løn Anholt Annoncer Fragt + porto + gebyr Tryksager+kontormat Telefon Datakommunikation

29 Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Anlæg/dok * Grenaa, /agp Budget 2016 er lagt efter kommunens rammer. +1,79% på lønninger, provision Stena Line, besejlingsaftale Grenaa Havn * Anlæg/dok: anlæg/dok anlæg dok færgen skal på land + fornyelsessyn DNV anlæg dok anlæg dok færgen skal på land

30

31

32

33

34 esejlingsaftale Grenaa Havn

35 Bilag: 2.1. Bilag: Færgetakster pr Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 02. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79934/15

36 Færgetakster Grenaa Anholt Færgefart pr Nedsættelse = eksisterende takster 80%, derefter oprundet/nedrundet til hele kr., dog med mindstetakst på kr. 20,00. Nedsættelse på eksisterende takster kan findes på Anholt Færgefarts hjemmeside (www.anholtfergen.dk). Nedsættelse bliver kun på de priser, der er omfattet af bekendtgørelsen (markeret med rød tekst) Takster inkl. moms 25% Enhedspriser tørvarer/ferskvarer Køl-frost* 1/1 rullepalle kr. 272,- kr. 340,- 1/2 rullepalle kr. 141,- kr. 173,- Palleboks kr. 367,- 1/1 Europalle kr. 643,- kr. 793,- 1/2 Europalle kr. 323,- kr. 388,- 1/4 Europalle kr. 161,- kr. 195,- *Mælk, kød og frosne varer der skal i færgens frost/kølecontainer. Øvrig gods Andet Køl-frost Under 10 kg (min. takst) kr. 47,- kr. 59,- under 50 kg kr. 59,- kr. 82,- Under 100 kg kr. 82,- kr. 102,- over 100 kg beregnes pr. påbegyndt 100 kg kr. 92,- kr. 112,- (f.eks. 150 kg = kr. 184,-) Mængderabat og over kg pr. sending - 10% Belægningssten, fliser o.l min. 3 tons. Overføres på specielle dage - 20% Efterkravsgebyr kr. 30,- Specialfragter Fisk, pr. kasse fra Anholt kr. 24,- Klassificeret gods: Overføres på specielle afgange, se opslag ved færgen. Miljøbenzin pr. påbegyndt 25 l kr. 61,- Se vigtige oplysninger for gods. Briketter, pr. påbegyndt kg kr. 222,- Større partier træ (brændsel) uemballeret pr. påbegyndt kg kr. 252,- 1 ramme træ, emballeret (brændsel) kr. 222,- Halm og hø betales efter vægt. Der skal medbringes vejeseddel. Lastbil/Varebil over 6 meter ekskl. chauffør, ekskl. gods pr. påbegyndt meter (t/r) kr. 700,- Trailer over 6 meter excl. gods, pr. påbegyndt meter (t/r) kr. 700,-* *) Der skal betales for gods se fragttarif. OBS! der skal medbringes vejeseddel. Entreprenør maskiner, dumper o.s.v., excl. chauffør, pr. påbegyndt meter (t/r) kr ,- Enheder hvor akseltrykket overstiger 12 tons og/eller 2,5 tons pr. m 2 kontakt rederiet

37 Priser 2015 Pladsbestilling for passagerer er nødvendig hele året. Voksen enkelt 185,00,- tur/retur 370,00,- Barn 4-12 år enkelt 90,00,- tur/retur 180,00,- Barn under 4 år gratis Hund - uanset størrelse enkelt 80,00,- tur/retur 160,00,- Cykel*/ Efterløber* 170,- Ladcykel* 270,- Cykelvogn*/trækvogn* **, sækkevogn*/trillebør* (inkl. gods) 270,- Windsurfer*, kano*, kajak* 500,- Kites gratis Barnevogn, klapvogn gratis Knallert* 325,- MC* 1.065,- Bil* under 6 meter inkl. gods, ekskl. chauffør 3.200,- Trailer under 6 meter* 3.200,- Campingvogn m.m. under 6 meter* 3.500,- Campingvogn og autocamper over 6 meter* 4.000,- *Prisen incl. returrejse fra Anholt. ** Trækvogn max. dimension incl. gods: 50 kg, (l) 1,50 m, (b) 0,70 m, (h) 1,0 m Pris ved overdimension 540,- Håndværkere, der skal udføre momsbelagt arbejde på Anholt, kan bortset fra juli måned få 30% rabat på bil under 6 meter samt trailer under 6 meter, mod oplysning af CVR-nr Derudover er der en række kunder (erhverv), der har nogle specialaftaler der vil priserne også blive nedsatte.

38 Bilag: 2.2. Bilag: Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 02. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79943/15

39 BEK nr 639 af 11/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 670 af 21/05/2015 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af 21 a, stk. 5 og 6, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved lov nr. 582 af 4. maj 2015, fastsættes: Kapitel 1 Tilrettelæggelse af ordningen 1. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færgeoperatører kan modtage tilskud gennem en kommune. Stk. 2. Tilskuddet udgør 20 mio. kr. i 2015 og 35 mio. kr. årligt fra Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2016 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Stk. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet beregner en forholdsmæssig fordeling af tilskuddet mellem kommunerne på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til Økonomi- og Indenrigsministeriet evaluerer fordelingsnøglen i Stk. 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen meddelelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Stk. 5. Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, jf. dog Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsætte færgetakster for godstransport med maksimalt 80 pct., ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. Stk. 2. Ved indførelsen af ordningen skal nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetakster for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrører godstransport, pr. 1. januar 2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve en mindstetakst på 20 kr. for godstransport. Stk. 4. Det påhviler kommunalbestyrelsen inden udgangen af juni 2015 at indsende følgende oplysninger om færgetakster og tilskuddets anvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet: 1) Færgetakster for godstransport pr. 1. januar 2015, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 2) Færgetakster for godstransport pr. 1. juni 2015, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 3) Forventet anvendelse af tilskuddet i 2015 specificeret på de enkelte billettyper. 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet. Kapitel 2 Godstransport 4. Ordningen omfatter godstransport på færger, som er i rutefart året rundt. 1

40 (Historisk) 5. Ordningen omfatter følgende former for godstransport og godshåndtering: 1) Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler, inkl. chauffør. 2) Varevogne og lignende på ikke over 4 ton, der er registreret på gule plader, inkl. chauffør. 3) Arbejdsmaskiner, inkl. chauffør. 4) Bure, paller og containere beregnet til godstransport. 5) Løst gods i øvrigt. 6) Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er tale om en forpligtelse for færgeoperatøren. Stk. 2. Kommunen kan beslutte at lade chauffører af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, pkt. 1-3, indgå i ordningen. Kapitel 3 Opfølgningsredegørelse 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvordan tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes. 7. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger: 1) Færgetakster pr. 1. januar i tilskudsåret for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 2) Antal solgte billetter for de enkelte billettyper. 3) Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 4) Gennemsnitlig, vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudsprocenter. 5) Ændringer i færgetakster for de enkelte billettyper i forhold til seneste opfølgningsredegørelse, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 6) Ændringer i billetstruktur i forhold til seneste opfølgningsredegørelse. 7) Anvendelse af eventuelt overskydende midler, ekskl. moms. 8) Eventuelt nye færgeruter eller færgeoperatører. 9) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante. Stk. 2. Opfølgningsredegørelsen skal for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-7, er opgjort korrekt. Stk. 3. Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-7, er opgjort korrekt. Stk. 4. Opfølgningsredegørelsen og revisorerklæringerne, jf. stk. 2 og 3, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned. 8. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport forudsætter, at kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet i det regnskabsår, der ligger forud for det år, hvor tilskuddet udmeldes, er anvendt efter formålet. 9. Opfølgningsredegørelsen skal første gang udarbejdes for regnskabsåret Kapitel 4 Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk Det påhviler kommunalbestyrelsen i kommuner med mindre øer hvert år at redegøre for, hvorledes kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes. Stk. 2. Redegørelsen indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned. 2

41 (Historisk) 11. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport er betinget af, at kommunalbestyrelsens redegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet. 12. Økonomi- og indenrigsministeren foretager en modregning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport i det omfang, at kommunalbestyrelsen ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet. 13. Redegørelsen om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, skal første gang udarbejdes for regnskabsåret Kapitel 5 Ikrafttræden 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet. Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 11. maj 2015 MORTEN ØSTERGAARD / Niels Jørgen Mau Pedersen 3

42 (Historisk) Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. juni 2015 Bilag 1 Kommune Holbæk Holbæk Kalundborg Kalundborg Slagelse Slagelse Lolland Lolland Lolland Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Samsø Svendborg Svendborg Langeland Ærø Ærø Ærø Ærø Haderslev Fanø Aabenraa Horsens Struer Norddjurs Odder Hedensted Skive Læsø Aalborg Færgerute Orø-Holbæk Orø-Hammer Bakke Sejerø - Havnsø Nekselø-Havnsø Agersø-Stigsnæs Omø-Stigsnæs Fejø-Kragenæs Femø-Kragenæs Askø-Bandholm Baagø-Assens Bjørnø-Faaborg Lyø-Avernakø-Faaborg Samsø-Hou Hjortø-Svendborg Skarø-Drejø-Svendborg Strynø-Rudkøbing Birkholm-Marstal Ærøskøbing-Svendborg Søby-Faaborg Søby-Fynshav Aarø-Aarøsund Fanø-Esbjerg Barsø-Barsø-Landing Endelave-Snaptun Venø-Kleppen Anholt-Grenaa Tunø-Hou Hjarnø-Snaptun Fur-Branden Læsø-Frederikshavn Egholm-Aalborg 4

43 (Historisk) Bilag 2 Oversigt over årligt tilskud til de omfattede kommuner i 2015 og i 2016 og frem (2015-pl) til nedsættelse af færgetakster for godstransport (i kr.) Kommune og frem Holbæk Kalundborg Slagelse Lolland Assens Faaborg-Midtfyn Fanø Svendborg Langeland Ærø Haderslev Aabenraa Hedensted Struer Norddjurs Samsø Horsens Odder Aalborg Læsø Skive I alt

44 (Historisk) Bilag 3 Oversigt over de enkelte kommuners andel af det forhøjede, generelle tilskud på 15 mio. kr. (2014- pl) i henhold til 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (i kr.) Kommune Holbæk Kalundborg Slagelse Lolland Assens 311 Faaborg-Midtfyn 944 Svendborg 957 Langeland 526 Ærø 145 Haderslev 523 Aabenraa 274 Hedensted 354 Struer 499 Norddjurs 998 Horsens Odder 428 Aalborg 283 Skive 928 I alt Andel af det forhøjede tilskud i 2015 (2015-pl) Anm. : Kommunernes andel af det forhøjede generelle tilskud på 15 mio. kr.(2014-pl) er beregnet på grundlag af den ændrede fordelingsnøgle for tilskudsfordeling i Esbjerg Kommunes andel af det forhøjede tilskud fremgår ikke af tabellen. Esbjerg Kommune er ikke omfattet af bekendtgørelsen, da der ikke er en færgeforbindelse til Mandø. 6

45 Bilag: 3.1. Færgesekretariatet - Kontaktliste Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 02. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80000/15

46 Færgesekretariatet Kontakter i medlemskommunerne (Version 28. maj 2015) K: Kontaktansvarlig S: Styregruppemedlem/observatør KR: Kommunal repræsentant FR: Faglig repræsentant Aalborg (Egholm) (K) Afdelingsleder Henrik Jess Jensen; / , Norddjurs (Anholt) (K, S, KR) Sekretariatschef Christina Lundbergh; / , (KR) Færgeudvalgsmedlem Peter Schack Poulsen; , (FR) Overfartsleder Annagrethe Poulsen; / , Ærø (Birkholm) (K, S, FR): Direktør Keld M. Møller; , (KR) Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard; , Svendborg (Drejø, Skarø, Hjortø) (K, S, KR) Centerchef Kjeld Bussborg Johansen (formand); / , (FR) Havnemester Hans Søby; ,

47 Lolland (Askø, Femø, Fejø) (K, S, KR) Direktør Bjarne Hansen; , (FR) Overfartsleder Christian Nielsen; , Aabenraa (Barsø) (K) Afdelingschef Jesper Juhl Kristensen; / , (KR) Teamleder Keld Rysgaard; / , (FR) Overfartsleder Poul Meldgaard; , Slagelse (Agersø, Omø) (K, KR) Centerchef Flemming Kortsen; / , (FR) Overfartsleder Knud Nielsen; , Haderslev (Aarø) (K, S, FR) Havne- og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard; , (KR) Beredskabschef Esge Homilius; , Kalundborg (Sejerø, Nekselø) (K, S, KR) Teknik- og Udviklingsdirektør Michel van der Linden; , (FR) Overfartsleder Jens Raunsbæk; / , Struer (Venø) (K, S, FR) Overfartsleder Søren Adsersen; ,

48 Faaborg-Midtfyn (Avernakø, Lyø, Bjørnø) (K, KR) Teknisk chef Lars-Bo Johansen; , (FR) Færgeansvarlig Lasse Olsen; , Holbæk (Orø) (K, KR) Vej- og Parkchef Kim Radmer; , (FR) Overfartsleder Lars W. Hansen; , Horsens (Endelave) (K, KR) Specialkonsulent Frode Frederiksen; / , (FR) Overfartschef Anders Bech Frandsen; , Hedensted (Hjarnø) (K, KR) Kørselsleder Lars Oksbjerre; / , Assens (Baagø) (K, KR) Direktør Thomas Barfoed; / , Skive (Fur) (K) Sekretariatschef Finn Dissing; / , Langeland (Strynø) (K, KR) Teknisk chef John Kjær, ,

49 Odder (Tunø) (K) Udviklingskonsulent Martin Hauge; , KL (S) Chefkonsulent Eske Groes; , FS (S) Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen; ,

50 Bilag: 3.2. Referat Årsmøde Færgesekretariat Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 02. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79996/15

51 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Referat fra Årsmødet 6. maj 2015 kl på Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Deltagere: Direktør Thomas Barfoed Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen Teknisk chef Lars-Bo Johansen Færgeansvarlig Lasse Olsen Havne- og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard Kørselsleder Lars Oksbjerre Overfartsleder Lars W. Hansen Specialkonsulent Frode Frederiksen Overfartsleder Jens Raunsbæk Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden Chefkonsulent Eske Groes Teknisk chef John Kjær Direktør Bjarne Hansen Overfartsleder Christian Nielsen Sekretariatschef Christina Lundbergh Færgeudvalgsmedlem Peter Schack Poulsen Overfartsleder Knud Nielsen Centerchef Flemming Kortsen Overfartsleder Søren Adsersen Formand, centerchef Kjeld Bussborg Johansen Havnemester Hans Søby Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard Færgedirektør Keld Møller Teamleder Keld Rysgaard Overfartsleder Poul Meldgaard Journalist Thomas Kokholm Nielsen Fotograf Sune Tølløse Fuldmægtig Kirsten Degn Assens Færgesekretariatet Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Haderslev Hedensted Holbæk Horsens Kalundborg Kalundborg KL Langeland Lolland Lolland Norddjurs Norddjurs Slagelse Slagelse Struer Svendborg Svendborg Ærø Ærø Aabenraa Aabenraa Danske Kommuner Svendborg (referent) Side 1

52 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (formanden) 2. Lidt historik om Færgesekretariatet (Eske Groes, KL) 3. Forretningsordenen, jfr. det vedlagte bilag (formanden) 4. Status og arbejdsplan for Færgesekretariatet (sekretariatslederen) 5. Ønsker og forslag til indsatsområder (i arbejdsgrupper); Færgesekretariatets hovedopgaver fremgår af forretningsordenen og der vil på mødet blive fremlagt en af Styregruppen udarbejdet mere detaljeret bruttoliste og forslag til prioritering af opgaverne. (Frokost) 6. Prioritering af opgaver (i plenum) 7. Kommunikationsstrategi (formanden/sekretariatslederen) 8. Valg til Styregruppe (og konstituering) 9. Næste Årsmøde 10.Eventuelt Ad 1. Velkomst (formanden) Kjeld Bussborg Johansen bød velkommen til det første årsmøde i Det fælles Færgesekretariat. Der er nedsat en Styregruppe for Færgesekretariatet, og sekretariatsleder Jan Fritz Hansen er ansat. Vi har set frem til dette første årsmøde. Vi har opgaver, der skal tages fat på, og der skal foretages en prioritering af opgaverne samt etableres et netværk med interessenter og samarbejdspartnere. Tiden indtil nu: Sekretariatet på Ærø er etableret Jan Fritz Hansen arbejder meget ude, men basen er på Ærø. Styregruppen består af 5 personer: Direktør Bjarne Hansen, Lolland Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden, Kalundborg Overfartsleder Søren Adsersen, Struer Havne- og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard, Haderslev Centerchef Kjeld Bussborg Johansen, Svendborg Der er de sidste måneder arbejdet med forberedelse af årsmødet. Dagsordenen blev gennemgået. Det er planen, at Styregruppen konstituerer sig efterfølgende. Side 2

53 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Ad 2. Lidt historik om Færgesekretariatet (Eske Groes, KL) Eske Groes orienterede om, at KL står for etableringen af Sekretariatet. Der har været foretaget en høring omkring opgaver, og høringssvarene er lagt til grund for det videre arbejde. Herudover har der været kontakt til forskellige kommuner omkring placering af Sekretariatet. Alle kommuner drøftede sagen på møde i Slagelse i januar Opgaverne og finansieringen blev tiltrådt, og med hensyn til placeringen blev det efter overvejelser besluttet at placere Færgesekretariatet på Ærø. Formålet er at forbedre mulighederne for færgerne, og der skal i den forbindelse være gevinster for kommunerne. Model fra ministeriet med styregruppe, årsmøde m.m. blev valgt. Modellen giver også mulighed for eventuelt at ændre på placeringen. Der er ikke aftalt noget i forbindelse med evaluering af Færgesekretariatet, men foreslår, at der på årsmødet kunne foretages evaluering. Kjeld Bussborg Johansen foreslår, at evalueringen tages op i Styregruppen og kvalificerer det fremadrettet. Formalier skal være på plads, så derfor genfremsendes samarbejdsaftale til kommunerne til underskrift. Ad 3. Forretningsordenen, jfr. vedlagte bilag (formanden) Kjeld Bussborg Johansen oplyste, at Forretningsordenen tager afsat i samarbejdsaftalen. Forretningsordenen indeholder følgende: Formål: At fremme et løbende kommunalt samarbejde om drift på færgeområdet og at tilbyde faglig ekspertise og sparring Formål: At optimere og billiggøre færgedriften Sekretariatslederen kan sammen med Styregruppen forestå prioritering mellem opgaverne prioriteringen godkendes på årsmødet Styregruppen består af 5 medlemmer (foreslås ændret til 5-7 medlemmer) - To faglige eksperter (foreslås ændret til 2-3 eksperter) - Tre kommunale repræsentanter (foreslås ændret til 3-4 repræsentanter) - Styregruppen konstituerer sig selv - Formanden kan invitere relevante gæster med til møderne - Der udarbejdes månedlige statusrapporter - Styregruppen afholder to årlige møder ekskl. årsmødet Ændringerne blev godkendt på årsmødet Side 3

54 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Kommentarer Årsmødet afvikles hvert år i maj måned - Hver kommune udpeger en kommunal og en faglig repræsentant - Hver kommune har en stemme - Repræsentanterne vælger styregruppen for en to-årig periode ved simpel flertel - Det kommende årsprogram drøftes og godkendes Indsatser - Forhandle gode løsninger på konkrete opgaver ved at inddrage værfter servicevirksomheder de kommunale ejere centrale myndigheder inden for følgende: - Lovgivning og erfaringsudveksling - Puljeansøgninger - Praktisk færgesamarbejde, f.eks. lånefærger - Efteruddannelse og kompetenceudvikling - Arbejdsmiljøsamarbejde og videndeling - Samarbejde om BAT - Fælles indkøb/indkøbsaftaler - Rekruttering - Benchmarking - Andre relevante emner Netværk i forhold til de miljøer, der skal betjenes ude i landet Der er tæt kontakt til KL i Styregruppens arbejde Det skal sikres, at eventuelle høringssvar kommer frem - og rettidigt Indgivelse af fælles høringssvar kunne sekretariatet ikke tage den opgave? Fælles høringssvar gør stærkere. Ad 4. Status og arbejdsplan for Færgesekretariatet (sekretariatslederen) Jan Fritz Hansen orienterede om følgende: Efter 2 opstartsmåneder i jobbet, hvor fokus har været på etablering af kontoret samt forberedelse af materialet til årsmødet, er Sekretariatet klar til at gå i gang med arbejdsopgaverne. Kort om min baggrund; er oprindelig uddannet som økonom og har det meste af min karriere arbejdet med søfart i Danmarks Rederiforening med alle opgaver fra transportpolitik, PR, lobby, teknik/nautiske spørgsmål, innovation/forskning, internationale opgaver bl.a. med opstart af foreningens Bruxelleskontor, men også eksempelvis sociale- og overenskomstspørgsmål, herunder uddannelse samt rekruttering. Status I forbindelse med kontorets opstart var der en del positiv presse og sammen med formanden har vi søgt at følge op på dette også i forbindelse med årsmødet (faktisk kom vor pressemeddelelse i flere maritime fagblade, den kommunale presse samt i en række lokalmedier). Der har været afholdt et første møde i Styregruppen, møde om samarbejdet med Småøernes Færgeselskabers bestyrelse, KL samt en række af bl.a. navigationsskolerne. Der har allerede været en række konkrete forespørgsler om godstilskud, Søfartsstyrelsens syn, fælles afløserfærge samt indkøb. Endvidere har der været mulighed for kort at introducere Side 4

55 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 sekretariatet for erhvervs- og vækstministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter samt en række centrale transportordførere. Arbejdsplanen Efter mit indlæg er jeg her mest i dag for at lytte og vil i den kommende tid besøge samtlige medlemskommuner med tilknytning til Færgesekretariatet. Sekretariatet er allerede veletableret hos Ærøfærgerne og indgår i deres faglige miljø. Som udgangspunkt vil sekretariatslederen være på kontoret 2-3 dage ugentligt, idet en del af indsatsen vil ske i forhold til de enkelte kommuner rundt i landet samt de statslige myndigheder mv. i hovedstadsområdet. Et af den kommende tids projekter vil være at få hjemmesiden igangsat med de formalia om styregruppe samt repræsentanter, som kommer ud af dagens møde, ligesom der vil blive arbejdet på at lægge relevant maritim information, høringssvar, mødeoversigter samt forskellige forsknings- og rådgivningsinformationer. Der vil formodentlig blive tilknyttet ressourcer til sekretariatet i løbet af efteråret til at varetage bl.a. disse mere oversigtsmæssige opgaver. Det årlige budget er som bekendt på to millioner kr., og projektet løber foreløbig i fire år. Kontoplanen udarbejdes af Ærø Kommune, og budgetoversigter mv. vil løbende blive fulgt på Styregruppemøderne. I forbindelse med formalia udestår fortsat en række af kontrakterne med værtskommunen og de øvrige deltagere. Sekretariatet vil sende materialet til kontaktpersonerne i de relevante kommuner. Arbejdsplanen skal i dag fastsættes med inspiration fra Styregruppens oplæg, og da der er rigtig mange emner, er en prioritering helt afgørende. Det kan som kuriosum nævnes, at en af de første rapporter fra Søfartsstyrelsen fra 1995 om fælles optimering af ø-færgefarten havde den nuværende vicedirektør i som udvalgssekretær. Der vil derfor nu blive søgt en kontakt med styrelsen herom. En særlig opgave er selvsagt at sætte færgerne i et godt lys som en effektiv drevet sektor for at sikre fortsat god politisk bevågenhed. Et helt centralt punkt formodes også at være en endnu bedre netværksetablering; en slags Færgeklub for at dele erfaringer og få bedst muligt input til fælles projekter samt forslag til fjernelse af uhensigtsmæssige regler i forhold til de statslige myndigheder. Organiseringen Organisationsmæssigt vil Årsmødet være det centrale organ til at fastlægge kursen, og selve Styregruppen forventes at mødes 2-3 gange om året. Dertil vil der blive søgt etableret en nautisk/teknisk gruppe med udvalgte eksperter fra medlemskredsen samt en mere administrativ gruppe, som rekrutteres blandt de kommunale repræsentanter. Grupperne skal gerne kunne operere fleksibelt og skifte deltagere afhængigt af emnet, ligesom man også skal kunne være tilknyttet blot på korrespondanceniveau. Der kan så indkaldes konsulenter og afholdes efteruddannelse/seminarer, hvis formålstjenligt. I Færgeklubben kan der så eventuelt arrangeres events, fokusmøder, politiske høringer etc. Ad 5. Ønsker og forslag til indsatsområder (i arbejdsgrupper); Færgesekretariatets hovedopgaver fremgår af forretningsordenen og der vil på mødet blive fremlagt en af Styregruppen udarbejdet mere detaljeret bruttoliste og forslag til prioritering af opgaverne Kjeld Bussborg Johansen: Styregruppen har udarbejdet nedenstående bruttoliste over emner for indsatsområder, og de fremgår også af forretningsordenen. Bruttoforslag til emner til arbejdsplan: Besøge/drøfte udfordringerne med repræsentanter for alle 18 kommuner samt deres overfartsledere Side 5

56 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Danne et netværk i forhold til de miljøer, der skal betjenes ude i landet Etablere henholdsvis en generel og en nautisk ekspert/følgegruppe for vidensdeling Sikre et samarbejde med Småøernes Færgeselskaber Udvikle et samarbejde med andre relevante organisationer, jf. særlig oversigt Udvikle fast koordinering om overordnede spørgsmål med KL Opbygge en første WEB-platform (tovholder for relevante oplysninger) Fastlægge et budget for 2015 Forhandle gode løsninger i relation til den endelige opgaveportefølge Modeller/muligheder for erstatningstonnage Program for tilbud af ISM-ydelser Tilbud om fælles bookingsystem Undersøge om INNO+ forskningsprojektet kan anvendes af færger Udsende en lille pamplet/notat til Kommunerne om det første halve års indsatser/resultater Der blev dannet 4 grupper af de fremmødte til Årsmødet. Grupperne skulle nu vælge en repræsentant for gruppen, der efterfølgende fremlagde - efter følgende prioritering: Hvilke opgaver skal indgå i arbejdsplanen 2015/16? Hvilke opgaver skal parkeres? Forslag til prioritering af opgaver? Ad 6. Prioritering af opgaver (i plenum) Afrapporteringer fra grupperne: Gruppe 1: - Fælles indkøb (hvor det giver mening) - Netværk meget vigtig - Lovgivning speciel havområde for småfærger - Booking/billetsystem - Efteruddannelse - Overenskomst - Benchmarking Gruppe 2: - Forbindelse mellem det praktiske og det administrative - Varetage kommunikation - Opbygning af et godt sekretariat (faglig viden/finde rådgivere/hjemmeside) - Informationer om muligheder for at søge puljer - Analysearbejde - f.eks. i forbindelse med afløserfærge - Indkøbsaftaler (nice to have) prioriteres ikke nu - Fælles bookingsystem prioriteres ikke nu - ISM prioriteres ikke nu Side 6

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015

Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Referat fra Årsmødet 6. maj 2015 kl. 10-16 på Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Deltagere: Direktør Thomas Barfoed Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen Teknisk chef Lars-Bo Johansen Færgeansvarlig

Læs mere

Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme

Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Indtægter 2013 2.014 2015-2017 Indgået for fragt 1.750.310 1.870.000 1.722.950 Indgået for passagerer 3.832.394 3.782.500 3.765.038 Indgået for vindmølleture

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1 Dato: Fredag den 10. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (A) (formand)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Admpol Høringsudkast Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2014-20733 Doknr. 180907 Dato 19-01-2015 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 2014/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-20733 Fremsat den 11. marts 2015 af økonomi-

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Koordineret med Sagsnr. 2016-2980 Doknr. 343223 Dato

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT REFERAT Sted: Stena-terminalen, Færgevej, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 21. februar 2013 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Jens Johan Richardy (formand) Allan Dantoft Erik Knudsen Jørgen Vest

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT REFERAT Sted: Stena Line, Grenaa Øvrige deltagere: Anna Grethe Poulsen, StenaLine Inge Lise Riis, StenaLine Klaus Henriksen, skipper Jørgen Carlsen, medarbejder Mogens Caspersen, sekretær Christina Lundbergh,

Læs mere

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (formand) Steen

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013 Dokumentation Avisartikler De avisartikler, der er refereret i brevet finder du i Bilag 7 nedenfor. Driftstilskud og investeringsstøtte for 2014 fremgår af: Bilag 1: Sammensætning af Ø-tilskuddet i 2014

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt 2004-05 (2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 4. august 2005 003-000239 Folketingsmedlem Morten Homann (SF) har den 18. juli

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2016 Oversigt over svar fra kommuner m.fl. om anvendelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar.

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar. Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB Koordineret med Høringsnotat til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer om forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE 2016 Side 1 af 7 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Østøtteloven... 3 3 - Projekter der kan få støtte... 3 4 - Projekter

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

- Afdække potentialet og i givet fald facilitere konkrete indkøbsaftaler, herunder også samdriftsmuligheder.

- Afdække potentialet og i givet fald facilitere konkrete indkøbsaftaler, herunder også samdriftsmuligheder. Færgesekretariatets arbejdsprogram 2016-17 Bilag 1 Arbejdet i Projektgrupperne Færgesekretariatets arbejde er især koncentreret om seks indsatsområder og til disse er der tilknyttet Projektgrupper med

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

PROJEKTGRUPPER Kommissorium for Projektgruppe I: Statistik/fakta Kommissorium for Projektgruppe II: Fælles indkøb/samdrift

PROJEKTGRUPPER Kommissorium for Projektgruppe I: Statistik/fakta Kommissorium for Projektgruppe II: Fælles indkøb/samdrift PROJEKTGRUPPER Kommissorium for Projektgruppe I: Statistik/fakta Formål: Indsamle data, erfaringer (bl.a. med aktuel lovgivning) og afdække udgiftsniveauer i dag for at kunne måle eventuelle besparelser/forbedringer.

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar.

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 L 179 Bilag 1 Offentligt Enhed Opgaver og Struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 338379 Dato 15-04-2015 Høringsnotat til Folketingets

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Regnskab 2008...1. 2. Budget 2009 oliepris...2. 3. Lønsumsafgift...3. 4. Moms på persontransport...4. 5. Dokning af færge...

Indholdsfortegnelse. 1. Regnskab 2008...1. 2. Budget 2009 oliepris...2. 3. Lønsumsafgift...3. 4. Moms på persontransport...4. 5. Dokning af færge... Færgeudvalget Grenaa Anholt færgefart DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Anholt Færgen, Grenaa Havn Dato : 13. marts 2009 Start kl. : 11.30 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Jens Johan Richardy (Formand) John

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 3. marts 2016, Maribo

Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 3. marts 2016, Maribo Uddrag af Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 3. marts 2016, Maribo Mødet startede kl. 10.00. I mødet deltog formanden Kjeld Bussborg Johansen, Bjarne Hansen og Søren Adsersen. Michel van der

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over Til lovforslag nr. L 146 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale

BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:09-2656 1. Parter og omfang Som led i samarbejdet mellem udviklingsforvaltningen i Norddjurs Kommune og Baunhøj Mølle

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Onsdag den 12. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødelokale: Dronning Margrethehallen, Messecenter Vestre Ringvej 101, Fredericia Afbud: Langeland, Ærø

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Kommunikationsplan for Færgesekretariatet (Opdateret Marts 2018) Færgesekretariatet er et samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus

Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. NGF Nature Energy 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf fire vælges blandt skolernes bestyrelsesmedlemmer

Læs mere