Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 6 Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger En almen boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed, som selv afholder de udgifter, der vedrører afdelingens drift. I forhold til de almene plejeboliger, botilbud og ældreboliger i Gladsaxe Kommune er afholdelse af udgifter dog mere kompliceret, da der ofte er kommunale aktiviteter tilknyttet den pågældende afdeling. Derfor er der en række udgifter, som skal fordeles mellem kommunen og afdelingen, hvilket gøres ved hjælp af fordelingsnøgler. Den kommunale andel af udgifterne afholdes over det enkelte Seniorcenters/det enkelte botilbuds budget. Fordeling efter fordelingsnøgler Fordelingen af udgifter sker efter fordelingsnøgler, som almindeligvis fastsættes ud fra arealfordelinger mellem boligafdelingen og seniorcentret/botilbuddet. Til fordeling af udgifter for el, vand og varme anvendes dog fordelingsnøgler baseret på det egentlige forbrug i det omfang, det kan lade sig gøre. I arealfordelingerne indgår følgende fire arealtyper: 1. Egentlig boligareal Det egentlige boligareal er det samlede areal for de enkelte boliger i den pågældende afdeling. Derfor indgår det egentlige boligareal i afdelingens andel af fordelingsnøgleberegningerne. 2. udgøres af fællesfaciliteter for beboerne i den pågældende afdeling. Fællesfaciliteter kan for eksempel være fælles køkkener, fælles toiletter, fælles opholdsstuer o.l. Da fællesfaciliteter er forbeholdt beboeraktiviteter, indgår det fælles boligareal i afdelingens andel af fordelingsnøgleberegningerne. 3. Kommunale servicearealer Kommunale servicearealer består af de lokalefaciliteter, som er nødvendige for, at det kommunale personale kan levere de forventede ydelser til den pågældende afdelings beboere og andre borgere i kommunen. Kommunale servicearealer kan for eksempel være administrationskontorer, ejendomsmesterkontor, møderum, personaletoiletter, produktionskøkken, café, frisør, lokaler til fysioterapi o.l. ne anvendes til kommunale aktiviteter og ydelser til beboerne, hvorfor servicearealerne indgår i omsorgscentrets/botilbuddets andel af fordelingsnøgleberegningerne. En stor del af det samlede serviceareal vil ofte være koncentreret omkring et område, der reelt er fysisk adskilt fra boligerne. I sådanne tilfælde skelnes der mellem centerafsnit (rent serviceareal) og boligafsnit (boligareal samt mindre servicearealer i boligområdet). 4. Fællesarealer Fællesarealer udgøres af trapper, gange, indgangspartier o.l., som anvendes af både beboere og det kommunale personale. Fællesarealerne fordeles derfor mellem afdeling og Seniorcenter i J. nr G00 1

2 Gang Gang beregningerne af fordelingsnøglerne. Fordelingen sker forholdsmæssigt ud fra forholdet mellem boligarealer og servicearealer. Fordelingsnøgler anvendes, hvis der er tale om udgifter, som ikke kan relateres direkte til enten beboerne eller serviceafsnittet. Udgifter, der alene vedrører det egentlige boligareal og fællesboligarealer, afholdes således af afdelingen, mens udgifter, der alene vedrører servicearealer, afholdes af omsorgscentret/botilbuddet. Eksempler på udgifter, der fordeles efter fordelingsnøgler, er fællesindretninger som varmeanlæg og ventilation, flisebelægning, snerydning, gartnerisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse af fællesarealer o.l. Nedenstående figur 1 er en illustration af, hvordan arealtyperne fordeler sig på henholdsvis egentlig boligareal, fælles boligareal, kommunalt serviceareal og fællesareal: Figur 1: Eksempel på arealfordeling i Seniorcenter Egentlig boligareal individuelle boliger Fælles boligareal Gang Rengørings depot Udeareal Centerafsnit fx produktionskøkken, café, frisør, fysioterapi Adminis tration Gang rum Fællesrum for beboere Indgang Kommunalt serviceareal Fællesareal Gang, indgang, trapper, udeareal typer og fordelingsnøgler typen er afgørende for anvendelsen af fordelingsnøgler. Følgende boligtyper indgår i de almene afdelinger under Social og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune: 1. Almene plejeboliger Almene plejeboliger er almene ældreboliger, hvortil der er tilknyttet kommunale servicearealer. For disse boliger indgår fordelingsnøgler i udgiftsfordelingen. 2. Almene ældreboliger For almene ældreboliger er der ikke tilknyttede servicearealer. Almene ældreboliger fungerer derfor som en almindelig, almen afdeling, hvor beboerne afholder samtlige udgifter. I enkelte J. nr G00 2

3 tilfælde indgår almene ældreboliger alligevel i fordelingsnøgler. Dette gælder i Gladsaxe Kommune for Rosenlund Ældreboliger og ældreboligerne på Søborg Hovedgade 200, som er beliggende i samme bygning som kommunens Forebyggelsescenter. 3. Botilbud Botilbud er boliger rettet mod psykisk handikappede eller misbrugere. Botilbud under almenboliglovgivningen kan både være almene boliger med og uden et tilknyttet serviceareal. De almene botilbud under Social og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune har alle tilknyttede servicearealer. Derfor indgår fordelingsnøgler i udgiftsfordelingen. Fordelingsnøgler for de almene afdelinger under Social og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune. I nedenstående skema fremgår et uddrag af fordelingsnøglerne for de respektive afdelingers areal og udgiftstyper. Med hensyn til el, vand og varme er det forskelligt, hvilke arealtyper fordelingsnøglerne dækker. Dette skyldes, at det i nogle tilfælde er muligt at bestemme forbruget for et givent areal ud fra målere, mens det i andre tilfælde er nødvendigt at anvende fordelingsnøgler. Det fremgår i skemaet, hvilke arealtyper der er indbefattet i den enkelte fordelingsnøgle. Fordelingsprocenter mærket med * er beregnet ud fra arealfordelinger. En nærmere beskrivelse af forholdene vedrørende el, vand og varme kan ses i bilag 7 om forbrugsafregning. Skema 1: Fordelingsnøgler almene plejeboliger Afdeling: Bakkegården Plejeboligers Andel Seniorcenters/ Kommunes andel Fælles vaskeri 94,2%* 5,8%*, fælles forsyningsveje 69,8%* 30,2%* Kommunen opkræver hvert år, hvad der svarer til én ejendomsmester per 100 boliger J. nr G00 3

4 Materiale og værktøj Diverse anlæg: ABAanlæg eksklusiv blok E fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter 94,2%*, blok B, C og D fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter 5,8%* CTSanlæg, centrale del herunder computer på ejendomsmesters kontor Solvarmeanlæg Kaldeanlæg Udendørs belysning: 69,8%* 69,8%* 30,2%* 30,2%* Regning kommer fra DONG og NOE til administrator 69,8%* 30,2%* afsnit Hele Bakkegården afsnit Afdeling: Egegården Fælles vaskeri 94,2%* 4 94,2%* Plejeboligers Andel 90,5%* 5,8%* 6 5,8%* Seniorcenters/ Kommunes andel 9,5%* 78,6%* 21,4%* Kommunen opkræver hvert år, hvad der svarer til én ejendomsmester per 100 boliger J. nr G00 4

5 Materiale og værktøj Diverse anlæg: ABAanlæg, ABDLanlæg fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter 90,5%* fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter 9,5%* CTSanlæg, centrale del herunder computer på ejendomsmesters kontor 78,6%* 21,4%* Kaldeanlæg Udendørs belysning: Regning kommer fra DONG til administrator, Egegården 1 Fælles arealer, fælles boligarealer, servicearealer og centerafsnit 78,6%* 21,4%* Fordeles efter forsyningsregnskab, som udarbejdes af Ejendomscenteret efter årsafslutning. Fordeles efter forsyningsregnskab, som udarbejdes af Ejendomscenteret efter årsafslutning., Egegården 2 Fælles arealer, fælles boligarealer og servicearealer Fordeles efter forsyningsregnskab, som udarbejdes af Ejendomscenteret efter årsafslutning. Fordeles efter forsyningsregnskab, som udarbejdes af Ejendomscenteret efter årsafslutning., Egegården 1 Hele Egegården 1 Egegården 2 Hele Egegården 2 Egegården 1 Fællesareal i boligafsnit Egegården 2 Fællesareal i boligafsnit Afdeling: Træningscenter gladsaxe Plejeboliger 4 75% 90,5%* 90,5%* Plejeboligers Andel 93,5%* 6 25% 9,5%* 9,5%* Seniorcenters/ Kommunes andel 6,5%* J. nr G00 5

6 Fælles vaskeri 19,9%* 80,1%* Materiale og værktøj Diverse anlæg: ABAanlæg Kommunen opkræver hvert år, hvad der svarer til én ejendomsmester per 100 boliger fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter 93,5%* fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter 6,5%* Kaldeanlæg Udendørs belysning: 19,9%* 80,1%* afsnit Hele Kildegården 93,5%* 15% 6,5%* 85% afsnit 93,5%* 6,5%* Afdeling: Møllegården Plejeboligers andel Seniorcenters/ Kommunes andel Fælles vaskeri 97,2%* 2,8%* 75,67%* 24,33%* J. nr G00 6

7 Materiale og værktøj Diverse anlæg: ABAanlæg Kommunen opkræver hvert år, hvad der svarer til én ejendomsmester per 100 boliger fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter 75,67%* fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter 24,33%* Kaldeanlæg Udendørs belysning: 75,67%* 24,33%* afsnit Hele Møllegården afsnit Individuelle målere 75% regnskab Individuelle målere 25% regnskab Afdeling: Rosenlund Plejeog ældreboliger Plejeboliger Ældreboliger Seniorcenters/ Kommunes andel 91,7%* 8,3%* Fælles vaskeri 73,2%* 11,3%* 15,5%* Kommunen opkræver hvert år, hvad der svarer til én ejendomsmester per J. nr G00 7

8 100 boliger Materiale og værktøj Diverse anlæg: fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter fordeler udgifter mellem boligafdelings og kommunalt Seniorcenter ABAanlæg 91,7%* 8,3%* CTSanlæg, centrale del herunder computer på ejendomsmesters kontor Kaldeanlæg Udendørs belysning: 73,2%* 11,3%* 15,5%* Forrige års forbrugsfordeling anvendes i løbet af året. Endelig fordeling opgøres af Ejendomscenteret efter årsafslutning. Afd. AL, Rosenlund 1 Afd. MS, Rosenlund 2 95%* 5%* afsnit Fordeles efter fordelingsregnskab, indtil der kan udarbejdes en fordelingsnøgle Fordeles efter fordelingsregnskab, indtil der kan udarbejdes en fordelingsnøgle afsnit 91,7%* 8,3%* Skema 2: Fordelingsnøgler mellem Søborg Hovedgade 200 og Forebyggelsescentret Det kommunale forebyggelsescenter er placeret i samme bygning på Søborg Hovedgade 200, som 18 af boligerne i Kildegårdens Ældreboliger. Derfor skal der særskilt anvendes fordelingsnøgler til fordeling af udgifter vedr. denne bygning og tilhørende udendørsareal. Nærmere detaljer herom kan rekvireres hos kommunen. Afdeling: Søborg Hovedgade 200 Vedligeholdelse, kælder: Ældreboligers andel Forebyggelsescentrets andel Omsorgscentret Kildegårdens andel (kun ved udendørsarealer) Ældreboligernes areal Forebyggelsescentrets areal Fællesrum 60,1%* 39,9%* Vedligeholdelse, hele bygningen 76,5%* 23,5%* J. nr G00 8

9 Udendørs vedligeholdelse 74,9%* 23%* 2,1%* Skema 3: Fordelingsnøgler botilbud Afdeling: Buddinge Hovedgade 111 ers andel Buddinge Hovedgades andel Fællesarealer 72,1%* 27,9%* 96,4%* 3,6%* m.m. 96,4%* 3,6%* Fællesareal og serviceareal Hele Buddinge Hovedgade ,4%* 96,4%* 3,6%* 3,6%* 96,4%* 3,6%* Afdeling: Cathrinegården ers andel Cathrinegårdens andel Fællesarealer 57,2%* 42,8%* 76,8%* 23,2%* J. nr G00 9

10 Fælles ordning med Bakkegården Udendørs belysning 76,8%* 23,2%* Forbrug på fælles arealer, fælles boligarealer og servicearealer Hele Cathrinegården Forbrug på fælles arealer, fælles boligarealer og servicearealer 57,2%* 76,8%* 57,2%* 42,8%* 23,2%* 42,8%* Afdeling: lekilde ers andel lekildes andel Fællesarealer 8* 2* 92%* 8%* m.m. 92%* 8%* Forbrug på fælles arealer, fælles boligarealer og servicearealer 8* 2* Hele lekilde Forbrug på fælles 92%* 8* 8%* 2* J. nr G00 10

11 arealer, fælles boligarealer og servicearealer Afdeling: Kagsåhuse ers andel Kagsåhuses andel Fællesarealer 65%* 35%* 93,6%* 6,4%* m.m. 93,6%* 6,4%* Forbrug på fælles boligareal og serviceareal Hele Kagsåhuse 65%* 93,6%* 35%* 6,4%* Forbrug på fælles boligareal og serviceareal 65%* 35%* Afdeling: Nybrogård ers andel Nybrogårds andel Fælles vaskeri 19%* 81%* 42%* 58%* J. nr G00 11

12 , fælles forsyningsveje Materiale og værktøj afsnit Hele Nybrogård afsnit Kommunen opkræver hvert år, hvad der svarer til én ejendomsmester per 100 boliger fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter Individuel måler 42% regnskab fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter Individuel måler 58% regnskab Afdeling: Kellersvej 6 ers andel Kellersvejs andel Fælles vaskeri 38%* 72%*, fælles forsyningsveje 81%* 19%* Materiale og værktøj Kommunen opkræver hvert år, hvad der svarer til én ejendomsmester per 100 boliger fordeler udgifter mel J. nr G00 12

13 afsnit fordeler udgifter mellem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter 67%* lem boligafdeling og kommunalt Seniorcenter 33%* 81% 19% afsnit regnskab regnskab J. nr G00 13

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 4 Ejendomsservice Hvert seniorcenter samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål og svar til Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål 1. Vedr. udbudsmaterialets punkt 4.1.2.6: Kan det forudsættes, at Gladsaxe Kommune som

Læs mere

Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune

Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune Dette hovednotat danner baggrund for efterfølgende delnotater vedr. harmonisering af pedeltildeling til servicearealer,

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Om samarbejdet med botilbuddene Denne kontrakt er et tillæg til Aftale mellem Administrator

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 14. Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere