F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009"

Transkript

1 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej

2 Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen beslutte at udarbejde en lokalplan, når en bestemt udvikling ønskes fremmet. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, herunder blandt andet bestemmelser om områdets fremtidige anvendelse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser. Kommunens lokalplaner kan ses på og En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen giver. Offentlighedsperiode For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse på planlægningen skal Kommunalbestyrelsen fremlægge et forslag til lokalplan eller kommuneplantillæg i mindst 8 uger. Dette forslag til lokalplan 222 samt tillæg 6 til Kommueplan 2009 er fremlagt fra og med den xx til og med den xx. Har du indvendinger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget eller kommuneplan tillægget, skal du skrive til Kommunalbestyrelsen inden den xxx. Kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, når eventuelle indvendinger eller ændringsforslag har været behandlet. Sjælsø Trørød Birkerød Rude Skov ( Øresund Holte Jægersborg Hegn Furesø 2

3 Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej Lions Park Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 REDEGØRELSE...5 Indledning og baggrund...5 Lokalplanområdets eksisterende forhold...6 Lokalplanens indhold...7 Lokalplanens forhold til anden planlægning. Servitutter...13 Lov om miljøvurdering...14 KOMMUNEPLANTILLÆG 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger og matrikulære forhold Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden... 8 Ubebyggede arealer Tekniske anlæg...24 Tilladelser fra andre myndigheder...25 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af Byplanvedtægt 13 med tillæg Ophævelse af servitutter Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...25 Lokalplanens retsvirkninger...26 Vedtagelsespåtegning...26 TEGNINGSBILAG Tegningsbilag 1: Lokalplanens afgrænsning, eksisterende forhold, matrikler og byggelinier Tegningsbilag 2: Illustrationsplan Tegningsbilag 3: Princip for snit og facader efter tilføjelse af etage på eksisterende plejeafsnit Tegningsbilag 4: Princip for facader af ny tilbygning 3

4 4

5 5 REDEGØRELSE Indledning og baggrund Baggrunden for nærværende lokalplan er det stigende behov for plejeboliger i Rudersdal Kommune. Kommunen ønsker således at støtte Den selvejende institution Lions Park s ønske om at udbygge det eksisterende plejecenter med ca m 2 samtidig med at bebyggelsens grønne kvaliteter bevares. Det nuværende plejecenter er ikke indrettet hensigtsmæssigt i forhold til kravene til en tidssvarende plejebolig. Lions Park, Søllerød ønsker således ved nybyggeri, tilbygning og ombygning af den nuværende bebyggelse, at skabe et tidssvarende plejecenter med tilhørende faciliteter. Nærværende lokalplan skal er udarbejdet på grundlag af skitseprojekt udarbejdet af Arkitektfirmaet A/S Hune & Elkjær. Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej fm 3fm 3fm 3fm 3fm 3fm 3fm 3fm 3fm 6av 6av 6av 6av 6av 6av 6av 6av 6av 6ee 6ee 6ee 6ee 6ee 6ee 6ee 6ee 6ee 6by 6by 6by 6by 6by 6by 6by 6by 6by 6ca 6ca 6ca 6ca 6ca 6ca 6ca 6ca 6ca 6ed 6ed 6ed 6ed 6ed 6ed 6ed 6ed 6ed 6ec 6ec 6ec 6ec 6ec 6ec 6ec 6ec 6ec 6ea 6ea 6ea 6ea 6ea 6ea 6ea 6ea 6ea 6eb 6eb 6eb 6eb 6eb 6eb 6bz 6bz 6bz 6bz 6bz 6bz 6bz 6bz 6bz 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 6ay 6ay 6ay 6ay 6ay 6ay 6ay 6ay 6ay 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6ba 6ba 6ba 6ba 6ba 6ba 6ba 6ba 6ba 6bd 6bd 6bd 6bd 6bd 6bd 6bd 6bd 6bd 6bf 6bf 6bf 6bf 6bf 6bf 6bf 6bf 6bf 6bh 6bh 6bh 6bh 6bh 6bh 6bh 6bh 6bh 6bk 6bk 6bk 6bk 6bk 6bk 6bk 6bk 6bk 6bn 6bn 6bn 6bn 6bn 6bn 6bn 6bn 6bn 6bp 6bp 6bp 6bp 6bp 6bp 6bp 6bp 6bp 6br 6br 6br 6br 6br 6br 6br 6br 6br 6bt 6bt 6bt 6bt 6bt 6bt 6bt 6bt 6bt 1ld 1ld 1ld 1ld 1ld 1ld 1ld 1ld 1ld 1lc 1lc 1lc 1lc 1lc 1lc 1lc 1lc 1lc 1il 1il 1il 1il 1il 1il 1il 1il 1il 5cx 5cx 5cx 5cx 5cx 5cx 5cx 5cx 5cx 5ct 5ct 5ct 5ct 5ct 5ct 5ct 5ct 5ct 6al 6al 6al 6al 6al 6al 6al 6al 6al 6am 6am 6am 6am 6am 6am 6am 6am 6am 6an 6an 6an 6an 6an 6an 6an 6an 6an 6ak 6ak 6ak 6ak 6ak 6ak 6ak 6ak 6ak 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ap 6ap 6ap 6ap 6ap 6ap 6ap 6ap 6ap 6aq 6aq 6aq 6aq 6aq 6aq 6aq 6aq 6aq 6ar 6ar 6ar 6ar 6ar 6ar 6ar 6ar 6ar 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6au 6au 6au 6au 6au 6au 6au 6au 6au 6ab 6ab 6ab 6ab 6ab 6ab 6ab 6ab 6ab 6ae 6ae 6ae 6ae 6ae 6ae 6ae 6ae 6ae 6af 6af 6af 6af 6af 6af 6af 6af 6af 6ah 6ah 6ah 6ah 6ah 6ah 6ah 6ah 6ah 6aa 6aa 6aa 6aa 6aa 6aa 6aa 6aa 6aa 6eo 6eo 6eo 6eo 6eo 6eo 6eo 6eo 6eo 6en 6en 6en 6en 6en 6en 6en 6en 6en 5cq 5cq 5cq 5cq 5cq 5cq 5cq 5cq 5cq 5ci 5ci 5ci 5ci 5ci 5ci 5ci 5ci 5ci 5ap 5ap 5ap 5ap 5ap 5ap 5ap 5ap 5ap 6em 6em 6em 6em 6em 6em 6em 6em 6em 6el 6el 6el 6el 6el 6el 6el 6el 6el 6ek 6ek 6ek 6ek 6ek 6ek 6ek 6ek 6ek 6ei 6ei 6ei 6ei 6ei 6ei 6ei 6ei 6ei 6eh 6eh 6eh 6eh 6eh 6eh 6eh 6eh 6eh 6eg 6eg 6eg 6eg 6eg 6eg 6eg 6eg 6eg 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 6r 6r 6r 6r 6r 6r 6r 6r 6r 1cq 1cq 1cq 1cq 1cq 1cq 1cq 1cq 1cq 6ef 6ef 6ef 6ef 6ef 6ef 6ef 6ef 6ef 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5cm 5cm 5cm 5cm 5cm 5cm 5cm 5cm 5cm 5cn 5cn 5cn 5cn 5cn 5cn 5cn 5cn 5cn 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 6er 6er 6er 6er 6er 6er 6er 6er 6er 5aq 5aq 5aq 5aq 5aq 5aq 5aq 5aq 5aq 1mt 1mt 1mt 1mt 1mt 1mt 1mt 1mt 1mt 1mn 1mn 1mn 1mn 1mn 1mn 1mn 1mn 1mn 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5fd 5fd 5fd 5fd 5fd 5fd 5fd 5fd 5fd 5as 5as 5as 5as 5as 5as 5as 5as 5as 5fe 5fe 5fe 5fe 5fe 5fe 5fe 5fe 5fe 1mo 1mo 1mo 1mo 1mo 1mo 1mo 1mo 1mo 6æ 6æ 6æ 6æ 6æ 6æ 6æ 6æ 6æ 6ev 6ev 6ev 6ev 6ev 6ev 6ev 6ev 6ev 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4q 4q 4q 4q 4q 4q 4q 4q 4q 4go 4go 4go 4go 4go 4go 4go 4go 4go 4af 4af 4af 4af 4af 4af 4af 4af 4af 4gn 4gn 4gn 4gn 4gn 4gn 4gn 4gn 4gn 4gq 4gq 4gq 4gq 4gq 4gq 4gq 4gq 4gq 4gp 4gp 4gp 4gp 4gp 4gp 4gp 4gp 4gp 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 1nh 1nh 1nh 1nh 1nh 1nh 1nh 1nh 1nh 1im 1im 1im 1im 1im 1im 1im 1im 1im 5ff 5ff 5ff 5ff 5ff 5ff 5ff 5ff 5ff 3ot 3ot 3ot 3ot 3ot 3ot 3ot 3ot 3ot 1mq 1mq 1mq 1mq 1mq 1mq 1mq 1mq 1mq 5cz 5cz 5cz 5cz 5cz 5cz 5cz 5cz 5cz 5cy 5cy 5cy 5cy 5cy 5cy 5cy 5cy 5cy 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cu 5cu 5cu 5cu 5cu 5cu 5cu 5cu 5cu 5cs 5cs 5cs 5cs 5cs 5cs 5cs 5cs 5cs 5cp 5cp 5cp 5cp 5cp 5cp 5cp 5cp 5cp 5co 5co 5co 5co 5co 5co 5co 5co 5co 5cr 5cr 5cr 5cr 5cr 5cr 5cr 5cr 5cr 5am 5am 5am 5am 5am 5am 5am 5am 5am n 6n 6n 6n 6n 6n 6n 6n 6n 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 4ae 4ae 4ae 4ae 4ae 4ae 4ae 4ae 4ae 5dc 5dc 5dc 5dc 5dc 5dc 5dc 5dc 5dc 5ag 5ag 5ag 5ag 5ag 5ag 5ag 5ag 5ag 4æ 4æ 4æ 4æ 4æ 4æ 4æ 4æ 4æ 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4y 4y 4y 4y 4y 4y 4y 4y 4y 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 6t 6t 6t 6t 6t 6t 6t 6t 6t 1in 1in 1in 1in 1in 1in 1in 1in 1in 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 5bx 5bx 5bx 5bx 5bx 5bx 5bx 5bx 5bx 5al 5al 5al 5al 5al 5al 5al 5al 5al 5az 5az 5az 5az 5az 5az 5az 5az 5az 3fo 3fo 3fo 3fo 3fo 3fo 3fo 3fo 3fo 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1cr 1cr 1cr 1cr 1cr 1cr 1cr 1cr 1cr 4ac 4ac 4ac 4ac 4ac 4ac 4ac 4ac 4ac A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A Lokalplanens afgrænsning markeret med gul streg

6 Lokalplanområdets eksisterende forhold Lions Park Søllerød blev opført i 1965 og er beliggende på en trekantet grund omkredset af mod nord, mod syd og Mariehøjvej mod vest. Hovedadgangen mod Bebyggelsen består mod af fire treetages blokke som i stueplan er forbundet af en forbindelsesgang. Blokkene rummer i dag 1 seniorboliger og berøres ikke af den planlagte om- og tilbygning indeholdt i nærværende lokalplan. Seniorboligerne har indenfor den sidste årrække gennemgået en omfattende renovering. Flere af de små boliger er blevet sammenlagt og der er blevet tilført altaner. Mod Mariehøjvej består bebyggelsen af en sammenhængende enetages blok som mod det lavere beliggende haverum er i to etager. Denne del af bebyggelsen rummer plejecenteret som i dag består af 40 plejeboliger og midlertidige plejepladser. Til Lions Park Søllerød er endvidere tilknyttet et trænnings- og aktivitetscenter, administration, køkken samt en restaurant. Hovedadgangen er i dag placeret med adgang fra. Bebyggelsen fremstår som en grøn bebyggelse orienterede omkring den centrale park som strækker sig ind i mellemrummene mellem blokkene. Mod omgivelserne fremstår bebyggelsen markant afgrænset af en enetages mur mod samt af beplantning mod Mariehøjvej. Bebyggelsen er orienteret mod den interne park og fremstår med en større åbenhed set fra. 6

7 Eksisterende bebyggelsen set fra Lokalplanens indhold Lokalplanen rummer mulighed for, at Lions Park Søllerød kan udbygges til et tidssvarende center med plads til ca. 70 plejeboliger. Lokalplanen omfatter tilbygning af yderligere en etage på det nuværende plejeafsnit beliggende mod samt nybyggeri af en fritliggende 3 etagers bygning med plads til ca. 30 plejeboliger. Endvidere kan der ske udbygning af de eksisterende træningsfaciliteter samt ske nybyggeri af en administrationsbygning i det nuværende parkareal ved hovedindgangen og seniorboligerne. Det er således lokalplanens formål: at skabe rammer for udbygningen af Lions Park Søllerød til et tidssvarende plejecenter, at om- og tilbygningen sker under hensyntagen til omgivelserne samt den eksisterende bebyggelse og terræn, og at fastlægge parkerings- og tilkørselsforhold der fungere logisk og med høj tilgængelighed til de forskellige funktioner. Lokalplanen omfatter matr. 5ci Holte By, Gl. Holte som har et samlet areal på m 2. 7

8 Lokalplanen inddeles i 2 delområder: Delområde A som indeholder de eksisterende ældreboliger og Delområde B som omfatter fællesfaciliteter, plejeafsnittet mod Mariehøjvej, trænings- og genoptræningsfaciliteter, ny 3 etages tilbygning indeholdende plejeboliger, ny tilbygning af administrationsbygning samt tilhørende haveanlæg. Området udlægges til offentlige formål, såsom pleje- og ældreboliger, dagcenter, offentlig administration samt funktioner tilknyttet centeret såsom kiosk, restaurant, køkken, fysioterapi mv. Parkering og tilkørselsforhold For at skabe en større tilgængelighed til plejeafsnittet etableres to nye overkørsler til Mariehøjvej samt etablering af ny forplads. Eksisterende overkørsel til bibeholdes. Mod etableres en mindre vigeplads, som kan anvendes i forbindelse med interne funktioner såsom afhentning af affald, flyttelæs samt adgang til brandvej. 8

9 I henhold til de generelle rammebestemmelser i Kommuneplan 2009 skal der ved ældreboliger og plejehjem udlægges 1 p-plads pr. bolig. Parkering sker i dag hovedsageligt i grundens vestlige ende med i alt 58 p-pladser. Lokalplanen fastlægger udbygning af 57 p-pladser langs den lukkede vej, samt et disponibelt areal til et parkeringsudlæg i grundens østlige hjørne. Bebyggelse Den eksisterende ældreboligbebyggelse mod fastholdes med hensyn til materialer, højde og udtryk. Det eksisterende plejeafsnit tilføjes en ny 1. sal (ca m 2 ), som indeholder i alt ca. 20 plejeboliger. Bygningen vil efter tilbygningen fremstå med 2 etager mod Mariehøj og mod det indre haverum som en 3 etagers bygning. I den eksisterende park mod tilbygges en ny 3 etagers fritliggende fløj (ca m 2 ), indeholdende i alt 30 plejeboliger. Bygningen placeres med gavl mod og parallelt med eksisterende plejeafsnit, hvortil den forbindes med en gangforbindelse. Af hensyn til det eksisterende terræn på ejendommen er det i lokalplanen fastlagt, at den nye tilbygning skal placeres således at den indpasses i det eksisterende terræn. Dette afstedkommer, at forbindelsen mellem eksisterende plejeafsnit mod Mariehøjvej og den nye bygning sker i tilbygningens 1.salsplan. For at alle plejeboliger kan have udgang til et mindre uderum, ændres terrænet på et mindre areal foran de vestvendte boliger.. Endvidere udlægges et byggefelt hvor der kan tilbygges en ny 1 etages administrationsbygning på ca. 140 m 2. Byggefeltet er i tilknytning til eksisterende bebyggelsen samt glasgangen som forbinder ældreboligerne med det øvrige center. I lokalplanen fastlægges maksimale byggekoter for ny bebyggelse. Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 70 for den enkelte ejendom. Den eksisterende bebyggelse fremstår med facader i blank mur i gule teglsten samt facadepartier og værn i sortmalet træ. Med inspiration fra de eksisterende bygninger, er nybyggeriet fastlagt til at fremstå med facader i gule skærmtegl samt mørke facadepartier samt partier i profilerede plader. Alt nybyggeri inden for lokalplanområdet skal udføres som lavenergibebyggelse bortset fra tilbygninger, ombygninger og påbygninger. 9

10 Ny bebyggelse set fra Ejendommen friarealer Friarealerne mellem blokkene vil forsat skulle fremstå med et sammenhængende parklignende udtryk, dog kan der mellem eksisterende plejeafsnit og ny tilbygning etableres en sansehave samt foretages terrænbearbejdning således, at der foran alle plejeboliger etableres direkte udgang. Lokalplanens forhold til anden planlægning Fingerplan 2009 Fingerplanen 2009 er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdet som fastlægger det overordnede grundlag for den kommunale planlægning. Lokalplanområdet såvel som resten af kommunen er beliggende i det ydre storbyområde. Stationsnærhed I henhold til Fingerplan 2007 (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) skal planlægning i det ydre storbyområde iht. stk. 1 sikre, at lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Arbejdspladser og boliger mv. placeret i det stationsnære område skal bl.a. ved fastlæggelse af parkeringsnormer bidrage til en adfærd hvor flere benytter kollektiv trafik.

11 Lokalplanområdet er ikke beliggende stationsnært (mere end m fra en station), med Vedbæk Station som nærmeste station (4,7 km.). Området betjenes af lokale samt regionale busser. For at understøtte medarbejdernes og brugernes brug af mere miljørigtige transportformer indarbejdes en norm for antallet af overdækkede cykelparkeringspladser svarende til 1 pr. 70 m 2 pr. administrationsareal samt 0,25 pr. plejebolig. Kommuneplan 2009 Enkeltområde Gh.D1 i Kommuneplan Lokalplanområdet udgør i Kommuneplan 2009 enkeltområde Gh.D1, som udlægger områdets anvendelse til offentlige formål som institutioner og offentlige boligformål, fortrinsvis for ældre. Området er beliggende i byzone og ny bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Området er endvidere omfattet af kommuneplanens generelle retningslinier for sundhed og omsorg, som bl.a. i relation til lokalplanen bestemmer, at der ved ældreboliger og plejehjem skal udlægges 1 p-plads pr. bolig. Nybyggeriet fastlagt i lokalplanen afstedkommer en forhøjelse af den i kommuneplanen fastlagt bebyggelsesprocent. Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 6. Forslaget er indarbejdet som et særligt afsnit i nærværende lokalplan. Kystnærhed Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen fastlagt i planlovens 5 samt i Kommuneplan 2009, det vil sige at det er beliggende mindre end 3 km fra kysten. Bebyggelse og anlæg som er indeholdt i lokalplanen vurderes ikke at kunne påvirke kysten, idet de er af mindre højde og omfang og

12 beliggende i udkanten af kystnærhedszonen, ca. 2,8 km fra kysten. Endvidere er der mellem kysten og lokalplanområdet skovområdet Jægersborg Dyrehaven samt en række større boligområder. Byplanvedtægt 13 Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 13 (vedtaget 1958) samt tillæg nr. 1 for arealer ved Skoleparken Ejendommen er primært omfattet af tillæg nr. 1, vedtaget i 1964 i forbindelse med byggeriet af det nuværende Lions Park Søllerød. Byplanvedtægten udlægger området til bebyggelse af kollektivbebyggelse med tilhørende plejeafdeling og fælles opholdsarealer med en udnyttelsesgrad på 0,4. Byplanen indeholder en fastlagt bebyggelsesplan som tillige angiver, at boligdelen maksimalt må opføres i to etager med en delvis tilbagetrukket tagetage. Til parkering skal udlægges areal svarende til 25 % af bebyggelsens bruttoetageareal. Ejendommen er i dag makimalt udbygget. Lokalplan 222 vil erstatte Byplanvedtægt 13, tillæg 1 for så vidt angår lokalplanområdet. Spildevand og regnvand Området er omfattet af spildevandsplanen og ligger i oplandet Rundforbi Området er fælleskloakeret og spildevandsplanen fastlægger, at tagvand og andet overfladevand ved nybyggeri skal nedsives på egen grund. Anlæg i denne forbindelse kræver en tilladelse fra Rudersdal Kommune. Varmeforsyning Lokalplanområdet er i varmeplanen beliggende i område udlagt til kollektiv varmeforsyning. Det betyder at der er tilslutningspligt for ny bebyggelse til fjernvarme. Vandforsyning Lokalplanområdet ligger i et område betjent af Rudersdal Vandforsyning Trafikplan 12

13 Lokalplanområdet har fra nord vejadgang fra som har status af lokalvej og er lukket mod. Mariehøjvej har tillige status af lokalvej. For lokalveje gælder overordnet, at de skaber tilgængelighed til kommunens boligområder og trafiksikkerheden prioriteres højt. Lokalplanområdet grænser mod syd op til som har status af trafikvej og er forsynet med cykelsti. Trafikveje er veje som primært betjener trafikken mellem de enkelte bysamfund indenfor kommunen. Kommunen er vejmyndighed for begge vejtyper. Fortidsminder Da området i dag er bebygget er der ingen formodning om tilstedeværelsen af fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Findes der fortidsminder under jordarbejder i forbindelse med realisering af et byggeri, skal arbejderne standses iht. museumslovens 27 og fundet skal anmeldes til Hørsholm Egnsmuseum. Servitutter Følgende servietter aflyses i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanens: Tinglyst den 4. april 1952 på matr. nr. 4m af Holte By og Sogn del af den nuværende matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte. Vedrørende skel mod hønsehus, aflyses idet huset er nedrevet. Tinglyst den. januar 1958 på matr. nr. 4m af Holte By og Sogn del af den nuværende matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte. Vedrørende oversigt forhold aflyses idet er spærret for udkørsel til. Tinglyst den 7. maj 1958, Byplan 13 med tillæg, aflyses for matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte i det byplanvedtægten erstattes af Lokalplan

14 Lov om miljøvurdering I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget en screening i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at der i henhold til lovens 3 stk. 2 ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Vurderingen bygger på, at lokalplanforslaget kun fastlægger bestemmelser for et mindre område på lokalt plan og kun indeholder mindre ændringer i forhold til eksisterende forhold. Denne vurdering bygger på: at den nuværende anvendelse til offentlige formål såsom pleje- og ældreboliger, at nybyggeriet kun inddrager arealer, som i dag henligger som en del af en intern park, at nybyggeriet ved sin placering tilpasser sig det eksisterende landskab, og at der på ejendommen ikke forefindes beskyttet natur, bevaringsværdig bebyggelse eller udpegede kulturmiljøer. Samlet vurderes det, at ændringerne indeholdt i lokalplanen, ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, eller til I henhold til lovens 58, stk. 1, pkt. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne afgørelse, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at 14

15 træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse, jf. lovens 60, stk. 1. Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. lovens 60, stk. 3. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at der indbetales et gebyr, jf. lov om Natur- og Miljøklagenævnet 18. Gebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3000 kr. for alle andre klagere herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og miljøklagenævnet hjemmeside Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. planlovens 62.

16 16

17 TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009 Kommunalbestyrelsen vedtog den xx. Xxx ølgende forslag til bestemmelse for lokalplanlægningen for rammeområde Gh. D1 Lions Park til erstatning for bestemmelser vedtaget den 24. juni 2009 Bestemmelsen for rammeområde Gh.D1 er ændret således, at den maksimale bebyggelsesprocent er hævet fra 40 til 70. De resterende rammebestemmelser er uforandrede.

18 18

19 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej Lions Park Søllerød I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer, fastlægges følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at skabe rammer for udbygningen af Lions Park Søllerød til et tidssvarende plejecenter, at om- og tilbygningen sker under hensyntagen til omgivelserne samt den eksisterende bebyggelse og terræn, og at fastlægge parkerings- og tilkørselsforhold der fungere logisk og med høj tilgængelighed til de forskellige funktioner. 2 Lokalplansafgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegningsbilag 1 og omfatter matr. 5ci Holte By, Gl. Holte og ejendomme som efter den 12. januar 20 udstykkes fra denne ejendom. 2.2 Området er og forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til offentlige formål, såsom pleje- og ældreboliger, offentlig administration samt funktioner tilknyttet såsom trænings- og aktivitetscenter, restaurant, køkken, kiosk o. lign. 4 Udstykninger og matrikulære forhold 4.1 Udstykninger og arealoverførsler indenfor lokalplanområdet skal godkendes af kommunen og være i overensstemmelse med lokalplanens afgrænsning og delområder. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Eksisterende overkørsel til bevares. 5.2 Der etableres to nye overkørsler til Mariehøjvej for at betjene ny hovedadgang i princippet som vist på tegningsbilag 2. 19

20 5.3 Til etableres to nye overkørsler i princippet som vist på tegningsbilag 2. Overkørslen skal betjene areal til brug for interne funktioner, såsom afhentning af affald, flyttebiler, adgang til brandvej mv. 5.4 I grundens østlige del fastlægges et parkeringsudlæg med plads til ca. 20 p-pladser. Parkeringsarealet skal vejbetjenes fra og overkørslen etableres ved anlæggelse af parkeringspladser. Parkeringsarealet skal ved anlæg afskærmes med beplantning, mod og. 5.5 Ved nybyggeri, skal der udlægges 1 p-plads pr. ny plejeeller ældrebolig. For øvrig bebyggelse skal udlægges 1 p-plads pr. 50 m 2. Ved udbygning af det samlede nybyggeri skal der udlægges areal til mindst 57 nye p-pladser og af disse skal mindst 40 p- pladser anlægges. Mindst 4 p-pladser skal anlægges som handicap p-pladser, hvoraf 2 skal udføres med plads til kassebil med baglift. Handicap p-pladserne skal placeres tæt på indgangene til de forskellige funktioner i plejecenteret samt ældreboligerne. 5.6 Langs Mariehøjvej etableres parkering med direkte overkørsel til vej og i princippet som vist på tegningsbilag Til nybyggeri skal etableres overdækket cykleparkering svarende til 1 plads pr. 70 m 2 pr. administrationsareal samt 0,25 pr. plejebolig. 5.8 Langs Mariehøjvej og er en byggelinje på meter fra vejmidte som vist på tegningsbilag 1. Langs er en byggelinje på 12,5 m fra vejmidte. Som vist på tegningsbilag 1. På areal mellem vej og byggelinje, må der ikke placeres bebyggelse. Anlæg såsom parkeringspladser skal afskærmes mod vej af beplantning såsom klippede hække eller fremstå med beplantning mellem p-pladserne. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom, må ikke overskride

21 6.2 Al ny bebyggelse indenfor delområde B, bortset fra mindre overdækninger og udhuse, skal principielt opføres som vist på tegningsbilag 2. Indenfor byggefelt vist på tegningsbilag 2, kan der tilbygges en ny enetages administrationsbygning med en maksimal højde på 5 m og et etageareal på maksimalt 200 m Ny bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra naboskel, samt i overensstemmelse med byggelinier fastlagt i Ny bebyggelse skal placeres således, at der tages hensyn til det naturlige terræn på ejendommen, og således: at eksisterende bebyggelse (plejeafsnit) mod Mariehøjvej tilføjes en etage, således at bebyggelsen mod Mariehøjvej fremstår i 2 etager og mod det indre haverum i 3 etager. Bebyggelsen må maksimalt opføres op til kote 35 og i princippet som vist på tegningsbilag 2, 3 og 4. at ny plejefløj mod havesiden maksimalt opføres i 3 etager og op til kote 32 og i princippet som vist på tegningsbilag 2, 3, og 4. Over disse maksimale byggekoter kan etableres bygningselementer såsom ovenlys, solfangere, opbygninger til elevatorer og lign. dog maksimalt 1,5 m over dette plan. Det er en forudsætning, at ovennævnte bygningselementer indpasses i bygningsarkitektur og således, at de fremstår som en del af bygningen og er tilbagetrukket fra facaden. 6.5 Ved nedrivning og ombygning af eksisterende bebyggelse indenfor delområde A, skal ny bebyggelse opføres indenfor samme bebyggelsesstruktur og bygningshøjder og således: at den opføres i maksimalt 3 etager med øverste etage tilbagetrukket fra facaden, og at bebyggelsen fremstår som selvstændige nord/syd gående blokke med haverum i mellem og forbundet med forbindelsesgange i stueplan. 6.6 Alt opvarmet nybyggeri indenfor lokalplanområdet skal udføres som lavenergibebyggelse. Undtaget er ombygninger, tilbygninger og påbygninger. Se note 1 og 2 1 Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelser, der opfylder den energiklasse med det laveste energiforbrug, fastsat i gældende bygningsreglement på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse. 2 Ved tilbygninger forstås tilbygninger til eksisterende bebyggelse ved lokalplans vedtagelse samt udestuer, glasmellemgange o.lign.

22 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal fremstå sammenhængende og harmonisk med den eksisterende bebyggelse hvad angår højder, materialer, udtryk og således: 22 At ny bebyggelse skal fremstår med facadematerialer i teglsten i form af skærmtegl eller teglsten i blank mur eller vandskuret. Dele af facaden kan fremstå i pladematerialer, metal eller træ i mørke farver, såsom sort, koksgrå eller tilsvarende. At der på facaderne kan etableres åbne og lukkede altaner, espalier, samt overdækninger ved indgange og terrasser. Disse overdækninger kan udføres i metal, glas eller træ. At eventuelle solafskærmninger fremstår ensartet og indpasses i bygningens arkitektur. At tage fremstår flade. At tage udføres som beplantede grønne tage eller med tagpap eller lign. At der ud over glas i facader, ikke må anvendes blanke eller reflekterende facade-, eller tagmaterialer. At der til udvendige vinduer, glaspartier og glasdøre anvendes sprosser i aluminium, komposit, eller træ som fremstår lakeret eller malet i mørke farver såsom sort, koksgrå eller tilsvarende. Forbindelsesgangene skal etableres som lette konstruktioner og kan etableres med stor andel af glas. 7.2 Udhuse og overdækninger skal udføres som lette bygninger og fremstå med flade tage eller med maksimal taghældning på 20 grader. Facadebeklædninger skal bestå af træ, metal eller anden lette pladematerialer. Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende og evt. bemaling skal udføres i mørke jordfarver, sort, grå eller blandinger heraf. 7.3 Der kan indenfor lokalplanområdet opsættes orienterings- og henvisningsskiltning. Der må ikke opsættes nogen form for reklameskiltning eller reklameflag. Skiltning mod vej må kun opsættes ved overkørsler og hovedadgange og således at de ikke ved lys, refleksion eller placering virker generende for omgivelserne

23 8 Ubebyggede arealer 8.1 De ubebyggede arealer mellem de enkelte blokke, samt mod omgivende veje og stier, skal fremstå som have eller park. De grønne fællesarealer skal fremstå med et udtryk af klippede hække, solitære træer eller mindre trægrupper i græs. Dog kan der i de fælles haverum etableres særlige grønne rum med tilhørende installationer, såsom sansehaver, rosenhaver, volierer, udendørs aktivitetsrum mv. 8.2 Træer vist med særlig signatur på tegningsbilag 1 skal bevares og må ikke fjernes uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Der kan dog foretages almindelig træpleje såsom beskæring af døde og døende grene. Ved fældning eller fjernelse af et eller flere af disse bevaringsværdige træer f.eks. på grund af sygdom, skal der foretages genplantning efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Der må ikke uden tilladelse foretages terrænreguleringer eller befæstelse indenfor et areal svarende til projektionen af træets kronekant. 8.3 De fælles friarealer skal anlægges og plejes efter en samlet terræn- og beplantningsplan, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Ovennævnte plan skal tage udgangspunkt i det naturlige terræn på ejendommen, bygningernes anvendelse samt en hensigtsmæssig afledning af regnvand. 8.4 Hegn skal udføres som levende hegn, dog kan der som afgrænsning mod og Mariehøjvej etableres terrænmure i en maksimal højde på 120 cm. Hegn mod vej skal placeres mindst 40 cm bag vejskel. 8.5 Omkring terrasser tilhørende de enkelte boliger kan der opsættes åbne fast hegn i en maksimal højde på 1,5 m, såfremt hegnet udefra skjules af en tæt beplantning. Omkring særlige plejeafsnit kan der etableres faste hegn, såfremt hegnet maksimalt har en højde på 1,5 m og tager hensyn til det eksisterende landskab og terræn samt indarbejdes i den samlede i 8.2 nævnte terræn- og haveplan. Faste hegn skal placeres mindst 80 cm bag skel mod vej og sti. 23

24 8.6 På eksisterende blokke A til D kan der omkring terrasser i stueplan, tilhørende den enkelte bolig, etableres værn. 8.7 I de nære haver tilhørende den enkelte bolig må der ikke etableres skure, udhuse eller lign. 8.8 Langs vestsiden af ny tilbygning kan der etableres en udgravet have i niveau med stueplan som vist på tegningsbilag 2 og Terrænbelysning må kun etableres som parkbelysning og må kun finde sted ved belysning af adgangsveje, stier, ved adgangsdøre og p-pladser. 8. Der må ikke etableres nogen form for oplagsplads indenfor området, bortset fra affaldscontainere og et mindre oplag af haveaffald o. lign. Disse containere eller haveoplag skal afskærmes med beplantning, hegn eller placeres i særskilte affaldsrum. 8. Indenfor lokalplanområdets ubebyggede arealer herunder parkeringsarealer, må der ikke ske opbevaring af både, campingvogne samt uindregistrerede køretøjer Veje, parkeringspladser, adgangsforhold og gangarealer skal indrettes så de tilgodeser bevægelseshæmmede og handicappedes færden jf. til enhver tid gældende bygningsreglement og i overensstemmelse med DS vejledning 5, om indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden. Se note 3. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-ledninger må alene udføres som jordkabler. 9.2 Mobilantenner o. lign. skal integreres i eksisterende bygningskonstruktioner eller på anden måde integreres som flagstang, udsmykning eller lign. Se note Eltransformatorer, pumpestationer o. lign. skal ved placering og udformning tilpasses området karakter. 3 Reglerne er beskrevet i Udearealer for alle, DS-Hånd-bogen 5. Om planlægning og indretning af udendørs arealer med henblik på handicappedes færden, april Vedrørende antenner og paraboler på bygninger henvises til bygningsreglementets bestemmelser 24

25 Tilladelser fra andre myndigheder.1 Nye overkørsler nævnt i 5 vil ved etablering kræve tilladelse fra vejmyndigheden iht. vejlovgivningen. Rudersdal Kommune er myndigheden i forhold til ovennævnte lovgivning. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse.1 Før ny bebyggelse tages i brug: Skal de i 5.5 nævnte p-pladser være anlagt herunder handicap p-pladser. Skal den i 8.2 nævnte samlede terræn og beplantningsplan for de ubebyggede arealer være godkendt af Kommunalbestyrelsen. 12 Ophævelse af Byplanvedtægt 13 med tillæg Byplanvedtægt 13 for arealer ved Skole Parken med tillæg 1, vedtaget af Søllerød Kommune, henholdsvis den 25. april 1958 og den 16. september 1964 (tillægget), ophæves for så vidt angår lokalplanområdet, i forbindelse med den endelig vedtagelse af nærværende lokalplan. 13 Ophævelse af servitutter 13.1 Følgende servietter aflyses i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen: Servitut vedrørende skel mod hønsehus tinglyst den 4. april 1952 på matr. nr. 4m af Holte By og Sogn, del af den nuværende matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte, aflyses idet huset er nedrevet. Servitut vedrørende oversigt forhold, tinglyst den. januar 1958 på matr. nr. 4m af Holte By og Sogn del af den nuværende matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte, aflyses idet er spærret for udkørsel til. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning,, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den 25

26 eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens, stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af forslaget. Lokalplanens retsvirkninger A. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. B. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke isig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. C. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er istrid med principperne i planen. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i aftale med en statslig eller regional myndighed, kan dog kun fraviges ved en dispensation med den pågældende myndigheds godkendelse. D. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. E. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. 18 i Lov om planlægning. G. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. Vedtagelsespåtegning Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog den xx. Xxx forslag til Kommuneplantillæg 6 samt Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej Lions Park Søllerød til offentliggørelse. Erik Fabrin / Iben Koch Borgmester Direktør 26

27 1mo 7000o 6n 1cq 5as 5fe 5cæ 6au 6av 6ee 6ef 6eg 6by 6æ 6bs 6bx 6bu 5aq 6at 6as 6eh 6ek 6br 6bq 6bp 1t 1cr 5ap 5ff 5ay 5fd 5ax 6aq 6ap 6ar 6ao 6ev 6em 6el 6ei 6eo 6bi 6bh 6bg 6bf 6bo 6bn 6bl 6s 1nh 1in 6t 56 5am 5co 5cp 5cq 5cr 5cs 5ct g Eksist. overkørsel Mariehøjvej B 7000c 5ci A 6an 6am 6ak 6al < << 4 stk. ahorn 6ah 6ag 6af 6ae 6ai 6ad 6en 6ab 6aa 6aø 6aæ 6az 6ay 6be 6bd 6bb 4ag 4au 4gp 5cu Helsingørmotorvejen 4af 5cv 5cx 1 stk. sølvløn < 7000c 4q 4av 4go 5az 5cy 1 stk. sølvløn < 4ax 4gn 5al 5bx 5cz < Lokalplanens afgrænsning Delområdegrænse Vejbyggelinie Bevaringsværdige træer 4ah 4y 4x 4ay 4gq LOKALPLAN 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 TEGNINGSBILAG 1 Lokalplanens afgrænsning, eksisterende forhold, matrikler og byggelinier 4ac Mål 1:00 Dato: 18. august 20

28 .

29 Ny bebyggelse Byggefelt til ny administrationsbygning LOKALPLAN 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 TEGNINGSBILAG 2 Illustrationsplan Mål Dato: 16. august 20

30 .

31 ØSTFACADE MOD HAVE VESTFACADE MOD MARIEHØJVEJ LOKALPLAN 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 TERRÆNSNIT TEGNINGSBILAG 3 Princip for snit og facader efter tilføjelse af etage på eksisterende plejeafsnit Mål: ikke i mål Dato: 16. august 20

32 .

33 MARIEHØJVEJ SYDFACADE EGEBÆKVEJ VESTFACADE NY BYGNING EGEBÆKVEJ VESTFACADE NY BYGNING Eksist. indgang NORDFACADE MARIEHØJVEJ LOKALPLAN 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 TEGNINGSBILAG 4 Princip for facader af ny tilbygning Mål - Dato: 16. august 20

34 .

35

36 Nærmere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til: Rudersdal Kommune, Byplan Rådhuset Øverødvej Holte Telefon Åbningstid: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025 Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund

Læs mere

LOKALPLAN. for Rødovre Centrum RØDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. for Rødovre Centrum RØDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN for Rødovre Centrum Rødovre Parkvej Præstebakken Tårnvej Højnæsvej Himmelkol RØDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Resultat af offentlig høring 3 Baggrunden for lokalplanen 5 Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Områdets

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15

Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 Orientering om Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag til. Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv

Forslag til. Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv Forslag til Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Formålet med lokalplanen for Måløvhøj er at sikre de kulturhistoriske bevaringsværdier i boligområdet.

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere