MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish"

Transkript

1 MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

2 Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Hvem skal følge denne kodeks? Din forpligtelse og iagttagelse Firmaets tilsynsførende Fravigelse af Kodeksen Afsnit 3: Ærlig og etisk optræden Interessekonflikter Ærlig og etisk optræden. Interessekonflikter Corporate Opportunities Afsnit 4: Ærlig og etisk optræden Gaver og gæstfrihed Modtagelse af gaver og gæstfrihed Afsnit 5: Fuldstændig, ærlig, præcis, rettidig og forståelig redegørelse Økonomisk integritet Præcis og komplet regnskab, arkiv og bogføring Endvidere skal alle ansatte, der er involveret i følgende aktiviteter Sektion 6: Overensstemmelse med lovgivning, regler og bestemmelser Overensstemmelse med gældende lovgivning Insider-handel er altid forbudt. Insiderviden er oplysninger, der Afsnit 7: Nøjagtig intern rapportering af dine bekymringer Din pligt til at tale åbent Hvem skal jeg kontakte for at modtage hjælp? LRN/EthicsPoint Report Line Repressalier vil ikke blive tolereret Vi skal alle følge adfærdskodeksen Håndhævelse: Disciplinære handlinger vil blive pålagt for overtrædelser Appendiks A.

3 Afsnit 1: Ledelsens tilsagn Første opslagsdato: 4. maj 2004 Et brev fra David Unger Alle NASDAQ registrerede firmaer er forpligtet til at indføre en adfærdskodeks dækkende for alle ansatte inden den 4. maj Følgende er MFRIs adfærdskodeks. Det er en simpel idé, der står bag alt, hvad vi laver i MFRI Inc. Vi forfølger vores forretningsmål med integritet og i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er det rigtige at gøre, og det er god forretningssans. Ved at handle med integritet opnår vi tillid fra vores kunder, forretningspartnere, aktionærer, kollegaer, leverandører og de lokalsamfund, hvor vi bor og arbejder disse, hvis tillid vi behøver for at være succesrige. Firmaet har en tilsynsførende, der er ansvarlig for at overse gennemførelsen af vores overensstemmelsesog integritetsprogram. Adfærdskodeksen er en ekstra ressource i vores forpligtelse til at handle med integritet. Dagens lovgivning og standarder for forretningsmoral kan virke indviklede. Kodeksen forklarer på en praktisk, letforståelig måde mange af de grundliggende regler for vores firmaer. Den forklarer også om det personlige ansvar hver af os har som værende en del af firmaet; såsom at sige til hvis vi ser noget, der ikke virker rigtigt. Kodeksen er opslået på firmaets hjemmeside og er til rådighed på tryk fra din lokale personaleafdeling. Se Appendiks A for kontaktoplysninger i personaleafdelingen. Gennemlæs adfærdskodeksen grundigt. Det vil sikre, at dine handlinger aldrig er i uoverensstemmelse med firmaets forpligtelse til at gøre det rigtige. Intet er mere vigtigt end vores forpligtelse til at handle med integritet ikke at møde et profitmål, vinde en stor ordre eller gøre chefen glad. Firmaets forpligtelse til at handle med integritet skal altid komme først. Ved af følge ånden i adfærdskodeksen kan vi sammen hjælpe til at sikre, at vi med stolthed kan arbejde her. Ærbødigst, David Unger Bestyrelsesformand og administrerende direktør, MFRI, Inc.

4 Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Hvem skal følge denne kodeks? Alle bestyrelsesmedlemmer, ledelsen, medarbejderne og andre der arbejder eller handler på vegne af firmaet skal overholde de standarder, der er indeholdt i denne adfærdskodeks og bør henvise til kodeksen for vejledning, når der handles på firmaets vegne. Din forpligtelse og iagttagelse Adfærdskodeks er et tilsagn om at gøre det rigtige. Ved at arbejde for dette firma indvilliger du i at følge dette tilsagn. Forstå de standarder fra kodeksen, der er gældende for din position og følg dem konsekvent. De, som ikke følger disse standarder, udsætter dem selv, deres kollegaer og firmaet for risiko. Firmaets adfærdskodeks er mere end bare en beskrivelse af vores standarder. Det er en hjørnesten i overensstemmelses- og integritetsprogrammet støttet af vores bestyrelse og ledelsen. Dette program hjælper til at sikre, at vi alle kender og følger de lovmæssige regler, der vedrører os og varetager vores forretning med integritet. Firmaet kan ændre adfærdskodeksen fra tid til anden som det finder nødvendigt. Adfærdskodeksen vil være til rådighed på firmaets hjemmeside: samt i trykt kopi fra hver lokalitets personaleafdeling. Firmaets tilsynsførende Administrationen af overensstemmelsesprogrammet udføres af firmaets tilsynsførende samt hans dertil udvalgte person for ikke-engelsktalende ansatte som optegnet i bilag A. Fravigelse af Kodeksen Adfærdskodeksen er skrevet således, at den gælder for alle bestyrelsesmedlemmer, ledelsen og medarbejderne i firmaet. I den usædvanlige situation hvor der skal fraviges fra bestemmelser i kodeksen, kan dette kun gøres gennem specifikke procedurer. Enhver fravigelse fra kodeksen for medlemmer af bestyrelsen eller ledelsen skal godkendes af bestyrelsen og fuld redegørelse med grundene for fravigelsen skal indenfor 5 dage indgives på form 8-K til Securities and Exchange Commission. Alle andre fravigelser skal skriftligt godkendes af den tilsynsførende.

5 Afsnit 3: Ærlig og etisk optræden Interessekonflikter Ærlig og etisk optræden. Vores firma er forpligtet til ærlig og etisk optræden. Dette inkluderer at behandle en virkelig eller mulig konflikt mellem personlige og faglige forhold etisk korrekt. Vi anerkender, at investorer bliver skadet, når virkelige eller tilsyneladende personlig interesse fra en af bestyrelsesmedlemmerne, ledelsen eller medarbejderne er i konflikt med firmaets interesse. Dette fremkommer for eksempel, når een modtager uretmæssige personlige fordele som resultat af hans eller hendes position i firmaet, eller har andre pligter, ansvar eller forpligtelser der strider mod hans eller hendes forpligtelse til firmaet. Interessekonflikter Firmaets bestyrelse, ledelse og medarbejdere har mange aktiviteter i deres liv udenfor firmaet. En interessekonflikt opstår, når et bestyrelsesmedlem, medlem af ledelsen eller en medarbejders personlige, sociale, finansielle eller politiske aktiviteter har potentiale til at vanskeliggøre deres loyalitet og objektivitet overfor firmaet. Virkelige konflikter må undgås, men også bare udsigten til en interessekonflikt kan være skadelig. Nedenfor er beskrevet sædvanlige måder, hvorved interessekonflikter kan opstå 1. Arbejde udenfor firmaet og tilknytningsforhold: At have et andet arbejde, at udføre tjenester for, eller virke som bestyrelsesmedlem eller konsulent for en organisation der er konkurrent, kunde, kompagnon eller leverandør, skaber en virkelig eller mulig interessekonflikt. Situationer af denne karakter er altid utilladelige for eksempel, at arbejde for eller yde tjenester til nogen du beskæftiger dig med som del af dit arbejde. Du bør revidere alle tilknytningsforhold med konkurrenter, forretnings-forbindelser eller leverandører med din afdelingsleder. Du og din afdelingsleder kan søge yderligere vejledning fra den tilsynsførende. 2. Familiemedlemmers arbejde og tilknytningsforhold: Nære slægtninges arbejdsaktiviteter kan også medføre en interessekonflikt. Hvis du erfarer, at en nær slægtning arbejder eller udfører ydelser for en konkurrent, kunde, forretningsforbindelse eller leverandør, skal dette omgående anmeldes til din afdelingsleder. Du og din afdelingsleder kan derefter rådføre jer med den tilsynsførende. 3. Bestyrelser: Du kan blive spurgt om at sidde i bestyrelsen for en anden organisation, og dette kan i nogle tilfælde fremkalde en interessekonflikt eller muligvis have juridiske implikationer. Rådfør dig altid med den tilsynsførende, før du accepterer en position som bestyrelsesmedlem.

6 Forretningsmuligheder Medarbejdere, ledelsen og bestyrelsesmedlemmer må ej heller bruge firmaets ejendom og information eller deres position i firmaet til personlig vinding. Du bør aldrig selv udnytte forretningsmuligheder, som du bliver gjort bekendt med gennem dit arbejde i firmaet. Du bør samtidig heller aldrig beskæftige dig med forretningsaktiviteter, der konkurrerer med firmaet.

7 Afsnit 4: Ærlig og etisk optræden Gaver og gæstfrihed Modtagelse af gaver og gæstfrihed Forbindelse med leverandører skal alene være baseret på en fornuftig forretnings-beslutning og ærlig konkurrence. Forretningsgaver og gæstfrihed kan opbygge velvilje, men de kan også gøre det sværere at være objektiv om den person, der giver dem. Ganske kort; modtagelse af gaver og gæstfrihed kan skabe deres egen interessekonflikt. Hvad er gaver og gæstfrihed? Enhver ting af værdi inklusiv rabatter, lån, kontanter, favorable vilkår på produkter eller service, serviceydelser, præmier, transport, brugen af et andet firmas køretøj eller feriefaciliteter, aktier eller andre værdipapirer, deltagelse i aktieudbud, boligforbedring/modernisering, billetter og gavekort. Den potentielle liste er uendelig - dette er blot nogle eksempler. Gaver og gæstfrihed tilbudt til ansatte og deres nære familier falder indenfor 3 kategorier: 1. For det meste godkendt. Denne kategori inkluderer reklameting af minimal værdi såsom kuglepenne, kalendere og kaffekrus, der generelt bliver givet til kunderne. Du behøver ikke at opnå godkendelse, før du accepterer denne slags ting. 2. Altid forkert. Nogle former for gaver og gæstfrihed er aldrig tilladt og ingen kan godkende dem. Du må aldrig: Acceptere gaver eller gæstfrihed, der er ulovlige eller kan resultere i overtrædelse af loven. Acceptere en kontantgave eller kontant modværdi (såsom gavekort, lån, aktier eller aktieoptioner). Acceptere eller anmode om noget som en modydelse med andre ord, som del af en aftale om at gøre noget mod at modtage en gave eller gæstfrihed som betaling. Deltage i nogen form for aktivitet, hvor du er vidende om, at personen der giver gaven eller yder gæstfriheden bryder sin egen arbejdsgivers standarder. 3. Andet. Gaver eller gæstfrihed, der ikke falder under de to første kategorier, er muligvis acceptable. Generelt er gaver og gæstfrihed af en type og værdi der er acceptabelt at give ifølge firmaets retningslinier for udgiftskontoen for rejse- og gæstfrihed, acceptable at modtage under denne adfærdskodeks. Såfremt du har spørgsmål til en specifik aktivitet, få da vejledning af din afdelingsleder der kan rådføre sig med den tilsynsførende.

8 Afsnit 5: Fuldstændig, ærlig, præcis, rettidig og forståelig redegørelse Økonomisk integritet Firmaet skal altid stræbe efter at bevare investorernes tillid. Redegørelsen, vi laver til Securities and Exchange Commission og vores investorer, er den væsentlige kilde til information om firmaet for regulatorer og investorer. I enhver rapport og dokument som firmaet indgiver til eller forelægger for Securities and Exchange Commission eller ethvert andet regeringsagentur samt i al offentlige kommunikation, vil vores redegørelser altid være fuldstændige, ærlige, præcise, rettidige og forståelige. Præcis og komplet regnskab, arkiv og bogføring Et firmas troværdighed er målt på mange måder og én meget vigtig måde er integriteten af firmaets regnskab, arkiv og bogføring. Udover firmaets egen forpligtelse til præcis rapportering af finansielle resultater, er firmaet påkrævet af fondsbørsens regler til at rapportere i overensstemmelse med Generally Accepted Accounting Principles. Ethvert bestyrelsesmedlem, medlem af ledelsen og medarbejder i firmaet skal hjælpe til at sikre, at rapportering af forretningsinformationer, computeriseret, trykt eller andet, er præcist, fuldstændigt og rettidig. Dette inkluderer præcis registrering af omkostninger, omsætning, timesedler, kvitteringer, regninger, lønningsliste og liste over andre goder, kontroldata og andre væsentlige firmaoplysninger. Endvidere skal alle ansatte, der er involveret i følgende aktiviteter: følge alle regler, eksterne bogføringskrav, intern bogføringskontrol og redegørelses-kontrol samt alle andre firmaprocedurer for rapportering af økonomiske informationer, aldrig bevidst lave en falsk eller vildledende indførsel i en rapport eller journal, aldrig ændre eller ødelægge firmajournaler med mindre bemyndiget dertil af etablerede regler og procedurer, aldrig sælge, overføre eller afhænde firmaets aktiver uden behørig dokumentation og autorisation, samarbejde med vores interne og eksterne revisorer, kontakte regnskabsafdelingen med spørgsmål om den korrekte indførelse af finansielle transaktioner. Præcis regnskabsførelse og finansiel rapportering kræver overholdelse af regler fra Securities and Exchange Commission, Financial Accounting Standards Board og andre organisationer, der regulerer området. Hvis du har spørgsmål om bogførings- og finansielle rapporteringsstandarder, kontakt din enhedsleder eller firmaets tilsynsførende.

9 Sektion 6: Overensstemmelse med lovgivning, regler og bestemmelser Overensstemmelse med gældende lovgivning Firmet har forpligtet sig til at være i overensstemmelse med al gældende statslig lovgivning, regler og bestemmelser. Ingen har bemyndigelse til at vejlede dig til at overtræde loven. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af en handling, søg da vejledning hos din afdelingsleder, der kan konsultere med den tilsynsførende. Insider-handel er altid forbudt. For at sikre investorer, gør fondsmarkedslove det ulovligt for dem med insider-oplysninger at købe eller sælge værdipapirer (aktier, obligationer, optioner m.m.) Insiderviden er oplysninger, der: ikke er tilgængelige for offentligheden, og som er væsentlige. Hvad er væsentlig information? Det er informationer, som en fornuftig investorer sandsynligvis vil betragte som vigtige, når der skal træffes en beslutning om at købe eller sælge et værdipapir. Mange af vores ansatte kan have insiderviden alene på grund af deres stilling. Insiderviden kan eksempelvis inkludere: Firmaets nye produkter. Betydelige nye kontrakter. Oplysninger om dividende. Fusioner, overtagelser og joint ventures. Vigtige udviklinger i en retshandling. Resultatopgørelse og budgetter. Forventet regeringshandling. Betydelige forretningstransaktioner. Hvis du har kendskab til nogle af denne slags oplysninger og såfremt oplysningerne ikke er tilgængelige for offentligheden er det insiderviden, og ingen medarbejder må bruge oplysningerne til at købe eller sælge værdipapirer. Du må ikke varsle andre. Reglen om insiderviden gælder også for folk udenfor firmaet, som modtager oplysninger fra en af vores bestyrelsesmedlemmer, ledelsen eller medarbejdere (for eksempel, en ægtefælle, ven, mægler m.m.). Du må aldrig videregive oplysninger til nogen udenfor firmaet vedrørende ikkeoffentlig insiderviden dette inkluderer diskussioner på Internettets chat-rooms. Du må ikke misbruge informationer fra andre firmaer. Insiderviden kan også være informationer om et andet offentlig handlet firma, du har opnået fortroligt gennem dit arbejde for eksempel, fra en forretningspartner eller leverandør.

10 Afsnit 7: Nøjagtig intern rapportering af dine bekymringer Din pligt til at tale åbent Intet firma kan leve op til deres forpligtelse til at handle med integritet, hvis vi som individuelle personer ikke siger til, når vi skal. Det er derfor, udover at kende til de lovmæssige og etiske ansvarligheder der vedrører dit arbejde, at du skal tale frit ud, hvis: du på noget tidspunkt er usikker på den rigtige fremgangsmåde og har brug for råd, du mener, at nogen på vegne af firmaet gør noget eller er ved at gøre noget der er i uoverensstemmelse med loven eller firmaets adfærdskodeks. Hvem skal jeg kontakte for at modtage hjælp? Såfremt du har bekymringer om et retsligt eller forretningsmæssigt kodeksproblem, har du forskellige muligheder. Det vigtigste er, at du bruger en af disse muligheder til at stille spørgsmål eller påpege et problem. Din overordnede er normalt et godt sted at starte med et forretningsmæssigt kodeksproblem. Du kan også få hjælp fra firmaet tilsynsførende eller af en af hans udvalgte personer for ikke-engelsktalende ansatte. LRN/EthicsPoint Report Line Skulle du nogensinde være i tvivl om hvor du skal henvende dig eller føler dig utryg ved at bruge en af ressourcerne opført i kodeksen, har vi endnu et hjælpemiddel: The EthicsPoint Report Line. Du kan gå ind på The EthicsPoint Report Line på Internettet på: clicking here. Det eneste formål med The EthicsPoint Report Line er, at stille en mekanisme til rådighed, der kan besvare spørgsmål og reagere på bekymringer om overensstemmelse, integritet og regler som er beskrevet i adfærdskodeksen. Du kan bruge The EthicsPoint Report Line anonymt 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Husk også, at såfremt du, anonymt, ønsker at højne opmærksomheden om bogførings- eller revisionsspørgsmål, kan du bruge The EthicsPoint Report Line. Din anonymitet bliver opretholdt i den udstrækning, at den er i overensstemmelse med gældende lovgivning, firmaets behov for at efterforske samt vores forpligtelse til at samarbejde med myndighederne. Repressalier vil ikke blive tolereret Enhver ansat der i god tro søger råd, gør opmærksom på eller rapporterer embedsmisbrug følger adfærdskodeksen og gør det rigtige. Firmaet vil ikke tillade, at der iværksættes gengældelsesaktioner mod denne person. Personer, der deltager i gengældelsesaktioner, vil være genstand for en disciplinærsag, der kan føre til afskedigelse. Har du mistanke om, at du eller en du kender er genstand for gengældelsesaktioner

11 for at have gjort opmærksom på overensstemmelses- eller integritetsspørgsmål, kontakt da omgående The EthicsPoint Report Line eller den tilsynsførende. Vi tager påstande om gengældelsesaktioner alvorligt. Gengældelsesaktioner mod enhver der i god tro rapporterer en overtrædelse er strengt forbudt og genstand for en disciplinærsag. Vi skal alle følge adfærdskodeksen Alle bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af ledelsen og medarbejdere samt andre der udfører arbejde for firmaet, vil blive holdt ansvarlig for at efterleve alle lovmæssige regler og adfærdskodeksen. Håndhævelse: Disciplinære handlinger vil blive pålagt for overtrædelser Overtrædelser af lovmæssige regler eller adfærdskodeksen er genstand for disciplinære handlinger op til og inkluderende afskedigelse. Ulovlige handlinger vil blive behandlet hurtigt og overtræderen rapporteret til myndighederne på behørig vis. Håndhævelsen vil være hurtig og konsekvent og vil anvende passende standarder og fremgangsmåder, der er fastlagt af den tilsynsførende.

12 Appendiks A. Personaleafdelingskontakter, tilsynsførende og udvalgte medarbejdere. personer for ikke-engelsktalende Personaleafdelingskontakter: Niles, Illinois and New Iberia, Louisiana Gina Sammartino Bolingbrook, Illinois Carol Lezak Winchester, Virginia Harvey Ashworth Lebanon, Tennessee Frank Colosimo Nordic Air Filtration Anne-Mette S. Hansen PPME/PPIL/PPSA Dimple Dudeja Tilsynsførende: Wayne Bosch, Vice President and CHRO, Niles Udvalgte personer for ikke-engelsktalende medarbejdere: Spanish Speaking Carol Lezak

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer ADFÆRDSKODEKS Living Our Values Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer Opretholdelse af de højeste etiske standarder EN MEDDELELSE FRA VORES FORMAND, DIREKTØR OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR C

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK

Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK 2000 Firmapolitik Ved at leve op til Colgates værdier - omsorg, globalt teamwork og fortsat forbedringoveralt i verden, har vi skabt os et omdømme som en virksomhed, der

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier Kodeks for etik og forretningsskik Meddelelse fra Richard Reese, CEO Hos Iron Mountain sætter vi lige så meget pris på vores omdømme i forbindelse med ærlighed og integritet

Læs mere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Code of Conduct Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Europa 2006 Xerox Code of Conduct XE (DK) Code of conduct (politik for adfærd) Meddelelse fra præsidenten for Xerox Europe:

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDE AKTIVER OG OPLYSNINGER KORREKT Vores forpligtelse 3 Vores formål og værdier 4 Personer, som dette kodeks er gældende for 5 Medarbejdernes

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 2 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42

Læs mere