DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig"

Transkript

1 BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet du behøver er: hammer, sav og tommestok. Ved tag med valmede gavle og skotrender, kan det være nødvendigt at skære tagstenene. Til dette bruges en vinkelsliber med diamantklinge. Tal med din tømmerhandler, han giver dig gerne gode råd og vejledning. Hælder det mod tagsten? Taghældningen kan være afgørende ved valg af tagmateriale. Benders Tagsten kan lægges på tage med hældning helt ned til 14º. Se tabel 5. Gør således for at finde frem til tagets hældning i grader. Mål ud en 100 cm vandret linie. Tag afstanden fra de to endepunkter og op til taget. Træk så det mindste tal fra det største. Se figur 1. (A-B) f.eks = 45 cm, hvilket er meget tæt på tagets stigning pr. meter. Se tabel 1 for at finde frem til gradtallet: 45 cm = 24º. 1 B 100 cm A Mål A minus B er grundlag for bestemmelse af tagets hældning. Se tabel 1. Rejsning i cm Taghældning (º) Rejsning i cm Taghældning ( ) Benders - Prof på tagsten! DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! Tabel Besigtigelse indvendig og udvendig Skal du oplægge nye tagsten på et gammelt hus, bør du først kontrollere taget nøje. Lækage, fugt og råd kan medføre store problemer og må undgås. Kig ved rygningen og ved samtlige gennemføringer i taget. Tjek undertaget, lægterne og spærenes tilstand er der lækager/brækager må de repareres. Spærene skal endvidere være konstrueret til tungt tag. (Hør eventuelt med spær-producenten).

2 Se vores tagtilbehør på 3 Her finder du også farvesortimentet, Tudsten Faldstamudluftning Alu-ventibånd Se separat monteringvejledning betontilbehør og beregningsprogram. Hætte T-rygning Halvsten Valmklokke Rygning begynd Taghældning Afstand fra øverste. bærelægtes overkant 3 (º) til center af topplanken Alu-flex Se separat monteringvejledning m Tabel 40 Rygningssten m Eksempel på tagfodsløsning. 40 mm Se ill. til højre. Mansardsten Fortsæt sådan opad og fastgør øverste bærelægte eksempelvis 40 mm fra topplankens centrum, se tabel 3 og figur 4. Prøv med en tagsten, og vær opmærksom på, at tagstenens tap på bagsiden får plads mellem øverste bærelægte og topplanken. Test derefter med en rygningssten at den på betryggende vis overlapper den øverste række tagsten på begge sider af taget. Vindskedesten Skotrende Bærelægterne Afstandslister Keltætning Undertag 4 Topplanke Ca. 40 mm. Beslag til stigesikring Alu-ventibånd Valmbegynd Fuglegitter Tagtrin monteres direkte på lægterne. Skal monteres på hver lægte. Tagtrin Øverste bærelægte Begynd med afstandslisterne er lige lange, og der anvendes samme lægteafstand til begge typer. Bærelægten skal have en minimum dimension på 38 x 75 mm ved en spærafstand på op til 1000 mm. Ved en større spærafstand (op til 10 mm) skal lægterne være mindst 50 x 75 mm. Begge målt fra midte til midte af spær. Bærelægten lægges tværs over afstandslisten, og ved hvert kryds sømmes der både gennem bærelægte og afstandsliste. Først fæstnes tagfodslægten ved tagfoden. Den skal være 20 mm. højere end de øvrige bærelægter, den nederste række hviler jo ikke på andre tagsten. Læg derpå en tagsten og indpas den næste lægte. Stenen bør stikke ca. 35 mm ud over tagfoden, således at regnvand kan løbe ned i tagrenden, se figur 2. Ved taghældninger under 22º skal der altid anvendes tagfodsblik. Når undertaget (fx. LAMINTEK 13) er lagt, efter producentens anvisning, monteres afstandslisterne. Disse skal flugte med spærene. Afstandslisterne lægges lodret fra tagfod til rygning. Anbefalet dimension på afstandslisterne er 25 x 50 mm trykimprægneret. Fastgør kun enderne på listerne først. Resten sømmes sammen med bærelægten. Fortsæt med bærelægten De vandrette lægter som tagstenene hviler på, kaldes for bærelægter. Max. afstand mellem bærelægten er 375 mm, og gælder for alle taghældninger ned til 22º. Ved taghældning under 22º skal der anvendes en tættere lægteafstand, se tabel 5. Benders dobbeltkrumme og enkeltkrumme tagsten 2 2 Afstanden fra topplankens centrum til øverste bærelægte skal være ca. 40 mm, se tabel 3. Afprøv at rygnings-stenen overlapper øverste række tagsten på betryggende vis. Afstandsliste Nederste bærelægte Tagfodslægte Rygningstesten (inden fastgørelse) Lægteafstand For at finde frem til den rette højde på topplanken, som børe være mindst 22 mm bred, lægger man et par tagsten ud på hver side af rygningen samt et par rygningssten på topplanken, se figur 4 og tabel 4. Tilpas højden på topplanken, således at rygningsstenen hviler både på planken og på tagstenene nærmest rygningen. Fastgør ikke nogle tagsten, før du har fjernet de sten du har lagt ud som prøver. Sømhullet skal være dækket af rygningen. Vil du anvende en bærelægte som topplanke, kan du gøre dette ved at anvende toplægteholdere. Ca. 340 mm Lægteafstand måles fra overkant til overkant. Vær opmærksom på, at der fra tagfodslægtens nederste kant til nederste bærelægtes overkant må der ikke være mere end 340 mm. Husk også på, at tagfodslægten skal være 20 mm højere end de øvrige bærelægter, da den nederste række tagsten ikke hviler på andre tagsten. 3

3 Tabel 4 Højden på topplanken i mm (regnet fra spærenes top) Taghældning (º) Alm. Rygningssten 2K 1K Rygning m/fals 0 mm 2K 1K Anvendelse af vindskedesten Kombinationen normalsten og vindskedebræt giver en vis justeringsmulighed i siderne af taget, se figur 9. Lægger du derimod normalsten og vindskedesten må breddeinddelingen være mere eksakt, se figur 7 og lægteafstanden mindst 337 mm for 88 mm. 6 Målene er cirka-mål. Små justeringer kan i visse tilfælde være nødvendige. 5 Benders vindskedesten giver en ekstrem stærk tætning. Afstandsliste Bærelægte Tagfodslægte Vil du anvende vindskedesten som afslutning på dit tag (findes kun til dobbeltkrummede tagsten), vil det være en fordel at anvende en lægteafstand på ca. 337 mm ved 88 mm udsparing, da dette mål gør, at udsparingen i stenen vil slutte tættere. Anvendes en større lægteafstand, vil man kunne se en større del af udsparringen. Udregn antallet af tagsten. Se også tabel 5. Nu hvor nederste og øverste bærelægte er på plads, måler du afstanden imellem, overkant til overkant. Del afstanden med den maksimale lægteafstand passende til taghældningen, sådan findes frem til antallet af tagstensrækker. Eksempel: Afstanden mellem øverste og nederste bærelægte = 4700 mm og taghældningen er 18º. Ved 18º er lægteafstanden maksimeret til 340 mm, se tabel /340 mm = 13,8 hvilket man runder op til 14 rækker = 4700/14 = 335 mm i lægteafstand. Nu kan du oplægge bærelægten og fastgøre overalt, hvor bærelægter og afstandslister krydser hinanden Anvendelse af dobbeltvinget afslutningssten Anvendes der dobbeltvinget tagsten som afslutningssten, kan der laves et hakkebræt. Hakkene i brættet måles ud alle mål skal være ens, undtagen det øverste og det nederste. (Dette forudsat at lægtningen er gjort korrekt). Se figur Tagets bredde 35 Tabel 5 Taghældning (º) Lægteafstand (mm) Antal tagsten/m 2 2K 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,6 9,7 9,8 10,0 10,1 10,3 10,4 10,8 1K 10,7 10,8 10,9 11,2 11,4 11,5 11,6 11,8 12,0 12,2 12,3 12,4 12, Beregn antallet af tagsten Når du skal beregne, hvor mange tagsten der går til dit tag, gøres det lettest sådan her; antallet af tagsten i højden er lig med antallet af bærelægter ekskl. tagfodslægten. Antallet af tagsten i bredden er tagets bredde delt med 0 mm ved dobbeltkrummede tagsten og delt med 250 mm ved enkeltkrummede. Husk at der kan anvendes en række med halvsten (findes kun til dobbeltkrummede 4

4 tagsten), der dækker 150 mm. Så slipper du for at skulle skære stenene. Eksempel på afslutning med 2K normalsten, se figur Opdel tagbredden i antal tagsten. Husk at sidste sten ud mod venstre gavl dækker 3 mm. Alle mørkt markerede tagsten, se figur 12, skal fastgøres. Det gælder alle sten i yderste række, samt alle sten omkring udluftninger, vinduer o.s.v. Derudover fastgøres hver 3. sten på hele tagfladen diagonalt. Benders dobbeltkrummede tagsten kan sømmes eller skrues fast. Anvend galvaniserede søm eller skruer (80 mm). Tagstenskroge, sidefalsbindere eller clips er også en mulighed. (Sidefalsbindere kan dog ikke anvendes i den yderste kant). Til enkeltkrumme tagsten anvendes tagstenskroge eller clips. Ved taghældninger mellem -55º og på steder der er særligt belastet af vind og vejr, bør foretages en tættere fastgørelse. Ved tag med hældning over 55º skal alle sten fastgøres. Den korrekte oplægning Begynd altid oplægningen i nederste højre hjørne. Læg nederste række jævnt ud fra højre mod venstre husk det kan være nødvendigt at lægge en række med halvsten ind. Se figur De mørkt markerede tagsten fastgøres altid. Læg nederste række fra højre mod venstre. Læg en hel række op i højre side til rygningen. Sørg for at stenene ligger i vinkel. Ventileret og effektiv rygningsløsning Det er meget vigtigt at taget opfylder alle krav m.h.t. ventilation. Særligt vigtigt er det ved rygningen. Den skal både være tæt, men også ventilerende. Derfor er det en god ide at anvende ventirullen fra BMC. Denne kan også anvendes på valmede grater. Du fortsætter nu med at lægge 2 til 3 rækker op i højden, helt op til rygningen. Anvend en retskinne eller en kridtstreg, så du får pæne, lige rækker. Fortsæt på denne måde til hele taget er lagt se tabel 4 Anvendelse af ventirulle. Let at montere, skal blot rulles ud på topplanken, og lægges ned over de øverste rækker tagsten, hvorefter beskyttelsespapiret fjernes og rullen presses ned i tagstenens bølger. Når du har oplagt 2-3 rækker, kontrolleres om taget er i vinkel. 5

5 Læg nu rygningen som kronen på værket Alle rygningssten skal fastgøres. Brug enten rygstensbeslag og søm, eller anvend søm eller skruer. Har du valmet tag skal du huske at bestille valm begynd og valmklokker. Læg rygningerne ud mod den hyppigste vindretning, således at vinden blæser op over stenene. Du kan regulere afstanden på overlapningen på stenene undervejs, så du undgår at skulle skære den sidste sten. Fuglegitter ved tagfoden For at undgå at fugle bygger rede under dine tagsten, er det en god ide at anvende fuglegitter. Dette forhindrer samtidigt, at blade og andet skidt flyver ind under tagstenene. Fuglegitteret monteres på tagfodslægten, under den nederste række tagsten. Læg stenene op og marker hvor de skal skæres (brug evt. en kridtstreg.). Tag dem ned igen, og skær på jorden skær ikke oppe på taget! Læg stenene op og marker hvor de skal skæres (brug evt. en kridtstreg.). Tag dem ned igen, og skær på jorden skær ikke oppe på taget! Brug en vinkelsliber med diamantklinge. Vær nøje med at spule stenene fri for cementstøv, så snart du er færdig med at skære. Ellers kan man risikere, at støvet sætter sig fast på stenene Ved skotrender anvendes halvsten (Findes kun til 2K) for at undgå meget små stykker sten. Halvstenene er markeret på bil-ledet. Undgå alt for små stykker sten som er svære at fæstne. Fuglegitteret monteres ved tagfoden for at forhindre at fugle bygger rede under tagstenene. Færdige løsninger ved gennemføringer Vore hætter og faldstammer er konstrueret således, at de passer nøjagtigt til tagstenens bølger. Man kan i tillæg bestille flexovergange (fra firkantet til rund Ø , eller fra firkantet til firkantet 10 x 15 eller 15 x 15). Derudover kan der anvendes isoindsatser for at undgå kondensering hvor kulde og varme mødes. Folieflanger anvendes ved gennembrydning af undertag. Leveres passende til isoindsatserne. For at skotrenden skal være tæt er det en god ide at anvende BMC s aluskotrende. Skotrenden er bøjelig og let at montere. Første skotrende monteres på forskallingen. Start i bunden af skotrenden. Placér den midterste ombukningslinie i midten af skotrenden, og tryk til. Skær hjørnet i bunden af så regnvandet kan løbe lige ned i tagrenden. Når hele skotrenden er monteret, påklæbes keltætningen. Disse er nødvendige for at tætne taget, således undgår man, at fugle og blade kommer ind under tagstenene. 16 Hætte Faldstam Flexovergang Eksempel på skotrendeløsning med keltætning. Multiadaptor Isoindsats Folieflanger Nogle gang er det nødvendigt at skære Ved gennemføringer, valmet tag eller vinkeltag, kan det være nødvendigt at skære stenene til, og/eller at anvende halvsten. Se figur 15. Færdsel på taget Anvend let fodtøj. Betrædningen skal foregå lige nedenfor tagsstensoverlæg, hvormed anlægspunkterne på bagsiden får en jævn belastning. Ved skorstene anbefales tagtrin. 6

6 Benders beton tilbehør Dobbeltvinget Halvsten* Vindskedesten* Tudsten* Valm begynd Vavlmklokke Mansardsten* Pultsten* Rygningssten Rygning begynd/slut Rygning m/fals Rygning m/fals begynd/slut X-rygning T-rygning Vindskedebeslag Elg/kat/høne/ugle * Findes ikke til Benders Exklusiv og Exklusiv Candor vingefals. Tabel 2 Længde Bredde Dæklængde Dækbredde *Byggehøjde Vægt Stk./ pall Dobbeltkrumme 420 mm 3 mm max 375 mm 0 mm 75 mm ca 4.0 kg/stk. 120 eller 240 stk. Enkeltkrumme 420 mm 280 mm max 375 mm 250 mm 100 mm ca 3.7 kg/stk. 120 eller 240 stk. Dobbeltvinget 420 mm 3 mm max 375 mm 3 mm 75 mm ca 4.0 kg/stk. 120 stk. Halvsten 420 mm 185 mm max 375 mm 150 mm 75 mm ca 2.0 kg/stk. 170 stk. Vindskedesten std. 420 mm 3 mm mm 295 højre 75 mm ca. 6.2 kg/stk. 36 stk. (88 mm udsparing) 265 venstre Vindskedesten 420 mm 3 mm mm 295 højre 75 mm ca 6.2 kg/stk. 36 stk. (110 mm udsparing) 265 venstre Rygningssten 420 mm 250/2 mm mm 250/2 mm ca 4.0 kg/stk. 36 kg/m ² Rygning med fals 340 mm 0 mm 310 mm 0 mm ca 4.5 kg/stk. Efter bestilling! 7 * Målt fra bærelægtens overkant til overlappende tagsten.

7 - et produkt BMC A/S Stykgodsvej 7 Postboks Aalborg Tel Fax B E N D E R C and o r Hovedkontor og fabrik Benders Takpanneindustri AB Edsvära S Kvänum Tel vx Fax oplysninger om benders kontor og fabrikker i europa: Opdateret BENDER Exklusiv B E N D E R Pale m a Har du spørgsmål til oplægningen venligst tag kontakt til din lokale tømmerhandel: B E N D E R Pale m a

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter www.gdstrappen.dk gør det selv og SPAR mange penge gør det selv trapper efter mål indhold Velkomst 2 Trappetype 3 Trappetype 4 Trappetype 5 Træsorter 6 Opmålingsskema 7 Opmålingsskema 8 Opmålingsskema

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere