Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november Kl. Kl Mødested: Domprovstegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården"

Transkript

1 Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november Kl. Kl Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck inviteres til deltagelse i PU-mødet Sag: Evaluering af samråd for menighedsråd den (319) Beslutning Det besluttedes, at skaffe konkret oplysning om menighedsrådenens behov og ønsker via en skriftlig henvendelse. Stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck inviteres til deltagelse i PU-mødet Oplæg til "Rolle- og opgavefordeling". Udleveret af stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck på samrådet. 2 Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober Godkendt og underskrevet. Ved mail af meddelt PU, at referatet ligger klar på 3 RS fremsender indkaldelse til "Fælles provstiudvalgsmøde" den 29. november 2011 på Ribe Stift. Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift Hvem deltager? Evt. samlet tilmelding via provstisekretæren. Der foretages fra kontorets side fælles tilmelding af: Anne Lorenzen, Tage Rosenstand, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen og Jens Torkild Bak. Nora Olesen og Pia Skov er forhindret. RS fremsender indkaldelse til "Fælles provstiudvalgsmøde" den 29. november 2011 på Ribe Stift. 4 Domprovsten ansøger om deltagelse i kursus: Efteruddannelse af provster. Kirken og det danske arbejdsmarked Sag: Div. til provstiet (18) Kurset koster kr Kurset er afkortet, således at prisen er kr ,00. Domprovsten ansøger om deltagelse i kursus: Efteruddannelse af provster. Kirken og det danske arbejdsmarked Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 PU - kvartalsrapport pr Sag: Budget/regnskab (223) Beslutning PU - kvartalsrapport pr Seem kirke og kirkegård Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn 2011 (293) Seem kirke og kirkegård Seem: Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Ribe Domsogn - domkirken: Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Ribe Domkirke 7 Der ansøges om tilladelse til reparation af kirkegårdsdiger finansieret ved brug af prohiberede midler. Sag: Reparation af del af kirkediget mod nord samt ved indgangen mod øst. (312) - Hviding Sogn Sagen returneres til Hviding menighedsråd med henblik på dels at få oplysning om hvilken prohiberet konto der ønskes anvendt til formålet, dels få oplysning om omfanget af de påtænkte digearbejder. Der ansøges om tilladelse til reparation af kirkegårdsdiger finansieret ved brug af prohiberede midler. 8 Salg af areal til vandværk - uddybende meddelelse Sag: Ansøgning om tilladelse til salg af ca. 1 ha til det lokale vandværk (313) - Spandet Sogn Salg af areal til vandværk - uddybende meddelelse MR ansøger om tilladelse til salg af parcel til vandværk RS fastslår provstiudvalgets kompetance ved salg af jord Ansøgning med formandens underskrift Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 9 Ansøgning om 7.098,15 til refusion af udgifter i forbindelse med konfirmation i Darum kirke den 22. maj. Sag: 6 ansøgning - til dækning af udgifter i forbindelse med sognepræstens længere varende sygefravær (314) - Darum Sogn Beslutning Ansøgning om 7.098,15 til refusion af udgifter i forbindelse med konfirmation i Darum kirke den 22. maj. Meddelt MR, at sagen behandles på næste PU møde den 9. november Medlemmer af præstegårdsudvalget og domprovsten gennemgik ejendommen den Sag: Fraflytningssyn over Jernved præstegård (315) - Jernved Sogn Medlemmer af præstegårdsudvalget og domprovsten gennemgik ejendommen den Referat fra bestyrelsesmøde den i Ribe Kirkegårde Sag: Ribe kirkegårdes fremtidige status i relation til menighedsråd og provstiudvalg (318) - Sankt Katharine Sogn Det besluttedes for den resterende del af valgperioden at invitere kirkegårdsbestyrelsen til de møder, hvortil provstiudvalget inviterer provstiets menighedsråd. Fra og med næste valgperiode vil kirkegårdsbestyrelsen være repræsenteret gennem de 2 menighedsråd. Referat fra bestyrelsesmøde den i Ribe Kirkegårde 12 MR ansøger om kr ,16 til dækning af feriepenge Sag: 6 ansøgning - feriepenge p.g.a. organists død (322) - Roager Sogn MR ansøger om kr ,16 til dækning af feriepenge Referat, Side: 3

4 13 RS fremsender orientering om metaltyveri på Gørding kirkegård. Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift RS fremsender orientering om metaltyveri på Gørding kirkegård. 14 SAMS fremsender indbydelse til formandsmøde den 27. oktober 2011 Sag: Div. til provstiet (18) SAMS fremsender indbydelse til formandsmøde den 27. oktober 2011 Takkeskrivelse fra provst Kræn Christensen foranlediget af hilsen i anledning af 50-års fødselsdag. 15 Konstituering af præstegårdsudvalg i Jernved/Hjortlund menighedsråd Sag: Valg 2008 (91) Konstituering af præstegårdsudvalg i Jernved/Hjortlund menighedsråd 16 Referat fra byggemøde nr. 13 Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn Som aftalt på sidste møde vedhæftes referaterne ikke, men findes af udvalget på postkisten. Referat nr. 13 er journaliseret den , nr. 14 den og nr. 15 den Referat fra byggemøde nr. 13 Referat af byggemøde nr. 14 Referat fa byggemøde nr. 15 Referat, Side: 4

5 17 Byggerapport pr Sag: Kirkerenovering m.m. (168) - Seem Sogn Byggerapport pr Byggerapport pr Byggerapport pr Byggerapport pr Byggerapport pr Brev vedr. årsafslutning og momsopgørelse for 2011 med PU's godkendelse af brug af provstirevisor. Sag: Budget/regnskab (223) Brev vedr. årsafslutning og momsopgørelse for 2011 med PU's godkendelse af brug af provstirevisor. Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse anmoder om udbetaling af de bevilgede kr Invitation til kursus i årsafslutning Domprovsten meddeler generalfuldmagt vedr. de indtil prohiberede konti. Sag: Økonomi (241) - Bramming Sogn Domprovsten meddeler generalfuldmagt vedr. de indtil prohiberede konti. Bramming Sogn anmoder om generel fuldmagt til udbetaling af prohiberede konti.. Referat, Side: 5

6 20 Ansøgning fra Bramming Sogns menighedsråd om lån på kr. 5 mio. af stiftsmidlerne Sag: Nye velfærdslokaler, Nørregade 52, 6740 Bramming (256) - Bramming Sogn Ansøgning fra Bramming Sogns menighedsråd om lån på kr. 5 mio. af stiftsmidlerne : Låneansøgning påtegnet med anbefaling og videresendt til Ribe Stift. RS meddeler bevilling af det ansøgte lån i stiftsmidlerne. MR anmoder RS om rateudbetalinger fra det bevilgede stiftslån. 21 Kort resume fra mødet med Esbjerg Kommune - link til ministeriel vejledning Sag: Skimmelsvamp i præstegården, Feilbergvej 15, Darum (302) - Darum Sogn Kort resume fra mødet med Esbjerg Kommune - link til ministeriel vejledning Lejekontrakt vedr. 1 årig midlertidig bolig for sognepræsten 22 Der ansøges om frigivelse af kr ,50 fra Elias Berthelsens legat til forskønnelse af kirken. Sag: Økonomi (311) - Hjortlund Sogn Der ansøges om frigivelse af kr ,50 fra Elias Berthelsens legat til forskønnelse af kirken. MR's ansøgning om frigivelse af kr ,50 fra Elias Berthelsens legat til forskønnelse af kirken videresendes til RS med anbefaling. Referat, Side: 6

7 23 Kirkegårdsbestyrelsen anmoder om en forhåndsudtalelse i sagen. Sag: Mulig frasalg af ca m2 fra Ribe ny kirkegård (317) - Sankt Katharine Sogn Kirkegårdsbestyrelsen anmoder om en forhåndsudtalelse i sagen : Videresendt til RS med PU's anbefaling. 24 Ansøgning om godkendelse til at indrette museum i Søndre galleri i Ribe Domkirke Sag: Museum i Søndre galleri i Ribe Domkirke (320) - Ribe Domsogn Ansøgning om godkendelse til at indrette museum i Søndre galleri i Ribe Domkirke : Videresendt til RS med anbefalingspåtegning. Fundats for Fonden Ribe Domkirkemuseum 25 Eventuelt Provstisekretær afrapporterer fra årsmødet. Referat godkendes på møde den 13. december 2011: Jens Torkild Bak Mødet slut kl.: Nora Olesen Anne Lorenzen Pia Skov Tage Rosenstand Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat, Side: 7

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 4. september

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 31. januar 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 2010 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.maj 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. ca. 11.30 Mødested: Bramming i forbindelse med rundtur.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. ca. 11.30 Mødested: Bramming i forbindelse med rundtur. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. ca. 11.30 Mødested: Bramming i forbindelse med rundtur. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 26. maj 2015 Beslutning Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Referat for: Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Mødepunkt 1 Underskrift af referat fra PU-møde d. 9.4.2014 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere