MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish"

Transkript

1 MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

2 Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Hvem skal følge denne kodeks? Din forpligtelse og iagttagelse Firmaets tilsynsførende Fravigelse af Kodeksen Afsnit 3: Ærlig og etisk optræden Interessekonflikter Ærlig og etisk optræden. Interessekonflikter Corporate Opportunities Afsnit 4: Ærlig og etisk optræden Gaver og gæstfrihed Modtagelse af gaver og gæstfrihed Afsnit 5: Fuldstændig, ærlig, præcis, rettidig og forståelig redegørelse Økonomisk integritet Præcis og komplet regnskab, arkiv og bogføring Endvidere skal alle ansatte, der er involveret i følgende aktiviteter Sektion 6: Overensstemmelse med lovgivning, regler og bestemmelser Overensstemmelse med gældende lovgivning Insider-handel er altid forbudt. Insiderviden er oplysninger, der Afsnit 7: Nøjagtig intern rapportering af dine bekymringer Din pligt til at tale åbent Hvem skal jeg kontakte for at modtage hjælp? LRN/EthicsPoint Report Line Repressalier vil ikke blive tolereret Vi skal alle følge adfærdskodeksen Håndhævelse: Disciplinære handlinger vil blive pålagt for overtrædelser Appendiks A.

3 Afsnit 1: Ledelsens tilsagn Første opslagsdato: 4. maj 2004 Et brev fra David Unger Alle NASDAQ registrerede firmaer er forpligtet til at indføre en adfærdskodeks dækkende for alle ansatte inden den 4. maj Følgende er MFRIs adfærdskodeks. Det er en simpel idé, der står bag alt, hvad vi laver i MFRI Inc. Vi forfølger vores forretningsmål med integritet og i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er det rigtige at gøre, og det er god forretningssans. Ved at handle med integritet opnår vi tillid fra vores kunder, forretningspartnere, aktionærer, kollegaer, leverandører og de lokalsamfund, hvor vi bor og arbejder disse, hvis tillid vi behøver for at være succesrige. Firmaet har en tilsynsførende, der er ansvarlig for at overse gennemførelsen af vores overensstemmelsesog integritetsprogram. Adfærdskodeksen er en ekstra ressource i vores forpligtelse til at handle med integritet. Dagens lovgivning og standarder for forretningsmoral kan virke indviklede. Kodeksen forklarer på en praktisk, letforståelig måde mange af de grundliggende regler for vores firmaer. Den forklarer også om det personlige ansvar hver af os har som værende en del af firmaet; såsom at sige til hvis vi ser noget, der ikke virker rigtigt. Kodeksen er opslået på firmaets hjemmeside og er til rådighed på tryk fra din lokale personaleafdeling. Se Appendiks A for kontaktoplysninger i personaleafdelingen. Gennemlæs adfærdskodeksen grundigt. Det vil sikre, at dine handlinger aldrig er i uoverensstemmelse med firmaets forpligtelse til at gøre det rigtige. Intet er mere vigtigt end vores forpligtelse til at handle med integritet ikke at møde et profitmål, vinde en stor ordre eller gøre chefen glad. Firmaets forpligtelse til at handle med integritet skal altid komme først. Ved af følge ånden i adfærdskodeksen kan vi sammen hjælpe til at sikre, at vi med stolthed kan arbejde her. Ærbødigst, David Unger Bestyrelsesformand og administrerende direktør, MFRI, Inc.

4 Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Hvem skal følge denne kodeks? Alle bestyrelsesmedlemmer, ledelsen, medarbejderne og andre der arbejder eller handler på vegne af firmaet skal overholde de standarder, der er indeholdt i denne adfærdskodeks og bør henvise til kodeksen for vejledning, når der handles på firmaets vegne. Din forpligtelse og iagttagelse Adfærdskodeks er et tilsagn om at gøre det rigtige. Ved at arbejde for dette firma indvilliger du i at følge dette tilsagn. Forstå de standarder fra kodeksen, der er gældende for din position og følg dem konsekvent. De, som ikke følger disse standarder, udsætter dem selv, deres kollegaer og firmaet for risiko. Firmaets adfærdskodeks er mere end bare en beskrivelse af vores standarder. Det er en hjørnesten i overensstemmelses- og integritetsprogrammet støttet af vores bestyrelse og ledelsen. Dette program hjælper til at sikre, at vi alle kender og følger de lovmæssige regler, der vedrører os og varetager vores forretning med integritet. Firmaet kan ændre adfærdskodeksen fra tid til anden som det finder nødvendigt. Adfærdskodeksen vil være til rådighed på firmaets hjemmeside: samt i trykt kopi fra hver lokalitets personaleafdeling. Firmaets tilsynsførende Administrationen af overensstemmelsesprogrammet udføres af firmaets tilsynsførende samt hans dertil udvalgte person for ikke-engelsktalende ansatte som optegnet i bilag A. Fravigelse af Kodeksen Adfærdskodeksen er skrevet således, at den gælder for alle bestyrelsesmedlemmer, ledelsen og medarbejderne i firmaet. I den usædvanlige situation hvor der skal fraviges fra bestemmelser i kodeksen, kan dette kun gøres gennem specifikke procedurer. Enhver fravigelse fra kodeksen for medlemmer af bestyrelsen eller ledelsen skal godkendes af bestyrelsen og fuld redegørelse med grundene for fravigelsen skal indenfor 5 dage indgives på form 8-K til Securities and Exchange Commission. Alle andre fravigelser skal skriftligt godkendes af den tilsynsførende.

5 Afsnit 3: Ærlig og etisk optræden Interessekonflikter Ærlig og etisk optræden. Vores firma er forpligtet til ærlig og etisk optræden. Dette inkluderer at behandle en virkelig eller mulig konflikt mellem personlige og faglige forhold etisk korrekt. Vi anerkender, at investorer bliver skadet, når virkelige eller tilsyneladende personlig interesse fra en af bestyrelsesmedlemmerne, ledelsen eller medarbejderne er i konflikt med firmaets interesse. Dette fremkommer for eksempel, når een modtager uretmæssige personlige fordele som resultat af hans eller hendes position i firmaet, eller har andre pligter, ansvar eller forpligtelser der strider mod hans eller hendes forpligtelse til firmaet. Interessekonflikter Firmaets bestyrelse, ledelse og medarbejdere har mange aktiviteter i deres liv udenfor firmaet. En interessekonflikt opstår, når et bestyrelsesmedlem, medlem af ledelsen eller en medarbejders personlige, sociale, finansielle eller politiske aktiviteter har potentiale til at vanskeliggøre deres loyalitet og objektivitet overfor firmaet. Virkelige konflikter må undgås, men også bare udsigten til en interessekonflikt kan være skadelig. Nedenfor er beskrevet sædvanlige måder, hvorved interessekonflikter kan opstå 1. Arbejde udenfor firmaet og tilknytningsforhold: At have et andet arbejde, at udføre tjenester for, eller virke som bestyrelsesmedlem eller konsulent for en organisation der er konkurrent, kunde, kompagnon eller leverandør, skaber en virkelig eller mulig interessekonflikt. Situationer af denne karakter er altid utilladelige for eksempel, at arbejde for eller yde tjenester til nogen du beskæftiger dig med som del af dit arbejde. Du bør revidere alle tilknytningsforhold med konkurrenter, forretnings-forbindelser eller leverandører med din afdelingsleder. Du og din afdelingsleder kan søge yderligere vejledning fra den tilsynsførende. 2. Familiemedlemmers arbejde og tilknytningsforhold: Nære slægtninges arbejdsaktiviteter kan også medføre en interessekonflikt. Hvis du erfarer, at en nær slægtning arbejder eller udfører ydelser for en konkurrent, kunde, forretningsforbindelse eller leverandør, skal dette omgående anmeldes til din afdelingsleder. Du og din afdelingsleder kan derefter rådføre jer med den tilsynsførende. 3. Bestyrelser: Du kan blive spurgt om at sidde i bestyrelsen for en anden organisation, og dette kan i nogle tilfælde fremkalde en interessekonflikt eller muligvis have juridiske implikationer. Rådfør dig altid med den tilsynsførende, før du accepterer en position som bestyrelsesmedlem.

6 Forretningsmuligheder Medarbejdere, ledelsen og bestyrelsesmedlemmer må ej heller bruge firmaets ejendom og information eller deres position i firmaet til personlig vinding. Du bør aldrig selv udnytte forretningsmuligheder, som du bliver gjort bekendt med gennem dit arbejde i firmaet. Du bør samtidig heller aldrig beskæftige dig med forretningsaktiviteter, der konkurrerer med firmaet.

7 Afsnit 4: Ærlig og etisk optræden Gaver og gæstfrihed Modtagelse af gaver og gæstfrihed Forbindelse med leverandører skal alene være baseret på en fornuftig forretnings-beslutning og ærlig konkurrence. Forretningsgaver og gæstfrihed kan opbygge velvilje, men de kan også gøre det sværere at være objektiv om den person, der giver dem. Ganske kort; modtagelse af gaver og gæstfrihed kan skabe deres egen interessekonflikt. Hvad er gaver og gæstfrihed? Enhver ting af værdi inklusiv rabatter, lån, kontanter, favorable vilkår på produkter eller service, serviceydelser, præmier, transport, brugen af et andet firmas køretøj eller feriefaciliteter, aktier eller andre værdipapirer, deltagelse i aktieudbud, boligforbedring/modernisering, billetter og gavekort. Den potentielle liste er uendelig - dette er blot nogle eksempler. Gaver og gæstfrihed tilbudt til ansatte og deres nære familier falder indenfor 3 kategorier: 1. For det meste godkendt. Denne kategori inkluderer reklameting af minimal værdi såsom kuglepenne, kalendere og kaffekrus, der generelt bliver givet til kunderne. Du behøver ikke at opnå godkendelse, før du accepterer denne slags ting. 2. Altid forkert. Nogle former for gaver og gæstfrihed er aldrig tilladt og ingen kan godkende dem. Du må aldrig: Acceptere gaver eller gæstfrihed, der er ulovlige eller kan resultere i overtrædelse af loven. Acceptere en kontantgave eller kontant modværdi (såsom gavekort, lån, aktier eller aktieoptioner). Acceptere eller anmode om noget som en modydelse med andre ord, som del af en aftale om at gøre noget mod at modtage en gave eller gæstfrihed som betaling. Deltage i nogen form for aktivitet, hvor du er vidende om, at personen der giver gaven eller yder gæstfriheden bryder sin egen arbejdsgivers standarder. 3. Andet. Gaver eller gæstfrihed, der ikke falder under de to første kategorier, er muligvis acceptable. Generelt er gaver og gæstfrihed af en type og værdi der er acceptabelt at give ifølge firmaets retningslinier for udgiftskontoen for rejse- og gæstfrihed, acceptable at modtage under denne adfærdskodeks. Såfremt du har spørgsmål til en specifik aktivitet, få da vejledning af din afdelingsleder der kan rådføre sig med den tilsynsførende.

8 Afsnit 5: Fuldstændig, ærlig, præcis, rettidig og forståelig redegørelse Økonomisk integritet Firmaet skal altid stræbe efter at bevare investorernes tillid. Redegørelsen, vi laver til Securities and Exchange Commission og vores investorer, er den væsentlige kilde til information om firmaet for regulatorer og investorer. I enhver rapport og dokument som firmaet indgiver til eller forelægger for Securities and Exchange Commission eller ethvert andet regeringsagentur samt i al offentlige kommunikation, vil vores redegørelser altid være fuldstændige, ærlige, præcise, rettidige og forståelige. Præcis og komplet regnskab, arkiv og bogføring Et firmas troværdighed er målt på mange måder og én meget vigtig måde er integriteten af firmaets regnskab, arkiv og bogføring. Udover firmaets egen forpligtelse til præcis rapportering af finansielle resultater, er firmaet påkrævet af fondsbørsens regler til at rapportere i overensstemmelse med Generally Accepted Accounting Principles. Ethvert bestyrelsesmedlem, medlem af ledelsen og medarbejder i firmaet skal hjælpe til at sikre, at rapportering af forretningsinformationer, computeriseret, trykt eller andet, er præcist, fuldstændigt og rettidig. Dette inkluderer præcis registrering af omkostninger, omsætning, timesedler, kvitteringer, regninger, lønningsliste og liste over andre goder, kontroldata og andre væsentlige firmaoplysninger. Endvidere skal alle ansatte, der er involveret i følgende aktiviteter: følge alle regler, eksterne bogføringskrav, intern bogføringskontrol og redegørelses-kontrol samt alle andre firmaprocedurer for rapportering af økonomiske informationer, aldrig bevidst lave en falsk eller vildledende indførsel i en rapport eller journal, aldrig ændre eller ødelægge firmajournaler med mindre bemyndiget dertil af etablerede regler og procedurer, aldrig sælge, overføre eller afhænde firmaets aktiver uden behørig dokumentation og autorisation, samarbejde med vores interne og eksterne revisorer, kontakte regnskabsafdelingen med spørgsmål om den korrekte indførelse af finansielle transaktioner. Præcis regnskabsførelse og finansiel rapportering kræver overholdelse af regler fra Securities and Exchange Commission, Financial Accounting Standards Board og andre organisationer, der regulerer området. Hvis du har spørgsmål om bogførings- og finansielle rapporteringsstandarder, kontakt din enhedsleder eller firmaets tilsynsførende.

9 Sektion 6: Overensstemmelse med lovgivning, regler og bestemmelser Overensstemmelse med gældende lovgivning Firmet har forpligtet sig til at være i overensstemmelse med al gældende statslig lovgivning, regler og bestemmelser. Ingen har bemyndigelse til at vejlede dig til at overtræde loven. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af en handling, søg da vejledning hos din afdelingsleder, der kan konsultere med den tilsynsførende. Insider-handel er altid forbudt. For at sikre investorer, gør fondsmarkedslove det ulovligt for dem med insider-oplysninger at købe eller sælge værdipapirer (aktier, obligationer, optioner m.m.) Insiderviden er oplysninger, der: ikke er tilgængelige for offentligheden, og som er væsentlige. Hvad er væsentlig information? Det er informationer, som en fornuftig investorer sandsynligvis vil betragte som vigtige, når der skal træffes en beslutning om at købe eller sælge et værdipapir. Mange af vores ansatte kan have insiderviden alene på grund af deres stilling. Insiderviden kan eksempelvis inkludere: Firmaets nye produkter. Betydelige nye kontrakter. Oplysninger om dividende. Fusioner, overtagelser og joint ventures. Vigtige udviklinger i en retshandling. Resultatopgørelse og budgetter. Forventet regeringshandling. Betydelige forretningstransaktioner. Hvis du har kendskab til nogle af denne slags oplysninger og såfremt oplysningerne ikke er tilgængelige for offentligheden er det insiderviden, og ingen medarbejder må bruge oplysningerne til at købe eller sælge værdipapirer. Du må ikke varsle andre. Reglen om insiderviden gælder også for folk udenfor firmaet, som modtager oplysninger fra en af vores bestyrelsesmedlemmer, ledelsen eller medarbejdere (for eksempel, en ægtefælle, ven, mægler m.m.). Du må aldrig videregive oplysninger til nogen udenfor firmaet vedrørende ikkeoffentlig insiderviden dette inkluderer diskussioner på Internettets chat-rooms. Du må ikke misbruge informationer fra andre firmaer. Insiderviden kan også være informationer om et andet offentlig handlet firma, du har opnået fortroligt gennem dit arbejde for eksempel, fra en forretningspartner eller leverandør.

10 Afsnit 7: Nøjagtig intern rapportering af dine bekymringer Din pligt til at tale åbent Intet firma kan leve op til deres forpligtelse til at handle med integritet, hvis vi som individuelle personer ikke siger til, når vi skal. Det er derfor, udover at kende til de lovmæssige og etiske ansvarligheder der vedrører dit arbejde, at du skal tale frit ud, hvis: du på noget tidspunkt er usikker på den rigtige fremgangsmåde og har brug for råd, du mener, at nogen på vegne af firmaet gør noget eller er ved at gøre noget der er i uoverensstemmelse med loven eller firmaets adfærdskodeks. Hvem skal jeg kontakte for at modtage hjælp? Såfremt du har bekymringer om et retsligt eller forretningsmæssigt kodeksproblem, har du forskellige muligheder. Det vigtigste er, at du bruger en af disse muligheder til at stille spørgsmål eller påpege et problem. Din overordnede er normalt et godt sted at starte med et forretningsmæssigt kodeksproblem. Du kan også få hjælp fra firmaet tilsynsførende eller af en af hans udvalgte personer for ikke-engelsktalende ansatte. LRN/EthicsPoint Report Line Skulle du nogensinde være i tvivl om hvor du skal henvende dig eller føler dig utryg ved at bruge en af ressourcerne opført i kodeksen, har vi endnu et hjælpemiddel: The EthicsPoint Report Line. Du kan gå ind på The EthicsPoint Report Line på Internettet på: clicking here. Det eneste formål med The EthicsPoint Report Line er, at stille en mekanisme til rådighed, der kan besvare spørgsmål og reagere på bekymringer om overensstemmelse, integritet og regler som er beskrevet i adfærdskodeksen. Du kan bruge The EthicsPoint Report Line anonymt 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Husk også, at såfremt du, anonymt, ønsker at højne opmærksomheden om bogførings- eller revisionsspørgsmål, kan du bruge The EthicsPoint Report Line. Din anonymitet bliver opretholdt i den udstrækning, at den er i overensstemmelse med gældende lovgivning, firmaets behov for at efterforske samt vores forpligtelse til at samarbejde med myndighederne. Repressalier vil ikke blive tolereret Enhver ansat der i god tro søger råd, gør opmærksom på eller rapporterer embedsmisbrug følger adfærdskodeksen og gør det rigtige. Firmaet vil ikke tillade, at der iværksættes gengældelsesaktioner mod denne person. Personer, der deltager i gengældelsesaktioner, vil være genstand for en disciplinærsag, der kan føre til afskedigelse. Har du mistanke om, at du eller en du kender er genstand for gengældelsesaktioner

11 for at have gjort opmærksom på overensstemmelses- eller integritetsspørgsmål, kontakt da omgående The EthicsPoint Report Line eller den tilsynsførende. Vi tager påstande om gengældelsesaktioner alvorligt. Gengældelsesaktioner mod enhver der i god tro rapporterer en overtrædelse er strengt forbudt og genstand for en disciplinærsag. Vi skal alle følge adfærdskodeksen Alle bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af ledelsen og medarbejdere samt andre der udfører arbejde for firmaet, vil blive holdt ansvarlig for at efterleve alle lovmæssige regler og adfærdskodeksen. Håndhævelse: Disciplinære handlinger vil blive pålagt for overtrædelser Overtrædelser af lovmæssige regler eller adfærdskodeksen er genstand for disciplinære handlinger op til og inkluderende afskedigelse. Ulovlige handlinger vil blive behandlet hurtigt og overtræderen rapporteret til myndighederne på behørig vis. Håndhævelsen vil være hurtig og konsekvent og vil anvende passende standarder og fremgangsmåder, der er fastlagt af den tilsynsførende.

12 Appendiks A. Personaleafdelingskontakter, tilsynsførende og udvalgte medarbejdere. personer for ikke-engelsktalende Personaleafdelingskontakter: Niles, Illinois and New Iberia, Louisiana Gina Sammartino Bolingbrook, Illinois Carol Lezak Winchester, Virginia Harvey Ashworth Lebanon, Tennessee Frank Colosimo Nordic Air Filtration Anne-Mette S. Hansen PPME/PPIL/PPSA Dimple Dudeja Tilsynsførende: Wayne Bosch, Vice President and CHRO, Niles Udvalgte personer for ikke-engelsktalende medarbejdere: Spanish Speaking Carol Lezak

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L

R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L Side: 2 af 3 I N H O L D 1. Objetivo... 3 2. Confidencialidad. Ausencia de represalias... 3 3. Alcance... Error! Marcador no definido. 4. Roles y responsabilidades...

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter BGC Partners, Inc. kodeks for forretningsførelse og etik Opdateret:November 2017 BGC Partners, Inc. og dets datterselskabers omdømme og integritet (kollektivt "selskabet") er værdifulde aktiver, der er

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Indhold Koncernchefen om korruption og Gjensidige 3 Hvad er korruption egentlig? 4 Hvornår bør advarselslamperne

Læs mere

Gør det rigtige! Adfærdskodeks Wolseley-gruppen

Gør det rigtige! Adfærdskodeks Wolseley-gruppen Gør det rigtige! Adfærdskodeks Meddelelse fra den administrerende direktør Vores værdier Hos Wolseley er det vigtigt at være i besiddelse af stærke universelle værdier. Disse vil især øge vores kunders

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

TERADYNE S REGLER FOR ETISK ADFÆRD TRÆF DE RIGTIGE BESLUTNINGER

TERADYNE S REGLER FOR ETISK ADFÆRD TRÆF DE RIGTIGE BESLUTNINGER TERADYNE S REGLER FOR ETISK ADFÆRD TRÆF DE RIGTIGE BESLUTNINGER Kære medlemmer af Teradyne-gruppen Teradyne s regler for etisk adfærd afspejler vores forpligtelse til ærlig og etisk forretningsførelse.

Læs mere

KODEKS FOR FORRETNINGSFØRELSE OG ETIK VEJLEDNING TIL BEST PRACTICE

KODEKS FOR FORRETNINGSFØRELSE OG ETIK VEJLEDNING TIL BEST PRACTICE KODEKS FOR FORRETNINGSFØRELSE OG ETIK VEJLEDNING TIL BEST PRACTICE EN MEDDELELSE FRA VORES CEO Pierre Omidyar grundlagde ebay ud fra en idé om, at mennesker grundlæggende er gode. Og når vi gør det rigtige

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

KODEKS FOR FORRETNINGSFØRELSE OG ETIK VEJLEDNING TIL BEST PRACTICE

KODEKS FOR FORRETNINGSFØRELSE OG ETIK VEJLEDNING TIL BEST PRACTICE KODEKS FOR FORRETNINGSFØRELSE OG ETIK VEJLEDNING TIL BEST PRACTICE EN MEDDELELSE FRA VORES CEO Pierre Omidyar grundlagde ebay ud fra en idé om, at mennesker grundlæggende er gode. Og når vi gør det rigtige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Nokias adfærdskodeks

Nokias adfærdskodeks Nokias adfærdskodeks Kære kollega, Nokias adfærdskodeks Millioner af mennesker over hele verden er i berøring med Nokias produkter hver eneste dag, og det gælder mennesker fra alle kulturer og alle aldersgrupper.

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC. Forretningsetiske regler og. adfærdsstandarder

ROPER TECHNOLOGIES, INC. Forretningsetiske regler og. adfærdsstandarder ROPER TECHNOLOGIES, INC. Forretningsetiske regler og adfærdsstandarder 2015 (Danish) ROPER FORRETNINGSETISKE REGLER OG ADFÆRDSSTANDARDER INDHOLDSFORTEGNELSE VORES FORRETNINGSETISKE REGLER OG COMPLIANCE-

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R 1 Nedenstående etiske retningslinier skal tjene til vejledning for præster i kirker der er tilsluttet FrikirkeNet

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere