Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober Kl Mødested: Provstikontoret Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Postlisten Postlisten gennemgået. 3 PUKassen og 5%-midlerne/budgetreserven (KLP 400) Regnskabsrapport pr. 30. september 2012 til godkendelse. 8 sider. PUK-kassens kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 blev gennemgået og taget til efterretning. Budgetreserve/5%-midler: kr PUK-midler: kr Rapporten fremsendes særskilt. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Kgs. Lyngby - Renovering af Lyngby Kirke Sag: Renovering af Lyngby Kirke (110) - Kongens Lyngby Sogn 1) Tidsplan Ny tidsplan fra factum2 dateret 11. september 2012 modtaget fra Kgs. Lyngby. Formatet er A3 og factum2 er 25. september 2012 bedt om at fremsende tidplanen elektronisk. Denne fremsendes særskilt, når den er modtaget fra fa. factum2. 1) PU tog den fremsendte nye tidsplan til efterretning. 2) PU tog det fremsendte byggeregnskab pr 11. september 2012 til efterretning. 3) PU tog orienteringen om fremsendelse af MRs ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler til SØ til efterretning. Tidsplanen udleveres i papirformat på mødet. 2) Byggeregnskab pr. september 2012 vedlagt som bilag 3) Lowsons kapel Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler sendt til SØ 26. september 2012 Byggeregnskab fra factum 2 pr. 11. september 2012 Ny tidsplan fra factum2 dateret Til factum 2 vedr. revideret tidsplan Ansøgning fra MR om frigivelse af præsteembedskapitaler vedr. Lowsons Kapel Kgs. Lyngby Sogn - Lowsons kapel Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapital 5 Budgetprocedure for budgetåret 2013 Sag: Budget 2014 (424) Budgetprocedure 2014 skal udarbejdes og mødedatoerne lægges fast, så den kan vedtages på PU-mødet i november og udsendes i tide til at de nye menighedsråd kan planlægge deres MR-møder uden om PU-mødedatoerne. Provstens forslag til mødedatoer vedlagt som bilag. PUs mødedatoer i 2013: 29. januar, 12. marts, Formandsmøde 9. april + evt ordinært PU-møde (hvor provsten er fraværende pga kursus), 14. maj, 11. juni, 13. august, 20. august, Budgetsamrådsmøde 3. september, 10. september, 8. oktober, 5. november og 3. december. Disse mødedatoer fremsendes i en separat skrivelse til MR. PU tager forbehold overfor det nye PUs beslutning om mødedatoer. Budgetproceduren 2014 behandles på PU-mødet i november Forslag til PU mødedatoer 2013 Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 6 Uddybende ansøgning om tilskud tilansættelse af lokalfinansieret ½tids undervisningspræst Sag: Budget 2013 (356) Der er kommet en uddybende ansøgning fra Christians Sogn. Uddybende ansøgning om tilskud tilansættelse af lokalfinansieret ½tids undervisningspræst 7 Revisionsprotokollater Årsregnskab 2011 Sag: Regnskab 2011 (387) Revsionsprotokollater modtaget for alle seks sogne samt PUK. Endelig godkendelse af PUK's regnskab Regnskabet skal underskrives. Kgs. Lyngby Revisionsprotokollat Årsregnskab 2011 Christians - Revisionsprotokollat Årsregnskab 2011 Provstiudvalget imødekommer ansøgningen om en ½ lokalfinansieret præst i en tidsubestemt stilling, med den bemærkning at stillingen tages op til fornyet vurdering i tilfælde af at Christianskirkens præstenormering ændres. Inger Christensen er ikke enig i beslutningen med den begrundelse, at de beskrevne aktiviteter bør kunne gennemføres af de eksisterende præster og sognemedhjælper. Eigil Saxe deltog ikke i behandlingen og beslutningen. PU imødeser MRs kommentarer til revisionsprotokollatet, der fremsendes sammen med de godkendte regnskaber til PU senest den 23. oktober 2012 (14 dage før PU-mødet den 6. november). PU gennemgik revisionsprotokollat for PUK med bemærkning om, at 1) det samlede indestående af likvide beholdninger placeres, så de ikke pr pengeinstitut overstiger kr og 2) den manglende udgiftsføring af formandens honorar med placering på en statuskonto indebærer, at driftsresultatet er kr mindre, dvs kr ,87. Revisionsprotokollat for PUK og PUKregnskabet for 2011 blev underskrevet på mødet. Sorgenfri, Virum og Taarbæk Revisionsprotokollat Årsregnskab 2011 Revisionsprotokoller for Sorgenfri, Taarbæk og Virum vedr. regnskab 2011 PUK regnskab 2011 Godkendt af revisor PUK Revisionsprotokollat Regnskab 2011 Lundtofte - Revisionsprotokollat Årsregnskab 2011 Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 8 Notat udarb. af Hillerød Provsti vedr. "Årsafslutning og fordeling af kassebeholdning" Sag: Regnskab 2012 (423) Skal notatet som Hillerød Provsti har udarbejdet redigeres og udsendes til Kgs. Lyngby Provstis menighedsråd? Godkendelse af det redigerede notat skal i så fald ske på PU's møde i november, så det kan komme ud i ordentlig tid inden årsafslutningen. Notat udarb. af Hillerød Provsti vedr. "Årsafslutning og fordeling af kassebeholdning" PU besluttede ikke at udsende et lignende notat om årsafslutning og fordeling af kassebeholdning til MR. PU vil i stedet fremsende en skrivelse om forståelsen af menighedsrådets frie midler. Formanden gjorde opmærksom på, at Kgs Lyngby Provstiudvalg har haft tradition for at overskud på driftsregnskabet kan anvendes efter MRs beslutning, mens væsentlige overskud (dvs over kr ) på anlægsregnskabet skal returneres til Provstiudvalget. Formanden udfærdiger udkast til skrivelsen. Referat, Side: 4

5 Orientering 9 Manglende betaling af gravstedsaftale Sag: Lundtofte kirkegård (25) - Lundtofte Sogn 3. rykker sendt fra Stiftsadministrationen vedr. gravstedsaftale. PU har noteret sig den fremsendte orientering. Manglende betaling af gravstedsaftale 10 Kunstner Hans Christian Rylander vedr. kirkeudsmykning Sag: Orientering - Diverse (422) Tilbyder sit arbejde ved fremtidige kirkerestaureringer i provstiet. PU har noteret sig det fremsendte tilbud til MR. Kunstner Hans Christian Rylander vedr. kirkeudsmykning 11 Udkast til nyt ansættelsesbevis for Anders Torp Gundersen Sag: Kirketjener (30) - Lundtofte Sogn PU noterer sig det fremsendte ansættelsesbevis. Udkast til nyt ansættelsesbevis for Anders Torp Gundersen 12 Rustenborgvej 5 Sag: Rustenborgvej 5 (Kgs. Lyngby Sogn) (393) - Kongens Lyngby Sogn Lånebevis på lån kr af budgetreserven/5%-midlerne underskrevet 26. september 2012 og beløbet er overført samme dato. PU tager lånebeviset til efterretning. Låneaftale - Lån i 5%-midlerne/budgetreserven 13 Ekstraordinære afdrag på stiftsmiddellån Sag: Helsingør Stiftsudvalg (56) - Helsingør Stift Vedrørende ekstraordinære afdrag på stiftslån. PU noterer sig Stiftsudvalgets skrivelse. Ekstraordinære afdrag på stiftsmiddellån 14 Orientering - Christians Intet. Referat, Side: 5

6 Orientering 15 Orientering - Kgs. Lyngby Ny organist ansættes pr Orientering - Lundtofte Intet. 17 Orientering - Sorgenfri Intet. 18 Orientering - Taarbæk Intet. 19 Orientering - Virum Intet. 20 Orientering - Skoletjenesten Intet. 21 Orientering - Ungdomscafe og - præst Intet. 22 Eventuelt Kirkegårdstakster og PUs evt støtte til medlemmers udgift vedr begravelse blev kort drøftet. KMs IT-kontors henvendelse til samtlige MR om kirkekalender blev kort drøftet. Mødets starttidspunkt var udskudt til kl pga afleveringsfrist vedr MR-valg. Mødet slut kl Referat, Side: 6

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2016 Foreløbigt PUK budget fremlægges.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

1) Godkendt. 1) Godkendt. 2) Godkendt.

1) Godkendt. 1) Godkendt. 2) Godkendt. Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK samt MR kvartalsrapporter 3. kvt. 2014 1)

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Propil ERFA-gruppen Beslutning Godkendt. Provsts

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere