F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009"

Transkript

1 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej

2 Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen beslutte at udarbejde en lokalplan, når en bestemt udvikling ønskes fremmet. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, herunder blandt andet bestemmelser om områdets fremtidige anvendelse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser. Kommunens lokalplaner kan ses på og En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen giver. Offentlighedsperiode For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse på planlægningen skal Kommunalbestyrelsen fremlægge et forslag til lokalplan eller kommuneplantillæg i mindst 8 uger. Dette forslag til lokalplan 222 samt tillæg 6 til Kommueplan 2009 er fremlagt fra og med den xx til og med den xx. Har du indvendinger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget eller kommuneplan tillægget, skal du skrive til Kommunalbestyrelsen inden den xxx. Kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, når eventuelle indvendinger eller ændringsforslag har været behandlet. Sjælsø Trørød Birkerød Rude Skov ( Øresund Holte Jægersborg Hegn Furesø 2

3 Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej Lions Park Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 REDEGØRELSE...5 Indledning og baggrund...5 Lokalplanområdets eksisterende forhold...6 Lokalplanens indhold...7 Lokalplanens forhold til anden planlægning. Servitutter...13 Lov om miljøvurdering...14 KOMMUNEPLANTILLÆG 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger og matrikulære forhold Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden... 8 Ubebyggede arealer Tekniske anlæg...24 Tilladelser fra andre myndigheder...25 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af Byplanvedtægt 13 med tillæg Ophævelse af servitutter Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...25 Lokalplanens retsvirkninger...26 Vedtagelsespåtegning...26 TEGNINGSBILAG Tegningsbilag 1: Lokalplanens afgrænsning, eksisterende forhold, matrikler og byggelinier Tegningsbilag 2: Illustrationsplan Tegningsbilag 3: Princip for snit og facader efter tilføjelse af etage på eksisterende plejeafsnit Tegningsbilag 4: Princip for facader af ny tilbygning 3

4 4

5 5 REDEGØRELSE Indledning og baggrund Baggrunden for nærværende lokalplan er det stigende behov for plejeboliger i Rudersdal Kommune. Kommunen ønsker således at støtte Den selvejende institution Lions Park s ønske om at udbygge det eksisterende plejecenter med ca m 2 samtidig med at bebyggelsens grønne kvaliteter bevares. Det nuværende plejecenter er ikke indrettet hensigtsmæssigt i forhold til kravene til en tidssvarende plejebolig. Lions Park, Søllerød ønsker således ved nybyggeri, tilbygning og ombygning af den nuværende bebyggelse, at skabe et tidssvarende plejecenter med tilhørende faciliteter. Nærværende lokalplan skal er udarbejdet på grundlag af skitseprojekt udarbejdet af Arkitektfirmaet A/S Hune & Elkjær. Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Kikhanebakken Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej Mariehøjvej fm 3fm 3fm 3fm 3fm 3fm 3fm 3fm 3fm 6av 6av 6av 6av 6av 6av 6av 6av 6av 6ee 6ee 6ee 6ee 6ee 6ee 6ee 6ee 6ee 6by 6by 6by 6by 6by 6by 6by 6by 6by 6ca 6ca 6ca 6ca 6ca 6ca 6ca 6ca 6ca 6ed 6ed 6ed 6ed 6ed 6ed 6ed 6ed 6ed 6ec 6ec 6ec 6ec 6ec 6ec 6ec 6ec 6ec 6ea 6ea 6ea 6ea 6ea 6ea 6ea 6ea 6ea 6eb 6eb 6eb 6eb 6eb 6eb 6bz 6bz 6bz 6bz 6bz 6bz 6bz 6bz 6bz 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 5cæ 6ay 6ay 6ay 6ay 6ay 6ay 6ay 6ay 6ay 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6aæ 6ba 6ba 6ba 6ba 6ba 6ba 6ba 6ba 6ba 6bd 6bd 6bd 6bd 6bd 6bd 6bd 6bd 6bd 6bf 6bf 6bf 6bf 6bf 6bf 6bf 6bf 6bf 6bh 6bh 6bh 6bh 6bh 6bh 6bh 6bh 6bh 6bk 6bk 6bk 6bk 6bk 6bk 6bk 6bk 6bk 6bn 6bn 6bn 6bn 6bn 6bn 6bn 6bn 6bn 6bp 6bp 6bp 6bp 6bp 6bp 6bp 6bp 6bp 6br 6br 6br 6br 6br 6br 6br 6br 6br 6bt 6bt 6bt 6bt 6bt 6bt 6bt 6bt 6bt 1ld 1ld 1ld 1ld 1ld 1ld 1ld 1ld 1ld 1lc 1lc 1lc 1lc 1lc 1lc 1lc 1lc 1lc 1il 1il 1il 1il 1il 1il 1il 1il 1il 5cx 5cx 5cx 5cx 5cx 5cx 5cx 5cx 5cx 5ct 5ct 5ct 5ct 5ct 5ct 5ct 5ct 5ct 6al 6al 6al 6al 6al 6al 6al 6al 6al 6am 6am 6am 6am 6am 6am 6am 6am 6am 6an 6an 6an 6an 6an 6an 6an 6an 6an 6ak 6ak 6ak 6ak 6ak 6ak 6ak 6ak 6ak 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ap 6ap 6ap 6ap 6ap 6ap 6ap 6ap 6ap 6aq 6aq 6aq 6aq 6aq 6aq 6aq 6aq 6aq 6ar 6ar 6ar 6ar 6ar 6ar 6ar 6ar 6ar 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6au 6au 6au 6au 6au 6au 6au 6au 6au 6ab 6ab 6ab 6ab 6ab 6ab 6ab 6ab 6ab 6ae 6ae 6ae 6ae 6ae 6ae 6ae 6ae 6ae 6af 6af 6af 6af 6af 6af 6af 6af 6af 6ah 6ah 6ah 6ah 6ah 6ah 6ah 6ah 6ah 6aa 6aa 6aa 6aa 6aa 6aa 6aa 6aa 6aa 6eo 6eo 6eo 6eo 6eo 6eo 6eo 6eo 6eo 6en 6en 6en 6en 6en 6en 6en 6en 6en 5cq 5cq 5cq 5cq 5cq 5cq 5cq 5cq 5cq 5ci 5ci 5ci 5ci 5ci 5ci 5ci 5ci 5ci 5ap 5ap 5ap 5ap 5ap 5ap 5ap 5ap 5ap 6em 6em 6em 6em 6em 6em 6em 6em 6em 6el 6el 6el 6el 6el 6el 6el 6el 6el 6ek 6ek 6ek 6ek 6ek 6ek 6ek 6ek 6ek 6ei 6ei 6ei 6ei 6ei 6ei 6ei 6ei 6ei 6eh 6eh 6eh 6eh 6eh 6eh 6eh 6eh 6eh 6eg 6eg 6eg 6eg 6eg 6eg 6eg 6eg 6eg 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 6r 6r 6r 6r 6r 6r 6r 6r 6r 1cq 1cq 1cq 1cq 1cq 1cq 1cq 1cq 1cq 6ef 6ef 6ef 6ef 6ef 6ef 6ef 6ef 6ef 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5cm 5cm 5cm 5cm 5cm 5cm 5cm 5cm 5cm 5cn 5cn 5cn 5cn 5cn 5cn 5cn 5cn 5cn 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 6er 6er 6er 6er 6er 6er 6er 6er 6er 5aq 5aq 5aq 5aq 5aq 5aq 5aq 5aq 5aq 1mt 1mt 1mt 1mt 1mt 1mt 1mt 1mt 1mt 1mn 1mn 1mn 1mn 1mn 1mn 1mn 1mn 1mn 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5fd 5fd 5fd 5fd 5fd 5fd 5fd 5fd 5fd 5as 5as 5as 5as 5as 5as 5as 5as 5as 5fe 5fe 5fe 5fe 5fe 5fe 5fe 5fe 5fe 1mo 1mo 1mo 1mo 1mo 1mo 1mo 1mo 1mo 6æ 6æ 6æ 6æ 6æ 6æ 6æ 6æ 6æ 6ev 6ev 6ev 6ev 6ev 6ev 6ev 6ev 6ev 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4ah 4q 4q 4q 4q 4q 4q 4q 4q 4q 4go 4go 4go 4go 4go 4go 4go 4go 4go 4af 4af 4af 4af 4af 4af 4af 4af 4af 4gn 4gn 4gn 4gn 4gn 4gn 4gn 4gn 4gn 4gq 4gq 4gq 4gq 4gq 4gq 4gq 4gq 4gq 4gp 4gp 4gp 4gp 4gp 4gp 4gp 4gp 4gp 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 4ag 1nh 1nh 1nh 1nh 1nh 1nh 1nh 1nh 1nh 1im 1im 1im 1im 1im 1im 1im 1im 1im 5ff 5ff 5ff 5ff 5ff 5ff 5ff 5ff 5ff 3ot 3ot 3ot 3ot 3ot 3ot 3ot 3ot 3ot 1mq 1mq 1mq 1mq 1mq 1mq 1mq 1mq 1mq 5cz 5cz 5cz 5cz 5cz 5cz 5cz 5cz 5cz 5cy 5cy 5cy 5cy 5cy 5cy 5cy 5cy 5cy 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cu 5cu 5cu 5cu 5cu 5cu 5cu 5cu 5cu 5cs 5cs 5cs 5cs 5cs 5cs 5cs 5cs 5cs 5cp 5cp 5cp 5cp 5cp 5cp 5cp 5cp 5cp 5co 5co 5co 5co 5co 5co 5co 5co 5co 5cr 5cr 5cr 5cr 5cr 5cr 5cr 5cr 5cr 5am 5am 5am 5am 5am 5am 5am 5am 5am n 6n 6n 6n 6n 6n 6n 6n 6n 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 4ae 4ae 4ae 4ae 4ae 4ae 4ae 4ae 4ae 5dc 5dc 5dc 5dc 5dc 5dc 5dc 5dc 5dc 5ag 5ag 5ag 5ag 5ag 5ag 5ag 5ag 5ag 4æ 4æ 4æ 4æ 4æ 4æ 4æ 4æ 4æ 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4y 4y 4y 4y 4y 4y 4y 4y 4y 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 6t 6t 6t 6t 6t 6t 6t 6t 6t 1in 1in 1in 1in 1in 1in 1in 1in 1in 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 5bx 5bx 5bx 5bx 5bx 5bx 5bx 5bx 5bx 5al 5al 5al 5al 5al 5al 5al 5al 5al 5az 5az 5az 5az 5az 5az 5az 5az 5az 3fo 3fo 3fo 3fo 3fo 3fo 3fo 3fo 3fo 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1cr 1cr 1cr 1cr 1cr 1cr 1cr 1cr 1cr 4ac 4ac 4ac 4ac 4ac 4ac 4ac 4ac 4ac A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A Lokalplanens afgrænsning markeret med gul streg

6 Lokalplanområdets eksisterende forhold Lions Park Søllerød blev opført i 1965 og er beliggende på en trekantet grund omkredset af mod nord, mod syd og Mariehøjvej mod vest. Hovedadgangen mod Bebyggelsen består mod af fire treetages blokke som i stueplan er forbundet af en forbindelsesgang. Blokkene rummer i dag 1 seniorboliger og berøres ikke af den planlagte om- og tilbygning indeholdt i nærværende lokalplan. Seniorboligerne har indenfor den sidste årrække gennemgået en omfattende renovering. Flere af de små boliger er blevet sammenlagt og der er blevet tilført altaner. Mod Mariehøjvej består bebyggelsen af en sammenhængende enetages blok som mod det lavere beliggende haverum er i to etager. Denne del af bebyggelsen rummer plejecenteret som i dag består af 40 plejeboliger og midlertidige plejepladser. Til Lions Park Søllerød er endvidere tilknyttet et trænnings- og aktivitetscenter, administration, køkken samt en restaurant. Hovedadgangen er i dag placeret med adgang fra. Bebyggelsen fremstår som en grøn bebyggelse orienterede omkring den centrale park som strækker sig ind i mellemrummene mellem blokkene. Mod omgivelserne fremstår bebyggelsen markant afgrænset af en enetages mur mod samt af beplantning mod Mariehøjvej. Bebyggelsen er orienteret mod den interne park og fremstår med en større åbenhed set fra. 6

7 Eksisterende bebyggelsen set fra Lokalplanens indhold Lokalplanen rummer mulighed for, at Lions Park Søllerød kan udbygges til et tidssvarende center med plads til ca. 70 plejeboliger. Lokalplanen omfatter tilbygning af yderligere en etage på det nuværende plejeafsnit beliggende mod samt nybyggeri af en fritliggende 3 etagers bygning med plads til ca. 30 plejeboliger. Endvidere kan der ske udbygning af de eksisterende træningsfaciliteter samt ske nybyggeri af en administrationsbygning i det nuværende parkareal ved hovedindgangen og seniorboligerne. Det er således lokalplanens formål: at skabe rammer for udbygningen af Lions Park Søllerød til et tidssvarende plejecenter, at om- og tilbygningen sker under hensyntagen til omgivelserne samt den eksisterende bebyggelse og terræn, og at fastlægge parkerings- og tilkørselsforhold der fungere logisk og med høj tilgængelighed til de forskellige funktioner. Lokalplanen omfatter matr. 5ci Holte By, Gl. Holte som har et samlet areal på m 2. 7

8 Lokalplanen inddeles i 2 delområder: Delområde A som indeholder de eksisterende ældreboliger og Delområde B som omfatter fællesfaciliteter, plejeafsnittet mod Mariehøjvej, trænings- og genoptræningsfaciliteter, ny 3 etages tilbygning indeholdende plejeboliger, ny tilbygning af administrationsbygning samt tilhørende haveanlæg. Området udlægges til offentlige formål, såsom pleje- og ældreboliger, dagcenter, offentlig administration samt funktioner tilknyttet centeret såsom kiosk, restaurant, køkken, fysioterapi mv. Parkering og tilkørselsforhold For at skabe en større tilgængelighed til plejeafsnittet etableres to nye overkørsler til Mariehøjvej samt etablering af ny forplads. Eksisterende overkørsel til bibeholdes. Mod etableres en mindre vigeplads, som kan anvendes i forbindelse med interne funktioner såsom afhentning af affald, flyttelæs samt adgang til brandvej. 8

9 I henhold til de generelle rammebestemmelser i Kommuneplan 2009 skal der ved ældreboliger og plejehjem udlægges 1 p-plads pr. bolig. Parkering sker i dag hovedsageligt i grundens vestlige ende med i alt 58 p-pladser. Lokalplanen fastlægger udbygning af 57 p-pladser langs den lukkede vej, samt et disponibelt areal til et parkeringsudlæg i grundens østlige hjørne. Bebyggelse Den eksisterende ældreboligbebyggelse mod fastholdes med hensyn til materialer, højde og udtryk. Det eksisterende plejeafsnit tilføjes en ny 1. sal (ca m 2 ), som indeholder i alt ca. 20 plejeboliger. Bygningen vil efter tilbygningen fremstå med 2 etager mod Mariehøj og mod det indre haverum som en 3 etagers bygning. I den eksisterende park mod tilbygges en ny 3 etagers fritliggende fløj (ca m 2 ), indeholdende i alt 30 plejeboliger. Bygningen placeres med gavl mod og parallelt med eksisterende plejeafsnit, hvortil den forbindes med en gangforbindelse. Af hensyn til det eksisterende terræn på ejendommen er det i lokalplanen fastlagt, at den nye tilbygning skal placeres således at den indpasses i det eksisterende terræn. Dette afstedkommer, at forbindelsen mellem eksisterende plejeafsnit mod Mariehøjvej og den nye bygning sker i tilbygningens 1.salsplan. For at alle plejeboliger kan have udgang til et mindre uderum, ændres terrænet på et mindre areal foran de vestvendte boliger.. Endvidere udlægges et byggefelt hvor der kan tilbygges en ny 1 etages administrationsbygning på ca. 140 m 2. Byggefeltet er i tilknytning til eksisterende bebyggelsen samt glasgangen som forbinder ældreboligerne med det øvrige center. I lokalplanen fastlægges maksimale byggekoter for ny bebyggelse. Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 70 for den enkelte ejendom. Den eksisterende bebyggelse fremstår med facader i blank mur i gule teglsten samt facadepartier og værn i sortmalet træ. Med inspiration fra de eksisterende bygninger, er nybyggeriet fastlagt til at fremstå med facader i gule skærmtegl samt mørke facadepartier samt partier i profilerede plader. Alt nybyggeri inden for lokalplanområdet skal udføres som lavenergibebyggelse bortset fra tilbygninger, ombygninger og påbygninger. 9

10 Ny bebyggelse set fra Ejendommen friarealer Friarealerne mellem blokkene vil forsat skulle fremstå med et sammenhængende parklignende udtryk, dog kan der mellem eksisterende plejeafsnit og ny tilbygning etableres en sansehave samt foretages terrænbearbejdning således, at der foran alle plejeboliger etableres direkte udgang. Lokalplanens forhold til anden planlægning Fingerplan 2009 Fingerplanen 2009 er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdet som fastlægger det overordnede grundlag for den kommunale planlægning. Lokalplanområdet såvel som resten af kommunen er beliggende i det ydre storbyområde. Stationsnærhed I henhold til Fingerplan 2007 (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) skal planlægning i det ydre storbyområde iht. stk. 1 sikre, at lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Arbejdspladser og boliger mv. placeret i det stationsnære område skal bl.a. ved fastlæggelse af parkeringsnormer bidrage til en adfærd hvor flere benytter kollektiv trafik.

11 Lokalplanområdet er ikke beliggende stationsnært (mere end m fra en station), med Vedbæk Station som nærmeste station (4,7 km.). Området betjenes af lokale samt regionale busser. For at understøtte medarbejdernes og brugernes brug af mere miljørigtige transportformer indarbejdes en norm for antallet af overdækkede cykelparkeringspladser svarende til 1 pr. 70 m 2 pr. administrationsareal samt 0,25 pr. plejebolig. Kommuneplan 2009 Enkeltområde Gh.D1 i Kommuneplan Lokalplanområdet udgør i Kommuneplan 2009 enkeltområde Gh.D1, som udlægger områdets anvendelse til offentlige formål som institutioner og offentlige boligformål, fortrinsvis for ældre. Området er beliggende i byzone og ny bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Området er endvidere omfattet af kommuneplanens generelle retningslinier for sundhed og omsorg, som bl.a. i relation til lokalplanen bestemmer, at der ved ældreboliger og plejehjem skal udlægges 1 p-plads pr. bolig. Nybyggeriet fastlagt i lokalplanen afstedkommer en forhøjelse af den i kommuneplanen fastlagt bebyggelsesprocent. Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 6. Forslaget er indarbejdet som et særligt afsnit i nærværende lokalplan. Kystnærhed Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen fastlagt i planlovens 5 samt i Kommuneplan 2009, det vil sige at det er beliggende mindre end 3 km fra kysten. Bebyggelse og anlæg som er indeholdt i lokalplanen vurderes ikke at kunne påvirke kysten, idet de er af mindre højde og omfang og

12 beliggende i udkanten af kystnærhedszonen, ca. 2,8 km fra kysten. Endvidere er der mellem kysten og lokalplanområdet skovområdet Jægersborg Dyrehaven samt en række større boligområder. Byplanvedtægt 13 Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 13 (vedtaget 1958) samt tillæg nr. 1 for arealer ved Skoleparken Ejendommen er primært omfattet af tillæg nr. 1, vedtaget i 1964 i forbindelse med byggeriet af det nuværende Lions Park Søllerød. Byplanvedtægten udlægger området til bebyggelse af kollektivbebyggelse med tilhørende plejeafdeling og fælles opholdsarealer med en udnyttelsesgrad på 0,4. Byplanen indeholder en fastlagt bebyggelsesplan som tillige angiver, at boligdelen maksimalt må opføres i to etager med en delvis tilbagetrukket tagetage. Til parkering skal udlægges areal svarende til 25 % af bebyggelsens bruttoetageareal. Ejendommen er i dag makimalt udbygget. Lokalplan 222 vil erstatte Byplanvedtægt 13, tillæg 1 for så vidt angår lokalplanområdet. Spildevand og regnvand Området er omfattet af spildevandsplanen og ligger i oplandet Rundforbi Området er fælleskloakeret og spildevandsplanen fastlægger, at tagvand og andet overfladevand ved nybyggeri skal nedsives på egen grund. Anlæg i denne forbindelse kræver en tilladelse fra Rudersdal Kommune. Varmeforsyning Lokalplanområdet er i varmeplanen beliggende i område udlagt til kollektiv varmeforsyning. Det betyder at der er tilslutningspligt for ny bebyggelse til fjernvarme. Vandforsyning Lokalplanområdet ligger i et område betjent af Rudersdal Vandforsyning Trafikplan 12

13 Lokalplanområdet har fra nord vejadgang fra som har status af lokalvej og er lukket mod. Mariehøjvej har tillige status af lokalvej. For lokalveje gælder overordnet, at de skaber tilgængelighed til kommunens boligområder og trafiksikkerheden prioriteres højt. Lokalplanområdet grænser mod syd op til som har status af trafikvej og er forsynet med cykelsti. Trafikveje er veje som primært betjener trafikken mellem de enkelte bysamfund indenfor kommunen. Kommunen er vejmyndighed for begge vejtyper. Fortidsminder Da området i dag er bebygget er der ingen formodning om tilstedeværelsen af fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Findes der fortidsminder under jordarbejder i forbindelse med realisering af et byggeri, skal arbejderne standses iht. museumslovens 27 og fundet skal anmeldes til Hørsholm Egnsmuseum. Servitutter Følgende servietter aflyses i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanens: Tinglyst den 4. april 1952 på matr. nr. 4m af Holte By og Sogn del af den nuværende matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte. Vedrørende skel mod hønsehus, aflyses idet huset er nedrevet. Tinglyst den. januar 1958 på matr. nr. 4m af Holte By og Sogn del af den nuværende matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte. Vedrørende oversigt forhold aflyses idet er spærret for udkørsel til. Tinglyst den 7. maj 1958, Byplan 13 med tillæg, aflyses for matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte i det byplanvedtægten erstattes af Lokalplan

14 Lov om miljøvurdering I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget en screening i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at der i henhold til lovens 3 stk. 2 ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Vurderingen bygger på, at lokalplanforslaget kun fastlægger bestemmelser for et mindre område på lokalt plan og kun indeholder mindre ændringer i forhold til eksisterende forhold. Denne vurdering bygger på: at den nuværende anvendelse til offentlige formål såsom pleje- og ældreboliger, at nybyggeriet kun inddrager arealer, som i dag henligger som en del af en intern park, at nybyggeriet ved sin placering tilpasser sig det eksisterende landskab, og at der på ejendommen ikke forefindes beskyttet natur, bevaringsværdig bebyggelse eller udpegede kulturmiljøer. Samlet vurderes det, at ændringerne indeholdt i lokalplanen, ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, eller til I henhold til lovens 58, stk. 1, pkt. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne afgørelse, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at 14

15 træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse, jf. lovens 60, stk. 1. Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. lovens 60, stk. 3. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at der indbetales et gebyr, jf. lov om Natur- og Miljøklagenævnet 18. Gebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3000 kr. for alle andre klagere herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og miljøklagenævnet hjemmeside Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. planlovens 62.

16 16

17 TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009 Kommunalbestyrelsen vedtog den xx. Xxx ølgende forslag til bestemmelse for lokalplanlægningen for rammeområde Gh. D1 Lions Park til erstatning for bestemmelser vedtaget den 24. juni 2009 Bestemmelsen for rammeområde Gh.D1 er ændret således, at den maksimale bebyggelsesprocent er hævet fra 40 til 70. De resterende rammebestemmelser er uforandrede.

18 18

19 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej Lions Park Søllerød I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer, fastlægges følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at skabe rammer for udbygningen af Lions Park Søllerød til et tidssvarende plejecenter, at om- og tilbygningen sker under hensyntagen til omgivelserne samt den eksisterende bebyggelse og terræn, og at fastlægge parkerings- og tilkørselsforhold der fungere logisk og med høj tilgængelighed til de forskellige funktioner. 2 Lokalplansafgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegningsbilag 1 og omfatter matr. 5ci Holte By, Gl. Holte og ejendomme som efter den 12. januar 20 udstykkes fra denne ejendom. 2.2 Området er og forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til offentlige formål, såsom pleje- og ældreboliger, offentlig administration samt funktioner tilknyttet såsom trænings- og aktivitetscenter, restaurant, køkken, kiosk o. lign. 4 Udstykninger og matrikulære forhold 4.1 Udstykninger og arealoverførsler indenfor lokalplanområdet skal godkendes af kommunen og være i overensstemmelse med lokalplanens afgrænsning og delområder. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Eksisterende overkørsel til bevares. 5.2 Der etableres to nye overkørsler til Mariehøjvej for at betjene ny hovedadgang i princippet som vist på tegningsbilag 2. 19

20 5.3 Til etableres to nye overkørsler i princippet som vist på tegningsbilag 2. Overkørslen skal betjene areal til brug for interne funktioner, såsom afhentning af affald, flyttebiler, adgang til brandvej mv. 5.4 I grundens østlige del fastlægges et parkeringsudlæg med plads til ca. 20 p-pladser. Parkeringsarealet skal vejbetjenes fra og overkørslen etableres ved anlæggelse af parkeringspladser. Parkeringsarealet skal ved anlæg afskærmes med beplantning, mod og. 5.5 Ved nybyggeri, skal der udlægges 1 p-plads pr. ny plejeeller ældrebolig. For øvrig bebyggelse skal udlægges 1 p-plads pr. 50 m 2. Ved udbygning af det samlede nybyggeri skal der udlægges areal til mindst 57 nye p-pladser og af disse skal mindst 40 p- pladser anlægges. Mindst 4 p-pladser skal anlægges som handicap p-pladser, hvoraf 2 skal udføres med plads til kassebil med baglift. Handicap p-pladserne skal placeres tæt på indgangene til de forskellige funktioner i plejecenteret samt ældreboligerne. 5.6 Langs Mariehøjvej etableres parkering med direkte overkørsel til vej og i princippet som vist på tegningsbilag Til nybyggeri skal etableres overdækket cykleparkering svarende til 1 plads pr. 70 m 2 pr. administrationsareal samt 0,25 pr. plejebolig. 5.8 Langs Mariehøjvej og er en byggelinje på meter fra vejmidte som vist på tegningsbilag 1. Langs er en byggelinje på 12,5 m fra vejmidte. Som vist på tegningsbilag 1. På areal mellem vej og byggelinje, må der ikke placeres bebyggelse. Anlæg såsom parkeringspladser skal afskærmes mod vej af beplantning såsom klippede hække eller fremstå med beplantning mellem p-pladserne. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom, må ikke overskride

21 6.2 Al ny bebyggelse indenfor delområde B, bortset fra mindre overdækninger og udhuse, skal principielt opføres som vist på tegningsbilag 2. Indenfor byggefelt vist på tegningsbilag 2, kan der tilbygges en ny enetages administrationsbygning med en maksimal højde på 5 m og et etageareal på maksimalt 200 m Ny bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra naboskel, samt i overensstemmelse med byggelinier fastlagt i Ny bebyggelse skal placeres således, at der tages hensyn til det naturlige terræn på ejendommen, og således: at eksisterende bebyggelse (plejeafsnit) mod Mariehøjvej tilføjes en etage, således at bebyggelsen mod Mariehøjvej fremstår i 2 etager og mod det indre haverum i 3 etager. Bebyggelsen må maksimalt opføres op til kote 35 og i princippet som vist på tegningsbilag 2, 3 og 4. at ny plejefløj mod havesiden maksimalt opføres i 3 etager og op til kote 32 og i princippet som vist på tegningsbilag 2, 3, og 4. Over disse maksimale byggekoter kan etableres bygningselementer såsom ovenlys, solfangere, opbygninger til elevatorer og lign. dog maksimalt 1,5 m over dette plan. Det er en forudsætning, at ovennævnte bygningselementer indpasses i bygningsarkitektur og således, at de fremstår som en del af bygningen og er tilbagetrukket fra facaden. 6.5 Ved nedrivning og ombygning af eksisterende bebyggelse indenfor delområde A, skal ny bebyggelse opføres indenfor samme bebyggelsesstruktur og bygningshøjder og således: at den opføres i maksimalt 3 etager med øverste etage tilbagetrukket fra facaden, og at bebyggelsen fremstår som selvstændige nord/syd gående blokke med haverum i mellem og forbundet med forbindelsesgange i stueplan. 6.6 Alt opvarmet nybyggeri indenfor lokalplanområdet skal udføres som lavenergibebyggelse. Undtaget er ombygninger, tilbygninger og påbygninger. Se note 1 og 2 1 Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelser, der opfylder den energiklasse med det laveste energiforbrug, fastsat i gældende bygningsreglement på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse. 2 Ved tilbygninger forstås tilbygninger til eksisterende bebyggelse ved lokalplans vedtagelse samt udestuer, glasmellemgange o.lign.

22 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal fremstå sammenhængende og harmonisk med den eksisterende bebyggelse hvad angår højder, materialer, udtryk og således: 22 At ny bebyggelse skal fremstår med facadematerialer i teglsten i form af skærmtegl eller teglsten i blank mur eller vandskuret. Dele af facaden kan fremstå i pladematerialer, metal eller træ i mørke farver, såsom sort, koksgrå eller tilsvarende. At der på facaderne kan etableres åbne og lukkede altaner, espalier, samt overdækninger ved indgange og terrasser. Disse overdækninger kan udføres i metal, glas eller træ. At eventuelle solafskærmninger fremstår ensartet og indpasses i bygningens arkitektur. At tage fremstår flade. At tage udføres som beplantede grønne tage eller med tagpap eller lign. At der ud over glas i facader, ikke må anvendes blanke eller reflekterende facade-, eller tagmaterialer. At der til udvendige vinduer, glaspartier og glasdøre anvendes sprosser i aluminium, komposit, eller træ som fremstår lakeret eller malet i mørke farver såsom sort, koksgrå eller tilsvarende. Forbindelsesgangene skal etableres som lette konstruktioner og kan etableres med stor andel af glas. 7.2 Udhuse og overdækninger skal udføres som lette bygninger og fremstå med flade tage eller med maksimal taghældning på 20 grader. Facadebeklædninger skal bestå af træ, metal eller anden lette pladematerialer. Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende og evt. bemaling skal udføres i mørke jordfarver, sort, grå eller blandinger heraf. 7.3 Der kan indenfor lokalplanområdet opsættes orienterings- og henvisningsskiltning. Der må ikke opsættes nogen form for reklameskiltning eller reklameflag. Skiltning mod vej må kun opsættes ved overkørsler og hovedadgange og således at de ikke ved lys, refleksion eller placering virker generende for omgivelserne

23 8 Ubebyggede arealer 8.1 De ubebyggede arealer mellem de enkelte blokke, samt mod omgivende veje og stier, skal fremstå som have eller park. De grønne fællesarealer skal fremstå med et udtryk af klippede hække, solitære træer eller mindre trægrupper i græs. Dog kan der i de fælles haverum etableres særlige grønne rum med tilhørende installationer, såsom sansehaver, rosenhaver, volierer, udendørs aktivitetsrum mv. 8.2 Træer vist med særlig signatur på tegningsbilag 1 skal bevares og må ikke fjernes uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Der kan dog foretages almindelig træpleje såsom beskæring af døde og døende grene. Ved fældning eller fjernelse af et eller flere af disse bevaringsværdige træer f.eks. på grund af sygdom, skal der foretages genplantning efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Der må ikke uden tilladelse foretages terrænreguleringer eller befæstelse indenfor et areal svarende til projektionen af træets kronekant. 8.3 De fælles friarealer skal anlægges og plejes efter en samlet terræn- og beplantningsplan, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Ovennævnte plan skal tage udgangspunkt i det naturlige terræn på ejendommen, bygningernes anvendelse samt en hensigtsmæssig afledning af regnvand. 8.4 Hegn skal udføres som levende hegn, dog kan der som afgrænsning mod og Mariehøjvej etableres terrænmure i en maksimal højde på 120 cm. Hegn mod vej skal placeres mindst 40 cm bag vejskel. 8.5 Omkring terrasser tilhørende de enkelte boliger kan der opsættes åbne fast hegn i en maksimal højde på 1,5 m, såfremt hegnet udefra skjules af en tæt beplantning. Omkring særlige plejeafsnit kan der etableres faste hegn, såfremt hegnet maksimalt har en højde på 1,5 m og tager hensyn til det eksisterende landskab og terræn samt indarbejdes i den samlede i 8.2 nævnte terræn- og haveplan. Faste hegn skal placeres mindst 80 cm bag skel mod vej og sti. 23

24 8.6 På eksisterende blokke A til D kan der omkring terrasser i stueplan, tilhørende den enkelte bolig, etableres værn. 8.7 I de nære haver tilhørende den enkelte bolig må der ikke etableres skure, udhuse eller lign. 8.8 Langs vestsiden af ny tilbygning kan der etableres en udgravet have i niveau med stueplan som vist på tegningsbilag 2 og Terrænbelysning må kun etableres som parkbelysning og må kun finde sted ved belysning af adgangsveje, stier, ved adgangsdøre og p-pladser. 8. Der må ikke etableres nogen form for oplagsplads indenfor området, bortset fra affaldscontainere og et mindre oplag af haveaffald o. lign. Disse containere eller haveoplag skal afskærmes med beplantning, hegn eller placeres i særskilte affaldsrum. 8. Indenfor lokalplanområdets ubebyggede arealer herunder parkeringsarealer, må der ikke ske opbevaring af både, campingvogne samt uindregistrerede køretøjer Veje, parkeringspladser, adgangsforhold og gangarealer skal indrettes så de tilgodeser bevægelseshæmmede og handicappedes færden jf. til enhver tid gældende bygningsreglement og i overensstemmelse med DS vejledning 5, om indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden. Se note 3. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-ledninger må alene udføres som jordkabler. 9.2 Mobilantenner o. lign. skal integreres i eksisterende bygningskonstruktioner eller på anden måde integreres som flagstang, udsmykning eller lign. Se note Eltransformatorer, pumpestationer o. lign. skal ved placering og udformning tilpasses området karakter. 3 Reglerne er beskrevet i Udearealer for alle, DS-Hånd-bogen 5. Om planlægning og indretning af udendørs arealer med henblik på handicappedes færden, april Vedrørende antenner og paraboler på bygninger henvises til bygningsreglementets bestemmelser 24

25 Tilladelser fra andre myndigheder.1 Nye overkørsler nævnt i 5 vil ved etablering kræve tilladelse fra vejmyndigheden iht. vejlovgivningen. Rudersdal Kommune er myndigheden i forhold til ovennævnte lovgivning. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse.1 Før ny bebyggelse tages i brug: Skal de i 5.5 nævnte p-pladser være anlagt herunder handicap p-pladser. Skal den i 8.2 nævnte samlede terræn og beplantningsplan for de ubebyggede arealer være godkendt af Kommunalbestyrelsen. 12 Ophævelse af Byplanvedtægt 13 med tillæg Byplanvedtægt 13 for arealer ved Skole Parken med tillæg 1, vedtaget af Søllerød Kommune, henholdsvis den 25. april 1958 og den 16. september 1964 (tillægget), ophæves for så vidt angår lokalplanområdet, i forbindelse med den endelig vedtagelse af nærværende lokalplan. 13 Ophævelse af servitutter 13.1 Følgende servietter aflyses i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen: Servitut vedrørende skel mod hønsehus tinglyst den 4. april 1952 på matr. nr. 4m af Holte By og Sogn, del af den nuværende matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte, aflyses idet huset er nedrevet. Servitut vedrørende oversigt forhold, tinglyst den. januar 1958 på matr. nr. 4m af Holte By og Sogn del af den nuværende matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte, aflyses idet er spærret for udkørsel til. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning,, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den 25

26 eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens, stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af forslaget. Lokalplanens retsvirkninger A. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. B. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke isig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. C. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er istrid med principperne i planen. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i aftale med en statslig eller regional myndighed, kan dog kun fraviges ved en dispensation med den pågældende myndigheds godkendelse. D. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. E. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. 18 i Lov om planlægning. G. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. Vedtagelsespåtegning Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog den xx. Xxx forslag til Kommuneplantillæg 6 samt Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej Lions Park Søllerød til offentliggørelse. Erik Fabrin / Iben Koch Borgmester Direktør 26

27 1mo 7000o 6n 1cq 5as 5fe 5cæ 6au 6av 6ee 6ef 6eg 6by 6æ 6bs 6bx 6bu 5aq 6at 6as 6eh 6ek 6br 6bq 6bp 1t 1cr 5ap 5ff 5ay 5fd 5ax 6aq 6ap 6ar 6ao 6ev 6em 6el 6ei 6eo 6bi 6bh 6bg 6bf 6bo 6bn 6bl 6s 1nh 1in 6t 56 5am 5co 5cp 5cq 5cr 5cs 5ct g Eksist. overkørsel Mariehøjvej B 7000c 5ci A 6an 6am 6ak 6al < << 4 stk. ahorn 6ah 6ag 6af 6ae 6ai 6ad 6en 6ab 6aa 6aø 6aæ 6az 6ay 6be 6bd 6bb 4ag 4au 4gp 5cu Helsingørmotorvejen 4af 5cv 5cx 1 stk. sølvløn < 7000c 4q 4av 4go 5az 5cy 1 stk. sølvløn < 4ax 4gn 5al 5bx 5cz < Lokalplanens afgrænsning Delområdegrænse Vejbyggelinie Bevaringsværdige træer 4ah 4y 4x 4ay 4gq LOKALPLAN 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 TEGNINGSBILAG 1 Lokalplanens afgrænsning, eksisterende forhold, matrikler og byggelinier 4ac Mål 1:00 Dato: 18. august 20

28 .

29 Ny bebyggelse Byggefelt til ny administrationsbygning LOKALPLAN 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 TEGNINGSBILAG 2 Illustrationsplan Mål Dato: 16. august 20

30 .

31 ØSTFACADE MOD HAVE VESTFACADE MOD MARIEHØJVEJ LOKALPLAN 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 TERRÆNSNIT TEGNINGSBILAG 3 Princip for snit og facader efter tilføjelse af etage på eksisterende plejeafsnit Mål: ikke i mål Dato: 16. august 20

32 .

33 MARIEHØJVEJ SYDFACADE EGEBÆKVEJ VESTFACADE NY BYGNING EGEBÆKVEJ VESTFACADE NY BYGNING Eksist. indgang NORDFACADE MARIEHØJVEJ LOKALPLAN 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 TEGNINGSBILAG 4 Princip for facader af ny tilbygning Mål - Dato: 16. august 20

34 .

35

36 Nærmere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til: Rudersdal Kommune, Byplan Rådhuset Øverødvej Holte Telefon Åbningstid: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 217 for et område ved Bregnerødvej og Datavej - Lions Park Birkerød

Lokalplan 217 for et område ved Bregnerødvej og Datavej - Lions Park Birkerød Lokalplan 217 for et område ved Bregnerødvej og Datavej - Lions Park Birkerød Bregnerødvej Bregnerødvej Datavej Pilehøj Klintehøj Vænge Teglgården Hvad er en lokalplan? Ifølge lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær F o r s l a g Lokalplan 94.1 Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 Høsterkøb Byvej Nedenomsvej Høsterkøb Gadekær Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

KOMMUNE SØLLERØD LOKALPLAN FOR "FREDERIKSLUND" MATR.NR.1 akr, DRONNINGGÅRD

KOMMUNE SØLLERØD LOKALPLAN FOR FREDERIKSLUND MATR.NR.1 akr, DRONNINGGÅRD SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 55.1 FOR "FREDERIKSLUND" MATR.NR.1 akr, DRONNINGGÅRD Søllerød Kommune Lokalplan 55.1 Lokalplan for matr. nr. 1 akr. Dronninggård, Ny Holte, "Frederikslund". Indhold side Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere