Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem"

Transkript

1 Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9

3 Baggrund for projekt Baggrund Andet (fx arbejdsgangsanalyse) Projektet har til formål at etablere et moderne, fælles-kommunalt it-system, Kommunernes Ydelsessystem til understøttelse af sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet og tilgrænsende områder, samtidig med at kommunernes udbudspligt afløftes og it-omkostninger på området reduceres. Systemet skal afløse KMD Aktiv. KMD Aktiv anvendes i dag af 97 kommuner og er omfattet af transitionsaftalen indgået i forbindelse med salget af KMD A/S, og dermed af KOMBIT s og KL s Udbudsplan for monopolområderne. Centralt for oplevelsen af det nye system vil være en væsentlig højere grad af beslutningsstøtte og automatisering end den brugerne kender fra de nuværende systemer. Systemet skal være robust, skalérbart, intuitivt, baseres på åbne snitfalder og standarder (f.eks. Sag & dokument) og så vidt mulig være i overensstemmelse med kommunerens rammearkitektur. Det forretningsmæssige scope for projektet er de kommunale forvaltninger, nærmere betegnet de dele af forvaltningen, som administrerer: 1. Forsørgelsesydelser, enkeltydelser og administrationssager på beskæftigelsesområdet 2. Personlige tillæg, helbredstillæg, udvidede helbredstillæg og administrationssager på pensionsområdet 3. Enkeltydelser (eller tilsvarende ydelser) på børn- og ungeområdet 4. Enkeltydelser (eller tilsvarende ydelser) på social- og handicapområdet 5. Enkeltydelser (eller tilsvarende ydelser) andre steder i den kommunale forvaltning For de fem nævnte områder forventes det kommende system at skulle understøtte forretningsprocesserne i tabellen nedenfor. Sagsbehandling er kerneydelsen i systemet. Selvbetjening, Administration af systemet og Ledelsesinformation er ligeledes centrale dele. Andre forretningsprocesser indeholder de omkringliggende processer, der er vigtige at håndtere, men ikke er kategoriseret for sig. Samtidig bemærkes det, at det især er processerne Sagsbehandling (beskæftigelsesområdet) og Selvbetjening, som er blevet belyst i Analyse- og planfasen, hvorfor der i særlig grad kan ske justeringer i de øvrige processer.

4 Forretningsproces Underproces Sagsbehandling Selvbetjening Administration af systemet Ledelsesinformation Andre forretningsprocesser Behandling af ydelsessager Administration af borger Digital ansøgning Borgerside Borger kommunikation Central opsætning Decentral opsætning Økonomisk ledelsesinformation Produktionsstyring Årsafslutning Revision Håndtering af statsrefusion Mellemkommunal refusion Logning Videregivelse af information Der er pt. udarbejdet procesbeskrivelser for alle centrale arbejdsgange (findes i Jobbanken, KL og på KOMBITs hjemmeside under projektet). Desuden er den samlede begrebsmodel under udarbejdelse, og en nedbrydning af lov og beregningsregler på området.

5 Resultat af gennemført arkitekturanalyse Arkitekturprincipper Forretningsservices (fra rammearkitekturen) Løsningen er bygget ud fra de fælleskommunale arkitekturprincipper, der var i høring i januar I arbejdet med principperne er der taget stilling til konsekvenserne for KY af at anvende arkitekturprincipperne. Principperne er listet nedenfor og findes desuden på A. Principper vedrørende styring og strategi A1. Der arbejdes mod en fælles rammearkitektur A2. Arkitekturen skal sikre mod leverandør- lock-in A3. It-sikkerhed tænkes ind i løsninger fra starten B. Principper vedrørende forretning og information B1. Forretningsservices genbruges på tværs af it-løsninger B2. Arbejdsgange er dokumenterede på tværs af forretningsdomæner B3. Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb B4. It-løsninger udfordrer og effektiviserer eksisterende arbejdsgange og regler B5. Der anvendes et standardiseret begrebsapparat B6. Der er defineret entydigt ejerskab af data og processer B7. Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen B8. Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes B9. Adskil det foranderlige fra det uforanderlige C. Principper vedrørende applikationer og teknologi C1. Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges C2. Alle data er uafhængige af systemet, hvor de opbevares C3. Data identificeres entydigt C4. It-løsninger er skalerbar efter formål C5. It-løsninger er robust overfor egne og andre systemers nedbrud Følgende støttesystemer i rammearkitekturen anvendes som grundlag: Sagsindeks Dokumentindeks SAPA Klassifikation Organisation Beskedfordeler Dokumentation, status og tilgængelighed af hver af disse støttesystemer er meget forskellig. Derfor kan det blive nødvendigt, at leverandøren selv realiserer støttesystemet, enten ved at genbruge en komponent, som allerede eksisterer, og eventuelt tilpasse denne, eller ved at sikre at den implementerede komponent senere kan udskiftes med tilgængelige og autoriserede støttesystemer.

6 Forretningsservices (eget domæne) Målarkitekturen for løsningen er illustreret på nedenstående figur, hvor brugergrænseflade, forretningsservices, samt tilstødende systemer er vist: Målarkitekturen består af følgende lag: 1) Proceslag, som realiseres med skærmbilleder, der understøtter gennemførslen af den nævnte processer. 2) Forretningsservices, der rummer systemets funktionalitet herunder kernen, at behandle sager om kontanthjælp og i den forbindelse fastsætte og udbetale ydelser. 3) Rammearkitekturkomponenter fra kommunernes Rammearkitektur, der løser generelle infrastrukturopgaver, leverance af klassifikation, opdateringer af centrale indices over sager og dokumenter, notifikation af andre systemer om sagsændringer, mm. 4) Integrationer til et antal fællesoffentlige registre, grunddata, samt rammearkitekturens fælleskommunale støttesystemer (se integrationsoversigt). Forretningsservicelaget består af følgende komponenter: Sag- og Dokumentarkiv: Håndterer lokal lagring af sagsoplysninger og relaterede dokumenter Sagsfordeling: Understøtter det at fordele sager på medarbejdere Sagsoverblik: Givet et lokalt overblik over kontanthjælps og ydelsessager Beskedfordeler: Udsendelse af beskeder ved tilstandsændringer på sager Ledelsesinformation: Specifikke rapporter for forretningsområdet Beregninger: Beregner ydelser på baggrund af regler og sagsdata Regler: Administration af regler til beregning Sikkerhed: Den lokale realisering af sikkerhedsmodellen herunder rettighedshåndhævelse Logning: Realisering af forskellige logspor til bla. overholdelse af lovgivning

7 Fysiske services (fra fælles initiativer) Sagsindeks: Leverance af oplysninger om sager til fælles indeks. Dokumentindeks: Leverance af oplysninger om dokumenter til fælles indeks. SAPA: Hop til tværgående sags- og partsoverblik Klassifikation: Adgang til klassifikationer til f.eks. sagsklassifikation. Organisation: Oplysninger om ansatte til f.eks. sagsfordeling Beskedfordeler: Distribution af beskeder til og fra Løsningen f.eks. om ændringer i en persons adresse, familieforhold, eller sagers tilstandsskifte. FLIS: Leverance af sagsinformation på kontanthjælpsområdet til fælles ledelsesinformation SDP: Integration til sygedagpengeprojektet om overførsel af sager på personer til kontanthjælp. Boligstøtte: Integration til Boligstøtte systemet for at modtage økonomiske oplysninger på en person Fysiske services (fra eksterne leverandører) Fysiske services (egenudviklede) Via Serviceplatformen: CPR UIS SKAT eindkomst SKAT eskattekort Udbetaling Social Pension Børnebidrag Økonomi Print Syge-dagpende (kommende løsning) Debitor AMS Arbejdsdirektoratet af- og tilmeldeservice KY udvikler og udstiller følgende services selv: Jobcenter: Til indberetning fra kommunernes jobcenterløsninger Selvbetjening: En snitfalde til at modtage indberetninger fra borgerne via en eblanketløsning Sag og Dokument: Til leverance af sager og dokumenter til eksterne systemer Borger.dk (Min Side): Der udstilles en web snitflade, hvor en borger kan se sine sager via portalen

8 Standarder KY stiller krav om anvendelse af følgende strategier, principper og standarder: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi IT- og Telestyrelsens (ITST) anbefalinger vedr. OIO-EA, specifikt - Hvidbogen - 10 overordnede principper for it-arkitektur - 15 skarpe best practice anbefalinger for it-arkitektur Standardiserede og åbne snitflader, specifikt - OIOXML - B103 Den fælles kommunale rammearkitektur De fælleskommunale it-arkitekturprincipper It-infrastruktur Sikkerhed Se projektets driftskontrakt. KY stiller krav om anvendelse af KOMBITs sikkerhedsmodel. Det bemærkes dog, at der også arbejdes med en interim løsning, for det tilfælde at infrastrukturen til sikkerhed ikke vil være tilgængelig for KY ved idriftsættelse.

9 Anvendelse af forretningsservices Den fælles rammearkitektur: Fælles forretningsservices Sag og dokument Styring og sikkerhed Sag Dokument Organisation Medarbejder Ressource Rettighed Koordinering Økonomi Referenceinformation Part Beskedfordeling Betaling Kontering Retskilde Klassifikation Arbejdsgang Autoritative grunddata Person Indkomst Virksomhed Ejendom Adresse Geografi

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Rammearkitektur for ydelsessystemer

Rammearkitektur for ydelsessystemer KOMBIT A/S Rammearkitektur for ydelsessystemer Version 2011-02-01 Kolofon (bagside) Rammearkitektur for ydelsessystemer Rammearkitekturen er baseret på en række tidligere publicerede rapporter: Den fælleskommunale

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade.

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. Læsevejledning Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere