Michael Lund Kristensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Michael Lund Kristensen"

Transkript

1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Træ 1. maj 2012 Dansk Træs ordinære generalforsamling den 27. april 2012 på DE NORDISKE LANDES AMBASSADER I BERLIN Dagsorden for generalforsamlingen 2012: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse 4. Budget for 2012 til godkendelse 5. Valg til bestyrelsen På valg er Carsten Knudsen, Jens Hjort og Niels Kristensen, alle har erklæret sig villige til genvalg. Niels H. Rasmussen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Pladsen efter Niels H. Rasmussen overtages af suppleant Jørn Pilegaard. 6. Valg af suppleant Bestyrelsen indstiller Lars Christensen, Hans Jørgensen & Søn A/S 7. Valg af kritisk revisor for 1-årig periode På valg er Erik Nimb, han har erklæret sig villig til genvalg. 8. Forslag fra medlemmerne Eventuelle forslag skal være Dansk Træ i hænde senest den 5. april 2012, gerne på til 9. Eventuelt Mødedeltagere: Firma: 4B Byggemontering A/S A/S Botica Entreprise A/S Botica Entreprise AJ Byggeservice A/S BNS BNS BT Gulve BT Gulve Carsten Knudsen A/S Carsten Knudsen A/S Navn: Erik Yngve Burman Erik Nimb John Nolsøe Jens Arne Pedersen Jan Erik Johansen Tjørn Djurhuus Glen Thomhau Michael Lund Kristensen Carsten Knudsen Claus Damgård Nielsen Agerbæksvej 17 Telefon Risskov Telefax

2 DEKO loft+væg p/s DEKO loft+væg p/s DEKO loft+væg p/s DEKO loft+væg p/s DEKO loft+væg p/s Egil Rasmussen a/s Egil Rasmussen a/s Elindco Byggefirma A/S Elindco Byggefirma A/S Enemærke & Petersen a/s Enemærke & Petersen a/s Enemærke & Petersen a/s Enemærke & Petersen a/s Hald & Halberg A/S Hald & Halberg A/S Hans Jørgensen & Søn Entreprenør A/S Hansson & Knudsen A/S Hansson & Knudsen A/S HHM A/S HHM A/S Intern Intern Intern Intern Juul & Nielsen Magnus Truelsen & Buch Nyt Hjem A/S RTS A/S RTS A/S RTS A/S SB Entreprise A/S SB Entreprise A/S Skandi-Bo Skandi-Bo Store-Hedebyg Entreprise A/S Store-Hedebyg Entreprise A/S Store-Hedebyg Entreprise A/S Strandbo Huse A/S Timbra A/S TVIS/MODULIA Køkkener A/S Tømrer- & Snedkerfirma Frede West A/S Tømrer- & Snedkerfirma Kolster A/S Villy Jønsson as Peter Hagedorn Krogh Claus Rosenbeck Torben Rytter Ebbe Brøns Niels Kristensen Jesper Dyg Jeppesen Christian Duus Steen Justesen Poul B. Jørgensen Alf Igelsø Mortensen Erin Nielsen Jannsen Asger Hvas John Torm Jensen Kurt Arne Hauken Halberg Jørgen Madsen Niels Johansen Frede Maegaard Jensen Jesper Damgaard Madsen Jakob Søbroe Henrik Wulff-Høyer Niels Henrik Rasmussen Rasmus Andersen John Becker Brian Heerfordt Torben Schou Poul Sørensen Morten Egeriis-Maj Jes Peter Jespersen Kurt Christoffersen Peder Skjærlund Klaus Viggo Christiansen Lars Arne Bromberg Olsen Lars Birk Biller Thomas Nymann Nielsen Ole Lund Thomas Svare Frost Nielsen Per Lauridsen Peter Kølleskov Jens Christian Boesen Hans H. Sørensen Lars Krog West Carsten Nørgaard Elkjær Thorsager Jan Birch Nielsen Side 2/10

3 Gæster mv. Licitationen Dansk Byggeri Dansk Byggeri Rejseguide Rejseguide Claus Michael Nielsen Holger Jørgensen Thorsten Wilstrup Irene Bjerregaard Niels Peter Sørensen Carsten Knudsen, velkommen til Dansk Træs ordinære generalforsamling En særlig velkomst til vore gæster som i dag er Thorsten Wilstrup, Dansk Byggeri og Claus Michael Nielsen dagbladet Licitationen, Claus Michael er i øvrigt altid klar til nye og spændende historier og meget gerne fra denne forsamling. Det er dejligt at se så mange veloplagte deltagere. Vi tager nu fat på dagsordenen. Ad. 1 Valg af dirigent Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, og jeg vil foreslå Thorsten Wilstrup, er der andre forslag? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så vil Thorsten varetage jobbet. Thorsten Wilstrup, tak for valget. Jeg vil først se på om betingelserne er opfyldt. Generalforsamlingen skal holdes i april og være indkaldt med 1 måneds varsel, begge dele ser ud til at være opfyldt. Dagsordenen var med indkaldelsen ud, og ifølge vedtægterne er generalforsamlingen beslutningsdygtig. Jeg vil straks gå videre til punkt 2, og det formandens beretning. Jeg vil hermed give ordet til Carsten Knudsen. Ad. 2 Formandens beretning Velkommen til alle og specielt velkommen til vore gæster som i dag er: Thorsten Wilstrup, Dansk Byggeri og Claus Michael Nielsen fra Dagbladet Licitationen. Claus Michael er i øvrigt altid klar til nye spændende historier og meget gerne fra denne forsamling. 1. Årets gang Dette er den 10. generalforsamling, som afholdes i Landsforeningen Dansk Træ, og samtidig er det 28. år siden den oprindelige forening/sektion blev dannet. Denne beretning omhandler, som tidligere beretninger før denne, perioden fra sidste generalforsamling og til i dag, og ikke kun kalenderåret Som tidligere føler vi i bestyrelsen at vores vigtigste formål er at sikre særdeles aktuelle/relevante og interessante arrangementer, rettet mod både fagligt og socialt indhold. Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at Dansk Træ er det rette forum til dette formål, og mener at deltagertilslutningen til medlemsmøder, generalforsamlinger og studieture beviser behovet og berettigelsen for Dansk træ. Side 3/10

4 Deltagerantallet får mange andre sektioner, sammenslutninger eller regioner i Dansk Byggeri til at blegne, med ca. 60 medlemsvirksomheder og deltagerskare på mellem 60 og op til 90 deltagere ja, så har vi i Dansk træ, med lidt matematik, en deltagerprocent på langt over 100 ja op til 150 %. Dette er faktisk enestående, specielt når vi husker på at deltagelsen her i Dansk Træ er frivillig. 2. Status for branchen blev igen et barskt år for branchen. Her i starten af 2012 ser vi nogle positive tegn på vækst, men de er meget usikre, men forhåbentlig har vi mødt bunden og dermed på vej mod bedre tider. Meget er forandret, vi er formentlig alle reduceret i både antal medarbejdere men også med noget lavere ordrebeholdning. Samtidig er prisniveauet slået nogle år tilbage. Men selvom vi stadig piber, så tror jeg alligevel på at vi har fået noget positivt ud af finanskrisen, vi har lært at rebe sejlene, lært at være mere kreative i løsningerne vi udvikler os når krisen kradser. Klima og energi fyldte rigtig meget i 2011, ingen tvivl om at emnet også fremover vil komme til at optræde hyppigt også på byggeriets dagsordner. Netop her er der muligheder for os der skal energirenoveres, og bevidstheden for mere energibesparende rigtige løsninger bliver mere og mere almindeligt for husejerne at gøre noget ved, så er vi fremme i skoene er der absolut muligheder. Året bød også på stor arbejdsløshed, ligesom konkurser pludselig er blevet en del af hverdagen. 3. Træsektionen Fælles for os alle er, at vi har en særlig tilknytning til Dansk Byggeris Træsektion. Jeg vil ikke komme nærmere ind på Træsektionens virke, alle her i forsamlingen modtager informationsmaterialet som Træsektionen udsender. Fra Dansk Træs medlemsvirksomheder er der 1 deltager i bestyrelsen for Træsektionen, det er Erik Nimb, A/S Botica Entreprise. Hvis I har noget på hjertet af mere politisk karakter, modtager Erik meget gerne input og holdninger fra kredsen her. Udover Erik, der som sagt sidder i bestyrelsen, deltager rigtigt mange herfra forsamlingen i regionsudvalgene. Fra denne kreds er vi ca. 25 personer ud af 100 i Træsektionens repræsentantskab, det giver os mulighed for indflydelse, som jeg synes vi skal fastholde, hvilket jo samtidig betyder, at man møder op og giver sin mening til kende. 4. Medlemsforhold Medlemstallet er, siden sidste års generalforsamling faldet med 1 til 58 virksomheder. Udmeldte firmaer: Side 4/10

5 Brunholm A/S, Nr. Broby. Dansk Kvalitetsbyg A/S, Stenløse. Grundet konkurs Grundet virksomhedsophør. Men så har vi den glæde at 1 ny virksomhed har indmeldt sig, det er. Nyt Hjem A/S, Hammerum v. Herning, hvorfra Morten Egeriis-Maj deltager. Det er med stor glæde jeg byder denne virksomhed velkommen og jeg er sikker på at medlemskabet vil være til stor glæde både for jeres virksomhed og jeres medarbejdere så velkommen til. Set i betragtning af al den turbulens, der har været omkring strukturen i branchen, finder bestyrelsen det tilfredsstillende, at det er lykkedes at fastholde medlemstallet, samtidig har vi en forventning om, at det skulle være muligt i de kommende år at finde yderligere 3-5 nye virksomheder, som vil passe ind i vores selskab, men det kræver, at vi i fællesskab hjælpes ad med at motivere dem. Alle er velkommen til at fremkomme med emner til enten Holger eller bestyrelsen, så hold jer ikke tilbage, hvis I skulle løbe ind i en god kollega som kunne være et emne. 5. Antal svende & lærlinge I dag er vi repræsenteret fra ca. halvdelen af medlemsvirksomhederne. Ud fra det seneste kendskab Holger havde, beskæftiger vi her i Dansk Træ ca svende samt ca elever. Trods en mindre gunstig tid så skal vi huske at tage nye lærlinge, det er vort levebrød på sigt. Jeg skal opfordre alle til at tage lærlinge det er vores fælles ansvar. 6. Medaljelærlinge. Vi har siden sidste generalforsamling modtaget indberetning om 8 lærlinge, der har udmærket sig så meget, at det har udløst medalje ved svendeprøven. Det er: Christoffer Ploug Graff Hans Jørgensen & Søn A/S Mikkel Nørgaard Arne Brunholm A/S Christian Egelund Christensen S. Guldfeldt Nielsen A/S Trine Mott Carsten Knudsen A/S Søren Knudsen Carsten Knudsen A/S Flemming Pedesen Egil Rasmussen A/S Michael Andersen Peter Ellegaard A/S Torben Sander Timba A/S Tillykke med det flotte resultat. 7. Generalforsamling og Medlemsmøde 29. april blev vor årlige generalforsamling afholdt, efter generalforsamlingen fik vi besøg af de 2 unge Lumo Arkitekter Lars Sønderskov og Mads Lindstrøm, der fortalte om miljørigtigt og bæredygtigt byggeri. Side 5/10

6 Direktør i Dansk Byggeri Lars Stor Hansen orienterede om den aktuelle økonomiske og politiske situation. Eftermiddagen bød på 2 spændende besøg, nemlig Kræftens Bekæmpelses nye byggeri i Århus, hvor ingeniør Frank Jensen meget gribende fortalte om dette spændende byggeri. Det andet besøg foregik i Lystrup, hvor vi så 32 passiv boliger, her var det Arkitekt Olav Langenkamp der fortalte om byggeprocessen. Den 4. november 2011 blev vort årlige medlemsmøde på Entreprenørskolen afholdt, med en som sædvanlig pæn tilslutning på 65 deltagere. Følgende foredrag indgik i programmet: -Træ rådner jern ruster komposit er uforgængeligt, direktør Henrik Torning tog os vej gennem en ny type byggematerialer. -Mads P. Gede fortalte om kommunikation. -Michael H. Nielsen gav sit bud på en bedre bundlinje. Eftermiddagen bød på en vitaminindsprøjtning - under titlen Kys den gamle verden farvel fortalte Nicolaj Moltke-Leth meget gribende om det at hæve vores mentale overligger, og tage nye udfordringer op. Eftermiddagen sluttede med en meget veloplagt Jakob Haugaard, der på meget underholdende vis fortalte om livet som menneske, kunstner og politikker. Som tidligere nævnt, sigter vi højt med vore temadage, hvad I igen vil opleve til efteråret. Programmet er ikke endeligt på plads endnu, så er der gode forslag, modtages de gerne. 8. Kurser Udbuddet af kurser som sker i dette regi er tilpasset, således at vi ikke kommer til at konkurrere direkte med de kurser som Træsektionen udbyder, der er i perioden afholdt 2 lærlingekurser. Begge kurser har pæne evalueringer, og skulle nogle af Jer ikke have talt med Jeres lærlinge, vil jeg her opremse lidt af de kommentarer som fremkom i f. med evalueringen på det senest afholdte lærlingekursus: Kursusemner -Emnerne om pli og god opførelse og stoffer måske lidt irrelevant. -Fine emner. -Gode emner. -Fin bredde. Kursusform -Fin -Dejligt med teori og lidt praktik. Side 6/10

7 -God længde. Undervisere -Professionelle med et svært publikum. -Gode. -God undervisning. -Gode folk som ved hvad de snakker om. -Rigtig fin/prof. Undervisning. -Godt. Deltagerbredde -Meget fin. -Fint. -Der er jo lærlinge. -Fin lidt blandet. Kursusstedet som helhed -Godt sted, fine forhold, god mad. -Meget tilfredsstillende. -Fedt. -Super. -Rigtig fint, men lidt langt væk. -Rigtig god mad og værelser. -Rigtig godt. -Ok. Hvordan har du fået kendskab til kurset(byggeriet nettet kursuskatalog opfordret af leder anbefalet af kollega eller lignende: -Mester. -Firmaet. -Opfordret af leder. -Mester. -Har fået et lille indblik i hvad formændene laver i firmaet. Hvad vil du gerne lære næste gang du skal på kursus hos Dansk Byggeri? -Videre uddannelse. -Noget mere om videreuddannelse. På kurserne er det vores egen Holger der er spydspids og koordinator og fra medlemsvirksomhederne er det Hans Peter Dietz og Lars Christian Jensen der underviser på lærlingekurset. Idet der hele tiden er brug for nye kræfter til at undervise, skal jeg hermed opfordre Dem, der eventuelt skulle have lyst til at deltage med undervisningen til at melde sig. Side 7/10

8 Og husk, det føles altid lettere at melde sig firvilligt, frem for en kraftig opfordring som jo ikke kan afslås. 9. Markedsføring Vores hjemmeside informerer kort og godt om de fordele og muligheder, vi har gennem vort medlemskab i Dansk Træ. Alle har mulighed for markedsføring, under punktet nyheder. I skal blot sende relevant materiale til Holger. 10. Studietur Undertegnede var arrangement chef på vores studietur til Lissabon, som blev afholdt i september 2011, her deltog 80 glade og veloplagte medlemmer i endnu en vellykket studietur. Christian Duus er ny arrangement chef på studieturen d september rejsemålet er endnu ikke fastlagt med skriv datoen ind i jeres kalender. 11. Arbejdet i bestyrelsen Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder. I bestyrelsen har vi som sædvanligt bestræbt os på at være på forkant, med den udvikling der sker i branchen og efter bedste evne forsøgt at varetage medlemmernes interesser, men vi vil meget gerne have nogle tilbagemeldinger på de initiativer vi tager på alles vegne, så skulle der mod forventning være nogen i forsamlingen som syntes, at der er ting som kunne gøres bedre eller anderledes modtager vi gerne ris eller ros. Med disse ord vil jeg slutte min beretning med en varm tak til de personer der har lagt deres frivillige arbejdskraft i foreningen i årets løb, samt til de virksomheder der har stillet medarbejdere til rådighed. Endvidere skal der lyde en tak til sekretariatet og administrationen for det altid gode og positive samarbejde, samt en tak til mine bestyrelses kollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde. Sidst, men ikke mindst tak til jer medlemmer, for jeres altid trofaste opbakning omkring foreningens arrangementer. Ad. 3 Det reviderede regnskab fra 2011 til godkendelse Dirigenten, denne opgave overlades til Christian Duus Christian Duus, som I kan se på lærredet, er alle formalia, underskrifter m.m. på plads. Hvis I ønsker det, vil jeg gennemgå de enkelte punkter, ellers vil jeg blot konstatere et underskud på kroner. Det skal ses i forhold til overskuddet i Årsagen er, at depositummet til studieturen ikke er modregnet i regnskabet for 2010 men i Ved indsendelsen af selvangivelsen lagde vi et notat, på helt normal vis, hvoraf det fremgik at forskudsbetalingen blev modregnet i Side 8/10

9 Dirigenten, er der spørgsmål til regnskabet? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så må vi betragte det som godkendt. Vi haster videre til budgettet for 2012, og det er også Christian Duus. Ad. 4 Budget for 2012 til godkendelse Christian Duus, jeg vil ikke trætte jer med detaljer, men blot konstatere, at vi forventer et underskud på ca. 91.t.kr. i indeværende år. Dirigenten, er der spørgsmål til budgettet? Det er ikke tilfældet, så vi må betragte budgettet som godkendt. For god ordens skyld skal jeg lige gøre opmærksom på, at kontingentet så er uændret i Ad. 5 Valg til bestyrelsen På valg er Carsten Knudsen, Jens Hjort og Niels Kristensen, alle har erklæret sig villige til genvalg. Niels H. Rasmussen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Pladsen efter Niels H. Rasmussen overtages af suppleant Jørn Pilegaard. Dirigenten er alle tilfredse med de foreslåede personer, ellers kan der opstilles modkandidater. Det er der ingen der ønsker, så må vi betragte valgene som godkendt. Ad. 6 Valg af suppleant Bestyrelsen indstiller Lars Christensen, Hans Jørgensen & Søn A/S Dirigenten, er der andre der ønsker at stille op til den ledige post? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så Lars Christensen er hermed valgt. Ad. 7 Valg af kritisk revisor for 1-årig periode På valg er Erik Nimb. Dirigenten, er der andre forslag? Det ses ikke at være tilfældet, så Erik Nimb fortsætter som revisor. Ad. 8 Forslag fra medlemmerne Eventuelle forslag skulle være Dansk Træ i hænde senest den 5. april 2012, gerne på til Dirigenten, der er ikke kommet nogen forslag hertil. Ad. 9 Eventuelt Side 9/10

10 Dirigenten, er der nogen der ønsker ordet? Der var ingen der ønskede ordet, og jeg vil hermed slutte generalforsamlingen, og give Carsten Knudsen ordet for en afsluttende bemærkning. Carsten Knudsen, jeg vil gerne takke dirigenten for den udmærkede ledelse af generalforsamlingen. Afsender og referent Holger Jørgensen Side 10/10

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Dato: 29. april 2015 Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Referat fra generalforsamlingen: Dagsoden til Dansk Træs generalforsamling

Læs mere

Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april 2014.

Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april 2014. Dato: 12. maj 2014 Dansk Træ Dansk Træs ordinære generalforsamling fredag den 25. april 2014 på Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28 1253 København Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Knud Erik Kastrup foreslog på bestyrelsens vegne, at direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri, blev valgt til dirigent. Mogens Hansen blev valgt.

Knud Erik Kastrup foreslog på bestyrelsens vegne, at direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri, blev valgt til dirigent. Mogens Hansen blev valgt. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 14. november 2008 kl. 9:00 på Entreprenørskolen Der var 58 deltagere fra 24 medlemsvirksomheder samt direktør Mogens Hansen og sektionens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014

Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014 Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014 - Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.30 i foredragssalen. - I genrealforsamlingen deltog der 34 personer fra skolekredsen og elevforeningen. Dagsordenen

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg.

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling,

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen. Årets gang i afdelingerne. Klubmesterskaberne. Konkurrencen m.m.

Referat fra generalforsamlingen. Årets gang i afdelingerne. Klubmesterskaberne. Konkurrencen m.m. Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 39 Juni 2005 Nr.2 Referat fra generalforsamlingen. Årets gang i afdelingerne. Klubmesterskaberne. Konkurrencen m.m. Et snapshot fra klubmesterskaberne. Læs

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 16. november 2007 kl. 9:00 på Entreprenørskolen Der var 60 deltagere fra 25 medlemsvirksomheder samt direktør Mogens Hansen og sektionens

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere