Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013."

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/ Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj, Sekretær Jesper van Vliet Tews. 16 parceller fremmødt. Ingen fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed (v/ Formanden) 3. Orientering om arbejde i vejudvalget (v/ vejudvalget) 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Budget - herunder fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter, jf. 5 stk.3 8. Eventuelt 1) Valg af dirigent Bestyrelsens forslag til dirigent, Robert Pedersen, Bøgevej 3, blev vedtaget. Dirigenten bekendtgjorde generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed, da formalia var i orden. 2) Beretning om foreningens virksomhed Arbejdet i bestyrelsen har i det forløbne år primært været fokuseret på to hovedområder: - Afvandingsproblematikken og vejenes tilstand i området. - Håndtering af restancer og opdatering af medlemskartotek. Vejudvalget har således i 2012 afholdt flere møder med kommunen ang. afvandingsproblematikken og resultatet heraf er blevet en tilslutning til Råmosegrøften fra Ahornvej.

2 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har jf. vedtægterne været selv konstituerende og har haft følgende sammensætning henover året: - Jesper van Vliet Tews, Sekretær - Anni Olsen, Kasserer - Carsten Rishøj, Næstformand - Jesper Krogh - formand. - Ib Christensen Jeg vil i den forbindelse gerne takke de resterende bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde i år. Specielt IB og Carsten for deres store indsats på vejområdet. Vejene og vand Vejenes tilstand vurderes som værende god, og arbejdet omkring afledning af vand har fortsat ovenpå bevillingen af DKK ,- jævnfør Generalforsamlingen Skønt at beløbet er bevilget arbejder bestyrelsen stadig på at finde den optimale løsning til dette! Og har i det forløbne år fokuseret på problemerne omkring afvanding ved foden af den store bakke på Blodhøjvej, hvor der pt. udelukkende afventer en mindre tilføjelse til vandafledningen på Ahornvej. Bestyrelsen har i 2012 brugt ,75 på vandafledning og der resterer Økonomi Der har i løbet af 2012 været fokuseret på inddrivelse af udeståender der ved regnskabet for 2011 var på og nu er nedbragt til Budgettet for 2012 forudså et underskud på ,- dette endte med ,05 hvilket primært skyldes ekstra forbrug på næsten til veje og vandafledning samt besparelser på Asfalt, Snerydning samt kontorudgifter. Omkostningerne til snerydning har holdt sig indenfor budget og 2014 Der ventes fortsatte aktiviteter omkring vandafledning, og vi afventer kommunen omkring den overordnede plan for Vandafledning.

3 Jeg vil endnu engang gerne bede frivillige melde sig til div. sociale arrangementer i Grundejerforeningen som fx Fastelavnsfest, Juletræsfest eller lign. Jesper Krogh 3) Orientering om arbejde i vejudvalget I forhold til Vandafhandlingsplanen for Jyllinge Nordmark, spurgte Johnny Carlsson, Blodhøjvej 22 om det var pligtigt som grundejer at tilslutte sig en evt. kommunal rørledning. Carsten svarede, at dette endnu var uvist. Dirigenten opfordrede til, at man undersøgte muligheden for et 2 strenges system så regnvand og spillevand ikke vil blive blandet. Arne Jans, Egesvinget 20 kommenterede, at foreningen selv ville kunne løse problemet med regnvand, hvis vejene som hælder forkert, bliver lavet ordentligt. Arne Jans spurgte desuden, om hvorvidt den dårlige presse omtale ifht vandproblemerne i området har indflydelse på huspriserne, grundvurderingerne og forsikrings- og belåningsmulighederne. Dirigenten svarede, at det må haste for Grundejerforeningen at lave løsninger der duer. I forhold til Grundejerforeningens egne vandudfordringer sagde Hansen, Blodhøjvej 24 at de stadig har vand i haven og var usikre på, om drænet virker. Carsten svarede, at røret ved Råmosevej virker og afleder efter hensigten. Michael Larsen, Ahornvej 13 spurgte om hvordan man afleder vand direkte til vej? Carsten forklarede om befæstede arealer og at de pågældende parceller også flere gange er blevet orienteret. Anni Olsen, Ahornvej 7 spurgte, om også de parceller som har befæstede arealer helt ud til vejen er blevet orienteret? Carsten og Ib svarede, at kommunen har brugt de sidste 1.5 år på at svare på, hvordan grundejerforeningen skal forholde sig til den pågældende problematik. At det i værste fald kan ende med, at grundejerforeningen skal i retssager mod de enkelte grundejere som afleder ulovligt. Arne Jans, Egesvinget 20 spurgte om de pågældende grundejere er blevet varslet. Både kollektivt og med direkte brev svarede Carsten. Johnny Carlsson, Blodhøjvej 22 spurgte til en uddybelse af Andebakken 4 og udstykninger. Ib svarede, at størstedelen af foreningen er udstykket af Andebakken 4. Afslutningsvis gav Tina Nielsen, Bøgevej 24 udtryk for et ønske om, at gamle billeder fra foreningens område kunne blive lagt på hjemmesiden. 4) Regnskab

4 Kasseren gennemgik regnskabet. Arne Jans, Egesvinget 20 spurgte til afskrivningen vedr. kontingent og kasseren svarede at det ville være med næste år. Johnny Carlsson, Blodhøjvej 22 spurgte om foreningen ikke havde for få penge fx til nye aftaler om asfalt. Formanden svarede, at der skal laves ny asfaltaftale i 2015, at han ikke var bekymret og mente, at der var midler til det fortsatte arbejde. Dirigenten supplerede ifht. asfaltkontrakten og sagde, at en ny kontrakt ikke ville skulle starte med et nyt slidlag på vejene, da der ligger et relativt nyt. Herefter blev regnskabet godkendt. 5) Indkomne forslag 1. Åbning af Blodhøjvej 2. Reetablering af bom/spærring ved Blodhøjvej/Råmosevej Forslagene gav anledning til diskussion og Johnny Carlsson, Blodhøjvej 22 henviste til den egentlige grund til lukningen af Blodhøjvej, nemlig trafiktælling og sikkerhedshensynet. Forslagsstiller Hansen, Blodhøjvej 24 mente, at blind vej skiltet måske står forkert, hvilket kunne være årsagen til den stadig tunge trafik der ender ved spærringen. Herefter forkastede forslagsstiller selv forslaget om åbning af Blodhøjvej. Forslaget om reetablering af bom/spærring v. Blodhøjvej/Råmosevej blev enstemmigt vedtaget. Desuden var der enighed om, at det ikke kan være rimeligt, at kommunen bruger området ved spærringen til opbevaring mm og at det skal se ordentligt ud. 6) Budget Dirigenten spurgte til budgettet for afvandingsproblematikken i foreningen. Kasseren forklarede, at pengene står som hensættelse, men at de selvfølgelig skal fremgå og vil gøre det fra næste år. Arne Jans, Egesvinget 20 sagde, at det bør fremgå i budgettet hvad bestyrelsen gætter på at bruge ifht hensættelsen og fremgå i regnskabet hvad man rent faktisk har brugt. Så alle kan følge med. Dirigenten foreslog at lade revisor anvise den korrekte måde at bogføre det på.

5 Herefter blev budgettet godkendt. Dog med en note om, at et revideret budget med indført budget til vandafledning, vil blive lagt på hjemmesiden. 7) Valg til Bestyrelsen Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt. Til suppleant for bestyrelsen blev valgt Walther Fabricious, Egesvinget 28. Til revisor suppleant blev valgt Robert Pedersen, Bøgevej? 8) Evt. Carsten oplyste, at Roskilde kommunes vandafhandlingsplan ligger på Grundejerforeningens hjemmeside. Formanden oplyste, at på trods af en anmærkning omkring trappen ved Egesvinget/Rådalsvej, så betragter bestyrelsen arbejdet som afsluttet. Walther Fabricious, Egesvinget 28, bemærkede at der igen ligger mange sten i rabatter som kan være til gene og at kommunen før i tiden kørte rundt og ryddede rabatterne for sten og andet der kunne hindre, at man kunne afvige. Johnny Carlsson, Blodhøjvej 22 sagde afslutningsvis, at Bestyrelsen gør et godt stykke arbejde og skulle anderkendes for deres indsats. Generalforsamlingen bakkede op om dette udsagn. Formanden takkede derefter dirigenten, for fremmødet og hævede mødet. Referent: Jesper v.vliet Tews Dirigent: Robert Pedersen

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 22. juli 2012 kl. 10.00 Gørlev Hallens mødelokale, Kalundborgvej 29, Gørlev. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 19.3.2014 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 17 husstande repræsenteret ved 21 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 12. september 2005 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 kl.19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 kl.19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Referat 10. marts 2012 af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 kl.19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 1. Valg af dirigent. Formand Finn Bjørnholdt bød de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere