Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det er i hvert fald ikke mange beretninger eller rapporter, der er kommet frem til redaktøren. Vejrmæssigt har det været mildt og er det stadig her midt i oktober, hvor dette skrives hvilket ellers nok burde give anledning til ture til både åerne, søerne, kysten og det åbne hav. Til gengæld er der ved at blive varmet op til de indendørs aktiviteter i de enkelte klubber. Se deres aktivitetskalendere her i Nyhedsbrevet eller på deres hjemmesider. En af årets meget vigtige begivenheder er den årlige generalforsamling, hvor der skal lægges overordnede linier for det kommende år. Den finder sted den 9. november på Sønderborg Vandrerhjem. Har du forslag til generalforsamlingen, så skal du huske at sende dem til bestyrelsen senest 8 dage før. Ellers er det bare at møde op og give din mening til kende, hvis du synes, der er noget, der burde laves om ellers gøres endnu bedre. Men inden da er det årets sidste store åbne konkurrence, nemlig de sønderjyske Ørreddage i weekenden oktober, der er Sønderjysk Ørredfonds store fiskekonkurrence, hvor der må fiskes i både ferskvand og saltvand. Se programmet på Ørredfondens hjemmeside og hent dit deltagerkort i en af de lokale grejbutikker. Efter generalforsamlingen er det årets sidste NASS-Cup, der afvikles lørdag, den 15. november. Og herfra skal der lyde en kraftig opfordring til at være med, da det gælder hele foreningens ære og dermed også din idet der ud over en beskeden præmie for største havørred også følger en ret til at hæve sig en lille smule over de andre. I hvert fald frem til januar, hvor første NASS-Cup 2015 afvikles. NASS-Cuppen afholdes altid i forbindelse med fredningen af havørreden således, at efterårets NASS-Cup afholdes sidste lørdag inden fredningen træder i kraft den 16. november. Og forårets/vinterens NASS-Cup altid den første lørdag efter fredningens ophør den 16. januar. Men det er ikke de eneste større aktiviteter, efteråret og vinteren kan byde på. Søndag eftermiddag den 23. november afholdes den årlige årsafslutning med pokaluddeling og stort bankospil på Sønderborg Vandrerhjem.

2 Og endelig afholdes en af de senest ankomne traditioner lørdag, den 13. december, nemlig den store julefrokost. Der kan læses mere om arrangementerne længere inde i Nyhedsbrevet. Med venlig hilsen Jens Nielsen Formand Konkurrencekalender Her vil vi forsøge at holde dig orienteret om de konkurrencer, der afvikles i regionen oktober Sønderjysk Ørredfonds Ørreddage Åben fiskekonkurrence. 15. november NASS-Cup efterår Kun for medlemmer af de 4 foreninger og klubber på Als januar NASS-Cup forår Kun for medlemmer af de 4 foreninger og klubber på Als marts Forårskonkurrencen Åben kystkonkurrence marts Skovens Fiskeklubs fiskekonkurrence Åben fiskekonkurrence. Jubilæumsår april Seatrout Open forår Åben kystkonkurrence. Besøg i Sportsfiskeriets Hus aflyst Lørdag, den 20. september havde Syddanske Lystfiskere i samarbejde med de øvrige foreninger og klubber på Als fået istandsat et møde på Sportsfiskeriets Hus i Vingsted, hvor repræsentanter fra såvel forbundsbestyrelse som sekretariat ville være til stede ved et Åbent hus-arrangement specielt for de 4 foreninger og klubber. Desværre var der ikke tilstrækkelig tilslutning til arrangementet, som så måtte aflyses.

3 Generalforsamling i Syddanske Lystfiskere Der indkaldes til ordinær generalforsamling søndag, den 9. november 2014 kl på Sønderborg Vandrerhjem, Kærvej 70, 6400 Sønderborg. Dagsorden ved den ordinære generalforsamling: 1 Valg af ordstyrer. 2 Valg af stemmetællere. 3 Resume af protokol fra sidste generalforsamling. 4 Formandens beretning. 5 Kassererens aflæggelse af revideret regnskab. 6 Eventuelle beretninger fra klubformænd og aktivitetsformænd. 7 Indkomne forslag. 8 Fastsættelse af kontingenter og indskud jf Valg af formand på ulige år. 10 Valg af næstformand på lige år. 11 Valg af kasserer på lige år. 12 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 13 Valg af suppleant. 14 Valg af revisor. 15 Eventuelt. Forslag under punkt 7 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest lørdag, den 1. november Vdr. punkt 8: Til orientering skal det oplyses, at bestyrelsen anbefaler en fastholdelse af kontingent og indskud på 2014-niveau i Efter generalforsamlingen vælges fiskeplads, hvor der fiskes indtil kl. 16. Herefter vil der blive serveret ringriderpølser med tilbehør. Bemærk at fisketuren kun er for deltagere i generalforsamlingen. Der kan ikke opnås point i henhold til pointkonkurrencen, men man kan stadig tilmelde fisk til årskonkurrencen. Mindstemål havørred = 42 cm. Mindstemål torsk = 50 cm. Der vil være en lille præmie til største fisk i hver gruppe. Med venlig hilsen Bestyrelsen v/ Jens Nielsen, formand. Kontingent 2015 Kontingentopkrævning for 2015 udsendes via DSF sidst i december måned til betaling i januar måned. Står et medlem i restance den 20. februar 2015, betragtes medlemmet som udtrådt af foreningen. Har du såle-

4 des ikke betalt inden den 1. februar (systemet skal bruge lidt tid til at registrere din indbetaling), men stadig ønsker at være en del af Syddanske Lystfiskere og kunne deltage i alle de mange aktiviteter, der tilbydes, så skal du indmelde dig på ny. Så husk at betale til tiden, vi vil så gerne se dig til vores ture og andre arrangementer. Kontingentet for 2015 fastsættes på den ordinære generalforsamling den 9. november Så kom og giv din mening til kende. Til orientering kan det oplyses, at bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for 2015 i forhold til Men det er generalforsamlingen, der fastsætter kontingenterne. 60+ erne Hyggemøder Hyggemøderne er startet op og blev den 9. oktober sat i gang med et stort kagebord, hvor især Freddy gjorde sig bemærket ved at have medbragt en stor og meget lækker lagkage. Det var vist nok noget med et gammelt løfte, der skulle indfries og det blev det så. Formanden var også til stede denne dag, idet han var i klublokalet i anden anledning. Han havde nemlig medbragt et par mobile bogreoler, som efter lidt modifikationer kan monteres på en af væggene i lokalerne og fungere som reoler for klubblade og lignende. Det vil ske en gang i løbet af efteråret. Formanden kunne endvidere løfte sløret for et snapse-arrangement på et tidspunkt inden vinter. Han havde fået kontakt til oldermand Hans Andresen fra Als og Sundeved Snapselaug, som gerne vil komme og fortælle en masse om, hvordan man selv kan lave sine kryddersnapse med urter fra naturen rundt om os. Det kommer til at ske ved hyggemødet torsdag, den 20. november 2014 fra kl Ved arrangementet vil der være mulighed for at smage på flere forskellige kryddersnapse, og derfor er det heller ikke helt gratis at deltage. Det koster kr. 50,- pr. person incl. smagsprøver. Da fremstilling af kryddersnapse også er for damer, er det en rigtig god ide at invitere damerne med til dette arrangement. Arrangementet vil foregå i klublokalet, og da det er begrænset, hvor mange gæster, der kan være i lokalerne, er det nødvendigt med tilmelding. Tilmelding skal ske til Jens Nielsen på telefon eller senest søndag, den 16. november. Kalenderen med mødedatoer for efteråret og resten af året ser således ud: Torsdag den 23. oktober Torsdag den 6. november Torsdag den 4. december Torsdag den 20. november Torsdag den 18. december

5 Den 18. december bliver så den sidste mødedato før jul. Efter en kort juleferie starter vi op igen til næste år, hvor datoerne i det nye år bliver følgende: Torsdag den 8. januar Torsdag den 5. februar Torsdag den 5. marts Torsdag den 22. januar Torsdag den 19. februar Torsdag den 19. marts Husk at sætte X i kalenderen ved mødedatoerne, hvis I gerne vil deltage. Vi ses! Med venlig hilsen Helge Pedersen. Telefon fiskepleje.dk (Genopslag): Danmarks Tekniske Universitet (i daglig tale kaldet DTU) har en hjemmeside, der kort og godt hedder fiskepleje.dk. Her bliver der formidlet en masse relevant information om, hvordan man bevarer og genskaber naturlige fiskebestande i vandløb, søer og kystnære områder. Fiskepleje.dk udgiver et nyhedsbrev, som det godt kan betale sig at abonnere på. Det gør du ved blot at gå ind på hjemmesiden og anføre din -adresse i feltet nederst i højre hjørne og trykke på pilen lige umiddelbart til højre herfor. Alsiske Fluefiskere orienterer Efterårets, vinterens og forårets klubaftener bliver som følger: 23. oktober november december januar februar marts april maj juni Og turene kommer til at ligge på følgende datoer: 26. oktober november december 17. januar februar marts april maj juni

6 Med denne kalender skulle du nu have mulighed for at planlægge både dine fiskemæssige og andre aktiviteter helt frem til næste års sommerferie. I hvert fald hvad angår datoer. Hvad de derimod ikke er skrevet så meget om, er selve indholdet på de enkelte dage. Og det sådan set lidt med vilje, da jeg gerne vil have lidt flere til at involvere sig i selve aktiviteterne på de enkelte dage, så vi på den måde måske kan få lidt flere sjove og interessante indslag på programmet kom derfor frit frem med dine gode ideer til aktiviteter, vi kan beskæftige os med. Du kunne f.eks. komme med til en klubaften og lufte dine tanker der. Så finder vi nok en dato at sætte på. Men selv om vi stadig har noget vejr, der mest af alt minder om sensommer med temperaturer op mod grader, så kommer vi ikke uden om, at det er efterår og også snart vinter. Det betyder i de fleste tilfælde flere indendørs og færre udendørs aktiviteter. Men så længe der ikke er is på vandet, så kan det trods godt lade sig gøre at fluefiske. Primært fra kysten, da de fleste ferskvande allerede er lukket for i år eller forholdsvis snart bliver det. Men så kan man jo begynde at forberede sig på det nye fiskeår, der starter ja, allerede når det gamle rinder ud, selvfølgelig. Så egentlig pause behøver der sådan set ikke at være meget af. Der kan være nok at tage fat på med hensyn til at forberede sig til det nye års aktiviteter. Waders, der skal have et eftersyn, evt. lappes måske udskiftes. Vadestøvler ligeså. Og vadejakken skal den lige have en tur i vaskemaskinen med noget imprægnering? Og ikke at forglemme grejet. Især linerne vil have godt af en ordentlig omgang rengøring og smøring inden den nye sæson sætter ind. Og skulle du gøre lidt ekstra godt for dine liner, så tag dem af hjulet og lad dem hænge i store løse vindinger på en stor spole/tromle. Så undgår du, at de ligner ledningen til din barbermaskine de første mange gange, du er ude igen. Stænger og hjul vil nok også have godt af en ordentlig gang rengøring og smøring (hjulet selvfølgelig!). Og lidt ny lak på de beviklinger, der har mistet den gamle fordi, der måske er taget lidt for hårdt fat, da stangen skulle skilles ad efter en fisketur. Flueæsken ja, den trænger nok også til at blive suppleret op efter en aktiv sæson ved vandet. Måske især efter mødet med de mange sten i bagkastene og nok ikke fordi mange fisk har tygget på dem. Og her er det godt at have en stribe klubaftener til rådighed, hvor det er tilladt at grise lidt på gulvet modsat hjemme i stuen eller hvor, det nu foregår. Jo, der er mange ting, man kan bruge en klubaften til. Så kom frit frem. Derudover er der selvfølgelig altid lejlighed til en kop kaffe og i flere tilfælde lækker hjemmebagt kage ikke noget med citronmåner eller mazarinkage fra discountsupermarkedet! Vi ses!

7 Alsiske Kystfiskere pointture / 10. Sønderjysk Ørredfond Ørreddagene 2014 Åben konkurrence, hvor alle kan deltage. Deltagerkort kan købes i alle lokale grejbutikker. Se eventuelt mere på Ørredfonden.dk 15. / 11. NASS-Cup / pointtur med rundstykker Starttidspunkt: 15/11 kl fra klublokalet på Kløvermarksskolen. Indvejningstidspunkt: 15/11 kl i klublokalet hos Nordborg Sportsfiskerforening, Th. Brorsonsvej 72, Nordborg. Telefonisk tilmelding senest lørdag kl Der serveres rundstykker og kaffe i klublokalet til en pris af kr Efter indvejningen er der lidt spisning til en overkommelig pris. Turleder: Søren Haupt telefon / / NASS-Cup / pointtur med rundstykker Starttidspunkt: 17/1 kl fra klublokalet på Kløvermarksskolen. Indvejningstidspunkt: 15/11 kl i klublokalet på Kløvermarksskolen. Telefonisk tilmelding senest lørdag kl Der serveres rundstykker og kaffe i klublokalet til en pris af kr Efter indvejningen er der lidt spisning til en overkommelig pris. Turleder: Claus Smidemann telefon / / 2. Kysttur / pointtur Starttidspunkt: 7/2 kl med start hjemmefra. Indvejningstidspunkt: 7/2 kl /2 kl i klublokalet. Telefonisk tilmelding senest lørdag kl Turleder: Ole Hansen telefon / Første præmie havørred: Gavekort 300,- kr. eller frit valg / 2. Kysttur / pointtur med grillpølser Starttidspunkt: 21/2 kl med start hjemmefra. Indvejningstidspunkt: 21/2 kl /2 kl i klublokalet. Telefonisk tilmelding senest lørdag kl Efter indvejningen serveres der grillpølser med tilbehør til kr. 10,- pr. stk. Turleder: Ole Hansen telefon / Første præmie havørred: Gavekort 300,- kr. eller frit valg. Turudvalg: Claus Smidemann Telefon / Ole Hansen Telefon / Søren Haupt Telefon / Træffes turlederen for den enkelte tur ikke kontakt da en af de andre turledere.

8 Årsafslutning i Syddanske Lystfiskere Syddanske Lystfiskeres Årsafslutning finder sted søndag, den 23. november kl på Sønderborg Vandrerhjem. Inviter gerne hele familien med til denne store begivenhed, hvor årets dygtigste (og heldigste) lystfiskere præmieres for de fangster, de har gjort i løbet af året og vær med til hylde dem. Under arrangementet vil der blive tilbudt et rigtig fint kaffebord, hvor der også kan købes gløgg, øl og vand. Der serveres ligeledes æbleskiver, julesmåkager, æblekage og mange andre lækkerier fra køkkenet. Og så skal det store bankospil ikke glemmes. Her spilles der om rigtig fine præmier over 24 spil, der afsluttes med en lækker pølsepakke til en værdi af mellem 500 og 600 kroner. Inden det løber af stabelen, kan du jo forsøge at fange en eller et par fisk, der kan komme med på præmielisterne. Der er stadig masser af muligheder i flere rækker. Syddanske Lystfiskere julefrokost 2014 Syddanske Lystfiskere inviterer hermed alle medlemmer med pårørende til en hyggelig Julefrokost i hinandens selskab lørdag, den 13. december 2014 kl i klublokalerne på Kløvermarksskolen i Sønderborg. Menuen blev afprøvet de seneste år og kommer til at bestå af et lækkert tag-selv-bord med mange fine retter. Der er mulighed for at købe øl, vand og vin til maden. Efter frokosten serveres kaffe med hjemmebag fra vor mors køkken. Pris pr. kuvert kr. 125,- incl. kaffe og kage, men excl. drikkevarer under frokosten. Disse kan købes på stedet til klubpriser. Tilmelding til Claus Smidemann, telefon / senest torsdag, den 21. november. Bemærk begrænsede pladser kun 46! Først til mølle-princippet gælder, så skynd dig hellere! Husk fredningsbælterne i lokalområdet Allerede den 16. september trådte fredningsbælterne ved en lang række små bække og åer i kraft. Og de varer helt frem til og med den 15. januar i vores område. Mange andre steder i landet varer de helt frem til 15. marts. Check derfor på f.eks. for at se, hvor der er fredningsbælte i det område, du har valgt at fiske fra.

9 NASS-Cup efterår 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 27. årgang nr. 1 januar 2011 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Årsafslutningen 2010 Syddanske Lystfiskere

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Sydkystens Sejlklub onsdag den 5. marts klokken 19.00 i klublokalet ov er Kabyssen Sydkystens Sejlklub Særnummer 36. årgang 2013 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Husk indvejning på Sønderborg Vandrerhjem

Husk indvejning på Sønderborg Vandrerhjem Stort amerikansk lotteri! Forårskonkurrencen 2011 4. 6. marts Alsiske Kystfiskere En klub under Syddanske Lystfiskere Samlet præmiesum over kr. 30.000,- 1. præmie ca. 5.000,- Husk indvejning på Sønderborg

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Kalundborg Fisken. Januar 2014 - nr. 1 Kalundborg Sportsfiskerforening. Kig ned..., der er kunst for fødderne af Jer - og måske en bette fisk.

Kalundborg Fisken. Januar 2014 - nr. 1 Kalundborg Sportsfiskerforening. Kig ned..., der er kunst for fødderne af Jer - og måske en bette fisk. Kalundborg Fisken Januar 2014 - nr. 1 Kalundborg Sportsfiskerforening Kig ned..., der er kunst for fødderne af Jer - og måske en bette fisk. Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner

Læs mere

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Bestyrelsen? Formand: Niels Bo Sørensen Hjedsbækvej 470, Sønderup 9541 Suldrup Tlf. 6094 3688 Kasserer: Michael Amstrup Haverslevvej 4 9530

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Døgnfluen. Sidste nummer. Revideret

Døgnfluen. Sidste nummer. Revideret Døgnfluen Revideret Sidste nummer Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Svendborg Sportsfiskerforening Onsdag 14. november 2012 kl. 19.00 i klubhuset på Dronningemaen 33. Medlemsblad for Svendborg

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2013 66. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 4 November - december - januar www.lfk1940.dk Fladfisketur med Sværd den 10. november 2013 Af Michael Søby og Nils Højsgaard Hansen

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander Formanden har ordet: Kære sejlerpiger-og drenge. Tiden er inde til, at vi snart skal ses til vores kommende generalforsamling. Jeg håber på stort fremmøde også af de i tidens løb indmeldte nye SHS-medlemmer.

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2012 65. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 2 April - maj - juni - juli www.lfk1940.dk Buletur med Sværd den 4. marts. Vi var 26 afsted med Sværd, som valgte at sejle ned til

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2014

Medlemsinfo foråret 2014 Medlemsinfo foråret 2014 19. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle E-mail:

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2013 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2013 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 april 2013 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01. 2007.

Nyhedsbrev nr. 01. 2007. Generalforsamling. Nyhedsbrev nr. 01. 2007. I henhold til vedtægternes 2, indkaldes hermed til generalforsamling i S.M.C.K. Søndag den 25-03 kl. 14.00 i vores klublokaler på Egegården, Egegårdsvej 3B.

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere