OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC DECEMBER 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008"

Transkript

1 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar Det er derfor meget vigtigt at du får opdateret programmet inden du går i gang med 2009, og særligt inden medio januar, da tiendeoplysninger skal indberettes på en helt anden måde mere herom senere. FØR DU GÅR I GANG MED OPDATERINGEN er det vigtigt at: 1. Du har taget en sikkerhedskopi af dit AKC5 program (husk at programmet ikke må være åbnet når du gør det) 2. Du har gennemlæst denne vejledning og følger punkterne nøje NYHEDER OG RETTELSER 1. Under Finans/Rapporter/Periodisk/Momskontrolliste finder du en rapport, som Servicecentret skal have for at kunne beregne momsrefusionen. Udskriv og indsend denne når Servicecentret anmoder om det. Rapporten udskriver en form for balance, der for hver konto opsummerer hvor meget der er bogført på kontoen i alt, uden momskode og med beløb pr. momskode. 2. Fejlmeldingen om at der er bogført på fejlkonto ved bogføring af posteringer med momskode, er nu væk. 3. På Medlemskartoteket kan der under fanen nu angives et CVR-nummer, såfremt det er en registreret virksomheder der optræder som gavegiver. Der er et særskilt felt og der kan ikke samtidigt angives et CVR- og CPR-nummer. Ved indtastning foretages der checkcifferkontrol af, om CVR-nummer er korrekt. 4. Under Medlem/Rapporter/Tiende/Uden CPR/CVR kan der udskrives en liste over medlemmer hvorpå der ikke er angivet et CPR/CVR nummer (fra og med 2008 SKAL der angives CPR/CVR hvis man vil have fradrag for gaver også 8A). 5. Bundgrænsen for 8A (kr. 500) er fjernet, idet indberetning for bidrag under Apostolsk Kirke samles i én samlet indberetning (vi er i myndighedernes øjne én virksomhed/enhed). Derfor skal alle beløb uanset størrelse indberettes, idet gaver givet til andre apostolske menigheder eller direkte til Landskirken/Mission tælles med pr. CPR nummer og opsummeres før indberetning til Skat. 6. Tiendekvittering for forpligtelseserklæring kan ikke længere udskrives, da den ikke skal anvendes. I stedet er kontoudtoget ændret til også at omfatte hvad der er indberettet til Skat. 7. Efter ønske er der lavet en ny alternativ Stamdata liste: Medlem/Rapporter/Stamdata/Stamdata komprimeret.

2 8. Under Finans/Rapporter/Periodisk/Indberetningslog her kan der udskrives en liste over hvilket Transfer Id der er indsendt til Servicecentret. Gælder kun for indberetninger der er sendt efter opdatering til version Under Finans/Rapporter/Periodisk/Indberettede beløb kan der udskrives en liste for en givet Transfer Id, så man kan se hvilke tal der er indberettet pr. en given dato. 10. Medlemskontoudtog kan nu sendes direkte som 11. På medlemskontoudtog skrives der hvis der ikke er angivet CPR/CVR nummer på medlemmet. 12. Der kan ny (valgfrit) udskrives CPR nummer på kontoudtog (enten som fuldt CPR-nr. eller hvor de sidste 4 cifre er erstattet af XXXX). 13. Tiendekontraktens udseende og funktion er ændret. På Medlem/Kartotek under fanen Tiende kan det nu vælges om en tiendekontrakt automatisk udløber efter 10 år eller om den fortsætter ubegrænset ud over det 10. år, indtil den opsiges. 14. Der er rettet en lille fejl som kunne gøre, at der ved indtastning af et CPR-nummer blev udledt en forkert fødselsdato (f.eks xxxx blev fejlagtigt til 16/ i stedet for 16/1 1916). 15. Muligheden for at registeret tiendegæld via finanskladden er fjernet. Denne måde at styre tiendegæld på er ikke lovlig, idet der kun kan indberettes beløb der er forfaldne og indbetalt. Se mere under punkt 16 c. 16. MEGET VIGTIGT FOR TIENDEREGNSKAB: Tiendeafslutningsbilledet (Medlem/Periodisk/Tiendeafslutning (Multi) og Medlem/Kartotek/Tiende/Årsafslutning) har gennemgået en omfattende tilpasning og ændring: a. Hvis billedet vælges fra Medlem/Periodisk, kan det valgfrit vælges om man vil have sorteret linierne efter medlemsid, tiendenr, fornavn eller efternavn. b. Feltet Lønsum er blevet ændret til Pligtigt. I dette felt angives det beløb som medlemmet for indeværende år skal have indbetalt. Dette SKAL udfyldes, så det kan beregnes om forpligtelseserklæringen er opfyldt. c. Der er kommet et nyt felt Gæld primo. Dette indeholder hvad der måtte være af manglende indbetaling vedr. forpligtelseserklæring for forudgående år. Eksempel: Der er indbetalt kr i Der skulle være indbetalt for at forpligtelseserklæringen er opfyldt: I Pligtigt angives I Kontraktbeløb indtastes Dette giver et Overskud på Når Tiendeårskørlsen afvikles (Medlem/Periodisk/Årsafslutning) opdateres feltet Gæld Primo for 2009 med

3 Efterfølgende år (2009) er der indbetalt Der skal være indbetalt for at opfylder forpligtelseserklæringen: I Pligtigt angives I Kontraktbeløb vil der nu skulle stå (det pligtige beløb for 2009: gælden fra 2008 på 2.500). Der er så plads til en 8A kvittering på Dette kan ikke fraviges, da indbetalt beløb FØRST skal gå til at dække evt. gæld for forudgående år, dernæst det pligtige beløb for indeværende år og så først derefter kan der afsættes beløb til 8A kvittering. Er tilfældet at der for 2009 er indbetalt for lidt til at dække både gæld og pligtigt beløb, vil der blive dannet en primogæld for 2010 osv. Det skal gøres opmærksom på, at man KUN kan få gæld for manglende indbetaling vedr. en forpligtelseserklæring. Der kan IKKE udstedes 8A kvitteringer, hvis der ikke er indbetalt mere end til at dække evt. gæld + pligtigt beløb for året! d. Forklaring til de forskellige kolonner i skærmbilledet: i. Id: Medlemsnummer/id ii. Tiendenr: Medlemmets tiendekontraktnummer iii. År: Det kalenderår som tallene gælder for iv. Indbetalt: Det beløb som er indbetalt i året (totalt) v. Gæld primo: Gæld fra tidligere år vedr. forpligtigtelseserklæring. Dannes automatisk. Via knappen Gæld primo kan man dog lave en manuel rettelse af dette felt. Dette bør kun gøres efter nøje overvejelse, f.eks. hvis der sker en overflytning af et medlem fra en anden menighed og denne har en ubetalt gæld vedr. forpligtelseserklæring. Se nærmere sidst i dokumentet om åbning af 2008 for gæld. vi. Dokumentation: Angiv hvilken for dokumentation medlemmet har vist for at dokumentere hvilket beløb der skulle have været indbetalt ( Pligtigt ). vii. Pligtigt: Det beløb som medlemmet iht. ovenstående dokumentation burde have indbetalt for året. viii. 12 (kontrakt): Det beløb som der skal indberettes vedr. forpligtelseserklæring ix. 8A: Det beløb som skal indberettes vedr. gavekvittering. x. Overskud: Det overskud/underskud (hvis negativt) der er på årets indbetalinger. HVIS beløbet er positivt, kan det overføres til næste år som forudbetaling. xi. O: Betyder Overføres. Hvis feltet markeres, vil et evt. overskud blive overført til næste år som forudbetalt tiende. Vil på kontoudtoget for året stå som Overført til næste år og på efterfølgende års kontoudtog stå som Overført fra tidligere år xii. U: Betyder Udlæst. Kan ikke udfyldes manuelt. Angiver om tallene er udlæst og indsendt til Servicecentret (mhp. indberetning til Skat). Hvis der ændres i tallene efter at der er udlæst, vil markeringen blive fjernet og der skal laves en ny udlæsning (se senere om Udlæsning til Skat).

4 xiii. L: Betyder Lukket. Kan ikke udfyldes manuelt. Når du er sikker på at tallene er korrekt, klikker du på knappen Afslut år (skal gøres pr. linje!). Når du har lukket linien, vil dette felt være markeret for at angive, at du har låst linien, så den ikke tilfældigt rettes siden. Alle linier SKAL være lukket, før Årskørslen (Medlem/Periodisk/Årsafslutning) kan køres. En lukket periode kan dog Genåbnes (knappen af samme navn), så længe årskørslen ikke er foretaget. 17. MEGET VIGTIGT VEDR. TIENDE: Der kan når som helst udlæses indberetning vedr. 12 og 8A til Servicecentret. Det sker under Medlem/Periodisk/Indberetning til Skat. Når menupunkt aktiveres, spørges der, om der kun skal indsendes ikke tidligere indsendte tal, eller om der skal laves en total indberetning. Sidstnævnte bør kun køres efter aftale med Servicecentret. Når der udlæses, sker dette til en krypteret fil, som automatisk indsendes til Servicecentret via e- mail. Filen kan KUN læses af Servicecentret pga. krypteringen (aht. opfyldelse af lov om datasikkerhed for personfølsomme data). Filen udlæser alle tal hver gang. I Servicecentret sker der en opsamling og beregning af data, så der kun indberette rettelser, såfremt man herfra allerede har indsendt data til Skat. Altså: Sker der rettelser i det tal som skal indberettes til Skat, kan det fint lade sig gøre i AKC5, så længe der ikke er kørt Årsafslutning i medlemssystemet (Medlem/Periodisk/Årsafslutning). 18. Når der er indsendt indberetning af tiendetal til Servicecentret, kan dette dokumenteres under Medlem/Periodisk/Indberetningslog, Medlem/Rapporter/Tiende/Indberetningslog og Medlem/Kartotek/Tiende/Indberetningslog. 19. Når Årsafslutningen køres (Medlem/Periodisk/Årsafslutning) vil evt. gamle tiendeperioder blive tvangslukket, dvs. de vil ikke længere kunne redigeres/ændres. 20. Overflytningsproceduren er ændret markant. Under Medlem/Kartotek/Udskrifter/Overflytning sker der en udskrift af et overflytningsdokument. Er der beløb (kun vedr. forpligtelseserklæring) som skal overføres til en anden menighed (se retningslinier fra Servicecentret om dette), udskrives der en kvittering for indbetalt beløb, samt. evt. gæld. På medlemmet vil der så blive bogført en postering som angiver at beløbet er overført til anden menighed (kan ses på kontoudtog), således at der kun er evt. overskydende beløb vedr. 8A kvittering tilbage på medlemmet. Overflytning opdaterer automatisk Udmeldt datoen, samt evt. slutdato på forpligtelseserklæring. KORTFATTET PROCEDURE VEDR. ÅRSAFSLUTNING M.M. I TIENDESYSTEMET (Se i øvrigt vejledningen fra Servicecentret, som blev udleveret ved årets kassererkursus). 1. Sørg for at der er oprettet nye regnskabsperioder under Finans/Tilpasning/Perioder. 2. Udskriv en liste over dem der mangler CPR-nummer (se under Nyheder og Rettelser, punkt 4) og få opdateret dem som mangler at få angivet CPR-nummer.

5 3. For medlemmer der har gæld vedr. tidligere år som der ikke er udstedt forpligtelseskvittering for, læg denne ind under Medlem/Periodisk/Tiendeafslutning (Multi) via knappen Gæld primo. Er der gæld som der er udstedt kvittering for, må afvikling af denne gæld styres manuelt! 4. Kør Medlem/Periodisk/Tiendeafslutning (Multi) indtast beløb i Pligtigt for de medlemmer der har forpligtelseserklæring, angiv hvad der skal indberettes på 12 og 8A. 5. Senest 17. januar SKAL Servicecentret have din indberetning af tal til indberetning til Skat (Medlem/Periodisk/Indberetning til Skat). 6. Når dokumentation af det pligtige beløb er på plads, så luk tiendeperioden for medlemmet (Medlem/Tiendeafslutning (Multi) knappen Afslut år ). 7. Når alle er på plads, kør kørslen under punkt 5 igen, såfremt der er sket ændringer af tallene siden indsendelsen i januar. 8. Afslut tienderegnskabet endeligt med kørslen Medlem/Periodisk/Årsafslutning. INSTALLATION AF OPDATERINGEN 1. Har du husket at tage en backup/sikkerhedskopi af din AKC5?? 2. Hent filen på - der skal logges ind på siden med Brugernavn: akc5-bruger og password: khthkdsgl (kun små bogstaver). Nogen gang skal man prøve 2-3 gange før man bliver lukket ind. a. Klik på filen: AKC5120_Opdatering.EXE og vælg at Åbne filen 3. Klik på Næste indtil den kommer frem til hvor der spørges hvor opdateringen skal installeres. Den foreslår C:\AKC5. Ret dette hvis programmet er installeret i en anden mappe hos dig. 4. Klik Næste, hvorefter filerne installeres. 5. Klik på Færdig når installationen er færdig. 6. Start AKC5. Der spørges nu om databasen skal opdateres til version Svar JA til dette og opdateringen påbegyndes. 7. Når opdateringen af databasen er gennemført korrekt, spørges der om Regnskabet XXX skal opdateres til version Svar Ja til dette og opdateringen er nu færdig. 8. Hvis du har flere regnskaber, vil punkt 7 skulle gentages for hvert regnskab. Til sidst en lille vigtig ting: Hvis du ikke har et password/kodeord du skal indtaste når du starter AKC5, så bør du gøre dette, da vi lovgivningsmæssigt er forpligtede til at beskytte personfølsomme data så godt som muligt.

6 Har du ikke password på dit login til C5, så gør følgende: 1. Gå ind i C5 som bruger Admin. 2. Gå til Generelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Brugere og grupper 3. Stil markøren på det login du har til AKC5 (ikke Supervisor) og tast Alt+P 4. Indtast det password du vil anvende og gentag indtastning i feltet Verifikation. 5. Klik Ok 6. Tast F3 og sig JA til at opdatere ændringerne. OBS! Vedr. password: 1. Sørg for at det er et password du kan huske 2. Brug ikke password som 1234, 9999, 1111, de sidste 4 cifre i dit personnummer, dine initialer, dit navn, kattens/hundens/konens/mandens/børnenes navn eller initialer, dit postnummer osv. Vælg hellere et tilfældigt password. Tag f.eks. din yndlingssalme og brug det første bogstav for hvert ord i en af linierne. F.eks. Din, din er æren, Guds opstandne Søn giver passwordet ddeægos. Brug selv din fantasi. Et password bør være mindst 6-8 tegn langt. (PS! Er der nogen der kan regne ud hvilken salme passwordet khthkdsgl kommer fra?) Er der spørgsmål til opdateringen af teknisk karakter, så skriv til: Med venlig hilsen Arne Damkjer,

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Kørebogen. Indholdsfortegnelse

Kørebogen. Indholdsfortegnelse Kørebogen Indholdsfortegnelse Kørebogen... 1 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kom godt igang... 5 Opret brugere... 5 Se nærmere i afsnittet Brugere.... 5 Opret biler... 5 Efter at de fornødne

Læs mere

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet.

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. VVS WEB-Portal Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. Brugervejledning ver. 08 01-01-2015 Support oplysninger: Har du problemer med brugen

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere